DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning (1) 2010 Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation"

Transkript

1 (1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på ett bra sätt 36 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam Spara bilder med en extern enhet 44 Anpassa videokameran 52 Övrig information 71 Snabbreferens Sony Corporation

2 Läs detta först 2 SE Tillbehör som medföljer Siffrorna inom ( ) anger antalet som medföljer. Nätadapter (1) Nätkabel (1) A/V-kabel (1) USB-kabel (1) Laddningsbart batteri NP-FV30 (1) CD-ROM Handycam Application Software (1) PMB (programvara inklusive PMB-hjälp ) Bruksanvisning till Handycam (PDF) Bruksanvisning (1) På sid. 18 beskrivs de typer av minneskort som du kan använda med videokameran. Använda videokameran Håll inte videokameran i följande delar och inte heller i skydden till kontakterna. LCD-skärm Batteri Videokameran är varken dammsäker, stänkskyddad eller vattentät. Se Om hantering av videokameran (sid. 87). Menyalternativ, LCD-panel och objektiv Ett menyalternativ som är nedtonat är inte tillgängligt under de aktuella inspelnings- eller uppspelningsförhållandena. LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision över 99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden syns på LCDskärmen. De här punkterna uppkommer vid tillverkningen och går inte att undvika helt och de påverkar inte inspelningen på något sätt. Svarta punkter Vita, röda, blåa eller gröna punkter Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus under en längre tid kan det leda till funktionsstörningar. Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsstörningar på videokameran. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned. Om språkinställningen Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Vid behov kan du ändra språket som används på skärmen innan du använder videokameran (sid. 16). Inspelning När du använder ett minneskort i videokameran för första gången rekommenderas du att formatera det med videokameran (sid. 66) för stabil drift. All information som spelats in på minneskortet raderas när det formateras, och kan inte återställas. Spara i förväg viktig information till en dator eller liknande. Innan du startar inspelningen bör du göra en provinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem.

3 Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat genomföra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TVfärgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet. TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Om uppspelning Det är inte säkert att bilder som spelats in med videokameran kan visas korrekt på andra enheter. På samma sätt är det möjligt att bilder som spelats in med andra enheter inte kan visas korrekt på den här videokameran. Filmer som spelats in på SD-minneskort kan inte spelas på AV-utrustning av annan tillverkare. Spara allt bildmaterial du spelar in Du skyddar dig mot förlust av bilddata genom att med jämna mellanrum spara dina inspelade bilder på ett externt medium. Du bör spara bilddatan på en skiva, t.ex. en DVD-R-skiva, med hjälp av en dator. Du kan också spara bilddatan med hjälp av en videobandspelare eller en DVD/HDD-inspelare, eller liknande (sid. 47). Angående batteriet/nätadaptern Kom ihåg att ta bort batteriet eller nätadaptern när du har stängt av videokameran. Koppla bort nätadaptern från videokameran genom att fatta tag om både videokameran och likströmskontakten (DC). Angående videokamerans/batteriets temperatur Videokameran har ett inbyggt skydd som aktiveras om videokameran eller batteriet blir extremt varmt eller kallt vilket gör att du kanske inte kan spela in eller spela upp i dessa situationer. I så fall visas en indikator på LCDskärmen (sid. 76). När videokameran är ansluten till en dator eller tillbehör Formatera inte mediet i videokameran med en dator. Om du gör det kanske videokameran inte fungerar som den ska. När du ansluter videokameran till en annan enhet med en kabel måste du se till att du vänder kontakten rätt. Om du tvingar in kontakten i anslutningen kan anslutningen skadas vilket kan leda till funktionsstörningar i videokameran. Utför [MEDIA FORMAT] om du inte kan spela upp/in bilder Om du spelar in/raderar bilder under en längre tid kan datafragmentering uppstå på inspelningsmediet. Det kan leda till att bilderna inte kan sparas eller spelas in på rätt sätt. I sådana fall sparar du först dina bilder på ett externt medium, och utför sedan [MEDIA FORMAT] genom att peka på (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) önskat medium (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/ SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) [YES] [YES]. Carl Zeiss-objektiv Den här videokameran är utrustad med ett Carl Zeiss-objektiv, som utvecklats genom ett samarbete mellan Carl Zeiss i Tyskland och Sony Corporation. Det ger en överlägsen bildkvalitet. Det använder mätsystemet MTF för videokameror och håller samma kvalitet som ett typiskt Carl Zeiss-objektiv. MTF= Modulation Transfer Function. Värdet visar hur mycket av ljuset från motivet som kommer in genom objektivet. Angående tillbehör Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Sony. Tillgängligheten för sådana produkter beror på land/region. 3 SE

4 Om bilder, illustrationer och skärmbilder som används i den här bruksanvisningen Exempelbilderna som används i denna bruksanvisning som illustrationer har tagits med en digital stillbildskamera och kan därför skilja sig från bilder och skärmindikatorer som visas på videokameran. Illustrationerna på din videokamera och dess skärmindikatorer har förstorats eller förenklats för att du lättare ska kunna förstå. I denna bruksanvisning kallas den interna hårddisken (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E), internminnet (DCR-SX34E/ SX44E/SX53E/SX63E) i videokameran samt minneskortet för inspelningsmedium. Videokamerans och tillbehörens design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Bekräfta din videokameras modellnamn Modellnamnet visas i denna bruksanvisning när specifikationerna skiljer sig åt mellan olika modeller. Bekräfta modellnamnet på undersidan av din videokamera. Huvudskillnaden i specifikationerna för denna serie är enligt följande. USBkontakt DCR- SR58E DCR- SR68E DCR- SR78E DCR- SR88E DCR- SX33E DCR- SX43E Inspelningsmedier Intern hårddisk + minneskort Kapacitet för intern inspelningsmedia 80 GB Endast utgång Ingång/ utgång 120 GB Endast utgång Ingång/ utgång Minneskort Endast utgång Ingång/ utgång USBkontakt DCR- SX34E DCR- SX44E DCR- SX53E DCR- SX63E Inspelningsmedier Internminne + minneskort Angående användning Kapacitet för intern inspelningsmedia 4 GB Endast utgång Ingång/ utgång 16 GB Endast utgång Ingång/ utgång Gör inget av följande, i så fall kan inspelningsmediet skadas, inspelade bilder kan gå förlorade eller inte gå att visa eller andra fel kan inträffa. Mata ut minneskortet när åtkomstlampan (sid. 19) lyser eller blinkar Ta bort batteriet eller koppla bort nätadaptern från videokameran, utsätta videokameran för mekaniska stötar eller vibrationer när (Film)/ (Foto)-lamporna (sid. 15) eller åtkomstlampan (sid. 19) lyser eller blinkar Var försiktig när du använder en axelrem (säljs separat) så att du inte stöter emot videokameran mot något. Använd inte din videokamera vid höga omgivande ljudnivåer. Om tappsensorn (DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E) För att skydda den interna hårddisken från stötar om du tappar den har videokameran en tappsensor (sid. 69). Vid händelse av att du tappar den eller i miljöer utan gravitation, kan det hända att den blockstörning som hörs när denna funktion är aktiverad också spelas in. Om tappsensorn identiferar att videokameran upprepade gånger faller, kan det hända att inspelningen/uppspelningen stoppas. 4 SE

5 Angående att använda videokameran i höga höjder (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E) Starta inte videokameran i områden med lågt tryck, när du befinner dig på en höjd högre än meter. Videokamerans interna hårddisk kan skadas. 5 SE

6 Funktionsflöde Komma igång (sid. 12) Förbered strömkällan och minneskortet. Spela in filmer och ta stillbilder (sid. 20) Spela in filmer sid. 22 Byta inspelningsmedia (sid. 25) Förväntad inspelningstid (MEDIA INFO, sid. 66) Ta stillbilder sid. 23 Spela upp filmer och foton Spela upp på videokameran sid. 27 Spela upp bilder på en TV sid. 33 Spara bilder Spara filmer och foton med en dator Spara filmer och foton på externt medium sid. 44 Spara bilder med en DVD-brännare/inspelare sid. 47 Radera filmer och stillbilder (sid. 36) Om du raderar den bilddata som har sparats på din dator eller en skiva kan du spela in nya bilder på det tomma utrymmet igen. 6 SE

7 Råd för lyckade inspelningar Erhålla bra resultat vid inspelning Håll videokameran stadigt Håll överkroppen rak och stöd armarna mot kroppen när du håller videokameran. Funktionen SteadyShot är effektiv mot kameraskakning, men det är viktigt att du håller videokameran stilla. Zooma jämnt Zooma in och ut långsamt och jämnt. Använd bara zoomen när det behövs. Överdriven zoomanvändning är ansträngande och gör att man blir trött av att se på filmerna. Framkalla en känsla av rymd Använd panoreringstekniken. Stå stadigt och flytta videokameran horisontellt genom att långsamt vrida överkroppen. Stå stilla en liten stund i slutet av panoreringen för att stabilisera scenen. Förstärk filmerna med berättartext Tänk på ljudet som spelas in när du filmar. Berätta om motivet eller prata med den du filmar. Försök skapa en balanserad röststyrka eftersom den som spelar in är närmare mikrofonen än den person som filmas. Använda tillbehör Lär dig använda videokamerans tillbehör på bästa sätt. Genom att t.ex. använda ett stativ kan du utföra inspelningar i tidsintervaller eller spela in motiv i dämpad belysning, t.ex. fyrverkerier eller nattmotiv. Genom att alltid ha extrabatterier med dig kan du fortsätta spela in utan att oroa dig för att batteriet ska ta slut. 7 SE

8 Användbara inspelningstekniker Närbilder på blommor PORTRAIT (57) TELE MACRO (60) Inspelning i ett rum med svag belysning VIDEO LIGHT (26) Ta bilder på fyrverkerier eller en solnedgång i all sin prakt FIREWORKS (57) SUNRISE&SUNSET (57) Kontrollera din golfswing SPORTS (57) Fokus på barnet till vänster på skärmen SPOT FOCUS (59) SPOT MTR/FCS (59) SE

9 Innehållsförteckning Läs detta först Angående användning Funktionsflöde Råd för lyckade inspelningar Komma igång Steg 1: Ladda batteriet Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid Ändra språkinställningen Steg 3: Förbereda inspelningsmedium Välja inspelningsmedium för filmer (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/ SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) Välja inspelningsmedium för foton (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/ SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) Sätta in ett minneskort Inspelning/Uppspelning Inspelning Spela in filmer Ta foton Användbara funktioner för inspelning av filmer och foton Zooma Välja inspelningsläge Använda VIDEO LIGHT Justera exponeringen för motiv i motljus Spela in i spegelläge Spela upp på videokameran Användbara funktioner för uppspelning av filmer och foton Söka bilder efter datum (Datumindex) Söka efter önskat avsnitt med precision (Film Roll Index) Söka efter önskat avsnitt med hjälp av ansikten (Face Index) Använda PB-zoom med foton Spela upp en serie foton (bildspel) Spela upp bilder på en TV Innehållsförteckning SE 9

10 Använda videokameran på ett bra sätt Radera filmer och foton Skrivskydda inspelade filmer och foton (Skrivskydd) Dela en film Ta ett foto från en film (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX43E/SX44E/ SX53E/SX63E) Kopiera filmer och foton från internminnet till ett minneskort (DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) Kopiera filmer Kopiera foton Använda spellistan för filmer Skapa spellistan Spela upp spellistan Spara bilder med en extern enhet Spara bilder på ett externt medium (DIRECT COPY) Skapa en skiva med en DVD-brännare/inspelare Skapa en skiva med hjälp av den specialtillverkade DVD-brännaren, DVDirect Express Skapa en skiva med en annan DVD-brännare än DVDirect Express Skapa en skiva med en brännare eller liknande Anpassa videokameran Använda menyer Funktionsmenyer Använda MY MENU Använda OPTION MENU Menylistor MANUAL SETTINGS (Alternativ som kan justeras efter scenförhållandena) SHOOTING SET (Alternativ för anpassad bildtagning) PHOTO SETTINGS (Alternativ för tagning av foton) PLAYBACK (Alternativ för uppspelning) EDIT (Alternativ för redigering) OTHERS (Alternativ för andra inställningar) MANAGE MEDIA (Alternativ för inspelningsmedier) GENERAL SET (Övriga inställningsalternativ) SE

11 Övrig information Felsökning Teckenfönster för självdiagnos/varningsindikatorer Inspelningstid för filmer/antal inspelningsbara foton Förväntad inspelnings- och uppspelningstid med respektive batteri Den ungefärliga inspelningstiden för filmer Förväntat antal foton som kan spelas in Använda videokameran utomlands Underhåll och försiktighetsåtgärder Om minneskortet Om InfoLITHIUM -batteriet Om hantering av videokameran Snabbreferens Skärmindikatorer Delar och reglage Sakregister Innehållsförteckning SE 11

12 Komma igång Steg 1: Ladda batteriet DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E DC IN-kontakt Batteri Likströmskontakt (DC) Nätadapter Nätkabel Till ett vägguttag CHG-lampa (uppladdning) DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E CHG-lampa (uppladdning) Batteri DC IN-kontakt Likströmskontakt (DC) Nätadapter Nätkabel Till ett vägguttag 12 SE

13 Du kan ladda InfoLITHIUM -batteriet (V-serien) när det sitter monterat på videokameran. Obs! Du kan inte montera ett annat InfoLITHIUM -batteri än ett batteri i V-serien på videokameran. 1 Stäng av videokameran genom att stänga LCD-skärmen. 2 Sätt fast batteriet genom att skjuta det i pilens riktning tills det klickar på plats. 3 Anslut nätadaptern och nätkabeln till videokameran och vägguttaget. Passa in markeringen på likströms (DC)-kontakten mot markeringen på DC IN-kontakten. CHG-lampan (uppladdning) tänds och laddningen börjar. CHG-lampan (uppladdning) slocknar när batteriet är fulladdat. 4 När batteriet är uppladdat kopplar du bort nätadaptern från DC INkontakten på videokameran. Komma igång Tips! Se sid. 80 för information om inspelnings- och uppspelningstid. När videokameran är påslagen kan du kontrollera ungefär hur mycket som är kvar av batteriet med hjälp av indikatorn för återstående batteritid överst till vänster på LCD-skärmen. Laddningstid Ungefärlig tid (antal minuter) som krävs för att ladda upp ett urladdat batteri. Batteri Laddningstid NP-FV30 (medföljer) 115 NP-FV NP-FV NP-FV Tiderna är uppmätta med videokameran vid en temperatur på 25 C. 10 C till 30 C rekommenderas. Så här tar du bort batteriet Stäng LCD-skärmen. Skjut BATT (batteri)-spärren () åt sidan och ta bort batteriet (). SE 13

14 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E 14 SE Använda ett vägguttag som strömkälla Gör samma anslutningar som i Steg 1: Ladda batteriet. Även om batteriet är monterat laddas det inte ur. Ladda batteriet utomlands Med nätadaptern som medföljer kan du ladda batteriet i vilket land/vilken region som helst där nätströmmen är växelström (AC) och håller sig inom intervallen 100 V V, 50 Hz/60 Hz. Obs! Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare. Angående batteriet Innan du lossar batteriet eller kopplar bort nätadaptern stänger du LCD-skärmen och kontrollerar att lamporna (Film)/ (Foto) (sid. 15) och att åtkomstlampan (sid. 19) är släkt. CHG-lampan (uppladdning) blinkar under laddning i följande fall: Batteriet är monterat på fel sätt. Batteriet är skadat. Batteriets temperatur är för låg. Ta bort batteriet från videokameran och låt det ligga på en varm plats. Batteriets temperatur är för hög. Ta bort batteriet från videokameran och låt det ligga på en sval plats. För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använt videokameran under cirka 5 minuter ([A.SHUT OFF], sid. 69). Om nätadaptern Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast bort nätadaptern från vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran. Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel. Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batterikontakterna med ett metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar.

15 Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid 1 Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. För att slå på videokameran när LCD-skärmen redan är öppen trycker du på POWER. POWER-knapp MODE-lampa 2 Välj önskat geografiskt område med / och peka därefter på [NEXT]. Komma igång Peka på knappen på LCD-skärmen. 3 Ställ Om du vill ställa in datum och tid igen pekar du på (MENU) [Show others] [CLOCK/ LANG] (i kategorin [GENERAL SET]) [CLOCK SET]. Om alternativet inte visas på skärmen pekar du på / tills alternativet visas. in [SUMMERTIME], datum och tid, och peka sedan på. Klockan startar. Om du ställer in [SUMMERTIME] på [ON], ställs klockan fram 1 timme. SE 15

16 Obs! Datum och tid visas inte under inspelning, men spelas automatiskt in på inspelningsmediet och kan visas under uppspelning. Om du vill visa datum och tid igen pekar du på (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (i kategorin [PLAYBACK]) [DATA CODE] [DATE/TIME]. Du kan stänga av ljudsignalerna genom att peka på (MENU) [Show others] [SOUND/DISP SET] (i kategorin [GENERAL SET]) [BEEP] [OFF]. Om knappen du pekar på inte reagerar som den ska kan du kalibrera pekskärmen (sid. 89). Stänga av kameran Stäng LCD-skärmen. Lampan av. (Film) blinkar i några sekunder och sedan stängs kameran Tips! Du kan också stänga av videokameran genom att trycka på POWER. Om du har ställt [POWER ON BY LCD] (sid. 69) på [OFF], stänger du av videokameran genom att trycka på POWER. Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Peka på (MENU) [Show others] [CLOCK/ LANG] (i kategorin [GENERAL SET]) [ LANGUAGE SET] önskat språk. 16 SE

17 Steg 3: Förbereda inspelningsmedium Inspelningsmedium som kan användas skiljer sig beroende på din videokamera. Följande ikoner visas på din videokameras skärm. DCR-SX33E/SX43E: Minneskort DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: * Internminne * Intern hårddisk Minneskort Minneskort * Med standardinställningen spelas filmer och foton in på detta inspelningsmedium. Du kan spela in, spela upp och redigera på det medium du väljer. Tips! Information om inspelningstiden för filmer finns på sid. 81. Information om hur många foton du kan ta finns på sid. 81. Välja inspelningsmedium för filmer (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/ SX44E/SX53E/SX63E) Komma igång Peka på (MENU) [Show others] [MEDIA SETTINGS] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [MOVIE MEDIA SET]. Fönstret [MOVIE MEDIA SET] visas. Peka på önskat inspelningsmedium. Peka på [YES]. Inspelningsmediet har ändrats. Välja inspelningsmedium för foton (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/ SX44E/SX53E/SX63E) Peka på (MENU) [Show others] [MEDIA SETTINGS] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [PHOTO MEDIA SET]. Fönstret [PHOTO MEDIA SET] visas. SE 17

18 Peka på önskat inspelningsmedium. Peka på [YES]. Inspelningsmediet har ändrats. Kontrollera inställningarna för inspelningsmediet Vid inspelning i filminspelningsläge eller bildtagningsläge, visas ikonen för inspelningsmedium i det övre högra hörnet på skrämen. Ikon för inspelningsmedium Den ikon som visas på LCD-skärmen varierar beroende på den videokamera du använder. Sätta in ett minneskort Obs! Ställ in inspelningsmediet på [MEMORY CARD] när du vill spela in filmer och/eller foton på ett minneskort (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E). Olika typer av minneskort som kan användas i videokameran Endast Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD-minneskort (klass 2 eller snabbare), SDHC-minneskort (klass 2 eller snabbare) och SDXC-minneskort (klass 2 eller snabbare) kan användas med den här videokameran. Funktion garanteras inte med alla minneskort. Memory Stick PRO Duo med en storlek på upp till 32 GB och SD-minneskort med en storlek på upp till 64 GB garanteras att fungera med den här videokameran. I den här bruksanvisningen kallas Memory Stick PRO Duo och Memory Stick PRO-HG Duo för Memory Stick PRO Duo och SD-minneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort kallas för SD-minneskort. Obs! MultiMediaCard kan inte användas. Bilder som spelats in på SDXC-minneskort kan inte spelas upp på eller importeras på datorer, AVkomponenter etc. anslutna till denna videokamera med en USB-kabel och som inte är kompatibla med exfat*. Kontrollera i förväg att de anslutna enheterna är kompatibla med exfat. Om du ansluter en enhet som inte är kompatibel med exfat visas eventuellt skärmen för initiering. Verkställ aldrig initiering, i så fall förlorar du allt inspelat innehåll. * exfat är det filsystem som används i SDXC-minneskort. Storlek på minneskort som kan användas med videokameran 18 SE

19 Endast Memory Stick Duo som är av halva storleken av ett vanligt Memory Stick och SD-minneskort av standardstorlek kan användas. Fäst inte etiketter och liknande på ett minneskort eller en minneskortadapter. Det kan orsaka funktionsstörningar. Öppna skyddet och vänd minneskortets avskurna hörn på det sätt som visas i bilden, och sätt in det i minneskortsfacket tills det klickar på plats. Stäng skyddet när du satt in minneskortet. DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E Åtkomstlampa DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/ SX63E Komma igång Notera riktningen på det avskurna hörnet. Åtkomstlampa Notera riktningen på det avskurna hörnet. Skärmbilden [Create a new Image Database File.] visas om du sätter in ett nytt minneskort. Om så är fallet pekar du på [YES]. Om du bara vill spela in foton på ett minneskort, pekar du på [NO]. Se till att du vänder minneskortet åt rätt håll. Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns det risk för att minneskortet, minneskortsfacket eller bildinformationen skadas. Obs! Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] visas, initierar du minneskortet genom att peka på (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [MEMORY CARD] (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) [YES] [YES]. Mata ut minneskortet Öppna skyddet och tryck försiktig in minneskortet en gång. Öppna inte skyddet under inspelning. När du sätter in eller matar ut minneskortet, måste du vara försiktig så att inte minneskortet hoppar ut och faller i golvet. SE 19

20 Inspelning/Uppspelning Inspelning I standardinställningen spelas filmer in på följande inspelningsmedium. DCR-SX33E/SX43E: Minneskort DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Internminne DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Intern hårddisk Tips! Se sid. 17 för information om att byta inspelningsmedium (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E). Öppna objektivskyddet Skjut LENS COVER-omkopplaren för att öppna. DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E DCR-SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Tips! Stäng objektivskyddet när du slutat inspelningen eller när du spelar upp bilder. 1 Spänn åt greppremmen. DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E 20 SE

21 DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E 2 Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. För att slå på videokameran när LCD-panelen redan är öppen trycker du på POWER (sid. 15). Du kan växla inspelningsläge genom att trycka på MODE. Tryck på MODE för att tända lampan för önskat inspelningsläge. DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E MODE-knapp (Film): Vid inspelning av film Inspelning/Uppspelning (Foto): Vid tagning av ett foto DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E MODE-knapp (Film): Vid inspelning av film (Foto): Vid tagning av ett foto SE 21

22 Spela in filmer Tryck på START/STOP för att börja spela in. Du kan också starta inspelningen genom att peka på längst ner till vänster på LCD-skärmen. DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E DCR-SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E START/STOP-knapp [STBY] [REC] Du avbryter inspelningen genom att trycka på START/STOP igen. Du kan också stoppa inspelningen genom att peka på längst ner till vänster på LCD-skärmen. Ikonerna och indikatorerna på LCD-skärmen visas under ungefär 3 sekunder och slocknar sedan när videokameran slås på eller när du växlar mellan inspelningsläge (film/foto)/uppspelningsläge. Om du vill visa ikonerna och indikatorerna igen kan du peka någonstans på skärmen, utom på knapparna för inspelning & zoomning. Knappar för inspelning & zoomning på LCD-skärmen efter ungerfär 3 sekunder Obs! Videokameran avbryter inspelningen om du stänger LCD-skärmen medan du filmar. Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film är ungefär 13 timmar. 22 SE När en filmfil överstiger 2 GB skapas en ny filmfil automatiskt.

23 Det tar flera sekunder innan du kan börja filma efter det att du har slagit på videokameran. Du kan inte använda videokameran under den tiden. Följande status indikeras om data fortfarande skrivs på inspelningsmediet efter att du avslutat inspelningen. Utsätt inte videokameran för stötar eller vibration eller ta ut batteriet eller nätadaptern under denna tid. Åtkomstlampan (sid. 19) lyser eller blinkar Mediumikonen i det övre högra hörnet på LCD-skärmen blinkar Tips! När ett ansikte registreras visas en vit ram och bildkvaliteten runt ansiktet optimeras automatiskt ([FACE DETECTION], sid. 61). Du kan spara foton från inspelade filmer (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX43E/SX44E/ SX53E/SX63E) (sid. 39). På sid. 80 finns information om hur långa filmer du kan spela in. Du kan kontrollera inspelningstid och återstående utrymme genom att t.ex. peka på (MENU) [Show others] [MEDIA INFO] (i kategorin [MANAGE MEDIA]). Videokamerans LCD-skärm kan visa inspelade bilder över hela skärmen (full bildpunktsvisning). Det kan däremot göra att översidan, undersidan och de högra och vänstra kanterna av bilderna beskärs något när de spelas upp på en TV som inte kan hantera full bildpunktsvisning. I så fall ställer du [GUIDEFRAME] på [ON] (sid. 61) och använder den begränsningsram som visas på skärmen som vägledning när du filmar. [ STEADYSHOT] är inställt på [ON] som standardinställning. Om du vill justera LCD-panelens vinkel öppnar du först LCD-panelen 90 grader i förhållande till videokameran () och justerar sedan vinkeln (). 90 grader (max.) Inspelning/Uppspelning 180 grader (max.) 90 grader mot videokameran Informationskod under inspelning Inspelningsdatum, tid och tillstånd spelas automatiskt in på inspelningsmediet. Informationen visas inte under pågående inspelning. Du kan däremot se det som [DATA CODE] under uppspelning. För att visa dem pekar du på (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (i kategorin [PLAYBACK]) önskad inställning. Ta foton I standardinställningen spelas foton in på följande inspelningsmedier. DCR-SX33E/SX43E: Minneskort DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Internminne DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Intern hårddisk SE 23

24 Tips! Se sid. 17 för information om att byta inspelningsmedium (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E). Tryck på MODE för att tända lampan (Foto). LCD-skärmen växlar till läget för stillbildstagning och skärmproportionerna blir 4:3. Tryck lätt på PHOTO för att justera fokus, och tryck sedan ner den helt. Du kan också ta foton genom att peka på på LCD-skärmen. DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E DCR-SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Blinkar Tänds Foton har tagits när slocknar. Tips! Se sid. 81 för information om hur många foton du kan ta. Du ändrar bildstorleken genom att peka på (MENU) [Show others] [ IMAGE SIZE] (i kategorin [PHOTO SETTINGS]) önskad inställning. 24 SE

25 Användbara funktioner för inspelning av filmer och foton Zooma Du kan förstora bilder upp till 60 gånger den ursprungliga storleken med hjälp av zoomreglaget. Du kan också förstora bilder med hjälp av / på LCD-skärmen. Tips! Du kan välja [ DIGITAL ZOOM] (sid. 62) om du vill zooma in mer. Välja inspelningsläge Du kan välja ett inspelningsläge för att spela in filmer i 3 nivåer. Inspelningstiden för ditt medium kan ändras beroende på inspelningsläget. I standardinställningen är [ REC MODE] inställt på [SP]. Tidskrävande inspelning Högkvalitativ inspelning Bredare synfält (Vidvinkel) Motivet verkar närmare (Telefoto) Om du vill zooma långsamt rör du zoomreglaget bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du reglaget mer. Obs! SteadyShot kanske inte minskar bildstörningen som du önskar när zoomreglaget är inställt på T (Telefoto). Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget. Om du tar bort fingret från zoomreglaget kan det hända att zoomreglagets funktionsljud också spelas in. Du kan inte påverka zoomningshastigheten med knappen / på LCD-skärmen. Minsta möjliga avstånd mellan videokameran och motivet med bibehållen skärpa är ungefär 1 cm för vidvinkel och ungefär 150 cm för telefoto. Peka på (MENU) [Show others] [ REC MODE] (i kategorin [SHOOTING SET]). Peka på önskad inställning. Om du vill spela in bilder av hög kvalitet väljer du läget HQ eller om du vill spela in längre filmer väljer du läget LP. Peka på. Obs! Filmer spelas in i formatet MPEG-2. Du kan välja följande bildkvaliteter. Värden som t.ex. 9M visar den genomsnittliga bithastigheten, och M står för Mbps. [HQ] (9M (HQ)) [SP] (6M (SP))(standardinställning) [LP](3M (LP)) Om du spelar in i läget LP, kan det hända att kvaliteten på fotona i vissa filmer blir sämre och att avsnitt med snabba rörelser visas med SE 25 Inspelning/Uppspelning

26 blockstörningar när du spelar upp dem. Tips! Du kan välja [REC MODE] separat för respektive inspelningsmedium (DCR-SR58E/ SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/ SX63E). Justera exponeringen för motiv i motljus Använda VIDEO LIGHT Du kan använda VIDEO LIGHT enligt inspelningsförhållandena. Du rekommenderas att använda VIDEO LIGHT på ett avstånd av ungefär 30 cm till 150 cm från motivet. För att justera exponeringen för motiv i motljus trycker du på (motljus) så att visas. Du stänger av motljusfunktionen genom att trycka på (motljus) en gång till. Spela in i spegelläge LED VIDEO LIGHT Varje gång du trycker på LIGHT ändras indikatorerna på följande sätt. Ingen indikator (Av) (Automatisk) (På)... Tryck på LIGHT flera gånger för att stänga av VIDEO LIGHT. Obs! VIDEO LIGHT genererar starkt ljus. Använd inte VIDEO LIGHT direkt framför ögonen på nära avstånd. Batteritiden minskar när du använder VIDEO LIGHT. När du spelar in filmer med VIDEO LIGHT inställd på, är det möjligt att videobelysningen slås på och av. I så fall trycker du på LIGHT flera gånger för att välja. Öppna LCD-panelen så att den bildar 90 grader mot videokameran () och vrid den sedan 180 grader mot objektivsidan (). Tips! På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal. 26 SE

27 Spela upp på videokameran Med standardinställningen spelas filmer och foton som är inspelade på följande inspelningsmedier upp. DCR-SX33E/SX43E: Minneskort DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Internminne DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Intern hårddisk Tips! Se sid. 17 för information om att byta inspelningsmedium (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E). 1 Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. För att slå på videokameran när LCD-skärmen redan är öppen trycker du på POWER (sid. 15). 2 Tryck på (VIEW IMAGES). Skärmen VISUAL INDEX visas efter några sekunder. Du kan också visa VISUAL INDEX-skärmen genom att peka på (VIEW IMAGES) på LCD-skärmen. 3 Peka på (Film) () önskad film () för att spela upp en film. Peka på (Foto) () önskat foto () för att visa ett foto. Filmer visas och sorteras efter inspelningsdatum. Inspelning/Uppspelning Växlar visningen av kontrollknapparna. SE 27

28 Öppnar skärmen MENU Visar skärmen från vilken du kan välja typ av index ([DATE INDEX]/[ ROLL]/[ FACE]) (sid. 30, 30, 31). / : Visar filmer som har spelats in föregående/nästa datum.* / : Visar föregående/nästa film. Återgår till inspelningsskärmen. FILM * visas när du pekar på. Du kan rulla visningen genom att peka på och dra eller. visas tillsammans med filmen eller fotot som senast spelades upp eller spelades in. Om du pekar på filmen eller fotot med, kan du fortsätta uppspelningen från föregående tidpunkt. ( visas på foton som spelats in på ett minneskort.) Spela upp filmer Videokameran börjar spela upp den valda filmen. Volymjustering Föregående För att stoppa För att snabbspela bakåt Nästa OPTION För att snabbspela framåt För att göra paus/spela upp Tips! När uppspelningen, som började med den valda filmen, når den sista filmen visas skärmen VISUAL INDEX igen. Om du vill spela upp filmen långsamt pekar du på / i pausläget. Om du fortsätter att peka på / under en uppspelning, spelas filmer upp ungefär 5 gånger 10 gånger 30 gånger 60 gånger snabbare. Du kan visa VISUAL INDEX genom att peka på (MENU) [Show others] [VISUAL INDEX] (i kategorin [PLAYBACK]). Inspelningsdatum, tid och fotograferingsförhållande spelas in automatiskt under inspelningen. Den här informationen visas inte under inspelning men du kan visa den vid uppspelningen genom att peka på (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (i kategorin [PLAYBACK]) [DATA CODE] önskad inställning. Justera ljudvolymen för filmer Peka på och justera med / när du spelar upp filmer. Du kan även justera volymen med hjälp av / i OPTION MENU. 28 SE

29 Visa foton Videokameran visar det valda fotot. Föregående Öppnar skärmen VISUAL INDEX För att starta/stoppa ett bildspel Nästa OPTION Tips! När du visar foton inspelade på ett minneskort, visas (uppspelningsmapp) på skärmen. Inspelning/Uppspelning SE 29

30 Användbara funktioner för uppspelning av filmer och foton Söka bilder efter datum (Datumindex) Du kan på ett effektivt sätt söka efter bilder med ledning av deras datum. Obs! Du kan inte använda datumindexfunktionen för foton på minneskortet. Tryck på (VIEW IMAGES). Skärmen VISUAL INDEX visas. Peka på [DATE INDEX]. Återgår till skärmen VISUAL INDEX others] [VIEW IMAGES] (i kategorin [PLAYBACK]) [DATE INDEX]. På skärmen [Film Roll Index]/[Face Index] kan du visa datumindex genom att peka på datumet i det övre högra hörnet på skärmen. Söka efter önskat avsnitt med precision (Film Roll Index) Filmer kan delas upp med en inställd tid och det första avsnittet vid varje delning visas på skärmen INDEX. Du kan starta uppspelningen av en film från den valda miniatyrbilden. Tryck på (VIEW IMAGES). Skärmen VISUAL INDEX visas. Peka på [ FILM ROLL]. Återgår till skärmen VISUAL INDEX Välj datum för den önskade bilden genom att peka på /, och peka sedan på. Anger intervallet för vilket miniatyrbilder skapas av scenerna i en film. Välj önskad film genom att peka på /. 30 SE Bilderna från det valda datumet visas på skärmen VISUAL INDEX. Tips! Du kan också visa datumindex genom att peka på (MENU) [Show Peka på / för att söka efter önskad scen och peka sedan på den scen du vill visa. Uppspelningen startar från den valda scenen.

31 Tips! Du kan också visa Film Roll Index genom att peka på (MENU) [Show others] [VIEW IMAGES] (i kategorin [PLAYBACK]) [ FILM ROLL]. Söka efter önskat avsnitt med hjälp av ansikten (Face Index) De ansiktsbilder som identifierats under filminspelningen visas på skärmen INDEX. Du kan spela upp filmen från den valda ansiktsbilden. Tryck på (VIEW IMAGES). Skärmen VISUAL INDEX visas. Peka på [ FACE]. Återgår till skärmen VISUAL INDEX Obs! I vissa fall kan inspelningsförhållandena göra att ansikten inte kan identifieras. Exempel: Människor som bär glasögon eller hatt, eller som inte vänder ansiktet mot kameran. Kontrollera att du ställt in [FACE DETECTION] på [ON] (sid. 61) (standardinställning) innan inspelningen, om du vill kunna söka efter filmer med hjälp av Face Index. Tips! Du kan också visa Face Index genom att peka på (MENU) [Show others] [VIEW IMAGES] (i kategorin [PLAYBACK]) [ FACE]. Använda PB-zoom med foton Du kan förstora foton från ungefär 1,1 gång till 5 gånger den ursprungliga storleken. Förstoringen kan justeras med zoomreglaget. Inspelning/Uppspelning Välj önskad film genom att peka på /. Peka på / för att söka efter den önskade ansiktsbilden, och peka sedan på önskad ansiktsbild för att visa scenen. Uppspelningen startar från början av scenen med den valda ansiktsbilden. Spela upp det foto du vill förstora. Förstora fotot med hjälp av T (telefoto). Skärmen ramas in. Peka på skärmen på den punkt som du vill visa i mitten av den ram som visas. SE 31

32 Den punkt du pekade på skärmen flyttas till mitten av den ram som visas. Ställ in förstoringen med W (vidvinkel)/t (telefoto). Du avbryter genom att peka på. Spela upp en serie foton (bildspel) Peka på på skärmen för uppspelning av foton. Bildspelet börjar från det valda fotot. Stoppa bildspelet Peka på. Starta bildspelet igen Peka på igen. Obs! Du kan inte använda uppspelningszoomen under bildspel. Tips! Du kan ställa in kontinuerlig uppspelning av bildspel genom att välja (OPTION) fliken [SLIDE SHOW SET] när du spelar upp foton. Standardinställning är [ON] (kontinuerlig uppspelning). 32 SE

33 Spela upp bilder på en TV Anslut din videokamera till ingångsuttaget på en TV eller videobandspelare med A/Vkabeln eller en A/V-kabel med S VIDEO. Anslut videokameran till ett vägguttag via nätadaptern som medföljer (sid. 14). Se även bruksanvisningarna som medföljer de komponenter du tänker ansluta. A/V-kabel (medföljer) Anslut till en annan enhet via Anslutning för A/V-Fjärrkontroll med en A/V-kabel. A/V-kabel med S VIDEO (säljs separat) Om du ansluter till en annan enhet via S VIDEO-uttaget med en A/V-kabel utrustad med en S VIDEO-kabel (säljs separat), kan bilder med högre bildkvalitet återges än om du använder en A/V-kabel. Anslut den vita och röda kontakten (vänster/höger ljud) och S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanal) på A/V-kabeln till en S VIDEO-kabel (säljs separat). Den gula kontakten behövs inte. Om du endast ansluter S VIDEO-kontakten hörs inget ljud. DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E DCR-SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E IN Inspelning/Uppspelning S VIDEO VIDEO (Gul) (Vit) AUDIO (Röd) TV Videobandspelare (Gul) Signalflöde Anslutning för A/V-Fjärrkontroll Ställ in TV:ns ingångsväljare till den ingång din videokamera kommer att anslutas till. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer TV:n. SE 33

34 Anslut din videokamera till en TV med en A/V-kabel (, medföljer) eller en A/V-kabel med S VIDEO (, säljs separat). Anslut videokameran till ingångarna på TV:n. Spela upp filmer och foton på videokameran (sid. 27). Ställa in bildproportionerna enligt den anslutna TV:n (16:9/4:3) Peka på (MENU) [Show others] [OUTPUT SETTINGS] (i kategorin [GENERAL SET]) [TV TYPE] [16:9] eller [4:3]. När du ansluter till TV:n via en videobandspelare Anslut videokameran till LINE IN-ingången på videobandspelaren med A/V-kabeln. Ställ ingångsväljaren på videobandspelaren på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.). Om du har en mono-tv (om TV:n bara har en enda ljudingång) Anslut A/V-kabelns gula kontakt till videoingången och anslut den vita kontakten (vänster kanal) eller den röda kontakten (höger kanal) till ljudingången på TV:n eller videobandspelaren. Om TV:n/videobandspelaren har en 21-stiftsadapter (EUROCONNECTOR) Använd en 21-stiftsadapter (säljs separat) för att se de uppspelade bilderna. TV/Videobandspelare Obs! När du ställer in [TV TYPE] på [4:3], kan det hända att bildkvaliteten försämras. När den inspelade bildens förhållande växlar mellan 16:9 (bredbild) och 4:3, kan det hända att bilden flimrar. På vissa TV-apparater av formatet 4:3 kan det hända att foton som spelats in i förhållandet 4:3 inte visas på hela skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel. 34 SE

35 Om du visar en bild som spelats in i bildförhållandet 16:9 (bredbild) på en TV med formatet 4:3 som inte är kompatibel med 16:9-signalen (bredbild), ställer du in [TV TYPE] till [4:3]. Tips! För att kontrollera information (räkneverk osv.) på skärmen, peka på (MENU) [Show others] [OUTPUT SETTINGS] (i kategorin [GENERAL SET]) [DISP OUTPUT] [V-OUT/PANEL]. Inspelning/Uppspelning SE 35

36 Använda videokameran på ett bra sätt Radera filmer och foton Du kan frigöra utrymme genom att radera filmer och foton från inspelningsmediet. 36 SE Obs! Du kan inte återställa bilder som du har raderat. Spara viktiga filmer och foton i förväg. Ta inte bort batteriet eller nätadaptern från videokameran när du raderar bilder. Det kan skada inspelningsmediet. Mata inte ut minneskortet när du raderar bilder från det. Du kan inte radera skrivskyddade filmer och foton. Ta bort skrivskyddet från filmer och foton innan du raderar dem (sid. 37). Om den raderade filmen ingår i en spellista (sid. 42), kommer filmen som lagts till i spellistan också att raderas från spellistan. Tips! Du kan radera en bild via uppspelningsskärmen från menyn OPTION MENU. Om du vill radera alla bilder som spelats in på mediet och återställa dess ursprungliga kapacitet formaterar du det (sid. 66). Förminskade bilder som gör att du kan visa flera bilder samtidigt på en indexskärm kallas miniatyrbilder. 1 Peka på (MENU) [Show others] [DELETE] (i kategorin [EDIT]). 2 Om du vill radera filmer pekar du på [ DELETE] [ DELETE]. Om du vill radera foton pekar du på [ DELETE] [ DELETE]. 3 Peka på och markera de filmer eller foton du vill radera med märket. Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående skärm genom att peka på. 4 Peka på [YES]. Ta bort alla filmer/foton samtidigt I steg 2 pekar du på [ DELETE] [ DELETE ALL] [YES] [YES]. Om du vill radera alla foton på en gång pekar du på [ DELETE] [ DELETE ALL] [YES] [YES]. Ta bort alla filmer/foton som spelats in på en och samma dag samtidigt Obs! Det går inte att radera foton på ett minneskort per inspelningsdatum. I steg 2 pekar du på [ DELETE] [ DELETE by date]. Om du vill radera alla foton från en viss dag samtidigt pekar du på [ DELETE] [ DELETE by date]. Välj inspelningsdatum för önskade filmer/foton genom att peka på / och peka sedan på. Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående skärm genom att peka på. Peka på [YES].

37 Skrivskydda inspelade filmer och foton (Skrivskydd) Skrivskydda filmer och foton så att de inte kan raderas av misstag. Tips! Du kan skrivskydda filmer och foton via uppspelningsskärmen från menyn OPTION MENU. Ta bort skrivskyddet från filmer och foton Peka på en film eller ett foto som är märkt med i steg 3. försvinner. Skrivskydda alla filmer och foton som spelats in på samma dag samtidigt 1 Peka på (MENU) [Show others] [PROTECT] (i kategorin [EDIT]). 2 Om du vill skrivskydda filmer pekar du på [ [ PROTECT]. PROTECT] Om du vill skrivskydda foton pekar du på [ PROTECT] [ PROTECT]. 3 Peka på de filmer och foton som du vill skrivskydda. visas på de valda bilderna. Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående skärm genom att peka på. 4 Peka på [YES]. Obs! Du kan inte välja [ PRT. by date] för informationen som spelats in på minneskortet. I steg 2 pekar du på [ PROTECT] [ PRT. by date]. Om du vill skydda alla foton från en viss dag samtidigt pekar du på [ PROTECT] [ PRT. by date]. Välj inspelningsdatum för önskade filmer/foton genom att peka på / och peka sedan på. Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående skärm genom att peka på. Peka på [PROTECT]. Ta bort skrivskyddet från alla filmer och foton som spelats in på samma dag samtidigt I steg ovan, väljer du inspelningsdatum för filmerna/fotona och pekar sedan på [UNPROTECT]. Använda videokameran på ett bra sätt SE 37

38 Dela en film 1 Peka på (MENU) [Show others] [ DIVIDE] (i kategorin [EDIT]). 2 Peka på den film som du vill dela. Den valda filmen spelas upp. 3 Peka på vid den punkt där du vill dela upp filmen i scener. Uppspelningen av filmen växlar över till pausläge. Läget växlar mellan uppspelning och paus när du trycker på. Koppla inte bort batteriet eller nätadaptern från videokameran när du delar filmen. Det kan skada inspelningsmediet. Mata inte heller ut minneskortet när du delar filmer på minneskortet. Eftersom videokamerans sätt att bestämma delningspunkten är baserat på steg om halva sekunder, kan det förekomma en viss avvikelse mellan den punkt som du pekade på och den verkliga delningspunkten. Om den delade originalfilmen finns med i spellistan delas filmen även i spellistan. Endast enklare redigering kan göras med videokameran. För mer avancerad redigering använder du den programvara som medföljer. Tips! Du kan dela en film via uppspelningsskärmen från menyn OPTION MENU. Justera delningspunkten med större precision när du har valt punkten med. Återgår till början av den valda filmen 4 Peka på [YES]. Obs! Du kan inte återställa filmer som du har delat. Du kan inte dela upp en skrivskyddad film. Ta bort skyddet för att dela upp (sid. 37). 38 SE

39 Ta ett foto från en film (DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E/SX34E/ SX43E/SX44E/SX53E/ SX63E) 1 Peka på (MENU) [Show others] [PHOTO CAPTURE] (i kategorin [EDIT]). Fönstret [PHOTO CAPTURE] visas. 2 Peka på den film du vill ta ett foto från. Den valda filmen spelas upp. 3 Peka på vid den punkt där du vill ta fotot. Uppspelningen av filmen växlar över till pausläge. Läget växlar mellan uppspelning och paus när du trycker på. Justera inspelningspunkten noggrannare efter det att du har valt punkten med. inspelningsmedium som du valde under [PHOTO MEDIA SET] (DCR-SR58E/ SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/ SX53E/SX63E) (sid. 17). Peka på om du vill fortsätta att ta foton och upprepa sedan stegen från steg 3. Peka på om du vill ta ett foto från en annan film och upprepa sedan stegen från steg 2. 5 Peka på. Obs! Bildstorleken är låst beroende på filmens bildförhållande: [ 0.2M] under 16:9 (bredbild) [VGA(0.3M)] under 4:3 Det måste finnas tillräckligt med ledigt utrymme på inspelningsmediet där du vill spara foton. Inspelningsdatum och tid för de inspelade fotona är samma som för filmernas inspelningsdatum och tid. Om den film du tar foton från saknar informationskod kommer inspelningsdatum och inspelningstid för fotot att bli det datum och den tid då du tog fotot från filmen. Du kan inte ta foton från filmer som spelats in på ett minneskort (DCR-SR58E/SR78E/SX34E/SX53E). Använda videokameran på ett bra sätt Återgår till början av den valda filmen 4 Peka på. När tagningen är slutförd övergår skärmen till pausläge. Det inspelade fotot sparas på det SE 39

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktionsbok SONY DCR-SR20E Manual SONY DCR-SR20E Bruksanvisning SONY DCR-SR20E Användarguide SONY DCR-SR20E Bruksanvisningar SONY DCR-SR20E

Instruktionsbok SONY DCR-SR20E Manual SONY DCR-SR20E Bruksanvisning SONY DCR-SR20E Användarguide SONY DCR-SR20E Bruksanvisningar SONY DCR-SR20E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SR20E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E

Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E 2011 Sony Corporation 4-290-838-51(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om användning av videokameran i sin helhet i denna

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-762-52(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder din videokamera

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-82(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE 4-171-502-53(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa

Läs mer

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Inspelning/Uppspelning (1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9.

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Inspelning/Uppspelning (1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9. 4-209-888-51(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 22 Använda videokameran på ett bra sätt 37 DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK Spara bilder på en extern enhet 47 Anpassa videokameran

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-093-317-23(1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 13 Inspelning/ Uppspelning

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-536-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9.

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-536-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9. 4-170-536-52(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 43 HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-52(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-480-52(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa sätt

Läs mer

Din brugermanual SONY HDR-CX110E http://da.yourpdfguides.com/dref/4060257

Din brugermanual SONY HDR-CX110E http://da.yourpdfguides.com/dref/4060257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE 2009 Sony Corporation 4-149-354-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokamera

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE 2009 Sony Corporation 4-131-019-51(1) SE Använda menyn Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

Läs detta innan du använder videokameran

Läs detta innan du använder videokameran Läs detta innan du använder videokameran Innan du börjar använda utrustningen, läs noga igenom bruksanvisningen och spara den därefter som referens. VARNING! Minska risken för brand och elstötar genom

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- HC48E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-288-520-73(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-TG1E/TG3E Få glädje av din videokamera 8 Komma igång 14 Inspelning/ Uppspelning 23 Redigering 46 Använda medier 58 Anpassa videokameran

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-210-376-21(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-SR5E/SR7E/SR8E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 15 Inspelning/ Uppspelning 23 Redigering 46 Använda inspelningsmedier 57

Läs mer

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-11(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-599-73(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-SR10E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 15 Inspelning/ Uppspelning 25 Redigering 47 Använda inspelningsmedier 60 Anpassa

Läs mer

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E 2-319-524-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 15 Använda menyn 26 DCR-HC37E/HC38E/ HC45E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 47 Felsökning 51 Övrig information

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-214-658-21(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-CX6EK/CX7E/ CX7EK Få glädje av din videokamera 8 Komma igång 15 Inspelning/ Uppspelning 24 Redigering 46 Använda inspelningsmedier

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Använda kameran med din dator Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna Visa bilder

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Bruksanvisning för Videokamera

Bruksanvisning för Videokamera 2-515-260-93(1) Bruksanvisning för Videokamera Läs det här först Videokamera/Digital videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Läs det här först Innan du använder enheten

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning.

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning. Bruksanvisning Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-041-91(1) SE Så här använder du denna bruksanvisning Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-93 (1) Digital videokamera Komma igång 8 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Använda menyn Kopiering/redigering Använda en dator Felsökning 32 47 53 63 Mer

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 2-698-885-21(1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Få glädje av din Handycam med hårddisk 10 Komma igång 13 Easy Handycam 24 Inspelning/ uppspelning

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar GRUNDKOMPONENTER Knappen Slutare/Välj Mikro-USB-port Mikrofon Statusindikatorlampa Uppåtknapp Knappen Ström/Läge Lins Mikro-SDkortplats Skärm e Knappen Nedåt/Slutar Högtalar VATTENTÄTT KAMERAHUS Knappen

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual SONY HDR-CX110E

Din manual SONY HDR-CX110E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY HDR- CX110E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer