CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok"

Transkript

1 CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y

2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. UPPHOVSRÄTT, VARNING: Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter och strida mot gällande upphovsrättslagstiftning. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UT NÄTKONTAKTEN UR ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Undvik risk för elstöt genom att inte utsätta produkten för fukt eller stänk. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. CA-570 har en typskylt på undersidan. Om du använder annan enhet än nätaggregatet CA-570 kan kameran skadas. 2

3 Endast för EU (och EEA). De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EG), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Produkten ska lämnas in på en därför anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller besök (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) Varumärken Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder. Logotyperna x.v.color och x.v.color är varumärken. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder. AVCHD och AVCHD -logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. I den här enheten finns exfat-teknik som används på licens från Microsoft. ALL ANNAN ANVÄNDNING AV DEN HÄR PRODUKTEN ÄN PRIVAT KONSUMENTANVÄNDNING SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÖVERENSSTÄMMER MED STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR FÖRPACKADE MEDIA, ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN LICENS ENLIGT GÄLLANDE PATENT I MPEG-2 PATENTSERIEN. LICENS UTGES AV MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO Den här produkten licensieras enligt AT&T-patenten för MPEG-4-standarden och används för kodning av MPEG-4-kompatibel video och/eller avkodning av MPEG-4-kompatibel video som har kodats (1) för privat och icke kommersiellt bruk eller (2) av en videoleverantör på licens enligt AT&T-patenten i syfte att tillhandahålla MPEG-4-kompatibel video. Ingen licens beviljas eller inkluderas för något annat bruk vad gäller MPEG-4- standarden. 3

4 Nya, spännande funktioner 1 Storyskapare (0 61) Kamerans Full HD CMOS-sensor fångar rörliga bilder med upplösningen x pixlar 2. Videosekvenserna spelas in i minnet enligt AVCHDspecifikationerna 3. Din nya HD-kamera fångar de där verkligt speciella stunderna i livet, med enastående bildkvalitet och autentiska, livfulla färger! Du kan omvandla dina videoinspelningar till fängslande berättelser genom att spela in enligt enkla manusförslag, som har optimerats för respektive scenario. Dekoration (0 65) Biofilter (0 63) Sätt lite extra piff på dina videosekvenser genom att lägga till text, märken eller frihandsillustrationer direkt i kameran. Med proffsiga biofilter får dina inspelningar en unik och originell touch. 1 Full HD 1080 syftar på Canon-kameror som är kompatibla med högupplöst video, bestående av vertikala pixlar (scanninglinjer). 2 Video spelas endast in med den här upplösningen om du har valt inspelningsläge MXP eller FXP. Övriga inspelningslägen spelar in med x pixlar. 3 AVCHD är en standard för inspelning av högupplöst video. AVCHDspecifikationerna innebär att videosignalen spelas in med MPEG-4 AVC/H.264- komprimering och ljudsignalen spelas in i Dolby Digital. 4

5 Smart AUTO (0 44) Smart AUTO väljer automatiskt ut den bästa inställningen för den videosekvens du tänker spela in. Dina inspelningar blir helt fantastiska utan att du behöver grubbla över inställningarna. Video Snapshot (0 64) Växla minne (0 39) f Spela in eller plocka ut korta videosekvenser och arrangera dem till videoklipp med din favoritmusik i bakgrunden. Är minnet nästan fullt? Med hjälp av dubbla kortplatser kan du fortsätta spela in utan avbrott. Ansiktsigenkänning (0 88) Kameran identifierar automatiskt människors ansikten och justerar fokus och övriga inställningar på bästa sätt, för perfekt resultat. Bildstabilisator Dynamisk bildstabilisator (0 86) kompenserar för kameraskakningar om du spelar in video medan du rör dig. Powered IS (0 87) ger stabila inspelningar när du zoomar in på avlägsna motiv (max. telefoto). 5

6 Visa dina inspelningar med hjälp av annan utrustning Anslut kameran till en HDTV (0 126) Spela upp video direkt från ditt minneskort AVCHD-kompatibla HDTV och digitala inspelare med kortplats som är kompatibel med rätt typ av minneskort*. Eye-Fi Använd ett Eye-Fi-kort (0 140) för att ladda upp inspelningar trådlöst till datorn eller till webben. Spara eller ladda upp till webben. Göra egna skivor Använd den medföljande programvaran från PIXELA (0 130, 135). AVCHD Högupplösning (High definition) MPEG-2 Standardupplösning (Standard definition) Konvertera HD-videosekvenser till standardupplösta filer direkt i kameran (0 135). * Se enhetens användarhandbok. Beroende på vilken typ av utrustning du använder kan du få problem med uppspelningen även om enheten är AVCHDkompatibel. Du måste i så fall spela upp inspelningarna på minneskortet med den här kameran. 6

7 7

8 Innehållsförteckning Inledning 4 Nya, spännande funktioner 12 Om den här handboken 14 Lära känna kameran 14 Medföljande tillbehör och CD-skivor 16 Namn på delar Förberedelser 20 Komma igång 20 Ladda batteriet 22 Förbereda tillbehören 25 Justera LCD-skärmens position och ljusstyrka 27 Använda sökaren 28 Kamerans grundläggande funktioner 28 Använda pekskärmen 29 Funktionslägen 30 Använda menyerna 32 Inställningar när du startar kameran första gången 32 Ställa in datum och klockslag 33 Byta språk 33 Byta tidszon 35 Använda minneskort 35 Minneskort som är kompatibla med den här videokameran 37 Sätta i och ta ur minneskort 38 Välja inspelningsminne 39 Växla minne 40 Formatera minnet 8 Innehållsförteckning

9 AUTO-läge 42 Grundläggande inspelning 42 Spela in video och ta stillbilder i AUTO-läge 44 Om Smart AUTO-funktionen 47 Zooma 49 Snabbstartfunktion Video 51 Grundläggande uppspelningsfunktioner 51 Spela upp video 55 3D-bläddring 55 Fönstret för indexval: Välj vilken typ av innehåll som ska spelas upp 57 Radera sekvenser och stories 61 Videostories och biokänsla 61 Med Storyskapare kan du skapa fängslande berättelser 63 CINEMA-läge och biofilter 64 Video Snapshot 65 Dekoration: En mer personlig touch 70 Spela upp stories från galleriet 72 Klassificera sekvenser 73 Spela upp till bakgrundsmusik 77 Kopiera och flytta sekvenser inom/mellan stories 78 Välja en storys miniatyrbild 78 Byta titel på en story 80 Avancerade funktioner 80 Inspelning i y-läge (manuellt) 81 Välja videokvalitet (inspelningsläge) 83 Val av bildfrekvens 83 Inspelningsprogram för specialmotiv 86 Avancerad bildstabilisering 87 Förinspelning 88 Ansiktsigenkänning 90 Peka och spåra 91 Faders 92 Manuell inställning av slutartid eller bländare 94 Justera exponeringen manuellt Innehållsförteckning 9

10 95 Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC) 95 Manuell fokusering 97 Telemakro 98 Vitbalansering 99 Bildeffekter 100 Självutlösare 101 Ljudinspelningsnivå 102 Inbyggd mikrofons riktverkan 103 Equalizer 104 Ljudmix 105 Använda hörlurar 106 Använda avancerat minifäste 107 Använda extern mikrofon 109 Använda extern videolampa 110 Använda zoomfjärrkontroll 111 Välja startpunkt för uppspelningen 112 Skärminformation och datakod 113 Hämta stillbilder och video snapshot-sekvenser från en videofilm 115 Dela videosekvenser Stillbilder 117 Visa stillbilder 119 Radera stillbilder 120 Bildspel Externa anslutningar 122 Kontakter på kameran 123 Kopplingsschema 126 Uppspelning på en TV 127 Spara och dela dina inspelningar 127 Kopiera inspelningar till ett minneskort 130 Spara inspelningar på en dator 134 Kopiera över inspelningar till extern videoenhet 135 Ladda upp video till webbplats för videodelning 10 Innehållsförteckning

11 Övrig information 142 Bilaga: Listor över menyalternativ 142 FUNC.-panel 145 Inställningsmenyer 157 Bilaga: Ikoner och information på skärmen 161 Problem? 161 Felsökning 168 Lista över meddelanden 175 Gör så här 175 Säkerhetsanvisningar 180 Underhåll/Övrigt 181 Använda kameran utomlands 182 Allmän information 182 Tillbehör 183 Extra tillbehör 189 Tekniska data 193 Register Innehållsförteckning 11

12 Om den här handboken Vi gratulerar till valet av Canon LEGRIA HF M41/LEGRIA HF M40/ LEGRIA HF M400. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om din kamera inte fungerar som den ska kan du använda kapitlet Felsökning (0 161). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Begränsningar eller krav avseende den beskrivna funktionen. 0: Sidhänvisning i den här handboken. rsidhänvisning till ett kapitel i Fotoapplikation Användarhandbok, som finns som PDF-fil på extraskivan som medföljer kameran. : Text som enbart gäller angiven modell. Vi har använt följande termer i den här handboken: Om termen minne inte är närmare specificerad, som minneskort eller inbyggt minne, syftar den på båda. Sekvens avser en inspelad videoenhet, från den punkt där du tryckte på g-knappen för att starta inspelningen till dess att du trycker igen för att pausa. Termerna bild och stillbild har samma innebörd. Bilderna i den här handboken är simulerade stillbilder som har tagits med stillbildskamera. Om inte annat anges refererar bilder och menyikoner till. 12 Inledning

13 anger att en funktion är tillgänglig i angivet funktionsläge och anger att funktionen inte är tillgänglig. Du får mer detaljerad information i avsnittet Funktionslägen (0 29). Hakparenteser [ ] används för att symbolisera kontrollknappar och menyalternativ med pekfunktion, samt övrig skärminformation. Självutlösare Funktionslägen: [FUNC.] 8 [MENU] [Självutlösare] 8 [A På n] 8 [a] n visas på skärmen. Välj [B Av] igen för att stänga av självutlösaren. Video: Ställ kameran på inspelningspaus och tryck på g. Kameran börjar spela in efter 10 sekunders nedräkning*. Nedräkningen visas på bildskärmen. Alla namn på kamerans knappar och väljare anges inom en knappram. Till exempel h. 8-pilen används vid förkortade menyalternativ. Mer information om hur du använder menyerna finns i avsnittet Använda menyerna (0 30). Det finns en sammanställning över alla tillgängliga menyalternativ och inställningar i bilagan Listor över menyalternativ (0 142). Inledning 13

14 Lära känna kameran Medföljande tillbehör och CD-skivor De här tillbehören får du tillsammans med kameran: CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-808 Batteri WL-D89 Trådlös fjärrkontroll (inkl. CR2025 litiumbatteri av knapptyp) Penna HTC-100/S HDMI-kabel STV-250N Stereovideokabel Snabbguide IFC-300PCU/S USB-kabel Installationshandbok för programvara från PIXELA 14 Inledning

15 De här CD-skivorna och programvarorna får du tillsammans med din videokamera: CD-skiva med programvara Transfer Utility från PIXELA* -Använd Transfer Utility för att spara och överföra sekvenser och musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik. CD-skiva med programvara VideoBrowser från PIXELA* - Utöver alla funktionerna i Transfer Utility, kan du använda VideoBrowser för att hantera, redigera och spela upp videosekvenser. CD-skivan Y Användarhandbok/Fotoapplikationer ver.35*/ Musikdata/Bildmixdata (i handboken kallas den för extraskivan ). Innehåller följande. - Användarhandbok - innehåller en komplett version av kamerans användarhandbok (denna PDF-fil). - Fotoapplikation - programvara för att spara, hantera och skriva ut stillbilder. - Musikdata - musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik vid uppspelning. Dessa musikfiler är enbart avsedda att användas med den medföljande programvaran från PIXELA. Skivan kan inte spelas upp på CD-spelare. - Bildmixdata - bildfiler som kan användas med bildmixfunktionen (bildmixramar). * På CD-skivan finns även programvaruhandboken (som PDF-fil). Inledning 15

16 Namn på delar Från vänster Från höger 9 Aq Aa As 1 2-knapp (kamera/uppspelning) (0 29) 2 VIDEO SNAP-knapp (video snapshot) (0 64) 3 -knapp (Storyskapare) (0 61) 4 DISP.-knapp (skärminformation) (0 26, 112)/ BATT. INFO-knapp (batteriinformation) (0 160) 5 USB-kontakt (0 122, 125, 134) 6 AV OUT-utgång (0 122, 124)/ X-kontakt (hörlurar) (0 105) 7 COMPONENT OUT-utgång (0 122, 124) 8 HDMI OUT-utgång (0 122, 123) 9 ACCESS-indikator (0 42) Aq Programväljare (0 29) Aa Handrem (0 23) As Högtalare (0 53) Ad Fäste för hals-/axelrem (0 23) Af Lucka över dubbla kortplatser Ag Kortplats X (0 37) Ah Kortplats Y (0 37) Aj MIC-kontakt (0 108, 108) Ak Stereomikrofon (0 101, 102) Al Instant AF-sensor (0 147) AdAf Ag Ah Aj Framifrån Ak Al 16 Inledning

17 Ovanifrån Sq Sa Sq Avancerat minifäste (0 106) Sa Zoomspak (0 47) Ss POWER-knapp Sd ON/OFF (CHG)-indikator (laddning): Grön på Orange standby (0 49) Röd laddar (0 20) Sf Fjärrsensor (0 22) Sg LCD-pekskärm (0 25, 28) Sh POWERED IS-knapp (0 87)/ WEB-knapp (0 135) Ss Sd LCD-panel Sf Sg Sh Inledning 17

18 Bakifrån Sj Sk Sj Batterifäste (0 20) Sk START/STOP-knapp (0 42) Sl DC IN-ingång (0 20) Dq RESET-knapp (0 165) Da Dioptriväljare* (0 27) Ds Sökare* (0 27) Dd VIEWFINDER-knapp* (0 27) Df BATTERY RELEASE-knapp (0 21) Dg Stativfäste (0 176) Dh Tillverkningsnummer Sl Dq Da Ds * Endast. Dd Underifrån Df Dg Dh 18 Inledning

19 Trådlös fjärrkontroll WL-D89 1 START/STOP-knapp (0 42) 2 b-knapp (val av index) (0 55) Växla mellan inspelning och uppspelning genom att trycka in och hålla kvar i minst 2 sekunder. 3 MENU-knapp (0 31, 145) 4 DISP.-knapp (skärminformation) (0 112) 5 SET-knapp 6 B-knapp (stopp) (0 51) 7 PHOTO-knapp (0 42) 8 Zoomknappar (0 47) 9 Navigeringsknappar ( Z/O/y/A ) Aq A/C-knapp (uppspelning/paus) (0 51) Inledning 19

20 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som till exempel hur du använder pekskärmen, menynavigering, samt vilka inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Komma igång Ladda batteriet Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Första gången du använder ett batteri bör du ladda det fullt och sedan använda kameran till dess att batteriet är helt urladdat. På så sätt får du en korrekt återgivning av återstående inspelningstid. Information om ungefärliga laddnings- och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i Laddnings-, inspelningsoch uppspelningstider (0 184). 1 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 3 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. 4 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck försiktigt in batteriet i batterifästet och skjut det uppåt tills det fäster med ett klickljud. DC IN-ingång 20 Förberedelser

21 5 Laddningen startar så snart kameran stängs av. Om kameran var igång släcks den gröna ON/OFF (CHG)- indikatorn när du stänger av kameran. Efter en stund börjar ON/OFF (CHG)-indikatorn att blinka rött (batteriet laddas). Den röda ON/OFF (CHG)- indikatorn släcks när batteriet är fulladdat. Om indikatorn blinkar snabbt, gå till Felsökning (0 164). ON/OFF (CHG)-indikator (laddning) 4 Lossa det laddningsbara batteriet 1 Håll U intryckt och dra den i pilens riktning. 2 Skjut batteriet utåt, och dra ut det ur fästet. BATTERY RELEASE-knapp VIKTIGT Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätaggregatet. När du har stängt av kameran med x uppdateras viktiga data i minnet. Du måste vänta tills den gröna ON/OFF (CHG)-indikatorn släcks. Anslut aldrig sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet som inte uttryckligen rekommenderas för detta. Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare, etc. Förberedelser 21

22 ANMÄRKNINGAR Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur på mellan 10 C och 30 C. Om omgivande temperatur eller batteriets temperatur ligger utanför omfånget 0 C till 40 C, kommer inte laddningen att gå igång. Batteriet laddas bara när kameran är avstängd. Om du kopplade ur strömmen medan batteriet laddades, kontrollera att ON/OFF (CHG)-indikatorn har slocknat innan du återansluter strömmen. Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätaggregatet så att batteriets laddning inte förbrukas. Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem. Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden. Förbereda tillbehören Trådlös fjärrkontroll Börja med att installera det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen. 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Placera litiumbatteriet med + - markeringen vänd uppåt. 3 Sätt tillbaka batterihållaren. Flik Använda fjärrkontrollen När du trycker på knapparna måste fjärrkontrollen riktas mot kamerans fjärrsensor. Om du vrider LCD-panelen 180 så kan du stå framför kameran när du använder fjärrkontrollen. 22 Förberedelser

23 ANMÄRKNINGAR Den trådlösa fjärrkontrollen kanske inte fungerar som den ska om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Handrem och hals-/axelrem Spänn handremmen. Ställ in handremmen så att du når zoomspaken med pekfingret och g-knappen med tummen. Den medföljande pennan kan fästas i handremmen. Ta loss handremmen 1 Lyft handremmens vadderade flik och lossa remmen från kardborrbandet. 2 Dra ut remmen ur kamerans främre fäste, ur själva handremmen och slutligen ur kamerans bakre fäste. Förberedelser 23

24 Fästa extra handledsrem Fäst handledsremmen i kamerans bakre fäste, justera längden och dra åt. Du kan även fästa handledsremmen i handremmens fäste, om du av säkerhetsskäl önskar använda båda remmarna. Fästa extra axelrem Trä axelremmens ändar genom handremmens fäste och justera remmens längd. 24 Förberedelser

25 Justera LCD-skärmens position och ljusstyrka Rotera LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. Panelen kan vridas 180 mot objektivet. I följande fall är det praktiskt att kunna vrida LCD-panelen 180 : - Så att motivet kan se sig själv på LCD-skärmen medan du använder sökaren. - Om du vill vara med på bilden vid inspelning med självutlösare. - För att kunna styra kameran med fjärrkontrollen från kamerans framsida Motivet kan se sig själv på LCD-skärmen ( Du kan använda sökaren under tiden) ANMÄRKNINGAR Om LCD-skärmen och sökarens* skärm: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationerna. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. * Endast. Förberedelser 25

26 LCD-bakgrundsbelysning Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCDskärmen. Aktivera LCD-bakgrundsbelysning, så blir bilden ljusare. Låt kameran vara på; tryck in h och håll kvar i minst 2 sekunder. Upprepa för att stänga av (normal) eller sätta på (ljus) LCDbakgrundsbelysningen. ANMÄRKNINGAR LCD-bakgrundsbelysningen påverkar inte inspelningens ljusstyrka. Den ljusstarka inställningen förkortar batteriets användningstid. Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka ytterligare med hjälp av inställningen 6 8 [Bildskärmens ljusstyrka], alternativt dämpa skärmen med inställningen 6 8 [Bildskärmsdimmer], om kameran t.ex. ska användas i en miljö där ljuset från LCD-skärmen kan verka störande. Mer information om hur du sköter din pekskärm finns i Säkerhetsanvisningar (0 175), Rengöring (0 180). 26 Förberedelser

27 Använda sökaren Om det är svårt att använda LCD-skärmen trots att bakgrundsbelysningen är avstängd, kan sökaren användas i stället. Du kan även använda sökaren om LCD-panelen har roterats 180, för att motivet ska se inspelningen. Dioptrijusteringsspak Tryck på för att aktivera sökaren. LCD-panelen kan stängas, eller vid behov vändas mot motivet. Justera vid behov sökaren med hjälp av dioptriväljaren. LCD-skärmens bakgrundsbelysning avser både LCD-skärmen och sökaren. ANMÄRKNINGAR Mer information om hur du sköter din sökare finns i Säkerhetsanvisningar (0 175), Rengöring (0 180). Förberedelser 27

28 Kamerans grundläggande funktioner Använda pekskärmen Kontrollknappar och menyalternativ på skärmen varierar beroende på valt arbetssätt och vilken funktion du använder. Pekskärmens intuitiva gränssnitt ger dig omedelbar tillgång till samtliga funktioner. Använd pennan för att öka precisionen. Peka Tryck med fingret på en komponent som visas på pekskärmen. Används för att spela upp en sekvens via indexfönstret, välja en inställning i menyn, välja ett motiv som kameran ska identifiera som huvudmotiv etc. Drag Håll kvar fingret och dra det uppåt och nedåt, eller åt vänster och höger över skärmen. Används för att bläddra i menyer, bläddra i indexfönster eller justera skjutreglage som t.ex. volymkontrollen. VIKTIGT Kameran har en tryckkänslig pekskärm. Tryck till bestämt på skärmen för att använda pekfunktionerna. I följande situationer kanske inte pekfunktionerna kan användas. - Om du använder nageln eller ett annat spetsigt föremål än den medföljande pennan, som t.ex. en kulspetspenna. - Manövrera pekskärmen med våta händer eller handskar. - Om du trycker för hårt eller repar skärmen. - Om du har placerat ett skärmskydd eller en självhäftande film över pekskärmens yta. 28 Förberedelser

29 Funktionslägen Inspelning I inspelningsläge avgörs kamerans funktionsläge av programväljarens inställning. Funktionsläge Programväljare Funktion Låt kameran sköta alla inställningarna, medan du fokuserar på inspelningen (0 42). Bra för nybörjare och personer som föredrar att inte behöva bekymra sig om kamerans inställningar. Få tillgång till alla menyer, inställningar och avancerade funktioner (0 80). Ge dina inspelningar biokänsla och använd biofiltren för att skapa egna, unika videoinspelningar (0 63). Uppspelning Tryck på knappen för kamera/uppspelning S för att växla mellan kamera- (inspelnings-) och uppspelningsläge. Om du trycker på S när kameran är avstängd startas kameran direkt i uppspelningsläge. Funktionsläge Funktion Spela upp video (0 51). Visa stillbilder (0 117). ANMÄRKNINGAR När uppspelningsläget väljs används automatiskt samma minne för uppspelningen som användes vid inspelning. Om du vill växla mellan inspelnings- och uppspelningsläge kan du även trycka in B på fjärrkontrollen och hålla kvar i minst 2 sekunder. Förberedelser 29

30 Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via FUNC.-panelen och inställningsmenyerna. Se bilagan Listor över menyalternativ (0 142) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. FUNC.-panel Funktionslägen: FUNC.-panelen innehåller en praktisk översikt över de vanligaste inspelningsfunktionerna. Peka på [FUNC.] för att öppna FUNC.- panelen och peka sedan på den funktion du vill ställa in eller justera. Du kan behöva dra fingret uppåt och nedåt längs scrollningslisten för att hitta önskad funktions kontrollknapp. I -läge har du begränsad tillgång till funktionerna. Peka på önskad funktions kontrollknapp Redigeringspanel Funktionslägen: FUNC.-panelen i -läge Dra med fingret uppåt och nedåt längs scrollningslisten så kan du se resten av panelen Peka på [Redigera] så öppnas en panel med tillgängliga alternativ (kopiera, radera, etc.); peka sedan på önskad funktion. Redigeringspanelen i -läget Peka på önskad funktions kontrollknapp 30 Förberedelser

31 Inställningsmenyer Funktionslägen: * * I -läget kan du inte öppna inställningsmenyerna, och de flesta inställningarna har standardvärden. 1 Endast eller : Peka på [FUNC.] 2 Peka på [MENU] för att öppna inställningsmenyerna. Du kan även trycka på u på fjärrkontrollen. 3 Peka på önskad menyflik. 4 Dra fingret uppåt och nedåt för att flytta den inställning som ska ändras till den orangefärgade urvalsramen. Menyalternativ som inte är tillgängliga gråskuggas. Peka på vilket menyalternativ som helst på skärmen så hamnar det direkt i urvalsramen. 5 När önskat menyalternativ befinner sig i ramen trycker du på den orangefärgade ramen till höger. 6 Peka på önskat alternativ och peka sedan på [a]. Du kan när som helst stänga av menyn genom att peka på [a]. Förberedelser 31

32 Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Innan du börjar använda kameran måste du ställa in kamerans datum och klocka. [Date/Time-Datum/Klockslag] (menyfönster för inställning av datum och klockslag) öppnas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd. När fönstret [Date/Time-Datum/Klockslag] visas är årtalet markerat. 1 Peka på det fält som ska ändras (år, månad, dag, timmar eller minuter). 2 Justera efter behov genom att peka på [Z] eller [O]. 3 Ställ in rätt datum och klockslag genom att justera respektive fält. 4 Välj önskat datumformat genom att peka på [Y.M.D/Å.M.D], [M.D,Y/M.D,Å] eller [D.M.Y/D.M.Å]. I vissa fönster visas ett förkortat datum (siffror i stället för månadens namn), men det följer fortfarande angivet datumformat. 5 Peka på [24H/24T] om du vill använda 24-timmarsformat, eller låt rutan vara omarkerad om du vill använda 12-timmarsformat (FM/ EM). 6 Peka på [OK] för att starta klockan och stänga av inställningsmenyn. ANMÄRKNINGAR Du kan justera datum och tid senare, med inställningen 6 8 [Date/ Time-Datum/Klockslag]. Om du inte använder kameran på cirka 3 månader har det inbyggda, återuppladdningsbara litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum och klockslag är borta. Du måste då ladda upp litiumbatteriet (0 178) och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt. 32 Förberedelser

33 Byta språk Kamerans standardspråk är engelska. Du kan välja bland 26 olika språk. Funktionslägen: [FUNC.]* 8 [MENU] [Language a/språk]** 8 Önskat språk 8 [a] * Endast om kameran är inställd på inspelning. **Om du har ändrat kamerans språk till engelska, välj 6 8 [Language a/ Språk] för att byta språk. ANMÄRKNINGAR Vissa kontrollknappar, som t.ex. [ZOOM], [FUNC.] eller [MENU], är på engelska oavsett vilket språk du väljer. Byta tidszon Byt tidszon vid behov. Standardinställningen är Paris. Funktionslägen: 1 Öppna fönstret [Tidszon/Sommartid]. [FUNC.]* 8 [MENU] [Tidszon/Sommartid] * Endast om kameran är inställd på inspelning. 2 Peka på [S] och ställ in din tidszon, eller på [V] och ställ in tidszonen på ditt resmål. Förberedelser 33

34 3 Ställ in önskad tidszon genom att peka på [Z] eller [O]. Om du behöver justera för sommartid, peka på [U]. 4 Stäng menyn genom att peka på [a]. 34 Förberedelser

35 Använda minneskort Minneskort som är kompatibla med den här videokameran Till den här kameran kan du använda följande typer av Secure Digitalkort (SD). Från och med oktober 2010 testas videoinspelningsfunktionen för SD/SDHC/SDXC-minneskort tillverkade av Panasonic, Toshiba och SanDisk. Typ av minneskort: SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort SD Hastighetsklass*: Kapacitet: 128 MB eller mer**. * Om du använder ett SD-minneskort utan hastighetsklass kan du eventuellt inte spela in video, beroende på vilket minneskort som används. **SD-minneskort med en kapacitet på 64 MB eller mindre kan inte användas för inspelning av video. ANMÄRKNINGAR Om hastighetsklassen: Hastighetsklass är en standard som anger minneskortets lägsta garanterade dataöverföringshastighet. När du köper ett nytt minneskort, leta efter logotypen för hastighetsklass på förpackningen. Vi rekommenderar att du använder minneskort med SD hastighetsklass 4, 6 eller 10. SDXC-minneskort Du kan använda SDXC-minneskort till den här kameran. Om du även använder minneskorten i andra enheter, som till exempel digitala inspelare, datorer och kortläsare, se till att extern enhet är kompatibel med SDXC-kort. I tabellen nedan summeras kompatibilitet efter datorns operativsystem, per oktober För den senaste informationen bör du kontakta tillverkaren av datorn, operativsystemet eller minneskortet. Förberedelser 35

36 Kompatibla operativsystem för SDXC-minneskort Operativsystem Windows 7 Windows Vista Windows XP Mac OS X Kompatibilitet Kompatibelt Kompatibelt (kräver Service Pack 1 eller senare) Kompatibelt (kräver Service Pack 3 och KB uppdatering) Ej kompatibelt VIKTIGT Om ett SDXC-minneskort används till ett operativsystem som inte är SDXC-kompatibelt, måste minneskortet kanske formateras. Avbryt i så fall eventuella pågående aktiviteter för att undvika dataförlust. Efter upprepad inspelning, radering och redigering av sekvenser (fragmenterat minne), tar det längre tid att spara i minnet och inspelningen kan även avbrytas. Spara inspelningarna och formatera minnet. Eye-Fi-kort Det är inte säkert att den här produkten stöder Eye-Fi-kortfunktioner (inklusive trådlös överföring). Om det skulle uppstå något problem med ett Eye-Fi-kort, kontakta korttillverkaren. I många länder och regioner måste du dessutom ha ett godkännande för att använda Eye-Fi-kort. Utan godkännande är användning av kortet inte tillåten. Om det är oklart ifall kortet är godkänt för användning i regionen ska du kontakta korttillverkaren. 36 Förberedelser

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer