PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning"

Transkript

1 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

2 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UR NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du kan dra ut nätkontakten snabbt i en nödsituation. Om du använder nätaggregatet, se till att aldrig täcka över eller vira in det i tyg. Du får inte heller placera det i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmegenerering som kan leda till deformering av plasthöljet, elstöt eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Tänk på att kameran kan gå sönder om du använder en annan enhet än Nätaggregat CA-570. Den här produkten är klassificerad enligt IEC :1993 och EN :1994. LASERPRODUKT KLASS 1 Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och nationell lagstiftning. Den här produkten ska lämnas in på en härför avsedd uppsamlingsplats, t.ex. hos återförsäljare som är auktoriserad att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som är auktoriserad att handha elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få negativa effekter på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en mer effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

3 3 Att välja DVD-skiva SV Det finns många olika modeller av DVD-skivor, men den här kameran kan bara använda följande tre typer av 8 cm mini DVD-skivor: DVD-R, DVD-R DL och DVD-RW. De möjligheter du har beror på vilken typ av DVD-skiva du väljer, så se till att välja den skiva som bäst passar ändamålet. DVD-R DVD-R-skivor kan bara spelas in en gång inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna relativt billiga och de kan spelas upp på de flesta DVD-spelare. DVD-R DL Så kallade Dual Layer-skivor som klarar upp till 80 % mer data (2,6 GB) på en enda inspelningssida. Tyvärr kan DVD-R DL-skivor bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med Dual Layer-skivor. Dessa inspelningar kan inte heller redigeras eller raderas. Dual Layer-skivor har två inspelningsskikt. Kameran spelar först in på det första skiktet (Layer 1) och därefter på andra skiktet (Layer 2). När du spelar upp en inspelning som sträcker sig över båda skikten får du ett kort avbrott (cirka en sekund) just i det ögonblick då kameran växlar till det andra skiktet. DVD-RW Layer 2 Layer 1 Bäst kompatibilitet Längst inspelningstid Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta Bäst återanvändbarhet Inspelningar på DVD-RW-skivor kan både redigeras och raderas. Skivan kan även formateras 1 vilket innebär att den kan användas flera gånger. Inledning DVD-RW:s skivstandard DVD-RW-skivor kan spelas in enligt den ena av två skivstandarder: Skivstandard VIDEO eller VR. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran får du automatiskt upp en skärm för formatering, där du väljer en skivstandard. VIDEO: När en skiva som spelats in enligt skivstandard VIDEO har färdigställts 2, kan den spelas upp på de flesta DVD-spelare med bra kompatibilitet. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om, etc.). VR: Inspelningarna kan enkelt redigeras. Men skivor som har spelats in enligt skivstandard VR kan bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RW i VR-läge. Obs! Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan endast spelas in enligt skivstandard VIDEO.

4 4 Stora fördelar med DVD Därför är DVD bättre än videoband Du behöver inte oroa dig för att spela över bandet. När du använder DVD spelar kameran automatiskt in på ett tomt utrymme på skivan. Du behöver alltså inte oroa dig över att råka spela över en viktig inspelning. Välj en sekvens från indexfönstret. Du behöver inte spola bandet fram och åter för att hitta den sekvens du vill visa. Du väljer helt enkelt en sekvens från indexfönstret och startar uppspelningen. Enkel uppspelning på DVD-spelare När din inspelade skivan har färdigställts behöver du bara placera den i DVD-spelaren och starta uppspelningen. Om du spelar in med skivstandard VIDEO kan du spela upp skivan på de flesta DVD-spelare och DVD-enheter. Rekommenderade skivor Kamerans prestanda har testats med de medföljande standardskivorna och Hitachi-Maxell HG DVD-skivor, samt med Dual Layer-skivor av typen Canon DVD-R DL54 och Verbatim DVD-R DL. Om du önskar mer information, kontakta tillverkarens kundsupport direkt. Om du försöker använda den här kameran för att spela in eller spela upp skivor som är inspelade, formaterade, redigerade eller färdigställda med andra digitala enheter kan du få permanenta skador på dina inspelningar. Högsta kompatibilitet med externa DVD-enheter får du om du använder skivstandarden VIDEO.

5 5 De funktioner som erbjuds beror på vilken DVD-skiva du använder DVD-RW Skivtyp DVD-R DVD-R DL VIDEO VR SV Redigera sekvenser med den här kameran (radera sekvenser, redigera spellistan) ( 51) Radera en sekvens eller stillbild direkt efter inspelningen ( 52, 56) Formatera skivan inför nya inspelningar ( 54) Ge skivan en titel ( 55) Inledning Färdigställa skivan för att spela upp den på en DVDspelare ( 58) 3 Lägga till inspelningar till en redan färdigställd skiva ( 60) 4 Omvandla stillbilder till Photomovie-sekvenser ( 57) 1 Vid formatering av skivan raderas alla inspelningar och det lediga utrymmet på skivan återställs till ursprungligt värde, d.v.s. du kan använda samma skiva på nytt. Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan inte formateras. 2 Att färdigställa en skiva innebär att det lediga utrymmet (oinspelad del av skivan) bearbetas så att skivan ska kunna spelas upp på externa DVD-enheter ( 58). Vid färdigställande av en DVD-R DL-skiva, måste kameran bearbeta båda skikten. Av den anledningen, och beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns på skivan, kan den här processen dra ut på tiden. 3 Vi kan inte garantera att uppspelningen fungerar på alla typer av externa DVD-enheter. 4 Du måste först återkalla färdigställandet av skivan.

6 6 Innehåll Inledning Att välja DVD-skiva... 3 Om den här handboken Om kamerans joystick och joystickguiden... 9 Om strömbrytaren Om arbetssätten Lära känna kameran Medföljande tillbehör Komponentförteckning Skärminformation Förberedelser Att komma igång Ladda batteriet Sätta i och ta ur en skiva Förbereda kameran Ställa in bildskärmen Använda menyerna Välja ett alternativ i /Funktion-menyn Välja alternativ i inställningsmenyerna Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Byta tidszon Ställa in datum och klocka Grundläggande funktioner Inspelning Spela in video Välja sidförhållande för dina inspelningar (16:9-bredbildsformat eller 4:3-standardformat) Stillbildsfotografering Zooma Snabbstart Uppspelning Spela upp video Visa stillbilder Förstora foton vid uppspelning Avancerade funktioner Listor över menyalternativ /Funktion-menyn Inställningsmenyer Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator, etc.) Skivhantering (Photomovie, färdigställande, etc.) Stillbildshantering (radera alla stillbilder) Skärminställningar (bildskärmens ljusstyrka, språk, etc.) Systeminställningar (ljudsignaler, etc.) Datum/klockslag inställning... 39

7 7 Inspelningsprogram Använda inspelningsprogram...40 Flexibel inspelning: Ändra bländarvärde och slutartid...41 Speciella motivprogram: Inspelningsprogram för speciella förhållanden...42 Bildjusteringar: exponering, fokus och färg Justera exponeringen manuellt...43 Manuell fokusering...43 Vitbalansering...44 Bildeffekter...45 Alternativ för stillbildsinspelning Välja storlek och kvalitet för stillbilder...46 Autofokusprioritet...47 Övriga funktioner Bildskärmsinformation...48 Självutlösaren...49 Digitala effekter...49 Redigeringsfunktioner Videohantering Lägga till sekvenser i spellistan...51 Flytta sekvenser i spellistan...52 Radera sekvenser...52 Dela en sekvens...53 Hantering av skivor Skrivskydda skivan...54 Formatera skivan...54 Ändra skivans titel...55 Hantering av bilder Radera bilder...56 Konvertera bilder till Photomovie-sekvenser...57 Spela upp en skiva i extern DVD-enhet Färdigställa en skiva...58 Spela upp en skiva med DVD-spelare eller i en dators DVD-enhet...59 Återkalla färdigställandet Lägga till inspelningar på färdigställd skiva...60 Externa anslutningar Ansluta till TV eller videoenhet Kopplingsscheman...61 Spela upp på en TV-skärm...62 Spela in på videoenhet eller digital videoinspelare...62 Övrig information Problem? Felsökning...63 Meddelandelista...67 Gör så här Hanteringsanvisningar...69 Underhåll/övrigt...72 Använda kameran utomlands...73 SV Inledning

8 8 Allmän information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Register... 79

9 Inställningar när du startar kameran första gången [DEUTSCH] [ ROMANA ] [ ] Standardinställning [ENGLISH] [TÜRKÇE] [ ] DATE/TIME SETUP-Datum/ [ESPAÑOL] [ ] [ ] klockslag inställning [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] T.ZONE/DST PARIS -Tidszon/ sommartid PARIS [POLSKI] [ ] Standardinställning DISPLAY SETUP/Skärminställningar ( 22) LANGUAGE ENGLISH / Språk Engelska ( ) för att öppna inställningsmenyerna. DATUM/KLOCKSLAG ( 22) INSTÄLLNING] och tryck på ( ). SOMMARTID] och tryck på ( ). ( ) för att öppna Vald tidszon visas på skärmen. inställningsmenyerna. Standardinställningen är Paris (samma som Sverige). SKÄRMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). ( ). Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. och tryck på ( ).. och tryck på ( ).. När du har ställt in din hemtidszon, datum och klockslag, behöver du inte ställa om ANMÄRKNINGAR datumet och klockan när du reser till en Om du av misstag bytte till fel språk, följ - annan tidszon. Du väljer bara tidszonen markeringarna jämte menyalternativen för att för den plats du reser till, så ändras återgå till standardinställningen. klockan och visar tiden på den platsen. 23 Ikonerna och, som förekommer i vissa menyer, avser namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. Om den här handboken 9 Om den här handboken Om den här handboken Tack för att du valde DC201/DC210/DC211 från Canon. Läs igenom den här handboken noga innan du använder kameran, och spara den för framtida bruk. Om du får problem med kameran, använd gärna Felsökning ( 63). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. KONTROLLERA: Begränsningar, i det fall den beskrivna funktionen inte gäller alla driftslägen/arbetssätt (om kameran ska vara inställd på visst arbetssätt, vilka skivor du kan använda, etc.). : Sidhänvisning. : Alternativ eller funktion som endast gäller en viss kameramodell. Vi har använt följande beteckningar i den här handboken: Skärm avser bildskärmen och sökaren. Sekvens syftar på en videoenhet, från den punkt då du trycker på start/stoppknappen och börjar spela in tills du trycker igen för att pausa inspelningen. Uttrycken foto och stillbild används med samma betydelse. Fotografierna i handboken är simulerade bilder tagna med en stillbildskamera. Om inte annat anges visar illustrationerna i handboken modellen. SV Inledning Inställningar när du startar kameran första gången Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. Menyalternativ i fetstil anger standardinställning (t.ex. [ON/PÅ], [OFF/AV]). Menyalternativet i sin standardinställning Knappar och väljare som kan användas Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ). Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Alternativ 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ 4 Välj ( ) [LANGUAGE /SPRÅK] 5 Välj (, ) önskat alternativ 6 Stäng menyn genom att trycka på Byta tidszon 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- 4 Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ 5 Välj ( ) din tidszon och tryck på 6 Stäng menyn genom att trycka på Tidszoner SV Förberedelser Om kamerans joystick och joystickguiden Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller höger (, ) för att välja en menyrad eller ändra inställningar. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningar eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges detta med ikonen.

10 10 Om den här handboken Joystickfunktionerna ändras beroende på valt arbetssätt och kamerans inställningar. Tryck på ( ) för att visa/gömma joystickguiden. I handbokens illustrationer är de positioner som för närvarande inte behandlas markerade med ränder. Beroende på din kameramodell och valt arbetssätt kan dessa positioner vara antingen tomma eller visa en helt annan ikon än på bilden. NEXT Om joystickguiden innehålla flera sidor visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Tryck joysticken ( ) i riktning mot [NEXT/ NÄSTA] för att visa nästa sida i guiden. Om strömbrytaren Med strömbrytaren kan du sätta på och stänga av strömmen till kameran och även välja mellan kamerans arbetssätt. Starta kameran: Håll låsknappen nedtryckt och ställ strömbrytaren på ON. Byta arbetssätt: Ställ först strömbrytaren på ON, för ned sedan helt snabbt mot MODE och släpp. Då växlar inställningen mellan inspelning (CAMERA - röd indikator) och uppspelning (PLAY - grön indikator). Låsknapp Om arbetssätten Kamerans arbetssätt styrs av hur strömbrytaren och / -väljaren är inställda. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet arbetssätt och anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns någon ikon som anger arbetssätt, är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Arbetssätt Indikator för arbetssätt / -väljare Ikon på skärmen Åtgärd CAMERA (Röd) PLAY (Grön) (Video) Spela in video på skivan Spela upp video från skivan CAMERA (Röd) PLAY (Grön) (Stillbilder) Spela in stillbilder på skivan Visa stillbilder från skivan 27 30

11 Lära känna kameran 11 Lära känna kameran Medföljande tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-208 Batteri STV-250N Stereovideokabel SV Inledning Varumärken är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för deras respektive företag. ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT UTOM PERSONLIG KONSUMENTANVÄNDNING OCH SOM PÅ NÅGOT SÄTT FÖLJER STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR PAKETERADE MEDIA ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN EN LICENS UNDER TILLÄMPLIGA PATENT I PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG-2 VARVID LICENSEN ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA.

12 12 Lära känna kameran Komponentförteckning Från vänster Från höger DISP.-knapp ( 48) -knapp ( 22, 33) QUICK START-knapp och standbyindikator ( 28) AV-uttag ( 61) Kontaktskydd BATT. batterifrigörare ( 17) RESET återställning ( 63) Tillverkningsnummer Batterifäste ( 17) Linsskyddsreglage ( 25, 27) ( öppet, stängt) Skivlucka ( 19) Handrem ( 20) DC IN-uttag ( 17) Stereomikrofon Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ). Framifrån

13 Lära känna kameran 13 Bakifrån Ovanifrån Underifrån Indikator för arbetssättet PLAY (grön) ( 10) Joystick ( 9) Indikator för arbetssättet CAMERA (röd) ( 10) Bildskärm ( 21) -knapp (snabbspolning bakåt) ( 30)/ Zooma ut W-knapp (vidvinkel) ( 28) -knapp (snabbspolning framåt) ( 30)/ Zooma in T-knapp (telefoto) ( 28) / -knapp (uppspelning/paus) ( 29)/ START/STOP-knapp ( 25) -knapp (stopp) ( 29) PLAYLIST-knapp (spellista) ( 51) Sökare ( 20) Knapp för dioptrijustering ( 20) / -väljare (video/stillbild) ( 10) DISC skivåtkomstindikator ( 25, 27)/ CHG (charge) laddningsindikator ( 17) Start/Stopp-knapp ( 25) Strömbrytare ( 10) OPEN (öppnar skivluckan) ( 19) Handrem ( 20) Programväljare ( 40) Zoomspak ( 28) PHOTO-knapp ( 27) Högtalare ( 30) Stativfäste ( 26) Fäste för halsrem SV Inledning Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ).

14 14 Lära känna kameran Skärminformation Videoinspelning Spela in stillbilder Arbetssätt ( 10) Inspelningsprogram ( 40) Vitbalansering ( 44) Bildeffekt ( 45) Digitala effekter ( 49) Inspelningsmetod ( 33) Självutlösare ( 49) Skivtyper DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 3) Skivstandard (skivstandard VIDEO eller VR ) ( 3) Markering för färdigställd skiva ( 58) Manuell fokusering ( 43) Bildstabilisator ( 35) Skivhantering Tidskod (timmar : minuter : sekunder) Skivans återstående inspelningstid Inspelningsvarning Vindskydd avstängt ( 36) Nivåmarkering ( 37) Zoom ( 28), Exponering ( 43) Stillbildskvalitet/-storlek ( 46) Antal tillgängliga stillbilder på skivan Beräknad återstående batteriladdning Autofokusram ( 47) Skakvarning ( 34) Skärpelås och automatiklås ( 27)

15 Lära känna kameran 15 Skivhantering Inspelning, Inspelningspaus, Uppspelning, Uppspelningspaus, Snabb uppspelning, Snabb uppspelning bakåt, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt Återstående inspelningstid Om inget utrymme finns kvar på skivan, visas END/Slut på skärmen och inspelningen avbryts. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Det här ska hjälpa dig att inte göra för korta inspelningar. Antal tillgängliga stillbilder på skivan blinkar rött: Ingen skiva grön: 6 eller fler bilder gul: 1-5 bilder röd: Inga fler bilder kan spelas in När du visar stillbilder är symbolen alltid grön. Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder trots att du just har spelat in bilder, eller också sjunker antalet med två bilder på en gång. Det här har med inspelningsförhållandena att göra. Indikator för skivåtkomst visas jämte antalet tillgängliga stillbilder medan kameran skriver på skivan. SV Inledning Beräknad återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri när blinkar rött. Om du sätter i ett batteri med svag laddning i kameran och sätter på strömmen, stängs den eventuellt av utan att visas. Den faktiska batteriladdningen kan eventuellt inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används.

16 16 Lära känna kameran Spela upp video (vid uppspelning) Skivhantering Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Sekvensnummer Datakod ( 48) Visa stillbilder Bildnummer ( 38) Aktuell bild/totalt antal bilder Histogram ( 48) Stillbildskvalitet/-storlek ( 46) Datum och klockslag för inspelningen Inspelningsprogram ( 40) Manuell fokusering ( 43) Vitbalansering ( 44) Manuell exponering ( 43) Bildeffekt ( 45) Bildstorlek ( 46) Filstorlek Bländarvärde Slutartid ( 41)

17 Att komma igång 17 Förberedelser Att komma igång Att komma igång Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. BATT. batterifrigörare 1 Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Öppna LCD-panelen. För in batteriet med kontaktsidan först och skjut det i pilens riktning; tryck batteriet lätt mot kameran tills det fastnar med ett klick. CHG (charge) laddningsindikator DC IN-uttag 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. Laddningsindikatorn CHG börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. Du kan även använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. Om batteriet är anslutet när du kopplar in nätaggregatet kommer inte batteriets laddning att förbrukas. NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. LOSSA BATTERIET Frigör batteriet genom att skjuta BATT. nedåt; dra ut batteriet genom att hålla i upphöjningen nedtill. VIKTIGT Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur nätaggregatet. När du har ställt in strömbrytaren på uppdateras viktiga filallokeringsdata på skivan. Vänta till dess att bildskärmen släcks. Eventuellt kan det höras vissa ljud från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i en temperatur mellan +10 och +30 C. Laddningen aktiveras inte om temperaturen är under 0 eller över +40 C. Du får aldrig ansluta elektrisk utrustning, som inte uttryckligen rekommenderas för detta, till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet. Du undviker kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare, etc. SV Förberedelser

18 18 Att komma igång ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHG fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Blinkar ungefär två gånger per sekund: Över 50 % av laddningen är kvar. Blinkar ungefär en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Laddningstiden varierar beroende på omgivande temperatur och batteriets kvarvarande laddning. I kalla miljöer minskar batteriladdningens varaktighet. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider med batteriet BP-208. Tabellens inspelnings- och uppspelningstider är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. Batteri BP-208 Inspelningsmetod XP SP LP Inspelningstider Max Normal* Max Normal* Max Normal* Sökare 115 min 60 min 135 min 65 min 145 min 70 min LCD [NORMAL] 110 min 60 min 125 min 65 min 140 min 65 min LCD [BRIGHT/ LJUSSTARK] 105 min 60 min 120 min 60 min 130 min 65 min Uppspelningstid 140 min 165 min 175 min Laddningstid 160 min * Ungefärliga tider för inspelning, med upprepad manövrering av start-/stoppknapp, zoomspak, strömbrytare.

19 Att komma igång 19 Sätta i och ta ur en skiva SV Använd endast 8 cm mini DVD-skivor märkta med logotypen DVD-R (inklusive DVD-R DL) eller DVD-RW. Läs mer under Rekommenderade skivor ( 4). Kontrollera att skivan är ren innan du sätter i den. Ta bort eventuella fingeravtryck, smuts eller skräp från skivans yta med en mjuk linsputsduk. Sätta i skivan KONTROLLERA ( 10) Linssystemet 1 Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på. 2 Skjut OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan försiktigt. För in handremmen under kameran så den inte kommer i vägen för skivluckan. 3 Sätt i skivan och tryck mitt på, tills skivan fastnar med ett klick. Sätt i skivan med inspelningssidan nedåt (för enkelsidiga skivor - etiketten vänd utåt). Var mycket försiktig så att du inte kommer åt skivans inspelningsyta eller linssystemet. 4 Stäng skivluckan. Ta inte i när du stänger luckan, om det tar emot. Kontrollera att skivan är korrekt placerad. OM DU ANVÄNDER DVD-R/DVD-R DL-SKIVOR Du kan börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas på skärmen. OM DU ANVÄNDER EN DVD-RW-SKIVA Du måste formatera skivan innan du använder den första gången. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran öppnas skivans formateringsfönster, förutsatt att / - väljaren är inställd på. Skivans formateringsfönster öppnas inte när du sätter i en redan formaterad skiva. Du kan börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas på skärmen. Välj ( ) önskad skivstandard och tryck på ( ). I avsnittet Att välja DVD-skiva ( 3) hittar du en jämförelse mellan skivstandarderna [VIDEO] och [VR]. Du ombeds bekräfta valet av skivstandard. Välj ( ) [YES/JA] och tryck på ( ) för att fortsätta, eller välj [NO/NEJ] och tryck på ( ) för att gå tillbaka och välja en annan skivstandard. Ett meddelande för bekräftelse visas på skärmen. Välj ( ) [YES/JA] och Förberedelser

20 20 Att komma igång tryck på ( ) för att starta formateringen av skivan. Formateringen tar cirka en minut. Undvik att flytta kameran medan formateringen pågår. Du kan börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas på skärmen. VIKTIGT När du använder knappen OPEN efter en inspelning uppdateras skivans filallokeringsdata innan skivluckan öppnas. Medan skivåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar får kameran inte utsättas för stötar; undvik t.ex. att lägga den ifrån dig lite för snabbt på ett bord. ANMÄRKNINGAR Själva identifieringen av skivan kan ta en stund. Symbolen rör sig medan kameran läser skivan. Börja inte spela in förrän kameran har identifierat skivan. Förbereda kameran Ta ur skivan 1 Skjut OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan försiktigt. Utsätt inte kameran för kraftiga stötar när skivåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar. För in handremmen under kameran så den inte kommer i vägen för skivluckan. Det kan ta en stund efter att du har använt knappen OPEN innan skivluckan öppnas. 2 Ta tag i skivans kanter och lyft försiktigt ut den. Var mycket försiktig så att du inte kommer åt skivans inspelningsyta eller linssystemet. 3 Stäng skivluckan. 1 Sätt på strömmen till kameran. 2 För linsskyddsreglaget nedåt mot för att öppna linsskyddet. 3 Justera sökaren. LCD-panelen ska vara stängd när du ska använda sökaren. Justera dioptriinställningen efter behov. 4 Dra åt handremmen. Ställ in handremmen så att du når zoomreglaget med pekfingret och start-/stoppknappen (avtryckaren) med tummen.

21 Att komma igång 21 Ställa in bildskärmen Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. Panelen kan vridas 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på bildskärmen medan du använder sökaren). 180 vridning är också praktiskt om du vill få med dig själv vid inspelning med självutlösare. Det här är enda gången du kan använda sökare och bildskärm samtidigt Bildskärmens bakgrundsbelysning Du kan ställa in bildskärmens ljusstyrka i två nivåer. Håll DISP. nedtryckt i minst två sekunder. Upprepa för att växla mellan inställningarna normal och ljusstark. ANMÄRKNINGAR Inställningen påverkar varken sökaren eller den inspelade bilden. Med inställningen ljusstark minskar batteriets användningstid. SV Förberedelser 180 Du kan vända bildskärmen mot motivet

22 22 Använda menyerna Använda menyerna Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Mer information om menyalternativ och inställningar hittar du i Listor över menyalternativ ( 33). Välja alternativ i inställningsmenyerna ( 22) Välja ett alternativ i /Funktionmenyn ( 22) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) ikonen (i vänster kolumn) för den funktion du vill ändra. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 3 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen på raden längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. För vissa inställningar måste du göra ytterligare val (, ) och/eller trycka på ( ). Följ de instruktioner som visas på bildskärmen (till exempel ikonen, små pilar, etc.). 4 Spara inställningarna och stäng menyn genom att trycka på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. 1 Tryck på. Om du spelar en skiva som spelats in i VIDEO-läge, öppnas inställningsmenyerna direkt när du trycker på. Fortsätt direkt från steg 3. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. Eller håll intryckt i minst en sekund, så kommer du direkt till inställningsmenyerna. Du återgår till menyvalet (steg 3) genom att trycka på joysticken ( ). 3 Välj ( ) önskad meny i vänster kolumn och tryck på ( ). Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och därunder listas inställningarna. 4 Välj ( ) den inställning som ska justeras och tryck på ( ). Den orange urvalsmarkeringen visar vilken inställning som har valts. Alternativ som inte kan väljas visas med svart färg. 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara inställningen. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på.

23 Inställningar när du startar kameran första gången 23 Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Ikonerna och, som förekommer i vissa menyer, avser namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. SV Byta språk Alternativ [DEUTSCH] [ ROMANA ] [ ] [ENGLISH] [TÜRKÇE] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] ( 22) 1 Tryck på. Standardinställning DISPLAY SETUP/Skärminställningar LANGUAGE ENGLISH / Språk Engelska 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [LANGUAGE /SPRÅK] och tryck på ( ). 5 Välj (, ) önskat alternativ och tryck på ( ). 6 Stäng menyn genom att trycka på. ANMÄRKNINGAR Om du av misstag bytte till fel språk, följ - markeringarna jämte menyalternativen för att återgå till standardinställningen. Byta tidszon ( 22) 1 Tryck på. Standardinställning DATE/TIME SETUP-Datum/ klockslag inställning T.ZONE/DST PARIS -Tidszon/ sommartid PARIS 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] och tryck på ( ). Vald tidszon visas på skärmen. Standardinställningen är Paris (samma som Sverige). 5 Välj ( ) din tidszon och tryck på ( ). Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. 6 Stäng menyn genom att trycka på. Tidszoner När du har ställt in din hemtidszon, datum och klockslag, behöver du inte ställa om datumet och klockan när du reser till en annan tidszon. Du väljer bara tidszonen för den plats du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. Förberedelser

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer