HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje"

Transkript

1 HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). Lue myös digitaalivideo -ohjelmiston käyttöohjeet (PDF-tiedosto). CEL-SG9PA2M0

2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Du får inte heller placera den i trånga utrymmen. Detta kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Tänk på att kameran kan gå sönder om du använder annan enhet än Nätaggregat CA-570. Den här produkten är klassificerad enligt IEC :1993 och EN :1994. LASERPRODUKT KLASS 1 Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2

3 High-Definition video med din DVDkamera Det kan verka lite komplicerat att spela in HD-video med din DVD-kamera. Men faktum är att du bara behöver fatta två enkla beslut innan du kan börja spela in. Först måste du välja vilken skivtyp eller fysiskt medium du ska använda. Därefter måste du välja bildkvalitet och skivspecifikationer. Vi går igenom detta steg för steg. SV 1 Bestäm vilken typ av DVD-skiva som passar dig bäst Det finns många olika modeller av DVD-skivor, men den här kameran kan bara använda följande tre typer av 8 cm mini DVD-skivor: DVD-R, DVD-R DL och DVD-RW. Läs om skillnaderna mellan de olika skivorna och välj den som bäst passar dina behov. DVD-R DVD-R-skivor kan bara spelas in en gång inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna jämförelsevis billiga. DVD-R DL Så kallade Dual Layer-skivor tar upp till 80 % mer data (cirka 2,6 GB) på en enda inspelningssida. Inspelningarna kan emellertid varken redigeras eller raderas. Dual Layer-skivor har två inspelningslager. Kameran spelar in på lager 1 och fortsätter därefter på lager 2. När du spelar upp en DVD-R DL-skiva (Dual Layer) kan du ev. märka ett kort avbrott (cirka en sekund) vid den punkt då uppspelningen övergår från lager 1 till lager 2. I en SD-inspelning innebär övergången till lager 2 att inspelningen delas upp i två separata sekvenser. DVD-RW Lager 2 Lager 1 Bäst kompatibilitet Längst inspelningstid Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta Bäst återanvändbarhet Inspelningar på DVD-RW-skivor kan både redigeras och raderas. Skivorna kan även formateras. Vid formatering av DVD-RW-skivor raderas alla inspelningar på skivan och mängden ledigt utrymme återgår till ursprungligt värde, dvs. du kan använda samma skiva på nytt. 3

4 2 HD-kvalitet Bestäm vilken bildkvalitet du vill använda Kameran erbjuder två bildkvaliteter: high-definition (HD) video och standard-definition (SD) video. Bortsett från en betydande kvalitetsskillnad får detta även betydelse för vilka DVD-spelare du kommer att kunna spela upp din färdigställda* skiva på (skivans kompatibilitet). Läs informationen noga och välj den bildkvalitet som bäst passar dina behov. Tänk på att skivans kvalitet bara kan ändras i samband med att skivan formateras. Det betyder att om du använder DVD-R- och DVD-R DL-skivor kan du bara välja kvalitet en gång, och du kan inte ångra dig. När det gäller DVD-RW-skivor kan du formatera skivan och byta kvalitet, men när du gör det raderas alla inspelningar på skivan. Med high definition kan du spela in video med oöverträffad kvalitet på vanliga mini DVD-skivor, med hjälp av AVCHD-komprimering. HD-video består av horisontella linjer det är mer än dubbelt så många horisontella linjer och cirka 4 gånger så många pixlar som i vanligt standard TV-format resultatet är enastående färger och fantastiskt detaljrika videoinspelningar linjer Skivor som spelas in i HD-kvalitet kan endast spelas upp på AVCHD-kompatibla DVD-spelare. Sätt aldrig i en skiva med HD-kvalitet i en DVD-spelare som inte är kompatibel med AVCHD; skivan kan fastna och går eventuellt inte att mata ut. SD-kvalitet "Full HD 1080" syftar på Canon-kameror som är kompatibla med highdefinition (HD) video, med vertikala pixlar (scanninglinjer). Med standardupplösning (standard definition) kan du spela in video i DVD-VIDEO-läge med hjälp av MPEG-2-komprimering. Det är samma standard som används till vanliga DVD-filmer; när en sådan skiva har färdigställts* kan den garanterat spelas upp på de flesta DVD-spelare. DVD-skivor som inte kan återanvänds (DVD-R eller DVD-R DL) kan bara spelas in en gång i arbetssättet VIDEO. DVD-RW-skivor kan å andra sidan spelas in enligt den ena av två skivstandarder: Arbetssätt VIDEO eller VR. Se Skivspecifikationer för DVD-RW ( 5). 4 * Att färdigställa skivan betyder att skivans lediga utrymme (oinspelade delar) bearbetas så att skivan ska kunna spelas upp på externa DVD-enheter ( 65). Vid färdigställandet av en DVD-R DL-skiva måste kameran bearbeta båda lagren. På grund av detta och beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns på skivan, kan den här processen dra ut på tiden.

5 Skivspecifikationer för DVD-RW Programväljare: Färdigställda skivor som har spelats in i arbetssättet VIDEO, kan spelas upp på de flesta DVD-spelare, dvs. det här alternativet erbjuder bäst kompatibilitet. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om etc.). Programväljare: Enkelt redigera inspelningarna. Skivor som har spelats in i arbetssättet VR kan dock bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RW i arbetssättet VR. SV Rekommenderade skivor Kamerans kapacitet har testats** på skivor med ett lager: medföljande skivor och DVD-skivor ur Hitachi-Maxell HG-serien; och på skivor med två lager: Canon DVD-R DL54-skivor och Verbatim DVD-R DL-skivor. Om du önskar mer information, kontakta tillverkarens kundsupport direkt. Om du försöker använda den här kameran för att spela in eller spela upp skivor som är inspelade, formaterade eller färdigställda med andra digitala enheter, kan dina inspelningar få permanenta skador. Spela upp på extern utrustning Glöm inte färdigställa dina skivor ( 65) innan du spelar upp dem på extern DVD-utrustning. Skivans typ och kvalitet påverkar kompatibiliteten med extern utrustning. Om du önskar mer information, gå till sidan 67. Om du vill vara helt säker, läs alltid den externa enhetens användarhandbok och kontrollera kompatibiliteten innan du sätter i skivan. Högsta kompatibilitet med extern DVD-utrustning får du om du spelar in med SD-kvalitet, i arbetssättet VIDEO. ** Från och med april 2007 testas kamerans prestanda med DVD-skivor från Hitachi-Maxell, Panasonic och TDK. Att använda andra skivor kan resultera i felaktig inspelning/ uppspelning. Eventuellt kan skivan fastna och går då inte att mata ut. 5

6 De funktioner som erbjuds beror på vilken DVD-skiva du använder Skivtyp DVD-R, DVD-RW DVD-RW Skivans kvalitet HD SD HD SD Skivans specifikationer Arbetssättet VIDEO Arbetssättet VIDEO Arbetssättet VR Redigera sekvenser med kameran (radera sekvenser, redigera spellistan) ( 62) 1 Radera en sekvens eller stillbild omedelbart efter inspelning ( 37, ) Formatera skivan för att göra nya inspelningar på samma skiva ( 64) Ge skivan en titel ( 65) Färdigställa skivan för att spela upp på extern DVD-utrustning ( 65) 2 Lägga till inspelningar på en skiva som redan har färdigställts ( 68) 3 3 Redigera sekvenser på dator 4 ( 94) 1 Endast sekvenser i spellistan kan delas. 2 Vi kan inte garantera uppspelning på alla externa DVD-enheter. 3 Skivans färdigställande måste först återkallas. 4 Med hjälp av medföljande programvara kan du kopiera skivor, spela upp och redigera video etc. Om du önskar mer information, se Corel Application Disc Installationshandledning och användarhandbok. 6

7 7 SV

8 Innehåll Inledning 3 High-Definition video med din DVD-kamera 12 Om den här handboken 13 Lära känna kameran 13 Medföljande tillbehör 14 Komponentförteckning 17 Skärminfo Förberedelser 20 Att komma igång 20 Ladda batteriet 21 Förberedelse av tillbehör och fjärrkontroll 23 Kamerans grundläggande funktioner 23 Strömbrytare 23 Arbetssätt 24 Joysticken och joystickguiden 24 Använda menyerna 26 Inställningar när du startar kameran första gången 26 Ställa in datum och klockslag 26 Byta språk 27 Byta tidszon 28 Börja spela in 28 Justering av bildskärmens position och ljusstyrka 29 Sätta i och ta ur en skiva 31 Sätta i och ta ur minneskort 8

9 Video 32 Grundläggande inspelning 32 Spela in video 34 Välja inspelningsläge 34 Välja sidförhållande för dina inspelningar (16:9 bredbild eller 4:3) 35 Zooma 36 Snabbstartfunktion 37 Granska och radera den senast inspelade sekvensen 38 Grundläggande uppspelning 38 Spela upp video 40 Radera sekvenser 41 Skärminformation (datakod) 42 Listor över menyalternativ 42 -Menu/Funktionsmenyn 44 Inställningsmenyer 44 Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator etc.) 47 Skivhantering (formatering, färdigställande etc.) 48 Stillbildshantering (kortformatering etc.) 48 Skärminställningar (bildskärmens ljusstyrka, språk etc.) 49 Systeminställningar (volym, ljudsignaler etc.) 51 Datum/klockslag inställning 52 Övriga funktioner 52 Bioläge och inspelningsprogram för specialmotiv 54 Flexibel inspelning: Ändra bländarvärde och slutartid 55 Minivideobelysning 56 Självutlösare 56 Manuell fokusering 57 Justera exponeringen manuellt 58 Vitbalansering 59 Bildeffekter 60 Digitala effekter 62 Hantera sekvenser och skivor 62 Skapa en spellista 62 Flytta sekvenser i spellistan 63 Dela sekvenser 63 Skrivskydda skivan 64 Formatera skivan 9

10 Video (cont.) 65 Spela upp en skiva på extern enhet 65 Ändra skivans titel 65 Färdigställa en skiva 67 Spela upp skivan på extern utrustning 68 Återkalla färdigställandet Lägga till inspelningar på färdigställd skiva Bilder 69 Grundläggande inspelning 69 Att ta bilder 70 Välja storlek och kvalitet för bilden 71 Radera den sist inspelade stillbilden 72 Grundläggande uppspelningsfunktioner 72 Visa bilder 73 Förstora bilder vid uppspelning 74 Radera bilder 75 Övriga funktioner 75 Blixt 76 Bildserier och exponeringsvariation (matningsmetod) 77 Automatisk fokusprioritet 78 Ljusmätmetod 78 Histogram och annan skärminformation 79 Plocka en stillbild när du spelar in video 80 Plocka en stillbild från en uppspelad sekvens 80 Skrivskydda stillbilder 81 Formatera minneskort 82 Skriva ut bilder 82 Skriva ut bilder - Direktutskrift 83 Välja utskriftsinställningar 86 Beskärningsinställningar 87 Kopiebeställningar 10

11 Externa anslutningar 89 Ansluta till TV eller videoenhet 90 Kopplingsschema 91 Spela upp på en TV-skärm 93 Kopiera över dina inspelningar till extern videoenhet 94 Ansluta till en dator 94 Kopplingsscheman för dator 94 Corel Application Disc - Videouppspelning/-redigering och övrig skivhantering 94 Överföra bild - Direktöverföring 97 Överföringsorder Övrig information 98 Problem? 98 Felsökning 103 Lista över meddelanden 107 Gör så här 107 Hanteringsanvisningar 110 Underhåll/Övrigt 111 Använda kameran utomlands 113 Allmän information 113 Systemdiagram (tillgängligheten varierar mellan olika länder) 114 Tillbehör 118 Tekniska data 121 Register 11

12 Inledning Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av CanonHR10. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Om du får problem med kamerans funktioner, se tabellen under Felsökning ( 98). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information, som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Begränsningar, i det fall den beskrivna funktionen inte gäller för alla driftlägen/arbetssätt (om kameran ska vara inställd på visst arbetssätt, vilka skivor du kan använda etc.). Sidhänvisning. Vi har använt följande termer i den här handboken: Skärm syftar på kamerans bildskärm och sökarens skärm. Sekvens syftar på en videoenhet, från den punkt då du trycker på start/stoppknappen och börjar spela in tills du trycker igen för att pausa inspelningen. Uttrycken foto och stillbild används med samma betydelse. Fotografierna i den här handboken är simulerade bilder som har tagits med stillbildskamera. Byta språk Alternativ Menyalternativets grundinställning Knappar och väljare som kan manövreras Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, anges inom en knapp -ram. Exempel. ROMANA [DEUTSCH] [ ] [ ] [ENGLISH] [TÜRKÇE] [ ] [ESPAÑOL] [ [ ] ] [FRANÇAIS] [ [ ] ] [ITALIANO] [ [ ] ] [POLSKI] [ ] Grundinställning DISPLAY SETUP/Skärminställningar LANGUAGE/Språk ENGLISH/Engelska FUNC ( 25) 1 Tryck på. Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. I listorna och tabellerna med menyalternativ anges grundinställningen med fetstil. [ON/PÅ], [OFF/AV] 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) att öppna inställningsmenyerna. för 3 Seleccione ( ) [CONFIG. DISPLAY] y pulse ( ). 12

13 Lära känna kameran Medföljande tillbehör SV CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-214 Batteri WL-D86 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 till fjärrkontrollen CTC-100/S Komponentkabel Röd Grön Blå kontakt STV-100 Stereovideokabel Gul Röd Vit kontakt IFC-300PCU USB-kabel Tom DVD-R-skiva (8 cm Mini DVD) Programvaruskiva* DIGITAL VIDEO Solution Disk Programvaruskiva och användarhandbok Corel Application Disc 900 SS600 Axelrem** * Innehåller den elektroniska versionen av användarhandboken Digital Video Software som PDF-fil. **Endast Europa. 13

14 Inledning Komponentförteckning Från vänster Från vänster QUICK START-knapp och standbyindikator ( 36) -knapp ( 24, 42) DISP.-knapp ( 41, 78) (print/share)-knapp ( 83, 94, ) HDMI OUT-kontakt ( 90, 92) AV-kontakt ( 89) Kontaktskydd COMPONENT OUT-kontakt ( 90) USB-kontakt ( 94) BATT.-knapp (batterifrigörare) ( 20) Tillverkningsnummer RESET-knapp ( 98) CARD, kortåtkomstindikator ( 69) Minneskortplats (under locket) ( 31) Skivfackets lucka ( 29) DC IN-kontakt ( 20) Instant AF-sensor ( 45) Blixt ( 75) Minivideobelysning ( 55) Stereomikrofon Fjärrsensor ( 22) Namn på knappar och reglage (utom joysticken) anges inom en knapp -ram (exempelvis ). Framifrån 14

15 Bakifrån Ovanifrån PLAY-lägesindikator (grön) ( 23) Joystick ( 24) CAMERA-lägesindikator (röd) ( 23) LCD-skärm ( 28) -knapp (snabbspolning bakåt) ( 38) / Zooma ut W -knapp (vidvinkel) ( 35) -knapp (snabbspolning framåt) ( 38) / Zooma in T -knapp (telefoto) ( 35) / -knapp (uppspelning/paus) ( 38) / START/STOP-knapp ( 32) -knapp (stopp) ( 38) / PLAYLISTknapp ( 62) Sökare ( 33) Dioptrijusteringsarm ( 33) / -reglage (video/stillbilder) ( 23) START/STOP-knapp ( 32) Strömbrytare ( 23) Stativfäste ( 22) DISC, skivåtkomstindikator ( 32) / CHG, laddningsindikator ( 20) OPEN-knapp, öppnar skivfacket ( 29) Grepprem ( 21) Programväljare ( 33) Zoomreglage ( 35) PHOTO-knapp ( 69) Högtalare ( 38) Axelremsfäste Namn på knappar och reglage (utom joysticken) anges inom en knapp -ram (exempelvis ). SV 15

16 Inledning Trådlös fjärrkontroll WL-D86 START/STOP-knapp ( 32) -knapp ( 24) MENU-knapp ( 25) PLAYLIST-knapp ( 62) Navigeringsknappar ( / / / ) PREV./NEXT-knappar: Hoppa över sekvens ( 39)/ Indexsida, bläddra uppåt/nedåt ( 38) Omvänd SEARCH-knapp ( 39) / Omvänd SLOW-knapp ( 39) PLAY -knapp ( 38) PAUSE -knapp ( 38) STOP -knapp ( 38) PHOTO-knapp ( 69) Zoomknappar ( 35) SET-knapp Framåt SEARCH -knapp ( 39) / Framåt SLOW -knapp ( 39) DISP.-knapp (info på skärmen) ( 41, 78) 16

17 Skärminfo Spela in video SV Spela upp video (vid uppspelning) Driftläge ( 23) Inspelningsprogram ( 52, 54) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 59) Digitala effekter ( 60) Inspelningsläge ( 34) Stillbildskvalitet/-storlek (simultan inspelning) ( 79) Skivkvalitet och -specifikationer ( 4) HD-läge (high-definition) arbetssättet VIDEO (standard definition) arbetssättet VR (standard definition, endast DVD-RW) Skivtyp DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 3) Instant AF ( 45), MF manuell fokusering ( 56) 25F progressiv bildfrekvens Skivhantering Tidskod/Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Spela in video på skivan Inspelningsvarning Bildstabilisator ( 46) Vindbrusfilter ( 47) Fjärrsensor ( 49) Nivåmarkering ( 49) Märkning, färdigställd skiva ( 65) Sekvensnummer Datakod ( 41) 17

18 Inledning Stillbildsinspelning Visa stillbilder Zoom ( 35), Exponering ( 57) Inspelningsprogram ( 52, 54) Ljusmätmetod* ( 78) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 59) Digitala effekter ( 60) Inspelningsläge ( 76) Stillbildskvalitet/-storlek ( 70) Instant AF ( 45), MF manuell fokusering ( 56) Antal tillgängliga stillbilder på kortet/skivan Självutlösare ( 56) Beräknad återstående batteriladdning Bildstabilisator ( 46) Fokuseringsram ( 77) Minivideobelysning ( 55) Skakvarning ( 44) Fokus/exponering ställs in och fixeras automatiskt ( 69) Blixt ( 75) Bildnummer ( 50) Aktuell bild / Totalt antal bilder Histogram ( 78) Skrivskyddsmarkering ( 80) Datum och tid för inspelningen Manuell fokusering ( 56) Manuell exponering ( 57) Bildstorlek ( 70) Filstorlek Bländarvärde ( 54) Slutartid ( 54) 18

19 25F progressiv bildfrekvens Om du spelar in i high-definition, kan du välja alternativet 25F progressiv bildfrekvens, så att din inspelning får bioeffekt ( 46). Kombinera bildfrekvensalternativet med inspelningsprogrammet [ CINE MODE/Bioläge] ( 52) så förstärks bioeffekten ytterligare. Skivhantering Inspelning, Paus för inspelning, Uppspelning, Paus för uppspelning, Snabb uppspelning, Snabb uppspelning bakåt, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt Återstående inspelningstid Om inget utrymme finns kvar på skivan, visas END/Slut på skärmen och inspelningen avbryts. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Det här ska hjälpa dig att inte göra för korta inspelningar. Antal tillgängliga stillbilder på kortet blinkar rött: Inget kort grönt: 6 eller fler bilder gult: 1-5 bilder rött: Inga fler bilder kan spelas in När du visar stillbilder är symbolen alltid grön. Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder trots att du just har spelat in bilder, eller också sjunker antalet med två bilder på en gång. Det här har med inspelningsförhållandena att göra. Kortåtkomstindikator visas på skärmen bredvid antalet tillgängliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet. Beräknad återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri om börjar blinka rött. Om du ansluter ett oladdat batteri till kameran stängs eventuellt strömmen av utan att visas på skärmen. Den faktiska batteriladdningen kan eventuellt inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Tillverkningsnummer Bildnumret anger vad filen heter och var den finns på minneskortet. Filnamnet till bilden blir t.ex. IMG_0107.JPG, och den förvaras i mappen DCIM\101CANON. SV 19

20 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt de inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Att komma igång Att komma igång CHG, laddningsindikator Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidan 114. BATT, batterifrigörare 1 Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Öppna LCD-panelen. För in batteriet med kontaktsidan först och dra det i pilens riktning; tryck batteriet lätt mot kameran tills det fastnar med ett klick. DC IN-uttag 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. Laddningsindikatorn CHG börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. Du kan även använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. När du ansluter nätaggregatet förbrukas inte batteriets laddning. 20

21 NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. LADDA BATTERIET Dra BATT. nedåt för att frigöra batteriet och dra ut det genom att hålla i kanten längst ner på batteriet. VIKTIGT Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur nätaggregatet. När du har ställt in -reglaget på uppdateras alla viktiga filallokeringsdata på skivan. Vänta tills bildskärmen är helt avstängd. Eventuellt kan det höras vissa ljud från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur som ligger mellan 10 C och 30 C. Laddningen går inte igång vid temperaturer utanför omfånget 0 C till 40 C. Du får aldrig ansluta sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet, som inte uttryckligen har rekommenderats för detta.. Du undviker kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare etc. ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHG fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Blinkar ung. två gånger per sekund: Över 50 % av laddningen är kvar. Blinkar ung. en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. Förberedelse av tillbehör och fjärrkontroll 1 Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget med pekfingret och START/STOP -knappen med tummen. SV 21

22 Förberedelser 2 Fäst den medföljande axelremmen. Trä ändarna genom fästet och ställ in rätt längd. Fjärrkontrollen Sätt först i det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen. Flik 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med + -sidan vänd uppåt. 3 Skjut in batterihållaren. När du trycker på knapparna ska fjärrkontrollen riktas mot kamerans fjärrsensor. ANMÄRKNINGAR Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE/ FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [ OFF/AV ] ( 49). Det kan också vara dags att byta batteri. Om kameran monteras på stativ Lämna inte kameran med sökaren belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ med skruvar som är längre än 5,5 mm. Kameran kan gå sönder. 22

23 Kamerans grundläggande funktioner Kamerans grundläggande funktioner Strömbrytare uppspelning (PLAY/SPELA UPP - grön indikator). Arbetssätt SV Låsknapp Med strömbrytaren kan du slå på och av strömmen till kameran, men du kan även använda -brytaren för att byta kamerans arbetssätt. Sätt på strömmen till kameran. Håll låsknappen intryckt och ställ - brytaren på ON. Byta arbetssätt: Utgå ifrån ON-positionen och dra -brytaren helt kort mot MODE/LÄGE, och släpp sedan. Du byter nu arbetssätt, mellan inspelning (CAMERA/KAMERA - röd indikator) och Kamerans arbetssätt avgörs av - brytaren och av / -reglagets inställning. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet arbetssätt, anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns några ikoner för arbetssätt är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Arbetssätt Indikator för arbetssätt / - reglage Ikon på skärmen Funktion (Grön) Spela in video på skivan 32 (Röd) (Stillbilder) Spela in stillbilder på minneskortet 69 (Video) Spela upp video från skivan 38 (Grön) (Stillbilder) Visa stillbilder från minneskortet 72 23

24 Förberedelser Joysticken och joystickguiden Använda menyerna Dra joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja alternativ eller ändra inställningar. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningarna eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen. Joystickfunktionerna förändras beroende på valt arbetssätt och kamerans inställningar. Tryck på ( ) för att visa/gömma joystickguiden. I handbokens illustrationer är de positioner som för närvarande inte behandlas markerade med ett randmönster. Beroende på kameramodell och valt arbetssätt kan dessa positioner vara antingen tomma eller visa en helt annan ikon än på bilden. NEXT Om joystickguiden innehåller flera "sidor" visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Dra joysticken ( ) mot [NEXT/NÄSTA] så får du upp nästa "sida" i guiden. Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på /Funktionsknappen ( ). Mer information om menyalternativ och inställningar finns i Listor över menyalternativ ( 42). Välj ett alternativ i / Funktionsmenyn ( 24) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) ikonen (i vänster kolumn) för den funktion du vill justera. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 3 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen på raden längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Vissa inställningar kräver ytterligare val (, ) och/eller att du trycker på ( ). Följ de instruktioner som visas på bildskärmen (till exempel ikonen små pilar etc.). 24

25 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. Välja ett alternativ i inställningsmenyerna ( 25) 4 Välj ( ) den inställning som ska ändras, och tryck på ( ). Den orange urvalsmarkeringen visar vald inställning. Alternativ som inte kan väljas visas med svart färg. Du återgår till menyvalet (steg 3) genom att trycka på joysticken ( ). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara inställningen. 6 Tryck på. Du kan när som helst trycka på för att stänga menyn. SV 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. Du kan även hålla intryckt i minst 1 sekund, eller trycka på MENU på fjärrkontrollen, så öppnas kamerans inställningsmeny direkt. I -läget trycker du på joysticken ( ) och väljer - ikonen (om DVD-RW-skivan är inspelad i HD-kvalitet eller SDkvalitet (arbetssättet VR)). 3 Välj ( ) önskad meny i vänster kolumn och tryck på ( ). Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och därunder listas inställningarna. 25

26 Förberedelser Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Du måste ställa in kamerans datum och klocka innan du börjar använda den. Skärmen [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] (inställningsmeny för datum och klockslag) visas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd. Datumet presenteras i år-månad-dagformatet på den första inställningsskärmen. På efterföljande skärmar presenteras datumet och klockan i formatet dag-månad-år (exempel, [1.JAN :00 AM/1.JAN :00 FM]). Du kan välja att byta datumformat ( 51). Datum och klockslag kan även ändras vid ett senare tillfälle. Du öppnar skärmen [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] genom att trycka på och välja [DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/ TIME-DATUM/KLOCKSLAG]. Byta språk När skärmen [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] (inställningsmeny för datum och klockslag) visas får du upp året i orange färg, med upp-/nedåtpilar. 1 Välj ( ) inställning och tryck på ( ) för att spara. 2 Ändra resterande fält (månad, dag, timme och minuter) på samma sätt. 3 Ställ ( ) markören på [OK]- knappen och tryck på ( ) för att starta klockan och stänga menyn. VIKTIGT Om du inte använder kameran under cirka tre månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Du måste då ladda upp det inbyggda litiumbatteriet ( 110) och ställa in tidszon, datum och klockslag igen. Alternativ [DEUTSCH] [ ROMANA ] [ ] [ENGLISH] [TÜRKÇE] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] ( 25) Grundinställning DISPLAY SETUP/Skärminställningar LANGUAGE/Språk ENGLISH/Engelska 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 26

27 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [LANGUAGE/SPRÅK ] och tryck på ( ). 5 Välj (, ) önskat alternativ och tryck på ( ). 6 Tryck på för att stänga menyn. * När du ställer in kameran för första gången, eller efter återställning, är all information på skärmen på engelska (standardspråk). Välj [DISPLAY SETUP/SKÄRMINSTÄLLNINGAR] [LANGUAGE /SPRÅK] och välj därefter språk. ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa - markeringarna vid menyalternativen. och, som visas på vissa menyskärmar, är namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. Byta tidszon ( 25) 1 Tryck på. Grundinställning DATE/TIME SETUP-Datum/klockslag inställning T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID PARIS 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] och tryck på ( ). Standardinställningen är Paris. BYTA TIDSZON 5 Kontrollera att du har valt tidszon. 6 Välj ( ) det område som motsvarar din tidszon, och tryck på ( ). Om du vill justera för sommartid, välj det namn som är markerat med en. 7 Tryck på för att stänga menyn. NÄR DU RESER Välj en tidszon som matchar lokal tid på ditt resmål. 5 Flytta den orange urvalsramen ( ) till -tidszonen. 6 Välj ( ) det område som motsvarar tidszonen på ditt resmål, och tryck på ( ). Kontrollera datum och klockslag på skärmen. Om du vill justera för sommartid, välj det namn som är markerat med en. 7 Tryck på för att stänga menyn. SV 27

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer