Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E"

Transkript

1 Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E 2011 Sony Corporation (1)

2 Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om användning av videokameran i sin helhet i denna Bruksanvisning till Handycam. Läs Bruksanvisning till Handycam samt Bruksanvisning (en separat upplaga). Information om användning av din videokamera ansluten till en dator hittar du också i Bruksanvisning och i PMB-hjälp som är Hjälpen till den medföljande programvaran PMB (Picture Motion Browser). Söka snabbt efter information Klicka på ett alternativ i högerkanten på varje sida så hoppar du till sidan för alternativet. Klicka här. Du kan söka efter ett alternativ med nyckelord via Adobe Reader. Se Hjälpen till Adobe Reader för tips om hur du använder Adobe Reader. Du kan skriva ut Bruksanvisning till Handycam.

3 Läs detta först Medföljande tillbehör Siffrorna inom ( ) anger det medföljande antalet. Nätadapter (1) Nätkabel (1) A/V -kabel (1) USB -kabel (1) Laddningsbart batteri NP-FV30 (1) CD-ROM Handycam Application Software (1) PMB (programvara inklusive PMB-hjälp ) Bruksanvisning till Handycam (PDF) Bruksanvisning (1) PMB Portable -programmet är förinstallerat på videokameran (sid. 50). På sid. 19 beskrivs de typer av minneskort som du kan använda med videokameran. Använda videokameran Håll inte videokameran i följande delar och inte heller i skydden till kontakterna. LCD-skärm Batteri Videokameran är varken dammsäker, stänkskyddad eller vattentät. Se Om hantering av videokameran (sid. 90). Menyalternativ, LCD-panel och objektiv Ett menyalternativ som är nedtonat är inte tillgängligt under de aktuella inspelnings- eller uppspelningsförhållandena. LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden syns på LCDskärmen. De här punkterna uppkommer vid tillverkningen och går inte att undvika helt och de påverkar inte inspelningen på något sätt. Svarta punkter Vita, röda, blåa eller gröna punkter Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus under en längre tid kan det leda till funktionsstörningar. Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsstörningar på videokameran. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned. Om språkinställningen Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Vid behov kan du ändra språket som används på skärmen innan du använder videokameran (sid. 17). Inspelning När du använder ett minneskort i videokameran för första gången rekommenderas du att formatera det med videokameran (sid. 72) för stabil drift. All information som spelats in på minneskortet raderas när det formateras, och kan inte återställas. Spara i förväg viktig information till en dator eller liknande. Innan du startar inspelningen bör du göra en provinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem.

4 Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat genomföra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TVfärgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet. TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Anmärkningar om uppspelning Det kan hända att bilder som tagits med din videokamera inte kan visas korrekt på andra enheter. Omvänt kan det hända att bilder som tagits med andra enheter inte kan visas korrekt på din videokamera. Filmer som spelats in på SD-minneskort kan inte spelas upp på andra tillverkares A/V-utrustning. Spara allt bildmaterial du spelar in Du skyddar dig mot förlust av bildinformation genom att med jämna mellanrum spara dina inspelade bilder på ett externt medium. Du bör spara bildinformationen på en skiva, t.ex. en DVD-R-skiva, med hjälp av en dator. Du kan också spara bildinformationen med hjälp av en videobandspelare eller en DVD/HDD-inspelare, eller liknande (sid. 55). Anmärkningar om batteriet/ nätadaptern Kom ihåg att ta bort batteriet eller nätadaptern när du har stängt av videokameran. Koppla bort nätadaptern från videokameran genom att fatta tag om både videokameran och likströmskontakten (DC). Anmärkning om videokamerans/ batteriets temperatur Videokameran har ett inbyggt skydd som aktiveras om videokameran eller batteriet blir extremt varmt eller kallt vilket gör att du kanske inte kan spela in eller spela upp i dessa situationer. I så fall visas en indikator på LCDskärmen (sid. 81). När videokameran är ansluten till en dator eller tillbehör Formatera inte mediet i videokameran med en dator. Om du gör det kanske videokameran inte fungerar som den ska. När du ansluter videokameran till en annan enhet med en kabel måste du se till att du vänder kontakten rätt. Om du tvingar in kontakten i anslutningen kan anslutningen skadas vilket kan leda till funktionsstörningar i videokameran. Stäng inte LCD-skärmen när din videokamera är påslagen och ansluten till USB. Inspelade filmer eller foton kan försvinna. Utför [MEDIA FORMAT] om du inte kan spela upp/in bilder Om du spelar in/raderar bilder under en längre tid kan datafragmentering uppstå på inspelningsmediet. Det kan leda till att bilderna inte kan sparas eller spelas in på rätt sätt. I sådana fall sparar du först dina bilder på ett externt medium, och utför sedan [MEDIA FORMAT] genom att välja (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) önskat medium (DCR-SR21E) [YES] [YES]. Anmärkning om tillbehör Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Sony. Tillgängligheten för sådana produkter beror på land/region. Om bilder, illustrationer och skärmbilder som används i den här bruksanvisningen Exempelbilderna som används i denna bruksanvisning som illustrationer har tagits med en digital stillbildskamera och kan därför skilja sig från bilder och skärmindikatorer som visas på videokameran. Illustrationerna på din videokamera och dess skärmindikatorer har förstorats eller förenklats för att lättare kunna förstås.

5 I denna bruksanvisning kallas videokamerans interna hårddisk (DCR-SR21E) och minneskortet för inspelningsmedium. Videokamerans och tillbehörens design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Bekräfta din videokameras modellnamn Modellnamnet visas i denna bruksanvisning när specifikationerna skiljer sig åt mellan olika modeller. Bekräfta modellnamnet på undersidan av din videokamera. Huvudskillnaden i specifikationerna för denna serie är enligt följande. Kapacitet för intern inspelningsmedia DCR- SR21E DCR- SX21E DCR- PJ5E Inspelningsmedier Intern 80 GB hårddisk + minneskort Minneskort Anmärkning om användning Projektor Gör inget av följande, i så fall kan inspelningsmediet skadas, inspelade bilder kan gå förlorade eller inte gå att visa eller andra fel kan inträffa. Mata ut minneskortet när åtkomstlampan (sid. 20) lyser eller blinkar Ta bort batteriet eller koppla bort nätadaptern från videokameran, utsätta videokameran för mekaniska stötar eller vibrationer när POWER-lampan (sid. 15) eller åtkomstlampan (sid. 20) lyser eller blinkar Var försiktig när du använder en axelrem (säljs separat) så att du inte stöter emot videokameran mot något. Använd inte din videokamera vid höga omgivande ljudnivåer (DCR-SR21E). tappar den eller i miljöer utan gravitation, kan det hända att den blockstörning som uppstår när denna funktion är aktiverad också spelas in. Om tappsensorn identifierar att videokameran upprepade gånger faller, kan det hända att inspelningen/uppspelningen stoppas. Anmärkning om att använda videokameran på höga höjder (DCR- SR21E) Starta inte videokameran i områden med lågt tryck, när du befinner dig på en höjd högre än meter. Videokamerans interna hårddisk kan skadas. Om tappsensorn (DCR-SR21E) För att skydda den interna hårddisken från stötar om du tappar den har videokameran en tappsensor (sid. 75). Vid händelse av att du

6 Funktionsflöde Komma igång (sid. 12) Förbered strömkälla och inspelningsmedia. Spela in filmer och ta foton (sid. 21) Spela in filmer sid. 22 Byta inspelningsmedia (sid. 26) Förväntad inspelningstid (MEDIA INFO, sid. 72) Ta foton sid. 23 Spela upp filmer och foton Spela upp på videokameran sid. 28 Spela upp bilder på en TV sid. 36 Spara bilder Spara filmer och foton med en dator Spara filmer och foton på externt medium sid. 52 Spara bilder med en DVD-brännare/inspelare sid. 55 Radera filmer och foton (sid. 38) Om du raderar bilddata som har sparats på din dator eller en skiva kan du spela in nya bilder på det tomma utrymmet igen.

7 Råd för en lyckad inspelning Erhålla bra resultat vid inspelning Håll videokameran stadigt Håll överkroppen rak och stöd armarna mot kroppen när du håller videokameran. Funktionen SteadyShot är effektiv mot kameraskakning, men det är viktigt att du håller videokameran stilla. Zooma jämnt Zooma in och ut långsamt och jämnt. Använd bara zoomen när det behövs. För mycket zoomning verkar tröttande på åskådarna. Framkalla en känsla av rymd Använd panoreringstekniken. Stå stadigt och flytta videokameran horisontellt genom att långsamt vrida överkroppen. Stå stilla en liten stund i slutet av panoreringen för att stabilisera scenen. Förstärk filmerna med berättartext Tänk på ljudet som spelas in när du filmar. Berätta om motivet eller prata med den du filmar. Försök skapa en balanserad röststyrka eftersom den som spelar in är närmare mikrofonen än den person som filmas. Använda tillbehör Lär dig använda videokamerans tillbehör på bästa sätt. Genom att t.ex. använda ett stativ kan du utföra inspelningar i tidsintervaller eller spela in motiv i dämpad belysning, t.ex. fyrverkerier eller nattmotiv. Genom att alltid ha extrabatterier med dig kan du fortsätta spela in utan att oroa dig för att batteriet ska ta slut.

8 Användbara inspelningstekniker Ta vackra bilder utan svåra inställningar INTELLIGENT AUTO (25) Närbilder på blommor PORTRAIT (64) TELE MACRO (66) Kontrollera din golfswing SPORTS (64) Inspelning i ett rum med svag belysning VIDEO LIGHT (26) Ta bilder på fyrverkerier eller en solnedgång i all sin prakt FIREWORKS (64) SUNRI&SUNT (64)

9 Innehållsförteckning Använda Bruksanvisning till Handycam Söka snabbt efter information Läs detta först Anmärkning om användning Funktionsflöde Råd för en lyckad inspelning Komma igång Steg 1: Ladda batteriet Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid Använda multiväljaren Ändra språkinställningen Steg 3: Förbereda inspelningsmedia Välja inspelningsmedia för filmer (DCR-SR21E) Välja inspelningsmedia för foton (DCR-SR21E) Sätta i ett minneskort Inspelning/Uppspelning Inspelning Spela in filmer Ta foton Användbara funktioner för inspelning av filmer och foton Zooma Ta bättre bilder automatiskt (INTELLIGENT AUTO) Välja inspelningsläge Använda VIDEO LIGHT Spela in i spegelläge Spela upp på videokameran Användbara funktioner för uppspelning av filmer och foton Söka bilder efter datum (Datumindex) Söka efter önskat avsnitt med precision (Film Roll Index) Söka efter önskat avsnitt med hjälp av ansikten (Face Index) Spela upp en serie foton (bildspel) Använda den inbyggda projektorn (DCR-PJ5E) Spela upp bilder på en TV

10 Använda videokameran på ett bra sätt Radera filmer och foton Skrivskydda inspelade filmer och foton (skrivskydd) Dela en film Ta ett foto från en film (DCR-SR21E) Kopiera filmer och foton från internminnet till ett minneskort (DCR-SR21E) Kopiera filmer Kopiera foton Använda spellistan för filmer Skapa spellistan Spela upp spellistan Spara filmer och foton med en dator Skapa en skiva med en knapptryckning (One Touch Disc Burn) Importera filmer och stillbilder till en dator Skapa en skiva Ladda upp bilder till en mediatjänst Starta PMB Portable (Windows) Starta PMB Portable (Macintosh) Anmärkning om PMB Portable Spara bilder på en extern enhet Spara bilder på ett externt medium (DIRECT COPY) Skapa en skiva med en DVD-brännare/inspelare Skapa en skiva med hjälp av den anvisade DVD-brännaren, DVDirect Express Skapa en skiva med en annan DVD-brännare än DVDirect Express Skapa en skiva med en brännare eller liknande

11 Anpassa videokameran Använda menyer Funktionsmenyer Använda [MY MENU] Använda OPTION MENU Menylistor MANUAL TTINGS (Alternativ som kan justeras efter scenförhållandena) SHOOTING T (Alternativ för anpassad bildtagning) PHOTO TTINGS (Alternativ för tagning av foton) PLAYBACK (Alternativ för uppspelning) EDIT (Alternativ för redigering) OTHERS (Alternativ för andra inställningar) MANAGE MEDIA (Alternativ för inspelningsmedier) GENERAL T (Övriga inställningsalternativ) Övrig information Felsökning Självdiagnoskod/Varningsindikatorer Inspelningstid för filmer/antal foton som kan spelas in Förväntad inspelnings- och uppspelningstid med respektive batteri Den ungefärliga inspelningstiden för filmer Förväntat antal foton som kan spelas in Använda videokameran utomlands Underhåll och försiktighetsåtgärder Om minneskortet Om InfoLITHIUM -batteriet Om hantering av videokameran Snabbreferens Skärmindikatorer Delar och reglage Sakregister

12 Komma igång Steg 1: Ladda batteriet DCR-SR21E Batteri CHG-lampa (uppladdning) DCR-PJ5E/SX21E Likströmspropp (DC) DC IN-kontakt Likströmspropp (DC) Nätadapter CHG-lampa (uppladdning) DC IN-kontakt Nätkabel Till ett vägguttag Nätkabel Batteri Nätadapter Till ett vägguttag Du kan ladda InfoLITHIUM -batteriet (V-serien) när det sitter monterat på videokameran. 12

13 Du kan inte montera ett annat InfoLITHIUM -batteri än ett batteri i V-serien på videokameran. 1 Stäng av videokameran genom att stänga LCD-skärmen. 2 Sätt fast batteriet genom att skjuta det i pilens riktning tills det klickar på plats. 3 Anslut nätadaptern och nätkabeln till videokameran och vägguttaget. Passa in markeringen på likströms (DC)-proppen mot markeringen på DC IN-kontakten. CHG-lampan (uppladdning) tänds och laddningen börjar. CHG-lampan (uppladdning) slocknar när batteriet är fulladdat. 4 När batteriet är uppladdat kopplar du bort nätadaptern från DC INkontakten på videokameran. Tips! Se sid. 84 för information om inspelnings- och uppspelningstid. När videokameran är påslagen kan du kontrollera ungefär hur mycket som är kvar av batteriet med hjälp av indikatorn för återstående batteritid överst till vänster på LCD-skärmen. Laddningstid Ungefärlig tid (antal minuter) som krävs för att ladda upp ett urladdat batteri. Batteri Laddningstid NP-FV30 (medföljer) 115 NP-FV NP-FV NP-FV Tiderna är uppmätta med videokameran vid en temperatur på 25 C. 10 C till 30 C rekommenderas. Så här tar du bort batteriet Stäng LCD-skärmen. Skjut BATT (batteri)-spärren () åt sidan och ta bort batteriet (). 13

14 Använda ett vägguttag som strömkälla Gör samma anslutningar som i Steg 1: Ladda batteriet. Även om batteriet är monterat laddas det inte ur. Ladda batteriet utomlands Med den medföljande nätadaptern kan du ladda batteriet i vilket land/vilken region som helst där nätströmmen är växelström (AC) och håller sig inom intervallen 100 V V, 50 Hz/60 Hz. Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare. Anmärkningar om batteriet Innan du lossar batteriet eller kopplar bort nätadaptern stänger du LCD-skärmen och kontrollerar att POWER-lampan (sid. 15) och åtkomstlampan (sid. 20) är släckta. CHG-lampan (uppladdning) blinkar under laddning i följande fall: Batteriet är monterat på fel sätt. Batteriet är skadat. Batteriets temperatur är för låg. Ta bort batteriet från videokameran och låt det ligga på en varm plats. Batteriets temperatur är för hög. Ta bort batteriet från videokameran och låt det ligga på en sval plats. För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använt videokameran under cirka 5 minuter ([A.SHUT OFF], sid. 74). Anmärkningar om nätadaptern Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast bort nätadaptern från vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran. Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel. Kortslut inte nätadapterns likströmspropp (DC) eller batterikontakterna med ett metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar. 14

15 Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid 1 Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. POWER-lampa 2 Välj önskat geografiskt område genom att välja / med / på multiväljaren och fortsätt trycka på multiväljarens mittknapp tills önskat geografiskt område markeras. Multiväljare Information om hur du använder multiväljaren finns på sid. 16. Om du vill ställa in datum och tid igen använder du multiväljaren för att välja (MENU) [Show others] [CLOCK/ LANG] (i kategorin [GENERAL T]) [CLOCK T]. Om alternativet inte visas på skärmen väljer du / tills alternativet visas. 3 Välj [NEXT] med på multiväljaren och tryck sedan på multiväljarens mittknapp. 4 Välj inställning av [SUMMERTIME] med / på multiväljaren och tryck på multiväljarens mittknapp. Om du ställer in [SUMMERTIME] på [ON] ställs klockan fram 1 timme. 15

16 5 Välj [NEXT] med på multiväljaren och tryck sedan på multiväljarens mittknapp. 6 Ställ in datum och tid genom att upprepa proceduren nedan. Markera önskat alternativ med / på multiväljaren. Ställ in önskat värde med / på multiväljaren och tryck på multiväljarens mittknapp. 7 Välj [NEXT] med på multiväljaren och tryck sedan på multiväljarens mittknapp. Klockan startar. Datum och tid visas inte under inspelning, men spelas automatiskt in på inspelningsmediet och kan visas under uppspelning. Om du vill visa datum och tid igen väljer du (MENU) [Show others] [PLAYBACK T] (i kategorin [PLAYBACK]) [DATA CODE] [DATE/TIME]. Du kan stänga av ljudsignalerna genom att välja (MENU) [Show others] [SOUND/DISP T] (i kategorin [GENERAL T]) [BEEP] [OFF]. Stänga av kameran Stäng LCD-skärmen. Lampan POWER blinkar i några sekunder och sedan stängs kameran av. Använda multiväljaren Multiväljare Markera önskat alternativ med /// på multiväljaren. 16

17 Tryck på multiväljarens mittknapp för att bekräfta ditt val. Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Välj (MENU) [Show others] [CLOCK/ LANG] (i kategorin [GENERAL T]) [ LANGUAGE T] önskat språk. 17

18 Steg 3: Förbereda inspelningsmedia Inspelningsmedia som kan användas skiljer sig beroende på din videokamera. Följande ikoner visas på din videokameras skärm. DCR-PJ5E/SX21E: DCR-SR21E: Minneskort * Intern hårddisk Minneskort * Med standardinställningen spelas filmer och foton in på detta inspelningsmedia. Du kan spela in, spela upp och redigera på det medium du väljer. Multiväljare Välj med /// och tryck på multiväljarens mittknapp för att bekräfta ditt val. Tips! Information om inspelningstiden för filmer finns på sid. 84. Information om hur många foton du kan ta finns på sid. 85. Välja inspelningsmedia för filmer (DCR-SR21E) Välj (MENU) [Show others] [MEDIA TTINGS] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [MOVIE MEDIA T]. Skärmen [MOVIE MEDIA T] visas. Välj önskat inspelningsmedium. Välj [YES]. Inspelningsmediet har ändrats. 18

19 Välja inspelningsmedia för foton (DCR-SR21E) Välj (MENU) [Show others] [MEDIA TTINGS] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [PHOTO MEDIA T]. Skärmen [PHOTO MEDIA T] visas. Välj önskat inspelningsmedium. Välj [YES]. Inspelningsmediet har ändrats. Kontrollera inställningarna för inspelningsmediet Vid inspelning i filminspelningsläge eller bildtagningsläge, visas ikonen för inspelningsmediet i det övre högra hörnet på skärmen. Ikon för inspelningsmedia Den ikon som visas på LCD-skärmen varierar beroende på den videokamera du använder. Sätta i ett minneskort Ställ in inspelningsmediet på [MEMORY CARD] när du vill spela in filmer och/eller foton på ett minneskort (DCR-SR21E). Olika typer av minneskort som kan användas i videokameran Du kan endast använda Memory Stick PRO Duo -, Memory Stick PRO-HG Duo -, SD-minneskort (klass 2 eller snabbare), SDHC-minneskort (klass 2 eller snabbare) och SDXC-minneskort (klass 2 eller snabbare) med denna videokamera. Felfri användning av alla minneskort kan inte garanteras. Memory Stick PRO Duo med en storlek på upp till 32 GB och SD-minneskort med en storlek på upp till 64 GB har testats och visat sig fungera med videokameran. Vid inspelning av film på Memory Stick PRO Duo bör du använda Memory Stick PRO Duo på 512 MB eller mer. I denna bruksanvisning kallas Memory Stick PRO Duo och Memory Stick PRO-HG Duo för Memory Stick PRO Duo och SD-minneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort kallas för SD-minneskort. MultiMediaCard kan inte användas. Bilder som spelats in på SDXC-minneskort kan inte spelas upp eller importeras på icke-exfat*- kompatibla datorer, AV-komponenter eller liknande, som är anslutna till videokameran via USB-kabel. Kontrollera i förväg att de anslutna enheterna är kompatibla med exfat. Om du ansluter en enhet som inte är kompatibel med exfat kan det hända att skärmen för initialisering visas. Utför aldrig initialisering eftersom allt innehåll som spelats in kommer att förloras. * exfat är det filsystem som används i SDXC-minneskort. 19

20 Olika storlekar på minneskort som kan användas i videokameran Endast Memory Stick Duo som är ungefär hälften så stora som standard Memory Stick, samt SDminneskort av standardstorlek kan användas. Klistra inte en etikett eller liknande på ett minneskort eller på en minneskortadapter. Det kan medföra funktionsstörningar. Öppna skyddet och vänd minneskortets avskurna hörn på det sätt som visas i bilden, och sätt in det i minneskortsfacket tills det klickar på plats. Stäng skyddet när du satt i minneskortet. Åtkomstlampa Notera riktningen på det avskurna hörnet. Skärmbilden [Create a new Image Database File.] visas om du sätter i ett nytt minneskort. Om så är fallet väljer du [YES]. Om du bara vill spela in foton på ett minneskort, väljer du [NO]. Se till att du vänder minneskortet åt rätt håll. Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns det risk för att minneskortet, minneskortsfacket eller bildinformationen skadas. Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] visas, initierar du minneskortet genom att välja (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [MEMORY CARD] (DCR-SR21E) [YES] [YES]. Mata ut minneskortet Öppna skyddet och tryck försiktig in minneskortet en gång. Öppna inte skyddet under inspelning. När du sätter in eller matar ur minneskortet, måste du vara försiktig så att inte minneskortet hoppar ut och faller i golvet. 20

21 Inspelning/Uppspelning Inspelning I standardinställningen spelas filmer in på följande inspelningsmedia. DCR-PJ5E/SX21E: Minneskort DCR-SR21E: Intern hårddisk Tips! Se sid. 18 för information om att byta inspelningsmedium (DCR-SR21E). Öppna objektivskyddet Skjut LENS COVER-omkopplaren för att öppna. Tips! Stäng objektivskyddet när du slutat inspelningen eller när du spelar upp bilder. 1 Spänn åt greppremmen. DCR-SR21E DCR-PJ5E/SX21E 21

22 2 Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. Du kan växla inspelningsläge genom att trycka på MODE. Tryck på MODE tills önskad lägesikon visas. MODE-knapp (Film): Vid inspelning av film Spela in filmer Tryck på START/STOP för att börja spela in. START/STOP-knapp [STBY] [REC] Du avbryter inspelningen genom att trycka på START/STOP igen. Ikonerna och indikatorerna på LCD-skärmen visas under ungefär 3 sekunder och slocknar sedan när videokameran slås på eller när du växlar mellan inspelningsläge (film/foto)/uppspelningsläge. Om du vill visa ikonerna och indikatorerna igen trycker du på multiväljaren. efter ungefär 3 sekunder 22

23 Videokameran avbryter inspelningen om du stänger LCD-skärmen medan du filmar. Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film är ungefär 13 timmar. När en filmfil överstiger 2 GB skapas en ny filmfil automatiskt. Det tar flera sekunder innan du kan börja filma efter det att du har slagit på videokameran. Du kan inte använda videokameran under den tiden. Följande status indikeras om data fortfarande skrivs på inspelningsmediet efter att du avslutat inspelningen. Utsätt inte videokameran för stötar eller vibration eller ta ur batteriet eller nätadaptern under denna tid. Åtkomstlampan (sid. 20) lyser eller blinkar Mediaikonen i det övre högra hörnet på LCD-skärmen blinkar Tips! När ett ansikte registreras visas en vit ram och bildkvaliteten runt ansiktet optimeras automatiskt ([FACE DETECTION], sid. 67). Du kan spara foton från inspelade filmer (DCR-SR21E) (sid. 42). På sid. 84 finns information om hur långa filmer du kan spela in. Du kan kontrollera inspelningstid och återstående utrymme etc. genom att välja (MENU) [Show others] [MEDIA INFO] (i kategorin [MANAGE MEDIA]). Videokamerans LCD-skärm kan visa inspelade bilder över hela skärmen (full bildpunktsvisning). Det kan däremot göra att översidan, undersidan och de högra och vänstra kanterna av bilderna beskärs något när de spelas upp på en TV som inte kan hantera full bildpunktsvisning. I så fall ställer du [GUIDEFRAME] på [ON] (sid. 67) och använder den begränsningsram som visas på skärmen som vägledning när du filmar. [ STEADYSHOT] är inställt på [ON] som standardinställning. Om du vill justera LCD-panelens vinkel öppnar du först LCD-panelen 90 grader i förhållande till videokameran () och justerar sedan vinkeln (). Informationskod under inspelning Inspelningsdatum, tid och tillstånd spelas automatiskt in på inspelningsmediet. Informationen visas inte under pågående inspelning. Du kan däremot se det som [DATA CODE] under uppspelning. För att visa dem väljer du (MENU) [Show others] [PLAYBACK T] (i kategorin [PLAYBACK]) önskad inställning. Ta foton 90 grader (max.) 180 grader (max.) I standardinställningen spelas bilder in på följande inspelningsmedia. DCR-PJ5E/SX21E: Minneskort DCR-SR21E: Intern hårddisk 90 grader mot videokameran Tips! Se sid. 18 för information om att byta inspelningsmedium (DCR-SR21E). 23

24 Tryck på MODE tills (Foto)-ikonen visas. LCD-skärmen växlar till läget för stillbildstagning och skärmproportionerna blir 4:3. MODE-knapp (Bild): Vid tagning av ett foto Tryck lätt på PHOTO för att justera fokus, och tryck sedan ner knappen helt. Blinkar Tänds Stillbilden har tagits när Tips! Se sid. 85 för information om hur många foton du kan ta. Du ändrar bildstorleken genom att välja (MENU) [Show others] [ IMAGE SIZE] (i kategorin [PHOTO TTINGS]) önskad inställning. slocknar. 24

25 Användbara funktioner för inspelning av filmer och foton Zooma Du kan förstora bilder upp till 67 gånger den ursprungliga storleken med hjälp av zoomreglaget. Om du vill zooma långsamt rör du zoomreglaget bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du reglaget mer. Bredare synfält (Vidvinkel) Motivet verkar närmare (Telefoto) SteadyShot kanske inte minskar suddigheten som du önskar när zoomreglaget är inställt på T (Telefoto). Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget. Om du tar bort fingret från zoomreglaget kan det hända att zoomreglagets funktionsljud också spelas in. Minsta möjliga avstånd mellan videokameran och motivet med bibehållen skärpa är ungefär 1 cm för vidvinkel och ungefär 150 cm för telefoto. Tips! Du kan välja [ DIGITAL ZOOM] (sid. 68) om du vill zooma in mer. Ta bättre bilder automatiskt (INTELLIGENT AUTO) Genom att trycka på kan du ta bilder med funktionen INTELLIGENT AUTO. När du riktar videokameran mot motivet använder inspelningen optimal kombination av ansiktsavkänning och scenigenkänning. När kameran identifierar motivet, visas ikonerna som motsvarar identifierat förhållande. Ansiktsavkänning (porträtt) Videokameran identifierar ansikten och justerar fokus, färg och exponering. Scenigenkänning (Bakgrundsbelyst), (Landskap), (Nattmotiv), (Strålkastare), (Makro) Videokameran väljer automatiskt den effektivaste inställningen beroende på scenen. Videokameran kanske inte identifierar den scen eller det motiv som förväntas beroende på inspelningsförhållanden. Avbryta INTELLIGENT AUTO Tryck på. annars försvinner ikonerna för avkänningsläget och du kan spela in med de inställningar som önskas. Dessutom avbryts inställningen INTELLIGENT AUTO om du ändrar följande inställningar. 25

26 [SCENE LECTION] [WHITE BAL.] [EXPOSURE] [FOCUS] [TELE MACRO] [ STEADYSHOT] [BACK LIGHT] [FACE DETECTION] INTELLIGENT AUTO är inställt på [OFF] när du ställer in [ STEADYSHOT] på [OFF]. [ STEADYSHOT] är inställt på [ON] när du ställer in INTELLIGENT AUTO på [ON]. Övriga alternativ som finns ovan återställs till standardvärden. Välja inspelningsläge Du kan välja ett inspelningsläge för att spela in filmer i 3 nivåer. Inspelningstiden för ditt medium kan ändras beroende på inspelningsläget. I standardinställningen är [ REC MODE] inställt på [SP]. Tidskrävande inspelning Högkvalitativ inspelning Välj (MENU) [Show others] [ REC MODE] (i kategorin [SHOOTING T]). Välj önskad inställning. Om du vill spela in bilder av hög kvalitet väljer du läget HQ eller om du vill spela in längre filmer väljer du läget LP. 26 Välj. Filmer spelas in i formatet MPEG-2. Du kan välja följande bildkvaliteter. Värden som t.ex. 9M visar den genomsnittliga bithastigheten, och M står för Mbps. [HQ] (9M (HQ)) [SP] (6M (SP)) (standardinställning) [LP](3M (LP)) Om du spelar in i läget LP, kan det hända att kvaliteten på bilderna i vissa filmer blir sämre och att avsnitt med snabba rörelser visas med blockstörningar när du spelar upp dem. Tips! Du kan välja [ REC MODE] separat för respektive inspelningsmedium (DCR-SR21E). Använda VIDEO LIGHT Du kan använda VIDEO LIGHT enligt inspelningsförhållandena. Du rekommenderas att använda VIDEO LIGHT på ett avstånd av ungefär 30 cm till 150 cm från motivet. LED VIDEO LIGHT Varje gång du trycker på LIGHT ändras indikatorerna på följande sätt. Ingen indikator (Av) (Automatisk) (På)... Tryck på LIGHT flera gånger för att stänga av VIDEO LIGHT.

27 VIDEO LIGHT genererar starkt ljus. Använd inte VIDEO LIGHT direkt framför ögonen på nära avstånd. Batteritiden minskar när du använder VIDEO LIGHT. När du spelar in filmer med VIDEO LIGHT inställd på, är det möjligt att videobelysningen slås på och av. I så fall trycker du på LIGHT flera gånger för att välja. Spela in i spegelläge Öppna LCD-panelen så att den bildar 90 grader mot videokameran () och vrid den sedan 180 grader mot objektivsidan (). Tips! På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal. 27

28 Spela upp på videokameran Med standardinställningen spelas filmer och bilder som är inspelade på följande inspelningsmedia upp. DCR-PJ5E/SX21E: Minneskort DCR-SR21E: Intern hårddisk Tips! Se sid. 18 för information om att byta inspelningsmedium (DCR-SR21E). 1 Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. 2 Tryck på (VIEW IMAGES). (VIEW IMAGES)- knapp Skärmen VISUAL INDEX visas efter några sekunder. 3 Välj (Film) () önskad film () för att spela upp en film. Välj (Foto) () önskat foto () för att visa ett foto. Filmer visas och sorteras efter inspelningsdatum. Öppnar skärmen MENU / : Visar filmer som har spelats in föregående/nästa datum. / : Visar föregående/nästa film. Återgår till inspelningsskärmen. 28

29 visas tillsammans med filmen eller stillbilden som senast spelades upp eller spelades in. Om du väljer filmen eller stillbilden med kan du fortsätta uppspelningen från föregående tidpunkt. ( visas på foton som spelats in på ett minneskort.) Spela upp filmer Videokameran börjar spela upp den valda filmen. Volymjustering Föregående För att stoppa För att snabbspela bakåt Tips! När uppspelningen, som började med den valda filmen, når den sista filmen visas skärmen VISUAL INDEX igen. Om du vill spela upp filmer långsamt väljer du / i pausläget. Om du fortsätter att välja / under en uppspelning, spelas filmer upp ungefär 5 gånger 10 gånger 30 gånger 60 gånger snabbare. Du kan visa VISUAL INDEX genom att välja (MENU) [Show others] [VISUAL INDEX] (i kategorin [PLAYBACK]). Inspelningsdatum, tid och fotograferingsförhållande spelas in automatiskt under inspelningen. Den här informationen visas inte under inspelning men du kan visa den vid uppspelningen genom att välja (MENU) [Show others] [PLAYBACK T] (i kategorin [PLAYBACK]) [DATA CODE] önskad inställning. Justera ljudvolymen för filmer Välj och justera med / när du spelar upp filmer. Du kan även justera volymen med hjälp av / i OPTION MENU. Visa foton Videokameran visar det valda fotot. Föregående Öppnar skärmen VISUAL INDEX Nästa OPTION För att snabbspela framåt För att göra paus/spela upp För att starta/stoppa ett bildspel Nästa OPTION 29

30 Tips! När du visar foton inspelade på ett minneskort, visas (uppspelningsmapp) på skärmen. 30

31 Användbara funktioner för uppspelning av filmer och foton Söka bilder efter datum (Datumindex) Du kan på ett effektivt sätt söka efter bilder med ledning av deras datum. Du kan inte använda datumindexfunktionen för foton på minneskortet. Tryck på (VIEW IMAGES). Skärmen VISUAL INDEX visas. Välj [DATE INDEX] Återgår till skärmen VISUAL INDEX Välj datum för den önskade bilden genom att välja /, och välj sedan. Bilderna från det valda datumet visas på skärmen VISUAL INDEX. Tips! Du kan också visa datumindex genom att välja (MENU) [Show others] [VIEW IMAGES] (i kategorin [PLAYBACK]) [DATE INDEX]. På skärmen [Film Roll Index]/[Face Index] kan du visa datumindex genom att välja datumet i det övre högra hörnet på skärmen. Söka efter önskat avsnitt med precision (Film Roll Index) Filmer kan delas upp med en inställd tid och det första avsnittet vid varje delning visas på skärmen INDEX. Du kan starta uppspelningen av en film från den valda miniatyrbilden. Tryck på (VIEW IMAGES). Skärmen VISUAL INDEX visas. Välj [ FILM ROLL] Återgår till skärmen VISUAL INDEX Anger intervallet för vilket miniatyrbilder skapas av scenerna i en film. 31

32 Välj önskad film genom att välja /. Återgår till skärmen VISUAL INDEX Välj / för att söka efter önskad scen och välj sedan den scen du vill visa. Uppspelningen startar från den valda scenen. Tips! Du kan också visa Film Roll Index genom att välja (MENU) [Show others] [VIEW IMAGES] (i kategorin [PLAYBACK]) [ FILM ROLL]. Söka efter önskat avsnitt med hjälp av ansikten (Face Index) De ansiktsbilder som identifierats under filminspelningen visas på skärmen INDEX. Du kan spela upp filmen från den valda ansiktsbilden. Tryck på (VIEW IMAGES). Skärmen VISUAL INDEX visas. Välj [ FACE] Välj önskad film genom att välja /. Välj / för att söka efter den önskade ansiktsbilden, och välj sedan önskad ansiktsbild för att visa scenen. Uppspelningen startar från början av scenen med den valda ansiktsbilden. I vissa fall kan inspelningsförhållandena göra att ansikten inte kan identifieras. Exempel: Människor som bär glasögon eller hatt, eller som inte vänder ansiktet mot kameran. Kontrollera att du ställt in [FACE DETECTION] på [ON] (sid. 67) (standardinställning) innan inspelningen, om du vill kunna söka efter filmer med hjälp av Face Index. Tips! Du kan också visa Face Index genom att välja (MENU) [Show others] [VIEW IMAGES] (i kategorin [PLAYBACK]) [ FACE]. 32

33 Spela upp en serie foton (bildspel) Välj på skärmen för uppspelning av foton. Bildspelet börjar från det valda fotot. Stoppa bildspelet Välj. Starta bildspelet igen Välj igen. Tips! Du kan ställa in kontinuerlig uppspelning av bildspel genom att välja (OPTION) fliken [SLIDE SHOW T] när du spelar upp foton. Standardinställning är [ON] (kontinuerlig uppspelning). 33

34 Använda den inbyggda projektorn (DCR-PJ5E) 3 Välj önskad bild. Du kan titta på inspelade filmer eller foton med den inbyggda projektorn. Projektorn kan användas när du tittar på inspelat innehåll med vänner på en plats där det inte finns någon uppspelningsenhet som t.ex. en TV. 1 Tryck på PROJECTOR. LCD-skärmen stängs av och den inbyggda projektorn startar. 2 Justera den projicerade bilden genom att manipulera LCDskärmen och PROJECTOR FOCUSreglaget. Väljarram Stänga av projektorn Tryck på PROJECTOR. Visa bilder som spelats in med andra enheter via projektorn Välj (MENU) [Show others] [PROJECTOR] (i kategorin [OTHERS]). Välj [SOURCE] [PROJECTOR INPUT]. Anslut din videokamera till en annan enhet med A/V-kabeln. 34

35 Utmatning VIDEO (Gul) Signalflöde Tryck på PROJECTOR. PROJECTOR IN-kontakt Ändra bildförhållandet när projektorn används Välj (MENU) [Show others] [PROJECTOR] (i kategorin [OTHERS]). Välj [SCREEN FORMAT] [16:9 WIDE] eller [4:3]. Var försiktig med följande funktioner eller situationer när projektorn används. Se till att inte projicera bilder mot ögonen. Se till att inte nudda vid projektorns lins. LCD-skärmen och projektorns lins blir varma under användning. Batteriets livslängd förkortas när projektorn används. Om du ansluter videokameran till en TV och använder projektorfunktionen matas ljudet ut från TV:n men däremot matas ingen bild ut. Följande funktioner fungerar inte när du använder projektorn. Visa inspelningsskärmen Använda videokameran med LCD-skärmen stängd Flera andra funktioner Placera videokameran cirka 0,5 m till 3 m från den yta som bilderna projiceras på. Anslut videokameran till ett vägguttag via den medföljande nätadaptern för denna funktion. Ljudet från andra enheter kan inte matas in i videokameran. Funktionsknappar visas inte på bilder som projiceras när [PROJECTOR INPUT] ställts in. Om videokameran inte är ansluten till en annan enhet projiceras en tom, blå bild. Utför följande funktioner när du vill projicera bilder på videokameran. Tryck först på PROJECTOR för att stoppa projiceringen. Välj (MENU) [Show others] [PROJECTOR] (i kategorin [OTHERS]) [SOURCE] [MEMORY CARD] och tryck sedan på PROJECTOR igen. Stäng av strömmen till videokameran och slå sedan på den igen och tryck sedan på PROJECTOR. 35

36 Spela upp bilder på en TV Anslut din videokamera till ingångsuttaget på en TV eller videobandspelare med A/V-kabeln (medföljer). Anslut videokameran till ett vägguttag via den medföljande nätadaptern (sid. 14). Se även bruksanvisningarna som medföljer de komponenter du tänker ansluta. A/V OUT-kontakt Ställ in TV:ns ingångsväljare till den ingång din videokamera kommer att anslutas till. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer TV:n. Anslut din videokamera till en TV med A/V-kabeln (medföljer). Anslut videokameran till ingångarna på TV:n. Spela upp filmer och foton på videokameran (sid. 28). Ställa in bildproportionerna enligt den anslutna TV:n (16:9/4:3) Välj (MENU) [Show others] [OUTPUT TTINGS] (i kategorin [GENERAL T]) [TV TYPE] [16:9] eller [4:3]. När du ansluter till TV:n via en videobandspelare Anslut videokameran till LINE IN-ingången på videobandspelaren med A/V-kabeln. Ställ ingångsväljaren på videobandspelaren på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.). IN TV (Röd) AUDIO (Vit) VIDEO (Gul) Signalflöde Videobandspelare 36

37 Om du har en mono-tv (om TV:n bara har en enda ljudingång) Anslut A/V-kabelns gula kontakt till videoingången och anslut den vita kontakten (vänster kanal) eller den röda kontakten (höger kanal) till ljudingången på TV:n eller videobandspelaren. Om TV:n/videobandspelaren har en 21-stiftsadapter (EUROCONNECTOR) Använd en 21-stiftsadapter (säljs separat) för att se de uppspelade bilderna. TV/Videobandspelare När du ställer in [TV TYPE] på [4:3], kan det hända att bildkvaliteten försämras. När den inspelade bildens förhållande växlar mellan 16:9 (bredbild) och 4:3, kan det hända att bilden flimrar. På vissa TV-apparater av formatet 4:3 kan det hända att foton som spelats in i förhållandet 4:3 inte visas på hela skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel. Om du visar en bild som spelats in med bildförhållandet 16:9 (bredbild) på en TV med formatet 4:3 som inte är kompatibel med 16:9-signalen (bredbild), ställer du in [TV TYPE] till [4:3]. Tips! För att kontrollera information (räkneverk osv.) på skärmen, välj (MENU) [Show others] [OUTPUT TTINGS] (i kategorin [GENERAL T]) [DISP OUTPUT] [V-OUT/PANEL]. 37

38 Använda videokameran på ett bra sätt Radera filmer och foton Du kan frigöra utrymme genom att radera filmer och foton från inspelningsmediet. Du kan inte återställa bilder som du har raderat. Spara viktiga filmer och foton i förväg. Ta inte bort batteriet eller nätadaptern från videokameran när du raderar bilder. Det kan skada inspelningsmediet. Mata inte ut minneskortet när du raderar bilder från det. Du kan inte radera skrivskyddade filmer och foton. Ta bort skrivskyddet från filmer och foton innan du raderar dem (sid. 40). Om den raderade filmen ingår i en spellista (sid. 45), kommer filmen som lagts till i spellistan också att raderas från spellistan. Tips! Du kan radera en bild via uppspelningsskärmen från menyn OPTION MENU. Om du vill radera alla bilder som spelats in på mediet och återställa dess ursprungliga kapacitet formaterar du det (sid. 72). Förminskade bilder som gör att du kan visa flera bilder samtidigt på en indexskärm kallas miniatyrbilder. 1 Välj (MENU) [Show others] [DELETE] (i kategorin [EDIT]). 2 Om du vill radera filmer väljer du [ DELETE] [ DELETE]. Om du vill radera foton väljer du [ DELETE] [ DELETE]. 3 Välj och markera de filmer eller foton du vill radera med märket. När du valt en miniatyrbild trycker du på LIGHT (sid. 26) för att bekräfta bilden. Du återgår till föregående skärm genom att välja. 4 Välj [YES]. Ta bort alla filmer/foton samtidigt I steg 2 väljer du [ DELETE] [ DELETE ALL] [YES] [YES]. Om du vill radera alla foton på en gång väljer du [ DELETE] [ DELETE ALL] [YES] [YES]. Ta bort alla filmer/foton som spelats in på en och samma dag samtidigt Det går inte att radera foton på ett minneskort per inspelningsdatum. I steg 2 väljer du [ DELETE] [ DELETE by date]. Om du vill radera alla foton från en viss dag samtidigt väljer du [ DELETE] [ DELETE by date]. 38

39 Välj inspelningsdatum för önskade filmer/foton genom att välja / och välj sedan. Tryck i mitten på multiväljaren när miniatyrbilden valts för att bekräfta bilden. Du återgår till föregående skärm genom att välja. Välj [YES]. 39

40 Skrivskydda inspelade filmer och foton (skrivskydd) 4 Välj [YES]. Skrivskydda filmer och foton så att de inte kan raderas av misstag. Tips! Du kan skrivskydda filmer och foton via uppspelningsskärmen från menyn OPTION MENU. 1 Välj (MENU) [Show others] [PROTECT] (i kategorin [EDIT]). 2 Om du vill skrivskydda filmer väljer du [ PROTECT] [ PROTECT]. Om du vill skrivskydda foton väljer du [ PROTECT] [ PROTECT]. 3 Välj de filmer och foton som du vill skrivskydda. visas på de valda bilderna. När du valt en miniatyrbild trycker du på LIGHT (sid. 26) för att bekräfta bilden. Du återgår till föregående skärm genom att välja. Ta bort skrivskyddet från filmer och foton Välj den film eller foto som är märkt med i steg 3. försvinner. Skrivskydda alla filmer och foton som spelats in på samma dag samtidigt Du kan inte välja [ PRT. by date] för informationen som spelats in på minneskortet. I steg 2 väljer du [ PROTECT] [ PRT. by date]. Om du vill skrivskydda alla foton från en viss dag samtidigt väljer du [ PROTECT] [ PRT. by date]. Välj inspelningsdatum för önskade filmer/foton genom att välja / och välj sedan. Tryck i mitten på multiväljaren när miniatyrbilden valts för att bekräfta bilden. Du återgår till föregående skärm genom att välja. Välj [PROTECT]. Ta bort skrivskyddet från alla filmer och foton som spelats in på samma dag samtidigt I steg ovan, väljer du inspelningsdatum för filmerna/fotona och väljer sedan [UNPROTECT]. 40

41 Dela en film 1 Välj (MENU) [Show others] [ DIVIDE] (i kategorin [EDIT]). 2 Välj den film som du vill dela. Den valda filmen spelas upp. 3 Välj vid den punkt där du vill dela upp filmen i scener. Uppspelningen av filmen växlar över till pausläge. Läget växlar mellan uppspelning och paus när du trycker på. Justera delningspunkten med större precision när du har valt punkten med. Återgår till början av den valda filmen Du kan inte återställa filmer som du har delat. Du kan inte dela upp en skrivskyddad film. Ta bort skrivskyddet för att dela (sid. 40). Koppla inte bort batteriet eller nätadaptern från videokameran när du delar filmen. Det kan skada inspelningsmediet. Mata inte heller ut minneskortet när du delar filmer på minneskortet. Eftersom videokamerans sätt att bestämma delningspunkten är baserat på steg om halva sekunder, kan det förekomma en viss avvikelse mellan den punkt där du valde och den verkliga delningspunkten. Om den delade originalfilmen finns med i spellistan delas filmen även i spellistan. Endast enklare redigering kan göras med videokameran. För mer avancerad redigering använder du den medföljande programvaran PMB. Tips! Du kan dela en film via uppspelningsskärmen från menyn OPTION MENU. 4 Välj [YES]. 41

42 Ta ett foto från en film (DCR-SR21E) 1 Välj (MENU) [Show others] [PHOTO CAPTURE] (i kategorin [EDIT]). Skärmen [PHOTO CAPTURE] visas. 2 Välj den film som du vill ta ett foto från. Den valda filmen spelas upp. 3 Välj vid den punkt där du vill ta bilden. Uppspelningen av filmen växlar över till pausläge. Läget växlar mellan uppspelning och paus när du väljer. Justera inspelningspunkten noggrannare efter det att du har valt punkten med. Återgår till början av den valda filmen 4 Välj. När tagningen är slutförd övergår skärmen till pausläge. Det inspelade fotot sparas på det inspelningsmedium som du valde under [PHOTO MEDIA T] (sid. 19). Välj om du vill fortsätta att ta foton och upprepa sedan stegen från steg 3. Välj om du vill ta ett foto från en annan film och upprepa sedan stegen från steg 2. 5 Välj. Bildstorleken är låst beroende på filmens bildförhållande: [ 0.2M] under 16:9 (bredbild) [VGA(0.3M)] under 4:3 Det måste finnas tillräckligt med ledigt utrymme på inspelningsmediet där du vill spara foton. Inspelningsdatum och tid för de inspelade bilderna är samma som för filmernas inspelningsdatum och tid. Om den film du tar bilder från saknar informationskod kommer inspelningsdatum och inspelningstid för fotot att bli det datum och den tid då du tog stillbilden från filmen. Du kan inte ta foton från filmer som spelats in på minneskort. 42

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktionsbok SONY DCR-SR20E Manual SONY DCR-SR20E Bruksanvisning SONY DCR-SR20E Användarguide SONY DCR-SR20E Bruksanvisningar SONY DCR-SR20E

Instruktionsbok SONY DCR-SR20E Manual SONY DCR-SR20E Bruksanvisning SONY DCR-SR20E Användarguide SONY DCR-SR20E Bruksanvisningar SONY DCR-SR20E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SR20E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation 4-170-096-52(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på ett bra sätt 36 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Digital videokamera

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-762-52(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder din videokamera

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-82(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE 4-171-502-53(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-52(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa

Läs mer

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Inspelning/Uppspelning (1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9.

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Inspelning/Uppspelning (1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9. 4-209-888-51(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 22 Använda videokameran på ett bra sätt 37 DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK Spara bilder på en extern enhet 47 Anpassa videokameran

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-480-52(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa sätt

Läs mer

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-536-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9.

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-536-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9. 4-170-536-52(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 43 HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-093-317-23(1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 13 Inspelning/ Uppspelning

Läs mer

Din brugermanual SONY HDR-CX110E http://da.yourpdfguides.com/dref/4060257

Din brugermanual SONY HDR-CX110E http://da.yourpdfguides.com/dref/4060257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE 2009 Sony Corporation 4-149-354-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokamera

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE 2009 Sony Corporation 4-131-019-51(1) SE Använda menyn Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Läs detta innan du använder videokameran

Läs detta innan du använder videokameran Läs detta innan du använder videokameran Innan du börjar använda utrustningen, läs noga igenom bruksanvisningen och spara den därefter som referens. VARNING! Minska risken för brand och elstötar genom

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- HC48E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Använda kameran med din dator Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna Visa bilder

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-288-520-73(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-TG1E/TG3E Få glädje av din videokamera 8 Komma igång 14 Inspelning/ Uppspelning 23 Redigering 46 Använda medier 58 Anpassa videokameran

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E 2-319-524-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 15 Använda menyn 26 DCR-HC37E/HC38E/ HC45E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 47 Felsökning 51 Övrig information

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-11(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-599-73(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-SR10E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 15 Inspelning/ Uppspelning 25 Redigering 47 Använda inspelningsmedier 60 Anpassa

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning.

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning. Bruksanvisning Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-041-91(1) SE Så här använder du denna bruksanvisning Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-214-658-21(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-CX6EK/CX7E/ CX7EK Få glädje av din videokamera 8 Komma igång 15 Inspelning/ Uppspelning 24 Redigering 46 Använda inspelningsmedier

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-210-376-21(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-SR5E/SR7E/SR8E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 15 Inspelning/ Uppspelning 23 Redigering 46 Använda inspelningsmedier 57

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar GRUNDKOMPONENTER Knappen Slutare/Välj Mikro-USB-port Mikrofon Statusindikatorlampa Uppåtknapp Knappen Ström/Läge Lins Mikro-SDkortplats Skärm e Knappen Nedåt/Slutar Högtalar VATTENTÄTT KAMERAHUS Knappen

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Bruksanvisning för Videokamera

Bruksanvisning för Videokamera 2-515-260-93(1) Bruksanvisning för Videokamera Läs det här först Videokamera/Digital videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Läs det här först Innan du använder enheten

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Din manual SONY DCR-SR100E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1094629

Din manual SONY DCR-SR100E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1094629 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SR100E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-93 (1) Digital videokamera Komma igång 8 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Använda menyn Kopiering/redigering Använda en dator Felsökning 32 47 53 63 Mer

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Pressrelease. Banbrytande funktioner i 2011 års Handycam. Dubbelt upp ger tre dimensioner

Pressrelease. Banbrytande funktioner i 2011 års Handycam. Dubbelt upp ger tre dimensioner Pressrelease 6 januari Banbrytande funktioner i 2011 års Handycam Dubbelt upp ger tre dimensioner Världens första dubbla Full HD 3D-videokamera (HDR-TD10E) Spela upp video via inbyggd projektor Inspelning

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Din manual SONY MHS-PM5K http://sv.yourpdfguides.com/dref/2787772

Din manual SONY MHS-PM5K http://sv.yourpdfguides.com/dref/2787772 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MHS- PM5K. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

Din manual SONY HDR-CX110E

Din manual SONY HDR-CX110E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY HDR- CX110E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer