DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52"

Transkript

1 (1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information 76 Snabbreferens Sony Corporation

2 Läs detta först Innan du använder enheten bör läsa igenom den här bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som referens. VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar. VARNING! Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för brand eller personskador. FÖR KUNDER I EUROPA TÄNK PÅ ATT..! De elektromagnetiska fälten för de aktuella frekvenserna kan påverka bild och ljud på den här digitala videokameran. Den här produkten har testats och befunnits överensstämma med de krav som EMC-direktiven ställer upp för användning med kablar som är kortare än 3 meter. Obs! Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar bort anslutningskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Användbara tillbehör: Fjärrkontroll Att observera angående användning Din videokamera levereras med två olika bruksanvisningar Bruksanvisning (Den handbok du läser nu) Förenklad guide (First Step Guide) för anslutning av videokameran till en dator och användning av medföljande programvara (finns på medföljande CD- ROM) 2

3 Olika typer av kassetter som kan användas på din videokamera Det går att använda mini-dv kassetter av märket. Den här videokameran hanterar inte kassetter med Cassette Memory-funktionen (s. 77). Olika typer av Memory Stick som kan användas på din videokamera Du kan använda Memory Stick Duo märkt med eller (s. 78). Memory Stick Duo (Detta format kan användas med din videokamera.) Memory Stick Duo-adapter Använda videokameran Håll eller bär inte videokameran i följande delar. Sökare Batteri Memory Stick (Det går inte att använda med din videokamera.) Du kan inte använda andra typer av minneskort förutom Memory Stick Duo. Memory Stick PRO och Memory Stick PRO Duo kan endast användas tillsammans med utrustning som är kompatibel med Memory Stick PRO. Fäst inte en etikett eller liknande på ett Memory Stick Duo eller en Memory Stick Duo-adapter. Använda ett Memory Stick Duo tillsammans med utrustning som är kompatibel med Memory Stick Se till att installera Memory Stick Duo i Memory Stick Duo-adaptern. LCD-panel Videokameran är inte dammsäker, droppsäker eller vattensäker. Se Användning och underhåll (s. 81). Innan videokameran ansluts till en annan enhet via en USB- eller i.link-kabel, bör du se till att anslutningskontakten installerats på rätt sätt och utan tvång för att undvika att terminalen skadas eller att funktionsstörning sker. Anslut A/V-kabeln till A/V OUTkontakten på Handycam Station när du använder videokameran kopplad till Handycam Station för att mata ut audiooch videosignaler. Koppla från nätkabeln från din Handycam Station genom att hålla både din Handycam Station och likströmskontakten (DC). Se till att POWER-omkopplaren är i läge OFF (CHG) när du installerar videokameran i din Handycam Station eller när du tar bort videokameran från den. Fortsättning, 3

4 Läs detta först (fortsättning) 4 Om menyalternativen, LCD-panelen, sökaren och linsen Ett menyalternativ som är nedtonat är inte tillgängligt under de aktuella inspelningseller uppspelningsförhållandena. LCD-skärm och sökare är tillverkade med mycket hög precision; över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna), som hela tiden syns på LCD-skärmen eller i sökaren. De här punkterna uppkommer vid tillverkningen och går inte helt att undvika. De påverkar inte inspelningen på något sätt. Svartpunkt Vit, röd, blå eller grön punkt Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen utsätts för direkt solljus under en längre tid kan det leda till funktionsstörningar. Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsstörningar. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned. Om ändring av språkinställningen Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Om det behövs byter du språk för skärmmenyerna innan du använder videokameran (s. 12). Inspelning Innan du startar inspelningen bör du göra en testinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat göra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TV-färgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet. TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Om denna bruksanvisning Bilderna av LCD-skärmen och sökaren som används i den här bruksanvisningen som illustrationer har tagits med en digitalkamera och kan därför skilja sig från hur du ser dem. Illustrationerna som används i denna bruksanvisning syftar till modellen DCR- HC48E. Modellnamnet för din videokamera finns på kamerans undersida. Design och specifikationer för inspelningsenhet och tillbehör är föremål för ändring utan förvarning. Om Carl Zeiss-linsen Den här videokameran är utrustad med en Carl Zeiss-lins, en lins som utvecklats i samarbete med Carl Zeiss i Tyskland och av Sony Corporation. Carl Zeiss-linsen ger oöverträffad bildkvalitet. Den använder mätsystemet MTF för videokameror och har samma kvalitet som en typisk Carl Zeiss-lins. MTF= Modulation Transfer Function Värdet visar hur mycket av ljuset från motivet som kommer in genom linsen.

5 Innehållsförteckning Läs detta först...2 Komma igång Steg 1: Kontrollera att du har alla tillbehör...7 Steg 2: Ladda batteriet...8 Steg 3: Slå på strömmen och ställ in datum och tid...12 Ändra språkinställningen Steg 4: Göra inställningar innan inspelning...13 Steg 5: Installera ett band eller ett Memory Stick Duo...14 Inspelning/uppspelning Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam)...16 Spela in...18 Zoomning Spela in på mörka platser (NightShot plus) Exponeringsinställning för motiv i motljus Spela in i spegelläge Välja proportioner (16:9 eller 4:3) för inspelningen Uppspelning...22 Använda Zoomning under uppspelning Använda guidefunktionerna (USAGE GUIDE)...24 Söka efter startpunkten...25 Söka efter det sista avsnittet i den senaste inspelningen (END SEARCH) Manuell sökning (EDIT SEARCH) Granska de senast inspelade avsnitten (inspelningsgranskning) Snabbsökning efter önskat avsnitt (nollställningsminne) Söka avsnitt efter inspelningsdatum (datumsökning) Visa filmen på en TV...28 Använda menyn Använda menyalternativen...30 Menyalternativ...31 CAMERA SET-meny...33 Inställningar för att justera videokameran efter inspelningsförhållandena MEMORY SET-meny...38 Inställningar för Memory Stick Duo PICT.APPLI.-meny...40 Specialeffekter för bildbehandling och ytterligare funktioner för inspelning/uppspelning EDIT/PLAY-meny...45 Inställningar för redigering eller uppspelning i olika lägen STANDARD SET-meny...47 Inställningar under inspelning på band eller andra grundläggande inställningar TIME/LANGU.-meny...49 Egna inställningar för den personliga menyn...50 Kopiering/redigering Kopiering till videobandspelare/dvd/ HDD-enheter...52 Spela in bilder från en videobandspelare etc. (DCR- HC48E)...54 Kopiera bilder från ett band till ett Memory Stick Duo...56 Radera inspelade bilder från Memory Stick Duo...56 Fortsättning, 5

6 Markera bilder på Memory Stick Duo med specifik information (Utskriftsmärke/bildskydd) Skriva ut inspelade bilder (PictBridgekompatibel skrivare) Använda en dator Vad du kan göra med en Windowsdator Installera Förenklad guide och programvara Titta på Förenklad guide Använda en Macintosh-dator Felsökning Felsökning Varningsindikatorer och meddelanden Övrig information Använda videokameran utomlands Underhåll och försiktighetsåtgärder Användbara kassettband Om Memory Stick Om InfoLITHIUM -batteriet Om i.link Använda videokameran Specifikationer Snabbreferens Identifiera delar och reglage Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning Index

7 Komma igång Steg 1: Kontrollera att du har alla tillbehör Kontrollera att du fått med följande tillbehör tillsammans med videokameran. Siffran inom parentes visar antalet av respektive tillbehör. Uppladdningsbart batteri NP-FH40 (1) (s. 8, 79) Nätadapter (1) (s. 8) Nätkabel (1) (s. 8) CD-ROM Handycam Application Software (1) (s. 60) 21-stiftsadapter (1) (s. 29) Endast för modeller med märket undersidan. tryckt på Komma igång Bruksanvisning (Den handbok du läser nu) (1) Handycam Station (1) (s. 8, 92) Trådlös fjärrkontroll (1) (s. 92) Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan installerat i videokameran. A/V-kabel (1) (s. 28, 52) USB-kabel (1) (s. 58) 7

8 Steg 2: Ladda batteriet Batteri 1 5 POWER-omkopplare Likströmskontakt (DC) DC IN-kontakt 3 Till vägguttaget Nätkabel 4 Nätadapter Du kan ladda InfoLITHIUM - batteriet (H-serien) (s. 79) efter att du anslutit det till din videokamera. Du kan inte ansluta ett annat InfoLITHIUM - batteri än H-serien till din videokamera. 1 Passa in batteriets terminaler till din videokameras (1), anslut sedan batteriet genom att klicka det på plats (2). 4 Anslut nätkabeln till nätadaptern och till ett vägguttag. 5 Sätt videokameran i din Handycam Station och tryck ned den så att den sitter ordenligt. CHG-lampan (uppladdning) tänds och uppladdningen börjar. CHG-lampan (uppladdning) släcks när batteriet har laddats upp helt. Ta bort videokameran från Handycam Station. 2 Skjut POWER-omkopplaren till OFF (CHG) (Standardinställningen). 3 Vänd kontakten så att märket v är vänt uppåt och anslut nätadaptern till DC IN på Handycam Station. CHG-lampa (uppladdning) 8

9 Stäng skyddet över DC IN-kontakten när du sätter videokameran i din Handycam Station. Koppla bort nätadaptern från DC IN-kontakten på videokameran genom att greppa om både din Handycam Station och likströmskontakten (DC). Ta bort videokameran från Handycam Station Slå av strömmen och ta sedan bort videokameran från din Handycam Station genom att greppa både videokameran och Handycam Station. Ladda batteriet enbart med hjälp av nätadaptern Slå av strömmen och anslut sedan nätadaptern till DC IN-kontakten på videokameran. POWER-omkopplare Komma igång Med märket v riktat nedåt Likströmskontakt (DC) z Tips DC IN-kontakt Öppna kontaktens skydd Du kan använda videokameran när den är ansluten till en strömkälla som till exempel ett vägguttag som på bilden. I det här fallet laddas inte batteriet ur. Hur du tar bort batteriet 1 Stäng av kameran och tryck sedan på PUSH. 2 Ta ur batteriet i pilens riktning. 1 POWER-omkopplare 2 PUSH Förvaring av batteriet Innan du förvarar batteriet under en längre tid bör du ladda ur det helt (s. 80). Fortsättning, 9

10 Steg 2: Ladda batteriet (fortsättning) Kontrollera återstående batteritid (Batteriinformation) Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG). Tryck sedan på DISP/BATT INFO. Efter en kort stund visas batteriinformationen under ungefär 7 sekunder. Du kan visa batteriinformationen i upp till 20 sekunder genom att trycka på DISP/BATT INFO igen medan informationen visas. Du kan kontrollera återstående batteritid på LCD-skärmen. Indikator DISP/BATT INFO-knapp Återstående batteritid (ungefärlig) Status Inspelningskapacitet (ungefärlig) Tillräcklig batteritid kvar Låg batterinivå, inspelning/ uppspelning stoppar snart. Sätt i ett nyladdat batteri eller ladda det batteri som sitter i. Uppladdningstid Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att fulladda ett helt tomt batteri. Batteri Inspelningstid Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri. * Typisk inspelningstid visar tiden när du upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på strömmen och utför zoomning. Uppladdningstid NP-FH40 (medföljer) 125 NP-FH NP-FH NP-FH Batteri NP-FH40 (medföljer) Oavbruten Typisk inspelningstid inspelning stid* NP-FH NP-FH NP-FH Alla tiderna är uppmätta under följande förhållanden: Övre raden: När LCD-skärmens bakgrundsbelysning tänds. Mellersta raden: Med LCD-skärmens bakgrundsbelysning avstängd. Undre raden: Inspelning med sökaren när LCDpanelen är stängd. 10

11 Uppspelningstid Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri. Batteri NP-FH40 (medföljer) LCD-panelen öppen* LCDpanelen stängd NP-FH NP-FH NP-FH * När LCD-skärmens bakgrundsbelysning tänds. Använd inte nätadaptern om den ligger i ett trångt utrymme, t.ex. mellan en vägg och en möbel. Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batteriterminalen med något metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar. Även om videokameran är avstängd, ligger strömmen från nätet på så länge kameran är ansluten till ett vägguttag via nätadaptern. Komma igång Om batteriet Innan du laddar batteriet skjuter du upp POWER-omkopplaren till OFF (CHG). CHG-lampan (uppladdning) blinkar under uppladdning eller så visas inte batteriinformationen (s. 10) korrekt i följande situationer. Batteriet är inte korrekt isatt. Batteriet är skadat. Batteriet är utslitet (endast för batteriinformation). Strömmen tas inte från batteriet så länge nätadaptern är ansluten till videokameran eller din Handycam Station, även om nätkabeln är bortkopplad från vägguttaget. Om uppladdningstid/inspelningstid/ uppspelningstid Tiderna är uppmätta vid en kameratemperatur på 25 C. (10 30 C rekommenderas.) Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare om du använder videokameran där det är kallt. Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli kortare beroende på under vilka förhållanden som du använder videokameran. Om nätadaptern När du använder nätadaptern bör du använda ett lättåtkomligt vägguttag. Om du råkar ut för en funktionsstörning av något slag när du använder videokameran bör du genast koppla bort nätadaptern från vägguttaget. 11

12 Steg 3: Slå på strömmen och ställ in datum och tid Innan du använder videokameran för första gången bör du ställa in datum och tid. Så länge du inte har ställt in datum och tid visas skärmen [CLOCK SET] varje gång du slår på videokameran eller ändrar läge på POWER-omkopplaren. 3 Ställ in [M] (månad), tryck sedan på och upprepa för [D] (dag), timme och minut. Klockan startar. Stänga av strömmen Skjut POWER-omkopplaren till OFF (CHG). 12 Peka på knappen på LCD-skärmen. 1 Tryck på den gröna knappen och skjut POWER-omkopplaren i pilens riktning för att tända respektive lampa. CAMERA-TAPE: För inspelning på band. CAMERA-MEMORY: För inspelning på ett Memory Stick Duo. PLAY/EDIT: För att spela upp eller redigera bilder. Fönstret [CLOCK SET] öppnas. CLOCK SET POWER-omkopplare : : DATE 2007Y 1M 1D 0: 00 OK 2 Ställ in [Y] (år) med /, och peka sedan på. Du kan ställa in vilket år som helst, fram till år Ställa in datum och tid Du kan ställa in önskat datum och tid genom att trycka på t [MENU] t (TIME/LANGU.) t [CLOCK SET] (s. 30). Om du inte använder videokameran under ungefär 3 månader laddas det inbyggda uppladdningsbara batteriet ur och det finns risk för att tidsinställningarna raderas ur minnet. I så fall laddar du upp det uppladdningsbara batteriet och ställer in datum och tid igen (s. 85). Vid leverans är strömmen inställd för att slås av automatiskt om du låter videokameran stå oanvänd under ungefär 5 minuter. Det är en funktion för att spara batteriet ([A.SHUT OFF], s. 49). z Tips Datum och tid visas inte under inspelning men spelas automatiskt in på bandet och kan visas under uppspelning (se sid. 48 för [DATA CODE] (när funktionen Easy Handycam används kan du endast ställa in [DATE/ TIME])). Om pekskärmens knappar inte fungerar som de ska justerar du pekskärmen (CALIBRATION) (s. 83). Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Peka på t [MENU] t (TIME/LANGU.) t [LANGUAGE] och välj sedan önskat språk.

13 Steg 4: Göra inställningar innan inspelning Öppna linsskyddet Skjut på LENS COVER för att OPEN. Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna på LCD-skärmens ram när du öppnar eller ställer in LCD-panelen. När inspeningen är klar, skjut på LENS COVER för att CLOSE linsskyddet. LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90 grader mot videokameran (1) och vrid den sedan till den vinkel som bäst passar för inspelning eller uppspelning (2). Högst 180 grader 2 DISP/BATT INFO z Tips Om du vrider LCD-panelen 180 grader mot linsen kan du stänga LCD-panelen med LCDskärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt läge vid uppspelning. Se [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT] (s. 47) för att ställa in ljusstyrkan på LCD-skärmen. Växla mellan att stänga av eller på skärmindikatorerna (t.ex. batteritiden) genom att trycka på DISP/BATT INFO. Sökaren Du kan se på bilder i sökaren för att undvika att slita ut batteriet eller när bilden som visas på LCD-skärmen är dålig. Sökare Komma igång Högst 90 grader 1 90 grader mot videokameran Stänga av LCD-skärmens bakgrundsbelysning för att batteriet skall hålla längre Tryck och håll in DISP/BATT INFO under några sekunder tills visas. Den här inställningen är användbar när du använder videokameran där det är ljust eller när du vill spara batteri. Den inställning du gör här påverkar inte det du spelar in. Tryck och håll ner DISP/BATT INFO några sekunder tills försvinner, för att tända LCD-skärmens bakgrundsbelysning. z Tips Sökarens lins och justeringsspak Använd inställningsspaken och ställ in bilden i sökaren så att den blir skarp. Du kan ställa in ljusstyrkan för sökarens bakgrundsbelysning genom att välja [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (s. 47). Fortsättning, 13

14 Steg 4: Göra inställningar innan inspelning (fortsättning) Grepprem Fäst greppremmen och håll videokameran rätt. Steg 5: Installera ett band eller ett Memory Stick Duo Kassettband Du kan bara använda kassetter av formatet mini-dv (s. 77) Skjut och håll OPEN/EJECTspaken i pilens riktning och öppna sedan locket. OPEN/EJECT-spak 3 Lock Kassettfacket skjuts ut och öppnas automatiskt. 2 Sätt in en kassett med bandfönstret riktat utåt. Tryck sedan på. Tryck lätt mitt på kassettens baksida. Bandfönster Kassettfack 14 Kassettfacket stängs automatiskt.

15 Stäng inte kassettfacket med tvång genom att trycka på {DO NOT PUSH} samtidigt som det stängs. Detta kan orsaka funktionsfel. 3 Stäng locket. Mata ut kassetten Öppna locket genom att följa samma förfarande som i steg 1 och ta ur kassetten. z Tips Inspelningstiden varierar beroende på [ REC MODE] (s. 47). Memory Stick Duo Du kan endast använda ett Memory Stick Duo märkt med eller (s. 78). Mata ut ett Memory Stick Duo Tryck med lätt hand in och för ut Memory Stick Duo längs med videokameran. När aktivitetslampan lyser eller blinkar skriver eller läser videokameran information. Då måste du vara extra försiktig så att du inte skakar eller stöter till videokameran; du får inte heller stänga av den, mata ut Memory Stick Duo eller ta bort batteriet. Du riskerar i så fall att bildinformationen skadas. Om du tvingar in Memory Stick Duo i facket i fel riktning, kan Memory Stick Duo, Memory Stick Duo -facket eller bilddatan skadas. Ta inte ut Memory Stick Duo med tvång eftersom den då kan skadas. Var försiktig när du matar in eller ut Memory Stick Duo så att inte Memory Stick Duo hoppar ut och ramlar. z Tips Antalet bilder som du kan lagra varierar beroende på bildkvalitet och bildstorlek. Mer information finns på sid. 38. Komma igång 1 Öppna panelen. 2 Installera Memory Stick Duo i Memory Stick Duo -facket i rätt riktning tills det klickar på plats. Åtkomstlampa Med märket v riktat mot LCD-skärmen 15

16 Inspelning/uppspelning Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam) Med funktionen Easy Handycam är de flesta av videokamerans inställningar automatiskt optimalt inställda, vilket gör att du slipper tänka på finjusteringar. Skärmen blir mer lättläst genom att teckenstorleken ökar. Öppna linsskyddet (s. 13). B A E Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. D C F Filmer 1 Se till att CAMERA- TAPE-lampan lyser genom att skjuta POWER-omkopplaren E nedåt. Stillbilder (4:3) 1 Se till att CAMERA- MEMORY-lampan lyser genom att skjuta POWER-omkopplaren E nedåt. 2 Tryck på EASY A. visas på skärmen EASY B. 2 Tryck på EASY A. visas på skärmen EASY B. 3 Tryck på REC START/STOP F (eller C) för att starta inspelningen.* 3 Tryck på PHOTO D för att spela in.** 60min EASY REC Ljudsignal 60min EASY 1.0M30 Ljud från slutaren GUIDE MENU Indikatorn ändras från [STBY] till [REC]. Tryck på REC START/STOP en gång till för att stoppa inspelningen. Ställ in fokus genom att trycka lätt på den här knappen och hålla den intryckt. GUIDE MENU Blinkar t Lyser Spela in genom att trycka in den helt. 16 * Filmer spelas in i läget SP (Standard Play) på en kassett. ** Stillbilder spelas in i kvalitet [FINE] på ett Memory Stick Duo.

17 Spela upp filmer/stillbilder Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren E nedåt. Peka på knapparna på skärmen B enligt följande. Filmer Starta uppspelningen genom att peka på. Peka sedan på. Stillbilder Peka på t / för att välja en bild. GUIDE A B GUIDE A D C D A GUIDE (s. 24) B Snabbspolning bakåt/ framåt C Stopp D Växla mellan uppspelning/ paus B C A GUIDE (s. 24) B Banduppspelning C Föregående/nästa D Radera (s. 56) MENU Inspelning/uppspelning x Att avbryta funktionen Easy Handycam Tryck på EASY A igen. försvinner från skärmen. x Justerbara menyinställningar när funktionen Easy Handycam används Peka på [MENU] för att visa justerbara menyinställningar. Se sid. 30 för mer information om inställningar. Nästan alla inställningar återgår automatiskt till respektive standardinställning (s. 31). visas inte när Easy Handycam används. Avbryt funktionen Easy Handycam om du vill lägga till effekter eller justera inställningar för bilderna. x Otillgängliga knappar under Easy Handycam När funktionen Easy Handycam används fungerar inte följande knappar. [Invalid during Easy Handycam operation.] visas om åtgärder som ej är tillgängliga för funktionen Easy Handycam utövas. BACK LIGHT-knapp (s. 21) Trycka och hålla ner DISP/BATT INFO-knappen (s. 13) WIDE SELECT-knapp (i CAMERA-MEMORY-läge) (s.21) PHOTO-knapp (i CAMERA-TAPE-läge) (s.18) 17

18 Spela in Öppna linsskyddet (s. 13). PHOTO POWER-omkopplare REC START/ STOP B REC START/ STOP A Spela in filmer Filmer spelas in på ett band. Tänd CAMERA-TAPE lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning. Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. Tryck på REC START/STOP A (eller B). 60min STBY 60min 60min REC 60min GUIDE P-MENU GUIDE P-MENU [STBY] [REC] Tryck på REC START/STOP en gång till för att stoppa inspelningen. Du kan inte spela in film på ett Memory Stick Duo med din videokamera. z Tips Vid inspelning av film på ett band eller i standby-läge kan du spela in en stillbild på en Memory Stick Duo genom att trycka ner PHOTO helt. Stillbilder blir låsta till bildformatet [0.2M] i läget 16:9, eller [VGA (0.3M)] i läget 4:3 (s. 38). 18

19 Spela in stillbilder Stillbilder spelas in på Memory Stick Duo. Tänd CAMERA-MEMORY lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning. Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. Tryck och håll ner PHOTO något för att justera fokus, tryck sedan ner knappen helt. Ljudsignal min Ljud från slutaren 1.0M min 1.0M Inspelning/uppspelning GUIDE P.MENU GUIDE P.MENU Blinkar blyser Ett ljud från slutaren hörs. När slocknar har bilden spelats in. Kontrollera den senaste inspelningen på ett Memory Stick Duo Peka på. Om du vill radera bilden pekar du på t [YES]. z Tips Se sid. 38 för mer information om bildkvalitet, bildstorlek och antalet inspelningsbara bilder. Fortsättning, 19

20 Spela in (fortsättning) Zoomning Bilden kan förstoras upp till 25 gånger av originalstorleken med zoomspaken eller med zoomknapparna på LCD-skärmen. z Tips Om du vill använda en zoomning som är större än 25 kan du ställa in [DIGITAL ZOOM] (s. 37). Spela in på mörka platser (NightShot plus) Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer. Bredare synfält: (Vidvinkel) Motivet verkar närmare: (Teleläge) [STEADYSHOT] kanske inte kan reducera oskärpan som önskat när zoomspaken står i läge T (teleläge). Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget. Om du tar bort ditt finger från zoomreglaget kan det hända att funktionsljudet för zoomreglaget också spelas in. Du kan inte påverka zoomningshastigheten med zoomknapparna på LCD-skärmen. Det minsta avståndet som krävs mellan videokameran och motivet för att bilden ska bli skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och ungefär 80 cm i teleläget. Ställ in NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren till ON. ( och [ NIGHTSHOT PLUS ] visas.) Funktionen NightShot plus och Super NightShot plus använder infrarött ljus. Se därför upp så att du inte blockerar den infraröda sändaren med fingrarna eller på något annat sätt. Ta bort eventuell konversionslins (tillval). Om det är svårt att få rätt skärpa med den automatiska fokuseringen kan du ställa in skärpan manuellt ([FOCUS], s. 35). Använd inte funktionerna NightShot plus och Super NightShot plus där det är ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar. z Tips Infraröd sändare Spela in en ljusare bild genom att använda funktionen Super NightShot plus (s. 36). Om du vill spela in med mer naturtrogna färger använder du funktionen Color Slow Shutter (s. 37). 20

21 Exponeringsinställning för motiv i motljus Välja proportioner (16:9 eller 4:3) för inspelningen För att ställa in exponeringen för motiv i motljus trycker du på BACK LIGHT för att visa. Du avbryter motljusfunktionen genom att trycka på BACK LIGHT igen. Spela in i spegelläge Öppna LCD-panelen så att den bildar 90 grader (rät vinkel) mot videokameran (1) och vrid den sedan 180 grader (ett halvt varv) mot linssidan (2). z Tips 2 1 På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal. Välja bildproportioner för filmer 1 Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA-TAPE. 2 Välj önskade skärmproportioner genom att trycka flera gånger på WIDE SELECT. z Tips Skillnaderna i betraktningsvinkeln mellan 4:3 och 16:9 varierar beroende på zoomläget. När du spelar upp på en TV bör du ställa in bildproportionerna med [TV TYPE] efter TV:n (s. 29). När du visar bilder som spelats in i läget 16:9 med [TV TYPE] ställt på [4:3] kan vissa motiv göra bilden oskarp (s. 29). Välja bildproportioner för stillbilder 1 Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA-MEMORY. Bildproportionerna för bilden växlar över till 4:3. 2 Välj önskade skärmproportioner genom att trycka flera gånger på WIDE SELECT. Storleken för stillbilder är låst på [0.7M] ( 0,7M ) i läget 16:9 (bredbildsläge). I läget 4:3 kan du välja upp till [1.0M] ( 1,0M). z Tips WIDE SELECT POWERomkopplare Information om antalet inspelningsbara bilder finns på sid. 38. Inspelning/uppspelning 21

22 Uppspelning Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren flera gånger i pilens riktning. Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. Spela upp filmer Starta uppspelningen genom att peka på. Peka sedan på. Växla mellan uppspelning och paus när du pekar på * 60min 60min GUIDE P-MENU Stopp** Snabbspolning bakåt/framåt * Uppspelningen avbryts automatiskt om pausläget varar längre än 3 minuter. ** visas istället för när ett Memory Stick Duo med inspelade bilder matas in och bandet inte spelas upp. Att justera ljudvolymen Du ställer in volymen genom att peka på t [VOLUME]. Peka sedan på /. z Tips Om du inte kan hitta [VOLUME] under, pekar du på [MENU] (s. 30). Söka efter ett avsnitt under uppspelning Peka och håll ner / under uppspelning (bildsökning) eller / under snabbspolning av bandet framåt eller bakåt (snabbsökning). z Tips Du kan spela upp i olika lägen([ VAR.SPD PB], s. 45). 22

23 Se på stillbilder Peka på. Den bild du spelade in senast visas. 1.0M MEMORY PLAY GUIDE Ändra uppspelningsmedia* * visas på skärmen för banduppspelning. Visa bilder från ett Memory Stick Duo på indexskärmen Peka på Föregående/nästa P-MENU Gå till indexskärmen. Peka på en av bilderna för att återgå till enbildsvisning. Inspelning/uppspelning A B A Föregående/nästa 6 bilder B Bilden som visades innan du växlade över till indexskärmen. Om du vill visa bilder i andra mappar pekar du på t t [PB FOLDER], och väljer en mapp med /. Peka sedan på (s. 40). Fortsättning, 23

24 Uppspelning (fortsättning) Använda Zoomning under uppspelning Du kan förstora den inspelade bilden från ungefär 1,1 till 5 gånger den ursprungliga storleken. Förstoringen kan justeras med hjälp av zoomspaken eller zoomknapparna på LCDskärmen. Använda guidefunktionerna (USAGE GUIDE) Du kan enkelt välja önskad inställningsskärm genom att använda guidefunktionerna (USAGE GUIDE). 60min STBY GUIDE P-MENU Din videokamera har 3 guidefunktioner som visas nedan. 1 Spela upp den bild du vill förstora. 2 Förstora bilden med T (telefoto). En ram visas i bilden. 3 Peka på skärmen på det område av bilden du vill förstora inom den givna ramen. 4 Justera förstoringen med W (vidvinkel)/ T (telefoto). Om du vill avbryta pekar du på [END]. Du kan inte påverka zoomningshastigheten med zoomknapparna på LCD-skärmen. SHOOT GUIDE: USEFUL GUIDE: DISP GUIDE: 1 Peka på [GUIDE]. 2 Välj önskat alternativ. t.ex. att spela in nattmotiv Tar dig till den inställningsskärm som hör till inspelning. Tar dig till den inställningsskärm som hör till grundläggande funktioner. Ger dig möjighet att få reda på innebörden på de olika skärmindikatorerna som visas på LCDskärmen. Mer information finns på sid. 95. Peka på [SHOOT GUIDE] t [SELECT SCENE] t / för att ta fram [To keep the mood of a night view]. 3 Peka på [SET]. Den önskade inställningsskärmen visas. Utför de inställningar som du vill ha. 24

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-093-317-23(1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 13 Inspelning/ Uppspelning

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-82(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-480-52(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa sätt

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Bruksanvisning (Ytterligare funktioner)

Bruksanvisning (Ytterligare funktioner) 4-543-590-91(2) Digital HD-videokamera Bruksanvisning (Ytterligare funktioner) I denna bruksanvisning finns instruktionsanvisningar för ytterligare funktioner. Se Bruksanvisning (papper) och Bruksanvisning

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

GR-D728E DIGITAL VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA FÖRBEREDELSER 8 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 18 AVANCERADE FUNKTIONER 24 REFERENSER 35 VILLKOR

GR-D728E DIGITAL VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA FÖRBEREDELSER 8 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 18 AVANCERADE FUNKTIONER 24 REFERENSER 35 VILLKOR Bästa kund, Tack för att du har köpt denna digitala videokamera. Före användning bör du läsa säkerhetsinformationen och försiktighetsåtgärderna på sidorna 3 6 för en säker användning av den här produkten.

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Läs det här först. Kapitel 1: Första användningen. Kapitel 2: Picture Package-funktioner. Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator

Läs det här först. Kapitel 1: Första användningen. Kapitel 2: Picture Package-funktioner. Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator Läs det här först Om Förenklad guide (First Step Guide) Direkthjälp för programvaran Kapitel 1: Första användningen Förberedelser Steg 1: Installera programvara Steg 2: Ansluta med en USB-kabel När du

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H7/H9 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Hur man justerar skärmen

Hur man justerar skärmen Hur man justerar skärmen Vrid knappen [SEL] och välj Motion Picture. Detta läge gör att du kan justera displayens ljusstyrka, ändra knapp-belysning och stänga av/starta displayen. Tryck på [DISP] under

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Läs hela bruksanvisningen före användning.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Läs hela bruksanvisningen före användning. Omslag Bruksanvisning Digitalkamera Modell nr. DMC-FX55 Läs hela bruksanvisningen före användning. QuickTime och QuickTime logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc., och används

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer