PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas"

Transkript

1 HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Lue myös seuraava käyttöohje (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video Software PAL CEL-SG7QA2M0

2 2 Inled ning Viktiga anvisningar VARNING! FÖRSÖK INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET), EFTERSOM DET KAN LEDA TILL ELSTÖT. DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du kan dra ut nätkontakten snabbt i en nödsituation. Om du använder nätaggregatet, se till att aldrig täcka över eller vira in det i tyg. Du får inte heller placera det i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmealstring som kan leda till deformering av plasthöljet, elstöt eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Tänk på att kameran kan gå sönder om du använder en annan enhet än Nätaggregat CA-570. Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och nationell lagstiftning. Den här produkten ska lämnas in på en härför avsedd uppsamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att handha elektrisk och elektronisk utrustning (EEutrustning). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en mer effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

3 3 HD-video Spara dina viktigaste minnen, som exempelvis oförglömliga landskap eller obetalbara ögonblick med släkt och vänner, som HD-videosekvenser vars kvalitet endast överträffas av verkligheten. SV Vad är HD-video (High-Definition)? Med high-definition video (HDV) får dina inspelade videosekvenser en enastående kvalitet, på helt vanliga minidv-band. HDV består av 1080 horisontella linjer det är mer än dubbelt så många horisontella linjer och cirka fyra gånger så många pixlar som för vanliga TVutsändningar och ger dina videoinspelningar en makalös bildkvalitet linjer Inledning Hur spelar du upp dina HDV-inspelningar? På en high-definition TV (HDTV) ( 65) Uppspelningen av dina HDV-inspelningar håller samma höga kvalitet. På en vanlig TV ( 66) Dina HDV-inspelningar konverteras om för att matcha upplösningen på din TV. Vad innebär Cinema Mode? Med hjälp av inspelningsprogrammet [ CINE MODE/BIOLÄGE] ser dina inspelningar ut som på bio ( 43). Om du kombinerar det här inspelningsprogrammet med en progressiv bildfrekvens 25 bps [ HDV (PF25)] ( 36), får du en ytterligare förbättring med 25p Cinema Mode.

4 4 Innehåll Inledning HD-video... 3 Om den här handboken... 7 Lära känna kameran Medföljande tillbehör... 9 Komponentförteckning Skärminformation Förberedelser Att komma igång Ladda batteriet Sätta i och ta ur ett band Sätta i och ta ur ett minneskort Förbereda kameran Fjärrkontrollen Ställa in bildskärmen Använda menyerna Välja alternativ i /FUNK-menyn Välja alternativ i inställningsmenyerna Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Byta tidszon Ställa in datum och klockslag Grundläggande funktioner Inspelning Spela in video Spela in stillbilder Zoomning Uppspelning Spela upp video Ställa in ljudvolymen: Högtalare och hörlurar Söka slutet av föregående inspelning Söka sekvenser efter inspelningsdatum Visa stillbilder Förstora uppspelningsbilden Avancerade funktioner Listor över menyalternativ /FUNK-menyalternativ Inställningsmenyer Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator, etc.) Ställa in inspelnings-/videoingång (HD-standard, DV-inspelningsläge, etc.) Korthantering (formatering, radera alla bilder, etc.) Ställa in uppspelnings-/videoutgång (uppspelningsstandard, komponentvideoutgång, DV -utgång, etc.) Skärminställningar (bildskärmens ljusstyrka, menyspråk, etc.)... 41

5 5 Systeminställningar (ljudsignaler, etc.)...42 Datum/Klockslag inställning...42 Inspelningsprogram Använda inspelningsprogrammen...43 Flexibel inspelning: Ändra bländarvärdet och slutartiden...44 Speciella motivprogram (inspelning): Inspelningsprogram för speciella förhållanden...45 Bildjusteringar: exponering, fokus och färg Manuell exponeringsinställning och automatisk motljuskompensation...46 Manuell fokusering...47 Focus Assist-funktioner...48 Vitbalansering...48 Bildeffekter...49 Alternativ för stillbildsinspelning Välja storlek och kvalitet för stillbilder...50 Stillbildsfotografering under videoinspelning...51 Ljusmätmetod...52 Autofokusprioritet...53 Bildserier och automatisk exponeringsvariation...54 Övriga funktioner Bildskärmsinformation...55 Blixt...56 Minivideobelysning...57 Självutlösaren...58 Ljudnivå vid inspelning...58 Digitala effekter...60 Redigeringsfunktioner Stillbildsalternativ Radera stillbilder...62 Skrivskydda stillbilder...62 Formatera minneskort...63 Externa anslutningar Ansluta till TV eller videoenhet Kopplingsschema...64 Spela upp på TV...67 Spela in på videoenhet eller digital videoinspelare...68 Analog line-in-inspelning...69 Digital videodubbning...70 Analog/digital konvertering...71 Ansluta till en dator Kopplingsschema för datorer...73 Överföra videoinspelningar...74 Överföra stillbilder Direktöverföring...75 Överföringsorder...76 Ansluta till skrivare Skriva ut stillbilder Direktutskrift...77 Välja utskriftsinställningar...78 Beskärningsinställningar...80 Kopiebeställningar...80 SV Inledning

6 6 Övrig information Problem? Felsökning Meddelandelista Gör så här Hanteringsanvisningar Underhåll/Övrigt Rengöra videohuvudena Använda kameran utomlands Allmän Information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Register Varumärken minisd är ett varumärke för SD Card Association. Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och har registrerats i USA och andra länder. är ett varumärke. HDV och HDV-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation och Victor Company of Japan, Ltd. (JVC). HDMI och HDMI-logotypen samt High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT UTOM PERSONLIG KONSUMENTANVÄNDNING OCH SOM PÅ NÅGOT SÄTT FÖLJER STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR PAKETERADE MEDIA ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN EN LICENS UNDER TILLÄMPLIGA PATENT I PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG-2 VARVID LICENSEN ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA.

7 7 Om den här handboken Tack för att du valde en Canon HV20. Läs igenom den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran, och spara den för framtida bruk. Om du får problem med kameran, använd gärna Felsökningstabellen ( 82). Så här läser du handboken VIKTIGT: Säkerhetsåtgärder för hantering av kameran. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. KONTROLLERA: Begränsningar ifall den beskrivna funktionen inte gäller alla driftlägen/arbetssätt (om kameran ska vara inställd på visst arbetssätt, etc.). : Sidhänvisning. Skärminformation avser skärmmeddelanden både på bildskärmen och i sökaren. Fotografierna i handboken är simulerade bilder tagna med en stillbildskamera. SV Inledning Menyalternativet i sin grundinställning Knappar och väljare för manövrering Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. Menyalternativ i fetstil anger standardinställning (t.ex. [ON/PÅ], [OFF/AV]). Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ).

8 8 Om kamerans joystick och joystickguiden Med kamerans minijoystick kan du styra flera olika funktioner, välja inställningar och göra ändringar i kamerans menyer. Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller höger (, ) för att välja en menyrad eller ändra inställningar. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningar eller bekräfta en viss åtgärd. I menyerna anges detta med SETikonen. Joystickfunktionerna ändras beroende på valt arbetssätt och kamerans inställningar. Tryck på ( ) för att visa/gömma joystickguiden, som fungerar som en påminnelse om joystickens funktioner. Om joystickguiden innehålla flera sidor visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Tryck joysticken ( ) i riktning mot [NEXT/NÄSTA] för att visa nästa sida i guiden. Om arbetssätten Kamerans arbetssätt styrs av hur strömbrytaren och / -väljaren är inställda. I handboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet arbetssätt, och anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns någon ikon som anger arbetssätt, är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Arbetssätt, strömbrytare CAMERA / -väljare (band) (minneskort) Ikon på skärmen Åtgärd Spela in video på band 24 Inspelning av stillbilder på minneskortet 25 Spela upp video från band 27 (band) PLAY (minneskort) Visning av stillbilder från minneskortet 31

9 Lära känna kameran 9 Medföljande tillbehör Lär a känn a kame ran SV CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-2L13 Batteri WL-D87 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 för fjärrkontrollen CTC-100/S Komponentkabel STV-250N Stereovideokabel IFC-300PCU USB-kabel CD-skiva med programvara, DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK* Inledning Röd Grön Blå kontakt Gul Röd Vit kontakt * Här ingår en elektronisk version (PDF-fil) av användarhandboken Digital Video Software.

10 10 Lära känna kameran Komponentförteckning Från vänster Från höger FOCUS-spak (fokusering) ( 47) BLC-knapp (motljuskompensation) ( 46) FOCUS-knapp ( 47 48) Högtalare DISP. -knapp (bildskärm) ( 55)/ LCD backlight-knapp (lång tryckning), bakgrundsbel. bildskärm ( 20) LIGHT-knapp (belysning) ( 57)/ (skriv ut/skicka)-knapp ( 75, 78) USB-uttag ( 73) CARD, kortåtkomstindikator ( 25)/ CHARGE, laddningsindikator ( 16) Plats för minneskort ( 18) / -väljare (band/kort) ( 8) Programväljare ( 43) Kontaktskydd MIC, mikrofonuttag ( 59) AV-uttag ( 64)/ -uttag (hörlurar) ( 28) COMPONENT OUT-kontakt ( 64) Grepprem ( 19) Instant AF-sensor ( 35) Blixt ( 56) Minivideobelysning ( 57) Fjärrsensor ( 19) Namn på knappar och reglage, förutom kamerans joystick, skrivs i en knapp -ram (t.ex. ). Framifrån

11 Lära känna kameran 11 Bakifrån Ovanifrån Underifrån Bildskärm ( 20) Knapp för dioptrijustering ( 19) Sökare ( 19) Kontaktskydd START/STOP-knapp ( 24), strömbrytare ( 8) Strömindikator ( 8) Joystick ( 8) -knapp, funktionsväljare ( 21, 33) RESET återställning ( 82) Tillverkningsnummer/Batterifäste ( 16) DC IN-uttag ( 16) HDV/DV-kontakt ( 64, 73) -knapp (tillbakaspolning) ( 27)/ Zooma ut W-knapp (vidvinkel) ( 26) -knapp (snabbspolning framåt) ( 27)/ Zooma in T-knapp (telefoto) ( 26) / -knapp (uppspelning/paus) ( 27)/ START/STOP-knapp ( 24) -knapp (stopp) ( 27) FOCUS ASSIST-knapp ( 48) HDMI OUT-kontakt ( 64 67) OPEN/EJECT, öppna/mata ut ( 18) Stereomikrofon Kassettfack ( 18) Lucka över kassettfack ( 18) Zoomspak ( 26) PHOTO-knapp ( 25) Låsknapp, strömbrytare ( 8) Avancerad tillbehörssko ( 57, 59) Stativfäste ( 25) BATTERY RELEASE, batterifrigörare ( 16) Fäste för halsrem SV Inledning Namn på knappar och reglage, förutom kamerans joystick, skrivs i en knapp -ram (t.ex. ).

12 12 Lära känna kameran Fjärrkontroll WL-D87 START/ STOP PHOTO ZOOM CARD DATE SEARCH REW PLAY FF PAUSE ZERO SET MEMORY STOP SLOW DISP. TV SCREEN WIRELESS CONTROLLER WL-D87 START/STOP-knapp ( 24) CARD /+ -knappar ( 31) DATE SEARCH / -knappar, datumsökning ( 30) REW -knapp, tillbakaspolning ( 27) / -knapp ( 27) PAUSE -knapp ( 27) SLOW -knapp, långsam uppspelning ( 27) ZERO SET MEMORY, knapp för nollställning av minne ( 29) DISP. -knapp (info på skärmen) ( 55) PHOTO-knapp ( 25) Zoomknappar ( 26) PLAY -knapp, uppspelning ( 27) FF -knapp, snabbspolning framåt ( 27) STOP -knapp, stopp ( 27) +/ -knapp ( 27) -knapp ( 27) TV SCREEN-knapp ( 41)

13 Lära känna kameran 13 Skärminformation SV Spela in video Inspelningsprogram ( 43) Vitbalansering ( 48) Bildeffekt ( 49) Digitala effekter ( 60) Stillbildskvalitet/storlek (simultan inspelning) ( 51) Ljuddämpare, mikrofon ( 58) Självutlösare ( 58) Inspelningsvarning Instant AF ( 35)/Manuell fokusering ( 47) Inspelningsstandard (HDV eller DV) ( 36) DV-inspelning ( 37) Bandmatning Tidskod (timmar : minuter : sekunder) Återstående bandlängd Återstående batteriladdning Bildstabilisator ( 36) Nivåmarkering ( 41) Motljuskompensation ( 46) Hörlursuttag ( 28) Ljudnivåindikator (mikrofon) ( 58) Vindbrusfilter avstängt ( 37) Focus Assist-funktioner ( 48) DV-ljudinställning ( 37) Kondensvarning ( 92) Minivideobelysning ( 57) Fjärrsensor avstängd ( 42) Spela in stillbilder Zoom ( 26), Exponering ( 46) Ljusmätmetod ( 52) Matningsmetod ( 54) Stillbildskvalitet/-storlek ( 50) Antalet stillbilder som kan spelas in på minneskortet Autofokusram ( 53) Skakvarning ( 35) Avancerad tillbehörssko ( 94) Blixt ( 56) Skärpelås och automatiklås ( 25) Inledning

14 14 Lära känna kameran Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. På så sätt undviker du alltför korta videosekvenser. Bandmatning Inspelning, Inspelningspaus, Stopp, Utmatning, Snabbspola framåt, Snabbspola bakåt, Uppspelning, Uppspelningspaus, Paus för uppspelning bakåt, x1 Uppspelning (normal hastighet), x1 Uppspelning bakåt (normal hastighet), x2 Uppspelning (dubbla hastigheten), x2 Uppspelning bakåt (dubbla hastigheten), Snabb uppspelning framåt, Uppspelning bakåt, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt, Bildruta för bildruta framåt, Bildruta för bildruta bakåt, / Datumsökning ( 30), / Nollställning av minnet (Zero set memory) ( 29) Återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri när börjar blinka rött. Om du sätter i ett urladdat batteri i kameran och slår på strömmen, stängs den ev. av utan att visas. Den faktiska batteriladdningen kan ev. inte anges korrekt, beroende på var och hur batteriet och kameran används. Antalet stillbilder som kan spelas in på minneskortet Beroende på var och hur inspelningen genomförs minskar ev. inte angivet antal tillgängliga stillbilder efter inspelningen, eller också minskar antalet med två bilder på en gång. Kortåtkomstindikator visas bredvid antalet tillgängliga stillbilder medan kameran skriver på minneskortet. Återstående bandlängd Anger i minuter hur mycket som återstår av bandet. rör sig vid inspelning. När bandet når slutet ändras indikatorn till en END/Slut. Om återstående tid är mindre än 15 sekunder kan ev. inte återstående bandtid visas. En korrekt indikering av återstående bandlängd hänger på bandtypen. Men du ska självklart kunna spela in det antal minuter som anges på videokassettens etikett (t.ex. 85 minuter).

15 Lära känna kameran 15 Videouppspelning Visa stillbilder Bandmatning Tidskod (timmar : minuter : sekunder : bildrutor) Återstående bandlängd Datakod ( 55) Sökfunktionsindikator END SEARCH/SLUTSÖKNING ( 30)/ DATE SEARCH/DATUMSÖKNING ( 30) Kvalitet/storlek vid stillbildsfotografering ( 52) Ljudnivåindikator ( 58) SV Inledning Bildnummer ( 38) Aktuell bild/totalt antal bilder Histogram ( 56) Skrivskyddsmarkering ( 62) Stillbildskvalitet/storlek Datum och klockslag för inspelningen Inspelningsprogram ( 43) Manuell fokusering ( 47) Ljusmätmetod ( 52) Manuell exponering ( 46) Bildeffekt ( 49) Bildstorlek ( 50) Filstorlek Bländarvärde ( 44) Slutartid ( 44) Vitbalansering ( 48) Blixt ( 56)

16 16 Att komma igång Fö rber edelser Att komma igång Att komm a igån g Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med ett nätaggregat. Ladda batteriet innan du använder det. Ta bort kontaktskyddet på batteriet innan du fäster det i kameran. 1 Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck försiktigt in batteriet i batterifästet och skjut det uppåt så att det fäster med ett klickljud. CHARGE, laddningsindikator BATT. RELEASE, batterifrigörare 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabeln till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. Laddningsindikatorn (CHARGE) blinkar. Den lyser med fast sken när laddningen är klar. Du kan även använda nätaggregatet utan att ansluta det laddningsbara batteriet. Om batteriet är anslutet när du kopplar in nätaggregatet förbrukas inte batteriets laddning. NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och från nätaggregatet. LOSSA BATTERIET För BATTERY RELEASE i pilens riktning och håll kvar. För batteriet nedåt och dra ut det. VIKTIGT Det kan höras vissa ljud från nätaggregatet under användning. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur mellan 10 C och 30 C. Laddningen kommer inte att aktiveras utanför temperaturomfånget 0 C till 40 C. Du får inte ansluta elektrisk utrustning, som inte uttryckligen rekommenderas för detta, till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet. Undvik värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta det medföljande nätaggregatet till spänningsomvandlare för utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till omformare, etc.

17 Att komma igång 17 ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn (CHARGE) fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddning. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Blinkar ungefär två gånger per sekund: Över 50 % av laddningen är kvar. Blinkar ungefär en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Laddningstiden varierar beroende på omgivande temperatur och batteriets återstående laddning. I riktigt kalla miljöer minskar batteriladdningens varaktighet. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. SV Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider Tiderna i tabellen är ungefärliga och kan variera beroende på laddningen eller de rådande förhållandena vid inspelning/uppspelning. Batteri NB-2LH BP-2L13 BP-2L14 Laddningstid 130 min 200 min 225 min HDV Maximal inspelningstid Sökare 70 min 120 min 150 min LCD [NORMAL] 65 min 115 min 140 min LCD [BRIGHT/LJUSSTARK] 65 min 110 min 135 min Normal inspelningstid* Sökare 40 min 75 min 85 min LCD [NORMAL] 35 min 70 min 80 min LCD [BRIGHT/LJUSSTARK] 35 min 65 min 80 min Uppspelningstid 85 min 145 min 175 min DV Maximal inspelningstid Sökare 80 min 140 min 165 min LCD [NORMAL] 75 min 135 min 155 min LCD [BRIGHT/LJUSSTARK] 75 min 125 min 150 min Normal inspelningstid* Sökare 45 min 80 min 95 min LCD [NORMAL] 45 min 75 min 90 min LCD [BRIGHT/LJUSSTARK] 40 min 75 min 85 min Uppspelningstid 95 min 165 min 195 min Förberedelser * Ungefärliga tider för inspelning, med upprepad manövrering av start-/stoppknapp, zoomspak, strömbrytare.

18 18 Att komma igång Sätta i och ta ur ett band Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen. Om du ska spela in i HDV-format rekommenderar vi att du använder band som är avsedda för HD-upplösning. VIKTIGT Du får inte försöka hindra eller trycka på kassettfacket när det öppnas/stängs automatiskt. Du får inte heller försöka stänga luckan innan kassettfacket har fällts in helt. Se till att du inte klämmer fingrarna i kassettfackets lucka. ANMÄRKNINGAR Om kameran är ansluten till en strömkälla kan du sätta i/ta ur videoband även om strömbrytaren står på. Sätta i och ta ur ett minneskort Använd endast så kallade minisd Cards. 1 Skjut OPEN/EJECT så långt det går i pilens riktning och öppna luckan över kassettfacket. Kassettfacket öppnas automatiskt. 2 Sätt i kassetten. Placera kassetten så att fönstret är vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut när det är dags att ta ur den. 3 Tryck på -märket på kassettfacket tills du hör ett klickljud. 4 Vänta tills kassettfacket har fällts in (automatiskt) och stäng därefter luckan över facket. 1 Stäng av kameran. 2 Öppna LCD-panelen. 3 Öppna locket över minneskortplatsen. 4 Håll minneskortet rakt och för in det så långt det går i minneskortplatsen, med etiketten minisd vänd uppå, till du hör ett klickljud. 5 Stäng locket. Du får inte ta i när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt isatt. TA UR MINNESKORTET Tryck först helt lätt på minneskortet så att det frigörs, och dra det sedan rakt ut.

19 Att komma igång 19 VIKTIGT Kom ihåg att alla minneskort måste formateras innan du använder dem i kameran för första gången ( 63). Tänk på att minneskorten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet vänt åt fel håll kan kameran gå sönder. Fjärrkontrollen Sätta i batteriet (litiumbatteri av knapptyp CR2025) SV ANMÄRKNINGAR Vi kan inte garantera att alla typer av minisd Cards fungerar optimalt. Flik Förbereda kameran 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med + -sidan vänd uppåt. 3 Skjut in batterihållaren. Använda fjärrkontrollen Förberedelser 1 Sätt på strömmen till kameran. Objektivskyddet öppnas automatiskt. 2 Justera sökaren. Om du vill använda sökaren låter du LCD-panelen vara stängd. Justera dioptriinställningen efter behov. 3 Dra åt greppremmen. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget med pekfingret och avtryckaren (START/STOPknappen) med tummen. När du trycker på knapparna ska fjärrkontrollen riktas mot kamerans fjärrsensor. ANMÄRKNINGAR Eventuellt fungerar inte fjärrkontrollen om fjärrkontrollsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE/FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [OFF /AV] ( 42). Det kan också vara dags att byta batteri.

20 20 Att komma igång Ställa in bildskärmen Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90 grader. Panelen kan vridas 90 grader nedåt. Bildskärmens bakgrundsbelysning Du kan ställa in bildskärmens ljusstyrka på normal eller ljus Du kan vrida panelen 180 grader mot objektivet (så kan motivet se bilden på bildskärmen medan du använder sökaren). 180 graders vridning är också praktiskt om du vill få med dig själv vid inspelning med självutlösare. Håll DISP. nedtryckt i minst två sekunder. Upprepa för att växla mellan inställningarna normal och ljusstark. ANMÄRKNINGAR Inställningen påverkar varken den inspelade bilden eller sökaren. Med inställningen ljusstark förkortas batteriets drifttid. Du kan även justera bildskärmens ljusstyrka i menyn ( 41). Du kan vända bildskärmen mot motivet

21 Använda menyerna 21 Använda menyerna Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på /FUNK-menyknappen ( ). Mer information om menyalternativ och inställningar finns i Listor över menyalternativ ( 33). Välja alternativ i inställningsmenyerna SV Välja alternativ i /FUNK-menyn 1 Tryck på. 2 Välj ( ) ikonen (i vänster kolumn) för den funktion du vill justera. 3 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen på raden längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 4 Spara inställningarna och stäng menyn genom att trycka på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. För vissa inställningar måste du trycka på ( ) och göra ytterligare val. Följ anvisningarna som visas på bildskärmen (till exempel ikonen, små pilar, etc.). 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). Eller håll intryckt i minst en sekund, så kommer du direkt till inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) önskad meny i vänster kolumn och tryck på ( ). Titeln på vald meny visas överst på skärmen och därunder ser du en lista över inställningarna. 4 Välj ( ) den inställning som ska justeras och tryck på ( ). En orange ram visar vilket menyalternativ du valde. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Du kan återgå till menyvalsbilden genom att välja ( ) [ RETURN/ ÅTERGÅ] och trycka på. 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara inställningen. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. Förberedelser

22 22 Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Instälningar när du startar kameran första gången och, som förekommer i vissa menyer, syftar på knapparna på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. Byta språk Alter nativ Byta tidszon Standardinställning DATE/TIME SETUP-Datum/ klockslag inställning T.ZONE/DST-Tidszon/sommartid PARIS ( 21) DISPLAY SETUP/ Standardinställning 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [LANGUAGE/SPRÅK] och tryck på ( ). 5 Välj (, ) önskat alternativ och tryck på ( ). 6 Stäng menyn genom att trycka på. ANMÄRKNINGAR -Skärminställningar LANGUAGE/Språk ENGLISH/Engelska Om du av misstag valde fel språk, återgå till standardinställningen genom att följa - markeringarna bredvid menyalternativen. ( 21) 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] och tryck på ( ). Vald tidszon visas på skärmen. Standardinställningen är Paris (samma tidszon som Sverige). 5 Välj ( ) din tidszon och tryck på ( ). Om du vill ställa in sommartid, välj en tidszon som är märkt med. 6 Stäng menyn genom att trycka på. Tidszoner När du har ställt in din tidszon, datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag om du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan automatiskt.

23 Inställningar när du startar kameran första gången 23 Ställa in datum och klockslag SV DATE/TIME SETUP-Datum/ klockslag inställning DATE/TIME 1.JAN :00 AM- Datum/klockslag 1 jan :00 e.m. ( 21) 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] och tryck på ( ). Datumets första fält markeras med blinkande pilar. 5 Justera ( ) värdet i vart och ett av datum- och klockslagsfälten och gå vidare ( ) till nästa fält. 6 Starta klockan genom att trycka på ( ). 7 Stäng menyn genom att trycka på. Förberedelser VIKTIGT Om du inte använder kameran under cirka tre månader kan det inbyggda, uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Du måste då ladda upp det inbyggda litiumbatteriet ( 91) och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt. Du kan också ändra datumformat ( 42).

24 24 Inspelning Grundläggande funktioner Inspe lning Inspelning GRANSKA DIN SENASTE INSPELNING Spela in video Innan du spelar in Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Vid behov kan du rengöra videohuvudena ( 92). ( 8) 1 Tryck in låsknappen och håll kvar, och ställ -väljaren på CAMERA. 2 Ställ / -väljaren på (band). Du kan vid behov byta inspelningsstandard (HDV eller DV) ( 36). 3 Starta inspelningen genom att trycka på START/STOP. Pausa inspelningen genom att trycka på START/STOP en gång till. 1 Ställ programväljaren på. 2 Om joystickguiden inte visas på skärmen, tryck på ( ). 3 Tryck kamerans joystick ( ) mot. Om inte syns i joystickguiden, kan du trycka joysticken ( ) några gånger i riktning mot [NEXT/NÄSTA], så får du fram ovanstående joystickguide. Kameran spelar upp de sista sekunderna av den senaste inspelningen och ställer därefter kameran på inspelningspaus. Om videokameran inte är inställd på samma inspelningsstandard som vid senaste inspelningen, kan du få problem med uppspelningen. NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN 1 Stäng LCD-panelen. 2 Stäng av kameran. 3 Ta ur bandet. 4 Koppla ur strömmen och lossa batteriet. ANMÄRKNINGAR Tidigare inspelningar, som spelas över av ny inspelning, kan inte återskapas. Du bör därför leta upp slutet av den sista inspelningen innan du gör en ny inspelning ( 30). För att skydda bandet och videohuvudena försätts kameran i stoppläge ( ) om du lämnar den i pausläge för inspelning ( ) i mer än 4 minuter och 30 sekunder. Återuppta inspelningen genom att trycka på START/STOP. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli

25 Inspelning 25 förvrängt eller spelas in med annan ljudnivå. Detta är helt normalt. Om energisparläget: För att spara ström när kameran drivs med batteri, stängs den av automatiskt om inga knappar rörs under fem minuter ( 42). För att aktivera kameran igen måste du stänga av kameran (OFF/Av) och därefter starta den igen (ON/På). Om bildskärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland klicka eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Det här påverkar inte inspelningen och innebär inte att det är fel i utrustningen. Om du använder stativ: Lämna inte kameran så att sökaren belyses av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ vars monteringsskruv är längre än 5,5 mm. Den kan skada kameran. När du spelar in video, försök få en lugn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser vid inspelningen, med mycket zoomningar och panoreringar, ger nervösa och röriga inspelningar. I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du upplever en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta paus. Spela in stillbilder Innan du använder ett helt nytt minneskort måste det formateras med den här kameran ( 63). ( 8) 1 Tryck in låsknappen och håll kvar, och ställ in strömbrytaren på CAMERA. 2 Ställ / -väljaren på (minneskort). 3 Tryck ned PHOTO halvvägs. Efter automatisk fokusering blir grön och en eller flera autofokusramar visas på skärmen. Om du trycker på PHOTO på fjärrkontrollen registreras stillbilden omedelbart. 4 Tryck ned PHOTO helt. Kortåtkomstindikatorn (CARD) blinkar medan bilden spelas in. SV Grundläggande funktioner

26 26 Inspelning VIKTIGT Så länge kortåtkomstindikatorn ( ) visas på skärmen och kortåtkomstindikatorn (CARD) lyser eller blinkar, bör du undvika följande. Du kan annars drabbas av dataförlust. - Öppna inte minneskortluckan och ta inte ur minneskortet. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. -Ändra inte / -väljarens inställning och byt inte arbetssätt. ANMÄRKNINGAR Om motivet inte lämpar sig för autofokusering blir gul. Fokusera manuellt ( 47). När motivet är för ljust börjar OVEREXP./ Överexp. blinka. Använd i så fall ND-filtret i Filtersats FS-43U II. Zoomning KONTROLLERA ( 8) : Du kan komplettera 10x optisk zoom med en 200x digital zoom ( 35). 10x optisk zoom För zoomspaken mot W för att zooma ut (vidvinkel). För spaken mot T för att zooma in (telefoto). Du kan även ändra zoomens hastighet ( 35). Välj någon av de tre fasta zoomhastigheterna, eller den variabla hastigheten som beror på hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck försiktigt för en långsam zoom och hårdare för en snabbare reaktion. ANMÄRKNINGAR Du kan även använda knapparna T och W på fjärrkontrollen eller på LCD-panelen. Zoomhastigheten med de här knapparna är samma som med kamerans reglage (om du har valt en av de fasta hastigheterna), alternativt ligger fast på [ SPEED 3/HASTIGHET 3] (om du har valt [ VARIABLE/VARIABEL]). Om du har valt zoomhastigheten [ VARIABLE/VARIABEL] får du en högre hastighet när kameran står på inspelningspaus. Stå minst 1 m ifrån motivet. Med vidvinkeln kan du fokusera på motiv som befinner sig så nära som 1 cm. Zooma ut Zooma in

27 Uppspelning 27 Uppspelning Uppspe ln in g Spela upp video Bandet kan spelas upp på bildskärmen eller i sökaren (med stängd LCD-panel). ( 8) 1 Tryck in låsknappen och håll kvar, och ställ -väljaren på PLAY. 2 Ställ / -väljaren på (band). 3 Leta upp den punkt varifrån uppspelningen ska starta. Tryck på för att spola bakåt eller på för att snabbspola bandet framåt. 4 Tryck på / för att starta uppspelningen. VID UPPSPELNING 5 Välj uppspelningspaus genom att trycka på / en gång till. 6 Tryck på för att avbryta uppspelningen. SV ANMÄRKNINGAR Du kan visa datum och klockslag då inspelningen gjordes, samt andra data som kameran registrerade vid inspelningen ( 55). I vissa specialuppspelningslägen kan du få problem med bilden (fyrkantiga artefakter, ränder, etc.). Vid uppspelningen kan det ev. förekomma någon typ av videostörning vid den punkt där du bytte inspelningsstandard (HDV/DV). Speciella uppspelningssätt De flesta specialuppspelningsfunktioner aktiveras med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen ( 12). Du får inte ljud när du använder de här uppspelningsmetoderna. Speciella uppspelningssätt Initialt På kameran trycker På fjärrkontrollen uppspelningssätt du på trycker du på Snabb uppspelning Normal uppspelning Tryck in och håll kvar Tryck in och håll kvar eller REW eller FF Uppspelning bakåt Normal uppspelning 1 bildruta framåt/bakåt Uppspelningspaus eller Uppspelning bildruta för Uppspelningspaus Tryck in och håll kvar bildruta eller Långsam uppspelning Normal uppspelning eller uppspelning bakåt SLOW Uppspelning med dubbla hastigheten Återgå till normal uppspelning Normal uppspelning eller uppspelning bakåt Speciella uppspelningssätt / PLAY Grundläggande funktioner

28 28 Uppspelning Vid uppspelning av HDV-inspelningar:Trots att ikonerna visas på skärmen är följande speciella uppspelningssätt inte användbara. - Långsam uppspelning bakåt - Enbildsmatning bakåt - Uppspelning med dubbla hastigheten (framåt eller bakåt) För att skydda bandet och videohuvudena försätts kameran i stoppläge ( ) om du lämnar den i uppspelningspaus ( ) i mer än 4 minuter och 30 sekunder. Tryck på / för att återuppta uppspelningen. Ställa in ljudvolymen: Högtalare och hörlurar Kameran spelar upp ljudet i den inbyggda högtalaren. Om du spelar upp i sökaren måste du ansluta hörlurar för att höra ljudet. Du kan även använda hörlurar för att kontrollera ljudnivån vid inspelning. Justera högtalarens ljudvolym ( 8) Använda hörlurar Hörlurarna ansluts till AV/ -kontakten, som används både för hörlurar och som ljud-/videoingång. Innan du ansluter hörlurarna måste du ändra AV-utgångens funktion, enligt nedanstående anvisningar, till (hörlurar) och kontrollera att ikonen syns på skärmen. Standardinställning PLAY/OUT SETUP2-Inställning2 uppspelning/utgång ( 8) 1 Om joystickguiden inte visas på skärmen, tryck på ( ). 2 Justera volymen genom att skjuta joysticken ( ) mot + eller -. Stäng av ljudet helt genom att trycka på ( ) tills volymikonen ändras till. Tryck på ( ) igen om du vill gömma joystickguiden vid uppspelning. AV/PHONES-AV/Lurar AV 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [ PLAY/OUT SETUP2- INSTÄLLNINGAR2 UPPSPELNING/ UTGÅNG]* och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [AV/PHONES-AV/LURAR] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) [ PHONES/LURAR] och tryck på ( ).

29 Uppspelning 29 6 Tryck på. visas. Tänk på att om joystickguiden visas på skärmen, skymmer den ikonen. Tryck på ( ) för att ta bort joystickguiden. * I arbetssättet, välj i stället [ PLAY/OUT SETUP-INSTÄLLNING UPPSPELNING/UTGÅNG]. JUSTERA HÖRLURARNAS LJUDVOLYM I arbetssättet, justera hörlurarnas ljudvolym med inställningen [PHONES VOL./LURVOLYM] ( 39). I arbetssättet, använd joysticken och joystickguiden på samma sätt som när du justerade högtalarvolymen. VIKTIGT Anslut inte hörlurarna till AV/ -kontakten om inte -ikonen syns på skärmen. Om du ansluter hörlurarna när kontakten är inställd på AV-utgång hörs bara brus i lurarna. När du använder hörlurar måste du sänka volymen till en lagom ljudnivå. Ljudet i den inbyggda högtalaren stängs av när du stänger LCD-panelen, när du ansluter stereovideokabeln till AV/ -kontakten eller då AV/ -kontakten ställs in på [ PHONES/ LURAR]. ANMÄRKNINGAR Använd vanliga hörlurar med ett 3,5 mm minijack och en kabel som är max 3 m lång. När du stänger av kameran återgår [AV/ PHONES-AV/LURAR]-inställningen i arbetssättet till [ AV]. Du kan inte justera hörlurarnas ljudvolym under pågående inspelning. Återgå till en tidigare markerad position Om du senare vill återgå till en viss sekvens, kan du markera den punkten med en nollställning av minnet. När du sedan snabbspolar bandet framåt/bakåt, stannar bandet vid den punkten. 1 Vid inspelning eller uppspelning, tryck på ZERO SET MEMORY på fjärrkontrollen när du befinner dig på den punkt dit du vill återgå senare. Tidskoden ändras till 0:00:00. Tryck på ZERO SET MEMORY igen om du vill återkalla minnesfunktionen. 2 Om du nollställde minnet vid inspelning, kan du ställa in kameran på. Om du nollställde minnet vid uppspelning, tryck på. 3 Tryck på för att leta upp nollmarkeringen. Om bandräknaren visar ett negativt nummer trycker du i stället på. visas och kameran snabbspolar bandet bakåt/framåt. Bandet stannar på eller i närheten på nollmarkeringen, försvinner och rätt tidskod visas igen. ANMÄRKNINGAR ( 8) Om det finns tomma avsnitt mellan sekvenserna, eller om sekvenserna på bandet är inspelade i olika standarder (HDV/DV) fungerar ev. inte nollställningen av minnet. SV Grundläggande funktioner

30 30 Uppspelning Söka slutet av föregående inspelning När du har spelat upp ett band kan du med den här funktionen hitta slutet på den sista sekvensen, för att fortsätta spela in därifrån. KONTROLLERA Avbryt uppspelning innan du använder den här funktionen. ( 21) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [ END SEARCH/ SLUTSÖKNING] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [EXECUTE/UTFÖR] och tryck på ( ). END SEARCH/Slutsökning visas på skärmen. Kameran snabbspolar bandet bakåt/ framåt, spelar upp de sista sekunderna av inspelningen och stannar. Avbryt sökningen genom att trycka på. Söka sekvenser efter inspelningsdatum Med datumsökningsfunktionen kan du söka de punkter där datumet/tidszonen växlar. Tryck på eller på fjärrkontrollen. Tryck flera gånger om du vill söka fler datumväxlingar (upp till 10 ggr). Avbryt sökningen genom att trycka på STOP. ANMÄRKNINGAR Inspelningar som är kortare än 1 minut per datum/tidszon kan inte identifieras. Datumsökningen fungerar inte om inte datumet, klockslaget eller datakoden kan återges korrekt. Om sekvenser på samma band har spelats in i olika standarder (HDV/DV) kan du ev. få problem med datumsökningen. ANMÄRKNINGAR Det går inte att söka inspelningens slut om bandet har tagits ut ur kameran. Om det finns tomma avsnitt mellan sekvenserna, eller om sekvenserna på bandet är inspelade i olika standarder (HDV/DV) fungerar ev. inte den här funktionen.

31 Uppspelning 31 Visa stillbilder ( 8) VIKTIGT Så länge kortregistreringsindikatorn ( ) syns på skärmen och kortåtkomstindikatorn (CARD/Kort) lyser eller blinkar, bör du undvika följande. Du kan annars drabbas av dataförlust. - Öppna inte minneskortluckan och ta inte ur minneskortet. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte / -väljarens inställning och byt inte arbetssätt. Du kan få problem med att visa följande. - Bilder som inte har spelats in med den här kameran. - Bilder som har redigerats på eller laddats upp från dator. - Bilder vars filnamn har ändrats. SV 1 Tryck in låsknappen och håll kvar, och ställ -väljaren på PLAY. 2 Ställ / -väljaren på (minneskort). 3 Välj ( ) stillbild. Med hjälp av joysticken kan du bläddra igenom stillbilderna, även om ovanstående joystickguide inte visas på skärmen. Bildhopp Du kan hoppa fram till en viss bild, d.v.s. du slipper bläddra igenom bilderna en i taget. GÅ IGENOM ALLA STILLBILDER Tryck in kamerans joystick ( ) eller ( ) och håll kvar. Släpp kamerans joystick när önskat bildnummer visas på skärmen. Grundläggande funktioner

32 32 Uppspelning HOPPA ÖVER 10 ELLER 100 STILLBILDER 1 Om joystickguiden inte visas på skärmen, tryck på ( ). 2 Tryck kamerans joystick ( ) mot. urvalsramen fyller hela sidan, och hoppa ( ) mellan indexsidorna. Om du vill bläddra mellan enstaka bilder igen, för zoomspaken mot T. 3 För zoomspaken mot T. Indexfönstret stängs och den valda bilden visas. 3 Välj ( ) [ JUMP 10 IMAGES/ HOPPA 10 BILDER] eller [ JUMP 100 IMAGES/HOPPA 100 BILDER]. 4 Hoppa över ( ) angivet antal bilder. Du stänger av bildhoppfunktionen och visar bilden genom att trycka på ( ). Tryck en gång till på ( ) om du vill gömma joystickguiden. Bildspel Förstora uppspelningsbilden Den stillbild eller video som visas på skärmen kan förstoras upp till fem gånger. Du kan också välja vilken del av bilden som ska förstoras. ( 8) SLIDESHOW/Bildspel ( 21) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [ SLIDESHOW/ BILDSPEL] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [START/STARTA] och tryck på ( ). Avbryt bildspelet genom att trycka på. Indexfönster 1 För zoomspaken mot W. Du får nu upp ett indexfönster. 2 Välj (, ) en bild. Flytta den gröna urvalsramen till den bild du vill se. Om du har många stillbilder är det kanske enklare att i stället bläddra igenom hela indexsidor. För zoomspaken mot W så att den gröna 1 För zoomspaken mot T. Bilden förstoras 2x och en ram visar läget för det förstorade området. Om du vill förstora bilden ytterligare, för zoomspaken mot T. Om du vill minska förstoringsfrekvensen, för zoomspaken mot W. visas vid de bilder som inte kan förstoras. 2 Välj (, ) den förstorade delen av bilden med kamerans joystick. Om du vill avbryta förstoringen, för zoomspaken mot W tills ramen försvinner.

33 Listor över menyalternativ 33 Ava ncera de fun ktioner Listor över menyalternativ Listor över menyalt ernativ Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Mer information om hur du väljer ett alternativ finns under Använda menyerna ( 21). /FUNK-menyalternativ Inspelningsprogram ( 43) Programväljare: [ PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK], [ SHUTTER-PRIO. AE/ BLÄNDARAUTOMATIK], [ APERTURE-PRIO. AE/ TIDSAUTOMATIK], [ CINE MODE/BIOLÄGE]* Speciella motivprogram (inspelning): [ PORTRAIT/PORTRÄTT], [ SPORTS/SPORT], [ NIGHT/NATT], [ SNOW/SNÖ], [ BEACH/STRAND], [ SUNSET/SOLNEDGÅNG], [ SPOTLIGHT], [ FIREWORKS/ FYRVERKERIER] * Endast. Ljusmätmetod ( 52) Programväljare: [ EVALUATIVE/EVALUERANDE], [ CENT.WEIGHT.AVERAGE/ CENTRUMVÄGD], [ SPOT/ SPOTMÄTNING] Vitbalansering ( 48) Bildeffekt ( 49) Programväljare: [ IMAGE EFFECT OFF/BILDEFFEKT AV], [ VIVID/KRAFTIG], [ NEUTRAL], [ LOW SHARPENING/LÅG SKÄRPA], [ SOFT SKIN DETAIL/MJUKA HUDDETALJER], [ CUSTOM/ ANPASSAD] Matningsmetod ( 54) Programväljare: [ SINGLE/ENBILD], [ CONT.SHOOT./BILDSERIER], [ HISPEED CONT.SHOOT./ BILDSERIER MED HÖG HASTIGHET], [ AEB/AUTOMATISK EXPONERINGSVARIATION] Digitala effekter ( 60) Programväljare: [ D.EFFECT OFF/D. EFFEKT AV], [ FADE-T/AKT. TONING], [ WIPE], [ BLK&WHT-SV/V], [ SEPIA], [ ART] Programväljare: [ D.EFFECT OFF/D. EFFEKT AV], [ BLK&WHT-SV/V], [ SEPIA] Simultan stillbildsfotografering ( 51) SV Avancerade funktioner Programväljare: [ AUTO], [ DAYLIGHT/ DAGSLJUS], [ SHADE/SKUGGA], [ CLOUDY/MOLNIGT], [ TUNGSTEN/ELLJUS], [ FLUORESCENT/LYSRÖR], [ FLUORESCENT H/LYSRÖR H], [ SET/VÄLJ] Storlek: Om du ställer in [HD STANDARD] på något av bredbildsformaten (16:9), [ HDV], [ HDV(PF25)] eller [ DV(WIDE/BRED)]: [ STILL I.REC OFF/ STILLBILDSINSP. AV], [LW 1920x1080], [SW 848x480]

34 34 Listor över menyalternativ [HD STANDARD] inställd på [ DV(NORMAL)]: [ STILL I.REC OFF/ STILLBILDSINSP. AV], [M 1440x1080], [S 640x480] Kvalitet: [ SUPER FINE/SUPERFIN], [ FINE/FIN], [ NORMAL] Stillbildsstorlek/kvalitet ( 50) Storlek: [LW 1920x1080], [L 2048x1536], [M 1440x1080], [S 640x480] Kvalitet: [ SUPER FINE/SUPERFIN], [ FINE/FIN], [ NORMAL] REC PAUSE/Inspelningspaus ( 69, 70) Inspelningar i [ DV(NORMAL)]: [ S S.FINE/640x480-S.FIN/640x480], [ S FINE/640X480-FIN/640x480], [ S NORMAL/640x480] SLIDESHOW/Bildspel ( 32) [CANCEL/AVBRYT], [START/STARTA] PROTECT/Skrivskydd ( 62) Öppna menyn för bildval genom att trycka på ( ). Via den menyn kan du sedan välja ut de stillbilder som ska skrivskyddas. PRINT ORDER/Kopiebeställning ( 80) [CANCEL/AVBRYT], [EXECUTE/UTFÖR] END SEARCH/Slutsökning ( 30) [CANCEL/AVBRYT], [EXECUTE/UTFÖR] Stillbildsinspelning ( 52) Öppna menyn för bildval genom att trycka på ( ). Via den menyn kan du sedan välja ut de stillbilder som du vill beställa kopior av. TRANSFER ORDER/ Överföringsorder ( 76) Inspelningar i HDV ([ HDV] eller [ HDV(PF25)]): [ LW S.FINE/1920x1080-S.FIN/ 1920x1080], [ LW FINE/1920x1080-FIN/ 1920x1080], [ LW NORMAL/1920x1080], Inspelningar i [ DV(WIDE/BRED)]: [ SW S.FINE/640x480-S.FIN/ 640x480], [ SW FINE/848x480-FIN/848x480], [ SW NORMAL/848x480], Öppna menyn för bildval genom att trycka på ( ). Via den menyn kan du sedan välja ut de stillbilder som ska markeras med en överföringsorder.

35 Listor över menyalternativ 35 Inställningsmenyer Ka mer ainställning ar ( digital zoom, bildsta bilisa tor, e tc.) CAMERA SETUP/Kamerainställningar A.SL SHUTTER/Automatisk lång slutare Den digitala zoomen kan inte användas ihop med inspelningsprogrammet [ NIGHT/NATT]. Det går inte att spela in en stillbild på minneskort samtidigt som du gör videoinspelningar med digital zoom. ZOOM SPEED/Zoomhastighet SV Programväljare: eller P (endast i inspelningsprogrammet [ PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK]) [ ON/PÅ], [ OFF/AV] Kameran ställer automatiskt in långa slutartider, för att ge ljusare bilder av svagt belysta motiv. Kameran använder slutartider på upp till 1/25 (1/12 i arbetssättet eller i med bioeffekt [ HDV (PF25)]). : Ställ in blixten på (avstängd). Ställ in funktionen för lång slutartid på [ OFF/AV] om du får störande eftersläpningar i bilden. Om (skakvarningen) visas rekommenderar vi att du stabiliserar kameran med till exempel ett stativ. D.ZOOM/Digital zoom [ OFF/AV], [ 40X], [ 200X] Bestämmer hur den digitala zoomen ska arbeta. När den digitala zoomen är aktiverad övergår kameran automatiskt till digitalt läge när du zoomar in utanför den optiska zoomens räckvidd. Bilden bearbetas då digitalt, d.v.s. upplösningen blir sämre ju mer du zoomar in. Zoomindikatorn färgas ljusblå från 10x upp till 40x och mörkblå från 40x upp till 200x. [ VARIABLE/VARIABEL], [ SPEED 3/HASTIGHET 3], [ SPEED 2/HASTIGHET 2], [ SPEED 1/HASTIGHET 1] Med inställningen [ VARIABLE/ VARIABEL] bestäms zoomhastigheten av hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck försiktigt för en långsam zoom och tryck hårdare för en snabbare reaktion. Högsta möjliga zoomhastighet får du med inställningen [ VARIABLE/ VARIABEL]. Av de fasta zoomhastigheterna är [ SPEED 3/ HASTIGHET 3] den snabbaste och [ SPEED 1/HASTIGHET 1] den långsammaste. AF MODE/Autofokus [ INSTANT AF], [ NORMAL AF] Välj hur snabbt autofokusen ska arbeta. Med funktionen [ INSTANT AF] justerar autofokusen snabbt vid motivbyte. Praktiskt vid exempelvis fokusering på nära håll till fokusering på något i bakgrunden, eller när du filmar snabbrörliga motiv. Om du använder tillvalen vidvinkel- eller telekonverter kan dessa delvis skymma Instant AF-sensorn. Ställ i så fall in autofokusen på [ NORMAL AF]. Avancerade funktioner

36 36 Listor över menyalternativ AF AST LAMP/Hjälpbelysning autofokus ( 57) Ställa in inspelnings-/videoingång (HD-standard, DV-inspelningsläge, etc.) REC/IN SETUP-Inställning inspelning/ utgång [ AUTO], [ OFF/AV] HD STANDARD FOCUS PRI./Fokusprioritet ( 53) Programväljare: [ ON:AiAF/PÅ:AiAF], [ ON:CENTER/PÅ:CENTRAL], [ OFF/AV] IMG STAB/Bildstabilisator Programväljare: [ ON/PÅ], [ OFF/AV] Bildstabilisatorn kompenserar för kameraskakaningar även med telefotoinställningen. Bildstabilisatorn är utformad för att motverka en normal nivå av skakningar. Den är ev. inte lika effektiv om du spelar in i mörka miljöer med inspelningsprogrammet [ NIGHT/NATT]. Bildstabilisatorn kan inte stängas av om programväljaren är inställd på. Vi rekommenderar att du stänger av bildstabilisatorn ([ OFF/AV]) om du använder stativ. SELF TIMER/Självutlösare ( 58) [ ON/PÅ], [ OFF/AV] [ HDV], [ HDV(PF25)], [ DV(WIDE/BRED)], [ DV(NORMAL)] Välj videostandard för inspelningen, samt sidförhållande om du spelar in med DVstandard. [ HDV]: High-definition video med 1080i och sidförhållandet 16:9. [ HDV(PF25)]: High-definition video med 1080i, för inspelning med en progressiv bildfrekvens på 25 bps. Tillsammans med inspelningsprogrammet [ CINE MODE/BIOLÄGE] ( 43) får du 25p Cinema Mode/Bioläge, vilket ytterligare förstärker bioeffekten. [ DV(WIDE/BRED)]: Standard definition video med sidförhållandet 16:9. [ DV(NORMAL)]: Standard definition video med sidförhållandet 4:3. Vi rekommenderar att du inte blandar inspelningar i olika videoformat på samma band. När du spelar upp en video som spelats in i [ HDV(PF24)] 25)], visas på bildskärmen (inte ). Spela upp en bredbildsinspelning: TVapparater som är kompatibla med systemet WSS går automatiskt över till bredbildsformat (16:9). I annat fall måste du ändra sidförhållandet manuellt. Om du ska spela upp på en TV med normalt sidförhållande (4:3), måste du även ändra inställningen [TV TYPE/TV-TYP] ( 38).

37 Listor över menyalternativ 37 DV REC MODE/DV-inspelningsläge DV WIND SCREEN/Vindbrusfilter SV [ STD PLAY], [ LONG PLAY] Om du ställer in [HD STANDARD] på ett DV-format kan du byta videokvalitet och därmed även den tillgängliga inspelningstiden. Vid inspelning i LP-läge får du 1,5 gång så lång tillgänglig inspelningstid på bandet. Vid uppspelning av LP-inspelningar kan du, beroende på bandets skick (lång användning, felaktigheter, etc.) ev. drabbas av vissa bildstörningar (fyrkantiga artefakter, ränder, etc.) i den uppspelade bilden. När det rör sig om viktiga inspelningar rekommenderar vi att du använder SP-inställningen. Om du spelar in i både SP och LP på samma band, kan du ev. drabbas av videostörningar vid den punkt på bandet där inspelningsläget förändras. Om du spelar upp band på den här kameran, som har spelats in i LP-läge på en annan kamera, eller tvärtom, kan du drabbas av bildstörningar eller korta ljudavbrott. DV AUDIO/DV-ljud DV [ 16bit], [ 12bit] Om funktionen [HD STANDARD] är inställd på en DV-standard kan du ändra ljudkvaliteten. [ 16bit]: För ljudinspelning med högsta kvalitet. [ 12bit]: Om du vill lägga på ljud eller musikspår senare, via extern enhet. Programväljare: [ AUTO], [ OFF /AV] Kameran reducerar automatiskt bakgrundsljud (ex. vind) vid inspelning utomhus. Vindbrusfiltret kan inte stängas av om programväljaren står på. MIC ATT/Mikrofondämpning ( 58) [ ON/PÅ], [ OFF/AV] REVIEW/Kontroll [ OFF/AV], [ 2sec/2sek], [ 4sec/4sek], [ 6sec/6sek], [ 8sec/8sek], [ 10sec/10sek] Välj hur länge en stillbild ska visas efter inspelningen. Du kan radera ( 62) bilden samtidigt som du tittar på den (eller omedelbart efter inspelningen, om du har valt inställningen [ OFF/AV]). Du får inte upp den här menyn om matningsmetoden ( 54) är inställd på (bildserier), (bildserier med hög hastighet) eller (automatisk exponeringsvariation). Om du trycker på DISP. samtidigt som du granskar en stillbild, stannar stillbilden kvar på skärmen. Tryck ner PHOTO halvvägs för att återgå till vanlig visning. AV DV ( 71) Avancerade funktioner [ ON/PÅ], [ OFF/AV]

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SN3JA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Viktiga anvisningar Inledning

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SR1CA250 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5JA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP4TA251 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP7FA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

CEL-SR3XA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR3XA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR3XA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer