HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje"

Transkript

1 HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). Lue myös digitaalivideo -ohjelmiston käyttöohjeet (PDF-tiedosto). CEL-SG9PA2M0

2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Du får inte heller placera den i trånga utrymmen. Detta kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Tänk på att kameran kan gå sönder om du använder annan enhet än Nätaggregat CA-570. Den här produkten är klassificerad enligt IEC :1993 och EN :1994. LASERPRODUKT KLASS 1 Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2

3 High-Definition video med din DVDkamera Det kan verka lite komplicerat att spela in HD-video med din DVD-kamera. Men faktum är att du bara behöver fatta två enkla beslut innan du kan börja spela in. Först måste du välja vilken skivtyp eller fysiskt medium du ska använda. Därefter måste du välja bildkvalitet och skivspecifikationer. Vi går igenom detta steg för steg. SV 1 Bestäm vilken typ av DVD-skiva som passar dig bäst Det finns många olika modeller av DVD-skivor, men den här kameran kan bara använda följande tre typer av 8 cm mini DVD-skivor: DVD-R, DVD-R DL och DVD-RW. Läs om skillnaderna mellan de olika skivorna och välj den som bäst passar dina behov. DVD-R DVD-R-skivor kan bara spelas in en gång inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna jämförelsevis billiga. DVD-R DL Så kallade Dual Layer-skivor tar upp till 80 % mer data (cirka 2,6 GB) på en enda inspelningssida. Inspelningarna kan emellertid varken redigeras eller raderas. Dual Layer-skivor har två inspelningslager. Kameran spelar in på lager 1 och fortsätter därefter på lager 2. När du spelar upp en DVD-R DL-skiva (Dual Layer) kan du ev. märka ett kort avbrott (cirka en sekund) vid den punkt då uppspelningen övergår från lager 1 till lager 2. I en SD-inspelning innebär övergången till lager 2 att inspelningen delas upp i två separata sekvenser. DVD-RW Lager 2 Lager 1 Bäst kompatibilitet Längst inspelningstid Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta Bäst återanvändbarhet Inspelningar på DVD-RW-skivor kan både redigeras och raderas. Skivorna kan även formateras. Vid formatering av DVD-RW-skivor raderas alla inspelningar på skivan och mängden ledigt utrymme återgår till ursprungligt värde, dvs. du kan använda samma skiva på nytt. 3

4 2 HD-kvalitet Bestäm vilken bildkvalitet du vill använda Kameran erbjuder två bildkvaliteter: high-definition (HD) video och standard-definition (SD) video. Bortsett från en betydande kvalitetsskillnad får detta även betydelse för vilka DVD-spelare du kommer att kunna spela upp din färdigställda* skiva på (skivans kompatibilitet). Läs informationen noga och välj den bildkvalitet som bäst passar dina behov. Tänk på att skivans kvalitet bara kan ändras i samband med att skivan formateras. Det betyder att om du använder DVD-R- och DVD-R DL-skivor kan du bara välja kvalitet en gång, och du kan inte ångra dig. När det gäller DVD-RW-skivor kan du formatera skivan och byta kvalitet, men när du gör det raderas alla inspelningar på skivan. Med high definition kan du spela in video med oöverträffad kvalitet på vanliga mini DVD-skivor, med hjälp av AVCHD-komprimering. HD-video består av horisontella linjer det är mer än dubbelt så många horisontella linjer och cirka 4 gånger så många pixlar som i vanligt standard TV-format resultatet är enastående färger och fantastiskt detaljrika videoinspelningar linjer Skivor som spelas in i HD-kvalitet kan endast spelas upp på AVCHD-kompatibla DVD-spelare. Sätt aldrig i en skiva med HD-kvalitet i en DVD-spelare som inte är kompatibel med AVCHD; skivan kan fastna och går eventuellt inte att mata ut. SD-kvalitet "Full HD 1080" syftar på Canon-kameror som är kompatibla med highdefinition (HD) video, med vertikala pixlar (scanninglinjer). Med standardupplösning (standard definition) kan du spela in video i DVD-VIDEO-läge med hjälp av MPEG-2-komprimering. Det är samma standard som används till vanliga DVD-filmer; när en sådan skiva har färdigställts* kan den garanterat spelas upp på de flesta DVD-spelare. DVD-skivor som inte kan återanvänds (DVD-R eller DVD-R DL) kan bara spelas in en gång i arbetssättet VIDEO. DVD-RW-skivor kan å andra sidan spelas in enligt den ena av två skivstandarder: Arbetssätt VIDEO eller VR. Se Skivspecifikationer för DVD-RW ( 5). 4 * Att färdigställa skivan betyder att skivans lediga utrymme (oinspelade delar) bearbetas så att skivan ska kunna spelas upp på externa DVD-enheter ( 65). Vid färdigställandet av en DVD-R DL-skiva måste kameran bearbeta båda lagren. På grund av detta och beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns på skivan, kan den här processen dra ut på tiden.

5 Skivspecifikationer för DVD-RW Programväljare: Färdigställda skivor som har spelats in i arbetssättet VIDEO, kan spelas upp på de flesta DVD-spelare, dvs. det här alternativet erbjuder bäst kompatibilitet. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om etc.). Programväljare: Enkelt redigera inspelningarna. Skivor som har spelats in i arbetssättet VR kan dock bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RW i arbetssättet VR. SV Rekommenderade skivor Kamerans kapacitet har testats** på skivor med ett lager: medföljande skivor och DVD-skivor ur Hitachi-Maxell HG-serien; och på skivor med två lager: Canon DVD-R DL54-skivor och Verbatim DVD-R DL-skivor. Om du önskar mer information, kontakta tillverkarens kundsupport direkt. Om du försöker använda den här kameran för att spela in eller spela upp skivor som är inspelade, formaterade eller färdigställda med andra digitala enheter, kan dina inspelningar få permanenta skador. Spela upp på extern utrustning Glöm inte färdigställa dina skivor ( 65) innan du spelar upp dem på extern DVD-utrustning. Skivans typ och kvalitet påverkar kompatibiliteten med extern utrustning. Om du önskar mer information, gå till sidan 67. Om du vill vara helt säker, läs alltid den externa enhetens användarhandbok och kontrollera kompatibiliteten innan du sätter i skivan. Högsta kompatibilitet med extern DVD-utrustning får du om du spelar in med SD-kvalitet, i arbetssättet VIDEO. ** Från och med april 2007 testas kamerans prestanda med DVD-skivor från Hitachi-Maxell, Panasonic och TDK. Att använda andra skivor kan resultera i felaktig inspelning/ uppspelning. Eventuellt kan skivan fastna och går då inte att mata ut. 5

6 De funktioner som erbjuds beror på vilken DVD-skiva du använder Skivtyp DVD-R, DVD-RW DVD-RW Skivans kvalitet HD SD HD SD Skivans specifikationer Arbetssättet VIDEO Arbetssättet VIDEO Arbetssättet VR Redigera sekvenser med kameran (radera sekvenser, redigera spellistan) ( 62) 1 Radera en sekvens eller stillbild omedelbart efter inspelning ( 37, ) Formatera skivan för att göra nya inspelningar på samma skiva ( 64) Ge skivan en titel ( 65) Färdigställa skivan för att spela upp på extern DVD-utrustning ( 65) 2 Lägga till inspelningar på en skiva som redan har färdigställts ( 68) 3 3 Redigera sekvenser på dator 4 ( 94) 1 Endast sekvenser i spellistan kan delas. 2 Vi kan inte garantera uppspelning på alla externa DVD-enheter. 3 Skivans färdigställande måste först återkallas. 4 Med hjälp av medföljande programvara kan du kopiera skivor, spela upp och redigera video etc. Om du önskar mer information, se Corel Application Disc Installationshandledning och användarhandbok. 6

7 7 SV

8 Innehåll Inledning 3 High-Definition video med din DVD-kamera 12 Om den här handboken 13 Lära känna kameran 13 Medföljande tillbehör 14 Komponentförteckning 17 Skärminfo Förberedelser 20 Att komma igång 20 Ladda batteriet 21 Förberedelse av tillbehör och fjärrkontroll 23 Kamerans grundläggande funktioner 23 Strömbrytare 23 Arbetssätt 24 Joysticken och joystickguiden 24 Använda menyerna 26 Inställningar när du startar kameran första gången 26 Ställa in datum och klockslag 26 Byta språk 27 Byta tidszon 28 Börja spela in 28 Justering av bildskärmens position och ljusstyrka 29 Sätta i och ta ur en skiva 31 Sätta i och ta ur minneskort 8

9 Video 32 Grundläggande inspelning 32 Spela in video 34 Välja inspelningsläge 34 Välja sidförhållande för dina inspelningar (16:9 bredbild eller 4:3) 35 Zooma 36 Snabbstartfunktion 37 Granska och radera den senast inspelade sekvensen 38 Grundläggande uppspelning 38 Spela upp video 40 Radera sekvenser 41 Skärminformation (datakod) 42 Listor över menyalternativ 42 -Menu/Funktionsmenyn 44 Inställningsmenyer 44 Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator etc.) 47 Skivhantering (formatering, färdigställande etc.) 48 Stillbildshantering (kortformatering etc.) 48 Skärminställningar (bildskärmens ljusstyrka, språk etc.) 49 Systeminställningar (volym, ljudsignaler etc.) 51 Datum/klockslag inställning 52 Övriga funktioner 52 Bioläge och inspelningsprogram för specialmotiv 54 Flexibel inspelning: Ändra bländarvärde och slutartid 55 Minivideobelysning 56 Självutlösare 56 Manuell fokusering 57 Justera exponeringen manuellt 58 Vitbalansering 59 Bildeffekter 60 Digitala effekter 62 Hantera sekvenser och skivor 62 Skapa en spellista 62 Flytta sekvenser i spellistan 63 Dela sekvenser 63 Skrivskydda skivan 64 Formatera skivan 9

10 Video (cont.) 65 Spela upp en skiva på extern enhet 65 Ändra skivans titel 65 Färdigställa en skiva 67 Spela upp skivan på extern utrustning 68 Återkalla färdigställandet Lägga till inspelningar på färdigställd skiva Bilder 69 Grundläggande inspelning 69 Att ta bilder 70 Välja storlek och kvalitet för bilden 71 Radera den sist inspelade stillbilden 72 Grundläggande uppspelningsfunktioner 72 Visa bilder 73 Förstora bilder vid uppspelning 74 Radera bilder 75 Övriga funktioner 75 Blixt 76 Bildserier och exponeringsvariation (matningsmetod) 77 Automatisk fokusprioritet 78 Ljusmätmetod 78 Histogram och annan skärminformation 79 Plocka en stillbild när du spelar in video 80 Plocka en stillbild från en uppspelad sekvens 80 Skrivskydda stillbilder 81 Formatera minneskort 82 Skriva ut bilder 82 Skriva ut bilder - Direktutskrift 83 Välja utskriftsinställningar 86 Beskärningsinställningar 87 Kopiebeställningar 10

11 Externa anslutningar 89 Ansluta till TV eller videoenhet 90 Kopplingsschema 91 Spela upp på en TV-skärm 93 Kopiera över dina inspelningar till extern videoenhet 94 Ansluta till en dator 94 Kopplingsscheman för dator 94 Corel Application Disc - Videouppspelning/-redigering och övrig skivhantering 94 Överföra bild - Direktöverföring 97 Överföringsorder Övrig information 98 Problem? 98 Felsökning 103 Lista över meddelanden 107 Gör så här 107 Hanteringsanvisningar 110 Underhåll/Övrigt 111 Använda kameran utomlands 113 Allmän information 113 Systemdiagram (tillgängligheten varierar mellan olika länder) 114 Tillbehör 118 Tekniska data 121 Register 11

12 Inledning Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av CanonHR10. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Om du får problem med kamerans funktioner, se tabellen under Felsökning ( 98). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information, som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Begränsningar, i det fall den beskrivna funktionen inte gäller för alla driftlägen/arbetssätt (om kameran ska vara inställd på visst arbetssätt, vilka skivor du kan använda etc.). Sidhänvisning. Vi har använt följande termer i den här handboken: Skärm syftar på kamerans bildskärm och sökarens skärm. Sekvens syftar på en videoenhet, från den punkt då du trycker på start/stoppknappen och börjar spela in tills du trycker igen för att pausa inspelningen. Uttrycken foto och stillbild används med samma betydelse. Fotografierna i den här handboken är simulerade bilder som har tagits med stillbildskamera. Byta språk Alternativ Menyalternativets grundinställning Knappar och väljare som kan manövreras Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, anges inom en knapp -ram. Exempel. ROMANA [DEUTSCH] [ ] [ ] [ENGLISH] [TÜRKÇE] [ ] [ESPAÑOL] [ [ ] ] [FRANÇAIS] [ [ ] ] [ITALIANO] [ [ ] ] [POLSKI] [ ] Grundinställning DISPLAY SETUP/Skärminställningar LANGUAGE/Språk ENGLISH/Engelska FUNC ( 25) 1 Tryck på. Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. I listorna och tabellerna med menyalternativ anges grundinställningen med fetstil. [ON/PÅ], [OFF/AV] 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) att öppna inställningsmenyerna. för 3 Seleccione ( ) [CONFIG. DISPLAY] y pulse ( ). 12

13 Lära känna kameran Medföljande tillbehör SV CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-214 Batteri WL-D86 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 till fjärrkontrollen CTC-100/S Komponentkabel Röd Grön Blå kontakt STV-100 Stereovideokabel Gul Röd Vit kontakt IFC-300PCU USB-kabel Tom DVD-R-skiva (8 cm Mini DVD) Programvaruskiva* DIGITAL VIDEO Solution Disk Programvaruskiva och användarhandbok Corel Application Disc 900 SS600 Axelrem** * Innehåller den elektroniska versionen av användarhandboken Digital Video Software som PDF-fil. **Endast Europa. 13

14 Inledning Komponentförteckning Från vänster Från vänster QUICK START-knapp och standbyindikator ( 36) -knapp ( 24, 42) DISP.-knapp ( 41, 78) (print/share)-knapp ( 83, 94, ) HDMI OUT-kontakt ( 90, 92) AV-kontakt ( 89) Kontaktskydd COMPONENT OUT-kontakt ( 90) USB-kontakt ( 94) BATT.-knapp (batterifrigörare) ( 20) Tillverkningsnummer RESET-knapp ( 98) CARD, kortåtkomstindikator ( 69) Minneskortplats (under locket) ( 31) Skivfackets lucka ( 29) DC IN-kontakt ( 20) Instant AF-sensor ( 45) Blixt ( 75) Minivideobelysning ( 55) Stereomikrofon Fjärrsensor ( 22) Namn på knappar och reglage (utom joysticken) anges inom en knapp -ram (exempelvis ). Framifrån 14

15 Bakifrån Ovanifrån PLAY-lägesindikator (grön) ( 23) Joystick ( 24) CAMERA-lägesindikator (röd) ( 23) LCD-skärm ( 28) -knapp (snabbspolning bakåt) ( 38) / Zooma ut W -knapp (vidvinkel) ( 35) -knapp (snabbspolning framåt) ( 38) / Zooma in T -knapp (telefoto) ( 35) / -knapp (uppspelning/paus) ( 38) / START/STOP-knapp ( 32) -knapp (stopp) ( 38) / PLAYLISTknapp ( 62) Sökare ( 33) Dioptrijusteringsarm ( 33) / -reglage (video/stillbilder) ( 23) START/STOP-knapp ( 32) Strömbrytare ( 23) Stativfäste ( 22) DISC, skivåtkomstindikator ( 32) / CHG, laddningsindikator ( 20) OPEN-knapp, öppnar skivfacket ( 29) Grepprem ( 21) Programväljare ( 33) Zoomreglage ( 35) PHOTO-knapp ( 69) Högtalare ( 38) Axelremsfäste Namn på knappar och reglage (utom joysticken) anges inom en knapp -ram (exempelvis ). SV 15

16 Inledning Trådlös fjärrkontroll WL-D86 START/STOP-knapp ( 32) -knapp ( 24) MENU-knapp ( 25) PLAYLIST-knapp ( 62) Navigeringsknappar ( / / / ) PREV./NEXT-knappar: Hoppa över sekvens ( 39)/ Indexsida, bläddra uppåt/nedåt ( 38) Omvänd SEARCH-knapp ( 39) / Omvänd SLOW-knapp ( 39) PLAY -knapp ( 38) PAUSE -knapp ( 38) STOP -knapp ( 38) PHOTO-knapp ( 69) Zoomknappar ( 35) SET-knapp Framåt SEARCH -knapp ( 39) / Framåt SLOW -knapp ( 39) DISP.-knapp (info på skärmen) ( 41, 78) 16

17 Skärminfo Spela in video SV Spela upp video (vid uppspelning) Driftläge ( 23) Inspelningsprogram ( 52, 54) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 59) Digitala effekter ( 60) Inspelningsläge ( 34) Stillbildskvalitet/-storlek (simultan inspelning) ( 79) Skivkvalitet och -specifikationer ( 4) HD-läge (high-definition) arbetssättet VIDEO (standard definition) arbetssättet VR (standard definition, endast DVD-RW) Skivtyp DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 3) Instant AF ( 45), MF manuell fokusering ( 56) 25F progressiv bildfrekvens Skivhantering Tidskod/Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Spela in video på skivan Inspelningsvarning Bildstabilisator ( 46) Vindbrusfilter ( 47) Fjärrsensor ( 49) Nivåmarkering ( 49) Märkning, färdigställd skiva ( 65) Sekvensnummer Datakod ( 41) 17

18 Inledning Stillbildsinspelning Visa stillbilder Zoom ( 35), Exponering ( 57) Inspelningsprogram ( 52, 54) Ljusmätmetod* ( 78) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 59) Digitala effekter ( 60) Inspelningsläge ( 76) Stillbildskvalitet/-storlek ( 70) Instant AF ( 45), MF manuell fokusering ( 56) Antal tillgängliga stillbilder på kortet/skivan Självutlösare ( 56) Beräknad återstående batteriladdning Bildstabilisator ( 46) Fokuseringsram ( 77) Minivideobelysning ( 55) Skakvarning ( 44) Fokus/exponering ställs in och fixeras automatiskt ( 69) Blixt ( 75) Bildnummer ( 50) Aktuell bild / Totalt antal bilder Histogram ( 78) Skrivskyddsmarkering ( 80) Datum och tid för inspelningen Manuell fokusering ( 56) Manuell exponering ( 57) Bildstorlek ( 70) Filstorlek Bländarvärde ( 54) Slutartid ( 54) 18

19 25F progressiv bildfrekvens Om du spelar in i high-definition, kan du välja alternativet 25F progressiv bildfrekvens, så att din inspelning får bioeffekt ( 46). Kombinera bildfrekvensalternativet med inspelningsprogrammet [ CINE MODE/Bioläge] ( 52) så förstärks bioeffekten ytterligare. Skivhantering Inspelning, Paus för inspelning, Uppspelning, Paus för uppspelning, Snabb uppspelning, Snabb uppspelning bakåt, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt Återstående inspelningstid Om inget utrymme finns kvar på skivan, visas END/Slut på skärmen och inspelningen avbryts. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Det här ska hjälpa dig att inte göra för korta inspelningar. Antal tillgängliga stillbilder på kortet blinkar rött: Inget kort grönt: 6 eller fler bilder gult: 1-5 bilder rött: Inga fler bilder kan spelas in När du visar stillbilder är symbolen alltid grön. Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder trots att du just har spelat in bilder, eller också sjunker antalet med två bilder på en gång. Det här har med inspelningsförhållandena att göra. Kortåtkomstindikator visas på skärmen bredvid antalet tillgängliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet. Beräknad återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri om börjar blinka rött. Om du ansluter ett oladdat batteri till kameran stängs eventuellt strömmen av utan att visas på skärmen. Den faktiska batteriladdningen kan eventuellt inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Tillverkningsnummer Bildnumret anger vad filen heter och var den finns på minneskortet. Filnamnet till bilden blir t.ex. IMG_0107.JPG, och den förvaras i mappen DCIM\101CANON. SV 19

20 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt de inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Att komma igång Att komma igång CHG, laddningsindikator Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidan 114. BATT, batterifrigörare 1 Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Öppna LCD-panelen. För in batteriet med kontaktsidan först och dra det i pilens riktning; tryck batteriet lätt mot kameran tills det fastnar med ett klick. DC IN-uttag 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. Laddningsindikatorn CHG börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. Du kan även använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. När du ansluter nätaggregatet förbrukas inte batteriets laddning. 20

21 NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. LADDA BATTERIET Dra BATT. nedåt för att frigöra batteriet och dra ut det genom att hålla i kanten längst ner på batteriet. VIKTIGT Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur nätaggregatet. När du har ställt in -reglaget på uppdateras alla viktiga filallokeringsdata på skivan. Vänta tills bildskärmen är helt avstängd. Eventuellt kan det höras vissa ljud från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur som ligger mellan 10 C och 30 C. Laddningen går inte igång vid temperaturer utanför omfånget 0 C till 40 C. Du får aldrig ansluta sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet, som inte uttryckligen har rekommenderats för detta.. Du undviker kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare etc. ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHG fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Blinkar ung. två gånger per sekund: Över 50 % av laddningen är kvar. Blinkar ung. en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. Förberedelse av tillbehör och fjärrkontroll 1 Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget med pekfingret och START/STOP -knappen med tummen. SV 21

22 Förberedelser 2 Fäst den medföljande axelremmen. Trä ändarna genom fästet och ställ in rätt längd. Fjärrkontrollen Sätt först i det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen. Flik 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med + -sidan vänd uppåt. 3 Skjut in batterihållaren. När du trycker på knapparna ska fjärrkontrollen riktas mot kamerans fjärrsensor. ANMÄRKNINGAR Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE/ FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [ OFF/AV ] ( 49). Det kan också vara dags att byta batteri. Om kameran monteras på stativ Lämna inte kameran med sökaren belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ med skruvar som är längre än 5,5 mm. Kameran kan gå sönder. 22

23 Kamerans grundläggande funktioner Kamerans grundläggande funktioner Strömbrytare uppspelning (PLAY/SPELA UPP - grön indikator). Arbetssätt SV Låsknapp Med strömbrytaren kan du slå på och av strömmen till kameran, men du kan även använda -brytaren för att byta kamerans arbetssätt. Sätt på strömmen till kameran. Håll låsknappen intryckt och ställ - brytaren på ON. Byta arbetssätt: Utgå ifrån ON-positionen och dra -brytaren helt kort mot MODE/LÄGE, och släpp sedan. Du byter nu arbetssätt, mellan inspelning (CAMERA/KAMERA - röd indikator) och Kamerans arbetssätt avgörs av - brytaren och av / -reglagets inställning. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet arbetssätt, anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns några ikoner för arbetssätt är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Arbetssätt Indikator för arbetssätt / - reglage Ikon på skärmen Funktion (Grön) Spela in video på skivan 32 (Röd) (Stillbilder) Spela in stillbilder på minneskortet 69 (Video) Spela upp video från skivan 38 (Grön) (Stillbilder) Visa stillbilder från minneskortet 72 23

24 Förberedelser Joysticken och joystickguiden Använda menyerna Dra joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja alternativ eller ändra inställningar. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningarna eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen. Joystickfunktionerna förändras beroende på valt arbetssätt och kamerans inställningar. Tryck på ( ) för att visa/gömma joystickguiden. I handbokens illustrationer är de positioner som för närvarande inte behandlas markerade med ett randmönster. Beroende på kameramodell och valt arbetssätt kan dessa positioner vara antingen tomma eller visa en helt annan ikon än på bilden. NEXT Om joystickguiden innehåller flera "sidor" visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Dra joysticken ( ) mot [NEXT/NÄSTA] så får du upp nästa "sida" i guiden. Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på /Funktionsknappen ( ). Mer information om menyalternativ och inställningar finns i Listor över menyalternativ ( 42). Välj ett alternativ i / Funktionsmenyn ( 24) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) ikonen (i vänster kolumn) för den funktion du vill justera. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 3 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen på raden längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Vissa inställningar kräver ytterligare val (, ) och/eller att du trycker på ( ). Följ de instruktioner som visas på bildskärmen (till exempel ikonen små pilar etc.). 24

25 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. Välja ett alternativ i inställningsmenyerna ( 25) 4 Välj ( ) den inställning som ska ändras, och tryck på ( ). Den orange urvalsmarkeringen visar vald inställning. Alternativ som inte kan väljas visas med svart färg. Du återgår till menyvalet (steg 3) genom att trycka på joysticken ( ). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara inställningen. 6 Tryck på. Du kan när som helst trycka på för att stänga menyn. SV 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. Du kan även hålla intryckt i minst 1 sekund, eller trycka på MENU på fjärrkontrollen, så öppnas kamerans inställningsmeny direkt. I -läget trycker du på joysticken ( ) och väljer - ikonen (om DVD-RW-skivan är inspelad i HD-kvalitet eller SDkvalitet (arbetssättet VR)). 3 Välj ( ) önskad meny i vänster kolumn och tryck på ( ). Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och därunder listas inställningarna. 25

26 Förberedelser Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Du måste ställa in kamerans datum och klocka innan du börjar använda den. Skärmen [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] (inställningsmeny för datum och klockslag) visas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd. Datumet presenteras i år-månad-dagformatet på den första inställningsskärmen. På efterföljande skärmar presenteras datumet och klockan i formatet dag-månad-år (exempel, [1.JAN :00 AM/1.JAN :00 FM]). Du kan välja att byta datumformat ( 51). Datum och klockslag kan även ändras vid ett senare tillfälle. Du öppnar skärmen [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] genom att trycka på och välja [DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/ TIME-DATUM/KLOCKSLAG]. Byta språk När skärmen [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] (inställningsmeny för datum och klockslag) visas får du upp året i orange färg, med upp-/nedåtpilar. 1 Välj ( ) inställning och tryck på ( ) för att spara. 2 Ändra resterande fält (månad, dag, timme och minuter) på samma sätt. 3 Ställ ( ) markören på [OK]- knappen och tryck på ( ) för att starta klockan och stänga menyn. VIKTIGT Om du inte använder kameran under cirka tre månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Du måste då ladda upp det inbyggda litiumbatteriet ( 110) och ställa in tidszon, datum och klockslag igen. Alternativ [DEUTSCH] [ ROMANA ] [ ] [ENGLISH] [TÜRKÇE] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] ( 25) Grundinställning DISPLAY SETUP/Skärminställningar LANGUAGE/Språk ENGLISH/Engelska 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 26

27 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [LANGUAGE/SPRÅK ] och tryck på ( ). 5 Välj (, ) önskat alternativ och tryck på ( ). 6 Tryck på för att stänga menyn. * När du ställer in kameran för första gången, eller efter återställning, är all information på skärmen på engelska (standardspråk). Välj [DISPLAY SETUP/SKÄRMINSTÄLLNINGAR] [LANGUAGE /SPRÅK] och välj därefter språk. ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa - markeringarna vid menyalternativen. och, som visas på vissa menyskärmar, är namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. Byta tidszon ( 25) 1 Tryck på. Grundinställning DATE/TIME SETUP-Datum/klockslag inställning T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID PARIS 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] och tryck på ( ). Standardinställningen är Paris. BYTA TIDSZON 5 Kontrollera att du har valt tidszon. 6 Välj ( ) det område som motsvarar din tidszon, och tryck på ( ). Om du vill justera för sommartid, välj det namn som är markerat med en. 7 Tryck på för att stänga menyn. NÄR DU RESER Välj en tidszon som matchar lokal tid på ditt resmål. 5 Flytta den orange urvalsramen ( ) till -tidszonen. 6 Välj ( ) det område som motsvarar tidszonen på ditt resmål, och tryck på ( ). Kontrollera datum och klockslag på skärmen. Om du vill justera för sommartid, välj det namn som är markerat med en. 7 Tryck på för att stänga menyn. SV 27

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

4-138-184-13(1) DVD Writer. Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-13(1) DVD Writer. Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-13(1) DVD Writer Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Säkerhetsföreskrifter VARNING Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för att undvika risk för brand eller elektriska

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

HD-kamera Användarhandbok. Svenska PAL CEL-SQ8DA250

HD-kamera Användarhandbok. Svenska PAL CEL-SQ8DA250 HD-kamera Användarhandbok Svenska PAL CEL-SQ8DA250 Viktiga anvisningar 2 VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE SKRUVA ISÄR KAMERAN. KAMERAN INNEHÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Burrel Full HD kamera med 2.0 display

Burrel Full HD kamera med 2.0 display Burrel Full HD kamera med 2.0 display VARNING För att förhindra brand och elektriska stötar, använd inte kameran vid regn eller fukt. Observera Elektromagnetiska fält vid vissa frekvenser kan påverka bilder

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Manual för videoredigering

Manual för videoredigering imovie- Manual för videoredigering Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen Får fritt användas och kopieras inom Stockholms län vid angivande av källan. Film Stockholm,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-480-52(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa sätt

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer