Din manual CANON HR10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Du får inte heller placera den i trånga utrymmen. Detta kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Tänk på att kameran kan gå sönder om du använder annan enhet än Nätaggregat CA-570. Den här produkten är klassificerad enligt IEC :1993 och EN :1994. LASERPRODUKT KLASS 1 Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t. ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2 High-Definition video med din DVDkamera Det kan verka lite komplicerat att spela in HD-video med din DVD-kamera. Men faktum är att du bara behöver fatta två enkla beslut innan du kan börja spela in. Först måste du välja vilken skivtyp eller fysiskt medium du ska använda. Därefter måste du välja bildkvalitet och skivspecifikationer. Vi går igenom detta steg för steg. SV 1 DVD-R Bestäm vilken typ av DVD-skiva som passar dig bäst Det finns många olika modeller av DVD-skivor, men den här kameran kan bara använda följande tre typer av 8 cm mini DVD-skivor: DVD-R, DVD-R DL och DVD- RW. Läs om skillnaderna mellan de olika skivorna och välj den som bäst passar dina behov. Bäst kompatibilitet DVD-R-skivor kan bara spelas in en gång inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna jämförelsevis billiga. DVD-R DL Dual Layer-skivor har två inspelningslager. Kameran spelar in på lager 1 och fortsätter därefter på lager 2. När du spelar upp en DVD-R DL-skiva (Dual Layer) kan du ev. märka ett kort avbrott (cirka en sekund) vid den punkt då uppspelningen övergår från lager 1 till lager 2. I en SD-inspelning innebär övergången till lager 2 att inspelningen delas upp i två separata sekvenser. Längst inspelningstid Så kallade Dual Layer-skivor tar upp till 80 % mer data (cirka 2,6 GB) på en enda inspelningssida. Inspelningarna kan emellertid varken redigeras eller raderas. Lager 2 Lager 1 Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta DVD-RW Bäst återanvändbarhet Inspelningar på DVD-RW-skivor kan både redigeras och raderas. Skivorna kan även formateras. Vid formatering av DVD-RW-skivor raderas alla inspelningar på skivan och mängden ledigt utrymme återgår till ursprungligt värde, dvs. du kan använda samma skiva på nytt. 3 2 Bestäm vilken bildkvalitet du vill använda Kameran erbjuder två bildkvaliteter: high-definition (HD) video och standard-definition (SD) video. Bortsett från en betydande kvalitetsskillnad får detta även betydelse för vilka DVD-spelare du kommer att kunna spela upp din färdigställda* skiva på (skivans kompatibilitet). Läs informationen noga och välj den bildkvalitet som bäst passar dina behov. Tänk på att skivans kvalitet bara kan ändras i samband med att skivan formateras. Det betyder att om du använder DVD-R- och DVD-R DL-skivor kan du bara välja kvalitet en gång, och du kan inte ångra dig. När det gäller DVD-RW-skivor kan du formatera skivan och byta kvalitet, men när du gör det raderas alla inspelningar på skivan. HD-kvalitet Med high definition kan du spela in video med oöverträffad kvalitet på vanliga mini DVD-skivor, med hjälp av AVCHD-komprimering. HD-video består av horisontella linjer det är mer än dubbelt så många horisontella linjer och cirka 4 gånger så många pixlar som i vanligt standard TV-format resultatet är enastående färger och fantastiskt detaljrika videoinspelningar linjer Skivor som spelas in i HD-kvalitet kan endast spelas upp på AVCHD-kompatibla DVD-spelare. Sätt aldrig i en skiva med HD-kvalitet i en DVD-spelare som inte är kompatibel med AVCHD; skivan kan fastna och går eventuellt inte att mata ut. "Full HD 1080" syftar på Canon-kameror som är kompatibla med highdefinition (HD) video, med vertikala pixlar (scanninglinjer). SD-kvalitet Med standardupplösning (standard definition) kan du spela in video i DVD-VIDEO-läge med hjälp av MPEG-2-komprimering. Det är samma standard som används till vanliga DVD-filmer; när en sådan skiva har färdigställts* kan den garanterat spelas upp på de flesta DVD-spelare. DVD-skivor som inte kan återanvänds (DVD-R eller DVD-R DL) kan bara spelas in en gång i arbetssättet VIDEO. DVD-RW-skivor kan å andra sidan spelas in enligt den ena av två skivstandarder: Arbetssätt VIDEO eller VR.

3 Se Skivspecifikationer för DVD-RW ( 5). * Att färdigställa skivan betyder att skivans lediga utrymme (oinspelade delar) bearbetas så att skivan ska kunna spelas upp på externa DVD-enheter ( 65). Vid färdigställandet av en DVD-R DL-skiva måste kameran bearbeta båda lagren. På grund av detta och beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns på skivan, kan den här processen dra ut på tiden. 4 Skivspecifikationer för DVD-RW Programväljare: Färdigställda skivor som har spelats in i arbetssättet VIDEO, kan spelas upp på de flesta DVD-spelare, dvs. det här alternativet erbjuder bäst kompatibilitet. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om etc.). Programväljare: Enkelt redigera inspelningarna. Skivor som har spelats in i arbetssättet VR kan dock bara spelas upp på DVDspelare som är kompatibla med DVD-RW i arbetssättet VR. Rekommenderade skivor Kamerans kapacitet har testats** på skivor med ett lager: medföljande skivor och DVD-skivor ur Hitachi-Maxell HG-serien; och på skivor med två lager: Canon DVD-R DL54-skivor och Verbatim DVD-R DL-skivor. Om du önskar mer information, kontakta tillverkarens kundsupport direkt. Om du försöker använda den här kameran för att spela in eller spela upp skivor som är inspelade, formaterade eller färdigställda med andra digitala enheter, kan dina inspelningar få permanenta skador. Spela upp på extern utrustning Glöm inte färdigställa dina skivor ( 65) innan du spelar upp dem på extern DVDutrustning. Skivans typ och kvalitet påverkar kompatibiliteten med extern utrustning. Om du önskar mer information, gå till sidan 67. Om du vill vara helt säker, läs alltid den externa enhetens användarhandbok och kontrollera kompatibiliteten innan du sätter i skivan. Högsta kompatibilitet med extern DVD-utrustning får du om du spelar in med SD-kvalitet, i arbetssättet VIDEO. ** Från och med april 2007 testas kamerans prestanda med DVD-skivor från Hitachi-Maxell, Panasonic och TDK. Att använda andra skivor kan resultera i felaktig inspelning/ uppspelning. Eventuellt kan skivan fastna och går då inte att mata ut. SV 5 De funktioner som erbjuds beror på vilken DVD-skiva du använder Skivtyp DVD-R, DVD-RW DVD-RW Skivans kvalitet HD SD Arbetssättet VIDEO HD Arbetssättet VIDEO 1 SD Arbetssättet VR Skivans specifikationer Redigera sekvenser med kameran (radera sekvenser, redigera spellistan) ( 62) Radera en sekvens eller stillbild omedelbart efter inspelning ( 37, ) Formatera skivan för att göra nya inspelningar på samma skiva ( 64) Ge skivan en titel ( 65) Färdigställa skivan för att spela upp på extern DVD-utrustning ( 65)2 Lägga till inspelningar på en skiva som redan har färdigställts ( 68) Redigera sekvenser på dator4 ( ) Endast sekvenser i spellistan kan delas. Vi kan inte garantera uppspelning på alla externa DVD-enheter. Skivans färdigställande måste först återkallas. Med hjälp av medföljande programvara kan du kopiera skivor, spela upp och redigera video etc. Om du önskar mer information, se Corel Application Disc Installationshandledning och användarhandbok. 6 SV 7 Innehåll Inledning 3 12 High-Definition video med din DVD-kamera Om den här handboken Lära känna kameran Medföljande tillbehör Komponentförteckning Skärminfo Förberedelser Att komma igång Ladda batteriet Förberedelse av tillbehör och fjärrkontroll Kamerans grundläggande funktioner Strömbrytare Arbetssätt Joysticken och joystickguiden Använda menyerna Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Byta språk Byta tidszon Börja spela in Justering av bildskärmens position och ljusstyrka Sätta i och ta ur en skiva Sätta i och ta ur minneskort 8 Video Grundläggande inspelning Spela in video Välja inspelningsläge Välja sidförhållande för dina inspelningar (16:9 bredbild eller 4:3) Zooma Snabbstartfunktion Granska och radera den senast inspelade sekvensen Grundläggande uppspelning Spela upp video Radera sekvenser Skärminformation (datakod) Listor över menyalternativ FUNC.-Menu/Funktionsmenyn Inställningsmenyer Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator etc.) Skivhantering (formatering, färdigställande etc.) Stillbildshantering (kortformatering etc.) har tagits med stillbildskamera. Byta språk Alternativ [DEUTSCH] [ ROMANA ] [TÜRKÇE] [ [ [ [ ] ] Grundinställning [ [ ] [ ][ [ ] ] ] ] ] Menyalternativets grundinställning [ENGLISH] [ESPAÑOL] [FRANÇAIS] [ITALIANO] Knappar och väljare som kan manövreras Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, anges inom en "knapp"-ram. Exempel FUNC.. [POLSKI] DISPLAY SETUP/Skärminställningar LANGUAGE/Språk ENGLISH/Engelska FUNC ( 25) 1 Tryck på FUNC.. ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 2 Välj ( Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. I listorna och tabellerna med menyalternativ anges grundinställningen med fetstil. [ON/PÅ], [OFF/AV] 3 Seleccione ( y pulse ( ). ) [CONFIG. DISPLAY] 12 Lära känna kameran Medföljande tillbehör SV CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-214 Batteri WL-D86 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 till fjärrkontrollen CTC-100/S Komponentkabel Röd Grön Blå kontakt STV-100 Stereovideokabel Gul Röd Vit kontakt IFC-300PCU USB-kabel Tom DVD-R-skiva (8 cm Mini DVD) Programvaruskiva* DIGITAL VIDEO Solution Disk Programvaruskiva och användarhandbok Corel Application Disc 900 SS600 Axelrem** * Innehåller den elektroniska versionen av användarhandboken Digital Video Software som PDF-fil. ** Endast Europa. 13 Inledning Komponentförteckning Från vänster Från vänster QUICK START-knapp och standbyindikator ( 36) FUNC.

4 -knapp ( 24, 42) DISP.-knapp ( 41, 78) (print/share)-knapp ( 83, 94, ) HDMI OUT-kontakt ( 90, 92) AV-kontakt ( 89) Kontaktskydd COMPONENT OUTkontakt ( 90) USB-kontakt ( 94) BATT. -knapp (batterifrigörare) ( 20) Tillverkningsnummer RESET-knapp ( 98) CARD, kortåtkomstindikator ( 69) Minneskortplats (under locket) ( 31) Skivfackets lucka ( 29) DC IN-kontakt ( 20) Instant AF-sensor ( 45) Blixt ( 75) Minivideobelysning ( 55) Stereomikrofon Fjärrsensor ( 22) Namn på knappar och reglage (utom joysticken) anges inom en "knapp"-ram (exempelvis FUNC. ). Framifrån 14 SV Bakifrån PLAY-lägesindikator (grön) ( 23) Joystick ( 24) CAMERAlägesindikator (röd) ( 23) LCD-skärm ( 28) -knapp (snabbspolning bakåt) ( 38) / Zooma ut W -knapp (vidvinkel) ( 35) -knapp (snabbspolning framåt) ( 38) / Zooma in T -knapp (telefoto) ( 35) / -knapp (uppspelning/paus) ( 38) / START/STOP-knapp ( 32) -knapp (stopp) ( 38) / PLAYLISTknapp ( 62) Sökare ( 33) Dioptrijusteringsarm ( 33) / -reglage (video/stillbilder) ( 23) START/STOP-knapp ( 32) Strömbrytare ( 23) Stativfäste ( 22) DISC, skivåtkomstindikator ( 32) / CHG, laddningsindikator ( 20) OPEN-knapp, öppnar skivfacket ( 29) Grepprem ( 21) Programväljare ( 33) Zoomreglage ( 35) PHOTO-knapp ( 69) Högtalare ( 38) Axelremsfäste Namn på knappar och reglage (utom joysticken) anges inom en "knapp"-ram (exempelvis FUNC. ). Ovanifrån 15 Inledning Trådlös fjärrkontroll WL-D86 START/STOP-knapp ( 32) FUNC. -knapp ( 24) MENU-knapp ( 25) PLAYLIST-knapp ( 62) Navigeringsknappar ( / / / ) PREV./NEXT-knappar: Hoppa över sekvens ( 39)/ Indexsida, bläddra uppåt/nedåt ( 38) Omvänd SEARCH-knapp ( 39) / Omvänd SLOW-knapp ( 39) PLAY -knapp ( 38) PAUSE -knapp ( 38) STOP -knapp ( 38) PHOTO-knapp ( 69) Zoomknappar ( 35) SET-knapp Framåt SEARCH -knapp ( 39) / Framåt SLOW -knapp ( 39) DISP.-knapp (info på skärmen) ( 41, 78) 16 Skärminfo SV Spela in video Driftläge ( 23) Inspelningsprogram ( 52, 54) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 59) Digitala effekter ( 60) Inspelningsläge ( 34) Stillbildskvalitet/-storlek (simultan inspelning) ( 79) Skivkvalitet och -specifikationer ( 4) HD-läge (high-definition) arbetssättet VIDEO (standard definition) arbetssättet VR (standard definition, endast DVD-RW) Skivtyp DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 3) Spela upp video (vid uppspelning) Instant AF ( 45), MF manuell fokusering ( 56) 25F progressiv bildfrekvens Skivhantering Tidskod/Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Spela in video på skivan Inspelningsvarning Bildstabilisator ( 46) Vindbrusfilter ( 47) Fjärrsensor ( 49) Nivåmarkering ( 49) Märkning, färdigställd skiva ( 65) Sekvensnummer Datakod ( 41) 17 Inledning Stillbildsinspelning Zoom ( 35), Exponering ( 57) Inspelningsprogram ( 52, 54) Ljusmätmetod* ( 78) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 59) Digitala effekter ( 60) Inspelningsläge ( 76) Stillbildskvalitet/-storlek ( 70) Instant AF ( 45), MF manuell fokusering ( 56) Antal tillgängliga stillbilder på kortet/skivan Självutlösare ( 56) Beräknad återstående batteriladdning Bildstabilisator ( 46) Fokuseringsram ( 77) Minivideobelysning ( 55) Skakvarning ( 44) Fokus/exponering ställs in och fixeras automatiskt ( 69) Blixt ( 75) Bildnummer ( 50) Aktuell bild / Totalt antal bilder Histogram ( 78) Skrivskyddsmarkering ( 80) Datum och tid för inspelningen Manuell fokusering ( 56) Manuell exponering ( 57) Bildstorlek ( 70) Filstorlek Bländarvärde ( 54) Slutartid ( 54) Visa stillbilder 18 25F progressiv bildfrekvens Om du spelar in i high-definition, kan du välja alternativet 25F progressiv bildfrekvens, så att din inspelning får bioeffekt ( 46). Kombinera bildfrekvensalternativet med inspelningsprogrammet [ CINE MODE/Bioläge] ( 52) så förstärks bioeffekten ytterligare. Skivhantering När du visar stillbilder är symbolen alltid grön. Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder trots att du just har spelat in bilder, eller också sjunker antalet med två bilder på en gång. Det här har med inspelningsförhållandena att göra. Kortåtkomstindikator SV Inspelning, Paus för inspelning, Uppspelning, Paus för uppspelning, Snabb uppspelning, Snabb uppspelning bakåt, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt Återstående inspelningstid " visas på skärmen bredvid antalet tillgängliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet. Beräknad återstående batteriladdning Om inget utrymme finns kvar på skivan, visas " END/Slut" på skärmen och inspelningen avbryts. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Det här ska hjälpa dig att inte göra för korta inspelningar. Antal tillgängliga stillbilder på kortet Byt till ett fulladdat batteri om " börjar blinka rött. Om du ansluter ett oladdat batteri till kameran stängs eventuellt strömmen av utan att " visas på skärmen. Den faktiska batteriladdningen kan eventuellt inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Tillverkningsnummer blinkar rött: Inget kort grönt: 6 eller fler bilder gult: 1-5 bilder rött: Inga fler bilder kan spelas in Bildnumret anger vad filen heter och var den finns på minneskortet. Filnamnet till bilden blir t.ex. "IMG_0107.JPG", och den förvaras i mappen "DCIM\101CANON". 19 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt de inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Att komma igång Att komma igång CHG, laddningsindikator Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidan 114. DC IN-uttag BATT, batterifrigörare Anslut nätkabeln till nätaggregatet. Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. Laddningsindikatorn CHG börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. Du kan även använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet.

5 När du ansluter nätaggregatet förbrukas inte batteriets laddning. 1 2 Stäng av kameran. Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Öppna LCD-panelen. För in batteriet med kontaktsidan först och dra det i pilens riktning; tryck batteriet lätt mot kameran tills det fastnar med ett klick. 20 NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHG fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Blinkar ung. två gånger per sekund: Över 50 % av laddningen är kvar. Blinkar ung. en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. SV LADDA BATTERIET Dra BATT. nedåt för att frigöra batteriet och dra ut det genom att hålla i kanten längst ner på batteriet. VIKTIGT Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur nätaggregatet. När du har ställt in -reglaget på uppdateras alla viktiga filallokeringsdata på skivan. Vänta tills bildskärmen är helt avstängd. Eventuellt kan det höras vissa ljud från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur som ligger mellan 10 C och 30 C. Laddningen går inte igång vid temperaturer utanför omfånget 0 C till 40 C. Du får aldrig ansluta sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet, som inte uttryckligen har rekommenderats för detta.. Du undviker kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare etc. Förberedelse av tillbehör och fjärrkontroll 1 Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget med pekfingret och START/STOP -knappen med tummen. 21 Förberedelser 2 Fäst den medföljande axelremmen. Trä ändarna genom fästet och ställ in rätt längd. När du trycker på knapparna ska fjärrkontrollen riktas mot kamerans fjärrsensor. ANMÄRKNINGAR Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE/ FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [ OFF/AV ]( 49). Det kan också vara dags att byta batteri. Fjärrkontrollen Sätt först i det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen. Flik Om kameran monteras på stativ Lämna inte kameran med sökaren belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ med skruvar som är längre än 5,5 mm. Kameran kan gå sönder Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. Sätt i litiumbatteriet med + -sidan vänd uppåt. Skjut in batterihållaren. 22 Kamerans grundläggande funktioner Kamerans grundläggande funktioner Strömbrytare uppspelning (PLAY/SPELA UPP - grön indikator). SV Arbetssätt Kamerans arbetssätt avgörs av brytaren och av / -reglagets inställning. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet arbetssätt, anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns några ikoner för arbetssätt är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Låsknapp Med strömbrytaren kan du slå på och av strömmen till kameran, men du kan även använda -brytaren för att byta kamerans arbetssätt. Sätt på strömmen till kameran. Håll låsknappen intryckt och ställ brytaren på ON. Byta arbetssätt: Utgå ifrån ON-positionen och dra -brytaren helt kort mot MODE/LÄGE, och släpp sedan. Du byter nu arbetssätt, mellan inspelning (CAMERA/KAMERA - röd indikator) och Arbetssätt Indikator för arbetssätt /reglage Ikon på skärmen Funktion Spela in video på skivan 32 (Grön) (Röd) Spela in stillbilder på minneskortet Spela upp video från skivan Visa stillbilder från minneskortet 69 (Stillbilder) 38 (Video) (Grön) (Stillbilder) Förberedelser Joysticken och joystickguiden Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på FUNC. /Funktionsknappen ( FUNC. ). Mer information om menyalternativ och inställningar finns i Listor över menyalternativ ( 42). Dra joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja alternativ eller ändra inställningar. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningarna eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen. Välj ett alternativ i FUNC./ Funktionsmenyn FUNC. ( 24) Joystickfunktionerna förändras beroende på valt arbetssätt och kamerans inställningar. Tryck på ( ) för att visa/gömma joystickguiden. I handbokens illustrationer är de positioner som för närvarande inte behandlas markerade med ett randmönster. Beroende på kameramodell och valt arbetssätt kan dessa positioner vara antingen tomma eller visa en helt annan ikon än på bilden. 1 2 Tryck på FUNC.. Välj ( ) ikonen (i vänster kolumn) för den funktion du vill justera. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Välj ( ) önskad inställning bland alternativen på raden längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Vissa inställningar kräver ytterligare val (, ) och/eller att du trycker på ( ). Följ de instruktioner som visas på bildskärmen (till exempel ikonen små pilar etc.). NEXT Om joystickguiden innehåller flera "sidor" visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Dra joysticken ( ) mot [NEXT/NÄSTA] så får du upp nästa "sida" i guiden.

6 Tryck på FUNC. för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på FUNC.. 4 Välja ett alternativ i inställningsmenyerna FUNC. ( 25) Välj ( ) den inställning som ska ändras, och tryck på ( ). Den orange urvalsmarkeringen visar vald inställning. Alternativ som inte kan väljas visas med svart färg. Du återgår till menyvalet (steg 3) genom att trycka på joysticken ( ). Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara inställningen. Tryck på FUNC.. Du kan när som helst trycka på FUNC. för att stänga menyn. SV Tryck på FUNC.. Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. Du kan även hålla FUNC. intryckt i minst 1 sekund, eller trycka på MENU på fjärrkontrollen, så öppnas kamerans inställningsmeny direkt. I -läget trycker du på joysticken ( ) och väljer ikonen (om DVD-RW-skivan är inspelad i HDkvalitet eller SDkvalitet (arbetssättet VR)). Välj ( ) önskad meny i vänster kolumn och tryck på ( ). Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och därunder listas inställningarna Förberedelser Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Du måste ställa in kamerans datum och klocka innan du börjar använda den. Skärmen [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] (inställningsmeny för datum och klockslag) visas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd. Datumet presenteras i år-månad-dagformatet på den första inställningsskärmen. På efterföljande skärmar presenteras datumet och klockan i formatet dag-månad-år (exempel, [1. JAN :00 AM/1.JAN :00 FM]). Du kan välja att byta datumformat ( 51). Datum och klockslag kan även ändras vid ett senare tillfälle. Du öppnar skärmen [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] genom att trycka på FUNC. och välja [DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/ TIME-DATUM/KLOCKSLAG]. Byta språk Alternativ [DEUTSCH] [ ROMANA ] [TÜRKÇE] [ [ [ [ ] ] Grundinställning [ [ ] [ ][ [ ] ] ] ] ] När skärmen [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] (inställningsmeny för datum och klockslag) visas får du upp året i orange färg, med upp-/nedåtpilar. 1 Välj ( ) inställning och tryck på ( ) för att spara. [ENGLISH] [ESPAÑOL] [FRANÇAIS] [ITALIANO] [POLSKI] 2 3 Ändra resterande fält (månad, dag, timme och minuter) på samma sätt. Ställ ( ) markören på [OK]knappen och tryck på ( ) för att starta klockan och stänga menyn. VIKTIGT DISPLAY SETUP/Skärminställningar LANGUAGE/Språk ENGLISH/Engelska Om du inte använder kameran under cirka tre månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Du måste då ladda upp det inbyggda litiumbatteriet ( 110) och ställa in tidszon, datum och klockslag igen. FUNC. ( 25) 1 2 Tryck på FUNC.. Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). Välj ( ) [LANGUAGE/SPRÅK och tryck på ( ). Välj (, ) önskat alternativ och tryck på ( ). Tryck på FUNC. för att stänga menyn. * När du ställer in kameran för första gången, eller efter återställning, är all information på skärmen på engelska (standardspråk). Välj [DISPLAY SETUP/SKÄRMINSTÄLLNINGAR] [LANGUAGE /SPRÅK] och välj därefter språk. ANMÄRKNINGAR ] Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. Välj ( ) [DATE/TIME SETUPDATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( SV ). Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] och tryck på ( ). Standardinställningen är Paris. BYTA TIDSZON 5 Kontrollera att du har valt tidszon. 6 Välj ( ) det område som motsvarar din tidszon, och tryck på ( ). Om du vill justera för sommartid, välj det namn som är markerat med en. 7 Tryck på FUNC. för att stänga menyn. Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa markeringarna vid menyalternativen. och, som visas på vissa menyskärmar, är namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. NÄR DU RESER Välj en tidszon som matchar lokal tid på ditt resmål. 5 Flytta den orange urvalsramen ( ) till -tidszonen. 6 Välj ( ) det område som motsvarar tidszonen på ditt resmål, och tryck på ( ). Kontrollera datum och klockslag på skärmen. Om du vill justera för sommartid, välj det namn som är markerat med en. 7 Tryck på FUNC. för att stänga menyn. Byta tidszon Grundinställning DATE/TIME SETUP-Datum/klockslag inställning T. ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID PARIS FUNC. ( 25) 1 Tryck på FUNC.. 27 Förberedelser Börja spela in Börja spela in ANMÄRKNINGAR Om bildskärmen och sökarens skärm: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av bildpunkterna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. Justering av bildskärmens position och ljusstyrka Öppna LCD-panelen Öppna LCDpanelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. Panelen kan vridas 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på bildskärmen medan du använder sökaren). 180 vridning är också praktiskt om du vill få med dig själv vid inspelning med självutlösare. Det här är enda gången du kan använda sökare och bildskärm samtidigt. Bildskärmens bakgrundsbelysning Du kan ställa in bildskärmens ljusstyrka i två nivåer.

7 Håll DISP. intryckt i minst två sekunder. Upprepa för att växla mellan inställningarna normal och ljusstark. ANMÄRKNINGAR 180 Inställningen påverkar varken sökaren eller den inspelade bilden. Inställningen ljusstark drar mycket energi, dvs. batteriets användningstid förkortas. Du kan vända bildskärmen mot motivet 28 Sätta i och ta ur en skiva 3 Använd endast 8 cm mini DVD-skivor märkta med logotypen DVD-R (inklusive DVD-R DL) eller DVDRW. Se även Rekommenderade skivor ( 5). Kontrollera att skivan är ren innan du sätter i den. Ta bort eventuella fingeravtryck, smuts eller skräp från skivans yta med en mjuk linsputsduk. Sätt i skivan och tryck mitt på, tills skivan fastnar med ett klick. Sätt i skivan med inspelningssidan nedåt (för enkelsidiga skivor etiketten vänd utåt). Var mycket försiktig så att du inte kommer åt skivans inspelningsyta eller linssystemet. SV Sätta i skivan ATT KONTROLLERA ( 23) 4 Stäng skivluckan. Ta inte i när du stänger luckan, om det tar emot. Kontrollera att skivan är korrekt placerad. ANMÄRKNINGAR Linssystemet 1 2 Ställ -brytaren på ON så att kameran sätts i -läge. Dra OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan försiktigt. För in greppremmen under kameran så den inte kommer i vägen för skivluckan. Själva identifieringen av skivan kan ta en stund. Symbolen rör sig medan kameran läser skivan. Börja inte spela in förrän kameran har identifierat skivan. I den här kameran kan du inte använda skivor som har spelats in eller formaterats med annan utrustning. NÄR DU SÄTTER I EN NY SKIVA Du måste formatera skivan innan du använder den första gången. Skivans formateringsfönster öppnas när du sätter i en DVD-RW första gången, om / -reglaget är inställt på. 29 Förberedelser Skivan kan inte formateras om återstående batteriladdning anges med en. Driv kameran med nätaggregatet. Välj ( ) vilken kvalitet du vill ha på inspelningen. Om du vill ha en jämförelse mellan HD- och SDkvalitet, läs Bestäm vilken bildkvalitet du vill använda ( 4). Om du satte i en DVD-RW-skiva och valde [SD], fortsätt till steg och välj skivspecifikation. I alla andra fall hoppar du direkt till steg. Välj ( ) önskad skivspecifikation och tryck på ( ). Om du önskar en jämförelse mellan [VIDEO] och [VR], läs ( 5). Välj ( ) [YES/JA] och tryck på ( ) för att starta formateringen. Formateringen tar cirka en minut. Undvik att flytta kameran medan formateringen pågår. Du kan börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas på skärmen. Ta ur skivan 1 Dra OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan försiktigt. Utsätt inte kameran för kraftiga stötar när skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar. För in greppremmen under kameran så den inte kommer i vägen för skivluckan. Det kan ta en stund innan skivluckan öppnas, efter att du har dragit i OPEN. Ta tag i skivans kanter och lyft försiktigt ut den. Var mycket försiktig så att du inte kommer åt skivans inspelningsyta eller linssystemet. Stäng skivluckan. VIKTIGT 2 3 När du använder knappen OPEN efter en inspelning, uppdateras skivans filallokeringsdata innan skivluckan öppnas. Medan skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar får kameran inte utsättas för stötar; undvik t.ex. att lägga den ifrån dig lite för snabbt på ett bord. 30 Sätta i och ta ur minneskort Till denna kamera kan du endast använda s.k. minisd-minneskort. VIKTIGT Tänk på att alla minneskort måste formateras innan de används i den här kameran ( 81). Tänk på att minneskorten har en framoch en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet åt fel håll kan kameran gå sönder. SV ANMÄRKNINGAR Vi kan inte garantera kompatibilitet med alla minisd-kort Stäng av kameran. Öppna LCD-panelen. Öppna locket över minneskortplatsen. Sätt in minneskortet rakt in, med minisd-etiketten vänd uppåt. För in kortet så långt det går i kortplatsen, tills du hör ett klickljud. Stäng locket. Ta inte i när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt placerat. 5 TA UR MINNESKORTET Tryck först en gång på minneskortet så att det frigörs, och dra det sedan rakt ut. 31 Video I det här kapitlet tittar vi på funktioner som avser videoinspelning, inklusive inspelning, uppspelning, menyalternativ och skivhantering. Grundläggande inspelning Grundläggande inspelning 2 3 Ställ / (video). -reglaget i läge Spela in video Innan du spelar in Gör först en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Eftersom inspelningar på en DVD-Reller DVD-R DL-skiva inte kan raderas, rekommenderar vi att du använder en DVD-RW-skiva för provinspelningar. Tryck på START/STOP för att spela in. Inspelningen startar; tryck på START/STOP igen för att paus inspelningen. Du kan även trycka på START/STOP på LCD-panelen. NÄR INSPELNINGEN ÄR KLAR 1 Se till att skivåtkomstindikatorn släcks. 2 Stäng av kameran. 3 Stäng LCD-panelen. 4 Ta ur skivan. VIKTIGT När du spelar in video, försök få en lugn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser vid inspelningen, med mycket zoomningar och panoreringar, ger nervösa och röriga inspelningar. I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du upplever en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta paus. Undvik att göra vissa saker så länge skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar. I annat fall kan du drabbas av dataförlust. ( 23) 1 Ställ -brytaren på ON för att ställa kameran i CAMERA-läge. Den röda CAMERA-indikatorn tänds Öppna inte skivluckan och ta inte ur skivan. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran.

8 - Byt inte arbetssätt. ANMÄRKNINGAR Om strömsparläget: För att spara ström när kameran drivs med batteri, stängs kameran av automatiskt om inga knappar rörs under fem minuter ( 50). Du slår på strömmen igen genom att dra -reglaget mot MODE och sedan släppa, eller ställ -brytaren på och sedan på ON igen. Om du spelar in höga ljud (till exempel fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är helt normalt. Använda sökaren Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på bildskärmen. Justera i så fall skärmens ljusstyrka ( 28) eller använd sökaren. Låt LCD-panelen vara stängd om du ska använda sökaren*. SV Justera vid behov sökarens inställning med armen för dioptriinställning. Du ändrar sökarens ljusstyrka genom att hålla DISP. intryckt i minst två sekunder. * Skärmen och sökaren kan bara användas samtidigt endast då LCDpanelen är vriden 180 grader, dvs. är vänd mot motivet ( 28). Om programväljaren och inspelningsprogrammen Ställ programväljaren på AUTO så justerar kameran alla inställningarna åt dig, du behöver bara rikta kameran åt rätt håll och starta inspelningen. Ställ programväljaren på P om du vill välja ett inspelningsprogram. Inspelningsprogrammen för specialmotiv ( 52) är ett behändigt sätt att välja optimala inställningar som matchar speciella inspelningsförhållanden. Och tvärtom, med de flexibla inspelningsprogrammen ( 54) kan du ställa in önskad slutartid eller bländarvärde, eller ändra någon annan inställning. 33 Video Välja inspelningsläge Kameran har fyra inspelningslägen i high definition och tre i standard definition. Genom att byta inspelningsläge ändrar du skivans tillgängliga inspelningstider. XP+ eller XP ger bättre inspelningskvalitet; LP ger längre inspelningar. I tabellen nedan ser du ungefärliga inspelningstider med en helt ny DVDskiva (en inspelningssida). Skivtyp Inspelningsläge DVD-R, DVD-RW 15 min 20 min 25 min 33 min Standard definition 20 min 30 min 60 min DVD-R DL 27 min 36 min 45 min 60 min 36 min 54 min 108 min Tryck på FUNC.. Välj ( ) ikonen för önskat inspelningsläge. Välj ( ) önskat inspelningsläge. Tryck på FUNC. igen, för att spara inställningen och stänga menyn. ANMÄRKNINGAR High definition Om du spelar in i LP-läge får du längre inspelningstid; men bild och ljud som spelas in i LP-läge kan bli förvrängt, beroende på skivans skick (hur länge den har använts, defekter etc. ). Vi rekommenderar XP+ eller XP för viktiga inspelningar Kameran kodar videodata med variabel bithastighet (VBR), dvs. de faktiska inspelningstiderna kan variera beroende på vad videosekvenserna innehåller. Välja sidförhållande för dina inspelningar (16:9 bredbild eller 4:3) När du spelar in i high definition får dina inspelade sekvenser ett sidförhållande på 16:9 (bredbild). I standard definition kan du välja sidförhållande för dina inspelningar, så att de matchar TV:ns sidförhållande. ATT KONTROLLERA ( 23) Grundinställning i high definition STANDARD PLAY 7 Mbps FUNC. ( 24) ( Skivans kvalitet: SD (arbetssättet VIDEO eller VR) 23) 34 FUNC. ( 25) Grundinställning Zooma ATT KONTROLLERA ( 23) SV CAMERA SETUP/ Kamerainställningar WIDESCREEN/Bredbild ON/På : Utöver den optiska zoomen finns även en digital zoom ( 45) Tryck på FUNC.. Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. Välj ( ) [CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). Välj ( ) [WIDESCREEN/ BREDBILD] och tryck på ( W T W T ). W Zooma ut T Zooma in Välj ( ) ett alternativ och tryck på ( ). Standardinställningen är bredbild (16:9). Välj inställningen [ OFF/ AV] för att spela in sekvenser med sidförhållandet 4:3. Tryck på FUNC. för att stänga menyn. ANMÄRKNINGAR 10x optisk zoom Dra zoomreglaget mot W för att zooma ut (vidvinkel). Dra det mot T för att zooma in (telefoto). Du kan också justera zoomhastigheten ( 45). Välj mellan tre fasta zoomhastigheter och en variabel hastighet, som beror på hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck försiktigt för en långsam zoom; tryck hårdare för en snabbare zoom. ANMÄRKNINGAR Håll minst 1 m avstånd till motivet. I vidvinkelläget kan du fokusera på motiv som befinner sig på 1 cm avstånd. 6 Spela upp en bredbildsinspelning: TVapparater som är kompatibla med WSSsystemet växlar automatiskt till bredbildsläge (16:9). I annat fall måste du ändra sidförhållandet manuellt. Om du ska spela upp på en TV med normalt sidförhållande (4:3), måste du även ändra inställningen [TV TYPE/ TV-TYP] ( 50). 35 Video Du kan även använda T och W på fjärrkontrollen eller på LCD-panelen. Zoomhastigheten är densamma som när kameran är fixerad vid [ SPEED 3/HASTIGHET 3] (om du har valt [ VARIABLE/VARIABEL]). Om du har valt [ VARIABLE/ VARIABEL] blir zoomhastigheten snabbare när kameran står på paus för inspelning. 2 Tryck på QUICK START igen när du vill återgå till inspelningen. Kameran är redo, i paus för inspelning, på ca. en sekund. ANMÄRKNINGAR Snabbstartfunktion När du trycker på QUICK START på kameran aktiveras standbyläget. I standbyläget drar kameran bara hälften så mycket ström som vid inspelning, dvs. du kan spara batteriets laddning. När du sedan trycker på QUICK START igen är kameran redo för inspelning på cirka 1 sekund, för att du inte ska missa viktiga inspelningar. ATT KONTROLLERA ( 23) När du aktiverar kameran från standbyläge justeras följande inställningar automatiskt: - Manuellt fokus återgår till autofokus (AF). - Manuell exponering återgår till automatisk exponering. - Zoompositionen återgår till maximal vidvinkel W. När kameran har stått oanvänd i standbyläget i tio minuter stängs den av, oavsett vilken energisparinställning [POWER SAVE/ENERGISPARLÄGE] du har valt ( 50).

9 Med inställningen [ STANDBY OFF/STANDBY AV] väljer du hur lång tid som ska gå innan kameran stängs av helt ( 50). När kameran har stängts av slår du på strömmen igen genom att dra brytaren mot MODE och släppa, eller ställ -brytaren på och sedan på ON igen. Gör något av nedanstående om du vill ställa kameran på inspelningspaus igen (standbyindikatorn lyser). - Öppna skivluckan. - Ändra / -reglagets inställning. - För -brytaren mot MODE. 1 Tryck på QUICK START. Standbyindikatorn blinkar medan kameran förbereder sig, och lyser med fast sken när kameran står i standbyläge. 36 Granska och radera den senast inspelade sekvensen Du kan även spela upp och granska din senaste inspelning i -läget. Om du använder DVD-RW-skivor kan du också radera sekvensen omedelbart efter inspelningen. ( 23) Radera en sekvens omedelbart efter inspelningen ATT KONTROLLERA ( Skivtyp: DVD-RW 23) SV Omedelbart efter en inspelning: 1 Granska sekvensen enligt ovanstående beskrivning. 2 NEXT Medan sekvensen granskas väljer du ( ) och trycker på ( ). Välj ( ( ). ) [YES/JA] och tryck på Om du inte får upp joystickguiden på skärmen, tryck på ( ) så visas den. Tryck joysticken ( ) mot. Om inte syns i joystickguiden, kan du trycka joysticken ( ) några gånger i riktning mot [NEXT/ NÄSTA], så får du fram ovanstående joystickguide. Kameran spelar upp den senaste videosekvensen (utan ljud) och återgår sedan till inspelningspaus. ANMÄRKNINGAR Rör inte något av kamerans reglage medan sekvensen raderas. Du kan inte radera den sista sekvensen om du har bytt arbetssätt, stängt av kameran eller tagit ur skivan efter att sekvensen spelades in. 37 Video Grundläggande uppspelning Grundläggande uppspelning VID UPPSPELNING 5 Tryck på / igen för att pausa uppspelningen. 6 Tryck på för att avbryta uppspelningen och återgå till indexfönstret. Spela upp video ( 23) ANMÄRKNINGAR Beroende på inspelningsförhållandena kan du ibland få ett kort avbrott i videoeller ljuduppspelningen mellan två sekvenser. Glöm inte färdigställa skivorna innan du spelar upp dem på extern DVDutrustning ( 65). JUSTERA VOLYMEN 1 Dra -brytaren mot ON, dra den sedan mot MODE och släpp. Kameran står nu i PLAY-läge. Den gröna PLAY-indikatorn tänds. Ställ / -reglaget på (Video). Ett indexfönster med videosekvenser öppnas, med urvalsramen på första sekvensen. Flytta (, ) den gröna urvalsramen till vald sekvens. Tryck på / för att starta uppspelningen. Uppspelningen startar från den sekvens du valde och fortsätter till och med den sist inspelade sekvensen Vid uppspelning av en videosekvens: 1 Om du inte får upp joystickguiden på skärmen, tryck på ( ) så visas den. 2 Justera volymen genom att trycka joysticken ( ) mot eller. 38 Speciella uppspelningsmetoder Om du vill använda de speciella uppspelningssätten måste du använda fjärrkontrollens knappar ( 16). Vid den här typen av specialuppspelning hörs inget ljud. Speciella uppspelningsmetoder Snabb uppspelning Grundinställning Normal uppspelning På kameran trycker du på... eller På fjärrkontrollen trycker du på... SEARCH SV eller SEARCH Tryck igen för att öka uppspelningshastigheten. 5x 15x normal hastighet Långsam uppspelning* Paus för uppspelning eller SLOW eller SLOW Tryck igen för att öka uppspelningshastigheten. 1/8 1/4 normal hastighet Hoppa till början av: nästa sekvens aktuell sekvens föregående sekvens Återgå till normal uppspelning Speciell uppspelning Normal uppspelning Tryck på joysticken: ( ( ( / ) ) ) två gånger NEXT PREV. PREV. PLAY två gånger Vissa speciella uppspelningsmetoder kan orsaka problem vid uppspelningsbild (fyrkantiga artefakter, ränder etc.). * Långsam uppspelning kan inte användas om skivan har formaterats i arbetssättet VIDEO. 39 Video Radera sekvenser Om du använder DVD-RW-skivor kan du även radera sekvenser som du inte vill behålla. Radera alla sekvenser ATT KONTROLLERA ( 23) Radera en enstaka sekvens ATT KONTROLLERA ( Skivtyp: DVD-RW Skivans kvalitet: HD eller SD (endast arbetssättet VR) Gå till originalindexfönstret och välj (, ) den sekvens som ska raderas. Tryck först på PLAYLIST och välj därefter ut den sekvens i spellistan som ska raderas. FUNC. ( 24) FUNC. Skivtyp: DVD-RW Skivans kvalitet: HD eller SD (endast arbetssättet VR) Om du vill radera samtliga sekvenser från originalindexfönstret, följ nedanstående anvisningar. Du raderar då även hela spellistan. Om du bara vill radera spellistan (utan att påverka originalinspelningarna), tryck först på PLAYLIST och fortsätt enligt nedan. FUNC. ( 25) FUNC. 23) MENU/Meny DISC OPERATIONS/ Skivhantering DELETE/Radera YES/Ja FUNC. DEL.ALL MOVIES/Radera alla videosekvenser* YES/Ja * När du har raderat spellistan ersätts det här menyalternativet av [DEL.PLAYLIST/ SPELLISTAN RADERAD]. 40 VIKTIGT Var försiktig när du raderar originalinspelningar. En raderad originalsekvens kan inte återskapas. Skärminformation (datakod) Videokameran genererar en datakod som innehåller datum och klockslag och övriga kameradata (slutartid, exponering etc.) som registreras vid inspelningsögonblicket. Du kan välja vilka data som ska visas på skärmen. SV ANMÄRKNINGAR Det går inte att radera sekvenser om skivan är skrivskyddad ( 63). Eventuellt kan du inte radera sekvenser som är kortare än fem sekunder. För att radera sådana sekvenser måste du formatera skivan ( 64), vilket innebär att alla inspelningar på skivan raderas. Ändra inte -brytarens eller / reglagets inställning samtidigt som en sekvens raderas (medan skivåtkomstindikatorn lyser eller blinkar). Starta/stänga av skärminformationen Tryck flera gånger på DISP. för att starta/stänga av skärminformationen, enligt nedanstående: All information visas Ingen information1 All information visas Endast datakod2 Ingen information 1 Markörerna och ikonerna 2 Datakod: Klockslag, datum och och visas emellertid fortfarande på skärmen.

10 Powered by TCPDF ( kameradata vid inspelningsögonblicket. Vilket innehåll som ska visas väljer du med inställningen [DATA CODE/DATAKOD] ( 49). 41 Video Listor över menyalternativ Listor över menyalternativ Menyalternativ som inte kan väljas blir gråskuggade i FUNC.menu/Funktionsmenyn, alternativt skrivs med svart text i inställningsmenyerna. Om du önskar mer information om hur du väljer alternativ, läs Att använda menyerna ( 24). Vitbalansering ( 58) Programväljare: P [ AUTO], [ DAYLIGHT/ DAGSLJUS], [ SHADE/SKUGGA], [ CLOUDY/MOLNIGT], [ TUNGSTEN/GLÖDLAMPA], [ FLUORESCENT/LYSRÖR], [ FLUORESCENT H/LYSRÖR H], [ SET/VÄLJ] Bildeffekt ( 59) FUNC. -Menu/Funktionsmenyn Inspelningsprogram ( 52, 54) Programväljare: P [ PROGRAM AE/ PROGRAMAUTOMATIK], [ SHUTTER-PRIO.AE/ BLÄNDARAUTOMATIK], [ APERTURE-PRIO.AE/ TIDSAUTOMATIK], [ CINE MODE/BIOLÄGE]* Inspelningsprogram för specialmotiv: [ PORTRAIT/STÅENDE], [ SPORTS/SPORT], [ NIGHT/ NATT], [ SNOW/SNÖ], [ BEACH/ STRAND], [ SUNSET/ SOLNEDGÅNG], [ SPOTLIGHT], [ FIREWORKS/FYRVERKERIER] * Endast -läge. ( 78) Programväljare: P [ IMAGE EFFECT OFF/ BILDEFFEKT AV], [ VIVID/ KRAFTIG], [ NEUTRAL], [ LOW SHARPENING/LÅG SKÄRPA], [ SOFT SKIN DETAIL/MJUKA HUDDETALJER], [ CUSTOM/ ANPASSAD] Digitala effekter ( 60) Ljusmätmetod Programväljare: P [ D.EFFECT OFF/D.EFFEKT AV], [ FADE-T/AKT. TONING], [ WIPE], [ BLK&WHT-SV/V], [ SEPIA], [ ART], [MOSAIC/ MOSAIK] Programväljare: P [ EVALUATIVE/EVALUERANDE], [ CENT.WEIGHT.AVERAGE/ CENTRUMVÄGD], [ SPOT/ SPOTMÄTNING] Programväljare: P [ D.EFFECT OFF/D. EFFEKT AV], [ BLK&WHT-SV/V], [ SEPIA] 42 Matningsmetod ( 76) Programväljare: P [ SINGLE/ENBILD], [ CONT.SHOOT./BILDSERIER], [ HISPEED CONT.SHOOT./BILDSERIER MED HÖG HASTIGHET], [ AEB/AUTOMATISK EXPONERINGSVARIATION] Inspelningsläge [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ OFF/Av]): [ STILL I.REC OFF/ STILLBILDSINSP. AV], [M 1440x1080], [S 640x480] Kvalitet [ SUPER FINE/SUPERFIN], [ FINE/ FIN], [ NORMAL] Stillbildskvalitet ( 70) SV Skivans kvalitet: HD [ HIGH QUALITY 12 Mbps/HÖG KVALITET 12 Mbps], [ HIGH QUALITY 9 Mbps/HÖG KVALITET 9 Mbps], [ STANDARD PLAY 7 Mbps], [ LONG PLAY 5 Mbps] Skivans kvalitet: SD (arbetssätt VIDEO eller VR) [ HIGH QUALITY/HÖG KVALITET], [ STANDARD PLAY], [ LONG PLAY] Alternativ för stillbildsinspelning ( 79) Storlek: [LW 1920x1080], [L 2048x1536], [M 1440x1080], [S 640x480] Kvalitet: [ SUPER FINE/SUPERFIN], [ FINE/FIN], [ NORMAL] ADD TO PLAYLIST/Lägg till i spellista ( 62) Skivtyp: Skivans kvalitet: HD eller SR (endast arbetssättet VR) [ALL SCENES/ALLA SEKVENSER], [ONE SCENE/EN SEKVENS], [CANCEL/AVBRYT] Lägga till sekvenser i spellistan. Det här alternativet finns bara i originalindexfönstret. MOVE/Flytta ( 62) Storlek När du spelar in sekvenser med sidförhållandet 16:9 (HD-kvalitet eller SDkvalitet med [WIDESCREEN/ BREDBILD] inställd på [ ON/PÅ]): [ STILL I.REC OFF/ STILLBILDSINSP. AV], [LW 1920x1080], [SW 848x480] När du spelar in sekvenser med sidförhållandet 4:3 (SD-kvalitet med Skivtyp: Skivans kvalitet: HD eller SD (endast arbetssättet VR) Flytta en sekvens i spellistan. Det här alternativet finns bara i spellistans indexfönster. 43 Video DIVIDE/Dela ( 63) TRANSFER ORDER/ Överföringsorder ( 97) Skivtyp: Skivans kvalitet: HD-sekvenser endast i spellistan Skivans kvalitet: SD (endast arbetssätt VR) originalsekvens eller spellistesekvens. Dela en sekvens. DELETE/Radera ( 40) Tryck på ( ) för att öppna bildvalsmenyn. Via den menyn väljer du ut de stillbilder som ska markeras med en överföringsorder. Inställningsmenyer Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator, etc.) Skivtyp: Skivans kvalitet: HD eller SD (endast arbetssättet VR) Radera en sekvens. SLIDESHOW/Bildspel ( 73) CAMERA SETUP/Kamerainställningar A.SL SHUTTER/ Automatisk lång slutare [CANCEL/AVBRYT], [START] PROTECT/Skrivskydda ( 80) Programväljare: AUTO eller P (endast inspelningsprogrammet [ PROGRAM AE/Programautomatik]) [ ON/PÅ], [ OFF/AV] Kameran ställer automatiskt in långa slutartider för att skapa ljusare bilder av svagt belysta motiv. Arbetssätt Använd slutarhastighet Så låg som 1/25 med bildfrekvensen [ 25F PROGR.]. Tryck på ( ) för att öppna bildvalsmenyn. Via den menyn väljer du ut de stillbilder som ska skrivskyddas. PRINT ORDER/ Kopiebeställning ( 87) Så låg som 1/12 Tryck på ( ) för att öppna bildvalsmenyn. Via den menyn väljer du ut stillbilder för vilka du vill beställa kopior. I -läget ställer du in blixten på (avstängd blixt). Ställ in funktionen för lång slutartid på [ OFF/AV] om bilden får störande eftersläpningar. 44 Om (varning för skakningsoskärpa) visas, rekommenderar vi att du använder ett stativ eller ett annat stöd för kameran. D. ZOOM/Digital zoom [ OFF/AV], [ 40X], [ 200X] Bestämmer manövreringen av den digitala zoomen. Vid aktivering övergår kameran automatiskt till digital zoom när du zoomar in utanför den optiska zoomens räckvidd. Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, dvs. bildens upplösning blir sämre ju mer du zoomar in. Om zoomindikatorns färg: Optisk zoom Digital zoom beroende av hur du manövrerar zoomspaken: Tryck mjukt för en långsammare zoom; tryck hårdare för en snabbare zoom. Du får högsta möjliga zoomhastighet med [ VARIABLE/VARIABEL]. Bland de fasta zoomhastigheterna är [ SPEED 3/HASTIGHET 3] den snabbaste och [ SPEED 1/ HASTIGHET 1] den långsammaste. AF MODE/Autofokus SV Vit Upp till 10x Ljusblå 10x 40x Mörkblå 40x 200x [ INSTANT AF], [ NORMAL AF] Välj hur snabbt autofokusen ska arbeta. Med [ INSTANT AF] justeras autofokusen snabbt efter nya motiv. En praktisk funktion om du t. ex. byter fokus från ett närliggande motiv till ett långt bort, eller när du filmar snabbrörliga motiv. Om du monterar tillvalen vidvinkelkonverter eller telekonverter på kameran kan de delvis skymma Instant AF-sensorn. Ställ då in autofokusen på [ NORMAL AF]. FOCUS ASSIST Den digitala zoomen kan inte användas ihop med inspelningsprogrammet [ NIGHT/NATT]. ZOOM SPEED/Zoomhastighet [ VARIABLE/VARIABEL], [ SPEED 3/HASTIGHET 3], [ SPEED 2/HASTIGHET 2], [ SPEED 1/HASTIGHET 1] Om du väljer [ VARIABLE/ VARIABEL] blir zoomhastigheten Programväljare: P [ ON/PÅ], [ OFF/AV] Med Focus Assist-funktionen får du garanterat korrekt fokus.

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SN3JA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SR1CA250 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP4TA251 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP7FA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5JA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

CEL-SR3XA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR3XA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR3XA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-R10. Om du inte är säker

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. D150A_IM_P_EN.book Page 2 Thursday, February 24, 2011 11:18 AM Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer