CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok"

Transkript

1 CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y

2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. UPPHOVSRÄTT, VARNING: Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter och strida mot gällande upphovsrättslagstiftning. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UT NÄTKONTAKTEN UR ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Undvik risk för elstöt genom att inte utsätta produkten för fukt eller stänk. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. CA-570 har en typskylt på undersidan. Om du använder annan enhet än nätaggregatet CA-570 kan kameran skadas. 2

3 Endast för EU (och EEA). De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EG), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Produkten ska lämnas in på en därför anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller besök (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) Varumärken Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder. Logotyperna x.v.color och x.v.color är varumärken. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder. AVCHD och AVCHD -logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. I den här enheten finns exfat-teknik som används på licens från Microsoft. ALL ANNAN ANVÄNDNING AV DEN HÄR PRODUKTEN ÄN PRIVAT KONSUMENTANVÄNDNING SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÖVERENSSTÄMMER MED STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR FÖRPACKADE MEDIA, ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN LICENS ENLIGT GÄLLANDE PATENT I MPEG-2 PATENTSERIEN. LICENS UTGES AV MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO Den här produkten licensieras enligt AT&T-patenten för MPEG-4-standarden och används för kodning av MPEG-4-kompatibel video och/eller avkodning av MPEG-4-kompatibel video som har kodats (1) för privat och icke kommersiellt bruk eller (2) av en videoleverantör på licens enligt AT&T-patenten i syfte att tillhandahålla MPEG-4-kompatibel video. Ingen licens beviljas eller inkluderas för något annat bruk vad gäller MPEG-4- standarden. 3

4 Nya, spännande funktioner 1 Storyskapare (0 61) Kamerans Full HD CMOS-sensor fångar rörliga bilder med upplösningen x pixlar 2. Videosekvenserna spelas in i minnet enligt AVCHDspecifikationerna 3. Din nya HD-kamera fångar de där verkligt speciella stunderna i livet, med enastående bildkvalitet och autentiska, livfulla färger! Du kan omvandla dina videoinspelningar till fängslande berättelser genom att spela in enligt enkla manusförslag, som har optimerats för respektive scenario. Dekoration (0 65) Biofilter (0 63) Sätt lite extra piff på dina videosekvenser genom att lägga till text, märken eller frihandsillustrationer direkt i kameran. Med proffsiga biofilter får dina inspelningar en unik och originell touch. 1 Full HD 1080 syftar på Canon-kameror som är kompatibla med högupplöst video, bestående av vertikala pixlar (scanninglinjer). 2 Video spelas endast in med den här upplösningen om du har valt inspelningsläge MXP eller FXP. Övriga inspelningslägen spelar in med x pixlar. 3 AVCHD är en standard för inspelning av högupplöst video. AVCHDspecifikationerna innebär att videosignalen spelas in med MPEG-4 AVC/H.264- komprimering och ljudsignalen spelas in i Dolby Digital. 4

5 Smart AUTO (0 44) Smart AUTO väljer automatiskt ut den bästa inställningen för den videosekvens du tänker spela in. Dina inspelningar blir helt fantastiska utan att du behöver grubbla över inställningarna. Video Snapshot (0 64) Växla minne (0 39) f Spela in eller plocka ut korta videosekvenser och arrangera dem till videoklipp med din favoritmusik i bakgrunden. Är minnet nästan fullt? Med hjälp av dubbla kortplatser kan du fortsätta spela in utan avbrott. Ansiktsigenkänning (0 88) Kameran identifierar automatiskt människors ansikten och justerar fokus och övriga inställningar på bästa sätt, för perfekt resultat. Bildstabilisator Dynamisk bildstabilisator (0 86) kompenserar för kameraskakningar om du spelar in video medan du rör dig. Powered IS (0 87) ger stabila inspelningar när du zoomar in på avlägsna motiv (max. telefoto). 5

6 Visa dina inspelningar med hjälp av annan utrustning Anslut kameran till en HDTV (0 126) Spela upp video direkt från ditt minneskort AVCHD-kompatibla HDTV och digitala inspelare med kortplats som är kompatibel med rätt typ av minneskort*. Eye-Fi Använd ett Eye-Fi-kort (0 140) för att ladda upp inspelningar trådlöst till datorn eller till webben. Spara eller ladda upp till webben. Göra egna skivor Använd den medföljande programvaran från PIXELA (0 130, 135). AVCHD Högupplösning (High definition) MPEG-2 Standardupplösning (Standard definition) Konvertera HD-videosekvenser till standardupplösta filer direkt i kameran (0 135). * Se enhetens användarhandbok. Beroende på vilken typ av utrustning du använder kan du få problem med uppspelningen även om enheten är AVCHDkompatibel. Du måste i så fall spela upp inspelningarna på minneskortet med den här kameran. 6

7 7

8 Innehållsförteckning Inledning 4 Nya, spännande funktioner 12 Om den här handboken 14 Lära känna kameran 14 Medföljande tillbehör och CD-skivor 16 Namn på delar Förberedelser 20 Komma igång 20 Ladda batteriet 22 Förbereda tillbehören 25 Justera LCD-skärmens position och ljusstyrka 27 Använda sökaren 28 Kamerans grundläggande funktioner 28 Använda pekskärmen 29 Funktionslägen 30 Använda menyerna 32 Inställningar när du startar kameran första gången 32 Ställa in datum och klockslag 33 Byta språk 33 Byta tidszon 35 Använda minneskort 35 Minneskort som är kompatibla med den här videokameran 37 Sätta i och ta ur minneskort 38 Välja inspelningsminne 39 Växla minne 40 Formatera minnet 8 Innehållsförteckning

9 AUTO-läge 42 Grundläggande inspelning 42 Spela in video och ta stillbilder i AUTO-läge 44 Om Smart AUTO-funktionen 47 Zooma 49 Snabbstartfunktion Video 51 Grundläggande uppspelningsfunktioner 51 Spela upp video 55 3D-bläddring 55 Fönstret för indexval: Välj vilken typ av innehåll som ska spelas upp 57 Radera sekvenser och stories 61 Videostories och biokänsla 61 Med Storyskapare kan du skapa fängslande berättelser 63 CINEMA-läge och biofilter 64 Video Snapshot 65 Dekoration: En mer personlig touch 70 Spela upp stories från galleriet 72 Klassificera sekvenser 73 Spela upp till bakgrundsmusik 77 Kopiera och flytta sekvenser inom/mellan stories 78 Välja en storys miniatyrbild 78 Byta titel på en story 80 Avancerade funktioner 80 Inspelning i y-läge (manuellt) 81 Välja videokvalitet (inspelningsläge) 83 Val av bildfrekvens 83 Inspelningsprogram för specialmotiv 86 Avancerad bildstabilisering 87 Förinspelning 88 Ansiktsigenkänning 90 Peka och spåra 91 Faders 92 Manuell inställning av slutartid eller bländare 94 Justera exponeringen manuellt Innehållsförteckning 9

10 95 Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC) 95 Manuell fokusering 97 Telemakro 98 Vitbalansering 99 Bildeffekter 100 Självutlösare 101 Ljudinspelningsnivå 102 Inbyggd mikrofons riktverkan 103 Equalizer 104 Ljudmix 105 Använda hörlurar 106 Använda avancerat minifäste 107 Använda extern mikrofon 109 Använda extern videolampa 110 Använda zoomfjärrkontroll 111 Välja startpunkt för uppspelningen 112 Skärminformation och datakod 113 Hämta stillbilder och video snapshot-sekvenser från en videofilm 115 Dela videosekvenser Stillbilder 117 Visa stillbilder 119 Radera stillbilder 120 Bildspel Externa anslutningar 122 Kontakter på kameran 123 Kopplingsschema 126 Uppspelning på en TV 127 Spara och dela dina inspelningar 127 Kopiera inspelningar till ett minneskort 130 Spara inspelningar på en dator 134 Kopiera över inspelningar till extern videoenhet 135 Ladda upp video till webbplats för videodelning 10 Innehållsförteckning

11 Övrig information 142 Bilaga: Listor över menyalternativ 142 FUNC.-panel 145 Inställningsmenyer 157 Bilaga: Ikoner och information på skärmen 161 Problem? 161 Felsökning 168 Lista över meddelanden 175 Gör så här 175 Säkerhetsanvisningar 180 Underhåll/Övrigt 181 Använda kameran utomlands 182 Allmän information 182 Tillbehör 183 Extra tillbehör 189 Tekniska data 193 Register Innehållsförteckning 11

12 Om den här handboken Vi gratulerar till valet av Canon LEGRIA HF M41/LEGRIA HF M40/ LEGRIA HF M400. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om din kamera inte fungerar som den ska kan du använda kapitlet Felsökning (0 161). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Begränsningar eller krav avseende den beskrivna funktionen. 0: Sidhänvisning i den här handboken. rsidhänvisning till ett kapitel i Fotoapplikation Användarhandbok, som finns som PDF-fil på extraskivan som medföljer kameran. : Text som enbart gäller angiven modell. Vi har använt följande termer i den här handboken: Om termen minne inte är närmare specificerad, som minneskort eller inbyggt minne, syftar den på båda. Sekvens avser en inspelad videoenhet, från den punkt där du tryckte på g-knappen för att starta inspelningen till dess att du trycker igen för att pausa. Termerna bild och stillbild har samma innebörd. Bilderna i den här handboken är simulerade stillbilder som har tagits med stillbildskamera. Om inte annat anges refererar bilder och menyikoner till. 12 Inledning

13 anger att en funktion är tillgänglig i angivet funktionsläge och anger att funktionen inte är tillgänglig. Du får mer detaljerad information i avsnittet Funktionslägen (0 29). Hakparenteser [ ] används för att symbolisera kontrollknappar och menyalternativ med pekfunktion, samt övrig skärminformation. Självutlösare Funktionslägen: [FUNC.] 8 [MENU] [Självutlösare] 8 [A På n] 8 [a] n visas på skärmen. Välj [B Av] igen för att stänga av självutlösaren. Video: Ställ kameran på inspelningspaus och tryck på g. Kameran börjar spela in efter 10 sekunders nedräkning*. Nedräkningen visas på bildskärmen. Alla namn på kamerans knappar och väljare anges inom en knappram. Till exempel h. 8-pilen används vid förkortade menyalternativ. Mer information om hur du använder menyerna finns i avsnittet Använda menyerna (0 30). Det finns en sammanställning över alla tillgängliga menyalternativ och inställningar i bilagan Listor över menyalternativ (0 142). Inledning 13

14 Lära känna kameran Medföljande tillbehör och CD-skivor De här tillbehören får du tillsammans med kameran: CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-808 Batteri WL-D89 Trådlös fjärrkontroll (inkl. CR2025 litiumbatteri av knapptyp) Penna HTC-100/S HDMI-kabel STV-250N Stereovideokabel Snabbguide IFC-300PCU/S USB-kabel Installationshandbok för programvara från PIXELA 14 Inledning

15 De här CD-skivorna och programvarorna får du tillsammans med din videokamera: CD-skiva med programvara Transfer Utility från PIXELA* -Använd Transfer Utility för att spara och överföra sekvenser och musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik. CD-skiva med programvara VideoBrowser från PIXELA* - Utöver alla funktionerna i Transfer Utility, kan du använda VideoBrowser för att hantera, redigera och spela upp videosekvenser. CD-skivan Y Användarhandbok/Fotoapplikationer ver.35*/ Musikdata/Bildmixdata (i handboken kallas den för extraskivan ). Innehåller följande. - Användarhandbok - innehåller en komplett version av kamerans användarhandbok (denna PDF-fil). - Fotoapplikation - programvara för att spara, hantera och skriva ut stillbilder. - Musikdata - musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik vid uppspelning. Dessa musikfiler är enbart avsedda att användas med den medföljande programvaran från PIXELA. Skivan kan inte spelas upp på CD-spelare. - Bildmixdata - bildfiler som kan användas med bildmixfunktionen (bildmixramar). * På CD-skivan finns även programvaruhandboken (som PDF-fil). Inledning 15

16 Namn på delar Från vänster Från höger 9 Aq Aa As 1 2-knapp (kamera/uppspelning) (0 29) 2 VIDEO SNAP-knapp (video snapshot) (0 64) 3 -knapp (Storyskapare) (0 61) 4 DISP.-knapp (skärminformation) (0 26, 112)/ BATT. INFO-knapp (batteriinformation) (0 160) 5 USB-kontakt (0 122, 125, 134) 6 AV OUT-utgång (0 122, 124)/ X-kontakt (hörlurar) (0 105) 7 COMPONENT OUT-utgång (0 122, 124) 8 HDMI OUT-utgång (0 122, 123) 9 ACCESS-indikator (0 42) Aq Programväljare (0 29) Aa Handrem (0 23) As Högtalare (0 53) Ad Fäste för hals-/axelrem (0 23) Af Lucka över dubbla kortplatser Ag Kortplats X (0 37) Ah Kortplats Y (0 37) Aj MIC-kontakt (0 108, 108) Ak Stereomikrofon (0 101, 102) Al Instant AF-sensor (0 147) AdAf Ag Ah Aj Framifrån Ak Al 16 Inledning

17 Ovanifrån Sq Sa Sq Avancerat minifäste (0 106) Sa Zoomspak (0 47) Ss POWER-knapp Sd ON/OFF (CHG)-indikator (laddning): Grön på Orange standby (0 49) Röd laddar (0 20) Sf Fjärrsensor (0 22) Sg LCD-pekskärm (0 25, 28) Sh POWERED IS-knapp (0 87)/ WEB-knapp (0 135) Ss Sd LCD-panel Sf Sg Sh Inledning 17

18 Bakifrån Sj Sk Sj Batterifäste (0 20) Sk START/STOP-knapp (0 42) Sl DC IN-ingång (0 20) Dq RESET-knapp (0 165) Da Dioptriväljare* (0 27) Ds Sökare* (0 27) Dd VIEWFINDER-knapp* (0 27) Df BATTERY RELEASE-knapp (0 21) Dg Stativfäste (0 176) Dh Tillverkningsnummer Sl Dq Da Ds * Endast. Dd Underifrån Df Dg Dh 18 Inledning

19 Trådlös fjärrkontroll WL-D89 1 START/STOP-knapp (0 42) 2 b-knapp (val av index) (0 55) Växla mellan inspelning och uppspelning genom att trycka in och hålla kvar i minst 2 sekunder. 3 MENU-knapp (0 31, 145) 4 DISP.-knapp (skärminformation) (0 112) 5 SET-knapp 6 B-knapp (stopp) (0 51) 7 PHOTO-knapp (0 42) 8 Zoomknappar (0 47) 9 Navigeringsknappar ( Z/O/y/A ) Aq A/C-knapp (uppspelning/paus) (0 51) Inledning 19

20 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som till exempel hur du använder pekskärmen, menynavigering, samt vilka inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Komma igång Ladda batteriet Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Första gången du använder ett batteri bör du ladda det fullt och sedan använda kameran till dess att batteriet är helt urladdat. På så sätt får du en korrekt återgivning av återstående inspelningstid. Information om ungefärliga laddnings- och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i Laddnings-, inspelningsoch uppspelningstider (0 184). 1 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 3 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. 4 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck försiktigt in batteriet i batterifästet och skjut det uppåt tills det fäster med ett klickljud. DC IN-ingång 20 Förberedelser

21 5 Laddningen startar så snart kameran stängs av. Om kameran var igång släcks den gröna ON/OFF (CHG)- indikatorn när du stänger av kameran. Efter en stund börjar ON/OFF (CHG)-indikatorn att blinka rött (batteriet laddas). Den röda ON/OFF (CHG)- indikatorn släcks när batteriet är fulladdat. Om indikatorn blinkar snabbt, gå till Felsökning (0 164). ON/OFF (CHG)-indikator (laddning) 4 Lossa det laddningsbara batteriet 1 Håll U intryckt och dra den i pilens riktning. 2 Skjut batteriet utåt, och dra ut det ur fästet. BATTERY RELEASE-knapp VIKTIGT Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätaggregatet. När du har stängt av kameran med x uppdateras viktiga data i minnet. Du måste vänta tills den gröna ON/OFF (CHG)-indikatorn släcks. Anslut aldrig sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet som inte uttryckligen rekommenderas för detta. Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare, etc. Förberedelser 21

22 ANMÄRKNINGAR Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur på mellan 10 C och 30 C. Om omgivande temperatur eller batteriets temperatur ligger utanför omfånget 0 C till 40 C, kommer inte laddningen att gå igång. Batteriet laddas bara när kameran är avstängd. Om du kopplade ur strömmen medan batteriet laddades, kontrollera att ON/OFF (CHG)-indikatorn har slocknat innan du återansluter strömmen. Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätaggregatet så att batteriets laddning inte förbrukas. Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem. Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden. Förbereda tillbehören Trådlös fjärrkontroll Börja med att installera det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen. 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Placera litiumbatteriet med + - markeringen vänd uppåt. 3 Sätt tillbaka batterihållaren. Flik Använda fjärrkontrollen När du trycker på knapparna måste fjärrkontrollen riktas mot kamerans fjärrsensor. Om du vrider LCD-panelen 180 så kan du stå framför kameran när du använder fjärrkontrollen. 22 Förberedelser

23 ANMÄRKNINGAR Den trådlösa fjärrkontrollen kanske inte fungerar som den ska om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Handrem och hals-/axelrem Spänn handremmen. Ställ in handremmen så att du når zoomspaken med pekfingret och g-knappen med tummen. Den medföljande pennan kan fästas i handremmen. Ta loss handremmen 1 Lyft handremmens vadderade flik och lossa remmen från kardborrbandet. 2 Dra ut remmen ur kamerans främre fäste, ur själva handremmen och slutligen ur kamerans bakre fäste. Förberedelser 23

24 Fästa extra handledsrem Fäst handledsremmen i kamerans bakre fäste, justera längden och dra åt. Du kan även fästa handledsremmen i handremmens fäste, om du av säkerhetsskäl önskar använda båda remmarna. Fästa extra axelrem Trä axelremmens ändar genom handremmens fäste och justera remmens längd. 24 Förberedelser

25 Justera LCD-skärmens position och ljusstyrka Rotera LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. Panelen kan vridas 180 mot objektivet. I följande fall är det praktiskt att kunna vrida LCD-panelen 180 : - Så att motivet kan se sig själv på LCD-skärmen medan du använder sökaren. - Om du vill vara med på bilden vid inspelning med självutlösare. - För att kunna styra kameran med fjärrkontrollen från kamerans framsida Motivet kan se sig själv på LCD-skärmen ( Du kan använda sökaren under tiden) ANMÄRKNINGAR Om LCD-skärmen och sökarens* skärm: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationerna. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. * Endast. Förberedelser 25

26 LCD-bakgrundsbelysning Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCDskärmen. Aktivera LCD-bakgrundsbelysning, så blir bilden ljusare. Låt kameran vara på; tryck in h och håll kvar i minst 2 sekunder. Upprepa för att stänga av (normal) eller sätta på (ljus) LCDbakgrundsbelysningen. ANMÄRKNINGAR LCD-bakgrundsbelysningen påverkar inte inspelningens ljusstyrka. Den ljusstarka inställningen förkortar batteriets användningstid. Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka ytterligare med hjälp av inställningen 6 8 [Bildskärmens ljusstyrka], alternativt dämpa skärmen med inställningen 6 8 [Bildskärmsdimmer], om kameran t.ex. ska användas i en miljö där ljuset från LCD-skärmen kan verka störande. Mer information om hur du sköter din pekskärm finns i Säkerhetsanvisningar (0 175), Rengöring (0 180). 26 Förberedelser

27 Använda sökaren Om det är svårt att använda LCD-skärmen trots att bakgrundsbelysningen är avstängd, kan sökaren användas i stället. Du kan även använda sökaren om LCD-panelen har roterats 180, för att motivet ska se inspelningen. Dioptrijusteringsspak Tryck på för att aktivera sökaren. LCD-panelen kan stängas, eller vid behov vändas mot motivet. Justera vid behov sökaren med hjälp av dioptriväljaren. LCD-skärmens bakgrundsbelysning avser både LCD-skärmen och sökaren. ANMÄRKNINGAR Mer information om hur du sköter din sökare finns i Säkerhetsanvisningar (0 175), Rengöring (0 180). Förberedelser 27

28 Kamerans grundläggande funktioner Använda pekskärmen Kontrollknappar och menyalternativ på skärmen varierar beroende på valt arbetssätt och vilken funktion du använder. Pekskärmens intuitiva gränssnitt ger dig omedelbar tillgång till samtliga funktioner. Använd pennan för att öka precisionen. Peka Tryck med fingret på en komponent som visas på pekskärmen. Används för att spela upp en sekvens via indexfönstret, välja en inställning i menyn, välja ett motiv som kameran ska identifiera som huvudmotiv etc. Drag Håll kvar fingret och dra det uppåt och nedåt, eller åt vänster och höger över skärmen. Används för att bläddra i menyer, bläddra i indexfönster eller justera skjutreglage som t.ex. volymkontrollen. VIKTIGT Kameran har en tryckkänslig pekskärm. Tryck till bestämt på skärmen för att använda pekfunktionerna. I följande situationer kanske inte pekfunktionerna kan användas. - Om du använder nageln eller ett annat spetsigt föremål än den medföljande pennan, som t.ex. en kulspetspenna. - Manövrera pekskärmen med våta händer eller handskar. - Om du trycker för hårt eller repar skärmen. - Om du har placerat ett skärmskydd eller en självhäftande film över pekskärmens yta. 28 Förberedelser

29 Funktionslägen Inspelning I inspelningsläge avgörs kamerans funktionsläge av programväljarens inställning. Funktionsläge Programväljare Funktion Låt kameran sköta alla inställningarna, medan du fokuserar på inspelningen (0 42). Bra för nybörjare och personer som föredrar att inte behöva bekymra sig om kamerans inställningar. Få tillgång till alla menyer, inställningar och avancerade funktioner (0 80). Ge dina inspelningar biokänsla och använd biofiltren för att skapa egna, unika videoinspelningar (0 63). Uppspelning Tryck på knappen för kamera/uppspelning S för att växla mellan kamera- (inspelnings-) och uppspelningsläge. Om du trycker på S när kameran är avstängd startas kameran direkt i uppspelningsläge. Funktionsläge Funktion Spela upp video (0 51). Visa stillbilder (0 117). ANMÄRKNINGAR När uppspelningsläget väljs används automatiskt samma minne för uppspelningen som användes vid inspelning. Om du vill växla mellan inspelnings- och uppspelningsläge kan du även trycka in B på fjärrkontrollen och hålla kvar i minst 2 sekunder. Förberedelser 29

30 Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via FUNC.-panelen och inställningsmenyerna. Se bilagan Listor över menyalternativ (0 142) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. FUNC.-panel Funktionslägen: FUNC.-panelen innehåller en praktisk översikt över de vanligaste inspelningsfunktionerna. Peka på [FUNC.] för att öppna FUNC.- panelen och peka sedan på den funktion du vill ställa in eller justera. Du kan behöva dra fingret uppåt och nedåt längs scrollningslisten för att hitta önskad funktions kontrollknapp. I -läge har du begränsad tillgång till funktionerna. Peka på önskad funktions kontrollknapp Redigeringspanel Funktionslägen: FUNC.-panelen i -läge Dra med fingret uppåt och nedåt längs scrollningslisten så kan du se resten av panelen Peka på [Redigera] så öppnas en panel med tillgängliga alternativ (kopiera, radera, etc.); peka sedan på önskad funktion. Redigeringspanelen i -läget Peka på önskad funktions kontrollknapp 30 Förberedelser

31 Inställningsmenyer Funktionslägen: * * I -läget kan du inte öppna inställningsmenyerna, och de flesta inställningarna har standardvärden. 1 Endast eller : Peka på [FUNC.] 2 Peka på [MENU] för att öppna inställningsmenyerna. Du kan även trycka på u på fjärrkontrollen. 3 Peka på önskad menyflik. 4 Dra fingret uppåt och nedåt för att flytta den inställning som ska ändras till den orangefärgade urvalsramen. Menyalternativ som inte är tillgängliga gråskuggas. Peka på vilket menyalternativ som helst på skärmen så hamnar det direkt i urvalsramen. 5 När önskat menyalternativ befinner sig i ramen trycker du på den orangefärgade ramen till höger. 6 Peka på önskat alternativ och peka sedan på [a]. Du kan när som helst stänga av menyn genom att peka på [a]. Förberedelser 31

32 Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Innan du börjar använda kameran måste du ställa in kamerans datum och klocka. [Date/Time-Datum/Klockslag] (menyfönster för inställning av datum och klockslag) öppnas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd. När fönstret [Date/Time-Datum/Klockslag] visas är årtalet markerat. 1 Peka på det fält som ska ändras (år, månad, dag, timmar eller minuter). 2 Justera efter behov genom att peka på [Z] eller [O]. 3 Ställ in rätt datum och klockslag genom att justera respektive fält. 4 Välj önskat datumformat genom att peka på [Y.M.D/Å.M.D], [M.D,Y/M.D,Å] eller [D.M.Y/D.M.Å]. I vissa fönster visas ett förkortat datum (siffror i stället för månadens namn), men det följer fortfarande angivet datumformat. 5 Peka på [24H/24T] om du vill använda 24-timmarsformat, eller låt rutan vara omarkerad om du vill använda 12-timmarsformat (FM/ EM). 6 Peka på [OK] för att starta klockan och stänga av inställningsmenyn. ANMÄRKNINGAR Du kan justera datum och tid senare, med inställningen 6 8 [Date/ Time-Datum/Klockslag]. Om du inte använder kameran på cirka 3 månader har det inbyggda, återuppladdningsbara litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum och klockslag är borta. Du måste då ladda upp litiumbatteriet (0 178) och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt. 32 Förberedelser

33 Byta språk Kamerans standardspråk är engelska. Du kan välja bland 26 olika språk. Funktionslägen: [FUNC.]* 8 [MENU] [Language a/språk]** 8 Önskat språk 8 [a] * Endast om kameran är inställd på inspelning. **Om du har ändrat kamerans språk till engelska, välj 6 8 [Language a/ Språk] för att byta språk. ANMÄRKNINGAR Vissa kontrollknappar, som t.ex. [ZOOM], [FUNC.] eller [MENU], är på engelska oavsett vilket språk du väljer. Byta tidszon Byt tidszon vid behov. Standardinställningen är Paris. Funktionslägen: 1 Öppna fönstret [Tidszon/Sommartid]. [FUNC.]* 8 [MENU] [Tidszon/Sommartid] * Endast om kameran är inställd på inspelning. 2 Peka på [S] och ställ in din tidszon, eller på [V] och ställ in tidszonen på ditt resmål. Förberedelser 33

34 3 Ställ in önskad tidszon genom att peka på [Z] eller [O]. Om du behöver justera för sommartid, peka på [U]. 4 Stäng menyn genom att peka på [a]. 34 Förberedelser

35 Använda minneskort Minneskort som är kompatibla med den här videokameran Till den här kameran kan du använda följande typer av Secure Digitalkort (SD). Från och med oktober 2010 testas videoinspelningsfunktionen för SD/SDHC/SDXC-minneskort tillverkade av Panasonic, Toshiba och SanDisk. Typ av minneskort: SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort SD Hastighetsklass*: Kapacitet: 128 MB eller mer**. * Om du använder ett SD-minneskort utan hastighetsklass kan du eventuellt inte spela in video, beroende på vilket minneskort som används. **SD-minneskort med en kapacitet på 64 MB eller mindre kan inte användas för inspelning av video. ANMÄRKNINGAR Om hastighetsklassen: Hastighetsklass är en standard som anger minneskortets lägsta garanterade dataöverföringshastighet. När du köper ett nytt minneskort, leta efter logotypen för hastighetsklass på förpackningen. Vi rekommenderar att du använder minneskort med SD hastighetsklass 4, 6 eller 10. SDXC-minneskort Du kan använda SDXC-minneskort till den här kameran. Om du även använder minneskorten i andra enheter, som till exempel digitala inspelare, datorer och kortläsare, se till att extern enhet är kompatibel med SDXC-kort. I tabellen nedan summeras kompatibilitet efter datorns operativsystem, per oktober För den senaste informationen bör du kontakta tillverkaren av datorn, operativsystemet eller minneskortet. Förberedelser 35

36 Kompatibla operativsystem för SDXC-minneskort Operativsystem Windows 7 Windows Vista Windows XP Mac OS X Kompatibilitet Kompatibelt Kompatibelt (kräver Service Pack 1 eller senare) Kompatibelt (kräver Service Pack 3 och KB uppdatering) Ej kompatibelt VIKTIGT Om ett SDXC-minneskort används till ett operativsystem som inte är SDXC-kompatibelt, måste minneskortet kanske formateras. Avbryt i så fall eventuella pågående aktiviteter för att undvika dataförlust. Efter upprepad inspelning, radering och redigering av sekvenser (fragmenterat minne), tar det längre tid att spara i minnet och inspelningen kan även avbrytas. Spara inspelningarna och formatera minnet. Eye-Fi-kort Det är inte säkert att den här produkten stöder Eye-Fi-kortfunktioner (inklusive trådlös överföring). Om det skulle uppstå något problem med ett Eye-Fi-kort, kontakta korttillverkaren. I många länder och regioner måste du dessutom ha ett godkännande för att använda Eye-Fi-kort. Utan godkännande är användning av kortet inte tillåten. Om det är oklart ifall kortet är godkänt för användning i regionen ska du kontakta korttillverkaren. 36 Förberedelser

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

HD-kamera. Användarhandbok CEL-SU8KA250

HD-kamera. Användarhandbok CEL-SU8KA250 HD-kamera Användarhandbok CEL-SU8KA250 Viktiga anvisningar UPPHOVSRÄTT, VARNING: Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter och strida mot

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

HD-kamera Användarhandbok. Svenska PAL CEL-SQ8DA250

HD-kamera Användarhandbok. Svenska PAL CEL-SQ8DA250 HD-kamera Användarhandbok Svenska PAL CEL-SQ8DA250 Viktiga anvisningar 2 VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE SKRUVA ISÄR KAMERAN. KAMERAN INNEHÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt har ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Om Digital Camera används oförsiktigt eller öppnas upphör garantin att gälla. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet I början var ordet sedan kom texten och sedan E-posten. När vi kommunicerar använder vi skriven text allt mer. Då främst genom att vi skickar

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Bruksanvisning. Högupplösande videokamera VQT3J80. Modell nr. HDC-SD90 HDC-SD99 HDC-TM99. Läs hela bruksanvisningen före användning.

Bruksanvisning. Högupplösande videokamera VQT3J80. Modell nr. HDC-SD90 HDC-SD99 HDC-TM99. Läs hela bruksanvisningen före användning. Bruksanvisning Högupplösande videokamera Modell nr. HDC-SD90 HDC-SD99 HDC-TM99 Läs hela bruksanvisningen före användning. VQT3J80 Säkerhetsinformation Om inspelningsformat för videobilder Du kan välja

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-MS150

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-MS150 VIDEOKAMERA ad användarhandbok GZ-MS150 LYT2368-014A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor 7 Nöjesparker 9 Komma

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer