PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas"

Transkript

1 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeingsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Lue myös seuraava käyttöohje (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video Software PAL CEL-SG6PA2M0

2 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ut nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Du får inte heller placera den i trånga utrymmen. Detta kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Tänk på att kameran kan gå sönder om du använder annan enhet än Nätaggregat CA-570. Den här produkten är klassificerad enligt IEC :1993 och EN :1994. LASERPRODUKT KLASS 1 Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Den här produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

3 3 Att välja DVD-skiva SV Det finns många olika modeller av DVD-skivor, men den här kameran kan bara använda följande tre typer av 8 cm mini DVD-skivor: DVD-R, DVD-R DL och DVD-RW. De möjligheter du har beror på vilken typ av DVD-skiva du väljer, så se till att välja den skiva som bäst passar ändamålet. DVD-R DVD-R-skivor kan bara spelas in en gång inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna relativt billiga och de kan spelas upp på de flesta DVD-spelare. DVD-R DL Så kallade Dual Layer-skivor som klarar upp till 80 % mer data (2,6 GB) på en enda inspelningssida. Tyvärr kan DVD-R DL-skivor bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med Dual Layer-skivor. Dessa inspelningar kan inte heller redigeras eller raderas. Dual Layer-skivor har två inspelningslager. Kameran spelar först in på första lagret (Layer 1) och därefter på andra lagret (Layer 2). När du spelar upp en inspelning som sträcker sig över båda lagren, får du ett kort avbrott (cirka 1 sekund) just i det ögonblick då kameran växlar till det andra lagret. DVD-RW Layer 2 Layer 1 Bäst kompatibilitet Längst inspelningstid Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta Bäst återanvändbarhet Inspelningar på DVD-RW-skivor kan både redigeras och raderas. Skivan kan även formateras 1 vilket innebär att den kan användas flera gånger. Inledning DVD-RW:s skivstandard DVD-RW-skivor kan spelas in enligt den ena av två skivstandarder: Arbetssätt VIDEO eller VR. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran får du automatiskt upp en skärm för formatering, där du väljer en skivstandard. VIDEO: När en skiva som spelats in enligt skivstandard VIDEO har färdigställts 2, kan den spelas upp på de flesta DVD-spelare med bra kompatibilitet. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om, etc.). VR: Inspelningarna kan enkelt redigeras. Men skivor som har spelats in enligt skivstandard VR kan bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RW i VR-läge. Obs! Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan endast spelas in enligt skivstandard VIDEO.

4 4 Stora fördelar med DVD Därför är DVD bättre än videoband Du behöver inte oroa dig för att spela över bandet. När du använder DVD spelar kameran automatiskt in på ett tomt utrymme på skivan. Du behöver alltså inte oroa dig över att råka spela över en viktig inspelning. Välj en sekvens från indexfönstret. Du behöver inte spola bandet fram och åter för att hitta den sekvens du vill visa. Du väljer helt enkelt en sekvens från indexfönstret och startar uppspelningen. Enkel redigering av inspelningarna på datorn. Du kan överföra dina inspelningar och bilder från skivan till en dator, och enkelt redigera dem i ett redigeringsprogram. Du skapar dina egna originalvideofilmer hur lätt som helst! Rekommenderade skivor Kamerans prestanda har testats med de medföljande standardskivorna och Hitachi-Maxell HG DVD-skivor, samt med Dual Layer-skivor av typen Canon DVD-R DL54 och Verbatim DVD-R DL. Om du önskar mer information, kontakta tillverkarens kundsupport direkt. Om du försöker använda den här kameran för att spela in eller spela upp skivor som är inspelade, formaterade, redigerade eller färdigställda med andra digitala enheter kan du få permanenta skador på dina inspelningar. Högsta kompatibilitet med externa DVD-enheter får du om du använder skivstandarden VIDEO.

5 5 De funktioner som erbjuds beror på vilken DVD-skiva du använder DVD-RW Skivtyp DVD-R DVD-R DL VIDEO VR SV Redigera sekvenser med den här kameran (radera sekvenser, redigera spellistan) ( 66) Radera en sekvens eller stillbild direkt efter inspelningen ( 67, 71) Formatera skivan för att göra nya inspelningar ( 69) Lägga till en titel på skivan ( 70) Inledning Färdigställa skivan för att spela upp den på en DVDspelare ( 75) 3 Lägga till inspelningar på en redan färdigställd skiva ( 77) 4 Kopiera stillbilder mellan skivan och minneskortet ( 72) Konvertera stillbilder till Photomovie-sekvenser ( 72) Redigera sekvenser på dator 5 ( 81) 1 Vid formatering av skivan raderas alla inspelningar och det lediga utrymmet på skivan återställs till ursprungligt värde, d.v.s. du kan använda samma skiva på nytt. Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan inte formateras. 2 Att färdigställa en skiva innebär att det lediga utrymmet (oinspelad del av skivan) bearbetas så att skivan ska kunna spelas upp på extern DVD-enhet ( 75). Vid färdigställande av en DVD-R DLskiva, måste kameran bearbeta båda lagren. Av den orsaken, och beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns på skivan, kan den här processen dra ut på tiden. 3 Vi kan inte garantera att uppspelningen fungerar på alla typer av externa DVD-enheter. 4 Du måste först återkalla färdigställandet av skivan. 5 Programvaran MyDVD for Canon medföljer inte.

6 6 Innehåll Inledning Att välja DVD-skiva... 3 Om den här handboken Om kamerans joystick och joystickguiden... 9 Om strömbrytaren Om arbetssätten Lära känna kameran Medföljande tillbehör Komponentförteckning Komponentförteckning Skärminfo Förberedelser Att komma igång Ladda batteriet Sätta i och ta ur en skiva Sätta i och ta ur minneskort Förbereda kameran Fjärrkontrollen Ställa in bildskärmen Använda menyerna Välja ett alternativ i /FUNKTION-menyn Välja alternativ i inställningsmenyerna Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Byta tidszon Ställa in datum och klockslag Grundläggande funktioner Inspelning Spela in video Välja sidförhållande för dina inspelningar (16:9 bredbildsformat eller 4:3 standardformat) Stillbildsfotografering Välja media för stillbilder Zooma Snabbstart Uppspelning Spela upp video Visa stillbilder Förstora foton vid uppspelning Avancerade funktioner Listor över menyalternativ FUNKTION.- menyn Inställningsmenyer Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator, etc.) Skivhantering (Photomovie, färdigställande, etc.)... 45

7 7 Stillbildshantering (kortformatering, kopiering skiva till kort, etc.)...46 Skärminställningar (bildskärmens ljusstyrka, språk, etc.)...47 Systeminställningar (volym, ljudsignaler, mediaval, etc.)...48 Datum/klockslag inställning...49 Linjeingång...49 Inspelningsprogram Använda inspelningsprogrammen...50 Flexibel inspelning: Ändra bländarvärde och slutartid...51 Speciella inspelningsprogram: Inspelningsprogram för speciella förhållanden...52 Bildjusteringar: exponering, fokus och färg Justera exponeringen manuellt...53 Manuell fokusering...54 Vitbalansering...55 Bildeffekter...56 Alternativ för stillbildsinspelning Välja storlek och kvalitet för stillbilder...57 Stillbildsfotografering under videoinspelning...58 Autofokusprioritet...59 Ljusmätmetod...59 Bildserier och automatisk exponeringsvariation...60 Övriga funktioner Bildskärmsinformation...61 Blixt...62 Minivideobelysning...63 Självutlösaren...64 Digitala effekter...64 Redigeringsfunktioner Sekvenshantering Lägga till sekvenser i spellistan...66 Flytta sekvenser i spellistan...67 Radera sekvenser...67 Dela en sekvens...68 Hantering av skivor Skrivskydda skivan...69 Formatera skivan...69 Ändra skivans titel...70 Hantera bilder Radera bilder...71 Kopiera bilder...72 Omvandla bilder till Photomovie-sekvenser...72 Skrivskydda bilder på minneskortet...73 Formatera minneskortet...74 Spela upp en skiva i extern DVD-enhet Färdigställa en skiva...75 Spela upp en skiva med DVD-spelare eller i en dators DVD-enhet...76 Återkalla färdigställandet Lägga till inspelningar på färdigställd skiva...77 SV Inledning

8 8 Externa anslutningar Ansluta till TV eller videoenhet Kopplingsscheman Spela upp på en TV Spela in på videoenhet eller digital videoinspelare Spela in via videoingången Ansluta till en dator Kopplingsschema för datorer Överföra inspelningar Överföra inspelningar via Utforskaren i Windows Överföra inspelningar med MyDVD for Canon Överföra stillbilder Direktöverföring Överföringsorder Ansluta till skrivare Skriva ut stillbilder - Direktutskrift Välja utskriftsinställningar Beskärningsinställningar Kopiebeställning Övrig information Problem? Felsökning Meddelandelista Gör så här Hanteringsanvisningar Underhåll/Övrigt Använda kameran utomlands Allmän information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Register

9 Om den här handboken 9 Om den här handboken Om den här handboken Tack för att du valde DC50/DC51/DC220/DC230 från Canon. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Om du får problem med kameran, använd gärna Felsökningstabellen ( 96). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information, som kompletterar de grundläggande anvisningarna. KONTROLLERA: Begränsningar, i det fall den beskrivna funktionen inte gäller för alla driftslägen/arbetssätt (om kameran ska vara inställd på visst arbetssätt, vilka skivor du kan använda, etc.). : Sidhänvisning. : Alternativ eller funktion som endast gäller en viss kameramodell. Vi har använt följande beteckningar i den här handboken: Skärm syftar på kamerans bildskärm och sökarens skärm. Sekvens syftar på en videoenhet, från den punkt då du trycker på start/stoppknappen och börjar spela in tills du trycker igen för att pausa inspelningen. Uttrycken foto och stillbild används med samma betydelse. Fotografierna i den här handboken är simulerade bilder som har tagits med stillbildskamera. Om inte annat anges visar illustrationerna i handboken modellen. SV Inledning Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. Menyalternativ i fetstil anger standardinställningar (t.ex. [ON/PÅ], [OFF/AV]). Menyalternativets grundinställning Knappar och väljare som kan användas Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ). Om kamerans joystick och joystickguiden Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller höger (, ) för att välja menyalternativ eller ändra inställningar. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningar eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges detta med ikonen.

10 10 Om den här handboken Joystickfunktionerna förändras beroende på valt arbetssätt och kamerans inställningar. Tryck på ( ) för att visa/gömma joystickguiden. I handbokens illustrationer är de positioner som för närvarande inte behandlas markerade med ränder. Beroende på din kameramodell och valt arbetssätt kan dessa positioner vara antingen tomma eller visa en helt annan ikon än på bilden. NEXT Om joystickguiden innehålla flera sidor visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Tryck joysticken ( ) i riktning mot [NEXT/ NÄSTA] för att visa nästa sida i guiden. Om strömbrytaren Med strömbrytaren kan du sätta på och stänga av strömmen till kameran och även välja mellan kamerans arbetssätt. Starta kameran: Håll låsknappen nedtryckt och ställ strömbrytaren på ON/PÅ. Byta arbetssätt: Ställ först strömbrytaren på ON, för ned sedan helt snabbt mot MODE och släpp. Du Låsknapp byter nu arbetssätt, mellan inspelning (CAMERA/ KAMERA - röd indikator) och uppspelning (PLAY/SPELA - grön indikator). Om arbetssätten Kamerans arbetssätt styrs av i vilket läge strömbrytaren och / -väljaren står. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet arbetssätt och anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns några ikoner för arbetssätt är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Arbetssätt Indikator för arbetssätt / - väljare Ikon på skärmen Funktion CAMERA (Röd) PLAY (Grön) (Video) Spela in video på skivan Spela upp video från skivan CAMERA (Röd) 1 PLAY (Grön) (Stillbilder) eller 2 eller 2 Spela in stillbilder på minneskortet eller skivan Visa stillbilder från minneskortet eller skivan De funktioner som bara gäller stillbilder inspelade på skiva markeras med och ; de funktioner som bara gäller stillbilder inspelade på minneskort markeras i stället med och. 2 Beroende på om du väljer att spara stillbilderna på skiva eller minneskort.

11 Om den här handboken 11 Varumärken minisd är ett varumärke för SD Card Association. Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och har registrerats i USA och andra länder. är ett varumärke för DVD Format/Logo Licensing Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT UTOM PERSONLIG KONSUMENTANVÄNDNING OCH SOM PÅ NÅGOT SÄTT FÖLJER STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR PAKETERADE MEDIA ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN EN LICENS UNDER TILLÄMPLIGA PATENT I PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG-2 VARVID LICENSEN ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA. SV Inledning

12 12 Lära känna kameran Medföljande tillbehör Lära känna kameran CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-208 Batteri WL-D86 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 för fjärrkontrollen STV-250N Stereovideokabel IFC-300PCU USB-kabel Oinspelad DVD-R-skiva (8 cm Mini DVD) CD-skiva med programvara, DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK* Cd-skiva med programvaran Roxio MyDVD for Canon SS-900 Axelrem** * Här ingår en elektronisk version (PDF-fil) av användarhandboken Digital Video Software. **Endast Europa.

13 Lära känna kameran 13 Från vänster Från höger Komponentförteckning -knapp ( 29, 41) DISP.-knapp ( 61) QUICK START, snabbstartknapp och standbyindikator ( 36) INDIKATOR för kortåtkomst (CARD) ( 34) Plats för minneskort ( 26) AV-uttag ( 78) Lock över minneskortplats/kontaktskydd USB-uttag ( 81) (Print/Share)-knapp ( 85, 87, 91) BATT. batterifrigörare ( 21) RESET återställning ( 96) Tillverkningsnummer Batterifäste ( 21) Skivlucka ( 24) Grepprem ( 26) DC IN-uttag ( 21) Blixt ( 62) Minivideobelysning ( 63) Fjärrsensor ( 27) Stereomikrofon SV Inledning Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ). Framifrån

14 14 Lära känna kameran Bakifrån Ovanifrån Underifrån Indikator för arbetssättet PLAY/SPELA (grön) ( 10) Joystick ( 9) Indikator för arbetssättet CAMERA/ KAMERA (röd) ( 10) LCD-skärm ( 28) -knapp (snabbspolning bakåt) ( 38)/ Zooma ut W-knapp (vidvinkel) ( 36) -knapp (snabbspolning framåt) ( 38)/ Zooma in T-knapp (telefoto) ( 36) / (spela upp/pausa)-knapp ( 37) / START/STOP-knapp ( 32) (stopp)-knapp ( 37) / PLAYLIST-knapp (spellista) ( 66) Sökare ( 26) Knapp för dioptrijustering ( 26) / -väljare (video/stillbild) ( 10) DISC-indikator (skivåtkomst) ( 32, 34) / CHG-indikator (laddning) ( 21) Start/Stopp-knapp ( 32) Strömbrytare ( 10) OPEN (öppnar skivluckan) ( 24) Grepprem ( 26) Programväljare ( 50) Zoomspak ( 36) PHOTO-knapp (stillbildsfunktion) ( 34) Högtalare ( 38) Stativfäste ( 33) Fäste för halsrem Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ).

15 Lära känna kameran 15 Komponentförteckning SV Från vänster Från höger DISP.-knapp ( 61) -knapp ( 29, 41) QUICK START, snabbstartknapp och standbyindikator ( 36) INDIKATOR för kortåtkomst (CARD) ( 34) Plats för minneskort ( 26) AV-uttag ( 78) Lock över minneskortplats/kontaktskydd USB-uttag ( 81) BATT. batterifrigörare ( 21) RESET återställning ( 96) Tillverkningsnummer Batterifäste ( 21) Knapp för objektivskyddet ( 32, 34) ( öppet, stängt) Skivlucka ( 24) Grepprem ( 26) DC IN-uttag ( 21) Fjärrsensor ( 27) Stereomikrofon Inledning Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ). Framifrån

16 16 Lära känna kameran Bakifrån Ovanifrån Underifrån Indikator för arbetssättet PLAY/SPELA (grön) ( 10) Joystick ( 9) Indikator för arbetssättet CAMERA/ KAMERA (röd) ( 10) LCD-skärm ( 28) -knapp (snabbspolning bakåt) ( 38) / Zooma ut W-knapp (vidvinkel) ( 36) -knapp (snabbspolning framåt) ( 38) / Zooma in T-knapp (telefoto) ( 36) / (spela upp/pausa)-knapp ( 37) / START/STOP-knapp ( 32) (stopp)-knapp ( 37) / PLAYLIST-knapp (spellista) ( 66) Sökare ( 26) Knapp för dioptrijustering ( 26) / -väljare (video/stillbild) ( 10) DISC-indikator (skivåtkomst) ( 32, 34) / CHG-indikator (laddning) ( 21) Start/Stopp-knapp ( 32) Strömbrytare ( 10) OPEN (öppnar skivluckan) ( 24) Grepprem ( 26) Programväljare ( 50) Zoomspak ( 36) PHOTO-knapp (stillbildsfunktion) ( 34) Högtalare ( 38) Stativfäste ( 33) Fäste för halsrem Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ).

17 Lära känna kameran 17 Fjärrkontroll WL-D86 SV START/STOP-knapp ( 32) -knapp ( 29) MENU-knapp (meny) ( 29) PLAYLIST-knapp (spellista) ( 66) Pilknappar ( / / / ) PREV./NEXT-knappar (föregående/nästa): Hoppa över sekvens ( 38)/ Bläddra indexfönster upp/ner ( 37) SEARCH-knapp, sökning bakåt ( 38) / SLOW-knapp, långsam uppspelning bakåt ( 38) PLAY-knapp (uppspelning) ( 37) PAUSE -knapp (pausa) ( 37) STOP -knapp (avbryt) ( 37) PHOTO-knapp (stillbildsfunktion) ( 34) Zoomknappar ( 36) SET-knapp (bekräfta/välja) SEARCH-knapp, sökning framåt ( 38) / SLOW-knapp, långsam sökning framåt ( 38) DISP. -knapp (info på skärmen) ( 61) Inledning

18 18 Lära känna kameran Skärminfo Videoinspelning Arbetssätt ( 10) Inspelningsprogram ( 50) Vitbalansering ( 55) Bildeffekt ( 56) Digitala effekter ( 64) Inspelningsmetod ( 42) Stillbildkvalitet/-storlek (vid simultan inspelning) ( 58) Fjärrsensor avstängd** ( 48) Självutlösare ( 64) Skivtyper DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 3) Skivstandard (arbetssätt VIDEO, VR ) ( 3) Stillbildsinspelning Markering för färdigställd skiva ( 75) Manuell fokusering ( 54) Bildstabilisator ( 44) Skivhantering Tidskod (timmar : minuter : sekunder) Skivans återstående inspelningstid Inspelningsvarning Vindskydd avstängt ( 45) Minivideobelysning* ( 63) Nivåmarkering ( 47) Zoom ( 36), Exponering ( 53) Ljusmätmetod* ( 59) Matningsmetod** ( 60) Stillbildskvalitet/-storlek ( 57) Bildstabilisator (stillbilder)* ( 44) Antal tillgängliga stillbilder på minneskortet, på skivan Beräknad återstående batteriladdning Autofokusram ( 59) Skakvarning ( 43) Blixt* ( 62) Låst autofokus (AF) och exponering (AE) ( 34) * Endast. **Endast.

19 Lära känna kameran 19 Skivhantering Inspelning, Paus vid inspelning, Uppspelning, Paus vid uppspelning, Snabb uppspelning framåt, Snabb uppspelning bakåt, Långsam uppspelning framåt, Långsam uppspelning bakåt Återstående inspelningstid Om inget utrymme finns kvar på skivan, visas END på skärmen och inspelningen avbryts. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Det här ska hjälpa dig att inte göra för korta inspelningar. Antal tillgängliga stillbilder på kortet/ skivan blinkar rött: Inget kort grönt: 6 eller fler bilder gult: 1-5 bilder rött: Inga fler bilder kan spelas in När du visar stillbilder är symbolen alltid grön. visas på skärmen i stället för när det gäller stillbilder på skiva. Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder trots att du just har spelat in bilder, eller också sjunker antalet med två bilder på en gång. Det här har med inspelningsförhållandena att göra. Indikator för kortåtkomst/skivåtkomst visas på skärmen bredvid antalet tillgängliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet eller skivan. SV Inledning Beräknad återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri om börjar blinka rött. Om du ansluter ett oladdat batteri till kameran stängs eventuellt strömmen av utan att visas på skärmen. Den faktiska batteriladdningen kan eventuellt inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används.

20 20 Lära känna kameran Spela upp video (vid uppspelning) Skivhantering Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Sekvensnummer Datakod ( 62) Visa stillbilder Bildnummer ( 48) Aktuell bild / Totalt antal bilder som har spelats in på kortet, spelats in på skivan Histogram ( 62) Skrivskyddsmarkering ( 73) Stillbildskvalitet/-storlek ( 57) Datum och klockslag för inspelningen Inspelningsprogram ( 50) Manuell fokusering ( 54) Ljusmätmetod* ( 59) Manuell exponering ( 53) Bildeffekt ( 56) Bildstorlek ( 57) Filstorlek Bländarvärde ( 51) Slutartid ( 51) Vitbalansering ( 55) Blixt* ( 62) * Endast.

21 Att komma igång 21 Förberedelser Att komma igång Att komma igång Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. CHG (charge) laddningsindikator SV BATT. batterifrigörare BATT. batterifrigörare 1 Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Öppna LCD-panelen. För in batteriet med kontaktsidan först och skjut det i pilens riktning; tryck batteriet lätt mot kameran tills det fastnar med ett klick. DC IN-uttag 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. Laddningsindikatorn CHG börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. Du kan även använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. Om batteriet är anslutet när du kopplar in nätaggregatet kommer inte batteriets laddning att förbrukas. NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. Förberedelser

22 22 Att komma igång LOSSA BATTERIET Frigör batteriet genom att skjuta BATT. nedåt; dra ut batteriet genom att hålla i den nedre, upphörda änden. VIKTIGT Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur nätaggregatet. När du har ställt in strömbrytaren på uppdateras viktiga filallokeringsdata på skivan. Vänta till dess att bildskärmen släcks. Eventuellt kan det höras vissa ljud från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i en temperatur mellan +10 och +30 C. Laddningen aktiveras inte om temperaturen är under 0 eller över +40 C. Du får aldrig ansluta elektrisk utrustning, som inte uttryckligen rekommenderas för detta, till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet. Du undviker kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare, etc. ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHG fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Blinkar ungefär två gånger per sekund: Över 50 % av laddningen är kvar. Blinkar ungefär en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Laddningstiden varierar beroende på omgivande temperatur och batteriets kvarvarande laddning. I kalla miljöer minskar batteriladdningens varaktighet. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden.

23 Att komma igång 23 Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider med Batteri BP-208 Tabellens inspelnings- och uppspelningstider är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. SV Batteri BP-208 BP-214 Laddningstid 160 min 245 min Maximala Inspelningsmetod inspelningstider XP SP LP XP SP LP Sökare 80 min 95 min 100 min 135 min 160 min 165 min LCD [NORMAL] 80 min 90 min 95 min 135 min 155 min 160 min LCD [BRIGHT/ LJUSSTARK] 75 min 90 min 95 min 130 min 150 min 155 min Normala Inspelningsmetod inspelningstider* XP SP LP XP SP LP Sökare 50 min 50 min 50 min 85 min 90 min 90 min LCD [NORMAL] 45 min 50 min 50 min 80 min 85 min 90 min LCD [BRIGHT/ LJUSSTARK] 45 min 50 min 50 min 80 min 80 min 85 min Uppspelningstider 100 min 115 min 125 min 170 min 190 min 210 min Förberedelser Batteri BP-208 Inspelningsmetod XP SP LP Inspelningstider Max Normal* Max Normal* Max Normal* Sökare 105 min 60 min 125 min 60 min 135 min 65 min LCD [NORMAL] 105 min 60 min 120 min. 60 min 130 min 65 min LCD [BRIGHT/ LJUSSTARK] 100 min 55 min 115 min 60 min 125 min 60 min Uppspelningstid 135 min 150 min 165 min Laddningstid 160 min Batteri BP-208 Inspelningsmetod XP SP LP Inspelningstider Max Normal* Max Normal* Max Normal* Sökare 115 min 60 min 135 min 65 min 145 min 70 min LCD [NORMAL] 110 min 60 min 125 min 65 min 140 min 65 min LCD [BRIGHT/ LJUSSTARK] 105 min 60 min 120 min 60 min 130 min 65 min Uppspelningstid 140 min 165 min 175 min Laddningstid 160 min * Ungefärliga inspelningstider, med upprepade tryckningar på start-/stoppknapp, zoom, strömbrytare.

24 24 Att komma igång Sätta i och ta ur en skiva Använd endast 8 cm mini DVD-skivor märkta med logotypen DVD-R (inklusive DVD-R DL) eller DVD-RW. Läs mer under Rekommenderade skivor ( 4). Kontrollera att skivan är ren innan du sätter i den. Ta bort eventuella fingeravtryck, smuts eller skräp från skivans yta med en mjuk linsputsduk. Sätta i skivan KONTROLLERA ( 10) Linssystemet 1 Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på. 2 Skjut OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan försiktigt. För in greppremmen under kameran så den inte kommer i vägen för skivluckan. 3 Sätt i skivan och tryck mitt på, tills skivan fastnar med ett klick. Sätt i skivan med inspelningssidan nedåt (för enkelsidiga skivor - etiketten vänd utåt). Var försiktig så att du inte kommer åt skivans inspelningsyta eller linssystemet. 4 Stäng skivluckan. Ta inte i när du stänger luckan, om det tar emot. Kontrollera att skivan är korrekt placerad. OM DU ANVÄNDER DVD-R/DVD-R DL-SKIVOR Du kan börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas på skärmen. OM DU ANVÄNDER EN DVD-RW-SKIVA Du måste formatera skivan innan du använder den första gången. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran öppnas skivans formateringsfönster, förutsatt att / - väljaren är inställd på. Skivans formateringsfönster öppnas inte när du sätter i en redan formaterad skiva. Du kan då börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas på skärmen. Välj ( ) önskad skivstandard och tryck på ( ). Gå till Att välja DVDskiva ( 3), så hittar du en jämförelse mellan skivstandarderna [VIDEO] och [VR]. Du ombeds bekräfta valet av skivstandard. Välj ( ) [YES/JA] och tryck på ( ) för att fortsätta, eller välj [NO/NEJ] och tryck på ( ) för att gå tillbaka och välja en annan skivstandard. Ett meddelande för bekräftelse visas på skärmen. Välj ( ) [YES/JA] och formateringen av skivan.

25 Att komma igång 25 Formateringen tar cirka en minut. Undvik att flytta kameran medan formateringen pågår. Du kan börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas på skärmen. ANMÄRKNINGAR Själva identifieringen av skivan kan ta en stund. Symbolen rör sig medan kameran läser skivan. Börja inte spela in förrän kameran har identifierat skivan. VIKTIGT När du använder knappen OPEN efter en inspelning kommer skivans filallokeringsdata att uppdateras innan skivluckan öppnas. Medan skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar får kameran inte utsättas för stötar; undvik t.ex. att lägga den ifrån dig lite för snabbt på ett bord. SV Ta ur skivan Förberedelser 1 Skjut OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan försiktigt. Utsätt inte kameran för kraftiga stötar när skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar. För in greppremmen under kameran så den inte kommer i vägen för skivluckan. Du kan få vänta en stund efter att du har använt knappen OPEN, innan skivluckan öppnas. 2 Ta tag i skivans kanter och lyft försiktigt ut den. Var mycket försiktig så att du inte kommer åt skivans inspelningsyta eller linssystemet. 3 Stäng skivluckan.

26 26 Att komma igång Sätta i och ta ur minneskort Till denna kamera kan du endast använda s.k. minisd-minneskort. Ta inte i när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt placerat. TA UR MINNESKORTET Tryck först en gång på minneskortet så att det frigörs, och dra det sedan rakt ut. VIKTIGT Alla nya minneskort ska formateras innan du använder dem i den här kameran ( 74). Tänk på att minneskorten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet åt fel håll kan kameran gå sönder. ANMÄRKNINGAR Eventuellt kan du få problem med vissa typer av minisd-kort. Förbereda kameran 1 Stäng av kameran. 2 Öppna locket över minneskortplatsen. 3 För in minneskortet rakt in, så långt det går. 4 Stäng locket. 1 Sätt på strömmen till kameran. Linsskyddet öppnas automatiskt. 2 Öppna linsskyddet genom att föra linsskyddsreglaget nedåt mot. 3 Justera sökaren. LCD-panelen ska vara stängd när du ska använda sökaren. Justera dioptriinställningen efter behov.

27 Att komma igång 27 4 Dra åt greppremmen. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget med pekfingret och start-/stoppknappen (avtryckaren) med tummen. Använda fjärrkontroll SV 5 Fäst den medföljande axelremmen. Trä ändarna genom remfästet och ställ in rätt längd. Förberedelser Sätta i batteriet (litiumbatteri av knapptyp CR2025) Fjärrkontrollen När du trycker på knapparna ska fjärrkontrollen riktas mot kamerans fjärrsensor. Flik 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med + -sidan vänd uppåt. 3 Skjut in batterihållaren. ANMÄRKNINGAR Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE/FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [OFF/AV ] ( 48). Det kan också vara dags att byta batteriet.

28 28 Att komma igång Ställa in bildskärmen Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. Panelen kan vridas 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på bildskärmen medan du använder sökaren). 180 vridning är också praktiskt om du vill få med dig själv vid inspelning med självutlösare. Det här är enda gången du kan använda sökare och bildskärm samtidigt. 180 Du kan vända bildskärmen mot motivet Bildskärmens bakgrundsbelysning Du kan ställa in bildskärmens ljusstyrka i två nivåer Du kan vända bildskärmen mot motivet 180 Håll DISP. nedtryckt i minst två sekunder. Upprepa för att växla mellan inställningarna normal och ljusstark. ANMÄRKNINGAR Inställningen påverkar varken sökaren eller den inspelade bilden. Med inställningen ljusstark krymper batteriets användningstid. 90

29 Använda menyerna 29 Använda menyerna Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Mer information om menyalternativ och inställningar hittar du i Listor över menyalternativ ( 41). Välja alternativ i inställningsmenyerna ( 29) SV Välja ett alternativ i /FUNKTIONmenyn ( 29) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) ikonen (i vänster kolumn) för den funktion du vill justera. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 3 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen på raden längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. För vissa inställningar måste du göra ytterligare val (, ) och/eller trycka på ( ). Följ de instruktioner som visas på bildskärmen (till exempel ikonen, små pilar, etc.). 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. 1 Tryck på. Om du spelar en skiva som spelats in i VIDEO-läge, öppnas inställningsmenyerna direkt när du trycker på. Fortsätt direkt från steg 3. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). Eller gå direkt till inställningsmenyerna genom att hålla intryckt i minst två sekunder. Du kan även trycka på MENU på fjärrkontrollen. Du återgår till menyvalet (steg 3) genom att trycka på joysticken ( ). 3 Välj ( ) önskad meny i vänster kolumn och tryck på ( ). Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och därunder listas inställningarna. 4 Välj ( ) den inställning som ska justeras och tryck på ( ). Den orange urvalsmarkeringen visar vilken inställning som har valts. Alternativ som inte kan väljas visas med svart färg. 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara inställningen. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. Förberedelser

30 30 Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Byta tidszon Standardinställning Byta språk Alternativ [DEUTSCH] [ ROMANA ] [ ] [ENGLISH] [TÜRKÇE] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] ( 29) DISPLAY SETUP LANGUAGE ENGLISH 1 Tryck på. Standardinställning 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [LANGUAGE/SPRÅK ] och tryck på ( ). 5 Välj (, ) önskat alternativ och tryck på ( ). 6 Stäng menyn genom att trycka på. ( 29) DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] och tryck på ( ). Vald tidszon visas på skärmen. Standardinställningen är Paris. 5 Välj ( ) din tidszon och tryck på ( ). Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med en -markering. 6 Stäng menyn genom att trycka på. Tidszoner När du har ställt in din hemtidszon, datum och klockslag, behöver du inte ställa om datumet och klockan när du reser till en annan tidszon. Du väljer bara tidszonen för den plats du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa -markeringarna jämte menyalternativen. Ikonerna och, som förekommer i vissa menyer, avser namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer.

31 Inställningar när du startar kameran första gången 31 Ställa in datum och klockslag SV DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00 AM ( 29) 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] och tryck på ( ). Datumets första fält är orange och markerat med upp-/nedpilar. 5 Tryck på joysticken ( ) för att ange datum och klockslag, och ( ) för att flytta mellan datumets/ klockslagets fält. 6 Starta klockan genom att trycka på ( ). 7 Stäng menyn genom att trycka på. Förberedelser VIKTIGT Om du inte använder kameran under cirka tre månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Du måste då ladda upp det inbyggda litiumbatteriet ( 107) och ställa in tidszon, datum och klockslag igen. Du kan även byta datumformat ( 49).

32 32 Inspelning Inspelning Grundläggande Inspelning funktioner Spela in video Innan du spelar in Gör först en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Eftersom inspelningar på en DVD-R- eller DVD-R DL-skiva inte kan raderas, rekommenderar vi att du använder en DVD-RW-skiva för provinspelningar. ( 10) 2 Linsskyddet öppnas automatiskt. Öppna linsskyddet genom att skjuta linsskyddsreglaget nedåt mot. 3 Ställ in / -väljaren på (Video). 4 Starta inspelningen genom att trycka på Start/Stop. Inspelningen startar. Tryck på Start/Stop en gång till för att pausa inspelningen. Skivåtkomstindikatorn (DISC) blinkar under inspelningen och lyser en stund efter att du har pausat, medan videosekvensen registreras på skivan. NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN 1 Se till att skivåtkomstindikatorn släcks. 2 Stäng av kameran. 3 Stäng linsskyddet (endast ) och LCD-panelen. 4 Ta ur skivan. VIKTIGT Undvik följande så länge skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar. I annat fall kan du drabbas av dataförlust. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller kraftiga stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ur skivan. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Byt inte arbetssätt. ANMÄRKNINGAR 1 Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på arbetssättet CAMERA/KAMERA. Den röda CAMERA/KAMERAindikatorn tänds. Om inspelningstiden: Genom att byta inspelningsmetod kan du variera skivans tillgängliga inspelningstider ( 42). Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på bildskärmen. Använd i så fall sökaren. Om du spelar in höga ljud (till exempel fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är helt normalt.

33 Inspelning 33 Om energisparläget: För att spara ström när kameran drivs med batteri, stängs kameran av automatiskt om inga knappar rörs under fem minuter ( 48). För att starta kameran igen för du strömbrytaren mot MODE och släpper den, alternativt ställer strömbrytaren på och därefter på ON igen. Om bildskärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av bildpunkterna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. Att använda stativ: Lämna inte kameran med sökaren belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ vars monteringsskruv är längre än 5,5 mm. Kameran kan gå sönder. När du spelar in video, försök få en lugn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser vid inspelningen, med mycket zoomningar och panoreringar, ger nervösa och röriga inspelningar. I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du upplever en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta paus. Kontroll av senaste inspelade sekvensen Kameran spelar upp den senaste videosekvensen (utan ljud) och återgår sedan till inspelningspaus. Vid granskning av en sekvens kan du återgå till inspelningsläge genom att välja ( ) ikonen och trycka på ( ). Om du använder DVD-RW-skivor kan du även radera sekvensen omedelbart efter inspelningen. Välj ( ) ikonen för att radera sekvensen medan du granskar den ( 67). Välja sidförhållande för dina inspelningar (16:9 bredbildsformat eller 4:3 standardformat) Välj sidförhållanden för dina inspelningar så att de passar din TV. Kameran använder hela CCD-sensorns kapacitet och ger då högupplöst 16:9-format. KONTROLLERA CAMERA SETUP WIDESCREEN Standardinställning ON ( 10) SV Grundläggande funktioner NEXT 1 Om du inte får upp joystickguiden på skärmen, tryck på ( ). 2 Tryck kamerans joystick ( ) mot. Om inte syns i joystickguiden, kan du trycka joysticken ( ) några gånger i riktning mot [NEXT/NÄSTA], så får du fram ovanstående joystickguide. Om programväljaren står på AUTO visas bara en joystickguide. 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [WIDESCREEN/ BREDBILD] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) ett alternativ och tryck på ( ). Standardinställningen är bredbild (16:9). Du spelar in med normalt sidförhållande (4:3) genom att välja [ OFF/AV].

34 34 Inspelning 6 Stäng menyn genom att trycka på. ANMÄRKNINGAR Eftersom kamerans skärmar har ett sidförhållande på 16:9 hamnar inspelningar med sidförhållandet 4:3 i mitten av skärmen, med svarta ränder på sidorna. Du kan inte göra simultana inspelningar av stillbild på minneskortet om du spelar in i bredbildsformat (16:9). Om du spelar in i bredbildsformat med [IMG STAB/BILDSTAB.] inställd på [ OFF/AV] ( 44), får du en bredare betraktningsvinkel. Spela upp en bredbildsinspelning: TV-apparater som är kompatibla med systemet Video ID-1 går automatiskt över till bredbildsformat (16:9). I annat fall måste du ändra sidförhållandet manuellt. Om du ska spela upp på en TV med normalt sidförhållande (4:3), måste du även ändra inställningen [TV TYPE/TV-TYP] ( 49). Stillbildsfotografering Innan du använder ett nytt minneskort, måste det formateras med den här kameran ( 74). ( 10) 1 Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på arbetssättet CAMERA/KAMERA. Den röda CAMERA/KAMERAindikatorn tänds. 2 Linsskyddet öppnas automatiskt. Öppna linsskyddet genom att föra linsskyddsreglaget nedåt mot.

35 Inspelning 35 3 Ställ in / -väljaren på (Stillbilder). 4 Byt eventuellt inspelningsmedium. Läs Välja media för stillbilder ( 35). 5 Tryck ned PHOTO halvvägs. När kameran har fokuserat automatiskt blir grön och en eller flera autofokusramar visas på skärmen. Om du trycker på PHOTO på fjärrkontrollen registreras stillbilden omedelbart. 6 Tryck ned PHOTO helt. Kort-/skivåtkomstindikatorn (CARD/ KORT-DISC/SKIVA) blinkar medan bilden registreras. VIKTIGT Så länge kort-/skivåtkomstindikatorn ( eller ) visas på skärmen, eller om kort-/ skivåtkomstindikatorn (CARD/KORT-DISC/ SKIVA) lyser eller blinkar, bör du undvika följande. I annat fall kan du drabbas av dataförlust. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller kraftiga stötar. - Öppna inte skivluckan/minneskortluckan och ta inte ur skivan eller minneskortet. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte / -väljarens inställning och byt inte arbetssätt. ANMÄRKNINGAR Om motivet inte lämpar sig för autofokusering blir gul. Fokusera manuellt ( 54). När motivet är för ljust börjar OVEREXP. att blinka. Använd i så fall NDfiltret i filtersats FS-H37U (extra tillbehör). Välja media för stillbilder Du kan spela in stillbilder på antingen minneskort eller skiva. Standardmedia för stillbilder är minneskort. Om du inte ändrar inställningen av media för stillbilder används senast valda media. ( 29) 1 Tryck på. ( 10) 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [SYSTEM SETUP/ SYSTEMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) alternativet [MEDIA SEL./ MEDIAVAL ] och tryck på ( ). 5 Spara inställningarna och stäng menyn genom att välja ( ) [ DISC/SKIVA] eller [ CARD/ KORT] och tryck på ( ) Under inspelning ändras symbolen för arbetssätt till (DISC/SKIVA, stillbilder) eller (CARD/KORT, stillbilder), beroende på valt media. Under uppspelning ändras symbolen för arbetssätt till (DISC/SKIVA, stillbilder) respektive (CARD/KORT, stillbilder). SV Grundläggande funktioner

36 36 Inspelning Zooma KONTROLLERA : Du kan komplettera den optiska zoomen med digital zoom ( 44). Optisk zoom 10x 35x Digital zoom* 200x 1000x * Endast. Zooma ut ( 10) HASTIGHET 3] (om du har valt [ VARIABLE/VARIABEL]). Om du har valt zoomhastigheten [ VARIABLE/VARIABEL] får du en högre hastighet när kameran står på inspelningspaus. Håll minst 1 meters avstånd till motivet. Med vidvinkel kan du fokusera på motiv som befinner sig så nära som 1 cm. Snabbstart Med snabbstartfunktionen behöver du aldrig missa de där speciella ögonblicken. Om du trycker på QUICK START i stället för att stänga av kameran, är den redo för inspelning på en sekund. KONTROLLERA ( 10) : Du kan inte aktivera snabbstartläget medan du spelar in. Optisk zoom Flytta zoomspaken mot W för att zooma ut (vidvinkel). Flytta spaken mot T för att zooma in (telefoto). Du kan även ändra zoomens hastighet ( 44). Välj mellan tre fasta zoomhastigheter och en variabel hastighet, som beror på hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck försiktigt för en långsam zoom och tryck hårdare för en snabbare reaktion. ANMÄRKNINGAR Zooma in Du kan även använda T- och W-knapparna på fjärrkontrollen. Zoomhastigheten med fjärrkontrollen är antingen densamma som med kamerans väljare (om du har valt en av de fasta hastigheterna) eller fast på [ SPEED 3/ 1 Tryck ner QUICK START. Standbyindikatorn tänds när kameran har snabbstartats och är redo för inspelning.

37 Uppspelning 37 Ibland blinkar standbyindikatorn när kameran genomgår någon förberedande process. Kameran är redo när indikatorn slutar blinka och lyser med fast sken. 2 Tryck på QUICK START igen när du vill återgå till inspelningen. Kameran står redo i inspelningspaus på ca. en sekund. ANMÄRKNINGAR När du aktiverar kameran från standbyläge ändras följande inställningar automatiskt: - Manuellt fokus återgår till autofokus (AF). - Manuell exponering återgår till automatisk exponering. - Zoompositionen återgår till vidvinkel W. I standbyläget drar kameran ungefär hälften så mycket energi som vid inspelningspaus. Om du använder batteriet kan du alltså spara energi med den här inställningen. När kameran har stått oanvänd i snabbstartläget i tio minuter stängs den av, oavsett vilken [POWER SAVE/ ENERGISPARINSTÄLLNING] du har valt ( 48). Du kan välja tidsintervall för automatisk avstängning med inställningen [ STANDBY OFF/STANDBY AV] ( 48). För att starta kameran igen efter automatisk avstängning, för du strömbrytaren mot MODE och släpper, alternativt ställer strömbrytaren på och därefter på ON igen. Nedanstående aktiviteter återför kameran till inspelningspaus (när standbyindikatorn lyser). - Öppna skivluckan. - Ställ strömbrytaren på MODE. - Ändra läget för / -väljaren. Uppspelning Uppspelning Spela upp video KONTROLLERA Vissa funktioner kan även aktiveras med knapparna på fjärrkontrollen. ( 10) SV Grundläggande funktioner 1 Ställ strömbrytaren på ON och ställ den därefter på MODE och släpp. Kameran står nu på PLAY/SPELA. Den gröna indikatorn PLAY/SPELA tänds. 2 Ställ / -väljaren på (Video). Indexfönstret med videosekvenser öppnas, med urvalsramen på första sekvensen.

38 38 Uppspelning 3 Flytta (, ) urvalsramen till den sekvens du vill spela upp. Du går till nästa/föregående indexsida genom att trycka på eller på kameran ( NEXT eller PREV. på fjärrkontrollen) 4 Tryck på / för att starta uppspelningen. Uppspelningen startar från den sekvens du valde och fortsätter till och med den sist inspelade sekvensen. VID UPPSPELNING 5 Tryck på / igen för att välja uppspelningspaus. 6 Tryck på för att stoppa uppspelningen och återgå till indexfönstret. ANMÄRKNINGAR Vid uppspelning av en DVD-R DL-skiva (Dual Layer) kan du märka ett kort avbrott (cirka en sekund) vid den punkt där uppspelningen övergår från lager 1 till lager 2. Du kan visa datum och klockslag då inspelningen gjordes, samt andra data som kameran registrerade vid inspelningen ( 61). SPECIELLA UPPSPELNINGSMETODER Snabb uppspelning Vid normal uppspelning trycker du på eller på kameran ( SEARCH eller SEARCH på fjärrkontrollen*). Du ökar hastigheten genom att trycka flera gånger på knappen. Snabb uppspelning: 5x 15x 25x normal hastighet. Långsam uppspelning Vid uppspelningspaus trycker du på eller på kameran ( SLOW eller SLOW på fjärrkontrollen*). Du ökar hastigheten genom att trycka flera gånger på knappen. Långsam uppspelning: 1/16 1/8 1/4 normal hastighet. Hoppa över sekvenser Du kan hoppa till nästa sekvens under pågående uppspelning genom att trycka på joysticken ( ) eller på NEXT på fjärrkontrollen*. Du hoppar till början av aktuell sekvens genom att trycka på joysticken ( ) eller på PREV. på fjärrkontrollen. Du kan hoppa till föregående sekvens genom att trycka på joysticken ( ) två gånger eller på PREV. två gånger. JUSTERA VOLYMEN Kameran spelar upp ljudet i den inbyggda högtalaren. Ljudet stängs av när du stänger LCD-panelen eller ansluter stereovideokabeln till AV-uttaget. Vid uppspelning av en videosekvens: 1 Om joystickguiden inte visas på skärmen, tryck på ( ). 2 Justera volymen genom att skjuta joysticken ( ) mot eller. Stäng av ljudet helt genom att trycka på ( ) tills volymikonen ändras till. Tryck på ( ) igen om du vill gömma joystickguiden vid uppspelningen. Du behöver inte ta fram joystickguiden (ovan) för att hoppa över sekvenser. * Fjärrkontroll medföljer inte vid köp av. ANMÄRKNINGAR Vid den här typen av specialuppspelning hörs inget ljus. Vissa speciella uppspelningsmetoder kan orsaka problem med uppspelningsbilden (fyrkantiga artefakter, ränder, etc.). Långsam uppspelning kan inte användas om skivan har formaterats i VIDEO-läge.

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

4-138-184-13(1) DVD Writer. Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-13(1) DVD Writer. Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-13(1) DVD Writer Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Säkerhetsföreskrifter VARNING Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för att undvika risk för brand eller elektriska

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

HD-kamera Användarhandbok. Svenska PAL CEL-SQ8DA250

HD-kamera Användarhandbok. Svenska PAL CEL-SQ8DA250 HD-kamera Användarhandbok Svenska PAL CEL-SQ8DA250 Viktiga anvisningar 2 VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE SKRUVA ISÄR KAMERAN. KAMERAN INNEHÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Att använda DVD-RAM-skivor

Att använda DVD-RAM-skivor Denna bruksanvisning innehåller ett minimum av information för att använda DVD-RAM-skivor tillsammans med drivenheten DVD MULTI under Windows 98/Me/2000. Windows, Windows NT och MS-DOS är registrerade

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Burrel Full HD kamera med 2.0 display

Burrel Full HD kamera med 2.0 display Burrel Full HD kamera med 2.0 display VARNING För att förhindra brand och elektriska stötar, använd inte kameran vid regn eller fukt. Observera Elektromagnetiska fält vid vissa frekvenser kan påverka bilder

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer