DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning (1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11"

Transkript

1 (1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam Anpassa videokameran 51 Övrig information 71 Snabbreferens Sony Corporation

2 Läs detta först SE Medföljande tillbehör Siffrorna inom ( ) anger det medföljande antalet. Nätadapter (1) Nätkabel (1) A/V-anslutningskabel (1) USB-kabel (1) Laddningsbart batteri NP-FV30 (1) CD-ROM Handycam Application Software (1) PMB (programvara inklusive PMB-hjälp ) Bruksanvisning till Handycam (PDF) Bruksanvisning (1) På sid. 17 beskrivs de typer av minneskort som du kan använda med videokameran. Använda videokameran Håll inte videokameran i följande delar och inte heller i skydden till kontakterna. LCD-skärm Batteri Videokameran är varken dammsäker, stänkskyddad eller vattentät. Se Om hantering av videokameran (sid. 86). Menyalternativ, LCD-panel och objektiv Ett menyalternativ som är nedtonat är inte tillgängligt under de aktuella inspelnings- eller uppspelningsförhållandena. LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden syns på LCDskärmen. De här punkterna uppkommer vid tillverkningen och går inte att undvika helt och de påverkar inte inspelningen på något sätt. Svarta punkter Vita, röda, blåa eller gröna punkter Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus under en längre tid kan det leda till funktionsstörningar. Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsstörningar på videokameran. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned. Om språkinställningen Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Vid behov kan du ändra språket som används på skärmen innan du använder videokameran (sid. 15). Inspelning När du använder ett minneskort i videokameran för första gången rekommenderas du att formatera det med videokameran (sid. 66) för stabil drift. All information som spelats in på minneskortet raderas när det formateras, och kan inte återställas. Spara i förväg viktig information på en dator eller liknande. Innan du startar inspelningen bör du göra en provinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem.

3 Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat genomföra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TVfärgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet. TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Om uppspelning Det kan hända att bilder som spelats in på din videokameran inte kan spelas upp på andra enheter. Tvärtom kan det hända att bilder som spelats in på andra enheter inte kan spelas upp på denna videokamera. Filmer som spelats in på SD-minneskort kan inte spelas på AV-utrustning av annan tillverkare. Spara allt bildmaterial du spelar in Du skyddar dig mot förlust av bildinformation genom att med jämna mellanrum spara dina inspelade bilder på ett externt medium. Du bör spara bildinformationen på en skiva, t.ex. en DVD-R-skiva, med hjälp av en dator. Du kan också spara bildinformationen med hjälp av en videobandspelare eller en DVD/HDD-inspelare, eller liknande (sid. 46). Anmärkningar om batteriet/ nätadaptern Kom ihåg att ta bort batteriet eller nätadaptern när du har stängt av videokameran. Koppla bort nätadaptern från videokameran genom att fatta tag om både videokameran och likströmskontakten (DC). Angående videokamerans/batteriets temperatur Videokameran har ett inbyggt skydd som aktiveras om videokameran eller batteriet blir extremt varmt eller kallt vilket gör att du kanske inte kan spela in eller spela upp i dessa situationer. I så fall visas en indikator på LCDskärmen (sid. 76). Carl Zeiss-objektiv Den här videokameran är utrustad med ett Carl Zeiss-objektiv, som utvecklats genom ett samarbete mellan Carl Zeiss i Tyskland och Sony Corporation. Det ger en överlägsen bildkvalitet. Det använder mätsystemet MTF för videokameror och håller samma kvalitet som ett typiskt Carl Zeiss-objektiv. MTF= Modulation Transfer Function. Värdet visar hur mycket av ljuset från motivet som kommer in genom objektivet. När videokameran är ansluten till en dator eller tillbehör Formatera inte mediet i videokameran med en dator. Om du gör det kanske videokameran inte fungerar som den ska. När du ansluter videokameran till en annan enhet med en kabel måste du se till att du vänder kontakten rätt. Om du tvingar in kontakten i anslutningen kan anslutningen skadas vilket kan leda till funktionsstörningar i videokameran. Utför [MEDIA FORMAT] om du inte kan spela upp/in bilder Om du spelar in/raderar bilder under en längre tid kan datafragmentering uppstå på inspelningsmediet. Det kan leda till att bilderna inte kan sparas eller spelas in på rätt sätt. I sådana fall sparar du först dina bilder på ett externt medium, och utför sedan [MEDIA FORMAT] genom att peka på (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) önskat medium [YES] [YES]. Anmärkning om tillbehör Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Sony. Tillgängligheten för sådana produkter beror på land/region. 3 SE

4 Om bilder, illustrationer och skärmbilder som används i den här bruksanvisningen Exempelbilderna som används i denna bruksanvisning som illustrationer har tagits med en digital stillbildskamera och kan därför skilja sig från bilder och skärmindikatorer som visas på videokameran. Illustrationerna på din videokamera och dess skärmindikatorer har förstorats eller förenklats för att lättare kunna förstå. I denna bruksanvisning kallas internminnet i videokameran och minneskortet för inspelningsmedium. Videokamerans och tillbehörens design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Ta bort batteriet eller koppla bort nätadaptern från videokameran, utsätta videokameran för mekaniska stötar eller vibrationer när (Film)/ (Foto)-lamporna (sid. 14) eller åtkomstlampan (sid. 18) lyser eller blinkar Var försiktig när du använder en axelrem (säljs separat) så att du inte stöter emot videokameran mot något. Använd inte din videokamera vid höga omgivande ljudnivåer. Bekräfta din videokameras modellnamn Modellnamnet visas i denna bruksanvisning när specifikationerna skiljer sig åt mellan olika modeller. Bekräfta modellnamnet på undersidan av din videokamera Huvudskillnaden i specifikationerna för denna serie är enligt följande. USBkontakt DCR- SX73E DCR- SX83E Inspelningsmedier Internminne + minneskort Kapacitet för intern inspelningsmedia 16 GB Endast utgång Ingång/ utgång Anmärkning om användning Gör inget av följande, i så fall kan inspelningsmediet skadas, inspelade bilder kan gå förlorade eller inte gå att visa eller andra fel kan inträffa. Mata ut minneskortet när åtkomstlampan (sid. 18) lyser eller blinkar 4 SE

5 Funktionsflöde Komma igång (sid. 11) Förbered strömkällan och minneskortet. Spela in filmer och ta stillbilder (sid. 19) Spela in filmer sid. 20 Byta inspelningsmedia (sid. 24) Förväntad inspelningstid (MEDIA INFO, sid. 66) Ta stillbilder sid. 21 Spela upp filmer och stillbilder Spela upp på videokameran sid. 27 Spela upp bilder på en TV sid. 33 Spara bilder Spara filmer och foton med en dator Spara filmer och foton på externt medium sid. 44 Spara bilder med en DVD-brännare/inspelare sid. 46 Radera filmer och stillbilder (sid. 35) Om du raderar den bilddata som har sparats på din dator eller en skiva kan du spela in nya bilder på det tomma utrymmet igen. 5 SE

6 Råd för lyckade inspelningar Erhålla bra resultat vid inspelning Håll videokameran stadigt Håll överkroppen rak och stöd armarna mot kroppen när du håller videokameran. Funktionen SteadyShot är effektiv mot kameraskakning, men det är viktigt att du håller videokameran stilla. Zooma jämnt Zooma in och ut långsamt och jämnt. Använd bara zoomen när det behövs. För mycket zoomning verkar tröttande på åskådarna. Framkalla en känsla av rymd Använd panoreringstekniken. Stå stadigt och flytta videokameran horisontellt genom att långsamt vrida överkroppen. Stå stilla en liten stund i slutet av panoreringen för att stabilisera scenen. Förstärk filmerna med berättartext Tänk på ljudet som spelas in när du filmar. Berätta om motivet eller prata med den du filmar. Försök skapa en balanserad röststyrka eftersom den som spelar in är närmare mikrofonen än den person som filmas. Använda tillbehör Lär dig använda videokamerans tillbehör på bästa sätt. Genom att t.ex. använda ett stativ kan du utföra inspelningar i tidsintervaller eller spela in motiv i dämpad belysning, t.ex. fyrverkerier eller nattmotiv. Genom att alltid ha extrabatterier med dig kan du fortsätta spela in utan att oroa dig för att batteriet ska ta slut. SE

7 Användbara inspelningstekniker Ta vackra bilder utan svåra inställningar INTELLIGENT AUTO (23) Fokus på barnet till vänster på skärmen Prioritera motivet(25) SPOT FOCUS (58) Ta bilder under filminspelning Dual Rec (26) Leendeavkänning (25) Ett sovande barn i svag belysning LOW LUX (61) Ta bilder på fyrverkerier eller en solnedgång i all sin prakt FIREWORKS (56) SUNRISE&SUNSET (56) Kontrollera din golfswing SMTH SLW REC (59) 7 SE

8 Innehållsförteckning Läs detta först Anmärkning om användning Funktionsflöde Råd för lyckade inspelningar Komma igång Steg 1: Ladda batteriet Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid Ändra språkinställningen Steg 3: Förbereda inspelningsmedia Välja inspelningsmedia för filmer Välja inspelningsmedia för bilder Sätta i ett minneskort Inspelning/Uppspelning Inspelning Spela in filmer Ta stillbilder Användbara funktioner för inspelning av filmer och foton Zooma Ta bra bilder automatiskt (INTELLIGENT AUTO) Välja inspelningsläge Prioritera motivet Ta bilder med leenden automatiskt (Leendeavkänning) Ta stillbilder med hög kvalitet under filminspelning (Dual Rec) Spela in i spegelläge Spela upp på videokameran Användbara funktioner för uppspelning av filmer och foton Söka bilder efter datum (Datumindex) Söka efter önskat avsnitt med precision (Film Roll Index) Söka efter önskat avsnitt med hjälp av ansikten (Face Index) Använda PB-zoom med foton Spela upp en serie foton (bildspel) Spela upp bilder på en TV SE

9 Använda videokameran på ett bra sätt Radera filmer och stillbilder Skrivskydda inspelade filmer och foton (skrivskydd) Dela en film Ta en stillbild från en film Kopiera filmer och foton från internminnet till ett minneskort Kopiera filmer Kopiera foton Använda spellistan för filmer Skapa spellistan Spela upp spellistan Spara bilder med en extern enhet Spara bilder på ett externt medium (DIRECT COPY) Skapa en skiva med en DVD-brännare/inspelare Skapa en skiva med hjälp av den specialtillverkade DVD-brännaren, DVDirect Express Skapa en skiva med en annan DVD-brännare än DVDirect Express Skapa en skiva med en brännare eller liknande Anpassa videokameran Använda menyer Funktionsmenyer Använda MY MENU Använda OPTION MENU Menylistor MANUAL SETTINGS (Alternativ som kan justeras efter scenförhållandena) SHOOTING SET (Alternativ för anpassad bildtagning) PHOTO SETTINGS (Alternativ för tagning av foton) PLAYBACK (Alternativ för uppspelning) EDIT (Alternativ för redigering) OTHERS (Alternativ för andra inställningar) MANAGE MEDIA (Alternativ för inspelningsmedier) GENERAL SET (Övriga inställningsalternativ) Innehållsförteckning SE 9

10 Övrig information Felsökning Teckenfönster för självdiagnos/varningsindikatorer Inspelningstid för filmer/antal inspelningsbara foton Förväntad inspelnings- och uppspelningstid med respektive batteri Den ungefärliga inspelningstiden för filmer Förväntat antal foton som kan spelas in Använda videokameran utomlands Underhåll och försiktighetsåtgärder Om minneskortet Om InfoLITHIUM -batteriet Om hantering av videokameran Snabbreferens Skärmindikatorer Delar och reglage Sakregister SE

11 Komma igång Steg 1: Ladda batteriet CHG-lampa (uppladdning) DC IN-kontakt Batteri Likströmskontakt (DC) Nätadapter Nätkabel Till ett vägguttag Du kan ladda InfoLITHIUM -batteriet (V-serien) när det sitter monterat på videokameran. Komma igång Obs! Du kan inte montera ett annat InfoLITHIUM -batteri än ett batteri i V-serien på videokameran. 1 Stäng av videokameran genom att stänga LCD-skärmen. 2 Sätt fast batteriet genom att skjuta det i pilens riktning tills det klickar på plats. 3 Anslut nätadaptern och nätkabeln till videokameran och vägguttaget. Passa in markeringen på likströmskontakten (DC) mot markeringen på DC IN-kontakten. CHG-lampan (uppladdning) tänds och laddningen börjar. CHG-lampan (uppladdning) slocknar när batteriet är fulladdat. 4 När batteriet är uppladdat kopplar du bort nätadaptern från DC INuttaget på videokameran. Tips! Se sid. 80 för information om inspelnings- och uppspelningstid. 11 SE

12 När videokameran är påslagen kan du kontrollera ungefär hur mycket som är kvar av batteriet med hjälp av indikatorn för återstående batteritid överst till vänster på LCD-skärmen. Laddningstid Ungefärlig tid (antal minuter) som krävs för att ladda upp ett urladdat batteri. Batteri Laddningstid NP-FV30 (medföljer) 115 NP-FV NP-FV NP-FV Tiderna är uppmätta med videokameran vid en temperatur på 25 C. 10 C till 30 C rekommenderas. Så här tar du bort batteriet Stäng LCD-skärmen. Skjut BATT (batteri)-spärren () åt sidan och ta bort batteriet (). Använda ett vägguttag som strömkälla Gör samma anslutningar som i Steg 1: Ladda batteriet. Även om batteriet är monterat laddas det inte ur. Ladda batteriet utomlands Med den medföljande nätadaptern kan du ladda batteriet i vilket land/vilken region som helst där nätströmmen är växelström (AC) och håller sig inom intervallen 100 V V, 50 Hz/ 60 Hz. Obs! Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare. Anmärkningar om batteriet Innan du lossar batteriet eller kopplar bort nätadaptern stänger du LCD-skärmen och kontrollerar att lamporna (Film)/ (Foto) (sid. 14) och att åtkomstlampan (sid. 18) är släkt. CHG-lampan (uppladdning) blinkar under laddning i följande fall: Batteriet är monterat på fel sätt. Batteriet är skadat. Batteriets temperatur är för låg. Ta bort batteriet från videokameran och låt det ligga på en varm plats. 12 SE

13 Batteriets temperatur är för hög. Ta bort batteriet från videokameran och låt det ligga på en sval plats. För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använt videokameran under cirka 5 minuter ([A.SHUT OFF], sid. 69). Om nätadaptern Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast bort nätadaptern från vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran. Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel. Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batterikontakterna med ett metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar. Komma igång SE 13

14 Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid 1 Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. För att slå på videokameran när LCD-panelen redan är öppen trycker du på POWER. POWER-knapp MODE-lampa 2 Välj önskat geografiskt område med / och peka därefter på [NEXT]. Peka på knappen på LCD-skärmen. 3 Ställ Om du vill ställa in datum och tid igen pekar du på (MENU) [Show others] [CLOCK/ LANG] (i kategorin [GENERAL SET]) [CLOCK SET]. Om alternativet inte visas på skärmen pekar du på / tills alternativet visas. in [SUMMERTIME], datum och tid, och peka sedan på. Klockan startar. Om du ställer in [SUMMERTIME] på [ON], ställs klockan fram 1 timme. 14 SE

15 Obs! Datum och tid visas inte under inspelning, men spelas automatiskt in på inspelningsmediet och kan visas under uppspelning. Om du vill visa datum och tid igen pekar du på (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (i kategorin [PLAYBACK]) [DATA CODE] [DATE/TIME]. Du kan stänga av ljudsignalerna genom att peka på (MENU) [Show others] [SOUND/DISP SET] (i kategorin [GENERAL SET]) [BEEP] [OFF]. Om knappen du pekar på inte reagerar som den ska kan du kalibrera pekskärmen (sid. 88). Stänga av kameran Stäng LCD-skärmen. Lampan av. (Film) blinkar i några sekunder och sedan stängs kameran Tips! Du kan också stänga av videokameran genom att trycka på POWER. Om du har ställt [POWER ON BY LCD] (sid. 69) på [OFF], stänger du av videokameran genom att trycka på POWER. Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Peka på (MENU) [Show others] [CLOCK/ LANG] (i kategorin [GENERAL SET]) [ LANGUAGE SET] önskat språk. Komma igång SE 15

16 Steg 3: Förbereda inspelningsmedia Inspelningsmedia som kan användas skiljer sig beroende på din videokamera. Följande ikoner visas på din videokameras skärm. * Internminne Minneskort * Med standardinställningen spelas filmer och stillbilder in på detta inspelningsmedia. Du kan spela in, spela upp och redigera på det medium du väljer. Tips! Information om inspelningstiden för filmer finns på sid. 80. Information om hur många foton du kan ta finns på sid. 81. Välja inspelningsmedia för filmer Peka på (MENU) [Show others] [MEDIA SETTINGS] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [MOVIE MEDIA SET]. Fönstret [MOVIE MEDIA SET] visas. Tryck på önskat inspelningsmedium. Tryck på [YES]. Inspelningsmediet har ändrats. Välja inspelningsmedia för bilder Peka på (MENU) [Show others] [MEDIA SETTINGS] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [PHOTO MEDIA SET]. Fönstret [PHOTO MEDIA SET] visas. Tryck på önskat inspelningsmedium. Tryck på [YES]. Inspelningsmediet har ändrats. 16 SE

17 Kontrollera inställningarna för inspelningsmediet Ikonen för inspelningsmedia visas i det övre högra hörnet av skärmen när inspelningsläge används för filmer eller bilder. Den ikon som visas på LCD-skärmen varierar beroende på den videokamera du använder. Sätta i ett minneskort Ikon för inspelningsmedia Obs! Ställ in inspelningsmediet på [MEMORY CARD] när du vill spela in filmer och/eller foton på ett minneskort. Olika typer av minneskort som kan användas i videokameran Endast Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD-minneskort (klass 2 eller snabbare), SDHC-minneskort (klass 2 eller snabbare) och SDXC-minneskort (klass 2 eller snabbare) kan användas med den här videokameran. Funktion garanteras inte med alla minneskort. Memory Stick PRO Duo med en storlek på upp till 32 GB och SD-minneskort med en storlek på upp till 64 GB garanteras att fungera med den här videokameran. I den här bruksanvisningen kallas Memory Stick PRO Duo och Memory Stick PRO-HG Duo för Memory Stick PRO Duo och SD-minneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort kallas för SD-minneskort. Komma igång Obs! MultiMediaCard kan inte användas. Bilder som spelats in på SDXC-minneskort kan inte spelas upp på eller importeras på datorer, AVkomponenter etc. anslutna till denna videokamera med en USB-kabel och som inte är kompatibla med exfat*. Kontrollera i förväg att de anslutna enheterna är kompatibla med exfat. Om du ansluter en enhet som inte är kompatibel med exfat visas eventuellt skärmen för initiering. Verkställ aldrig initiering, i så fall förlorar du allt inspelat innehåll. * exfat är det filsystem som används i SDXC-minneskort. Storlek på minneskort som kan användas med videokameran Endast Memory Stick Duo som är av halva storleken av ett vanligt Memory Stick och SD-minneskort av standardstorlek kan användas. Fäst inte etiketter och liknande på ett minneskort eller en minneskortadapter. Det kan orsaka funktionsstörningar. SE 17

18 Öppna skyddet och vänd minneskortets avskurna hörn på det sätt som visas i bilden, och sätt in det i minneskortsfacket tills det klickar på plats. Stäng skyddet när du satt i minneskortet. Åtkomstlampa Notera riktningen på det avskurna hörnet Skärmbilden [Create a new Image Database File.] visas om du sätter i ett nytt minneskort. Om så är fallet pekar du på [YES]. Om du bara vill spela in foton på ett minneskort, pekar du på [NO]. Se till att du vänder minneskortet åt rätt håll. Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns det risk för att minneskortet, minneskortsfacket eller bildinformationen skadas. Obs! Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] visas, initierar du minneskortet genom att peka på (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (under kategorin [MANAGE MEDIA]) [MEMORY CARD] [YES] [YES]. Mata ut minneskortet Öppna skyddet och tryck försiktig in minneskortet en gång. Öppna inte skyddet under inspelning. När du sätter in eller matar ur minneskortet, måste du vara försiktig så att inte minneskortet hoppar ut och faller i golvet. 18 SE

19 Inspelning/Uppspelning Inspelning Med standardinställningen sparas filmer i internminnet. Tips! Se sid. 16 för information om att byta inspelningsmedium. Öppna objektivskyddet Skjut LENS COVER-omkopplaren för att öppna. Tips! Stäng objektivskyddet när du slutat inspelningen eller när du spelar upp bilder. 1 Spänn åt greppremmen. Inspelning/Uppspelning 2 Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. För att slå på videokameran när LCD-panelen redan är öppen trycker du på POWER (sid. 14). Du kan växla inspelningsläge genom att trycka på MODE. Tryck på MODE för att tända lampan för önskat inspelningsläge. MODE-knapp (Film): Vid inspelning av film (Bild): Vid tagning av en stillbild 19 SE

20 Spela in filmer Tryck på START/STOP för att börja spela in. Du kan också starta inspelningen genom att peka på längst ner till vänster på LCD-skärmen. START/STOP-knapp [STBY] [REC] Du avbryter inspelningen genom att trycka på START/STOP igen. Du kan också stoppa inspelningen genom att peka på längst ner till vänster på LCD-skärmen. Ikonerna och indikatorerna på LCD-skärmen visas under ungefär 3 sekunder och slocknar sedan när videokameran slås på eller när du växlar mellan inspelningsläge (film/foto)/uppspelningsläge. Om du vill visa ikonerna och indikatorerna igen kan du peka någonstans på skärmen, utom på knapparna för inspelning & zoomning. Knappar för inspelning & zoomning på LCD-skärmen efter ungerfär 3 sekunder Obs! Videokameran avbryter inspelningen om du stänger LCD-panelen medan du filmar. Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film är ungefär 13 timmar. När en filmfil överstiger 2 GB skapas en ny filmfil automatiskt. Det tar flera sekunder innan du kan börja filma efter det att du har slagit på videokameran. Du kan inte använda videokameran under den tiden. 20 SE

21 Följande status indikeras om data fortfarande skrivs på inspelningsmediet efter att du avslutat inspelningen. Utsätt inte videokameran för stötar eller vibration eller ta ur batteriet eller nätadaptern under denna tid. Åtkomstlampan (sid. 18) lyser eller blinkar Mediaikonen i det övre högra hörnet på LCD-skärmen blinkar Tips! Under pågående filminspelning kan du ta stillbilder genom att trycka ned PHOTO helt ([Dual Rec], sid. 26). När ett ansikte registreras visas en vit ram och bildkvaliteten runt ansiktet optimeras automatiskt ([FACE DETECTION], sid. 61). Du kan bestämma vilket ansikte som ska prioriteras genom att peka på det (sid. 25). Med standardinställningen tas en stillbild automatiskt när videokameran registrerar ett leende från en person under filminspelningen (Leendeavkänning, sid. 25). Du kan spara stillbilder från inspelade filmer (sid. 39). På sid. 80 finns information om hur långa filmer du kan spela in. Du kan kontrollera inspelningstid och återstående utrymme genom att till exempel peka på (MENU) [Show others] [MEDIA INFO] (i kategorin [MANAGE MEDIA]). Videokamerans LCD-skärm kan visa inspelade bilder över hela skärmen (full bildpunktsvisning). Det kan däremot göra att översidan, undersidan och de högra och vänstra kanterna av bilderna beskärs något när de spelas upp på en TV som inte kan hantera full bildpunktsvisning. I så fall ställer du [GUIDEFRAME] på [ON] (sid. 60) och använder den begränsningsram som visas på skärmen som vägledning när du filmar. [ STEADYSHOT] är inställt på [ACTIVE] som standardinställning. Om du vill justera LCD-panelens vinkel öppnar du först LCD-panelen 90 grader i förhållande till videokameran () och justerar sedan vinkeln (). Inspelning/Uppspelning 90 grader (max.) 180 grader (max.) 90 grader mot videokameran Informationskod under inspelning Inspelningsdatum, tid och tillstånd spelas automatiskt in på inspelningsmediet. Informationen visas inte under pågående inspelning. Du kan däremot se det som [DATA CODE] under uppspelning. För att visa dem pekar du på (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (i kategorin [PLAYBACK]) önskad inställning. Ta stillbilder Med standardinställningen sparas stillbilder i internminnet. Tips! Se sid. 16 för information om att byta inspelningsmedia. SE 21

22 Tryck på MODE för att tända lampan (Foto). LCD- skärmen växlar till läget för stillbildstagning och skärmproportionerna blir 4:3. Tryck lätt på PHOTO för att justera fokus, och tryck sedan ner den helt. Du kan också ta foton genom att peka på på LCD-skärmen. Blinkar Tänds Stillbilden har tagits när slocknar. Tips! Se sid. 81 för information om hur många foton du kan ta. Du ändrar bildstorleken genom att peka på (MENU) [Show others] [ IMAGE SIZE] (i kategorin [PHOTO SETTINGS]) önskad inställning. Du kan inte ta stillbilder när visas. 22 SE

23 Användbara funktioner för inspelning av filmer och foton telefoto. Zooma Du kan förstora bilder upp till 25 gånger den ursprungliga storleken med hjälp av zoomreglaget. Du kan också förstora bilder med hjälp av / på LCD-skärmen. Bredare synfält (Vidvinkel) Motivet verkar närmare (Telefoto) Tips! Du kan välja [ DIGITAL ZOOM] (sid. 62) om du vill zooma in mer. Ta bra bilder automatiskt (INTELLIGENT AUTO) Genom att trycka på, kan du spela in bilder med funktionen INTELLIGENT AUTO. När du vrider videokameran mot motivet, spelar videokameran in med den optimala kombinationen av tre avkänningslägen. Ansiktsigenkänning, Scenigenkänning och Kameraskakning. När kameran identifierar motivet, visas ikonerna som motsvarar identifierat förhållande. Tips! I standardinställningen är INTELLIGENT AUTO inställt på ON. Inspelning/Uppspelning Om du vill zooma långsamt rör du zoomreglaget bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du reglaget mer. Obs! SteadyShot kanske inte minskar bildstörningen som du önskar när zoomreglaget är inställt på T (Telefoto). Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget. Om du tar bort fingret från zoomreglaget kan det hända att zoomreglagets funktionsljud också spelas in. Du kan inte påverka zoomningshastigheten med knappen / på LCD-skärmen. Minsta möjliga avstånd mellan videokameran och motivet med bibehållen skärpa är ungefär 1 cm för vidvinkel och ungefär 80 cm för Ansiktsigenkänning (Porträtt), (Bebis) Videokameran identifierar ansikten och justerar fokus, färg och exponering. Scenigenkänning (Motljus), (Landsskap), (Skymning), (Strålkastare), (Svag belysning), (Makro) Videokameran väljer den effektivaste inställningen automatiskt beroende på scen. Kameraskakning (Stativ) Videokameran identifierar att SE 23

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

Digital systemkamera Läs det här först

Digital systemkamera Läs det här först 3-216-920-51 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-VX715/GZ-VX700

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-VX715/GZ-VX700 VIDEOKAMERA ad användarhandbok GZ-VX715/GZ-VX700 LYT2463-042A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 5 Laddning 5 Inspelning 5 Uppspelning 5 Tips för tagning 5 Semestern/Julen 6 Bröllop 7 Resor 8 Nöjesparker

Läs mer

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera.

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera. Bruksanvisning Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom den för att få ut så mycket som möjligt av din kamera. Innehållsförteckning Varning!...03

Läs mer