Din manual CANON DC420

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Placera den inte i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Om du använder annan enhet än nätaggregatet CA-570 kan kameran skadas. Den här produkten är klassificerad enligt IEC :1993 och EN :1994. KLASS 1 LASERPRODUKT Endast EU (och EEA). Dessa symboler anger att produkten inte kan avyttras tillsammans med hushållsavfallet, i enlighet med WEEE-direktiv (2002/96/EC), batteridirektivet (2006/66/EC) och/eller nationell lagstiftning kring dessa direktiv. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, till exempel hos handlare som är auktoriserade att byta in varor vid inköp av nya, liknande (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning), samt batterier och laddare. Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Samtidigt bidrar du genom att engagera dig i avfallshanteringen av den här produkten till en effektiv användning av naturresurserna. Mer information om återvinning av den här produkten får du via ditt lokala kommunkontor, avdelningen för sophantering, ett godkänt schema för avyttring eller ditt sophanteringsföretag, alternativt besök www. canon-europe.com/environment. (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2 Att välja DVD-skiva Det finns många olika typer av DVD-skivor, men till den här kameran kan du bara använda följande tre typer av 8 cm mini-dvd: DVD-R, DVD-R DL och DVD-RW. Gå igenom informationen om de olika skivtyperna och välj den skiva som passar dig bäst. DVD-R Hög kompatibilitet DVD-R-skivor kan du bara spela in på en gång inspelningarna kan varken redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna relativt billiga och kan spelas upp på de flesta typer av DVD-spelare. DVD-R DL Längst inspelningstid Dual Layer-skivor klarar upp till 80 % mer data (cirka 2,6 GB) på en inspelningssida. Inspelningarna kan däremot varken redigeras eller raderas. Dual Layer-skivor har två inspelningsskikt. Kameran Skikt 2 spelar först in på skikt 1 och fortsätter därefter på skikt Skikt 1 2. När du spelar upp en inspelning som täcker båda skikten kan du eventuellt få ett kort avbrott (cirka en sekund) just då kameran går över till andra skiktet. Vid övergången till skikt 2 delas inspelningen upp i två separata sekvenser. Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta DVD-RW Kan återanvändas Inspelningarna på en DVD-RW-skiva kan både redigeras och raderas. Skivan kan också formateras. Vid formatering av en DVD-RW-skiva raderas alla inspelningarna och skivans lediga utrymme återställs till originalskicket, d. v.s. du kan använda samma skiva om igen. DVD-RW-skivans skivstandard DVD-RW-skivor kan spelas in med någon av följande två skivstandarder: VIDEO eller VR. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran får du automatiskt upp ett formateringsfönster där du väljer skivstandard. VIDEO: När en skiva som är inspelad i VIDEO-standard har färdigställts kan den utan problem spelas upp på de allra flesta DVD-spelare. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om, etc). VR: Inspelningarna kan utan problem redigeras. Men skivor som är inspelade i VRstandard kan bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RW-skivor i VR-standard. Obs: DVD-R- och DVD-R DL-skivor kan endast spelas upp med VIDEO-standard. SV 3 Kul med DVD-skivor När du har valt den skivtyp som passar dina behov bäst går du igenom resten av förberedelserna ( 16) som gör kameran redo för inspelning. Spela in video ( 27) Enklare videoinspelning med -programmet, eller varför inte prova på de mer avancerade funktionerna ( 35). Färdigställa skivan ( 47) Du måste färdigställa din skiva med den här kameran om du vill kunna spela upp den på en DVD-spelare eller annan extern enhet. FÄRDIGSTÄLLA Spela upp din färdigställda skiva på en DVD-spelare ( 48) Du kan även ansluta kameran direkt till TV:n och spela upp skivan med hjälp av kameran ( 64). Uppspelning på extern utrustning Glöm inte att färdigställa skivorna ( 47) innan du spelar upp dem på externa DVDenheter. Skivtypen påverkar kompatibiliteten med extern utrustning. I den externa enhetens användarhandbok finns mer information om kompatibilitet. Läs innan du sätter i skivan. För högsta möjliga kompatibilitet med extern DVD-utrustning rekommenderar vi VIDEO-standarden. 4 Utbudet av funktioner beror på vilken DVD-skiva du använder Skivtyp Skivstandard Redigera sekvenser med den här kameran (radera och dela sekvenser etc) ( 44) Radera en sekvens direkt vid granskningen efter inspelningen ( 32) Formatera skivan för att göra nya inspelningar ( 46) Ge skivan en titel ( 46) DVD-R DVD-R DL DVD-RW VIDEO VR 1 VIDEO Färdigställa skivan för att spela upp den på extern DVD-enhet ( 47)2 Lägga till inspelningar på en färdigställd skiva ( 48) Spela in mer video på en enkelsidig skiva ( ) 3 Endast sekvenser i en spellista kan delas. För att färdigställa en DVD-R DL-skiva måste kameran bearbeta båda skikten. Detta kan ta ganska lång tid, beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns kvar på skivan. 3 Du måste först återkalla färdigställandet av skivan. SV Godkända skivor Kamerans prestanda och funktionalitet testades med hjälp av följande två skivtyper (i november 2008*). Single Layer-skivor: Hitachi-Maxell HG-skivor. Dual Layer-skivor: Canon DVD-R DL54- och Verbatim DVD-R DL-skivor.

3 Om du vill ha mer information kan du kontakta skivtillverkarens kundtjänst. Tänk på att om du försöker spela in eller spela upp (med den här kameran) DVDskivor som har spelats in, formaterats eller färdigställts med en annan digital enhet kan kameran skadas och inspelningarna förstöras. * Aktuell information finns på din lokala Canon-webbplats eller i din närmaste Canonbutik. Om du använder DVD-R DL-skivor som inte har testats av Canon kan du drabbas av störningar vid inspelning/uppspelning och du kan få problem med att mata ut skivan. 5 Innehåll Inledning Att välja DVD-skiva Kul med DVD-skivor Om den här handboken Lära känna kameran Medföljande tillbehör Komponentförteckning Skärminfo Förberedelser Att komma igång Ladda batteriet Förbereda tillbehören Kamerans grundläggande funktioner ON/OFF-knappen Joystick och joystickguide Använda menyerna Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Byta språk Byta tidszon Förberedelse för inspelning Öppna linsskyddet och justera LCD-skärmen Sätta i och ta ur en skiva Sätta i och ta ur minneskort Video Grundläggande inspelning Spela in video Välja videokvalitet (inspelningsmetod) Justera inspelningarnas sidförhållande (Bredbild/4:3) Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom Snabbstart Granska och radera din senaste inspelning 6 Innehåll Grundläggande uppspelning Spela upp video Radera sekvenser Övriga funktioner : Inspelningsprogram för specialmotiv Flexibel inspelning: Ändra slutartiden LCD Videolampa Självutlösare Justera exponeringen manuellt Manuell fokusering Vitbalansering Bildeffekter Digitala effekter Skärminformation och datakod Använda extern mikrofon Redigering av spellistan samt skivhantering Skapa en spellista Radera sekvenser i spellistan Dela sekvenser i spellistan Flytta sekvenser i spellistan Formatera skivan Uppspelning på extern enhet Byta skivans titel Färdigställa skivan Uppspelning på extern enhet Återkalla färdigställandet av en skiva - Lägga till fler inspelningar på en färdigställd skiva SV Fotografier Grundläggande inspelning Att ta stillbilder Välja storlek och kvalitet på stillbilden Radera en stillbild direkt efter inspelningen Grundläggande uppspelning Visa stillbilder Förstora fotografier vid uppspelning Bildspel Radera fotografier Övriga funktioner Matningsmetod: Bildserier och exponeringsvariation Histogram Innehåll Skrivskydda fotografier Formatera minneskort Skriva ut fotografier Skriva ut bilder från minneskortet Direktutskrift Välja utskriftsinställningar Kopiebeställningar Externa anslutningar Kontakter på kameran Kopplingsschema Spela upp på en TV Kopiera över dina inspelningar till extern videoenhet Övrig information Bilaga: Listor över menyalternativ FUNC.-menyn Inställningsmenyer Kamerainställningar (avancerad zoom, bildstabilisator etc) Skivhantering (formatering, färdigställande etc) Stillbildshantering (kortformatering etc) Skärminställningar (LCD-skärmens ljusstyrka, språk etc) Systeminställningar (volym, ljudsignaler etc) Datum/klockslag inställning Problem? Felsökning Lista över meddelanden Gör så här Säkerhetsanvisningar Använda kameran utomlands Allmän information Systemdiagram Extra tillbehör Tekniska data Register 8 Innehåll Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av Canon DC420/DC411/DC410. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om du får problem med kamerans funktioner, läs mer under Felsökning ( 72). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Begränsningar som visar att den beskrivna funktionen inte kan väljas i alla funktionslägen (vilket funktionsläge kameran ska vara inställd på, vilken skivtyp som krävs etc). : Sidhänvisning. : Text som enbart gäller den/de angivna modellen/manuell fokusering ( Bildstabilisator ( Inspelningsläge 67) 39) Tidkod/Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Skivans återstående inspelningstid Återstående batteriladdning ( Vindbrusfilter av ( Inspelningsvarning Nivåmarkering ( Sekvensnummer Joystickguide ( Datakod ( 42) 33) Högtalarvolym ( 19) 69) 47) Symbol för färdigställd skiva ( 68) 15) SV Inledning 13 Stillbildsinspelning Zoom ( 29), Exponering ( 39) Inspelningsprogram ( 35, 37) Vitbalans ( 40) Bildeffekter ( 41) LCD-videolampa ( 38) Digitala effekter ( 41) Matningsmetod ( 55) Stillbildskvalitet/-storlek ( 51) Manuell fokusering ( 39) Antal tillgängliga stillbilder på kortet Självutlösare ( 38) AF-ram ( 68) Joystickguide ( 19) Fokus/exponering ställs in och låses automatiskt ( 50) Skakvarning ( 67) Bildnummer ( 15, 70) Aktuellt foto/totalt antal foton Histogram ( 55) Datum och tid för inspelningen Skrivskyddsmarkering ( 56) Manuell exponering ( 39) Bildstorlek ( 51) Filstorlek Bländarvärde Slutartid ( 37) Visa stillbilder 14 Inledning Inspelningsläge Antal tillgängliga stillbilder på kortet Inspelning, Inspelningspaus, Uppspelning, Uppspelningspaus,, Snabb uppspelning framåt,, Snabb uppspelning bakåt, Långsam uppspelning framåt, Långsam uppspelning bakåt Återstående inspelningstid lyser rött: Inget kort grönt: 6 eller fler fotografier gult: 1-5 fotografier rött: Inga fler fotografier kan spelas in När du visar stillbilder är symbolen alltid grön. Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder trots att du just har spelat in, eller också sjunker antalet med två foton på en gång.

4 Det har med inspelningsförhållandena att göra. Kortåtkomstindikator När det inte finns mer utrymme kvar på skivan visas texten " END/Slut" på skärmen och inspelningen avbryts. Beräknad återstående batteriladdning 100% 75% 50% 25% 0% visas på skärmen bredvid antalet tillgängliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet. Bildnummer Om är röd betyder det att batteriets laddning är slut. Byt ut batteriet mot ett fulladdat. Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Inspelningsvarning Bildnumret anger vad filen heter och var på minneskortet den finns. Filnamnet för bild nummer blir till exempel "IMG_0107.JPG", och filen sparas i mappen "DCIM\101CANON". Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Den här funktionen hjälper dig att inte göra för korta inspelningar. SV Inledning 15 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt de inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Att komma igång Att komma igång 3 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidorna DC INkontakt CHARGEindikator (röd) 4 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck batteriet inåt/uppåt tills det fäster med ett klick. Laddningen startar när knappen ställs in på (CHARGE). Den röda CHARGE-indikatorn börjar blinka. Indikatorn släcks när laddningen är klar Anslut nätkabeln till nätaggregatet. Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 16 Förberedelser LOSSA DET LADDNINGSBARA BATTERIET BATT.-reglage 1 Tryck in BATT. och dra den i pilens riktning. 2 För batteriet nedåt och dra ut det ur fästet VIKTIGT Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätaggregatet. När du ställer ON/OFF-knappen ( ) på uppdateras viktiga filallokeringsdata på skivan. Du måste vänta till dess att den gröna CAMERAindikatorn släcks. Vi rekommenderar att batteriet laddas mellan 10 C och 30 C. Laddningen fungerar bara mellan 0 C till 40 C. Du får aldrig ansluta sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet som inte uttryckligen har rekommenderats för detta. Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare, etc. Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätaggregatet så att batteriets laddning inte förbrukas. CHARGE-indikatorn fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Två snabba blinkningar med en sekunds intervall: Batteriet är laddat till minst 50 %. Om indikatorn blinkar snabbt men inte följer det angivna mönstret, gå till Felsökning ( 72). Blinkar en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem. Vi rekommenderar att du har batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden till hands. SV ANMÄRKNINGAR Batteriet laddas bara när kameran är avstängd. Förberedelser 17 Kamerans grundläggande funktioner Förbereda tillbehören Kamerans grundläggande funktioner ON/OFF-knappen Låsknapp Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du kan nå zoomspaken med pek-, lång- och ringfingrarna, och Start/Stop -knappen med tummen. MONTERA AXELREM Utöver att slå på/av strömmen till kameran kan du även byta funktionsläge med ON/ OFF-knappen ( ). Slå på strömmen till kameran: Håll låsknappen intryckt och ställ in knappen på ON. Byta funktionsläge: Utgå ifrån ON-läget, vrid -knappen snabbt i riktning mot MODE och släpp. På så sätt kan du växla mellan funktionslägena inspelning (CAMERA-indikatorn lyser) och uppspelning (PLAY-indikatorn lyser). Trä axelremmens ändar igenom greppremmens fäste och justera remmens längd. 18 Förberedelser Joystick och joystickguide Med joysticken kan du manövrera kamerans menyer. Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja ett alternativ eller ändra en inställning. Använda menyerna Flera av kamerans funktioner justeras via de menyer som öppnas när du trycker på FUNC.-knappen ( FUNC. ). Se bilagan Lista över menyalternativ ( 65) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningen eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen. Tryck på för att visa/gömma joystickguiden. Joystickguidens funktioner varierar mellan olika funktionslägen. SV Funktionsläge Indikator för funktionsläge / -väljare Ikon på skärmen Funktion Spelar in video på en skiva Spelar in stillbilder på ett minneskort Spelar upp video från en skiva Visar stillbilder från ett minneskort 27 (Video) (Stillbilder) 50 (Video) (Stillbilder) Förberedelser 19 Välj ett alternativ i FUNC. -menyn Här följer ett exempel på hur du väljer alternativ i FUNC.-menyn när kameran är inställd på inspelning. Välja ett alternativ i inställningsmenyerna Tryck på FUNC.. I kolumnen till vänster väljer ( ) du ikonen för den funktion du vill ändra. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas.

5 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Vissa inställningar kräver att du gör flera val och/eller trycker på. Följ anvisningarna på skärmen (som t ex. ikonen, små pilar, etc). Tryck på FUNC. för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på FUNC.. Tryck på FUNC.. Inställningsmenyerna öppnas i indexfönstret (VIDEO-standard) och i indexfönstret för stillbilder. Fortsätt till steg 3. Välj ( )[ MENU/MENY] och tryck på för att öppna inställningsmenyerna. Du kan även hålla FUNC. intryckt i minst en sekund, så öppnas inställningsmenyerna direkt. Gå till indexfönstret (DVD-RWskivor i VR-standard), tryck på joysticken ( ) och välj [ MENU/MENY]. I kolumnen till vänster väljer ( ) du önskad meny och trycker på. Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och inställningarna listas därunder. Tryck på joysticken ( ) för att återgå till menyvalsskärmen. Välj ( ) den inställning som ska ändras och tryck på. En orange ram anger vilket menyalternativ som för tillfället är aktivt. Ej tillgängliga alternativ är svarta. Välj ( ) önskat alternativ och tryck på för att spara inställningen. Tryck på FUNC.. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på FUNC Förberedelser Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Innan du börjar använda kameran måste du ställa in kamerans datum och klocka. Om kamerans klocka inte är inställd visas fönstret [DATE/TIMEDATUM/KLOCKSLAG] automatiskt när du slår på strömmen till kameran. [1.JAN :00 AM]). Datumformatet kan ändras vid behov ( 71). Datum och klockslag kan även ställas in senare (vid annat tillfälle än det initiala inställningstillfället). Gå till inställningsmenyerna och öppna fönstret [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG]: FUNC. [ MENU/MENY] DATE/TIME SETUP-DATUM/ [ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME- DATUM/KLOCKSLAG] Byta språk Alternativ [ [ ] ] [MELAYU] [NEDERLANDS] [POLSKI] [PORTUGUÊS] [ [TÜRKÇE] [ [ ] ] ] [DEUTSCH] [ENGLISH] [ESPAÑOL] [FRANÇAIS] [ITALIANO] [MAGYAR] FUNC. Grundinställning [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] När fönstret [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] öppnas markeras året med orange färg och upp-/nedpilar. 1 Ställ in ( ) året och gå vidare ( ) till månaden. 2 3 Ställ in övriga fält (månad, dag, timmar och minuter) på samma sätt. Välj ( ) [OK] och tryck på för att starta klockan och stänga inställningsmenyn. VIKTIGT SV [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN]* [LANGUAGE /SPRÅK]* Önskat språk FUNC. Om du inte använder kameran på cirka tre månader har det inbyggda, återuppladdningsbara litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum/klocka är borta. Ladda i så fall upp det inbyggda batteriet ( 82) och ställ in tidszon, datum och klocka igen. Datumet visas bara i år-månad-dagformatet i det första fönstret. I efterföljande fönster visas datumet och tiden som dag-månad-år (exempelvis * När du ställer in kameran för första gången, eller om du har gjort en återställning, är all skärminformation på engelska (standardspråket). Välj [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE /SPRÅK] och välj därefter ditt språk. Förberedelser 21 Förberedelse för inspelning ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa markeringarna bredvid menyalternativen. Text som ser ut så här och som dyker upp i vissa menyer syftar på namnen på kamerans knappar. De ändras inte, oavsett vilket språk du väljer. Förberedelse för inspelning Öppna linsskyddet och justera LCDskärmen Innan du börjar spela in måste du öppna linsskyddet. Byta tidszon Utöver lokalt datum och klockslag kan kameran även ställas in med en andra klocka (exempelvis tiden på ditt resmål). Standardtidszonen är Paris. STÄLLA IN DIN EGEN TIDSZON FUNC. För linsskyddsreglaget mot öppnas linsskyddet. så [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST- TIDSZON/ SOMMARTID] Din lokala tidszon* FUNC. Rotera LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. PÅ RESANDE FOT FUNC. 180 [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] Lokalt datum och tid på ditt resmål* FUNC. * Välj zonnamn som är märkta med om du vill få en automatisk justering för sommartid. 90 Du kan vrida panelen 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på LCD-skärmen samtidigt som du 28)). I följande använder sökaren ( fall är det praktiskt att kunna vrida LCD-panelen 180 : 22 Förberedelser - Låta motivet se sig själv på LCDskärmen medan du tittar genom sökaren. - Om du vill vara med på bilden vid inspelning med självutlösare. ANMÄRKNINGAR Den här inställningen påverkar inte inspelningens ljusstyrka. Om du väljer ljusstark drar kameran mycket energi, dvs batteriets användningstid förkortas. 180 Sätta i och ta ur en skiva Motivet kan se sig själv på LCD-skärmen ANMÄRKNINGAR Om LCD-skärmen och sökarens skärm: Skärmarna är tillverkad med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. Använd endast 8 cm mini DVD-skivor som är märkta med logotypen DVD-R (inklusive DVD-R DL) eller DVD-RW.

6 Läs även under Godkända skivor ( 5). Innan du sätter i skivan bör du kontrollera att inspelningsytan är ren. Vid behov kan du använda en mjuk linsrengöringsduk för att ta bort fingeravtryck, smuts eller fläckar från skivans yta. Sätta i skivan ( 19) LCDbakgrundsbelysning LCD-skärmens ljusstyrka kan ställas in på normal eller ljus. SV Linssystem 1 Håll DISP. intryckt i minst två sekunder. Upprepa för att växla mellan inställningarna normal och ljus. Ställ in (Video). / -väljaren på 2 Ställ in -knappen på ON så att kameran sätts i läge. Förberedelser 23 3 För knappen DISC COVER mot OPEN och öppna försiktigt luckan över skivfacket. För greppremmen under kameran så att den inte är i vägen för skivluckan. Sätt i skivan och tryck mitt på den tills den fäster med ett klick. Placera skivan med inspelningssidan vänd nedåt (vanliga skivor: etiketten vänd uppåt). Se till att du inte vidrör skivans inspelningsyta eller linssystemet. ATT ANVÄNDA DVD-RW-SKIVOR Nya skivor måste formateras innan du kan spela in på dem. När du sätter i en ny DVD-RW-skiva får du upp formateringsfönstret, om /väljaren är inställd på (Video). Om skivan redan har formaterats kan du börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas. I annat fall formaterar du skivan så här: Välj ( ) önskad skivstandard och tryck på. Om du vill jämföra VIDEO och VR, läs mer under Att välja DVD-skiva ( 3). Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen. Välj ( ) [YES/JA] och tryck på för att starta skivformateringen, eller välj [NO/NEJ] och tryck på om du vill välja en annan skivstandard. Formateringen tar ungefär en minut. Rör inte kameran medan formateringen pågår. Du kan börja spela in video så snart indikatorn för inspelningspaus visas. 4 5 Stäng skivluckan. Du ska inte behöva ta i när du stänger luckan, tänk på att skivan kan vara felplacerad. ANMÄRKNINGAR Det kan ta en stund innan enheten har identifierat skivan. Bilden snurrar på skärmen medan skivan läses in. Vänta till dess kameran är klar med identifieringen av skivan ( slutar snurra och blir grön) innan du börjar spela in. ATT ANVÄNDA DVD-R/DVD-R DL-SKIVOR Du kan börja spela in video så snart indikatorn för inspelningspaus visas. 24 Förberedelser Ta ur skivan Sätta i och ta ur minneskort Till den här kameran kan du använda helt vanliga SDHC (SD High Capacity)-minneskort, SDminneskort eller MultiMedia Cards (MMC). Tänk på att alla minneskort måste formateras innan de används i den här kameran ( 56). 1 För knappen DISC COVER mot OPEN och öppna försiktigt luckan över skivfacket. Utsätt inte kameran för kraftiga stötar medan DISC skivåtkomstindikatorn lyser eller blinkar. För greppremmen under kameran så att den inte är i vägen för skivluckan. Det kan ta en stund innan luckan öppnas efter att du har manövrerat DISC COVER. Ta tag i kanten på skivan och lyft ut den försiktigt. Se till att du inte vidrör skivans inspelningsyta eller linssystemet. Stäng skivluckan. VIKTIGT Stäng av kameran. Öppna locket över minneskortfacket. För minneskortet rakt in i facket med etiketten vänd uppåt. Kortet ska in så långt det går, tills det fäster med ett klick. Stäng locket över minneskortet. Ta inte i när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt placerat. SV 3 När du manövrerar DISC COVER efter utförd inspelning måste viktiga filallokeringsdata uppdateras på skivan innan skivluckan kan öppnas. Om DISC skivåtkomstindikatorn lyser eller blinkar får du inte utsätta kameran för stötar, som t.ex. en alltför vårdslös placering på ett bord. 4 Förberedelser 25 ATT TA UR MINNESKORTET Tryck en gång på kortet så att det lossar. När minneskortet hoppar ut, ta tag i det och dra ut det. VIKTIGT Tänk på att minneskorten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet åt fel håll kan kameran skadas. Minneskortet ska installeras i kameran enligt anvisningen i steg 3. ANMÄRKNINGAR Vi kan inte garantera kompatibilitet med alla SD-, SDHC- eller MMCminneskort. 26 Förberedelser Video I det här kapitlet får du lära dig mer om funktioner som rör filminspelning, inklusive inspelning, uppspelning, avancerade manuella justeringar och hårddiskhantering. Grundläggande inspelning Grundläggande inspelning 2 Ställ in -knappen på ON så att kameran sätts i läge CAMERA. Den gröna CAMERA-indikatorn tänds. För linsskyddsreglaget mot öppnas linsskyddet. så Spela in video 3 4 Innan du spelar in Gör först en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Eftersom inspelningar på DVD-R- eller DVD-R DL-skivor inte kan raderas rekommenderar vi att du använder en DVD-RW-skiva för dina provinspelningar. Tryck på Start/Stop för att spela in. Inspelningen startar. Tryck på Start/Stop igen för att pausa inspelningen. DISC skivåtkomstindikatorn blinkar vid inspelning och lyser en stund i pausläge medan sekvensen registreras på skivan. NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN ( 19) 1 Kontrollera att DISC skivåtkomstindikatorn är släckt. 2 Stäng av kameran. 3 Stäng linsskyddet och LCDpanelen. 4 Ta ur skivan. SV 1 Ställ in (Video). / -väljaren på Video 27 Använda sökaren Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCDskärmen. I så fall kan du justera LCDskärmens ljusstyrka ( 23) eller använda sökaren. Tryck på VIEWFINDER om du vill använda både sökaren och LCD-panelen. Stäng LCD-panelen om du bara vill använda sökaren. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Byt inte funktionsläge. ANMÄRKNINGAR Om energisparläget: Om [POWER SAVE/ ENERGISPAR] är inställd på [ ON/ PÅ] ( 70) stängs kameran av automatiskt, för att spara ström, när den drivs med batteri och har stått oanvänd i fem minuter.

7 Du återställer strömförsörjningen genom att vrida -knappen mot MODE och släppa, eller genom att stänga av kameran och sedan starta den igen. Om du spelar in höga ljud (till exempel fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är helt normalt. Följande kan ta längre med en skiva i VR-standard, jämfört med en i VIDEOstandard. - Den tid det tar innan du kan börja spela in, efter att du har slagit på strömmen till kameran. - Den tid det tar innan kameran stängs av, efter att du har ställt in knappen på. Justera vid behov sökarens inställning med armen för dioptriinställning. VIKTIGT Tänk på följande om DISC skivåtkomstindikatorn lyser eller blinkar. Du kan annars drabbas av permanent dataförlust. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller kraftiga stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ur skivan. Om funktionsomkopplaren och inspelningsprogrammen Ställ in funktionsomkopplaren på så justerar kameran alla inställningar åt dig, du behöver bara rikta kameran åt rätt håll och starta inspelningen. Ställ in funktionsomkopplaren på om du vill välja ett inspelningsprogram. Inspelningsprogrammen för specialmotiv ( 35) är ett behändigt sätt att välja optimala inställningar som matchar speciella inspelningsförhållanden och med de flexibla inspelningsprogrammen ( kan du justera både slutartiden och andra inställningar manuellt. 28 Video 37) Välja videokvalitet (inspelningsmetod) Kameran har tre olika inspelningsmetoder. När du byter inspelningsläge förändras skivans inspelningstid. Välj XP om du vill ha bättre videokvalitet, och välj LP om du vill ha längre inspelningstider. I tabellen nedan ser du ungefärliga inspelningstider för en ny DVD-skiva (med en inspelningssida). Grundinställning Justera inspelningarnas sidförhållande (Bredbild/4:3) Standardinställningen för video är 16:9 (bredbild). Om du vill ändra till 4:3, följ anvisningarna nedan. ( FUNC. 19) Skivtyp Inspelningsmetod DVD-R, DVD- RW 20 min 30 min 60 min DVD-R DL 36 min 54 min 108 min [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [WIDESCREEN/BREDBILD] [ OFF/AV] FUNC. ANMÄRKNINGAR Spela upp en bredbandsinspelning: TV-apparater som är kompatibla med WSS-systemet växlar automatiskt till 16:9. I annat fall måste du ändra sidförhållandet manuellt. Om du ska spela upp på en TV med normalt sidförhållande (4:3) måste du ändra [TV TYPE/TV-TYP]-inställningen ( 71). ( FUNC. 19) [ STANDARD PLAY 6 MbpsSTANDARD PLAY 6 MB/s] Önskat inspelningsläge FUNC. SV Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom Vid videoinspelning har kameran tre typer av zoom: optisk, avancerad och digital zoom ( -läget har endast optisk zoom). Även zoomhastigheten kan justeras. ANMÄRKNINGAR I LP-läget är risken större att inspelningarna ska påverkas av felaktigheter hos skivan eller problem med inspelningsförhållandena och du kan eventuellt få störningar i uppspelningsbilden (fyrkantiga störningar, ränder, ljudbortfall etc). Vi rekommenderar att du använder XP eller SP vid viktiga inspelningar. Kameran kodar video med variabel bithastighet (VBR), d.v.s. de faktiska inspelningstiderna kan variera beroende på videosekvensernas innehåll. Video 29 Välja zoomfunktion ( 19) [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ ON/PÅ] (16:9) 45x* 41x** * Bildvinkeln blir bredare vid maximal telefoto- och vidvinkelinställning. ** Bildvinkeln blir bredare vid maximal vidvinkelinställning. Alternativ [OPTICAL/OPTISK] (37x) Grundinställning Zoomomfånget begränsas av objektivets optiska förstoringsfrekvens. [ADVANCED/AVANCERAD] (Avancerad zoom) Utöver det optiska zoomomfånget kan kameran bearbeta bilden digitalt och på så sätt utöka zoomomfånget utan att bildkvaliteten påverkas. När du spelar in video med sidförhållandet 16:9 förändras bildvinkeln. Se tabellen i avsnittet ANMÄRKNINGAR. [DIGITAL] (2000x) Om du väljer det här alternativet övergår kameran till digital zoom (ljusblå del av zoomindikatorn) när du passerar det optiska zoomomfånget (vit del av zoomindikatorn). Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, dvs bildkvaliteten blir sämre ju mer du zoomar in. FUNC. [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ OFF/AV] (4:3) 46x Ej tillgänglig Använda zoomen ( 19) W Zooma ut T Zooma in [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [ZOOM TYPE/ZOOMTYP] Önskat alternativ FUNC. ANMÄRKNINGAR Den avancerade zoomens omfång varierar beroende på angivet 29). sidförhållande ( Du kan inte välja avancerad zoom om [WIDESCREEN/ BREDBILD] är inställt på [ OFF/AV]. Dra zoomspaken mot W för att zooma ut (vidvinkel). Dra zoomspaken mot T för att zooma ut (telefoto). Tryck försiktigt om du vill ha en långsam zoom tryck hårdare för en snabbare zoom. Du kan även ställa in [ZOOM SPEED/ZOOMHASTIGHET] ( 67) på en av tre konstanta hastigheter (3 är snabbast, 1 är långsammast). ANMÄRKNINGAR Ha minst 1 m avstånd till motivet. I vidvinkelläget kan du ställa in skärpan på motiv som befinner sig på 1 cm avstånd. Om [ZOOM SPEED/ZOOMHASTIGHET] är VARIABLE/VARIABEL] får inställt på [ du en snabbare zoom vid inspelningspaus än vid själva inspelningen. 30 Video Snabbstart Om du stänger LCD-panelen medan kameran är inställd på inspelning övergår kameran i standbyläge. I standbyläget drar kameran bara hälften så mycket ström som vid inspelning, dvs du kan spara batteriets laddning. Och när du öppnar LCD-panelen igen är kameran redo för inspelning på cirka en sekund*, så att du inte ska missa en viktig inspelning. * Faktisk tid beror på inspelningsförhållandena. ANMÄRKNINGAR I vissa lägen när du stänger LCDpanelen (om till exempel DISC skivåtkomstindikatorn blinkar eller en meny visas) kan inte kameran övergå i standbyläge. Kontrollera att CAMERAindikatorn blir orange. När kameran har stått på standby i 10 minuter stängs den av, oavsett hur [POWER SAVE/ENERGISPAR] är inställt ( 70).

8 Du återställer strömförsörjningen efter automatisk avstängning genom att vrida knappen mot MODE och släppa, eller genom att stänga av och sedan starta kameran igen. Du kan välja hur lång tid som ska gå innan kameran stängs av, alternativt stänga av snabbstartfunktionen med inställningen [QUICK START] ( 70). När kameran står i standbyläge kan den återstartas med någon av följande aktiviteter. - Öppna skivfackets lucka. - Ändra / -väljarens inställning. - Vrida -knappen mot MODE. ( 19) 1 När kameran är igång och CAMERA-indikatorn lyser grönt stänger du LCD-panelen. Om du använder sökaren och LCDpanelen är stängd kan du trycka på VIEWFINDER för att välja standbyläget. Det hörs en ljudsignal och CAMERA-indikatorn blir orange, vilket betyder att kameran övergår i standbyläge. När du vill återuppta inspelningen är det bara att öppna LCD-panelen. CAMERA-indikatorn blir grön igen och kameran är nu redo för inspelning. Du kan även trycka på VIEWFINDER för att återuppta inspelningen via sökaren, om LCD-panelen är stängd. VIKTIGT 2 Granska och radera din senaste inspelning Du kan spela upp och granska din senaste inspelning även om kameran är inställd på -metoden. Om du använder en DVD-RW-skiva kan du radera sekvensen samtidigt som du granskar den. SV ( 19) Koppla inte ur strömmen så länge kameran står i standbyläge (CAMERA-indikatorn lyser orange). NEXT Video 31 1 Tryck på för att få fram joystickguiden. Om inte visas i joystickguiden kan du trycka joysticken ( ) flera gånger mot [NEXT/NÄSTA] tills du får fram den. Tryck joysticken ( ) mot. Kameran spelar upp den senaste videosekvensen (utan ljud) och återgår sedan till inspelningspaus. Grundläggande uppspelningsfunktioner Grundläggande uppspelning Spela upp video 2 ( 19) Radera en videosekvens efter inspelning ATT KONTROLLERA Skivtyp: DVD-RW Efter inspelning av en sekvens: Granska sekvensen enligt ovanstående beskrivning. Medan du granskar sekvensen väljer du ( ) och trycker på. Välj ( ) [YES/JA] och tryck på. ANMÄRKNINGAR Rör inte kamerans reglage medan sekvensen raderas. Om du har bytt funktionsläge, stängt av kameran eller tagit ut skivan efter inspelningen kommer du inte att kunna radera den sist inspelade sekvensen på det här sättet. 1 2 Ställ in (Video). / -väljaren på Ställ -knappen på ON och vrid den sedan mot MODE och släpp, så att kameran sätts i läge PLAY. Den gröna PLAY-indikatorn tänds. Indexfönstret för videosekvenser öppnas. Flytta (, ) urvalsramen till den sekvens du vill spela upp. Tryck på för att starta uppspelningen. Uppspelningen startar från den valda sekvensen och fortsätter till och med den sist inspelade sekvensen. Pausa uppspelningen genom att trycka joysticken ( ) mot / Video Tryck joysticken ( ) mot för att avbryta uppspelningen och återgå till indexfönstret. Speciella uppspelningsmetoder Du aktiverar de speciella uppspelningsmetoderna med joysticken. Vid den här typen av specialuppspelning hörs inget ljud. ATT JUSTERA VOLYMEN Vid uppspelning av en videosekvens: FUNC. Snabb uppspelning Utgå ifrån normal uppspelning och tryck eller ( ) mot joysticken ( ) mot. Tryck en gång till för att öka hastigheten. [ SPEAKER VOL./ HÖGTALARVOLYM] Justera ( ) volymen FUNC. Långsam uppspelning Utgå ifrån uppspelningspaus och tryck joysticken ( ) mot eller ( ) mot. ANMÄRKNINGAR Beroende på inspelningsförhållandena kan du ibland få ett kort avbrott i videoeller ljuduppspelningen mellan två sekvenser. Skivor som har spelats in med den här kameran kan även spelas upp med den. Men skivor som har spelats in med en annan kamera eller skivor som har skapats med hjälp av dator kan eventuellt inte spelas upp korrekt. När du spelar upp en färdigställd skiva kan det ta några sekunder innan indexfönstret öppnas, beroende på antalet sekvenser på skivan. Om du stänger LCD-panelen för att spela upp via sökaren stängs ljudet från högtalaren av. Tryck om igen för att öka hastigheten med 1/8 1/4 x normal hastighet. Avsluta speciell uppspelningsmetod När du har använt en speciell uppspelningsmetod trycker du joysticken ( ) mot /. ANMÄRKNINGAR Vissa speciella uppspelningsmetoder kan orsaka problem i uppspelningsbilden (fyrkantiga störningar, ränder etc). SV Video 33 Radera sekvenser Om du använder en DVD-RW-skiva kan du radera de sekvenser du inte vill spara. VIKTIGT Var försiktig när du raderar originalinspelningar. En raderad originalsekvens kan inte återskapas. ANMÄRKNINGAR Eventuellt går det inte att radera sekvenser som är kortare än fem sekunder. För att radera sådana sekvenser måste du formatera skivan ( 46) och därmed också radera alla andra inspelningar på skivan. Ändra inte -knappens eller / väljarens inställning medan sekvensen raderas (när DISC skivåtkomstindikatorn lyser eller blinkar). Radera en enstaka sekvens ( ATT KONTROLLERA Skivtyp: DVD-RW VR-läge, ) 19) Gå till indexfönstret och välj ( den sekvens som ska raderas. FUNC. [ DELETE/RADERA] [YES/JA] Radera alla sekvenser ( ATT KONTROLLERA Skivtyp: DVD-RW VR-läge 19) Om du vill radera alla sekvenser i indexfönstret kan du göra så här. Då raderas även hela spellistan. FUNC. [ MENU/MENY] [ DISC OPERATIONS/ SKIVHANTERING] [DEL.ALL MOVIES/RADERA ALLA VIDEOSEKVENSER] [YES/JA] FUNC. 34 Video Övriga funktioner Övriga funktioner ANMÄRKNINGAR [ PORTRAIT/PORTRÄTT]/ [ SPORTS/SPORT]/ [ BEACH/STRAND]/[ SNOW/SNÖ] - Bilden kan bli ojämn vid uppspelning. [ PORTRAIT/PORTRÄTT] - Bakgrundsoskärpan ökar ju mer du zoomar in (T). [ NIGHT/NATT] - Rörliga motiv kan få störande eftersläpningar. - Bildkvaliteten kan eventuellt bli sämre än med andra program. - Du kan få vita prickar på skärmen. - Ibland fungerar inte autofokusen lika bra som vanligt.

9 Justera i så fall skärpan manuellt. [ SNOW/SNÖ]/[ BEACH/STRAND] - Bilden kan bli överexponerad om det är mulet eller om du befinner dig i skugga. Kontrollera bilden på skärmen. [ FIREWORKS/FYRVERKERIER] - Vi rekommenderar att du använder ett stativ, så slipper du rörelseoskärpa. Använd stativ, speciellt med -metoden, eftersom det här programmet ger en högre slutartid. Ställ inte funktionsomkopplaren på medan du spelar in en videosekvens; bildens ljusstyrka kan förändras. : Inspelningsprogram för specialmotiv Att filma i en ljusstark skidbacke eller få med alla färgerna i en solnedgång eller ett fyrverkeri fixar du enkelt med hjälp av inspelningsprogrammen för specialmotiv. Mer information om tillgängliga menyalternativ finns på sidan 36. ( ATT KONTROLLERA Funktionsomkopplare: FUNC. 19) [ PROGRAM AE/ PROG.AUTOMATIK] [ PORTRAIT/PORTRÄTT] Tryck på så att du får fram inspelningsprogrammen för specialmotiv (SCN) Önskat inspelningsprogram FUNC. SV Video 35 [ PORTRAIT/ PORTRÄTT] Kameran använder en stor bländaröppning, fokuserar på huvudmotivet och lägger oskärpa på andra, distraherande detaljer. [ NIGHT/NATT] Med den här inställningen kan du spela in även i svag belysning. [ SPORTS/SPORT] Lämplig för inspelning av sportaktiviteter, som t ex tennis eller golf. [ SNOW/SNÖ] Med den här inställningen kan du spela in i en ljusstark skidbacke. Du undviker därmed underexponering av motivet. [ SUNSET/ SOLNEDGÅNG] Med den här inställningen kan du spela in en färgstark solnedgång. [ FIREWORKS/ FYRVERKERIER] Används för inspelning av fyrverkerier. [ BEACH/STRAND] För inspelningar på en soldränkt strand. Du undviker därmed underexponering av motivet. [ SPOTLIGHT] Används för att spela in t ex en strålkastarbelyst teaterscen. 36 Video Flexibel inspelning: Ändra slutartiden Välj inspelningsprogrammet [ PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK] om du vill använda exempelvis vitbalans eller bildeffekter, eller välj [ SHUTTER-PRIO.AE/ BLÄNDARAUTOMATIK] om du vill prioritera slutartiden. Om du ska spela in motiv som rör sig snabbt bör du välja en kortare slutartid. Använd längre slutartider om du vill skapa oskärpa, för att förstärka känslan av rörelse. ( ATT KONTROLLERA Funktionsomkopplare: 19) numeriskt värde bredvid ikonen för inspelningsprogrammet. 1 Om du får upp joystickguiden på skärmen, tryck på för att gömma den. 2 Ställ in ( ) önskad slutartid. Slutartid, riktlinjer Tänk på att endast nämnaren visas på skärmen [ 250] innebär alltså en slutartid på 1/250 sekund etc. 1/2*, 1/3*, 1/6, 1/12, 1/25 Inspelning i svag belysning. 1/50 Passar de flesta förhållanden. 1/120 För inspelning av inomhussporter. Alternativ [ Grundinställning 1/250, 1/500, 1/1000** Inspelning från en bil eller ett tåg, eller för inspelning av snabbrörliga motiv som t ex en berg-och-dalbana. 1/2000** Inspelning av utomhussport i solsken. * Endast ** Endast -metoden. -metoden. PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK] Kameran justerar automatiskt bländarvärde och slutartid, så att motivet får en optimal exponering. SV [ SHUTTER-PRIO.AE/ BLÄNDARAUTOMATIK] Ställ in slutartiden. Kameran ställer automatiskt in rätt bländarvärde. FUNC. ANMÄRKNINGAR [ PROGRAM AE/ PROG.AUTOMATIK] Önskat inspelningsprogram FUNC. ATT STÄLLA IN SLUTARTIDEN Om du väljer [ SHUTTER-PRIO.AE/ BLÄNDARAUTOMATIK] visas ett [ SHUTTER-PRIO.AE/ BLÄNDARAUTOMATIK] - När du har ställt in en slutartid blinkar värdet på skärmen om det inte lämpar sig för inspelningsförhållandena. Justera värdet i så fall. - Om du använder en lång slutartid i svagt ljus får du en ljusare bild, men bildkvaliteten kan bli sämre och autofokus kanske inte fungerar lika bra. Video 37 - Bilden kan flimra om du spelar in med korta slutartider. Ställ inte funktionsomkopplaren på medan du spelar in en videosekvens; bildens ljusstyrka kan förändras. ATT STÄNGA AV LCD-VIDEOLAMPAN 1 Använd sökaren. Upprepa steg 1 ovan men välj i stället [ LCD LIGHT OFF/VIDEOLAMPA AV]. När du stänger LCD-panelen stängs även LCD-videolampan av. Tryck på VIEWFINDER för att stänga av sökarens skärm. LCD Videolampa Du kan använda LCD-skärmens ljusstyrka (LCD-videolampa) för att spela in i mörker. Om du vill ha mer ljus i bilden rekommenderar vi att du håller ett avstånd på cirka cm till motivet och/eller att du använder inspelningsprogrammet [ NIGHT/NATT]. ( 19) 2 Självutlösare ( 19) 1 1 Starta LCD-videolampan. FUNC. [ LCD LIGHT OFF/ VIDEOLAMPA AV] [ LCD LIGHT ON/ VIDEOLAMPA PÅ] Tryck på FUNC. Starta självutlösaren. FUNC. [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [SELF TIMER/SJÄLVUTLÖSARE] [ ON /PÅ] Stäng av självutlösaren genom att ställa in [SELF TIMER/ SJÄLVUTLÖSARE] på [ OFF/AV]. Tryck på FUNC. för att stänga menyn. visas. Starta inspelningen genom att trycka på Start/Stop. Efter tio sekunders nedräkning börjar kameran spela in video ( läget) alternativt en stillbild ( -läget). Nedräkningen visas på bildskärmen. ANMÄRKNINGAR 2 3 Vänd LCD-panelen mot objektivet och rikta ljuset mot motivet. Tryck på VIEWFINDER för att aktivera sökaren. Utför inspelningen via sökaren. 2 3 Du kan stänga av självutlösaren efter att nedräkningen har börjat genom att trycka på Start/Stop igen eller stänga av kameran. 38 Video Justera exponeringen manuellt Ibland kan bakgrundsbelysta motiv se mörka ut (underexponerade) och motiv i mycket starkt ljus kan se för ljusa eller skarpa ut (överexponering). Det här åtgärdar du genom att justera exponeringen manuellt. ( ATT KONTROLLERA Funktionsomkopplare: (utom inspelningsprogrammet [ FIREWORKS/FYRVERKERIER]). EXP Om exponeringen är låst kan du trycka på och trycka joysticken ( ) mot [EXP] en gång till för att återgå till automatisk exponering. Manuell fokusering Nedanstående typer av motiv lämpar sig eventuellt inte för autofokus. Justera i så fall skärpan manuellt.

10 Powered by TCPDF ( Reflekterande ytor Motiv med låg kontrast eller utan vertikala linjer Snabbrörliga motiv Genom en regnvåt fönsterruta Nattliga vyer 19) ( NEXT 19) ATT KONTROLLERA Justera zoomen innan du sätter igång. Funktionsomkopplare: FOCUS 1 Tryck på för att få fram joystickguiden. Om [EXP] inte visas i joystickguiden kan du trycka joysticken ( ) flera gånger mot [NEXT/NÄSTA] tills du får fram den. Tryck kamerans joystick ( ) mot [EXP]. Du får upp exponeringsindikatorn och den neutrala inställningen "±0" på bildskärmen. Justeringsomfånget och längden på indikatorn för exponeringsjustering varierar beroende på hur ljusstark bilden är i sig själv. Om du zoomar kan bildens ljusstyrka förändras. Justera ( ) bildens ljusstyrka efter behov och tryck på. Indikatorn för exponeringsinställning blir vit och exponeringen låses. SV NEXT 2 1 Tryck på för att få fram joystickguiden. Om [FOCUS/FOKUS] inte visas i joystickguiden kan du trycka joysticken ( ) flera gånger mot [NEXT/NÄSTA] tills du får fram den. Tryck joysticken ( FOKUS]. "MF" visas. ) mot [FOCUS/ Justera ( ) fokus efter behov och tryck på. Fokus är nu låst. Video 39 När fokuslåset är aktiverat kan du trycka på och trycka joysticken ( ) mot [FOCUS/FOKUS] igen för att återgå till autofokus. [ DAYLIGHT/DAGSLJUS] För inspelning utomhus i vackert väder. [ TUNGSTEN/GLÖDLAMPA] Oändligt fokus Använd den här funktionen om du vill fokusera på avlägsna motiv, som berg och fyrverkerier. I stället för steg 2 ovan: Håll kvar kamerans joystick ( ) i riktning mot [FOCUS/FOKUS] i minst två sekunder. visas. Om du trycker joysticken ( ) mot [FOCUS/FOKUS] igen återgår kameran till autofokus. Om du zoomar eller använder joysticken ( ), ändras till "MF" och kameran återgår till manuell fokusering. För inspelning i glödlampssken eller liknande belysning (3-våglängds). [ SET/VÄLJ] Vid färgad belysning kan du använda manuell (egen) vitbalansering för att vita motiv ska se vita ut. FUNC. [ AUTO] Önskat alternativ* FUNC. * Om du väljer [ SET/VÄLJ], tryck inte på FUNC. utan fortsätt enligt nedan. STÄLLA IN EGEN VITBALANS 1 Rikta kameran mot ett vitt föremål, zooma in tills det vita fyller hela skärmen och tryck då på. När justeringen är klar slutar att blinka och lyser med fast sken. 2 Tryck på FUNC. för att spara inställningen och stänga menyn. Kameran bibehåller den här inställningen även när du stänger av den. ANMÄRKNINGAR Om du väljer egen vitbalans: - Justera vitbalansen vid fullgod belysning. - Välj en annan zoomfunktion än [ DIGITAL] ( 29). - Gör om vitbalanseringen om ljusförhållandena förändras. fortsätter ibland att blinka, vilket oftast beror på ljuskällan. Resultatet kommer ändå att bli bättre än med inställningen [ AUTO]. Vitbalansering Vitbalansfunktionen hjälper dig att återskapa färgerna korrekt i olika typer av belysning, så att vita föremål alltid ser helt vita ut i dina inspelningar. ( ATT KONTROLLERA Funktionsomkopplare: (utom inspelningsprogram för specialmotiv). Alternativ [ AUTO] Grundinställning 19) Kameran justerar automatiskt vitbalansen för att du ska få mer naturliga färger. 40 Video I följande situationer kan du prova med egen vitbalans om färgerna på skärmen ser onaturliga ut med inställningen [ AUTO]. - Vid föränderliga ljusförhållanden - Närbilder - Motiv med en övervägande färg (himmel, hav eller skog) - I belysning från kvicksilverlampor och vissa typer av lysrör Digitala effekter ( ATT KONTROLLERA Funktionsomkopplare: Alternativ 19) Grundinställning Bildeffekter Med hjälp av bildeffekterna kan du justera bildens färgmättnad och kontrast, och spela in video och stillbilder med speciella färgeffekter. ( ATT KONTROLLERA Funktionsomkopplare: (utom inspelningsprogram för specialmotiv). 19) [ D. EFFECT OFF/D.EFFEKT AV] Välj den här inställningen om du inte vill använda digitala effekter. [ FADE-T/AKT. TONING] (tona med avtryckaren), [ WIPE] Välj en toningsmodell för inledningen och en för slutet av sekvensen, och tona ut från eller in på en svart skärm. [ BLK&WHT-SV/V]* Alternativ [ Spelar in video och stillbilder i svartvitt. [ SEPIA]* Grundinställning IMAGE EFFECT OFF/BILDEFFEKT AV] Spelar in utan särskilda effekter. [ VIVID/KRAFTIG] Video- och stillbildsinspelningar får sepiaton, för "gammaldags" look. [ ART], [ MOSAIC/MOSAIK] SV Förstärker kontrasten och färgmättnaden. [ NEUTRAL] Välj någon av dessa digitala effekter för att ge lite krydda åt dina inspelningar. Tonar ned kontrasten och färgmättnaden. [ SOFT SKIN DETAIL/MJUKA HUDDETALJER] Ger en mjukare och mer smickrande återgivning av hudtoner. FUNC. * Det är bara dessa digitala effekter som är tillgängliga med metoden. Inställning FUNC. [ D. EFFECT OFF/D.EFFEKT AV] Önskad toning/effekt* FUNC. ** * Du kan förhandsgranska den digitala effekten på skärmen. ** Ikonen för vald digital effekt visas. [ IMAGE EFFECT OFF/ BILDEFFEKT AV] Önskat alternativ FUNC. Video 41 Användning ANMÄRKNINGAR Om du väljer toning kommer inte bara bilden utan även ljudet att tonas in respektive ut. Ljudet spelas in som vanligt, även om du lägger på en effekt. Kameran bibehåller den senast använda inställningen, även om du stänger av de digitala effekterna eller byter inspelningsprogram. NEXT 1 Tryck på för att få fram joystickguiden. Om inte visas i joystickguiden kan du trycka joysticken ( ) flera gånger mot [NEXT/NÄSTA] tills du får fram den. Tryck joysticken ( ) mot. Ikonen för vald digital effekt blir grön. Stäng av den digitala effekten genom att trycka joysticken ( ) mot igen (ikonen blir vit). Skärminformation och datakod Du kan stänga av eller aktivera de flesta ikonerna. 2 ATT TONA IN Aktivera vald toningseffekt i pausläge för inspelning ( ) och tryck sedan på Start/Stop för att börja spela in med en intoning.

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SR1CA250 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SN3JA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP4TA251 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

DC410. DVD-kamera. Bruksanvisning DC411 DC420. Svenska PAL CEL-SM9HA250 DC420

DC410. DVD-kamera. Bruksanvisning DC411 DC420. Svenska PAL CEL-SM9HA250 DC420 DVD-kamera Bruksanvisning DC410 DC411 DC420 Svenska DC420 PAL CEL-SM9HA250 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BACKSTYCKET). DET FINNS

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP7FA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

CEL-SR3XA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR3XA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR3XA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

CEL-SN3DA250. Digital videokamera. Bruksanvisning

CEL-SN3DA250. Digital videokamera. Bruksanvisning CEL-SN3DA250 Digital videokamera Bruksanvisning Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer