PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas"

Transkript

1 Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Lue myös seuraava käyttöohje (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video Software PAL CEL-SG3GA2M0

2 2 Inledning Rengöra videohuvudena Digital videokameror registrerar videosignaler som tunna linjer på videobandet (ung. 1/8 av ett hårstrås bredd). Om videhuvudena blir det minsta smutsiga kan du drabbas av följande symptom. Mosaik- eller rutformade artefakter (Bild 1) eller ränder (Bild 2) i den uppspelade bilden. Ljudet blir förvrängt, eller också får du inget ljud alls vid uppspelning. Du får upp meddelandet "HEADS DIRTY, USE CLEANING CASSETTE/SMUTSIGA HUVUDEN, ANVÄND RENG.KASSETT". Om du upptäcker något av dessa symptom kan du rengöra videohuvudena med Canons DVM-CL Digital Video Head Cleaning Cassette*, eller med en vanlig torrengöringskassett. Om symptomen återkommer efter rengöringen kan videokassetten vara defekt. Använd den inte mer. * Tillgänglighet varierar. Bild 1 Bild 2 Följande situationer kan orsaka smuts på videohuvudena: Om du använder kameran i fuktiga eller varma miljöer. Om du använder skadade eller smutsiga videoband. Om du använder kameran i dammiga miljöer. Om du använder kameran under lång tid utan att rengöra videohuvudena. OBS Om du ska göra en viktig inspelning kan du börja med att rengöra videohuvudena och göra en provinspelning. Det är också en bra idé att rengöra videohuvudena när du har använt kameran, innan du stuvar undan den. Tänk på att våtrengöringskassetter kan skada den här kameran. Om du spelar in videoband med smutsiga videohuvuden, kan du ev. få problem vid uppspelningen även efter rengöring.

3 3 Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET. DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. SV VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: NÄR KAMERAN INTE ANVÄNDS BÖR DU KOPPLA UR NÄTKABELN. Inledning Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Se till att nätkabeln alltid är lättillgänglig, så att du kan koppla ur den i händelse av fara. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Du får inte heller placera den i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmealstring som kan leda till deformering av plasthöljet, elstöt eller eldsvåda. ID-brickan sitter på adapterns undersida. Om du använder något annat än den kompakta nätadaptern CA-590E kan kameran gå sönder. Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten inte får avyttras tillsammans med hushållsavfallet; enligt WEEE-direktiv 2002/96/EC och inhemsk lagstiftning. Produkten ska i stället överlämnas till speciellt uppsamlingsställe, t.ex. i samband med inköp av en ny, liknande produkt eller till auktoriserad uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE). Felaktig hantering av den här typen av avfall kan få negativa följder för miljön och för människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan genereras av den här typen av utrustning. Samtidigt bidrar en korrekt hantering av sådant här avfall till ett mer effektivt utnyttjande av naturresurser. Mer information om hur du avyttrar utrustning för återvinning får du hos ditt lokala kommunkontor, avdelningen för avfallshantering, godkända WEEE-planer eller hos din lokala avfallshanterare. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

4 4 Innehållsförteckning Inledning Om den här handboken... 7 Lära känna kameran Medföljande tillbehör... 9 Komponentförteckning Skärmbilder Förberedelser Att komma igång Ladda batteriet Installera backupbatteriet Sätta i och ta ur ett videoband Sätta i och ta ur ett minneskort Förberedelse av kameran Fjärrkontrollen Justera bildskärmen Använda menyerna Välja ett alternativ i -menyn Välja alternativ i inställningsmenyerna Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Byta tidszon Ställa in datum och klocka Grundläggande funktioner Inspelning Spela in video Spela in stillbilder på minneskortet Spela in videosekvenser på minneskortet Zooma Snabbstart Uppspelning Spela upp video Återgå till en i förväg markerad position Söka slutet på den sista sekvensen Söka sekvenser med inspelningsdatum Spela upp stillbilder och videosekvenser från minneskort Förstora den uppspelade bilden Avancerade funktioner Listor över menyalternativ - meny Inställningsmenyer Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator, etc.) Videoinställningar (inspelningssätt, TV-typ, etc.) Ljudinställningar (ljudmodell, vindskydd, etc.) Kortfunktioner (formatering, radera alla bilder, etc.) Skärminställningar (ljusstyrka, språk, etc.)... 40

5 5 Systeminställningar (ljudsignaler, etc.)...41 Ställa in datum/klocka...42 Inspelningsprogram Använda inspelningsprogram...43 : Ändra slutartid och använda specialfunktioner...44 Bildjusteringar: exponering, fokus och färg Justera exponeringen manuellt...45 Fokusera manuellt...46 Vitbalansering...47 Bildeffekter...48 Spela in och spela upp ljud Ljudinspelningsmetod...48 Ljuduppspelningsmetoder...49 Inspelningsalternativ med minneskort Välja storlek och kvalitet för stillbilder...50 Välja storlek på videosekvenser på minneskortet...51 Stillbildsfotografering under videoinspelning...51 Fånga en stillbild eller en videosekvens i den uppspelade bilden...52 Autofokusprioritet...52 Övriga funktioner Datakod...53 Minibelysning...54 Självutlösaren...54 Digitala effekter...54 Redigeringsfunktioner Stillbildsalternativ Radera stillbilder...58 Skrivskydda stillbilder...59 Formatering av minneskort...60 Externa anslutningar Ansluta till TV eller videoenhet Kopplingsschema...61 Spela upp på TV...63 Spela in på videoenhet eller digital videoinspelare...63 Digital videodubbning...64 Ljuddubbning...65 Ansluta till en dator Kopplingsschema för datorer...67 Överföra videoinspelningar...68 Överföra stillbilder eller videosekvenser Direktöverföring...68 Överföringsorder...70 Ansluta till skrivare Skriva ut stillbilder Direktutskrift...71 Välja utskriftsinställningar...72 Utskriftsorder...74 SV Inledning

6 6 Övrig information Problem? Felsökning Meddelandelista Gör så här Hanteringsanvisningar Underhåll/Övrigt Använda kameran utomlands Allmän information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Index... 92

7 Inställningar när du startar kameran första gången 7 Om den här handboken Tack för att du har valt Canons MD160/MD150/MD140/MD130. Läs igenom den här handboken noga innan du använder kameran, och spara den sedan som referens. Om du får problem med kameran, använd gärna Felsökningstabellen ( 76). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. OBSERVERA: Ytterligare information, som kompletterar de grundläggande anvisningarna. KONTROLLERA: Begränsningar, i det fall den beskrivna funktionen inte gäller för alla driftslägen/arbetssätt (om kameran ska vara inställd på visst arbetssätt, etc.). : Sidhänvisning. : Alternativ eller funktion som endast gäller en viss kameramodell. Skärm avser kamerans bildskärm och sökarens skärm. De foton som används i handboken är simulerade bilder som har tagits med en stillbildskamera. Om inte annat anges avser illustrationerna i handboken modell. SV Inledning Inställningar när du startar kameran första gången Menyalternativets standardinställning Knappar och reglage som kan manövreras Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. Menyalternativ i fetstil anger standardinställningen (t.ex. [ON], [OFF]). Namn på knappar och reglage, förutom kamerans joystick, skrivs i en "knapp"-ram (t.ex. ). Byta språk Du kan byta språk på skärminfo och menyer. Listan över tillgängliga språk beror på var du köpte kameran. Språkuppsättning A Engelska, tyska, spanska, franska, italienska, polska, rumänska, turkiska, ryska, ukrainska, arabiska och persiska. Språkuppsättning B Engelska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska och thai. Standardinställning DISPLAY SETUP/ LANGUAGE ENGLISH ( 22) 1 Tryck på. -ikonen 2 Välj ( ) och tryck på ( ) att öppna för inställningsmenyerna. Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ 3 ] och tryck ( ). på Välj ( ) [LANGUAGE] 4 och tryck på ( ). Välj ( 5 ) önskat alternativ och tryck ( ). på Tryck på 6 för att stänga menyn. OBS Om kamerans joystick och joystickguiden Med kamerans minijoystick kan du styra flera olika funktioner, välja inställningar och göra ändringar i kamerans menyer. Du väljer ett alternativ eller ändrar en inställning genom att trycka kamerans joystick uppåt, nedåt, åt vänster eller höger (, ). Spara inställningarna eller bekräfta en åtgärd genom att trycka mitt på kamerans joystick ( ). I menyerna anges detta med en joystickikon.

8 8 Joystickfunktionerna förändras beroende på valt arbetssätt. Det finns en joystickguide som visar vilka funktioner som gäller beroende på vald inställning. Spela in video: Spela upp video: Spela in stillbilder: Spela upp stillbilder: EXP EXP FOCUS FOCUS Om de olika arbetssätten - och / -I manualen anger att en funktion avser angivet arbetssätt och anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns några ikoner för arbetssätt, är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Arbetssätt -brytare / -reglage Ikon på skärmen Manöver CAMERA Spela in video på band 26 PLAY (Band) Spela upp video från band 30 CAMERA PLAY (Minneskort) Spela in stillbilder eller videoscener på minneskortet Spela upp stillbilder eller videoscener från minneskortet Varumärken är ett varumärke. SD-logotypen är ett varumärke. SDHC-logotypen är ett varumärke. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och har registrerats i USA och andra länder. Namn och produkter som inte har nämnts ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive företag.

9 Lära känna kameran 9 Medföljande tillbehör Lära känna kameran SV CA-590E Kompakt nätadapter (inkl. nätkabel) BP-2L5 Laddningsbart batteri Litiumbatteri knappmodell CR1616 STV-250N Stereovideokabel WL-D85 Fjärrkontroll Litiumbatteri knappmodell CR2025 till fjärrkontrollen IFC-300PCU USB-kabel CD-skiva med programvara, DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK Inledning * Här ingår en elektronisk version (PDF-fil) av användarhandboken Digital Video Software.

10 10 Lära känna kameran Komponentförteckning Från vänster Från höger Linsskyddsreglage ( 26, 27) ( öppet, stängt) CARD, kortåtkomstindikator ( 27, 28)/ CHARGE, laddningsindikator ( 17) Högtalare Plats för minneskort ( 20) AV-uttag ( 61) USB-uttag ( 67) DV-uttag ( 61, 67) Kontaktskydd Handrem ( 20) Fäste för halsrem ( 89) Låsknapp -brytare ( 8) QUICK START, snabbstartknapp ( 29) Fjärrsensor ( 21) Minibelysning (hjälpbelysning) ( 54) Stereomikrofon Namn på knappar och reglage, förutom kamerans joystick, skrivs i en "knapp"-ram (t.ex. ). Framifrån

11 Lära känna kameran 11 Bakifrån Ovanifrån Sökare ( 20) Knapp för dioptrijustering ( 20) BATT, batterifrigörare ( 17) LCD-skärm ( 21) Fack för backupbatteri ( 19) Start/Stopp-knapp ( 26, 28) Serienummer, batterifäste ( 17) DC IN-uttag ( 17) D.EFFECTS-knapp ( 54)/ P.SET-knapp ( 71) FUNC-knapp ( 22, 35) Joystick ( 7) PHOTO-knapp ( 27) Zoomspak ( 29) Programväljare ( 43) Enkel inspelning Inspelningsprogram / -väljare (band/kort) ( 8) Kassettfack ( 19) OPEN/EJECT Öppna/Mata ut ( 19) Lucka över kassettfack ( 19) Stativuttag ( 27) SV Inledning Namn på knappar och reglage, förutom kamerans joystick, skrivs i en "knapp"-ram (t.ex. ). Underifrån

12 12 Lära känna kameran Fjärrkontroll WL-D85 START/ STOP PHOTO ZOOM CARD DATE SEARCH REW PLAY FF PAUSE STOP SLOW ZERO SET AUDIO DUB. MEMORY TV SCREEN WIRELESS CONTROLLER WL-D85 START/STOP, Start/Stopp-knapp ( 26) CARD -/+ -knappar ( 33) DATE SEARCH /, datumsökningsknappar ( 32) REW-knapp ( 30) -knapp ( 30) PAUSE-knapp ( 30) SLOW-knapp ( 30) AUDIO DUB, knapp för ljudpålägg ( 65) ZERO SET MEMORY, knapp för nollställning av minne ( 31) PHOTO-knapp ( 27) Zoomknappar ( 29) PLAY-knapp ( 30) FF-knapp ( 30) STOP Stoppknapp ( 30) -knapp ( 30) -knapp ( 30) TV SCREEN-knapp ( 40)

13 Lära känna kameran 13 Skärmbilder SV Spela in video Zoom ( 29), Exponering ( 45) Inspelningsprogram ( 43) Vitbalansering ( 47) Bildeffekt ( 48) Minibelysning ( 54) Digitala effekter ( 54) Kondensvarning ( 85) Stillbild, kvalitet/storlek (simultan inspelning) ( 51) Slutartid ( 44) Spela upp video Självutlösare ( 54) Justering av exponeringen ( 45) Manuell fokusering ( 46) Bildstabilisator ( 38) Inspelningsmetod ( 38) Bandmatning Tidskod (timmar : minuter : sekunder) Återstående bandlängd Återstående batteriladdning Widescreen 16:9 ( 38) Vindskydd avstängt ( 39) Ljudinspelningsmetod ( 48) Inledning Fjärrsensor avstängd ( 41) Varning, backupbatteriet börjar ta slut Nivåmarkering ( 40) Inspelningspåminnelse Arbetssätt ( 8) Metod för ljuduppspelning ( 49) Sökfönster END SEARCH/SLUTSÖKNING ( 32)/DATE SEARCH* ( 32) Videostorlek vid inspelning på minneskort ( 52) Kvalitet/storlek vid inspelning av stillbilder ( 52) Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder : bildrutor) Joystickguide ( 7) Datakod ( 53)

14 14 Lära känna kameran Bandmatning Inspelning, Inspelningspaus, Stopp, Utmatning, Snabbspola framåt, Snabbspola bakåt, Uppspelning, Uppspelningspaus, Paus i uppspelning bakåt, x1 Uppspelning (normal hastighet), x1 Uppspelning bakåt (normal hastighet), x2 Uppspelning (dubbla hastigheten), x2 Uppspelning bakåt (dubbla hastigheten), Snabb uppspelning framåt, Uppspelning bakåt, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt, Bildruta för bildruta framåt, Bildruta för bildruta bakåt, / Datumsökning ( 32), / Nollställning av minnet ( 31) Återstående bandlängd Anger i minuter hur mycket som återstår av bandet. rör sig under inspelningen. När bandet når slutet ändras indikatorn till en END. Om återstående tid är mindre än 15 sekunder kan ev. inte återstående bandtid visas. En korrekt indikering av återstående bandlängd hänger på bandets skick. Men du ska självklart kunna spela in det antal minuter som anges på videokassettens etikett (t.ex. 85 minuter). Återstående batteriladdning Om börjar blinka rött bör du byta till ett fulladdat batteri. Om du ansluter ett tomt laddningsbart batteri stängs ev. strömmen av utan att visas. Hur korrekt indikeringen av återstående batteriladdning blir, beror på hur kameran och det laddningsbara batteriet används. Varning, backupbatteriet börjar ta slut blinkar rött om litiumbatteriet (knappmodell) inte är installerat eller om det behöver bytas. Inspelningspåminnelse Kameran räknar från en till tio sekunder när du startar inspelningen. På så sätt undviker du att spela in för korta sekvenser.

15 Lära känna kameran 15 Spela in stillbilder SV Zoom ( 29), Exponering ( 45) Inspelningsprogram ( 43) Vitbalansering ( 47) Bildeffekt ( 48) Minibelysning ( 54) Digitala effekter ( 54) Videosekvensens storlek (video inspelad in på minneskort) ( 27) Stillbild, kvalitet/storlek ( 50) Självutlösare ( 54) Mängden stillbilder som kan spelas in på minneskortet Mängden video som kan spelas in på minneskortet Vindskydd avstängt ( 39) Autofokusram ( 52) Joystickguide ( 7) Skakvarning ( 37) Inledning Visa stillbilder Bildspel ( 34) Skrivskyddsmarkering ( 59) Bildnummer ( 42) Aktuell bild /Totalt antal bilder Stillbildens storlek Datakod ( 53) Videosekvensens längd (video inspelad på minneskortet)

16 16 Lära känna kameran Mängden stillbilder som kan spelas in på minneskortet Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder, trots att du har spelat in bilder, eller också sjunker antalet med 2 bilder i taget. Det här har med inspelningsförhållandena att göra. Kortåtkomst visas jämte antalet möjliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet. Mängden video som kan spelas in på minneskortet Återstående tid anges i timmar : minuter. När det finns mindre än 1 minut kvar, anges återstående inspelningstid i steg om tio sekunders. Vid mindre än tio sekunder i steg om en sekund. Hur korrekt indikeringen av återstående inspelningstid blir beror på inspelningsförhållandena.

17 Att komma igång 17 Förberedelser Att komma igång Att komma igång CHARGE, laddningsindikator DC IN-uttag SV Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med en nätadapter. Batteriet måste laddas innan du använder det. Du måste ta bort batteriets kontaktskydd innan du sätter fast batteriet. BATT.-frigörare 1 Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck batteriet försiktigt nedåt tills det fäster med ett klickljud. 3 Anslut nätkabeln till den kompakta nätadaptern. 4 Anslut nätkabeln till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätadaptern till kamerans DC IN-uttag. Laddningsindikatorn (CHARGE) blinkar. Indikatorn lyser med fast sken när laddningen är klar. Du kan även använda nätadaptern utan att ansluta det laddningsbara batteriet. Om batteriet är anslutet när du kopplar in nätadaptern, förbrukas inte batteriets laddning. NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätadaptern från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och från nätadaptern. Förberedelser LOSSA BATTERIET Tryck på BATT. för att frigöra batteriet. Lyft batteriet uppåt och dra ut det.

18 18 Att komma igång VIKTIGT Eventuellt kan nätadaptern låta lite när den används. Det här innebär inte att något är fel. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan 10 ºC och 30 ºC. Utanför temperaturomfånget 0 ºC till 40 ºC går inte laddningen igång. Du får inte ansluta elektrisk utrustning, som inte uttryckligen rekommenderas för detta, till kamerans DC IN-uttag eller till den kompakta nätadaptern. Undvik maskinfel och överhettning genom att aldrig ansluta den medföljande nätadaptern till spänningsomvandlare för utlandsresor eller till specialeluttag som t.ex. på flygplan eller båtar, växelriktare, etc. OBS Laddningsindikatorn (CHARGE) fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddning. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Blinkar ungefär två gånger per sekund: Över 50 % av laddningen är kvar. Blinkar ungefär en gång per sekund: Mindre än 50 % av laddningen är kvar. Laddningstiden varierar beroende på omgivande temperatur och batteriets allmänna skick. I riktigt kalla miljöer minskar batteriladdningens varaktighet. Vi rekommenderar att du förbereder batterier för 2-3 gånger så lång inspelningstid som du tror kommer att krävas. Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider De tider som anges i tabellen är ungefärliga och kan variera beroende på laddningen eller de rådande förhållandena vid inspelning/uppspelning. Laddningsbart batteri BP-2L5 NB-2L NB-2LH BP-2L12 BP-2L14 Laddningstid 145 min. 150 min. 160 min. 240 min. 285 min. Maximala inspelningstider Sökare 95 min. 105 min. 125 min. 225 min. 275 min. LCD [NORMAL] 90 min. 105 min. 125 min. 225 min. 275 min. LCD [BRIGHT/KRAFTIG] 90 min. 105 min. 125 min. 215 min. 265 min. Normala inspelningstider* Sökare 50 min. 55 min. 70 min. 120 min. 150 min. LCD [NORMAL] 50 min. 55 min. 70 min. 120 min. 150 min. LCD [BRIGHT/KRAFTIG] 45 min. 50 min. 65 min. 115 min. 140 min. Uppspelningstider 105 min. 120 min. 145 min. 255 min. 310 min. Maximala inspelningstider Sökare 105 min. 120 min. 145 min. 250 min. 305 min. LCD [NORMAL] 100 min. 120 min. 145 min. 245 min. 300 min. LCD [BRIGHT/KRAFTIG] 95 min. 110 min. 135 min. 230 min. 280 min. Normala inspelningstider* Sökare 60 min. 65 min. 80 min. 135 min. 165 min. LCD [NORMAL] 55 min. 65 min. 80 min. 130 min. 165 min. LCD [BRIGHT/KRAFTIG] 50 min. 60 min. 75 min. 125 min. 155 min. Uppspelningstider 110 min. 125 min. 150 min. 265 min. 320 min. * Ungefärliga tider för inspelning, med upprepad manövrering av start-/stoppknapp, zoomspak, strömbrytare.

19 Att komma igång 19 Installera backupbatteriet Backupbatteriet (litiumbatteri av knapptyp CR1616) bibehåller inställningen av kamerans datum, klocka ( 24) och andra inställningar medan strömmen är urkopplad. Koppla kameran till en strömkälla när du ska byta backupbatteriet, annars tappar du inställningarna. Sätta i och ta ur ett videoband Använd endast videoband märkta med -logotypen. SV 1 Om ett laddningsbart batteri är anslutet måste du först ta loss det. 2 Öppna locket över backupbatteriet. 3 Sätt i backupbatteriet med + -sidan vänd utåt. 1 Skjut OPEN/EJECT så långt det går i pilens riktning och öppna luckan över kassettfacket. Kassettfacket öppnas automatiskt. 2 Sätt i videobandet. Placera bandet med fönstret vänt mot handremmen. Dra bandet rakt ut när det är dags att ta ur det. 3 Tryck på -märket på kassettfacket tills du hör ett klickljud. Förberedelser 4 Stäng locket. OBS Backupbatteriet håller ungefär ett år. blinkar rött när det är dags att byta batteriet. 4 Vänta tills kassettfacket har fällts in (automatiskt) och stäng därefter luckan över facket.

20 20 Att komma igång VIKTIGT Du får inte försöka hindra eller trycka på kassettfacket när det öppnas/stängs automatiskt. Du får inte heller försöka stänga luckan innan kassettfacket har fällts in helt. Se till att du inte klämmer fingrarna i kassettfackets lucka. OBS Om kameran är ansluten till en strömkälla kan du sätta i/ta ur videoband även om - väljaren står på. Sätta i och ta ur ett minneskort Till den här kameran kan du använda vanliga SDHC-kort, SDminneskort eller MultiMedia Cards (MMC). VIKTIGT Kom ihåg att alla minneskort måste formateras innan du använder dem i kameran för första gången ( 60). Tänk på att minneskorten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet vänt åt fel håll kan du skada kameran. OBS Vi kan inte garantera att alla typer av minneskort fungerar optimalt. Om SDHC-minneskort: SDHC (SD High Capacity) är en ny typ av SD-minneskort med en kapacitet på över 2 GB. Tänk på att SDHCminneskortets specifikationer skiljer sig från vanliga SD-korts. Om din utrustning inte stöder SDHC kan du inte använda minneskort på över 2 GB. Men SDHC-enheter (inklusive den här kameran) är bakåtkompatibla, d.v.s. du kan använda vanliga SD-kort. Förberedelse av kameran 1 Stäng av kameran. 2 Öppna locket över minneskortplatsen. 3 För in minneskortet rakt in, så långt det går. 4 Stäng locket. Försök inte stänga locket med våld, om inte minneskortet sitter som det ska. TA UR MINNESKORTET Tryck först helt lätt på minneskortet så att det frigörs, och dra det sedan rakt ut. 1 Starta kameran. 2 För linsskyddsreglaget nedåt mot för att öppna linsskyddet.

21 Att komma igång 21 3 Justera sökaren. Låt LCD-panelen vara stängd om du vill använda sökaren. Justera dioptriinställningen efter behov. 4 Dra åt handremmen. Justera handremmen så att du kan nå zoomspaken med pekfingret och start- /stoppknappen med tummen. Fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrsensor när du trycker på knapparna. OBS Fjärrkontrollen fungerar ev. inte som den ska om fjärrsensorn är utsatt för kraftig belysning, alternativt direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE/FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [OFF ] ( 41). Det kan också vara dags att byta batteriet. SV Sätta i batteriet (litiumbatteri av knapptyp CR2025) Justera bildskärmen Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90 grader. Panelen kan vridas 90 grader nedåt. Förberedelser Flik Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med + -sidan vänd uppåt. 3 Skjut in batterihållaren. Använda fjärrkontroll 90 Du kan vrida panelen 180 grader mot objektivet (så kan motivet se bilden på bildskärmen medan du använder sökaren). 180 graders vridning är också praktiskt om du vill få med dig själv vid inspelning med självutlösare.

22 22 Använda menyerna Använda menyerna Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Mer information om menyalternativ och inställningar finns i Listor över menyalternativ ( 35). Motivet ser bilden på bildskärmen Bakgrundsbelysning Du kan ställa in bildskärmens ljusstyrka på normal eller ljus. Välja ett alternativ i -menyn ( 22) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [ DISPLAY SETUP/ ] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [BACKLIGHT] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ). 6 Tryck på för att stänga menyn. OBS Den här inställningen påverkar inte inspelningens eller sökarens ljusstyrka. Alternativet [BRIGHT/KRAFTIG] drar mer ström och förbrukar batteriets laddning snabbare. 1 Tryck på. 2 Välj ( ) ikonen (vänster kolumn) för den funktion du vill justera 3 Välj ( ) önskad inställning bland de olika alternativen på raden längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas.

23 Använda menyerna 23 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst trycka på och stänga menyn. För vissa inställningar måste du trycka på ( ) och göra ytterligare val. Följ instruktionerna på bildskärmen (som t.ex. joystickikonen, små pilar, etc.). Välja alternativ i inställningsmenyerna Titeln för vald meny visas överst på skärmen och därunder ser du en lista över inställningarna. 4 Välj ( ) den inställning som ska justeras och tryck på ( ). En orange ram visar vilket menyalternativ som valdes. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Du återgår till menyvalet genom att välja ( ) [ RETURN] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara din inställning. 6 Tryck på. Du kan när som helst trycka på och stänga menyn. SV Förberedelser 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. Eller håll intryckt i minst två sekunder, så kommer du direkt till inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) önskad meny i vänster kolumn och tryck på ( ).

24 24 Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. Byta språk Du kan byta språk på skärminfo och menyer. Listan över tillgängliga språk beror på var du köpte kameran. Språkuppsättning A Engelska, tyska, spanska, franska, italienska, polska, rumänska, turkiska, ryska, ukrainska, arabiska och persiska. Språkuppsättning B Engelska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska och thai. ( 22) 1 Tryck på. Standardinställning 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ ] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [LANGUAGE/SPRÅK] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ). 6 Tryck på för att stänga menyn. OBS DISPLAY SETUP/ LANGUAGE ENGLISH Om du av misstag bytte till fel språk, följ - markeringarna jämte menyn för att återgå till standardinställningen. och, som ibland förekommer i vissa utskriftsrelaterade menyer, avser namn på Byta tidszon ( 22) DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS 1 Tryck på. Standardinställning 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] och tryck på ( ). Du får upp menyn för inställning av tidszon. Standardinställningen är Paris eller Singapore, beroende på inköpsregion. 5 Välj ( ) din tidszon och tryck på ( ). Om du vill använda sommartid, välj en -märkt tidszon. 6 Tryck på för att stänga menyn. Tidszoner När du har ställt in tidszon, datum och klocka, behöver du inte ställa om kamerans klocka om du reser till en annan tidszon. Välj en tidszon som avser det datum och klockslag som visas på skärmen.

25 Inställningar när du startar kameran första gången 25 Ställa in datum och klocka SV DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00 AM ( 22) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] och tryck på ( ). Blinkande pilar visas runt datumets första fält. 5 Använd kamerans joystick ( ) för att ställa in data i fälten och gå till ( ) nästa fält. 6 Starta klockan genom att trycka på ( ). 7 Tryck på för att stänga menyn. Förberedelser OBS Du kan även byta datumformat ( 42).

26 26 Inspelning Grundläggande funktioner Inspelning Inspelning GRANSKA DEN SENAST INSPELADE SEKVENSEN Spela in video Innan du spelar in Börja med en provinspelning, så att kameran verkligen fungerar som den ska. Vid behov rengör du videohuvudena ( 2). ( 8) EXP FOCUS 1 För linsskyddsreglaget nedåt mot för att öppna linsskyddet. 2 Tryck in låsknappen och håll kvar, och ställ in -väljaren på CAMERA. 3 Ställ / -väljaren på (band). 4 Starta inspelningen genom att trycka på Start/Stop. Pausa inspelningen genom att trycka på Start/Stop en gång till. 1 Ställ programväljaren på. 2 Om joystickguiden inte dyker upp på skärmen, tryck på ( ). 3 Tryck kamerans joystick ( ) i riktning mot och släpp. Kameran spelar upp de sista sekunderna av den senaste inspelningen och ställer därefter kameran på inspelningspaus. Genom att trycka kamerans joystick ( ) i riktning mot eller ( ) mot spelas bandet upp (bakåt resp. framåt) och du får möjlighet att söka efter den punkt där inspelningen ska börja. NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN 1 Stäng linsskyddet och LCD-panelen. 2 Stäng av kameran. 3 Ta ur videobandet. 4 Koppla ur strömmen och lossa batteriet.

27 Inspelning 27 OBS Om inspelningstiden: Genom att byta inspelningssätt kan du förändra videokvaliteten och därmed även tillgänglig inspelningstid ( 38). Tidigare inspelningar, som spelas över av ny inspelning, kan inte återskapas. Du bör därför leta upp slutet av den sista inspelningen innan du gör en ny inspelning ( 32). För att skydda bandet och videohuvudena övergår kameran i stoppläge ( ) efter en inspelningspaus ( ) på mer än 4 minuter och 30 sekunder. Återuppta inspelningen genom att trycka på Start/Stop. Vid inspelning i mycket högljudda miljöer (som t.ex. vid fyrverkerier eller på konserter), kan ljudet bli förvrängt alternativt inspelat med fel ljudnivåer. Det här innebär inte att något är fel. Om energisparläget: För att spara ström när kameran drivs med batteri, stängs kameran av automatiskt om inga knappar manövreras under fem minuter ( 41). För att aktivera kameran igen måste du stänga av den (OFF) och därefter starta den igen (ON). Om bildskärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med en högprecisionsteknik där över 99,99% av bildpunkterna fungerar enligt specifikationen. Under 0,01% av bildpunkterna kan då och då uppträda som svarta, röda, blå eller gröna prickar. Det här har ingen effekt på den inspelade bilden och innebär inte att något är fel. Om du använder stativ: Utsätt inte sökaren för direkt solljus. Den kan smälta (på grund av ljuskoncentrationen i linsen). Använd inte stativ med en monteringsskruv som är längre än 5,5 mm. Den kan skada kameran. När du spelar in video, försök att få så lugna, stabila bilder som möjligt.: Om du rör kameran för mycket när du filmar, zoomar och panorerar i hög hastighet, får du stressade, oroliga inspelningar. I extrema fall kan uppspelningen av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du drabbas av något som liknar åksjuka bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta en paus. Spela in stillbilder på minneskortet Innan du använder ett minneskort för första gången måste du formatera det med den här kameran ( 60). ( 8) 1 För linsskyddsreglaget nedåt mot för att öppna linsskyddet. 2 Tryck in låsknappen och håll kvar, och ställ in -väljaren på CAMERA. 3 Ställ / -väljaren på (minneskort). 4 Tryck på PHOTO. När kameran har fokuserat automatiskt blir grön och en eller flera autofokusramar visas på skärmen. Kortåtkomstindikatorn (CARD) blinkar medan bilden spelas in. SV Grundläggande funktioner

28 28 Inspelning VIKTIGT Så länge kortregistreringsindikatorn ( ) syns på skärmen och kortåtkomstindikatorn (CARD) lyser eller blinkar, bör du undvika följande. I annat fall kan du drabbas av dataförlust. - Öppna inte minneskortplatsens lucka och ta inte ur minneskortet. - Koppla inte ifrån strömmen och stäng inte av kameran. - Byt inte läge på / -väljaren och byt inte arbetssätt. OBS Om motivet inte lämpar sig för autofokusering blir gul. Då får du fokusera manuellt ( 46). Spela in videosekvenser på minneskortet Du kan spela in videosekvenser av formatet Motion JPEG på minneskort. Ljudet som spelas in på minneskortet blir enkanaligt (mono). ( 8) 1 För linsskyddsreglaget nedåt mot för att öppna linsskyddet. 2 Tryck in låsknappen och håll kvar, och ställ in -väljaren på CAMERA. 3 Ställ / -väljaren på (minneskort). VÄLJ STORLEK PÅ VIDEOSEKVENSEN 4 Tryck på. 5 Välj ( ) [ MOVIE REC OFF/ VIDEOINSP. AV] och välj ( ) önskad videostorlek. Siffran som visas i högra hörnet anger minneskortets ungefärliga tillgängliga inspelningstid. 6 Tryck på för att stänga menyn. SPELA IN EN VIDEOSEKVENS 7 Starta inspelningen genom att trycka på Start/Stop. Pausa inspelningen genom att trycka på Start/Stop en gång till. SD/SDHC-minneskort: Du kan spela in till dess "CARD FULL" visas (cirka 33 minuter med ett 512 MB SDminneskort). MultiMedia Card: Inspelningstiden är begränsad till 10 sekunder i [ 320x240] eller 30 sekunder i [ 160x120]. VIKTIGT Så länge kortregistreringsindikatorn ( ) syns på skärmen och kortåtkomstindikatorn (CARD) lyser eller blinkar, bör du undvika följande. I annat fall kan du drabbas av dataförlust. Öppna inte minneskortplatsens lucka och ta inte ur minneskortet. Koppla inte ifrån strömmen och stäng inte av kameran. Byt inte läge på / -väljaren och byt inte arbetssätt. Sätt inte i/ta ur videoband medan du spelar in video på minneskortet. OBS Vi rekommenderar att du använder ett Canon SD- eller ett SD-minneskort med en överföringsfrekvens på minst 2 MB/sek. Men först måste det formateras med den här kameran. Minneskort som inte har formateras med den här kameran, eller om du har spelat in på/raderat kortet flera gånger, kan få en lägre registreringshastighet och inspelningen kan avbrytas. Windows XP-användare: Om du tänker ansluta kameran till en dator bör videosekvensernas längd inte överskrida 12 minuter i [ 320x240] eller 35 minuter i [ 160x120].

29 Inspelning 29 Zooma ATT TÄNKA PÅ Stå minst 1 m ifrån motivet. Med vidvinkel kan du fokusera på motiv som befinner sig så nära som 1 cm. SV : Utöver den optiska 35xzoomen har du även en digital zoom (upp till 1000x) ( 37). Zooma ut ( 8) Snabbstart Med snabbstartfunktionen behöver du aldrig missa de där speciella ögonblicken. Om du trycker på QUICK START i stället för att starta kameran, är den redo för inspelning inom ca. 1 sekund. ATT TÄNKA PÅ 35x optisk zoom Flytta zoomspaken mot W för att zooma ut (vidvinkel). Flytta spaken mot T för att zooma in (telefoto). Du kan även ändra zoomens hastighet ( 37). Välj en av tre fasta zoomhastigheter, eller en variabel hastighet som avgörs av hur du manövrerar zoomspaken. Tryck försiktigt för en långsam zoom och tryck hårdare för en snabbare reaktion. OBS Zooma in Du kan också använda T- och W-knapparna på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens zoomhastighet är densamma som för kameran (om du har valt någon av de fasta hastigheterna) alternativt [SPEED 3/ HASTIGHET 3] (om du har valt [VARIABLE/ VARIABEL]). Om du väljer [VARIABLE/VARIABEL] ökar zoomhastigheten vid inspelningspaus. ( 8) : Du kan inte aktivera snabbstartläget medan du spelar in. 1 Tryck på QUICK START. QUICK START-knappen tänds när kameran har snabbstartats och är klar för inspelning. Ibland kan QUICK START-knappen blinka när kameran genomgår någon förberedelseprocess. Kameran är redo när knappen slutar blinka och lyser med fast sken. 2 Tryck på QUICK START igen när du vill återgå till inspelningen. Kameran är redo, i inspelningspaus, på ca. 1 sekund. Grundläggande funktioner

30 30 Uppspelning OBS När du aktiverar kameran från snabbstartläget ändras följande inställningar automatiskt. - Manuellt fokus återgår till autofokus (AF). - Manuell exponering återgår till automatisk exponering. - Zoompositionen återgår till vidvinkel W. I snabbstartläget drar kameran bara hälften så mycket ström som vid inspelning. Om du använder batteri kan du alltså spara energi med den här inställningen. När kameran är redo i snabbstartläget (QUICK START-knappen lyser): - Om du byter läge på / -väljaren stängs kameran av. För att aktivera kameran igen måste du stänga av kameran (OFF) och därefter starta den igen (ON). - Om kameran står oanvänd i snabbstartläget i 30 minuter stängs den av, oavsett vilken energisparinställning du har valt ( 41). För att aktivera kameran igen måste du stänga av kameran (OFF) och därefter starta den igen (ON). - Om du öppnar kassettfackets lucka återgår kameran till inspelningspaus. Uppspelning Uppspelning Spela upp video Bandet kan spelas upp på bildskärmen eller i sökaren (med stängd LCD-panel). Du kan också vrida LCD-panelen och stänga den med skärmen vänd utåt. ( 8) 1 Tryck in låsknappen och håll kvar, och ställ in -väljaren på PLAY. 2 Ställ / -väljaren på (band). 3 Om joystickguiden inte dyker upp på skärmen, tryck på ( ). 4 Leta upp den punkt varifrån uppspelningen ska starta. Tryck kamerans joystick ( ) i riktning mot för att spola tillbaka bandet eller ( ) mot för att snabbspola framåt.

31 Uppspelning 31 5 Starta uppspelningen genom att trycka kamerans joystick ( ) mot /. VID UPPSPELNING 6 Pausa uppspelningen genom att trycka kamerans joystick ( ) mot / en gång till. 7 Avbryt uppspelningen genom att trycka kamerans joystick ( ) mot. STÄLLA IN VOLYMEN 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [ SPEAKER VOLUME/ HÖGTALAR VOLYM] och ställ in ( ) volymen. Ljudet från den inbyggda högtalaren stängs av om du stänger LCD-panelen eller om STV-250N stereovideokabeln är ansluten till AV-uttaget. Om du stänger av volymen helt förvandlas ikonen till en. 3 Tryck på för att stänga menyn. SPECIELLA UPPSPELNINGSSÄTT Du kan styra de olika uppspelningssätten med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen*. Det hörs inget ljud när du använder de här uppspelningssätten. Återgå till normal uppspelning genom att trycka kamerans joystick ( ) mot / eller trycka på PLAY på fjärrkontrollen *. Snabb uppspelning: Tryck kamerans joystick ( ) mot eller ( ) mot. Håll kamerans joystick intryckt för att snabbspola bandet bakåt/framåt under pågående uppspelning. Du kan också hålla REW eller FF intryckt på fjärrkontrollen*. Uppspelning bakåt:tryck på vid normal uppspelning. Bildruta för bildruta bakåt/framåt: Tryck på / vid uppspelningspaus. Håll kvar så fortsätter kameran att spela upp bildruta för bildruta. Långsam uppspelning:tryck på SLOW vid normal uppspelning eller uppspelning bakåt. Uppspelning med dubbla hastigheten:tryck på vid normal uppspelning eller uppspelning bakåt. *Fjärrkontroll medföljer endast modellerna. OBS Du kan visa datum och klockslag för inspelningen ( 53). I vissa specialuppspelningslägen kan du få problem med uppspelningsbilden (fyrkantiga artefakter, ränder, etc.). För att skydda bandet och videohuvudena övergår kameran i stoppläge ( ) efter en uppspelningspaus ( ) på mer än 4 minuter och 30 sekunder. Återgå till uppspelningen genom att trycka kamerans joystick ( ) mot /. Återgå till en i förväg markerad position Om du senare vill återgå till en viss sekvens, kan du markera den punkten med en nollställning av minnet. När du snabbspolar bandet framåt/bakåt, stannar bandet vid den punkten. ( 8) 1 Vid inspelning eller uppspelning, tryck på ZERO SET MEMORY på fjärrkontrollen när du befinner dig på den punkt dit du vill återgå senare. Tidskoden ändras till 0:00:00. Återkalla minnesmarkeringen genom att trycka på ZERO SET MEMORY en gång till. 2 Om du nollställde minnet under inspelning, kan du ställa in kameran på. Om du nollställde minnet vid uppspelning, tryck på 3 Tryck på för att leta upp nollmarkeringen. Om bandräknaren visar ett negativt tal, tryck i stället på. visas och kameran snabbspolar bandet bakåt/framåt. SV Grundläggande funktioner

32 32 Uppspelning Bandet stannar på eller i närheten av nollmarkeringen, försvinner från skärmen och rätt tidskod visas igen. OBS Om det finns tomma avsnitt mellan inspelningarna fungerar ev. inte nollställningen av minnet. Söka slutet på den sista sekvensen När du har spelat upp ett band kan du använda den här funktionen för att hitta slutet på den sista sekvensen och fortsätta spela in därifrån. ATT TÄNKA PÅ Avbryt uppspelningen innan du aktiverar den här funktionen. ( 22) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [ END SEARCH/ SLUTSÖKNING] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [EXECUTE/UTFÖR] och tryck på ( ). END SEARCH/SLUTSÖKNING visas på skärmen. Kameran snabbspolar bandet bakåt/ framåt, spelar upp de sista sekunderna av inspelningen och stannar. Avbryt sökningen genom att trycka kamerans joystick ( ) mot. Om det finns tomma avsnitt mellan inspelningarna fungerar ev. inte den här funktionen. Du kan inte använda den här funktionen för att söka slutet av en sekvens med pålagt ljud. Söka sekvenser med inspelningsdatum Med datumsökningsfunktionen kan du söka de punkter där datumet/tidszonen växlar. Tryck på eller på fjärrkontrollen. Tryck flera gånger om du vill söka fler datumväxlingar (upp till 10 ggr). Avbryt sökningen genom att trycka på STOP. OBS Inspelningar som är kortare än 1 minut per datum/tidszon kan inte identifieras. Datumsökningen fungerar inte om inte datakoden är korrekt. OBS Det går inte att söka inspelningens slut om bandet har tagits ut ur kameran.

33 Uppspelning 33 Spela upp stillbilder och videosekvenser från minneskort ( 8) 5 Starta uppspelningen genom att trycka kamerans joystick ( ) mot /. Pausa/återuppta uppspelningen genom att trycka kamerans joystick ( ) mot / en gång till. Snabbspola sekvensen framåt/bakåt genom att trycka kamerans joystick ( ) mot eller och hålla kvar. : Du kan också hålla REW eller FF intryckt på fjärrkontrollen. Avbryt uppspelningen genom att trycka kamerans joystick ( ) mot. När uppspelningen av videon är slut eller avbryts visas videosekvensens första bildruta som en stillbild. SV VIKTIGT 1 Tryck in låsknappen och håll kvar, och ställ in -väljaren på PLAY. 2 Ställ / -väljaren på (minneskort). VISA STILLBILDER 3 Om joystickguiden inte dyker upp på skärmen, tryck på ( ). 4 Du hoppar mellan bilderna genom att trycka på kamerans joystick ( ). SPELA UPP VIDEOSEKVENSER Vid uppspelning Så länge kortregistreringsindikatorn ( ) syns på skärmen och kortåtkomstindikatorn (CARD) lyser eller blinkar, bör du undvika följande. I annat fall kan du drabbas av dataförlust. - Öppna inte minneskortplatsens lucka och ta inte ur minneskortet. - Koppla inte ifrån strömmen och stäng inte av kameran. - Byt inte läge på / -väljaren och byt inte arbetssätt. Du kan få problem med att visa följande. - Bilder som inte har spelats in med den här kameran. - Bilder som har redigerats på eller överförts från dator (utom provbilderna till kortmixfunktionen ( 56)). - Bilder vars filnamn har ändrats. Bildhopp (Image Jump) Du kan hoppa fram till en viss bild, utan att behöva bläddra igenom bilderna en i taget. När det gäller videosekvenser måste kameran stå på stopp för att du ska kunna hoppa (första bildrutan visas som en stillbild). Tryck in kamerans joystick ( ) och håll kvar. Släpp kamerans joystick när önskat bildnummer visas på skärmen. Grundläggande funktioner

34 34 Uppspelning Bildspel (Slideshow) SLIDESHOW ( 8) ( 22) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [ SLIDESHOW/ BILDSPEL] och tryck på ( ). Stillbilder och videosekvenser på minneskortet spelas upp i ordningsföljd. Avbryt bildspelet genom att trycka på ( ). Indexfönster (Index Screen) 1 Flytta zoomspaken mot W. Du får nu upp ett indexfönster. Minneskortets videosekvenser markeras med en. 2 Välj (, ) en bild. Flytta markören till den bild du vill se. 3 Flytta zoomspaken mot T. Indexfönstret stängs och den valda bilden visas på skärmen. Förstora den uppspelade bilden Den stillbild eller video som visas på skärmen kan förstoras upp till fem gånger. Du kan också välja vilken del av bilden som ska förstoras. 1 Flytta zoomspaken mot T. Bilden förstoras två gånger och en ram visas som anger vilken del av bilden som har förstorats. Om du vill förstora bilden ytterligare, flytta zoomspaken mot T. Om du vill reducera förstoringsgraden, flytta zoomspaken mot W. visas vid de bilder som inte kan förstoras. 2 Välj (, ) den förstorade delen av bilden med kamerans joystick. Om du vill avbryta förstoringen, flytta zoomspaken mot W tills ramen försvinner. VIKTIGT Videosekvenser på minneskort kan inte förstoras. Förstoringsramen ersätter joystickguiden på skärmen. Avbryt förstoringen för att återgå till normal uppspelning av video eller stillbilder.

35 Listor över menyalternativ 35 Avancerade funktioner Listor över menyalternativ Listor över menyalternativ Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Mer information om hur du väljer ett alternativ finns under Använda menyerna ( 22). - meny Recording programs ( 43) Digital effects ( 54) Programväljare: [D.EFFECT OFF/D.EFFEKT AV], [FADER/TONING], [EFFECT/ EFFEKT], [ CARD MIX/KORTMIX] SV Programväljare: [ PROGRAM AE], [PORTRAIT/ PORTRÄTT], [ SPORTS/SPORT], [NIGHT/NATT], [ SNOW/SNÖ], [BEACH/STRAND], [ SUNSET/ SOLNEDGÅNG], [ SPOTLIGHT], [FIREWORKS/FYRVERKERI] White balance ( 47) Programväljare: [D.EFFECT OFF/D.EFFEKT AV], [BLK&WHT/SV/V] Programväljare: [D.EFFECT OFF/D.EFFEKT AV], [FADER/TONING], [ EFFECT/ EFFEKT] Still image simultaneous recording ( 51) Programväljare: [ AUTO], [DAYLIGHT/ DAGSLJUS], [ TUNGSTEN/ KONSTLJUS], [ SET/STÄLL IN] Image effect ( 48) Programväljare: [ IMAGE EFFECT OFF/BILDEFFEKT AV], [ VIVID/KRAFTIG], [ NEUTRAL], [ SOFT SKIN DETAIL/ MJUKA HUDDETALJER] [ STILL I.REC OFF/STILLBILDS INSP AV], [ S FINE/640x480], [ S NORMAL/640x480] Movie Clip Size ( 28, 52) [ MOVIE REC OFF/VIDEOINSP. AV], [ 320x240], [ 160x120] Avancerade funktioner Led Light ( 54) [ 320x240], [ 160x120] [ LIGHT OFF/LAMPA AV ], [ LIGHT ON/LAMPA PÅ]

36 36 Listor över menyalternativ Still image size/quality ( 50) Still Image Protect ( 59) Storlek: [L 1152x864], [L 1024x768], [S 640x480] Kvalitet: [ SUPER FINE], [ FINE], [ NORMAL] Still image capturing ( 52) [ PROTECT OFF/SKYDD AV], [ PROTECT ON/SKYDD PÅ] Skrivskyddar en stillbild på minneskortet. : Det här alternativet visas bara när du trycker på inom den tidsrymd som angivits för alternativet [REVIEW/KONTROLL] (eller direkt efter att stillbilden spelades in, om du har valt [ OFF]). PRINT ORDER ( 74) [ S S.FINE/640x480], [ S FINE/640x480], [ S NORMAL/640x480] SPEAKER VOLUME ( 30) [ 0] - [ 99] COPIES Skapa en utskriftsorder för en stillbild på minneskortet. Transfer Order ( 70) Ställ in ( ) volymen med kamerans joystick. REC PAUSE ( 64) [ TRANS.ORDER OFF/ ÖVERFÖRINGSORDNING AV], [ TRANS.ORDER ON/ ÖVERFÖRINGSORDNING PÅ] Skapa en överföringsorder för en stillbild på minneskortet. Tryck på ( ) för att ställa kameran på inspelningspaus. END SEARCH ( 32) Sök genom att trycka på ( ). SLIDESHOW ( 34) Starta genom att trycka på ( ).

37 Listor över menyalternativ 37 Inställningsmenyer Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator, etc.) CAMERA SETUP SHUTTER ( 44) Programväljare: Inspelningsprogram: [ PROGRAM AE] [ AUTO], [1/50], [1/120], [1/250], [1/500], [1/1000] [1/2000] Vid aktivering övergår kameran automatiskt till digital zoom när du zoomar in utanför den optiska zoomens räckvidd. Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, d.v.s. bildens upplösning blir sämre ju mer du zoomar in. Den digitala zoomindikatorn blir ljusblå från 35x upp till 105x, och mörkblå från 105x upp till 1000x. Den digitala zoomen kan inte användas om du använder inspelningsprogrammet [ NIGHT/NATT]. ZOOM SPEED SV Programväljare: Inspelningsprogram: [ PROGRAM AE] [ AUTO], [1/50], [1/120], [1/250] A.SL SHUTTER [ ON], [ OFF] Den här kameran använder automatiskt en lång slutartid för att skapa ljusare inspelningar i miljöer med svagt ljus. Kameran använder slutartider på upp till 1/25 (1/12 i -läge). Om du får en eftersläpning i bilden kan du stänga av funktionen lång slutartid ([ OFF]). Om (skakvarning) visas på skärmen kan du försöka stabilisera kameran med t.ex. ett stativ. D.ZOOM [ VARIABLE], [ SPEED 3/ HASTIGHET 3], [ SPEED 2/ HASTIGHET 2], [ SPEED 1/ HASTIGHET 1] Om du väljer [ VARIABLE] avgörs zoomens hastighet av hur du manövrerar zoomspaken: Tryck försiktigt för en långsam zoom och tryck hårdare för en snabbare reaktion. Du får de högsta zoomhastigheterna med [ VARIABLE]. Av de fasta zoomhastigheterna är [ SPEED 3/ HASTIGHET 3] den snabbaste och [ SPEED 1/HASTIGHET 1] den långsammaste. FOCUS PRI. ( 52) Programväljare: [ ON:AiAF], [ ON:CENTER], [ OFF] Avancerade funktioner [ OFF], [ 105X], [ 1000X] Fastställer den digitala zoomens arbetssätt. REVIEW [ OFF], [ 2sec], [ 4sec], [ 6sec], [ 8sec], [ 10sec] Välj hur länge en stillbild ska visas efter inspelningen.

38 38 Listor över menyalternativ Du kan radera ( ( 59) bilden genom att trycka på medan du granskar bilden (eller 58) eller skrivskydda omedelbart efter inspelningen, om du har valt [ OFF]). ska spela upp på en TV med normalt sidförhållande (4:3), måste du även ändra inställningen [TV TYPE] ( 38). SELF TIMER ( 54) IMG STAB [ ON], [ OFF] Programväljare: [ ON], [ OFF] Bildstabilisatorn kompenserar för kameraskakningar, även vid maximal telefoto. Bildstabilisatorn är utformad så att den kompenserar för en normal nivå av kameraskakningar. Den är ev. inte lika effektiv om du spelar in i mörka miljöer med inspelningsprogrammet [ NIGHT/NATT]. Bildstabilisatorn kan inte stängas av om programväljaren står på. Vi rekommenderar att du ställer in bildstabilisatorn på [ OFF] om du använder stativ. WIDESCREEN [ ON], [ OFF] Kameran använder hela CCD-sensorns kapacitet och ger då högupplöst 16:9- format. Eftersom kamerans skärmar har ett sidförhållande på 16:9 hamnar inspelningar med sidförhållandet 4:3 i mitten av skärmen, med svarta ränder på sidorna. Du kan inte spela in en stillbild simultant på minneskortet om du spelar in video i bredbildsformat (16:9). Spela upp en bredbildsinspelning: TVapparater som är kompatibla med systemet Video ID-1 går automatiskt över till bredbildsformat (16:9). I annat fall får du ändra sidförhållandet manuellt. Om du Videoinställningar (inspelningssätt, TV-typ, etc.) VCR SETUP REC MODE [ STD PLAY], [ LONG PLAY] Vid inspelning i LP-läge får du en 1,5 gång så lång tillgänglig inspelningstid på bandet. Vid uppspelning av LP-inspelningar kan du, beroende på bandets skick (lång användning, felaktigheter, etc.) ev. drabbas av vissa bildstörningar (fyrkantiga artefakter, ränder, etc.) i den uppspelade bilden. Om det handlar om riktigt viktiga inspelningar rekommenderar vi att du använder SP-inställningen. Det går inte att lägga på ljud på LPinspelningar. Om du spelar in i både SP och LP på samma band, kan du vid uppspelning drabbas av vissa bildstörningar i skarvarna mellan de olika inspelningsmetoderna. Om du spelar upp band på den här kameran, som har spelats in i LP-läge på en annan kamera, eller tvärtom, kan du drabbas av bildstörningar eller korta ljudavbrott. TV TYPE [ NORMAL TV], [ WIDE TV] För att du ska kunna se hela bilden, med korrekt sidförhållande, bör du välja

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SN3JA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SR1CA250 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Viktiga anvisningar Inledning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 Ytterdelen/Ringklockan 1. 4st Ir-dioder för mörkerseendet 2. Kameralins 120 graders vidvinkel 3. Knapp för dörrklockan 1. 3.5 Lcd skärm 2. Strömbrytare

Läs mer

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP4TA251 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat.

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat. Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat L-format Kreditkortsformat Etiketter i kreditkortsformat Bläckkassett

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5JA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP7FA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer