Din manual CANON LEGRIA FS22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Placera den inte i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Om du använder annan enhet än nätaggregatet CA-570 kan kameran skadas. Endast EU (och EEA). Dessa symboler anger att produkten inte kan avyttras tillsammans med hushållsavfallet, i enlighet med WEEE-direktiv (2002/96/EC), batteridirektivet (2006/66/EC) och/eller nationell lagstiftning kring dessa direktiv. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, till exempel hos handlare som är auktoriserade att byta in varor vid inköp av nya, liknande (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EEutrustning), samt batterier och laddare. Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Samtidigt bidrar du genom att engagera dig i avfallshanteringen av den här produkten till en effektiv användning av naturresurserna. Mer information om återvinning av den här produkten får du via ditt lokala kommunkontor, avdelningen för sophantering, ett godkänt schema för avyttring eller ditt sophanteringsföretag, alternativt besök www. canon-europe.com/environment. (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2 Lära känna kameran Vad är det för speciellt med att spela in på flashminne? Dina videosekvenser och stillbilder spelas in i det inbyggda minnet (endast / / ) eller på ett minneskort (SD- eller SDHC-kort). Att spela in på flashminne betyder att kamerans inspelningsdel inte innehåller några rörliga delar. För dig betyder det att kameran blir mindre, lättare och snabbare. Kamerans övriga funktioner Oavsett om du använder en videokamera för första gången eller om du är en erfaren användare har den här kameran många användarvänliga funktioner. Här följer bara några exempel på alla de funktioner som kommer att berika din fotovärld. Dual Shot ( 23): Med funktionen Dual Shot ( -läget) spelar du in genom att bara trycka på en knapp och använda zoomspaken. Kameran sköter resten! Specialmotiv (inspelningsprogram) ( 41): När du spelar in i olika situationer, som exempelvis på stranden, väljer kameran automatiskt ut optimala inställningar för den miljön. Förinspelningsfunktion ( 46): Kameran börjar spela in tre sekunder före inspelningsstart för att du garanterat inte ska missa det allra bästa. Video snapshot ( 44): Skapa ett montage av dina videosekvenser och lägg till musik inför uppspelningen. 3 Innehåll Inledning 3 8 Lära känna kameran Om den här handboken Översikt Medföljande tillbehör och CD-skivor Komponentförteckning Skärminfo Förberedelser Komma igång Ladda batteriet Förberedelse av den trådlösa fjärrkontrollen (endast och tillbehören Justera LCD-skärmens position och ljusstyrka ) Kamerans grundläggande funktioner Funktionslägen Joystick och joystickguide Använda menyerna Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Byta språk Byta tidszon Använda minneskort Minneskort som är kompatibla med den här videokameran Sätta i och ta ur minneskort / / Välja minne för dina inspelningar Formatera det inbyggda minnet (endast / / eller minneskortet ) 4 Innehåll Video Grundläggande inspelning Spela in video Välja videokvalitet (inspelningsmetod) Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom Snabbstart Grundläggande uppspelning Spela upp video Välja vilka inspelningar som ska visas Välja sekvenser utifrån inspelningsdatum Välja uppspelningens startpunkt med hjälp av Movie Timeline I förväg välja inspelningar via indexfönstret Radera sekvenser Avancerade funktioner Inspelningsprogram för specialmotiv Kontrollera slutartid och andra funktioner vid inspelning Videolampa Video Snapshot Förinspelningsfunktion Självutlösare Automatisk motljuskompensation och manuell justering av exponeringen Manuell fokusering Vitbalansering Bildeffekter Digitala effekter Skärminformation och datakod Använda hörlurar Använda extern mikrofon Spellista och sekvenshantering Dela videosekvenser Redigera spellistan: Lägga till, radera och flytta sekvenser i spellistan / / Kopiera sekvenser 5 Stillbilder Grundläggande inspelning Ta stillbilder Välj storlek och kvalitet på stillbilden Radera en stillbild direkt efter inspelningen Grundläggande uppspelning Visa stillbilder Förstora stillbilder vid uppspelning Radera stillbilder Övriga funktioner / / Matningsmetod: Bildserier och exponeringsvariation Histogram Skrivskydda stillbilder / / Kopierar stillbilder Andra användbara funktioner när du fotograferar Skriva ut stillbilder Skriva ut stillbilder Välja utskriftsinställningar Kopiebeställningar Externa anslutningar Kontakter på kameran Kopplingsschema Spela upp på en TV Spara och säkerhetskopiera dina inspelningar Säkerhetskopiera dina inspelningar på en dator Produktion av DVD-skivor och Photo-DVD Kopiera över dina inspelningar till extern videoenhet Överföra stillbilder till en dator (direktöverföring) Överföringsorder 6 Innehåll Övrig information Bilaga: Listor över menyalternativ FUNC.

3 -menyn Inställningsmenyer Kamerainställningar (zoomfunktion, bildstabilisator etc) Minneshantering (formatering etc) Skärminställningar (LCD ljusstyrka, språk etc) Systeminställningar (högtalarvolym, ljudsignaler etc) Inställning av datum/klockslag Problem? Felsökning Lista över meddelanden Säkerhetsanvisningar Underhåll/Övrigt Använda kameran utomlands Musikfiler Systemdiagram Extra tillbehör Tekniska data Register 102 Gör så här 108 Allmän information 7 Inledning Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av Canon LEGRIA FS22/FS21/FS20/FS200*. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om din kamera inte fungerar som den ska kan du använda kapitlet Felsökning ( 90). * Tillgängligheten varierar för olika länder/regioner. Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Begränsningar eller krav avseende den beskrivna funktionen. : Sidhänvisning i den här handboken. Vissa funktioner kräver tillgång till andra användarhandböcker. Detta anges med följande ikoner, samt namnet på relevant kapitel eller avsnitt. Se användarhandboken till "Digital Video Software" som medföljer i PDF-format på bifogade DIGITAL VIDEO Solution Disk CD-skiva. Se användarhandboken till DW-100 DVD-brännare (tillval). : Text som enbart gäller den angivna modellen. Vi har använt följande termer i den här handboken: Om termen "minne" inte är närmare specificerad, som "minneskort" eller "inbyggt minne" syftar den på båda (endast / / ). "Sekvens" avser en inspelad videoenhet, från den punkt där du trycker på Start/Stop -knappen för att starta inspelningen till dess att du trycker igen för att pausa. Bilderna i den här handboken är simulerade stillbilder som har tagits med stillbildskamera. Om inte annat anges refererar bilder och menyikoner till. 8 Inspelningsprogram för specialmotiv Alla namn på knappar och väljare, utom kamerans navigeringsknappar, anges inom en "knappram". Exempel FUNC.. Hakparentes [ ] används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. I tabellerna i den här handboken anges standardinställningen med fetstil. [ON/PÅ], [OFF/AV]. Att filma i en ljusstark skidbacke eller få med alla färgerna i en solnedgång eller ett fyrverkeri är inte svårare än att välja ett inspelningsprogram för specialmotiv. Mer information om tillgängliga menyalternativ finns på sidan 42. ( FUNC. 23) [ PROGRAM AE/ PROG.AUTOMATIK] [ PORTRAIT/PORTRÄTT] Tryck på för att få fram inspelningsprogrammen för specialmotiv (SCN) Önskat inspelningsprogram FUNC. I den här handboken använder vi en pil,, för att förkorta beskrivningen av en menyinställning. Det finns mer utförliga anvisningar under Använda menyerna ( 25). 9 Inledning Översikt Medföljande tillbehör och CD-skivor De här tillbehören får du tillsammans med kameran. CA-570 Nätaggregat BP-808 Batteri WL-D88 Trådlös fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 till den trådlösa fjärrkontrollen STV-250N Stereovideokabel IFC-400PCU USB-kabel WS-30 Handledsrem Gul Röd Vit kontakt De här CD-skivorna och programvarorna får du tillsammans med kameran. CD-skivan PIXELA Application Disc Ver. 1 Disc 1* och 'PIXELA ImageMixer 3 SE Ver.4 Installation Guide' - ImageMixer 3 SE Ver.4 Transfer Utility - För att spara och överföra videosekvenser. - Music Transfer Utility Ver.1 - För överföring av musik till uppspelning av Video Snapshot och bildspel på kameran. CD-skivan PIXELA Application Disc Ver.1 Disc 2* - ImageMixer 3 SE Ver.4 Video Tools - För hantering, redigering och uppspelning av sekvenser. CD-skivan DIGITAL VIDEO Solution Disk* - Innehåller programvara som hjälper dig spara, hantera och skriva ut stillbilder. CD-skivan Bruksanvisning/Musikdata - Innehåller användarhandboken till videokameran (elektronisk version som PDF) samt musikfiler för uppspelning av Video Snapshot-sekvenser. Den här CD-skivan kan inte spelas upp på CD-spelare. Musikfilerna på den här CD-skivan är endast avsedda för de medföljande PIXELAprogrammen Music Transfer Utility och ImageMixer 3 SE Video Tools. Om du vill ha mer information, se "Music Transfer Utility Programvaruhandbok" och "ImageMixer 3 SE Programvaruhandbok" p&ari Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Om kameran är avstängd kan du trycka på BATT.INFO för att visa batteriets laddningsstatus. Kamerans intelligenta system visar, under fem sekunder, laddningsstatus (i procent) och återstående inspelningstid (i minuter). Om batteriet är helt urladdat kanske det inte visas någon batteriinformation. Antalet stillbilder som kan spelas in rött: Inget kort / grönt: 6 stillbilder eller fler gult: 1-5 stillbilder rött: Inga fler stillbilder kan spelas in När du visar stillbilderna är den här indikatorn alltid grön. Ibland minskas inte antalet stillbilder som kan spelas in och ibland minskas antalet med två bilder på en gång. Det här har med inspelningssituationen att göra. Bildnummer Bildnumret anger vad filen heter och var på minneskortet den finns. Filnamnet till bild nummer blir till exempel "IMG_0107.JPG", och filen sparas i mappen "DCIM\101CANON". Ikonen visar en grov uppskattning av återstående laddning uttryckt i procent av ett fulladdat batteri. Batteriets återstående inspelnings-/uppspelningstid anges i minuter bredvid ikonen. Om är röd bör batteriet bytas mot ett fulladdat batteri. Om du ansluter ett tomt batteri stängs strömmen eventuellt av utan att visas. Första gången du använder ett nytt batteri bör du ladda det fullt och sedan använda kameran till dess att batteriet är helt urladdat. På så sätt får du en korrekt återgivning av återstående inspelningstid.

4 16 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt de inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Komma igång 2 3 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. Ladda batteriet Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidorna Öppna locket till batterifacket genom att skjuta locket bort från objektivet. För in batteriet så långt i facket som möjligt och tryck lätt tills det fäster med ett klickljud. Stäng locket och skjut tillbaka det mot objektivet tills det fäster med ett klickljud. DC IN-uttag 1 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 17 Förberedelser ON/OFF(CHG)-indikator LOSSA DET LADDNINGSBARA BATTERIET 7 Laddningen startar så snart kameran stängs av. ON/OFF(CHG)-indikatorn blinkar rött. När laddningen är klar släcks indikatorn. Om indikatorn blinkar snabbt, gå till Felsökning ( 90). Batterispärr NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från vägguttaget och från nätaggregatet. 1 Öppna locket till batterifacket genom att skjuta locket bort från objektivet. 2 Tryck på batterispärren och dra ut batteriet. 3 Stäng locket och för det tillbaka mot objektivet tills det fäster med ett klickljud. VIKTIGT Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätaggregatet. När du har stängt av kameran uppdateras viktiga data i minnet. Vänta därför tills ON/OFF(CHG)-indikatorn släcks. Vi rekommenderar att batteriet laddas vid en temperatur på mellan 10 C och 30 C. Laddningen fungerar bara mellan 0 C och 40 C. Anslut aldrig sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet som inte uttryckligen har rekommenderats för detta. Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, 18 speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare, etc Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. Placera litiumbatteriet med + -markeringen vänd uppåt. Sätt tillbaka batterihållaren. ANMÄRKNINGAR Stäng av kameran innan du laddar batteriet. Batteriet laddas inte så länge kameran är på. Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätaggregatet så att batteriets laddning inte förbrukas. Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem. Vi rekommenderar att du har batterier till hands för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. ANVÄNDA TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Förberedelse av den trådlösa fjärrkontrollen (endast ) och tillbehören Börja med att installera det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen. När du trycker på knapparna måste fjärrkontrollen riktas mot kamerans fjärrsensor. Du kan rotera LCD-panelen 180 grader om du vill stå framför kameran när du använder fjärrkontrollen. ANMÄRKNINGAR Den trådlösa fjärrkontrollen kanske inte fungerar som den ska om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar bör du se till att [WL.REMOTE/ FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [ OFF /AV] ( 88). Prova också med att byta batteri. Flik 19 Förberedelser Tillbehör MONTERA HANDLEDSREMMEN Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du kan nå zoomspaken med pek-, lång- och ringfingrarna, och Start/Stop -knappen med tummen. Du kan ta bort handremmen och i stället montera den medföljande handledsremmen. För handledsremmens fästtamp genom kamerans bakre fäste, trä handledsremmen genom öglan och fäst. Du kan även fästa handledsremmen i fästet på greppremmen och använda båda. MONTERA AXELREM TA BORT GREPPREMMEN 1 Lyft fliken på den vadderade greppremmen och lossa tampens kardborrfäste. 2 Dra i tampen så att den lossnar först från kamerans främre fäste, därefter från greppremmen och sedan från kamerans bakre fäste. Trä axelremmens ändar genom greppremmens fäste och justera remmens längd. Du kan även lossa greppremmen och fästa axelremmen direkt i kamerans bakre fäste. 20 MONTERA GREPPREMMEN 1 Trä tampens ände genom kamerans bakre fäste. 2 För tampen genom greppremmen och sedan genom kamerans främre fäste. 3 Dra åt greppremmen efter behov, fäst tampen i handremmens kardborrband och vik över fliken. - För att kunna styra kameran med fjärrkontrollen från kamerans framsida Justera LCD-skärmens position och ljusstyrka 180 Rotera LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. Panelen kan vridas 180 mot objektivet. I följande fall är det praktiskt att kunna vrida LCD-panelen 180 : - Om du själv vill vara med på bilden vid inspelning med självutlösare. Motivet kan se sig själv på LCD-skärmen ANMÄRKNINGAR Om LCD-skärmen: Skärmen är tillverkad med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade stillbilden. 21 Förberedelser LCD-bakgrundsbelysning Du kan ställa in skärmens ljusstyrka på dämpad, normal eller ljus. Om du vill att skärmens ljusstyrka ska dämpas aktiverar du [LCD DIMMER] (s 85).

5 Om du vill växla mellan normal och ljus eller stänga av [LCD DIMMER] gör du så här. Låt kameran vara på och håll DISP. intryckt i mer än två sekunder. Upprepa för att växla mellan inställningarna normal och ljus. ANMÄRKNINGAR Den här inställningen påverkar inte inspelningens ljusstyrka. Om du väljer ljusstark drar kameran mycket energi, dvs batteriets användningstid förkortas. Om nätaggregatet är anslutet och skärmens ljusstyrka är inställd på normal, växlar ljusstyrkan automatiskt till ljus. 22 Kamerans grundläggande funktioner Funktionslägen Kamerans funktionsläge avgörs av -knappens och funktionsväljarens inställning. I den här handboken anger att en funktion är tillgänglig i valt funktionsläge och anger att funktionen inte är tillgänglig. Tabellen nedan är en översikt över de olika funktionslägena. och flexibel inspelning där du justerar kamerans inställningar efter behag. Inspelning: Dual Shot och flexibel inspelning Kameran har två grundläggande funktioner för inspelning av video eller stillbilder: Dual Shot ( -läge) för nybörjare, eller för dig som inte vill hålla på och justera kamerans inställningar, Ställ in funktionsväljaren på så att kameran försätts i -läge. Du behöver inte tänka på inställningarna utan spelar helt enkelt in video med hjälp av Start/Stop ( 31) eller stillbilder med PHOTO ( 57). Du kan också använda zoomspaken, Quick Start ( 34) och Video Snapshot ( 44). Du väljer flexibel inspelning genom att ställa kamerans funktionsväljare på för video eller för stillbilder. Du kan Funktion Funktionsläge Ikon på skärmen Spela in sekvenser eller stillbilder i minnet (Dual Shot) Spela in sekvenser i minnet Spela in stillbilder i minnet Spela upp sekvenser från minnet (tryck på ) funktionsväljaren är inställd på eller Spela upp stillbilder från minnet (tryck på funktionsväljaren är inställd på ) (grön) (blå) (grön) (blå) * Endast / / när när Förberedelser då öppna menyerna och justera inställningarna efter behov. Men även med den flexibla inspelningsmetoden kan du få hjälp med inställningarna. Du kan exempelvis använda inspelningsprogram för specialmotiv ( 41) för att få optimala inställningar som matchar inspelningssituationen. Joystick och joystickguide Med joysticken kan du manövrera kamerans menyer. Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja ett alternativ eller ändra en inställning. Uppspelning Tryck på för att växla mellan den inspelningsmetod som anges av funktionsväljaren och uppspelningsmetoden ( / / valt media kvarstår). Om funktionsväljaren är inställd på eller, tryck på för att växla till uppspelning av video. Om funktionsväljaren är inställd på, tryck på för att växla till uppspelning av stillbilder. När kameran är avstängd kan du starta den med rätt uppspelningsmetod genom att trycka på. ANMÄRKNINGAR När du har valt kan du inte öppna menyerna eller joystickguiden, men du kan ändra följande inställningar i förväg, innan du ställer in kameran på. - Metod för videoinspelning - Stillbildsstorlek/-kvalitet - Bredbild - Automatisk lång slutartid - Samtliga inställningar i menyn [ SYSTEM SETUP/ SYSTEMINSTÄLLNINGAR] - LCD-skärmens dimmer (dämpare) - Demoläge - Bildstabilisator Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningen eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ). ikonen ( OFF OFF OFF A M Vilka funktioner som visas i joystickguiden beror på valt funktionsläge. Joystickguiden döljs som standard. Tryck på joysticken ( ) för att visa guiden. Om du har valt eller kan du välja ( ) en funktion och trycka på för att ändra inställningen. Vissa funktioner kräver flera inställningar (anges med små pilar). Om du har valt uppspelning väljer du ( ) en "funktionsrad" och trycker på för att aktivera funktionen i mitten eller på joysticken ( ) för att aktivera funktionen till vänster eller höger i raden. 24 Oavsett vald metod kommer joystickguiden att döljas igen om du väntar ett par sekunder, men vald funktion kan ändå manövreras. Du kan även trycka på ( ) för att dölja joystickguiden. 1 2 Tryck på FUNC.. I kolumnen till vänster väljer ( ) du ikonen för den funktion du vill ändra. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Välj ( ) önskad inställning bland alternativen längst ner. Valt alternativ markeras med orange. Vissa inställningar kräver att du gör flera val och/eller trycker på. Följ anvisningarna på skärmen (som till exempel -ikonen, små pilar etc). Tryck på FUNC. för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på FUNC.. 3 Använda menyerna Flera av kamerans funktioner justeras via de menyer som öppnas när du trycker på FUNC.-knappen ( FUNC. ). Du öppnar menyerna genom att ställa in kameran på flexibel inspelning. Med metoden återgår de flesta menyalternativen, med ett fåtal undantag, till sina standardinställningar. Se bilagan Listor över menyalternativ ( 81) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. 4 Välja ett alternativ i inställningsmenyerna Välja ett FUNC. menyalternativ när du har valt inspelning 1 Tryck på FUNC.. 25 Förberedelser 2 Välj (, ) -ikonen och tryck på för att öppna inställningsmenyerna. Du kan även öppna inställningsmenyerna genom att trycka på MENU på fjärrkontrollen (endast ) eller hålla FUNC. intryckt i mer än en sekund. I kolumnen till vänster väljer ( ) du önskad meny och trycker på. Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och inställningarna listas därunder. Välj ( ) den inställning som ska ändras och tryck på.

6 En orange ram anger vilket menyalternativ som för tillfället är aktivt. Ej tillgängliga alternativ är svarta. Tryck på joysticken ( ) för att återgå till menyvalsskärmen (steg 3). Välj ( ) önskat alternativ och tryck på för att spara inställningen. Tryck på FUNC.. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på FUNC.. Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Innan du börjar använda kameran måste du ställa in kamerans datum och klocka. Menyfönstret [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] öppnas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd När fönstret [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] öppnas markeras året med orange färg och upp-/nedpilar. 1 Ställ in ( ) året och gå vidare ( ) till månaden. 2 3 Ställ in övriga fält (månad, dag, timmar och minuter) på samma sätt. Välj ( ) [OK] och tryck på för att starta klockan och stänga inställningsmenyn. VIKTIGT Om du inte använder kameran på cirka tre månader har det inbyggda, återuppladdningsbara litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum/ klockslag är borta. Du måste då ladda upp litiumbatteriet ( 104) och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt. Datumet visas bara i år-månaddagformatet i det första fönstret. Efterföljande fönster anger datum och tid 26 med formatet dag-månad-år (t ex [1.JAN :00 AM]). Du kan byta datumformat ( 89). Datum och klockslag kan även ställas in senare (vid annat tillfälle än det initiala inställningstillfället). Öppna fönstret [DATE/TIME- DATUM/KLOCKSLAG]: FUNC. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att välja alternativen som är märkta med. och, som ibland visas på skärmen, syftar på knappar på kameran och ändras inte, oavsett vilket språk du väljer. Byta tidszon Byta språk Byt tidszon vid behov. Standardinställningen är Paris. ( 23) ( 23) Alternativ [ [ [ESPAÑOL] [FRANÇAIS] [ITALIANO] [MAGYAR] FUNC. Grundinställning ] ] [MELAYU] [NEDERLANDS] [POLSKI] [PORTUGUÊS] [ [ [ ] ] ] [TÜRKÇE] [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] STÄLLA IN DIN EGEN TIDSZON FUNC. [DEUTSCH] [ENGLISH] [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] Din lokala tidszon* FUNC. PÅ RESANDE FOT FUNC. [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN]* [LANGUAGE /SPRÅK]* Önskat språk FUNC. * När du ställer in kameran för första gången, eller om du har gjort en återställning, är all skärminformation på engelska (standardspråket). Välj [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE / SPRÅK] och välj därefter ditt språk. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] Lokal tid på ditt resmål* FUNC. * Välj zonnamn som är märkta med om du vill få en automatisk justering av sommartid. 27 Förberedelser Använda minneskort Sätta i och ta ur minneskort Tänk på att alla minneskort måste formateras innan de används till den här kameran ( 29). Minneskort som är kompatibla med den här videokameran Till den här kameran kan du använda vanliga SDHC-minneskort (SD high capacity) och SDminneskort för inspelning av video och stillbilder. Beroende på vilket kort du väljer kan du få problem med att spela in video på det. Se tabellen nedan. Från och med december 2008 testas videoinspelningsfunktionen med SD/SDHC-minneskort tillverkade av Panasonic, SanDisk och Toshiba. ANMÄRKNINGAR Om SD-hastighetsklass: SDhastighetsklass är en standard som anger SD/SDHC-kortens lägsta garanterade överföringshastighet. När du köper ett nytt minneskort, leta efter logotypen för hastighetsklass på förpackningen Stäng av kameran. Se till att ON/OFF(CHG)-indikatorn (ström/laddning) är släckt. Öppna locket till batterifacket genom att skjuta locket bort från objektivet. För minneskortet rakt in i facket med etiketten vänd från objektivet. Kortet ska in så långt det går, tills det fäster med ett klickljud. Stäng locket och skjut tillbaka det mot objektivet tills det fäster med ett klickljud. 4 Minneskort som kan användas för inspelning av video Minneskort SD-minneskort SDHC-minneskort Kapacitet 64 MB eller lägre 128 MB till 2 GB 512 MB till 2 GB 4 GB till 32 GB SD Hastighetsklass eller högre eller högre Spela in video * * Beroende på vilket kort du väljer kan du ibland få problem med videoinspelningen. 28 Ta inte i när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt placerat. VIKTIGT Tänk på att minneskorten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet åt fel håll kan kameran skadas. beror på vilken inspelningsmetod (video) eller storlek/kvalitet (stillbilder) du använder. Formatera det inbyggda minnet (endast / / ) eller minneskortet Minneskort ska formateras innan du använder dem i den här kameran för första gången. Du kan även formatera minneskort eller inbyggt minne (endast / / ) för att radera alla befintliga data. / / När du köper kameran är det inbyggda minnet förformaterat och innehåller musikfiler avsedda för uppspelning av Video Snapshot och bildspel. ANMÄRKNINGAR Ta ur minneskortet: Tryck en gång på kortet så att det lossar. När minneskortet hoppar ut, ta tag i det och dra ut det. / / dina inspelningar Välja minne för Du kan välja att spela in video eller stillbilder i det inbyggda minnet eller på minneskortet. Det inbyggda minnet är standardmedia för båda inspelningsmetoderna. ( 23) Alternativ [INITIALIZE/FORMATERA] Filallokeringstabellen raderas men lagrade data raderas inte rent fysiskt. [COMPL.INIT./FULLST. FORMATERING] Alla data raderas helt och hållet. ( FUNC. 23) [ MENU/MENY] [ MEMORY OPER.

7 / MINNESHANTERING] [MEDIA:MOVIES/MEDIA:VIDEO] eller [MEDIA:PHOTOS/MEDIA:BILDER] Det minne du vill använda* Tryck på FUNC. / FUNC. / * För varje media kan du kontrollera totalt, förbrukat och ungefärligt återstående utrymme. Ungefärligt återstående utrymme [ MENU/MENY] [ MEMORY OPER./ MINNESHANTERING] [INITIALIZE/FORMATERA] Det minne du vill formatera Formateringsmetod [YES/JA]* [OK] FUNC. 29 Förberedelser FUNC. [ MENU/MENY] [ MEMORY OPER./ MINNESHANTERING] [INITIALIZE/FORMATERA] Formateringsmetod [YES/JA]* [OK] FUNC. * Tryck på om du vill avbryta formateringen efter att den har aktiverats. Alla inspelningar raderas men ditt lagringsmedia kan användas som vanligt. VIKTIGT Vid formatering av minnet raderas alla inspelningar permanent. Raderade inspelningar kan inte återställas. Glöm inte att säkerhetskopiera alla viktiga inspelningar på en extern enhet ( 74). Musikfilerna till Video Snapshot raderas också. Använd medföljande programvara Music Transfer Utility för att överföra musikfiler från medföljande Bruksanvisning/Musikdata CD-skiva. Mer information finns i programvaruhandboken (PDF-fil). Under formateringsprocessen ska du inte koppla ifrån strömkällan eller stänga av kameran. 30 Video I det här kapitlet går vi igenom alla funktioner som rör video, som till exempel inspelning, uppspelning och minneshantering. Grundläggande inspelning Du kan även trycka på på LCD-panelen. START/STOP NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN Spela in video 1 Kontrollera att ACCESS-indikatorn är släckt. 2 Stäng av kameran. 3 Stäng LCD-panelen. ( 23) VIKTIGT Tänk på följande när ACCESS-indikatorn lyser eller blinkar. Annars kan du förlora data och minnet kan skadas. - Öppna inte locket över minneskortfacket. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Byt inte funktionsläge. ANMÄRKNINGAR Om energisparläget: För att spara ström när kameran drivs med batteri stängs kameran av automatiskt om inga knappar rörs under fem minuter ( 88). Tryck på för att starta kameran. Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCD-skärmen. Och när du spelar in i mörka miljöer kan LCD-panelen störa folk i din omgivning. Du kan därför justera ljusstyrkan hos LCD-skärmen efter behov ( 21, 86). 1 2 Ställ in kamerans funktionsväljare på eller. Sätt på strömmen till kameran. / / Du kan välja vilket minne som ska användas vid inspelning av video ( 29). Tryck på Start/Stop för att spela in. Inspelningen startar. Tryck på Start/Stop igen för att pausa inspelningen Video Välja videokvalitet (inspelningsmetod) Kameran har tre olika inspelningsmetoder. Om du byter inspelningsmetod förändras minnets inspelningstid. Välj XP om du vill ha bättre videokvalitet, och välj LP om du vill ha längre inspelningstider. I tabellen nedan har vi listat ungefärliga inspelningstider. ANMÄRKNINGAR Kameran kodar video med variabel bithastighet (VBR), dvs de faktiska inspelningstiderna kan variera beroende på vad videosekvenserna innehåller. Kameran bibehåller din senaste inställning, även när du ställer in kameran på. ( FUNC. 23) Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom Kameran har tre zoomfunktioner: optisk, avancerad och digital zoom. Med metoden kan du använda alla tre funktionerna. Med metoden kan du bara använda avancerad zoom, och med metoden kan du bara använda optisk zoom. [ STANDARD PLAY 6Mbps/ STANDARD PLAY 6 MB/s] Önskad inspelningsmetod FUNC. Ungefärliga videoinspelningstider Standardvärde Inspelningsmetod Minne 1 GB minneskort 2 GB minneskort 4 GB minneskort Inbyggt minne/ 8 GB minneskort Inbyggt minne/ 16 GB minneskort Inbyggt minne/ 32 GB minneskort XP 10 min 25 min 55 min 1 tim 50 min 3 tim 40 min 7 tim 20 min SP 20 min 40 min 1 tim 20 min 2 tim 45 min 5 tim 30 min 11 tim 5 min LP 35 min 1 tim 15 min 2 tim 35 min 5 tim 10 min 10 tim 25 min 20 tim 50 min Om en inspelning överskrider 4 GB delas den och sparas som separata sekvenser. / / Kameran levereras med 170 MB musikfiler förinstallerade. 32 Välja zoomfunktion [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ ON/PÅ] (16:9) ( 23) / / 41x** 45x*, Alternativ [ OPTICAL/OPTISK] (37x) Grundinställning * Bilden blir bredare både med telefotooch vidvinkelinställning. ** Bilden blir bredare med vidvinkelinställning. Zoomomfånget begränsas av objektivets optiska förstoringsfrekvens. [ ADVANCED/AVANCERAD] (Avancerad zoom) Utöver det optiska zoomomfånget kan kameran bearbeta bilden digitalt och på så sätt utöka zoomomfånget utan att bildkvaliteten påverkas. När du spelar in video med sidförhållandet 16:9 förändras synfältet (bildvinkeln). Se tabellen i avsnittet ANMÄRKNINGAR. Standardinställningen är [ ADVANCED/ AVANCERAD]. [ DIGITAL] (2000x) [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ OFF/AV] (4:3) / / Ej tillgänglig 46x, Använda zoomen ( 23) Om du väljer det här alternativet övergår kameran till digital zoom (ljusblå del av zoomindikatorn) när du passerar det optiska zoomomfånget (vit del av zoomindikatorn). Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, dvs bildkvaliteten blir sämre ju mer du zoomar in. FUNC. W T W T [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [ZOOM TYPE/ZOOMTYP] Önskat alternativ FUNC. W Zooma ut T Zooma in ANMÄRKNINGAR Den avancerade zoomens omfång varierar beroende på angivet 83). sidförhållande ( Dra zoomspaken mot W för att zooma ut (vidvinkel). Dra zoomspaken mot T för att zooma ut (telefoto). Tryck försiktigt för en långsam zoom, tryck hårdare för en snabbare zoom. Du kan även ställa in [ZOOM SPEED/ ZOOMHASTIGHET] ( 83) på en av tre konstanta hastigheter (3 är snabbast, 1 är långsammast). 33 Video ANMÄRKNINGAR Ha minst 1 m avstånd till motivet. I vidvinkelläget kan du fokusera på motiv som befinner sig på 1 cm avstånd. Om du har ställt in [ZOOM SPEED/ ZOOMHASTIGHET] på [ VARIABLE/ VARIABEL]: - Du får en snabbare zoomfunktion vid inspelningspaus än vid inspelning.

8 - Om du använder knapparna T och W ) eller på fjärrkontrollen (endast LCD-panelen väljs inställningen [ SPEED 3/HASTIGHET 3] automatiskt. 2 När du vill återuppta inspelningen är det bara att öppna LCDpanelen. ON/OFF(CHG)-indikatorn blir grön igen och kameran är nu redo för inspelning. VIKTIGT Koppla inte ur strömmen när kameran står i standbyläge (när ON/OFF(CHG)indikatorn är orange). ANMÄRKNINGAR I vissa situationer, när du stänger LCDpanelen (exempelvis vid inspelning, om en meny visas, om batteriet börjar ta slut eller om locket över minneskortet är öppet), kan inte kameran övergå i standbyläge. Kontrollera att ON/ OFF(CHG)-indikatorn blir orange. När kameran har stått på standby i 10 minuter stängs den av, oavsett [POWER SAVE/ENERGISPAR]inställning ( 88). Tryck på för att starta kameran. Du kan välja hur lång tid som ska gå innan kameran stängs av, alternativt stänga av snabbstartfunktionen med inställningen [QUICK START] ( 88). Snabbstart Om du stänger LCD-panelen när strömmen till kameran är på, övergår kameran i standbyläge. I standbyläget drar kameran bara hälften så mycket ström som vid inspelning, dvs du kan spara batteriets laddning. Om du öppnar LCD-panelen eller ändrar funktionsväljarens inställning startar kameran direkt, dvs den är redo för inspelning på cirka 1 sekund*. * Faktisk tid beror på inspelningsförhållandena. ( 23) 1 Ställ in kameran på en inspelningsmetod och låt strömmen vara på. Stäng LCD-panelen. Det hörs en ljudsignal och ON/ OFF(CHG)-indikatorn (ström/ laddning) blir orange, vilket betyder att kameran övergår i standbyläge. 34 Grundläggande uppspelning 4 Spela upp video ( 23) Starta uppspelningen genom att trycka på / eller. Uppspelningen startar från den valda sekvensen och fortsätter till och med den sist inspelade sekvensen. Pausa uppspelningen genom att trycka på / igen. Tryck på för att avbryta uppspelningen och återgå till indexfönstret. JUSTERA VOLYMEN 1 2 Ställ in kamerans funktionsväljare på eller. Tryck på. När kameran är helt avstängd kan du starta den i uppspelningsläge genom att trycka på. Indexfönstret för originalinspelningar öppnas efter några sekunder. Flytta (, ) urvalsramen till den sekvens du vill spela upp. Om du trycker på joysticken ( ) kan du utöka urvalsramen och bläddra ( ) igenom hela indexsidor. Tryck på joysticken ( ) igen för att återgå till indexfönstret. 1 Tryck på joysticken ( ) för att öppna joystickguiden. 2 Tryck på joysticken ( ) och välj översta raden. 3 Justera ( ) volymen. Stäng av volymen genom att trycka joysticken ( ) mot till dess att volymstaplarna försvinner. VIKTIGT Tänk på följande när ACCESSindikatorn lyser eller blinkar. Du kan annars drabbas av permanent dataförlust. - Öppna inte locket över minneskortfacket. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Byt inte funktionsläge. Det kanske inte går att spela upp videoinspelningar som har spelats in på minneskort med den här kameran, på annan utrustning. Du måste i så fall 3 35 Video spela upp dessa inspelningar med den här kameran. Det kanske inte går att spela upp videoinspelningar som har spelats in med annan utrustning, på den här kameran. Alternativt tryck på på fjärrkontrollen. eller En bildruta framåt/bakåt (endast ) ANMÄRKNINGAR Beroende på inspelningsförhållandena kan du ibland få ett kort avbrott i videoeller ljuduppspelningen mellan två sekvenser. Utgå ifrån uppspelningspaus, tryck på eller på fjärrkontrollen för att antingen backa några bildrutor (cirka 0,5 sekunder) eller gå en bildruta framåt. Om du håller knappen intryckt får du kontinuerlig uppspelning. Hoppa över sekvenser Hoppa till nästa sekvens: Öppna joystickguiden Välj ( ) raden längst ner Tryck joysticken ( ) mot. Eller tryck på på fjärrkontrollen. Backa till början av aktuell sekvens, eller hoppa till föregående sekvens: Öppna joystickguiden Välj ( ) raden längst ner Tryck joysticken ( ) mot *. Eller tryck på * på fjärrkontrollen. * Upprepa för att gå till inledningen av föregående sekvens. Speciella uppspelningsmetoder Aktivera de speciella uppspelningsmetoderna med 13) fjärrkontrollen (endast, 24). Vid den här och joystickguiden ( typen av specialuppspelning hörs inget ljud. Snabb uppspelning Utgå ifrån normal uppspelning och spela upp dina sekvenser med en högre hastighet. Varje gång du gör den här manövern ökar uppspelningshastigheten med 5x15x60x. Öppna joystickguiden och välj ( ) på den mellersta raden Tryck joysticken ( ) mot eller. Alternativt tryck på eller på fjärrkontrollen. Avsluta speciell uppspelningsmetod Oavsett vilken specialuppspelningsmetod du har valt kan du alltid trycka på / på kameran eller på på fjärrkontrollen (endast ) för att återgå till vanlig uppspelning. ANMÄRKNINGAR Vissa speciella uppspelningsmetoder kan orsaka problem i uppspelningsbilden (fyrkantiga störningar, ränder etc). Den hastighet som anges på skärmen är ungefärlig. Långsam uppspelning Utgå ifrån uppspelningspaus och spela upp dina sekvenser med en lägre hastighet än normalt. Långsam uppspelning är 1/8 av normal hastighet, långsam uppspelning bakåt är 1/12 av normal hastighet. Öppna joystickguiden och välj ( ) på den mellersta raden. Tryck joysticken ( ) mot eller. 36 Välja vilka inspelningar som ska visas Gå till indexfönstret och välj om du vill spela upp videosekvenser eller stillbilder. Med hjälp av flikarna högst upp på skärmen kan du välja från vilket media uppspelningen ska göras (endast / / ). Välja sekvenser utifrån inspelningsdatum Du kan söka efter inspelningar som är gjorda en viss dag (om du t ex är ute efter alla videoinspelningar från ett visst evenemang).

9 ( ( 1 Gå till indexfönstret och flytta ( den orange urvalsramen till flikarna högst upp på skärmen. / / 23) ) ATT KONTROLLERA 23) Du kan bara välja sekvenser utifrån inspelningsdatum via indexfönstret med originalinspelningar. Välja i listan över inspelningar 1 Öppna indexfönstret för originalsekvenser. Från det här indexfönstret kan du trycka på VIDEO SNAP och öppna indexfönstret för Video Snapshot44). sekvenser ( / / Du kan välja bland sekvenserna i det inbyggda minnet eller på minneskortet ( 37). Öppna listan över inspelningar. FUNC. [ SCENE SEARCH/ SÖK SEKVENS] [SELECT DATE/ VÄLJ DATUM] Listan över inspelningar visar alla datum då det har gjorts inspelningar. En orange urvalsram är placerad vid datumet. Miniatyren visar en stillbild från den första sekvens som spelades in det datumet. Under miniatyren anges antal inspelade sekvenser 2 Video Stillbilder Inspelningar i inbyggt minne Inspelningar på minneskortet 2 Välj ( ) media (endast / / ) och inspelningsmetod (sekvenser eller stillbilder). 3 Återgå ( ) till indexfönstret och välj sekvens eller stillbild. 37 Video och total inspelningstid för det datumet. 3 4 Byt ( ) dag och gå vidare ( till månad eller år. ) Du kan välja ( ) fälten för år eller månad och byta ( ) år eller månad för att förflytta dig snabbare i kalendern. Du väljer önskat datum genom att gå igenom övriga fält på samma sätt, tryck sedan på. Indexfönstret öppnas, med urvalsramen på den första sekvensen från angivet datum. 4 Tryck på för att återgå till indexfönstret. Den orange urvalsramen har placerats på den första sekvensen från angivet datum. ANMÄRKNINGAR Välja i kalenderfönstret 1 Öppna indexfönstret för originalsekvenser. Från det här indexfönstret kan du trycka på VIDEO SNAP och öppna indexfönstret för Video Snapshot44). sekvenser ( / / Du kan välja bland sekvenserna i det inbyggda minnet eller på minneskortet ( 37). Öppna kalenderfönstret. FUNC. [ SCENE SEARCH/ SÖK SEKVENS] [CALENDAR/ KALENDER] Kalenderfönstret öppnas. Datum som innehåller inspelningar (dvs de dagar du har gjort inspelningar) är vita. Datum utan inspelningar är svarta. Flytta (, ) markören till önskat datum. Om du flyttar markören till ett vitt datum får du upp en miniatyr bredvid kalendern. Det är en stillbild från den första sekvensen som spelades in det datumet. Under miniatyren anges antal inspelade sekvenser och total inspelningstid för det datumet. Du kan välja vilken veckodag som ska inleda veckan i din kalender ( 86). Du kan när som helst trycka på FUNC. för att återgå till indexfönstret. Välja uppspelningens startpunkt med hjälp av Movie Timeline Du kan ta fram en tidslinje för sekvensen, för att välja exakt var uppspelningen ska börja. En praktisk funktion om du vill spela upp en viss del av en längre inspelning. 2 ( 23) Gå till indexfönstret och välj vilken sekvens som ska visas, tryck på DISP.. Tidslinjen aktiveras. I en lite större miniatyrbild visas sekvensens första bildruta. Under den får du upp tidslinjen med bildrutor från sekvensen, med fasta intervall. Tryck på DISP. igen för att återgå till indexfönstret. Intervall mellan bildrutorna Datum och tid för inspelningen Sekvensens längd Aktuell sekvens/totalt antal sekvenser BYTA INTERVALL MELLAN BILDRUTORNA FUNC. Önskat intervall FUNC. I förväg välja inspelningar via indexfönstret Du kan i förväg välja ut ett antal sekvenser eller stillbilder i indexfönstret, för att göra vissa kollektiva justeringar. -metod: Radera ( 40), kopiera (endast / /, 55) eller lägg till de valda sekvenserna i spellistan ( 53). -metod: Radera ( 62), kopiera 65) (endast / /, eller skrivskydda ( 64) valda stillbilder, alternativt markera dem för 69) eller kopiebeställning ( 80). överföringsorder ( Vald bildruta för uppspelningsstart Skjutreglage, sida Tidslinje 2 3 Använd tidslinjen och välj ( ) startpunkt för uppspelningen. Tryck på för att starta uppspelningen. ( 23) 1 VÄLJA EN ANNAN SEKVENS Flytta ( ) den orange urvalsramen till den stora miniatyren och byt ( ) sekvens. Välj indexfönstret för sekvenser eller stillbilder. Från det här indexfönstret kan du trycka på VIDEO SNAP och öppna indexfönstret för Video Snapshot44). sekvenser ( / / Du kan välja bland sekvenserna i det inbyggda 37). minnet eller på minneskortet ( Öppna urvalsfönstret. FUNC. [ SELECT/VÄLJ] [INDIVIDUAL SCENES/ INDIVIDUELLA SEKVENSER] eller [INDIVIDUAL PHOTOS/ INDIVIDUELLA BILDER] Urvalsfönstret öppnas. BYT SIDA MED HJÄLP AV TIDSLINJEN Flytta ( ) den orange urvalsramen till skjutreglaget under tidslinjen och visa ( ) föregående/nästa fem bildrutor i sekvensen Video 3 Flytta (, ) mellan sekvenser eller stillbilder i indexfönstret och tryck på för att välja individuell sekvens/bild. En bockmarkering visas vid valda sekvenser/stillbilder. Upprepa och lägg till alla de sekvenser/stillbilder du vill ha med (upp till 100). Totalt antal valda sekvenser Valda sekvenser Radera sekvenser Du kan radera videosekvenser som du inte vill behålla. När du raderar sekvenser frigör du utrymme i minnet. Anvisningar till hur du raderar sekvenser i spellistan finns under Radera sekvenser i spellistan ( 54). ( 23) Alternativ [ALL SCENES/ALLA SEKVENSER] Raderar samtliga sekvenser. 4 Tryck på FUNC. två gånger för att stänga menyn. [ALL SCENES (THIS DATE)/ALLA SEKV. (DETTA DATUM)] Raderar alla sekvenser som spelades in samma datum som den valda sekvensen. [ONE SCENE/EN SEKVENS] ÅTERKALLA ALLA URVAL FUNC. Raderar endast en vald sekvens. [SELECTED SCENES/VALDA SEKVENSER] [ SELECT/VÄLJ] [REMOVE ALL SELECTIONS/ TA BORT URVALSMARKERINGAR] [YES/JA] [OK] FUNC. Raderar alla de utvalda sekvenserna (märkta med en bockmarkering). Läs mer under I förväg välja inspelningar via indexfönstret ( 39).

10 Powered by TCPDF ( 1 ANMÄRKNINGAR Ditt val av sekvenser/stillbilder återkallas om du stänger av kameran eller byter funktionsläge. Du kan inte välja sekvenser som ligger i spellistan. Välj (, ) en sekvens som ska raderas, eller en sekvens som har spelats in det datum du vill radera. Det här steget kan du hoppa över om du vill radera alla sekvenser eller tidigare valda sekvenser. Radera sekvensen/sekvenserna. FUNC. [ DELETE/RADERA] Önskat alternativ [YES/JA]* [OK] FUNC. 2 * Om du valde ett annat alternativ än [ONE SCENE/EN SEKVENS] kan du trycka på 40 för att avbryta pågående aktivitet. Fast vissa sekvenser raderas ändå. Avancerade funktioner VIKTIGT Var försiktig när du raderar originalinspelningar. En originalsekvens som raderas kan inte återskapas. Säkerhetskopiera viktiga sekvenser innan du raderar dem ( 74). Tänk på följande om ACCESSindikatorn lyser eller blinkar (medan sekvenser raderas). - Öppna inte locket över minneskortfacket. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Byt inte funktionsläge. Inspelningsprogram för specialmotiv Att filma i en ljusstark skidbacke eller få med alla färgerna i en solnedgång eller ett fyrverkeri är inte svårare än att välja ett inspelningsprogram för specialmotiv. Mer information om tillgängliga menyalternativ finns på sidan 42. ( FUNC. 23) ANMÄRKNINGAR Om du raderar en sekvens från indexfönstret med originalinspelningar raderas sekvensen även från spellistan. Om du vill radera alla sekvenser i syfte att frigöra minnesutrymme, kan du i stället formatera minnet ( 29). Det kanske inte går att radera sekvenser som har spelats in eller redigerats med annan utrustning. [ PROGRAM AE/ PROG.AUTOMATIK] [ PORTRAIT/PORTRÄTT] Tryck på för att få fram inspelningsprogrammen för specialmotiv (SCN) Önskat inspelningsprogram FUNC. ANMÄRKNINGAR [ NIGHT/NATT] - Rörliga motiv kan få störande eftersläpningar. - Bildkvaliteten kan eventuellt bli sämre än med andra program. - Du kan få vita prickar på skärmen. - Ibland fungerar inte autofokusen lika bra som vanligt. Justera i så fall skärpan manuellt. [ FIREWORKS/FYRVERKERIER] - Vi rekommenderar att du använder ett stativ, så slipper du rörelseoskärpa. Använd stativ, speciellt med metoden, eftersom det här programmet ger en längre slutartid. 41 Video [ PORTRAIT/ PORTRÄTT] Kameran använder en stor bländaröppning, ställer in skärpan på huvudmotivet och lägger oskärpa på andra, distraherande detaljer. [ BEACH/STRAND] För inspelningar på en soldränkt strand. Du undviker därmed underexponering av motivet. [ SPORTS/SPORT] Lämplig för inspelning av sportaktiviteter, som t ex tennis eller golf. [ SUNSET/ SOLNEDGÅNG] Med den här inställningen kan du spela in en färgstark solnedgång. [ NIGHT/NATT] [ SPOTLIGHT] Med den här inställningen kan du spela in även i svag belysning. Används för att spela in t ex en strålkastarbelyst teaterscen. [ SNOW/SNÖ] Med den här inställningen kan du spela in i en ljusstark skidbacke. Du undviker därmed underexponering av motivet. [ FIREWORKS/ FYRVERKERIER] Används för inspelning av fyrverkerier. [ PORTRAIT/PORTRÄTT]/ [ SPORTS/SPORT]/[ BEACH/ STRAND]/[ SNOW/SNÖ] - Bilden kan bli ojämn vid uppspelning. [ PORTRAIT/PORTRÄTT] - Bakgrundsoskärpan ökar ju mer du zoomar in (T). [ SNOW/SNÖ]/[ BEACH/STRAND] - Bilden kan bli överexponerad om det är mulet eller om du befinner dig i skugga. Kontrollera bilden på skärmen. Kontrollera slutartid och andra funktioner vid inspelning Med programmet för automatisk exponering (AE) får du tillgång till exempelvis vitbalans eller bildeffekter, eller prioritering av slutartiden. Om du ska spela in motiv som rör sig snabbt bör du välja en kortare slutartid. Använd längre slutartider om du vill skapa oskärpa, för att förstärka känslan av rörelse. 42 1/2*, 1/3*, 1/6, 1/12, 1/25 ( 23) Inspelning i svag belysning. 1/50 Passar de flesta förhållanden. 1/120 För inspelning av inomhussporter. 1/250, 1/500, 1/1000** Inspelning från en bil eller ett tåg, eller för inspelning av snabbrörliga motiv som t ex en berg-och-dalbana. 1/2000** Inspelning av utomhussport i solsken. * Endast ** Endast -metoden. -metoden. Alternativ [ Grundinställning PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK] Kameran justerar automatiskt bländarvärde och slutartid, så att motivet får en optimal exponering. [ SHUTTER-PRIO.AE/BLÄNDARAUTOMATIK] Ställ in slutartiden. Kameran ställer automatiskt in rätt bländarvärde. FUNC. [ PROGRAM AE/ PROG.AUTOMATIK] Önskat inspelningsprogram* FUNC. * Om du väljer [ SHUTTER-PRIO.AE/ BLÄNDARAUTOMATIK], tryck inte på FUNC. utan fortsätt i stället enligt nedan. ANMÄRKNINGAR [ SHUTTER-PRIO.AE/ BLÄNDARAUTOMATIK] - När du ställer in en slutartid blinkar värdet på skärmen om det inte lämpar sig för inspelningsförhållandena. Justera i så fall värdet. - Om du använder en långsam slutare i svagt ljus får du en ljusare bild, men bildkvaliteten kan bli sämre och autofokus kanske inte fungerar lika bra. - Bilden kan flimra om du spelar in med korta slutartider. ATT STÄLLA IN SLUTARTIDEN 1 Ställ in ( ) slutartiden på önskat värde och tryck på. 2 Tryck på FUNC.. Slutartid, riktlinjer Tänk på att endast nämnaren visas på skärmen [ 250] innebär alltså en slutartid på 1/250 sekund etc. Videolampa Du kan använda videolampan om du behöver spela in eller fotografera i svagt ljus. 43 Video Musikdata CD-skivan. Mer information finns i programvaruhandboken (PDF). ( 23) 1 2 Tryck på joysticken ( ) för att öppna joystickguiden. Välj ( ) [VID.LIGHT / VIDEOLAMPA] och tryck på. visas på bildskärmen. Tryck på igen för att stänga av lampan. Spela in sekvenser ( 23) 1 Video Snapshot Spela in en serie korta sekvenser och kombinera dem med musik, så får du ut mer av dina inspelningar. Genom att byta musik kan du få en helt annan känsla hos dina inspelningar.

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP7FA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5JA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SN3JA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SR1CA250 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP4TA251 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Pressmeddelande 2009-01-07

Pressmeddelande 2009-01-07 Pressmeddelande 2009-01-07 Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Mera möjligheter och större frihet: ny serie med de minsta SD-videokamerorna med flashminne någonsin Canon ökar möjligheterna med videofilmning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

CEL-SR3XA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR3XA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR3XA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-L10K http://sv.yourpdfguides.com/dref/4576588

Din manual PANASONIC DMC-L10K http://sv.yourpdfguides.com/dref/4576588 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE. Detaljerad användarhandbok LYT2228-015A

VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE. Detaljerad användarhandbok LYT2228-015A VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE ad användarhandbok LYT2228-015A Contents Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Praktiska tekniker vid tagning Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual PANASONIC SDR-H100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634794

Din manual PANASONIC SDR-H100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634794 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Ta HD-filmning till nya höjder med videokamerorna i Canons HF-serie HF10 HF100 Canon utökar sin prisbelönta serie HD-videokameror

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. D150A_IM_P_EN.book Page 2 Thursday, February 24, 2011 11:18 AM Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N92-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer