DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0"

Transkript

1 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. OBSERVERA: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Den får inte heller placeras i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Om du använder annan enhet än nätaggregatet CA-570 kan kameran skadas. Den här produkten är klassad enligt IEC :1993 och EN :1994. KLASS 1 LASERPRODUKT Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t ex hos handlare som är auktoriserade för inbyte av varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2

3 Att välja DVD-skiva Det finns många olika typer av DVD-skivor, men till den här kameran kan du bara använda följande tre typer av 8 cm mini-dvd: DVD-R, DVD-R DL och DVD-RW. Gå igenom informationen om de olika skivtyperna och välj den skiva som passar dig bäst. DVD-R DVD-R-skivor kan du bara spela in på en gång och inspelningarna kan varken redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna relativt billiga. DVD-R DL Dual Layer-skivor klarar upp till 80 % mer data (cirka 2,6 GB) på en inspelningssida. Inspelningarna kan däremot varken redigeras eller raderas. Dual Layer-skivor har två inspelningsskikt. Kameran spelar först in på skikt 1 och fortsätter därefter på skikt 2. När du spelar upp en inspelning som täcker båda skikten kan du eventuellt få ett kort avbrott (cirka en sekund) just då kameran går över till andra skiktet. Vid övergången till skikt 2 delas inspelningen upp i två separata sekvenser. DVD-RW Skikt 2 Skikt 1 Hög kompatibilitet Längst inspelningstid Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta Kan återanvändas Inspelningar på en DVD-RW-skiva kan både redigeras och raderas. Skivan kan också formateras. Vid formatering av en DVD-RW-skiva raderas alla inspelningar, dvs skivans lediga utrymme återställs till originalskicket och du kan använda samma skiva på nytt. SV Skivstandarder för DVD-RW DVD-RW-skivor kan spelas in i någon av följande två skivstandarder: VIDEO eller VR. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran får du automatiskt upp ett formateringsfönster där du kan välja skivstandard. VIDEO: Om du färdigställer en skiva som har spelats in i VIDEO-standard kan den utan problem spelas upp på de allra flesta DVD-spelare. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om, etc). VR: Inspelningarna kan utan problem redigeras. Däremot kan skivor som spelats in i VRstandard bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RW och VRstandarden. Obs: Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan bara spelas in i VIDEO-standard. 3

4 Fördelar med DVD Du behöver inte oroa dig för att spela över dina inspelningar. När du använder DVD-skivor spelar kameran automatiskt in på ett ledigt utrymme på skivan. Du behöver alltså inte oroa dig för att av misstag spela över dina tidigare inspelningar. Du väljer helt enkelt en sekvens i indexfönstret. Inget mer spolande fram och åter för att hitta den sekvens du vill spela upp! Du väljer bara en sekvens i indexfönstret och startar uppspelningen. Enkel uppspelning av dina inspelningar på en DVD-spelare. När du har färdigställt din DVD-skiva ( 45) kan du spela upp den på en DVDspelare och på så sätt visa dina inspelningar för släkt och vänner. Uppspelning på extern utrustning Glöm inte att färdigställa dina skivor ( 45) innan du spelar upp dem på externa DVD-enheter. Skivtypen påverkar kompatibiliteten med extern utrustning. På sidan 46 finns en sammanställning. Men för att vara på den säkra sidan bör du alltid kontrollera den externa enhetens användarhandbok innan du sätter i skivan. VIDEO-standarden ger högst kompatibilitet med extern DVD-utrustning. Skivor som har testats Kamerans prestanda har testats med vanliga DVD-skivor av typen Hitachi- Maxell HG och med Dual Layer-skivor av typen Canon DVD-R DL54 och Verbatim DVD-R DL (i januari 2008*). Om du vill ha mer information kan du kontakta tillverkarens kundtjänst. Tänk på att om du med den här kameran försöker spela in eller spela upp DVD-skivor som har spelats in, formaterats eller färdigställts med en annan digital enhet kan kameran skadas och inspelningarna förstöras. * Aktuell information finns på Canons lokala webbplats. Du kan också kontakta ditt närmaste Canonkontor. Om du använder DVD-R DL-skivor som inte har testats av Canon kan du drabbas av störningar vid inspelning/uppspelning eller att skivan inte går att mata ut. 4

5 Funktionerna beror på vilken DVD-skiva du använder Skivtyp DVD-RW DVD-R, DVD-R DL Skivstandard VIDEO VR Redigera sekvenser med den här kameran (radera sekvenser, dela sekvenser, etc) ( 42) 1 Radera en sekvens efter inspelning ( 31) Formatera skivan för att göra nya inspelningar ( 44) Ge skivan en titel ( 44) Färdigställa skivan för att kunna spela upp den på extern DVD-enhet ( 45) 2 Lägga till inspelningar på en färdigställd skiva ( 46) 3 1 Endast sekvenser i en spellista kan delas. 2 Att färdigställa en skiva innebär att bearbeta det lediga utrymmet (oinspelade delar) på skivan så att den kan spelas upp på externa DVD-enheter ( 45). Vi kan inte garantera att uppspelningen fungerar på alla typer av externa DVD-enheter. När en DVD-R DL-skiva ska färdigställas måste kameran bearbeta båda skikten. Detta kan ta ganska lång tid, beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns kvar på skivan. 3 Du måste först återkalla färdigställandet av skivan. SV 5

6 Innehåll Inledning 3 Att välja DVD-skiva 4 Fördelar med DVD 9 Om den här handboken 10 Lära känna kameran 10 Medföljande tillbehör 11 Komponentförteckning 13 Skärminfo Förberedelser 16 Att komma igång 16 Ladda batteriet 17 Förbereda tillbehören 18 Kamerans grundläggande funktioner 18 ON/OFF-knappen 18 Funktionslägen 18 Joystick och joystickguide 19 Använda menyerna 21 Inställningar när du startar kameran första gången 21 Ställa in datum och klockslag 21 Byta språk 22 Byta tidszon 22 Förberedelse för inspelning 22 Öppna linsskyddet och justera LCD-skärmen 23 Sätta i och ta ur en skiva 25 Sätta i och ta ur minneskort Video 26 Grundläggande inspelning 26 Spela in video 28 Välja inspelningsläge 28 Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom 29 Snabbstartfunktion 30 Granska och radera den sist inspelade videosekvensen 6 Innehåll

7 31 Grundläggande uppspelningsfunktioner 31 Spela upp video 33 Radera sekvenser 33 Skärminformation (datakod) 34 Övriga funktioner 34 : Inspelningsprogram för specialmotiv 36 Flexibel inspelning: Ändra slutartiden 37 Videolampa 37 Självutlösare 38 Manuell fokusering 39 Justera exponeringen manuellt 39 Vitbalansering 40 Bildeffekter 41 Digitala effekter 42 Hantering av sekvenser och skivor 42 Skapa en spellista 43 Flytta sekvenser i spellistan 43 Dela sekvenser 44 Formatera skivan 44 Uppspelning på extern enhet 44 Byta skivans titel 45 Färdigställa skivan 46 Uppspelning på extern enhet 46 Återkalla färdigställandet av en skiva - Lägga till fler inspelningar på en färdigställd skiva SV Fotografier 48 Grundläggande inspelning 48 Att fotografera 49 Välja storlek och kvalitet på fotografiet 50 Radera ett nytaget fotografi 50 Grundläggande uppspelningsfunktioner 50 Visa fotografier 52 Förstora fotografier vid uppspelning 52 Radera fotografier 53 Övriga funktioner 53 Bildserie och exponeringsvariation (matningsmetod) 54 Automatisk fokusprioritet 55 Histogram och annan skärminformation 55 Skrivskydda fotografier 56 Formatera minneskort Innehåll 7

8 57 Skriva ut fotografier 57 Skriva ut fotografier 57 Kopiebeställningar Externa anslutningar 58 Ansluta till TV eller videoenhet 58 Kopplingsscheman 59 Spela upp på en TV-skärm 59 Kopiera över dina inspelningar till extern videoenhet Övrig information 60 Bilaga: Listor över menyalternativ 60 Meny 60 Inställningsmenyer 62 Kamerainställningar (avancerad zoom, bildstabilisator etc) 63 Skivhantering (formatering, färdigställande etc) 64 Stillbildshantering (kortformatering etc) 64 Skärminställningar (LCD-skärmens ljusstyrka, språk etc) 65 Systeminställningar (volym, ljudsignaler etc) 66 Datum/klockslag inställning 67 Problem? 67 Felsökning 70 Lista över meddelanden 73 Gör så här 73 Säkerhetsanvisningar 77 Använda kameran utomlands 78 Allmän information 78 Systemdiagram 79 Extra tillbehör 82 Tekniska data 85 Register 8 Innehåll

9 Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av Canon DC320/DC311/DC310/DC301. Läs igenom den här användarhandboken noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om du får problem med kamerans funktioner, se tabellen under Felsökning ( 67). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Begränsningar som visar att den beskrivna funktionen inte kan väljas i alla funktionslägen (vilket funktionsläge kameran ska vara inställd på, vilken skivtyp som krävs etc). : Sidhänvisning. : Text som enbart gäller den angivna modellen/modellerna. I den här handboken använder vi följande termer: Skärm syftar på kamerans LCD-skärm och sökarens skärm. Sekvens avser en videoenhet, från den punkt då du trycker på Start/Stop för att starta inspelningen till dess att du trycker igen för att pausa. Termerna fotografi och stillbild har samma innebörd. Fotografierna i den här handboken är simulerade fotografier som har tagits med en stillbildskamera. Observera att om inget annat anges har vi utgått från modell till alla skärmdumpar och bilder i handboken SV Byta språk Knappar och väljare som kan manövreras Alla namn på knappar och väljare, utom kamerans navigeringsknappar, anges inom en knappram. Exempel. Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. I listor och tabeller med menyalternativ anges grundinställningen med fetstil. [ON/PÅ], [OFF/AV] Alternativ Grundinställning [ [ ] ] [MAGYAR] [DEUTSCH] [MELAYU] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] [ENGLISH] [ ROMANA [ ] ] [ESPAÑOL] [TÜRKÇE] [ ] [FRANÇAIS] [ [ ] ] [ITALIANO] [ [ ] ] ( 22) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE /SPRÅK] Önskat språk Inledning 9

10 Lära känna kameran Medföljande tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl nätsladd) NB-2LH Batteri STV-250N Stereovideokabel gul röd vit kontakt 10 Inledning

11 Komponentförteckning Från vänster Från höger Linsskyddsreglage ( 26, 48) ( öppet, stängt) AV-kontakt ( 58) Kortåtkomstindikator (CARD) ( 48) Högtalare ON/OFF-knapp ( 18) Låsknapp Skivåtkomstindikator (DISC) ( 26)/ Laddningsindikator (CHARGE) ( 16) Funktionsomkopplare ( 27) Enkel inspelning Inspelningsprogram Lucka över skivfacket ( 23) Grepprem ( 17) Axelremsfäste ( 81) Stereomikrofon Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knappram (exempel ). SV Framifrån Inledning 11

12 Bakifrån Ovanifrån Underifrån Joystick ( 18) -knapp ( 19, 60) DISP.-knapp ( 33, 55) Dioptrijusteringsarm ( 27) Sökare ( 27) QUICK START-knapp och standbyindikator ( 29) Indikator som anger att PLAY har valts (grön) ( 18) Indikator som anger att CAMERA har valts (röd) ( 18) OPEN-knapp (skivlucka) ( 23) Start/Stop-knapp ( 26) DC IN-kontakt ( 17) Tillverkningsnummer/ Batterifäste ( 16) RESET-knapp ( 67) LCD-skärm ( 22) Zoomreglage ( 28) / -väljare (video/fotografier) ( 18) Stativfäste ( 17) Minneskortfack (öppna luckan) ( 25) BATT. -reglage (batterispärr) ( 16) Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knappram (exempel ). 12 Inledning

13 Skärminfo Spela in video Spela upp video (vid uppspelning) Funktionsläge ( 18) / Skivstandard ( 3) Inspelningsprogram ( 34, 36) Vitbalans ( 39) Bildeffekt ( 40) LCD-videolampa ( 37) Digitala effekter ( 41) Inspelningsläge ( 28) Skivtyp DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 3) Symbol för färdigställd skiva ( 45) Manuell fokusering ( 38) Bildstabilisator ( 62) Inspelningsläge Tidkod/Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Skivans återstående inspelningstid Återstående batteriladdning ( 15) Vindbrusfilter av ( 62) Inspelningsvarning Nivåmarkering ( 64) Sekvensnummer Joystickguide ( 18) Datakod ( 33) SV Inledning 13

14 Stillbildsinspelning Visa stillbilder Zoom ( 28), Exponering ( 39) Inspelningsprogram ( 34, 36) Vitbalans ( 39) Bildeffekt ( 40) LCD-videolampa ( 37) Digitala effekter ( 41) Matningsmetod ( 53) Stillbildskvalitet/-storlek ( 49) Manuell fokusering ( 38) Antal tillgängliga stillbilder på kortet Självutlösare ( 37) Autofokusram ( 54) Joystickguide ( 18) Fokus/exponering ställs in och låses automatiskt ( 48) Skakvarning ( 62) Bildnummer ( 15) Aktuellt foto/totalt antal foton Histogram ( 55) Datum och tid för inspelningen Skrivskyddsmarkering ( 55) Manuell exponering ( 39) Bildstorlek ( 49) Filstorlek Bländarvärde ( 36) Slutartid ( 36) 14 Inledning

15 Inspelningsläge Inspelning, Inspelningspaus, Uppspelning, Uppspelningspaus, Snabb uppspelning, Snabb uppspelning bakåt, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt Återstående inspelningstid När det lediga utrymmet på skivan är slut visas texten END/Slut på skärmen och inspelningen avbryts. Beräknad återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri när lyser rött. Om du ansluter ett oladdat batteri kan strömmen stängas av utan att visas på skärmen. Eventuellt går det inte att exakt återge återstående batteriladdning, beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Antal tillgängliga stillbilder på kortet lyser rött: Inget kort grönt: 6 eller fler fotografier gult: 1-5 fotografier rött: Inga fler fotografier kan spelas in När du visar stillbilder är symbolen alltid grön. Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder trots att du just har spelat in, eller också sjunker antalet med två foton på en gång. Det har med inspelningsförhållandena att göra. Kortåtkomstindikator visas på skärmen bredvid antalet tillgängliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet. Bildnummer Bildnumret anger vad filen heter och var på minneskortet den finns. Filnumret till fotografiet blir t ex IMG_0107.JPG och den placeras i mappen DCIM\101CANON. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Den här funktionen hjälper dig att inte göra för korta inspelningar. SV Inledning 15

16 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt vilka inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Att komma igång Att komma igång Laddningsindikatorn (CHARGE) Ladda batteriet DC IN-kontakt Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Batteriet måste laddas innan du kan använda det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidan 79. BATT., batterispärr 1 Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck batteriet inåt/uppåt tills det fäster med ett klick. 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn (CHARGE) börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. Du kan också använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. Så länge nätaggregatet är anslutet förbrukas inte batteriets laddning alls. 16 Förberedelser

17 NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. LOSSA DET LADDNINGSBARA BATTERIET Tryck på BATT. för att lossa batteriet. För batteriet nedåt och dra ut det ur fästet. VIKTIGT Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur nätaggregatet. När du ställer ON/ OFF-knappen ( ) på uppdateras viktiga filallokeringsdata på skivan. Vänta till dess att indikatorerna för PLAY och CAMERA är helt släckta. Eventuellt kan vissa ljud höras från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas mellan 10 C och 30 C. Laddningen fungerar bara mellan 0 C till 40 C. Du får aldrig ansluta elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet, som inte uttryckligen har rekommenderats för detta. Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till adaptrar vid utlandsresor, uttag ombord på flygplan och båtar eller till transformatorer, etc. ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHARGE fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Två snabba blinkningar med en sekunds intervall: Batteriet är laddat till minst 50 %. Om indikatorn blinkar snabbt men inte följer det angivna mönstret, se ( 67). Blinkar en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du har batterier för minst två till tre gånger den planerade inspelningstiden till hands. Förbereda tillbehören Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du kan nå zoomspaken med pek-, lång- och ringfingrarna, och Start/Stop -knappen med tummen. OM KAMERAN MONTERAS PÅ STATIV SV Placera inte kameran så att sökaren blir belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren).använd inte stativ med skruvar som är längre än 5,5 mm. Kameran kan skadas. Förberedelser 17

18 Kamerans grundläggande funktioner Kamerans grundläggande funktioner ON/OFF-knappen Låsknapp Funktionslägen Kamerans funktionsläge avgörs av hur ON/ OFF-knappen ( ) och / -väljaren är inställda. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i ett visst, angivet funktionsläge och anger att funktionen inte är tillgänglig. Om funktionslägesikonen saknas är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Utöver att slå på/av strömmen till kameran kan du även byta funktionsläge med ON/ OFF-knappen ( ). Slå på strömmen till kameran: Håll låsknappen intryckt och ställ ON/OFFknappen ( ) på ON. Byta funktionsläge: Ställ knappen på ON. Vrid ON/OFF-knappen ( ) mot MODE och släpp. På så sätt kan du växla mellan funktionslägena inspelning (CAMERA - röd indikator) och uppspelning (PLAY - grön indikator). Joystick och joystickguide Joysticken används för att manövrera kamerans menyer. Du trycker joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja ett alternativ eller ändra en inställning. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningen eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen. Funktionsläge Indikator för funktionsläge / -väljare Ikon på skärmen Funktion (Video) Spelar in video på en skiva 26 (Röd) (Stillbilder) Spelar in stillbilder på ett minneskort 48 (Video) Spelar upp video från en skiva 31 (Grön) (Stillbilder) Visar stillbilder från ett minneskort Förberedelser

19 Vilka funktioner som tilldelas joysticken varierar beroende på funktionsläge och kamerans övriga inställningar. Tryck på för att visa/gömma joystickguiden (i inspelningsläget aktiveras joystickguiden endast när funktionsomkopplaren är inställd på ). På bilderna i handboken streckas alla andra inställningar än den som avser den beskrivna funktionen. Välj ett alternativ i -menyn Beroende på valt funktionsläge kan de här positionerna vara tomma eller innehålla en annan ikon än den på bilden. NEXT Om guiden innehåller flera sidor visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Tryck joysticken ( ) mot [NEXT/NÄSTA] så får du upp guidens nästa sida. Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Se Listor över menyalternativ ( 60) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. 1 Tryck på. 2 I kolumnen till vänster väljer ( ) du ikonen för den funktion du vill ändra. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 3 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen längst ner på skärmen. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Vissa inställningar kräver att du gör flera val och/eller trycker på. Följ anvisningarna på skärmen (som t ex. ikonen, små pilar, etc). 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. SV Förberedelser 19

20 Välj ett alternativ i inställningsmenyerna 4 Välj ( ) den inställning som ska ändras och tryck på. En orange ram anger vilket menyalternativ som för tillfället är aktivt. Ej tillgängliga alternativ är svarta. Tryck på joysticken ( ) för att återgå till menyvalsskärmen (steg 3). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på för att spara inställningen. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. 1 Tryck på. Inställningsmenyerna öppnas i indexfönstret (VIDEO-standard) och i indexfönstret för stillbilder. Gå till steg 3. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på för att öppna inställningsmenyerna. Du kan även öppna inställningsmenyerna direkt genom att hålla intryckt i minst en sekund. I indexfönstret (DVD-RW-skivor i VR-standard) trycker du på joysticken ( ) och väljer ikonen. 3 I kolumnen till vänster väljer ( ) du önskad meny och trycker på. Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och inställningarna listas därunder. Förkortade menyinställningar i den här handboken I den här handboken använder vi en pil,, för att förkorta beskrivningen av en menyinställning. Här ser du ett exempel på en förkortad menyinställning. [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE /SPRÅK] Önskat språk Förkortningen av inställningarna i -menyn anger alltid grundinställningen. I inspelningsläget visas ikonen i den vänstra kolumnen när du öppnar menyn. Om inställningen har ändrats visas det valda alternativet. [ IMAGE EFFECT OFF/ BILDEFFEKT AV] Önskad bildeffekt 20 Förberedelser

21 Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Innan du börjar använda kameran måste du ställa in kamerans datum och klocka. Menyn [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] öppnas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd. 12:00 FM]). Datumformatet kan ändras vid behov ( 66). Datum och klockslag kan även ställas in senare (vid annat tillfälle än det initiala inställningstillfället). Du öppnar menyn [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] genom att trycka på och välja [DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG]. Byta språk När menyn [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] öppnas markeras året med orange färg och upp-/nedpilar. 1 Ställ in ( ) året och gå vidare ( ) till månaden. 2 Ställ in övriga fält (månad, dag, timmar och minuter) på samma sätt. 3 Flytta ( ) markören till [OK]- knappen, tryck på för att starta klockan och stänga menyn. VIKTIGT Om du inte använder kameran på cirka tre månader har det inbyggda, återuppladdningsbara litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum/klocka är borta. Du måste då ladda upp litiumbatteriet ( 75) och ställa in tidszon, datum och klocka på nytt. Datumet visas bara i år-månad-dagformatet i det första fönstret. I efterföljande fönster visas datumet och tiden som dag-månad-år (exempelvis, [1.JAN :00 AM/1 JAN 2008, Alternativ Grundinställning [ ] [MAGYAR] [ ] [DEUTSCH] [MELAYU] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] [ENGLISH] [ ROMANA] [ ] [ESPAÑOL] [TÜRKÇE] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] ( 20) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE /SPRÅK] Önskat språk ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa - markeringarna bredvid menyalternativen. Text som ser ut så här och som visas i vissa menyer syftar på namnen på kamerans knappar och kan inte ändras, oavsett vilket språk du väljer. Förberedelser 21 SV

22 Byta tidszon Byt till den tidszon som gäller där du befinner dig. Grundinställningen är Paris. ( 20) [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] Önskad tidszon* * Välj zonnamn som är märkta med om du vill få en automatisk justering för sommartid. Världstidszoner Om du ställer in tidszon, datum och klocka behöver du inte ställa om klockan varje gång du reser till en annan tidszon. Du väljer bara en tidszon som matchar lokal tid på ditt resmål i enlighet med datum och klockslag på skärmen. 1 Öppna menyn för inställning av datum och tid. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] 2 Flytta den orange ramen ( ) till tidszonen. 3 Välj ( ) den zon som motsvarar lokal tid på din destination och tryck på. Kontrollera det nya datumet och klockslaget på skärmen. Välj zonnamn som är märkta med om du vill få en automatisk justering för sommartid. 4 Tryck på för att stänga menyn. 22 Förberedelser Förberedelse för inspelning Förberedelse för inspelning Öppna linsskyddet och justera LCDskärmen Innan du börjar spela in måste du öppna linsskyddet. För linsskyddsreglaget mot linsskyddet öppnas. Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt så att Panelen kan vridas 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på LCDskärmen samtidigt som du använder sökaren). Det här är enda gången du kan använda sökare och LCD-skärm samtidigt. Vrid LCD-panelen 180 om du själv vill vara med på bilden vid inspelning med självutlösare.

23 ANMÄRKNINGAR 180 Den här inställningen påverkar inte inspelningens ljusstyrka. Den ljusa inställningen drar mycket energi och förkortar därmed batteriets användningstid. Du kan vända LCD-skärmen mot motivet Sätta i och ta ur en skiva ANMÄRKNINGAR Om LCD-skärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. LCD-skärmens bakgrundsbelysning LCD-skärmens ljusstyrka kan ställas in på normal eller ljus. Använd endast 8 cm mini-dvd-skivor märkta med logotypen DVD-R (inklusive DVD-R DL) eller DVD-RW. Se även Skivor som har testats ( 4). Innan du sätter i skivan bör du kontrollera att inspelningsytan är ren. Vid behov kan du använda en mjuk linsrengöringsduk för att ta bort fingeravtryck, smuts eller fläckar från skivans yta. Sätta i skivan ( 18) SV Håll DISP. nedtryckt i mer än två sekunder. Upprepa för att växla mellan normal och ljus inställning. Linssystem 1 Ställ in ON/OFF-knappen ( ) på ON så att kameran sätts i läge. 2 För OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan helt. Förberedelser 23

24 För greppremmen under kameran så att den inte är i vägen för skivluckan. 3 Sätt i skivan och tryck mitt på den tills den fäster med ett klick. Placera skivan med inspelningssidan vänd nedåt (vanliga skivor: etiketten vänd uppåt). Se till att du inte vidrör skivans inspelningsyta eller linssystemet. 4 Stäng skivluckan. Du ska inte behöva ta i när du stänger luckan, tänk på att skivan kan vara felplacerad. RW-skiva, om / -väljaren är inställd på (Video). Om skivan redan har formaterats kan du börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas. I annat fall formaterar du skivan så här: Välj ( ) önskad skivstandard och tryck på. Om du vill se en jämförelse mellan VIDEO- och VRstandard, gå till Att välja DVDskiva ( 3). Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen. Välj ( ) [YES/JA] och tryck på för att starta skivformateringen, eller välj [NO/NEJ] och tryck på om du vill välja en annan skivstandard. Formateringen tar ungefär en minut. Rör inte kameran medan formateringen pågår. Du kan börja spela in video så snart indikatorn för inspelningspaus visas. Ta ur skivan ANMÄRKNINGAR Det kan ta en stund innan enheten har identifierat skivan. Bilden snurrar på skärmen medan skivan läses in. Vänta tills kameran har identifierat skivan innan du börjar spela in. ATT ANVÄNDA DVD-R/DVD-R DL-SKIVOR Du kan börja spela in video så snart indikatorn för inspelningspaus visas. ATT ANVÄNDA DVD-RW-SKIVOR Nya skivor måste formateras innan du kan spela in på dem. Formateringsfönstret öppnas automatiskt när du sätter i en ny DVD- 1 För OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan helt. Utsätt inte kameran för kraftiga stötar medan skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar. 24 Förberedelser

25 För greppremmen under kameran så att den inte är i vägen för skivluckan. Det kan ta en stund innan luckan öppnas efter att du har manövrerat OPEN. 2 Ta tag i kanten på skivan och lyft ut den försiktigt. Se till att du inte vidrör skivans inspelningsyta eller linssystemet. 3 Stäng skivluckan. VIKTIGT När du manövrerar OPEN efter utförd inspelning måste viktiga filallokeringsdata uppdateras på skivan innan skivluckan kan öppnas. Medan skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar får kameran inte utsättas för stötar som t ex en alltför vårdslös placering på ett bord. Sätta i och ta ur minneskort I den här kameran kan du använda vanliga SDHC-minneskort (SD High Capacity), SD-minneskort eller MultiMedia Cards (MMC). 2 Öppna locket över kortfacket. 3 För in minneskortet rakt in i kortfacket. 4 Stäng locket. Ta inte i när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt placerat. ATT TA UR MINNESKORTET Tryck först en gång på minneskortet så att det lossnar och dra det sedan rakt ut. VIKTIGT Tänk på att alla minneskort måste formateras innan de används i den här kameran ( 56). Tänk på att minneskorten har en framoch en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet åt fel håll kan kameran skadas. ANMÄRKNINGAR Vi kan inte garantera kompatibilitet med alla SD-, SDHC- eller MMC-minneskort. Om SDHC-minneskort: SDHC är en ny typ av SD-minneskort, med en kapacitet på över 2 GB. Tänk på att specifikationerna för SDHC-minneskorten skiljer sig från dem för vanliga SD-minneskort. Du kan t ex inte använda minneskort med en kapacitet på över 2 GB i utrustning som inte stöder SDHC. Men SDHC-enheter (inklusive den här kameran) är bakåtkompatibla med vanliga SDminneskort. SV 1 Stäng av kameran. Förberedelser 25

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Videokunskap Lärarhandledning

Videokunskap Lärarhandledning Videokunskap Lärarhandledning Förord Videons möjligheter som metod i undervisningen av döva elever är det väl ingen som tvivlar på idag, men att videofilma är lättare sagt än gjort har alla upptäckt som

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Burrel Full HD kamera med 2.0 display

Burrel Full HD kamera med 2.0 display Burrel Full HD kamera med 2.0 display VARNING För att förhindra brand och elektriska stötar, använd inte kameran vid regn eller fukt. Observera Elektromagnetiska fält vid vissa frekvenser kan påverka bilder

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

4-138-184-13(1) DVD Writer. Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-13(1) DVD Writer. Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-13(1) DVD Writer Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Säkerhetsföreskrifter VARNING Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för att undvika risk för brand eller elektriska

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer