DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0"

Transkript

1 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. OBSERVERA: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Den får inte heller placeras i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Om du använder annan enhet än nätaggregatet CA-570 kan kameran skadas. Den här produkten är klassad enligt IEC :1993 och EN :1994. KLASS 1 LASERPRODUKT Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t ex hos handlare som är auktoriserade för inbyte av varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2

3 Att välja DVD-skiva Det finns många olika typer av DVD-skivor, men till den här kameran kan du bara använda följande tre typer av 8 cm mini-dvd: DVD-R, DVD-R DL och DVD-RW. Gå igenom informationen om de olika skivtyperna och välj den skiva som passar dig bäst. DVD-R DVD-R-skivor kan du bara spela in på en gång och inspelningarna kan varken redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna relativt billiga. DVD-R DL Dual Layer-skivor klarar upp till 80 % mer data (cirka 2,6 GB) på en inspelningssida. Inspelningarna kan däremot varken redigeras eller raderas. Dual Layer-skivor har två inspelningsskikt. Kameran spelar först in på skikt 1 och fortsätter därefter på skikt 2. När du spelar upp en inspelning som täcker båda skikten kan du eventuellt få ett kort avbrott (cirka en sekund) just då kameran går över till andra skiktet. Vid övergången till skikt 2 delas inspelningen upp i två separata sekvenser. DVD-RW Skikt 2 Skikt 1 Hög kompatibilitet Längst inspelningstid Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta Kan återanvändas Inspelningar på en DVD-RW-skiva kan både redigeras och raderas. Skivan kan också formateras. Vid formatering av en DVD-RW-skiva raderas alla inspelningar, dvs skivans lediga utrymme återställs till originalskicket och du kan använda samma skiva på nytt. SV Skivstandarder för DVD-RW DVD-RW-skivor kan spelas in i någon av följande två skivstandarder: VIDEO eller VR. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran får du automatiskt upp ett formateringsfönster där du kan välja skivstandard. VIDEO: Om du färdigställer en skiva som har spelats in i VIDEO-standard kan den utan problem spelas upp på de allra flesta DVD-spelare. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om, etc). VR: Inspelningarna kan utan problem redigeras. Däremot kan skivor som spelats in i VRstandard bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RW och VRstandarden. Obs: Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan bara spelas in i VIDEO-standard. 3

4 Fördelar med DVD Du behöver inte oroa dig för att spela över dina inspelningar. När du använder DVD-skivor spelar kameran automatiskt in på ett ledigt utrymme på skivan. Du behöver alltså inte oroa dig för att av misstag spela över dina tidigare inspelningar. Du väljer helt enkelt en sekvens i indexfönstret. Inget mer spolande fram och åter för att hitta den sekvens du vill spela upp! Du väljer bara en sekvens i indexfönstret och startar uppspelningen. Enkel uppspelning av dina inspelningar på en DVD-spelare. När du har färdigställt din DVD-skiva ( 45) kan du spela upp den på en DVDspelare och på så sätt visa dina inspelningar för släkt och vänner. Uppspelning på extern utrustning Glöm inte att färdigställa dina skivor ( 45) innan du spelar upp dem på externa DVD-enheter. Skivtypen påverkar kompatibiliteten med extern utrustning. På sidan 46 finns en sammanställning. Men för att vara på den säkra sidan bör du alltid kontrollera den externa enhetens användarhandbok innan du sätter i skivan. VIDEO-standarden ger högst kompatibilitet med extern DVD-utrustning. Skivor som har testats Kamerans prestanda har testats med vanliga DVD-skivor av typen Hitachi- Maxell HG och med Dual Layer-skivor av typen Canon DVD-R DL54 och Verbatim DVD-R DL (i januari 2008*). Om du vill ha mer information kan du kontakta tillverkarens kundtjänst. Tänk på att om du med den här kameran försöker spela in eller spela upp DVD-skivor som har spelats in, formaterats eller färdigställts med en annan digital enhet kan kameran skadas och inspelningarna förstöras. * Aktuell information finns på Canons lokala webbplats. Du kan också kontakta ditt närmaste Canonkontor. Om du använder DVD-R DL-skivor som inte har testats av Canon kan du drabbas av störningar vid inspelning/uppspelning eller att skivan inte går att mata ut. 4

5 Funktionerna beror på vilken DVD-skiva du använder Skivtyp DVD-RW DVD-R, DVD-R DL Skivstandard VIDEO VR Redigera sekvenser med den här kameran (radera sekvenser, dela sekvenser, etc) ( 42) 1 Radera en sekvens efter inspelning ( 31) Formatera skivan för att göra nya inspelningar ( 44) Ge skivan en titel ( 44) Färdigställa skivan för att kunna spela upp den på extern DVD-enhet ( 45) 2 Lägga till inspelningar på en färdigställd skiva ( 46) 3 1 Endast sekvenser i en spellista kan delas. 2 Att färdigställa en skiva innebär att bearbeta det lediga utrymmet (oinspelade delar) på skivan så att den kan spelas upp på externa DVD-enheter ( 45). Vi kan inte garantera att uppspelningen fungerar på alla typer av externa DVD-enheter. När en DVD-R DL-skiva ska färdigställas måste kameran bearbeta båda skikten. Detta kan ta ganska lång tid, beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns kvar på skivan. 3 Du måste först återkalla färdigställandet av skivan. SV 5

6 Innehåll Inledning 3 Att välja DVD-skiva 4 Fördelar med DVD 9 Om den här handboken 10 Lära känna kameran 10 Medföljande tillbehör 11 Komponentförteckning 13 Skärminfo Förberedelser 16 Att komma igång 16 Ladda batteriet 17 Förbereda tillbehören 18 Kamerans grundläggande funktioner 18 ON/OFF-knappen 18 Funktionslägen 18 Joystick och joystickguide 19 Använda menyerna 21 Inställningar när du startar kameran första gången 21 Ställa in datum och klockslag 21 Byta språk 22 Byta tidszon 22 Förberedelse för inspelning 22 Öppna linsskyddet och justera LCD-skärmen 23 Sätta i och ta ur en skiva 25 Sätta i och ta ur minneskort Video 26 Grundläggande inspelning 26 Spela in video 28 Välja inspelningsläge 28 Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom 29 Snabbstartfunktion 30 Granska och radera den sist inspelade videosekvensen 6 Innehåll

7 31 Grundläggande uppspelningsfunktioner 31 Spela upp video 33 Radera sekvenser 33 Skärminformation (datakod) 34 Övriga funktioner 34 : Inspelningsprogram för specialmotiv 36 Flexibel inspelning: Ändra slutartiden 37 Videolampa 37 Självutlösare 38 Manuell fokusering 39 Justera exponeringen manuellt 39 Vitbalansering 40 Bildeffekter 41 Digitala effekter 42 Hantering av sekvenser och skivor 42 Skapa en spellista 43 Flytta sekvenser i spellistan 43 Dela sekvenser 44 Formatera skivan 44 Uppspelning på extern enhet 44 Byta skivans titel 45 Färdigställa skivan 46 Uppspelning på extern enhet 46 Återkalla färdigställandet av en skiva - Lägga till fler inspelningar på en färdigställd skiva SV Fotografier 48 Grundläggande inspelning 48 Att fotografera 49 Välja storlek och kvalitet på fotografiet 50 Radera ett nytaget fotografi 50 Grundläggande uppspelningsfunktioner 50 Visa fotografier 52 Förstora fotografier vid uppspelning 52 Radera fotografier 53 Övriga funktioner 53 Bildserie och exponeringsvariation (matningsmetod) 54 Automatisk fokusprioritet 55 Histogram och annan skärminformation 55 Skrivskydda fotografier 56 Formatera minneskort Innehåll 7

8 57 Skriva ut fotografier 57 Skriva ut fotografier 57 Kopiebeställningar Externa anslutningar 58 Ansluta till TV eller videoenhet 58 Kopplingsscheman 59 Spela upp på en TV-skärm 59 Kopiera över dina inspelningar till extern videoenhet Övrig information 60 Bilaga: Listor över menyalternativ 60 Meny 60 Inställningsmenyer 62 Kamerainställningar (avancerad zoom, bildstabilisator etc) 63 Skivhantering (formatering, färdigställande etc) 64 Stillbildshantering (kortformatering etc) 64 Skärminställningar (LCD-skärmens ljusstyrka, språk etc) 65 Systeminställningar (volym, ljudsignaler etc) 66 Datum/klockslag inställning 67 Problem? 67 Felsökning 70 Lista över meddelanden 73 Gör så här 73 Säkerhetsanvisningar 77 Använda kameran utomlands 78 Allmän information 78 Systemdiagram 79 Extra tillbehör 82 Tekniska data 85 Register 8 Innehåll

9 Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av Canon DC320/DC311/DC310/DC301. Läs igenom den här användarhandboken noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om du får problem med kamerans funktioner, se tabellen under Felsökning ( 67). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Begränsningar som visar att den beskrivna funktionen inte kan väljas i alla funktionslägen (vilket funktionsläge kameran ska vara inställd på, vilken skivtyp som krävs etc). : Sidhänvisning. : Text som enbart gäller den angivna modellen/modellerna. I den här handboken använder vi följande termer: Skärm syftar på kamerans LCD-skärm och sökarens skärm. Sekvens avser en videoenhet, från den punkt då du trycker på Start/Stop för att starta inspelningen till dess att du trycker igen för att pausa. Termerna fotografi och stillbild har samma innebörd. Fotografierna i den här handboken är simulerade fotografier som har tagits med en stillbildskamera. Observera att om inget annat anges har vi utgått från modell till alla skärmdumpar och bilder i handboken SV Byta språk Knappar och väljare som kan manövreras Alla namn på knappar och väljare, utom kamerans navigeringsknappar, anges inom en knappram. Exempel. Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. I listor och tabeller med menyalternativ anges grundinställningen med fetstil. [ON/PÅ], [OFF/AV] Alternativ Grundinställning [ [ ] ] [MAGYAR] [DEUTSCH] [MELAYU] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] [ENGLISH] [ ROMANA [ ] ] [ESPAÑOL] [TÜRKÇE] [ ] [FRANÇAIS] [ [ ] ] [ITALIANO] [ [ ] ] ( 22) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE /SPRÅK] Önskat språk Inledning 9

10 Lära känna kameran Medföljande tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl nätsladd) NB-2LH Batteri STV-250N Stereovideokabel gul röd vit kontakt 10 Inledning

11 Komponentförteckning Från vänster Från höger Linsskyddsreglage ( 26, 48) ( öppet, stängt) AV-kontakt ( 58) Kortåtkomstindikator (CARD) ( 48) Högtalare ON/OFF-knapp ( 18) Låsknapp Skivåtkomstindikator (DISC) ( 26)/ Laddningsindikator (CHARGE) ( 16) Funktionsomkopplare ( 27) Enkel inspelning Inspelningsprogram Lucka över skivfacket ( 23) Grepprem ( 17) Axelremsfäste ( 81) Stereomikrofon Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knappram (exempel ). SV Framifrån Inledning 11

12 Bakifrån Ovanifrån Underifrån Joystick ( 18) -knapp ( 19, 60) DISP.-knapp ( 33, 55) Dioptrijusteringsarm ( 27) Sökare ( 27) QUICK START-knapp och standbyindikator ( 29) Indikator som anger att PLAY har valts (grön) ( 18) Indikator som anger att CAMERA har valts (röd) ( 18) OPEN-knapp (skivlucka) ( 23) Start/Stop-knapp ( 26) DC IN-kontakt ( 17) Tillverkningsnummer/ Batterifäste ( 16) RESET-knapp ( 67) LCD-skärm ( 22) Zoomreglage ( 28) / -väljare (video/fotografier) ( 18) Stativfäste ( 17) Minneskortfack (öppna luckan) ( 25) BATT. -reglage (batterispärr) ( 16) Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knappram (exempel ). 12 Inledning

13 Skärminfo Spela in video Spela upp video (vid uppspelning) Funktionsläge ( 18) / Skivstandard ( 3) Inspelningsprogram ( 34, 36) Vitbalans ( 39) Bildeffekt ( 40) LCD-videolampa ( 37) Digitala effekter ( 41) Inspelningsläge ( 28) Skivtyp DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 3) Symbol för färdigställd skiva ( 45) Manuell fokusering ( 38) Bildstabilisator ( 62) Inspelningsläge Tidkod/Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Skivans återstående inspelningstid Återstående batteriladdning ( 15) Vindbrusfilter av ( 62) Inspelningsvarning Nivåmarkering ( 64) Sekvensnummer Joystickguide ( 18) Datakod ( 33) SV Inledning 13

14 Stillbildsinspelning Visa stillbilder Zoom ( 28), Exponering ( 39) Inspelningsprogram ( 34, 36) Vitbalans ( 39) Bildeffekt ( 40) LCD-videolampa ( 37) Digitala effekter ( 41) Matningsmetod ( 53) Stillbildskvalitet/-storlek ( 49) Manuell fokusering ( 38) Antal tillgängliga stillbilder på kortet Självutlösare ( 37) Autofokusram ( 54) Joystickguide ( 18) Fokus/exponering ställs in och låses automatiskt ( 48) Skakvarning ( 62) Bildnummer ( 15) Aktuellt foto/totalt antal foton Histogram ( 55) Datum och tid för inspelningen Skrivskyddsmarkering ( 55) Manuell exponering ( 39) Bildstorlek ( 49) Filstorlek Bländarvärde ( 36) Slutartid ( 36) 14 Inledning

15 Inspelningsläge Inspelning, Inspelningspaus, Uppspelning, Uppspelningspaus, Snabb uppspelning, Snabb uppspelning bakåt, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt Återstående inspelningstid När det lediga utrymmet på skivan är slut visas texten END/Slut på skärmen och inspelningen avbryts. Beräknad återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri när lyser rött. Om du ansluter ett oladdat batteri kan strömmen stängas av utan att visas på skärmen. Eventuellt går det inte att exakt återge återstående batteriladdning, beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Antal tillgängliga stillbilder på kortet lyser rött: Inget kort grönt: 6 eller fler fotografier gult: 1-5 fotografier rött: Inga fler fotografier kan spelas in När du visar stillbilder är symbolen alltid grön. Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder trots att du just har spelat in, eller också sjunker antalet med två foton på en gång. Det har med inspelningsförhållandena att göra. Kortåtkomstindikator visas på skärmen bredvid antalet tillgängliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet. Bildnummer Bildnumret anger vad filen heter och var på minneskortet den finns. Filnumret till fotografiet blir t ex IMG_0107.JPG och den placeras i mappen DCIM\101CANON. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Den här funktionen hjälper dig att inte göra för korta inspelningar. SV Inledning 15

16 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt vilka inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Att komma igång Att komma igång Laddningsindikatorn (CHARGE) Ladda batteriet DC IN-kontakt Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Batteriet måste laddas innan du kan använda det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidan 79. BATT., batterispärr 1 Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck batteriet inåt/uppåt tills det fäster med ett klick. 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn (CHARGE) börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. Du kan också använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. Så länge nätaggregatet är anslutet förbrukas inte batteriets laddning alls. 16 Förberedelser

17 NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. LOSSA DET LADDNINGSBARA BATTERIET Tryck på BATT. för att lossa batteriet. För batteriet nedåt och dra ut det ur fästet. VIKTIGT Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur nätaggregatet. När du ställer ON/ OFF-knappen ( ) på uppdateras viktiga filallokeringsdata på skivan. Vänta till dess att indikatorerna för PLAY och CAMERA är helt släckta. Eventuellt kan vissa ljud höras från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas mellan 10 C och 30 C. Laddningen fungerar bara mellan 0 C till 40 C. Du får aldrig ansluta elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet, som inte uttryckligen har rekommenderats för detta. Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till adaptrar vid utlandsresor, uttag ombord på flygplan och båtar eller till transformatorer, etc. ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHARGE fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Två snabba blinkningar med en sekunds intervall: Batteriet är laddat till minst 50 %. Om indikatorn blinkar snabbt men inte följer det angivna mönstret, se ( 67). Blinkar en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du har batterier för minst två till tre gånger den planerade inspelningstiden till hands. Förbereda tillbehören Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du kan nå zoomspaken med pek-, lång- och ringfingrarna, och Start/Stop -knappen med tummen. OM KAMERAN MONTERAS PÅ STATIV SV Placera inte kameran så att sökaren blir belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren).använd inte stativ med skruvar som är längre än 5,5 mm. Kameran kan skadas. Förberedelser 17

18 Kamerans grundläggande funktioner Kamerans grundläggande funktioner ON/OFF-knappen Låsknapp Funktionslägen Kamerans funktionsläge avgörs av hur ON/ OFF-knappen ( ) och / -väljaren är inställda. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i ett visst, angivet funktionsläge och anger att funktionen inte är tillgänglig. Om funktionslägesikonen saknas är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Utöver att slå på/av strömmen till kameran kan du även byta funktionsläge med ON/ OFF-knappen ( ). Slå på strömmen till kameran: Håll låsknappen intryckt och ställ ON/OFFknappen ( ) på ON. Byta funktionsläge: Ställ knappen på ON. Vrid ON/OFF-knappen ( ) mot MODE och släpp. På så sätt kan du växla mellan funktionslägena inspelning (CAMERA - röd indikator) och uppspelning (PLAY - grön indikator). Joystick och joystickguide Joysticken används för att manövrera kamerans menyer. Du trycker joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja ett alternativ eller ändra en inställning. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningen eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen. Funktionsläge Indikator för funktionsläge / -väljare Ikon på skärmen Funktion (Video) Spelar in video på en skiva 26 (Röd) (Stillbilder) Spelar in stillbilder på ett minneskort 48 (Video) Spelar upp video från en skiva 31 (Grön) (Stillbilder) Visar stillbilder från ett minneskort Förberedelser

19 Vilka funktioner som tilldelas joysticken varierar beroende på funktionsläge och kamerans övriga inställningar. Tryck på för att visa/gömma joystickguiden (i inspelningsläget aktiveras joystickguiden endast när funktionsomkopplaren är inställd på ). På bilderna i handboken streckas alla andra inställningar än den som avser den beskrivna funktionen. Välj ett alternativ i -menyn Beroende på valt funktionsläge kan de här positionerna vara tomma eller innehålla en annan ikon än den på bilden. NEXT Om guiden innehåller flera sidor visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Tryck joysticken ( ) mot [NEXT/NÄSTA] så får du upp guidens nästa sida. Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Se Listor över menyalternativ ( 60) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. 1 Tryck på. 2 I kolumnen till vänster väljer ( ) du ikonen för den funktion du vill ändra. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 3 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen längst ner på skärmen. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Vissa inställningar kräver att du gör flera val och/eller trycker på. Följ anvisningarna på skärmen (som t ex. ikonen, små pilar, etc). 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. SV Förberedelser 19

20 Välj ett alternativ i inställningsmenyerna 4 Välj ( ) den inställning som ska ändras och tryck på. En orange ram anger vilket menyalternativ som för tillfället är aktivt. Ej tillgängliga alternativ är svarta. Tryck på joysticken ( ) för att återgå till menyvalsskärmen (steg 3). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på för att spara inställningen. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. 1 Tryck på. Inställningsmenyerna öppnas i indexfönstret (VIDEO-standard) och i indexfönstret för stillbilder. Gå till steg 3. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på för att öppna inställningsmenyerna. Du kan även öppna inställningsmenyerna direkt genom att hålla intryckt i minst en sekund. I indexfönstret (DVD-RW-skivor i VR-standard) trycker du på joysticken ( ) och väljer ikonen. 3 I kolumnen till vänster väljer ( ) du önskad meny och trycker på. Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och inställningarna listas därunder. Förkortade menyinställningar i den här handboken I den här handboken använder vi en pil,, för att förkorta beskrivningen av en menyinställning. Här ser du ett exempel på en förkortad menyinställning. [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE /SPRÅK] Önskat språk Förkortningen av inställningarna i -menyn anger alltid grundinställningen. I inspelningsläget visas ikonen i den vänstra kolumnen när du öppnar menyn. Om inställningen har ändrats visas det valda alternativet. [ IMAGE EFFECT OFF/ BILDEFFEKT AV] Önskad bildeffekt 20 Förberedelser

21 Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Innan du börjar använda kameran måste du ställa in kamerans datum och klocka. Menyn [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] öppnas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd. 12:00 FM]). Datumformatet kan ändras vid behov ( 66). Datum och klockslag kan även ställas in senare (vid annat tillfälle än det initiala inställningstillfället). Du öppnar menyn [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] genom att trycka på och välja [DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG]. Byta språk När menyn [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] öppnas markeras året med orange färg och upp-/nedpilar. 1 Ställ in ( ) året och gå vidare ( ) till månaden. 2 Ställ in övriga fält (månad, dag, timmar och minuter) på samma sätt. 3 Flytta ( ) markören till [OK]- knappen, tryck på för att starta klockan och stänga menyn. VIKTIGT Om du inte använder kameran på cirka tre månader har det inbyggda, återuppladdningsbara litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum/klocka är borta. Du måste då ladda upp litiumbatteriet ( 75) och ställa in tidszon, datum och klocka på nytt. Datumet visas bara i år-månad-dagformatet i det första fönstret. I efterföljande fönster visas datumet och tiden som dag-månad-år (exempelvis, [1.JAN :00 AM/1 JAN 2008, Alternativ Grundinställning [ ] [MAGYAR] [ ] [DEUTSCH] [MELAYU] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] [ENGLISH] [ ROMANA] [ ] [ESPAÑOL] [TÜRKÇE] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] ( 20) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE /SPRÅK] Önskat språk ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa - markeringarna bredvid menyalternativen. Text som ser ut så här och som visas i vissa menyer syftar på namnen på kamerans knappar och kan inte ändras, oavsett vilket språk du väljer. Förberedelser 21 SV

22 Byta tidszon Byt till den tidszon som gäller där du befinner dig. Grundinställningen är Paris. ( 20) [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] Önskad tidszon* * Välj zonnamn som är märkta med om du vill få en automatisk justering för sommartid. Världstidszoner Om du ställer in tidszon, datum och klocka behöver du inte ställa om klockan varje gång du reser till en annan tidszon. Du väljer bara en tidszon som matchar lokal tid på ditt resmål i enlighet med datum och klockslag på skärmen. 1 Öppna menyn för inställning av datum och tid. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] 2 Flytta den orange ramen ( ) till tidszonen. 3 Välj ( ) den zon som motsvarar lokal tid på din destination och tryck på. Kontrollera det nya datumet och klockslaget på skärmen. Välj zonnamn som är märkta med om du vill få en automatisk justering för sommartid. 4 Tryck på för att stänga menyn. 22 Förberedelser Förberedelse för inspelning Förberedelse för inspelning Öppna linsskyddet och justera LCDskärmen Innan du börjar spela in måste du öppna linsskyddet. För linsskyddsreglaget mot linsskyddet öppnas. Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt så att Panelen kan vridas 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på LCDskärmen samtidigt som du använder sökaren). Det här är enda gången du kan använda sökare och LCD-skärm samtidigt. Vrid LCD-panelen 180 om du själv vill vara med på bilden vid inspelning med självutlösare.

23 ANMÄRKNINGAR 180 Den här inställningen påverkar inte inspelningens ljusstyrka. Den ljusa inställningen drar mycket energi och förkortar därmed batteriets användningstid. Du kan vända LCD-skärmen mot motivet Sätta i och ta ur en skiva ANMÄRKNINGAR Om LCD-skärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. LCD-skärmens bakgrundsbelysning LCD-skärmens ljusstyrka kan ställas in på normal eller ljus. Använd endast 8 cm mini-dvd-skivor märkta med logotypen DVD-R (inklusive DVD-R DL) eller DVD-RW. Se även Skivor som har testats ( 4). Innan du sätter i skivan bör du kontrollera att inspelningsytan är ren. Vid behov kan du använda en mjuk linsrengöringsduk för att ta bort fingeravtryck, smuts eller fläckar från skivans yta. Sätta i skivan ( 18) SV Håll DISP. nedtryckt i mer än två sekunder. Upprepa för att växla mellan normal och ljus inställning. Linssystem 1 Ställ in ON/OFF-knappen ( ) på ON så att kameran sätts i läge. 2 För OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan helt. Förberedelser 23

24 För greppremmen under kameran så att den inte är i vägen för skivluckan. 3 Sätt i skivan och tryck mitt på den tills den fäster med ett klick. Placera skivan med inspelningssidan vänd nedåt (vanliga skivor: etiketten vänd uppåt). Se till att du inte vidrör skivans inspelningsyta eller linssystemet. 4 Stäng skivluckan. Du ska inte behöva ta i när du stänger luckan, tänk på att skivan kan vara felplacerad. RW-skiva, om / -väljaren är inställd på (Video). Om skivan redan har formaterats kan du börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas. I annat fall formaterar du skivan så här: Välj ( ) önskad skivstandard och tryck på. Om du vill se en jämförelse mellan VIDEO- och VRstandard, gå till Att välja DVDskiva ( 3). Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen. Välj ( ) [YES/JA] och tryck på för att starta skivformateringen, eller välj [NO/NEJ] och tryck på om du vill välja en annan skivstandard. Formateringen tar ungefär en minut. Rör inte kameran medan formateringen pågår. Du kan börja spela in video så snart indikatorn för inspelningspaus visas. Ta ur skivan ANMÄRKNINGAR Det kan ta en stund innan enheten har identifierat skivan. Bilden snurrar på skärmen medan skivan läses in. Vänta tills kameran har identifierat skivan innan du börjar spela in. ATT ANVÄNDA DVD-R/DVD-R DL-SKIVOR Du kan börja spela in video så snart indikatorn för inspelningspaus visas. ATT ANVÄNDA DVD-RW-SKIVOR Nya skivor måste formateras innan du kan spela in på dem. Formateringsfönstret öppnas automatiskt när du sätter i en ny DVD- 1 För OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan helt. Utsätt inte kameran för kraftiga stötar medan skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar. 24 Förberedelser

25 För greppremmen under kameran så att den inte är i vägen för skivluckan. Det kan ta en stund innan luckan öppnas efter att du har manövrerat OPEN. 2 Ta tag i kanten på skivan och lyft ut den försiktigt. Se till att du inte vidrör skivans inspelningsyta eller linssystemet. 3 Stäng skivluckan. VIKTIGT När du manövrerar OPEN efter utförd inspelning måste viktiga filallokeringsdata uppdateras på skivan innan skivluckan kan öppnas. Medan skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar får kameran inte utsättas för stötar som t ex en alltför vårdslös placering på ett bord. Sätta i och ta ur minneskort I den här kameran kan du använda vanliga SDHC-minneskort (SD High Capacity), SD-minneskort eller MultiMedia Cards (MMC). 2 Öppna locket över kortfacket. 3 För in minneskortet rakt in i kortfacket. 4 Stäng locket. Ta inte i när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt placerat. ATT TA UR MINNESKORTET Tryck först en gång på minneskortet så att det lossnar och dra det sedan rakt ut. VIKTIGT Tänk på att alla minneskort måste formateras innan de används i den här kameran ( 56). Tänk på att minneskorten har en framoch en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet åt fel håll kan kameran skadas. ANMÄRKNINGAR Vi kan inte garantera kompatibilitet med alla SD-, SDHC- eller MMC-minneskort. Om SDHC-minneskort: SDHC är en ny typ av SD-minneskort, med en kapacitet på över 2 GB. Tänk på att specifikationerna för SDHC-minneskorten skiljer sig från dem för vanliga SD-minneskort. Du kan t ex inte använda minneskort med en kapacitet på över 2 GB i utrustning som inte stöder SDHC. Men SDHC-enheter (inklusive den här kameran) är bakåtkompatibla med vanliga SDminneskort. SV 1 Stäng av kameran. Förberedelser 25

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Läs mer