PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil)."

Transkript

1 HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Lue myös seuraava käyttöopas (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video Software PAL CEL-SM8QA2M0

2 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i händelse av nödsituation. Om du använder nätaggregatet, se till att aldrig täcka över eller vira in det i tyg. Placera aldrig nätaggregatet i trånga utrymmen. Detta kan orsaka värmealstring som kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Om du använder en annan enhet än nätaggregatet CA-570 kan kameran skadas. Endast EU (och EEA). Dessa symboler anger att produkten inte kan avyttras tillsammans med hushållsavfallet, i enlighet med WEEE-direktiv (2002/96/EC), batteridirektivet (2006/66/EC) och/eller nationell lagstiftning kring dessa direktiv. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, till exempel hos handlare som är auktoriserade att byta in varor vid inköp av nya, liknande (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning), samt batterier och laddare. Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Samtidigt bidrar du genom att engagera dig i avfallshanteringen av den här produkten till en effektiv användning av naturresurserna. Mer information om återvinning av den här produkten får du via ditt lokala kommunkontor, avdelningen för sophantering, ett godkänt schema för avyttring eller ditt sophanteringsföretag, alternativt besök (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

3 3 Fånga high definition-video Nu kan du spara dina mest värdefulla minnen, t.ex. oförglömliga vyer eller ovärderliga stunder med släkt och vänner, som high definition-inspelningar vars kvalitet endast överträffas av verkligheten. SV Vad är high definition-video (HDV)? Med high definition-video (HDV) får dina inspelade videosekvenser en enastående kvalitet, på helt vanliga minidv-band. HDV består av horisontella linjer mer än dubbelt så många horisontella linjer och cirka 4 gånger så många pixlar som för vanliga TVutsändningar och ger dina videoinspelningar en makalös bildkvalitet linjer Inledning Hur spelar du upp dina HDV-inspelningar? På en high definition-tv (HDTV) ( 67) Uppspelningen av dina HDV-inspelningar behåller samma höga kvalitet. På en vanlig TV ( 68) Dina HDV-inspelningar konverteras för att matcha upplösningen på din TV. Vad innebär Bioläge? Ge dina inspelningar biokänsla med inspelningsprogrammet [ CINE MODE/ BIOLÄGE] ( 43). Om du kombinerar det här inspelningsprogrammet med den progressiva high definition-bildfrekvensen 25 bps [ HDV (PF25)] ( 36) får du en förstärkt effekt av programmet 25p Bioläge.

4 4 Innehåll Inledning Fånga high definition-video... 3 Om den här handboken... 7 Lära känna kameran Medföljande tillbehör... 9 Komponentförteckning Skärminformation Förberedelser Komma igång Ladda batteriet Sätta i och ta ur ett videoband Sätta i och ta ur minneskort Förbereda kameran Fjärrkontrollen Ställa in LCD-skärmen Använda menyerna Välja alternativ i - menyn Välja alternativ i inställningsmenyerna Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Byta tidszon Ställa in datum och klockslag Grundläggande funktioner Inspelning Videoinspelning Stillbildsinspelning Zoomning Uppspelning Videouppspelning Ställa in volymen: Högtalare och hörlurar Återgå till en tidigare markerad position Söka slutet av föregående inspelning Söka sekvenser efter inspelningsdatum Stillbildsvisning Förstora uppspelningsbilden Avancerade funktioner Listor över menyalternativ - menyalternativ Inställningsmenyer Använda inspelningsprogrammen Inspelningsprogram Skapa biokänsla i dina inspelningar Flexibel inspelning: Ändra bländarvärdet och slutartiden Specialmotiv: Inspelningsprogram för speciella förhållanden... 46

5 5 Bildjusteringar: exponering, fokus och färg Manuell exponeringsinställning och automatisk motljuskompensation...47 Manuell fokusering...48 Förstora bilden på skärmen...48 Vitbalansering...49 Bildeffekter...50 Alternativ för stillbildsinspelning Välja storlek och kvalitet för stillbilder...51 Stillbildsfotografering under pågående videoinspelning...52 Ljusmätmetod...53 Automatisk fokusprioritet...54 Bildserier och exponeringsvariation...55 Övriga funktioner Använda CUSTOM-knappen...56 Bildskärmsinformation...56 Blixt...58 Minivideobelysning...59 Självutlösare...59 Ljudnivå vid inspelning...60 Digitala effekter...62 Redigeringsfunktioner Stillbildsalternativ Radera stillbilder...64 Skrivskydda stillbilder...64 Formatera minneskort...65 Externa anslutningar Ansluta till TV eller videoenhet Kopplingsschema...66 Spela upp på en TV-skärm...69 Spela in på videoenhet eller digital videoinspelare...70 Analog line in-inspelning...71 Digital videokopiering...72 Analog/digital konvertering...73 Ansluta till en dator Kopplingsschema för datorer...75 Överföra videoinspelningar...76 Överföra stillbilder Direktöverföring...77 Överföringsorder...78 Ansluta till skrivare Skriva ut stillbilder Direktutskrift...79 Välja utskriftsinställningar...80 Beskärningsinställningar...82 Kopiebeställningar...82 SV Inledning

6 6 Övrig information Problem? Felsökning Lista över meddelanden Gör så här Hanteringsanvisningar Underhåll/Övrigt Rengöra videohuvudena Använda kameran utomlands Allmän information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Register Varumärken minisd är ett varumärke för SD Card Association. Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation, i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder. är ett varumärke. HDV och HDV-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation och Victor Company of Japan, Ltd. (JVC). HDMI och HDMI-logotypen samt High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, UTOM PERSONLIG KONSUMENTANVÄNDNING OCH ANVÄNDNING SOM PÅ NÅGOT SÄTT FÖLJER STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR PAKETERADE MEDIA, ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN LICENS UNDER TILLÄMPLIGA PATENT I PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG-2. DENNA LICENS ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA.

7 7 Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av Canon LEGRIA HV40. Läs igenom den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om din kamera inte fungerar som den ska, se tabellen Felsökning ( 84). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Begränsningar eller krav avseende den beskrivna funktionen (om kameran ska vara inställd på visst funktionsläge etc). : Sidhänvisning. Skärm avser både LCD-skärmen och sökaren. Fotografierna i handboken är simulerade bilder tagna med stillbildskamera. SV Inledning Ställa in datum och klockslag DATE/TIME SETUP-Datum/ klockslag inställning Menyalternativet i sin grundinställning DATE/TIME 1.JAN :00 AM- Datum/klockslag 1 jan :00 e.m. Knappar och väljare som används för manövrering Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. Menyalternativ i fetstil anger standardinställning (t.ex. [ON/PÅ], [OFF/AV]). Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knappram (t.ex. ). ( 21) 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- 3 DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). Välj ( ) [DATE/TIME-DATUM/ 4 KLOCKSLAG] och tryck på ( ). Datumets första fält markeras med blinkande pilar. Justera ( ) värdet i vart och ett 5 av datum- och klockslagsfälten och gå vidare ( ) till nästa fält. 6 Starta klockan genom att trycka på ( ). 7 Tryck på för att stänga menyn. VIKTIGT Om du inte använder kameran under cirka tre månader kan det inbyggda, uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Du måste då ladda upp det inbyggda litiumbatteriet ( 93) och ställa in tidszon, datum och klockslag igen. Du kan även byta datumformat ( 45).

8 8 Om kamerans joystick och joystickguide Med kamerans minijoystick kan du styra flera olika funktioner, välja inställningar och göra ändringar i kamerans menyer. Välj ett alternativ eller ändra en inställning genom att trycka joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ). Spara inställningen eller bekräfta en åtgärd genom att trycka på själva joysticken ( ). I menyerna anges detta med SET-ikonen. Joystickfunktionerna ändras beroende på valt funktionsläge och kamerans inställningar. Tryck på ( ) för att visa/gömma joystickguiden, som fungerar som en påminnelse om joystickens funktioner. Om guiden innehåller flera sidor visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Ta fram nästa sida i guiden genom att trycka joysticken ( ) mot [NEXT/NÄSTA]. Om funktionslägena Kamerans funktionsläge avgörs av hur strömbrytaren och / -väljaren är inställda. I den här handboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet funktionsläge och att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns någon ikon som anger funktionsläge är funktionen tillgänglig oavsett läge. Funktionsläge, strömbrytare / -väljare Ikon på skärmen Aktivitet (Band) Spela in video på band 24 CAMERA Spela in stillbilder på minneskortet 25 (Minneskort) Spela upp video från band 27 (Band) PLAY Visa stillbilder på minneskortet 31 (Minneskort)

9 Lära känna kameran 9 Medföljande tillbehör Lära känna kameran SV CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-2L13 Batteri WL-D87 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 till fjärrkontrollen CTC-100/S Komponentkabel STV-250N Stereovideokabel IFC-300PCU USB-kabel CD-skiva med programvara, DIGITAL VIDEO Solution Disk* Inledning Röd Grön Blå kontakt Gul Röd Vit kontakt * Här ingår en elektronisk version (PDF-fil) av användarhandboken Digital Video Software.

10 10 Lära känna kameran Komponentförteckning Från vänster Från höger FOCUS-spak ( 48) CUSTOM-knapp ( 56) FOCUS-knapp ( 48) Högtalare DISP.-knapp (skärminformation) ( 56)/ Knapp för LCD-skärmens bakgrundsbelysning (lång tryckning) ( 20) LIGHT-knapp ( 59)/ -knapp (skriv ut/dela) ( 77, 80) USB-uttag ( 75) CARD, kortåtkomstindikator ( 25)/ CHARGE, laddningsindikator ( 16) Minneskortfack ( 18) / -väljare (videoband/kort) ( 8) Programväljare ( 43) Kontaktskydd MIC, mikrofonuttag ( 61) AV-uttag ( 66)/ -uttag (hörlurar) ( 28) COMPONENT OUT-uttag ( 66) Handrem ( 19) Instant AF-sensor ( 35) Blixt ( 58) Minivideobelysning ( 59) Fjärrsensor ( 19) Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knappram (t.ex. ). Framifrån

11 Lära känna kameran 11 Bakifrån Ovanifrån Underifrån LCD-skärm ( 20) Dioptriväljare ( 19) Sökare ( 19) Kontaktskydd START/STOP-knapp ( 24) strömbrytare ( 8) Strömindikator Joystick ( 8) -knapp ( 21, 33) RESET-knapp ( 84) Serienummer Etiketten med serienumret sitter på batterifästets baksida. Du hittar den om du tar loss batteriet. DC IN-uttag ( 16) HDV/DV-uttag ( 66, 75) -knapp (snabbspolning bakåt) ( 27)/ Zooma ut W -knapp (vidvinkel) ( 26) -knapp (snabbspolning framåt) ( 27)/ Zooma in T -knapp (telefoto) ( 26) / -knapp (uppspelning/paus) ( 27)/ START/STOP-knapp ( 24) -knapp (stopp) ( 27)/ MAGNIFY-knapp ( 48) HDMI OUT-uttag ( 66, 69) OPEN/EJECT-väljare ( 18) Stereomikrofon Kassettfack ( 18) Lucka över kassettfack ( 18) Zoomreglage ( 26) PHOTO-knapp ( 25) Låsknapp Avancerad tillbehörsfäste ( 58, 61) Stativfäste ( 25) BATTERY RELEASE-reglage ( 16) Fäste för hals-/axelrem SV Inledning Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knappram (t.ex. ).

12 12 Lära känna kameran Fjärrkontroll WL-D87 START/ STOP PHOTO ZOOM CARD DATE SEARCH REW PLAY FF PAUSE ZERO SET MEMORY STOP SLOW DISP. TV SCREEN WIRELESS CONTROLLER WL-D87 START/STOP-knapp ( 24) CARD /+ -knappar ( 31) DATE SEARCH / -knappar ( 30) REW -knapp ( 27) / -knapp ( 27) PAUSE -knapp ( 27) SLOW -knapp ( 27) ZERO SET MEMORY-knapp ( 29) DISP.-knapp (skärminformation) ( 56) PHOTO-knapp ( 25) Zoomknappar ( 26) PLAY -knapp ( 27) FF -knapp ( 27) STOP -knapp ( 27) +/ -knapp ( 27) -knapp ( 27) TV SCREEN-knapp ( 41)

13 Lära känna kameran 13 Skärminformation SV Videoinspelning Förstoring ( 42, 48) Självutlösare ( 59) Inspelningsvarning Instant AF ( 35)/Manuell fokusering ( 48) Inspelningsstandard (HDV eller DV) ( 36) DV-inspelning ( 37) Bandmatning Tidskod (timmar : minuter : sekunder) Återstående bandlängd Återstående batteriladdning DV-ljudinställning ( 37) Ljuddämpare, mikrofon ( 60) Vindbrusfilter av ( 37) Bildstabilisator ( 36) Hörlursuttag ( 28) Motljuskompensation ( 47) Funktion som är inprogrammerad under Stillbildsinspelning CUSTOM-knappen ( 56) Focus Assist-funktioner ( 41) Nivåmarkering ( 41) Kondensvarning ( 94) Minivideobelysning ( 59) Fjärrsensor av ( 42) Ljudnivåindikator (mikrofon) ( 60) Zoom ( 26), Exponering ( 47) Ljusmätmetod ( 53) Matningsmetod ( 55) Stillbildskvalitet/-storlek ( 51) Antal tillgängliga stillbilder på minneskortet Inspelningsprogram ( 43) AF-ram ( 54) Vitbalans ( 49) Skakvarning ( 35) Bildeffekt ( 50) Avancerad tillbehörsfäste ( 96) Digitala effekter ( 62) Blixt ( 58) Stillbildskvalitet/-storlek (simultan inspelning) ( 52) Skärpelås (AF) och automatiklås (AE) ( 25) Inledning

14 14 Lära känna kameran Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder vid inspelningens start. På så sätt undviker du alltför korta videosekvenser. Bandmatning Inspelning, Inspelningspaus, Stopp, Bandutmatning, Snabbspolning framåt, Snabbspolning bakåt, Uppspelning, Uppspelningspaus, Paus vid uppspelning bakåt, x1 Uppspelning (normal hastighet), x1 Uppspelning bakåt (normal hastighet), x2 Uppspelning (dubbel hastighet), x2 Uppspelning bakåt (dubbel hastighet), Snabbspolning framåt med bild, Snabbspolning bakåt med bild, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt, En bildruta framåt, En bildruta bakåt, / Datumsökning ( 30), / Nollställning av minnet ( 29) Återstående bandlängd Anger i minuter hur mycket som återstår av bandet. rör sig vid inspelning. När bandet tar slut får du i stället upp indikatorn END/Slut. Om återstående tid är mindre än 15 sekunder kan inte den återstående bandtiden beräknas. Hur korrekt indikeringen av återstående bandlängd blir beror på bandtypen. Men du ska självklart alltid kunna spela in det antal minuter som anges på videobandets etikett (t.ex. 85 minuter). Återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri när börjar blinka rött. Om du sätter i ett urladdat batteri i kameran stängs ibland strömmen av utan att visas. Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte beräknas korrekt, beroende på var och hur batteriet och kameran används. Antalet tillgängliga stillbilder på minneskortet Beroende på var och hur inspelningen görs minskar ibland inte det angivna antalet tillgängliga stillbilder efter inspelningen och ibland minskar antalet med 2 bilder på en gång. Kortåtkomstindikator Medan kameran skriver på minneskortet visas på skärmen, bredvid antalet tillgängliga stillbilder.

15 Lära känna kameran 15 Videouppspelning Stillbildsvisning Bandmatning Tidskod (timmar : minuter : sekunder : bildrutor) Återstående bandlängd Datakod ( 57) Sökfunktionens skärm END SEARCH/Slutsökning ( 30)/ DATE SEARCH/Datumsökning ( 30) Kvalitet/storlek vid stillbildsfotografering ( 53) Ljudnivåindikator ( 60) SV Inledning Bildnummer ( 38) Aktuell bild / Totalt antal bilder Histogram ( 57) Skrivskyddsmarkering ( 64) Stillbildskvalitet/-storlek Datum och tid för inspelningen Inspelningsprogram ( 43) Manuell fokusering ( 48) Ljusmätmetod ( 53) Manuell exponering ( 47) Bildeffekt ( 50) Bildstorlek ( 51) Filstorlek Bländarvärde ( 44) Slutartid ( 44) Vitbalans ( 49) Blixt ( 58)

16 16 Komma igång Förberedelser Komma igång Komma igång Ladda batteriet Kameran kan drivas antingen med ett laddningsbart batteri eller med ett nätaggregat. Ladda batteriet innan du använder det. CHARGE, laddningsindikator 1 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2 Anslut kabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 3 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. Ta bort batteriets kontaktskydd innan du ansluter det laddningsbara batteriet 4 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck försiktigt in batteriet i fästet och för det uppåt tills det fäster med ett klickljud. 5 Laddningen startar så snart kameran stängs av. Laddningsindikatorn (CHARGE) blinkar. Indikatorn släcks när batteriet är fulladdat. Du kan även använda nätaggregatet utan att ansluta det laddningsbara batteriet. Om batteriet är anslutet när du kopplar in nätaggregatet förbrukas inte batteriets laddning. NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Lossa nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och från nätaggregatet. LOSSA DET LADDNINGSBARA BATTERIET Tryck in BATTERY RELEASE -knappen och för den i pilens riktning. För batteriet nedåt och dra ut det ur fästet. VIKTIGT Nätaggregatet kan ibland avge vissa ljud när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur mellan 10 C och 30 C. Om temperaturen ligger under eller över 0 C respektive 40 C går inte laddningen igång. Anslut aldrig sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet som inte uttryckligen rekommenderas för detta. BATTERY RELEASEreglage

17 Komma igång 17 Undvik skador på utrustningen/kraftig värmeutveckling genom att inte ansluta det medföljande nätaggregatet till spänningsomvandlare för utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar, eller till växelriktare etc. ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn (CHARGE) fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddning. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Blinkar ungefär två gånger per sekund: Över 50 % av laddningen är kvar. Blinkar ungefär en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Laddningstiden varierar beroende på omgivande temperatur och batteriets återstående laddning. I riktigt kalla miljöer förkortas batteriladdningens varaktighet. Vi rekommenderar att du tar med batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden. SV Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider Tiderna i tabellen är ungefärliga och kan variera beroende på laddningen eller de rådande förhållandena vid inspelning/uppspelning. Förberedelser Batteri NB-2LH BP-2L13 BP-2L14 BP-2L24H Laddningstid 130 min. 200 min. 225 min. 370 min. HDV Maximal inspelningstid Sökare 70 min. 120 min. 150 min. 240 min. LCD [NORMAL] 65 min. 115 min. 140 min. 230 min. LCD [BRIGHT/LJUSSTARK] 65 min. 110 min. 135 min. 220 min. Normal inspelningstid* Sökare 40 min. 75 min. 85 min. 145 min. LCD [NORMAL] 35 min. 70 min. 80 min. 140 min. LCD [BRIGHT/LJUSSTARK] 35 min. 65 min. 80 min. 135 min. Uppspelningstid 85 min. 145 min. 175 min. 290 min. DV Maximal inspelningstid Sökare 80 min. 140 min. 165 min. 290 min. LCD [NORMAL] 75 min. 135 min. 155 min. 280 min. LCD [BRIGHT/LJUSSTARK] 75 min. 125 min. 150 min. 265 min. Normal inspelningstid* Sökare 45 min. 80 min. 95 min. 160 min. LCD [NORMAL] 45 min. 75 min. 90 min. 155 min. LCD [BRIGHT/LJUSSTARK] 40 min. 75 min. 85 min. 150 min. Uppspelningstid 95 min. 165 min. 195 min. 340 min. * Ungefärliga tider för inspelning, med upprepad manövrering av start-/stoppknapp, zoomspak, strömbrytare.

18 18 Komma igång Sätta i och ta ur ett videoband Använd endast videoband som är märkta med logotypen. Om du ska spela in i HDV-format rekommenderar vi att du använder band som är avsedda för high definition (HD). VIKTIGT Du får inte hindra eller trycka på kassettfacket när det öppnas/stängs automatiskt. Du får inte heller försöka stänga luckan innan kassettfacket har fällts in helt. Se till att du inte klämmer fingrarna i kassettfackets lucka. ANMÄRKNINGAR Om kameran är ansluten till en strömkälla kan du sätta i/ta ur videoband även då strömbrytaren står på (CHG). 1 För OPEN/EJECT så långt det går i pilens riktning och öppna luckan över kassettfacket. Kassettfacket öppnas automatiskt. 2 Sätt i bandet. Placera videobandet så att fönstret är vänt mot handremmen. Dra videobandet rakt ut när det är dags att ta ur det. Sätta i och ta ur minneskort Använd endast så kallade minisd-kort. 3 Tryck på -märket på kassettfacket tills du hör ett klickljud. 4 Vänta tills kassettfacket har fällts in (automatiskt) och stäng därefter luckan över facket. 1 Stäng av kameran. 2 Öppna LCD-panelen. 3 Öppna locket över minneskortfacket. 4 Håll minneskortet rakt och för in det så långt det går i minneskortfacket med etiketten minisd vänd uppåt. Du ska höra ett klickljud. 5 Stäng locket. Du får inte ta i när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt isatt. TA UR MINNESKORTET Tryck först en gång på minneskortet så att det frigörs och dra det sedan rakt ut.

19 Komma igång 19 VIKTIGT Kom ihåg att alla minneskort måste formateras innan de används i kameran för första gången ( 65). Tänk på att minneskorten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet åt fel håll kan kameran skadas. Fjärrkontrollen Sätta i batteriet (litiumbatteri CR2025) SV ANMÄRKNINGAR Vi kan inte garantera att alla typer av minisdkort fungerar optimalt. Flik Förbereda kameran 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med + -sidan vänd uppåt. 3 Skjut in batterihållaren. Använda fjärrkontrollen Förberedelser 1 Sätt på strömmen till kameran. Objektivskyddet öppnas automatiskt. 2 Justera sökaren. Om du vill använda sökaren låter du LCD-panelen vara stängd. Ställ in dioptriväljaren efter behov. 3 Dra åt handremmen. Ställ in handremmen så att du når zoomreglaget med pekfingret och avtryckaren (START/STOPknappen) med tummen. När du trycker på knapparna ska fjärrkontrollen riktas mot kamerans fjärrsensor. ANMÄRKNINGAR Om fjärrkontrollsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus kan du få problem med fjärrkontrollens funktioner. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE/FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [OFF /AV] ( 42). Du kan även prova att byta batteri.

20 20 Komma igång Ställa in LCD-skärmen Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. LCD-skärmens bakgrundsbelysning Du kan ställa in LCD-skärmens ljusstyrka på normal eller ljusstark Du kan vrida panelen 180 mot objektivet (motivet kan då se bilden på LCDskärmen medan du använder sökaren). 180 vridning kan även användas om du vill spela in dig själv med självutlösaren. Håll DISP. intryckt i minst 2 sekunder. Upprepa om du vill växla mellan inställningarna normal och ljusstark. ANMÄRKNINGAR Inställningen påverkar varken den inspelade bilden eller sökaren. Med inställningen ljusstark förkortas batteriets drifttid. Du kan även justera LCD-skärmens ljusstyrka i menyn ( 41). Du kan vända LCDskärmen mot motivet

21 Använda menyerna 21 Använda menyerna Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Läs Lista över menyalternativ ( 33) om du vill veta mer om menyalternativen och inställningarna. Välja alternativ i inställningsmenyerna SV Välja alternativ i - menyn 1 Tryck på. 2 I kolumnen till vänster väljer ( ) du ikonen för den funktion du vill ändra. 3 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen på raden längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. För vissa inställningar måste du trycka på ( ) och göra ytterligare val. Följ anvisningarna på skärmen (som till exempel ikonen, små pilar etc). 1 Tryck på. 2 Du öppnar inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). Du kan även hålla intryckt i minst en sekund, så öppnas inställningsmenyerna direkt. 3 Välj ( ) önskad meny i vänster kolumn och tryck på ( ). Titeln på vald meny visas överst på skärmen och därunder ser du en lista över inställningarna. 4 Välj ( ) den inställning som ska justeras och tryck på ( ). En orange ram visar vilket menyalternativ du valde. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Du återgår till menyvalsbilden genom att välja ( ) [ RETURN/ÅTERGÅ] och trycka på ( ). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara inställningen. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. Förberedelser

22 22 Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången och, som ibland visas på skärmen, syftar på knappar på kameran och ändras inte oavsett vilket språk du väljer. Byta språk Alternativ Byta tidszon Grundinställning DATE/TIME SETUP-Datum/ klockslag inställning T.ZONE/DST PARIS -Tidszon/ sommartid Paris ( 21) DISPLAY SETUP/ LANGUAGE ENGLISH /Språk Engelska Grundinställning 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [LANGUAGE/SPRÅK] och tryck på ( ). 5 Välj (, ) önskat alternativ och tryck på ( ). 6 Tryck på för att stänga menyn. ANMÄRKNINGAR -Skärminställningar Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa -markeringarna bredvid menyalternativen. ( 21) 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] och tryck på ( ). Vald tidszon visas på skärmen. Standardinställningen är Paris. 5 Välj ( ) din tidszon och tryck på ( ). Om du vill ställa in sommartid, välj en tidszon som är märkt med. 6 Tryck på för att stänga menyn. Tidszoner Om du har ställt in din tidszon, datum och klockslag behöver du inte ställa om datumet och klockan om du reser till en annan tidszon. Du väljer helt enkelt tidszonen för ditt resmål, så ändras klockan automatiskt.

23 Inställningar när du startar kameran första gången 23 Ställa in datum och klockslag DATE/TIME SETUP-Datum/ klockslag inställning SV DATE/TIME 1.JAN :00 AM- Datum/klockslag 1 jan :00 e.m. ( 21) 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] och tryck på ( ). Datumets första fält markeras med blinkande pilar. 5 Justera ( ) värdet i vart och ett av datum- och klockslagsfälten och gå vidare ( ) till nästa fält. 6 Starta klockan genom att trycka på ( ). 7 Tryck på för att stänga menyn. Förberedelser VIKTIGT Om du inte använder kameran under cirka 3 månader kan det inbyggda, uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Du måste då ladda upp det inbyggda litiumbatteriet ( 93) och ställa in tidszon, datum och klockslag igen. Du kan även byta datumformat ( 42).

24 24 Inspelning Grundläggande funktioner Inspelning Inspelning GRANSKA DIN SENASTE INSPELNING Videoinspelning Innan du spelar in Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar som den ska. Rengör videohuvudena vid behov ( 94). ( 8) 1 Tryck in låsknappen och håll kvar, ställ strömbrytaren ( ) på CAMERA. 2 Ställ / -väljaren på (band). Vid behov kan du byta inspelningsstandard (HDV eller DV) ( 36). 3 Tryck på START/STOP för att spela in. Tryck på START/STOP igen för att pausa inspelningen. 1 Ställ programväljaren på. 2 Om joystickguiden inte visas på skärmen kan du trycka på ( ). 3 Tryck joysticken ( ) mot. Om inte syns i joystickguiden kan du trycka joysticken ( ) några gånger i riktning mot [NEXT/NÄSTA], så får du fram ovanstående joystickguide. De sista sekunderna av den senaste inspelningen spelas upp och därefter ställs kameran på inspelningspaus. Om du har valt en annan inspelningsstandard än du använde vid senaste inspelningen, kan du få problem med den uppspelade bilden. NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN 1 Stäng LCD-panelen. 2 Stäng av kameran. 3 Ta ur bandet. 4 Koppla ur strömmen och lossa batteriet. ANMÄRKNINGAR Tidigare inspelningar, som spelas över av en ny inspelning, kan inte återskapas. Du bör därför leta upp slutet av den sista inspelningen innan du gör en ny inspelning ( 30). För att skydda bandet och videohuvudena försätts kameran i stoppläge ( ) om du låter den stå på inspelningspaus ( ) i mer än 4 minuter och 30 sekunder. Du kan återuppta inspelningen genom att trycka på START/STOP.

25 Inspelning 25 Om du spelar in höga ljud (till exempel från fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med annan ljudnivå. Detta är helt normalt. Om energisparläget: För att spara ström när du använder det laddningsbara batteriet stängs kameran av automatiskt om du inte rör någon knapp på 5 minuter ( 42). Aktivera kameran igen genom att stänga av kameran och därefter starta den igen. Om LCD-skärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av bildpunkterna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland fallera eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Det här påverkar inte inspelningen och innebär inte att det är något fel på utrustningen. Om du använder stativ: Lämna inte kameran så att sökaren belyses av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ med skruvar som är längre än 5,5 mm. Kameran kan skadas. När du spelar in video bör du sträva efter att få en jämn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser vid inspelningen, med mycket zoomningar och panoreringar, ger nervösa och ryckiga inspelningar. I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du upplever en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta paus. Stillbildsinspelning Innan du använder ett nytt minneskort måste det formateras med den här kameran ( 65). ( 8) 1 Tryck in låsknappen och håll kvar, ställ strömbrytaren ( ) på CAMERA. 2 Ställ / -väljaren på (minneskort). 3 Tryck in PHOTO halvvägs. När kameran har fokuserat automatiskt blir grön och en eller flera AF-ramar visas på skärmen. Om du trycker på PHOTO på fjärrkontrollen spelas stillbilden in direkt. 4 Tryck in PHOTO helt och hållet. Kortåtkomstindikatorn (CARD) blinkar medan bilden spelas in. SV Grundläggande funktioner

26 26 Inspelning VIKTIGT Så länge kortåtkomstinformationen ( ) visas på skärmen och om kortåtkomstindikatorn (CARD) lyser eller blinkar bör du undvika följande. Du kan annars drabbas av permanent dataförlust. - Öppna inte minneskortluckan och ta inte ur minneskortet. - Koppla inte ur strömkällan och stäng inte av kameran. -Ändra inte / -väljarens inställning och byt inte funktionsläge. ANMÄRKNINGAR Om motivet inte lämpar sig för autofokus blir gul. Fokusera i så fall manuellt ( 48). Om motivet är för ljust börjar OVEREXP./ Överexp. att blinka. Använd i så fall gråfiltret i filtersatsen FS-43U II. Zoomning ATT KONTROLLERA 10x optisk zoom Dra zoomspaken mot W för att zooma ut (vidvinkel). Dra zoomspaken mot T för att zooma in (telefoto). Du kan även byta zoomhastighet ( 35). Välj någon av de tre fasta zoomhastigheterna, alternativt den variabla hastigheten som beror på hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck försiktigt för en långsam zoom, tryck hårdare för en snabbare zoom. ANMÄRKNINGAR Du kan även använda knapparna T och W på fjärrkontrollen eller på LCD-panelen. Zoomhastigheten med dessa knappar blir densamma som med kamerans reglage (om du väljer en av de fasta hastigheterna) alternativt ligger fast på [ SPEED 3/HASTIGHET 3] (om du väljer [ VARIABLE/VARIABEL]). Om du väljer zoomhastigheten [ VARIABLE/VARIABEL] ökar hastigheten när kameran står på inspelningspaus. Håll ett avstånd på minst 1 meter till motivet. I vidvinkelläget kan du ställa in skärpan på motiv som befinner sig på 1 cm avstånd. ( 8) : Du kan komplettera 10x optisk zoom med en 200x digital zoom ( 35). Zooma ut Zooma in

27 Uppspelning 27 Uppspelning 1 Tryck in låsknappen och håll kvar, Uppspelning ställ -väljaren på PLAY. 2 Ställ / -väljaren på (band). Videouppspelning 3 Leta upp den punkt varifrån uppspelningen ska starta. Bandet kan spelas upp på LCD-skärmen Tryck på för att snabbspola bakåt eller i sökaren (med stängd LCD-panel). eller på för att snabbspola bandet framåt. ( 8) 4 Tryck på / för att starta uppspelningen. SV VID UPPSPELNING 5 Tryck på / igen för att pausa uppspelningen. 6 Tryck på för att avbryta uppspelningen. ANMÄRKNINGAR Du kan visa datum och klockslag då inspelningen gjordes, samt övriga data som kameran registrerade vid inspelningen ( 57). I vissa specialuppspelningslägen kan du få problem med bilden (fyrkantiga artefakter, ränder etc). Vid uppspelningen kan det ibland förekomma någon typ av videostörning på det ställe där du bytte inspelningsstandard (HDV/DV). Speciella uppspelningsmetoder De speciella uppspelningsmetoderna aktiveras med knapparna på fjärrkontrollen ( 12). Det hörs inget ljud när du använder de här uppspelningsmetoderna. Initial På kameran trycker Speciell uppspelningsmetod uppspelningsmetod du på Snabb uppspelning Normal uppspelning Tryck in eller och håll kvar På fjärrkontrollen trycker du på Tryck in REW eller FF och håll kvar Uppspelning bakåt Normal uppspelning 1 bildruta framåt/bakåt Uppspelningspaus eller Uppspelning en bildruta i taget Långsam uppspelning Uppspelning med dubbla hastigheten Återgå till normal uppspelning Uppspelningspaus Normal uppspelning eller uppspelning bakåt Normal uppspelning eller uppspelning bakåt Speciell uppspelningsmetod Tryck in eller och håll kvar SLOW / PLAY Grundläggande funktioner

28 28 Uppspelning Vid uppspelning av HDV-inspelningar: Trots att ikonerna visas på skärmen är följande speciella uppspelningsmetoder inte användbara. - Långsam uppspelning bakåt - Enbildsmatning bakåt - Uppspelning med dubbla hastigheten (framåt eller bakåt) För att skydda bandet och videohuvudena försätts kameran i stoppläge ( ) om du lämnar den i uppspelningspaus ( ) i mer än 4 minuter och 30 sekunder. Tryck på / för att återuppta uppspelningen. Ställa in volymen: Högtalare och hörlurar Kameran spelar upp ljudet via den inbyggda högtalaren. Om du spelar upp inspelningen i sökaren måste du ansluta hörlurar för att höra ljudet. Du kan även använda hörlurar för att kontrollera ljudnivån vid inspelning. Justera högtalarens ljudvolym ( 8) Använda hörlurar Hörlurarna ansluts till AV/ -uttaget, som används både till hörlurar och som ljud-/ videoutgång. Innan du ansluter hörlurarna måste du ändra uttagets funktion från AV-utgång till (hörlurar). Kontrollera att du får upp -ikonen på skärmen. ( 8) Grundinställning PLAY/OUT SETUP2-Inställning2 uppspelning/utgång AV/PHONES-AV/Lurar AV 1 Om joystickguiden inte visas på skärmen trycker du på ( ). 2 Du justerar volymen genom att föra joysticken ( ) mot + eller -. Du stänger av ljudet helt genom att trycka på ( ) tills volymikonen byts ut mot. Tryck på ( ) igen om du vill gömma joystickguiden vid uppspelning. 1 Tryck på. 2 Öppna inställningsmenyerna genom att välja ( ) -ikonen och trycka på ( ). 3 Välj ( ) [ PLAY/OUT SETUP2- INSTÄLLNING2 UPPSPELNING/ UTGÅNG]* och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [AV/PHONES-AV/LURAR] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) [ PHONES/LURAR] och tryck på ( ).

29 Uppspelning 29 6 Tryck på. visas. Tänk på att om joystickguiden visas på skärmen skymmer den -ikonen. Tryck på ( ) för att gömma joystickguiden. * I funktionsläge väljer du i stället [ PLAY/OUT SETUP-INSTÄLLNING UPPSPELNING/UTGÅNG]. JUSTERA HÖRLURARNAS VOLYM I funktionsläge justerar du hörlursvolymen med inställningen [PHONES VOL./LURVOLYM] ( 39). I funktionsläge använder du joysticken och joystickguiden på samma sätt som när du justerade högtalarvolymen. VIKTIGT Anslut inte hörlurarna till AV/ -uttaget om inte -ikonen visas på skärmen. Om du ansluter hörlurarna när uttaget är inställt som AV-utgång hörs bara brus i lurarna. Om du använder hörlurar måste du sänka volymen till en lagom ljudnivå. Ljudet från inbyggd högtalare stängs av när du stänger LCD-panelen, när du ansluter stereovideokabeln till AV/ -uttaget eller om AV/ -uttaget är inställt på [ PHONES/ LURAR]. ANMÄRKNINGAR Använd vanliga hörlurar med ett 3,5 mm minijack och en max 3 meter lång sladd. När du stänger av kameran återgår inställningen [AV/PHONES-AV/LURAR] i funktionsläge till [ AV]. Du kan inte justera hörlurarnas ljudvolym under pågående inspelning. Återgå till en tidigare markerad position Om du senare vill kunna återgå till en viss sekvens, kan du markera den punkten genom att nollställa minnet där. När du sedan snabbspolar bandet framåt/bakåt, stannar bandet vid den punkten. 1 Vid inspelning eller uppspelning trycker du på ZERO SET MEMORY på fjärrkontrollen när du befinner dig på den punkt dit du vill kunna återgå. Tidskoden ändras till 0:00:00. Tryck på ZERO SET MEMORY igen om du vill stänga av minnesfunktionen. 2 Om du nollställde minnet vid inspelning ställer du in kameran på. Om du nollställde minnet vid uppspelning trycker du på. 3 Tryck på för att leta upp nollmarkeringen. Om bandräknaren visar ett negativt nummer trycker du i stället på. visas och kameran snabbspolar bandet bakåt/framåt. Bandet stannar på eller i närheten på nollmarkeringen, försvinner och rätt tidskod visas igen. ANMÄRKNINGAR ( 8) Om det finns tomma avsnitt mellan sekvenserna, eller om sekvenserna på bandet är inspelade i olika standarder (HDV/DV) kanske inte nollställningen av minnet fungerar. SV Grundläggande funktioner

30 30 Uppspelning Söka slutet av föregående inspelning När du har spelat upp ett band kan du med hjälp av den här funktionen hitta slutet på den sista sekvensen, för att fortsätta spela in därifrån. ATT KONTROLLERA Avbryt uppspelningen innan du använder den här funktionen. ( 21) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [ END SEARCH/ SLUTSÖKNING] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [EXECUTE/UTFÖR] och tryck på ( ). END SEARCH/Slutsökning visas på skärmen. Kameran snabbspolar bandet bakåt/ framåt, spelar upp de sista sekunderna av inspelningen och stannar. Du avbryter sökningen genom att trycka på. Söka sekvenser efter inspelningsdatum Med datumsökningsfunktionen kan du söka de punkter där datumet/tidszonen växlar. Tryck på eller på fjärrkontrollen. Tryck flera gånger om du vill söka fler datumväxlingar (upp till 10 gånger). Avbryt sökningen genom att trycka på STOP. ANMÄRKNINGAR Inspelningar som är kortare än 1 minut per datum/tidszon kan inte identifieras. Datumsökningen fungerar inte om inte datumet, klockslaget eller datakoden kan återges korrekt. Om sekvenser på samma band har spelats in i olika standarder (HDV/DV) kan du få problem med datumsökningen. ANMÄRKNINGAR Om bandet tas ut ur kameran kan den här funktionen inte användas. Om det finns tomma avsnitt mellan sekvenserna, eller om sekvenserna på bandet är inspelade i olika standarder (HDV/DV) kanske den här funktionen inte fungerar.

31 Uppspelning 31 Stillbildsvisning ( 8) VIKTIGT Tänk på följande så länge visas på skärmen och om kortåtkomstindikatorn (CARD) lyser eller blinkar. Du kan annars drabbas av permanent dataförlust. - Öppna inte minneskortluckan och ta inte ur minneskortet. - Koppla inte ur strömkällan och stäng inte av kameran. -Ändra inte / -väljarens inställning och byt inte funktionsläge. Du kan få problem med att visa följande. - Bilder som inte har spelats in med den här kameran. - Bilder som har redigerats med eller hämtats från dator. - Bilder vars filnamn har ändrats. SV 1 Tryck in låsknappen och håll kvar, ställ -väljaren på PLAY. 2 Ställ / -väljaren på (minneskort). 3 Välj ( ) stillbild. Med hjälp av joysticken kan du bläddra igenom stillbilderna, även om ovanstående joystickguide inte visas på skärmen. Bildhopp Du kan hoppa till en viss bild, så att du slipper bläddra igenom bilderna en i taget. BLÄDDRA IGENOM STILLBILDERNA Tryck på kamerans joystick, ( ) eller ( ), och håll kvar. Släpp kamerans joystick när önskat bildnummer visas på skärmen. Grundläggande funktioner

32 32 Uppspelning HOPPA 10 ELLER 100 STILLBILDER 1 Om joystickguiden inte visas på skärmen trycker du på ( ). 2 Tryck joysticken ( ) mot. indexsidorna. För zoomspaken mot T för att återgå till att bläddra mellan enstaka bilder. 3 För zoomspaken mot T. Indexfönstret stängs och den valda bilden visas. 3 Välj ( ) [ JUMP 10 IMAGES/ HOPPA 10 BILDER] eller [ JUMP 100 IMAGES/HOPPA 100 BILDER]. 4 Hoppa över ( ) angivet antal bilder. Du stänger av bildhoppfunktionen och visar bilden genom att trycka på ( ). Tryck en gång till på ( ) om du vill gömma joystickguiden. Förstora uppspelningsbilden Den stillbild eller video som visas på skärmen kan förstoras upp till 5 gånger. Du kan också välja vilken del av bilden som ska förstoras. ( 8) Bildspel SLIDESHOW/Bildspel ( 21) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [ SLIDESHOW/ BILDSPEL] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [START/STARTA] och tryck på ( ). Tryck på för att avbryta bildspelet. Indexfönster 1 För zoomspaken mot W. Du får nu upp ett indexfönster. 2 Välj (, ) en bild. Flytta den gröna urvalsramen till den bild du tänker visa. Om du har många stillbilder är det kanske enklare att i stället bläddra igenom hela indexsidor. För zoomspaken mot W så att den gröna urvalsramen utvidgas till hela sidan. Nu kan du bläddra ( ) mellan 1 För zoomspaken mot T. Stillbilden förstoras 2 gånger och en ram anger var i bilden det förstorade området finns. Om du vill förstora bilden ytterligare för du zoomspaken mot T. Minska förstoringsfrekvensen genom att föra zoomspaken mot W. visas vid bilder som inte kan förstoras. 2 Välj (, ) den förstorade delen av bilden med hjälp av kamerans joystick. Stäng av förstoringsfunktionen genom att föra zoomspaken mot W tills ramen försvinner.

33 Listor över menyalternativ 33 Avancerade funktioner Listor över menyalternativ Listor över menyalternativ Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. För mer information om hur du väljer alternativ, läs Använda menyerna ( 21). - menyalternativ Inspelningsprogram ( 43) Bildeffekt ( 50) Programväljare: [ IMAGE EFFECT OFF/BILDEFFEKT AV], [ VIVID/KRAFTIG], [ NEUTRAL], [ LOW SHARPENING/ LÅG SKÄRPA], [ SOFT SKIN DETAIL/ MJUKA HUDDETALJER], [ CUSTOM/ EGEN] SV Programväljare: [ PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK], [ SHUTTER-PRIO. AE/ BLÄNDARAUTOMATIK], [ APERTURE- PRIO. AE/TIDSAUTOMATIK], [ CINE MODE/BIOLÄGE]* Inspelningsprogram för specialmotiv: [ PORTRAIT/PORTRÄTT], [ SPORTS/ SPORT], [ NIGHT/NATT], [ SNOW/ SNÖ], [ BEACH/STRAND], [ SUNSET/ SOLNEDGÅNG], [ SPOTLIGHT], [ FIREWORKS/FYRVERKERI] * Endast. Ljusmätmetod ( 53) Programväljare: [ EVALUATIVE/EVALUERANDE], [ CENT.WEIGHT.AVERAGE/ CENTRUMVÄGD], [ SPOT/SPOTMÄTNING] Vitbalansering ( 49) Matningsmetod ( 55) Programväljare: [ SINGLE/ENBILD], [ CONT.SHOOT./BILDSERIER], [ HISPEED CONT.SHOOT./ BILDSERIER MED HÖG HASTIGHET], [ AEB/AUTOMATISK EXPONERINGSVARIATION] Digitala effekter ( 62) Programväljare: [ D.EFFECT OFF/D. EFFEKT AV], [ FADE-T/AKT. TONING], [ WIPE], [ BLK&WHT-SV/V], [ SEPIA], [ ART] Programväljare: [ D.EFFECT OFF/D. EFFEKT AV], [ BLK&WHT-SV/V], [ SEPIA] Avancerade funktioner Programväljare: [ AUTO], [ DAYLIGHT/DAGSLJUS], [ SHADE/SKUGGA], [ CLOUDY/ MOLNIGT], [ TUNGSTEN/ELLJUS], [ FLUORESCENT/LYSRÖR], [ FLUORESCENT H/LYSRÖR H], [ SET/VÄLJ] Simultan stillbildsinspelning ( 52) Storlek: Om du ställer in [HD STANDARD] på något av bredbildsformaten (16:9), [ HDV], [ HDV (PF25)] eller [ DV(WIDE)/DV(BRED)]

34 34 Listor över menyalternativ [ STILL I.REC OFF/STILLBILDSINSP. AV], [LW 1920x1080], [SW 848x480] [HD STANDARD] är inställd på [ DV(NORMAL)]: [ STILL I.REC OFF/STILLBILDSINSP. AV], [M 1440x1080], [S 640x480] Kvalitet: [ SUPER FINE/SUPERFIN], [ FINE/ FIN], [ NORMAL] Stillbildsstorlek/-kvalitet ( 51) Inspelningar i [ DV(NORMAL)]: [ S S.FINE/640x480-S.FIN/640x480], [ S FINE/640x480-FIN/640x480], [ S NORMAL/640x480] SLIDESHOW/Bildspel ( 32) [CANCEL/AVBRYT], [START/STARTA] PROTECT/Skrivskydd ( 64) Storlek: [LW 1920x1080], [L 2048x1536], [M 1440x1080], [S 640x480] Kvalitet: [ SUPER FINE/SUPERFIN], [ FINE/ FIN], [ NORMAL] REC PAUSE/Inspelningspaus ( 71, 72) Du öppnar bildvalsmenyn genom att trycka på ( ). Via den menyn kan du sedan välja ut de stillbilder som ska skrivskyddas. PRINT ORDER/Kopiebeställning ( 82) [CANCEL/AVBRYT], [EXECUTE/UTFÖR] END SEARCH/Slutsökning ( 30) [CANCEL/AVBRYT], [EXECUTE/UTFÖR] Stillbildsinspelning ( 53) Inspelningar i HDV ([ HDV] eller [ HDV (PF25)]): [ LW S.FINE/1920x1080-S.FIN/1920x1080], [ LW FINE/1920x1080-FIN/1920x1080], [ LW NORMAL/1920x1080] Inspelningar i [ DV(WIDE)/ DV(BRED)]: [ SW S.FINE/848x480-S.FIN/848x480], [ SW FINE/848x480-FIN/848x480], [ SW NORMAL/848x480] Du öppnar bildvalsmenyn genom att trycka på ( ). Via den menyn kan du sedan välja ut de stillbilder som du vill beställa kopior av. TRANSFER ORDER/ Överföringsorder ( 78) Du öppnar bildvalsmenyn genom att trycka på ( ). Via den menyn kan du sedan välja ut de stillbilder som ska markeras med en överföringsorder.

35 Listor över menyalternativ 35 Inställningsmenyer CAMERA SETUP/Kamerainställningar A.SL SHUTTER/Automatisk lång slutare Programväljare: eller P (endast inspelningsprogrammet [ PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK]) [ ON/PÅ], [ OFF/AV] Kameran ställer automatiskt in långa slutartider för att du ska få ljusare bilder vid svagt ljus. Kameran använder slutartider på upp till 1/25 (1/12 i funktionsläge eller i med bioeffekt [ HDV (PF25)]). : Ställ in blixten på (blixt av). Ställ in funktionen för lång slutare på [ OFF/AV] om du får störande eftersläpningar i bilden. Om (varning för skakningsoskärpa) visas rekommenderar vi att du stöttar kameran med stativ eller liknande. D.ZOOM [ OFF/AV], [ 40X], [ 200X] Avgör hur den digitala zoomen ska arbeta. När den digitala zoomen är aktiverad övergår kameran automatiskt till digitalt läge när du zoomar in utanför den optiska zoomens räckvidd. Bilden bearbetas då digitalt, vilket betyder att upplösningen blir sämre ju mer du zoomar in. Zoomindikatorn färgas ljusblå från 10x upp till 40x och mörkblå från 40x upp till 200x. Den digitala zoomen kan inte användas ihop med inspelningsprogrammet [ NIGHT/NATT]. Det går inte att spela in en stillbild på minneskort samtidigt som du gör videoinspelningar med digital zoom. ZOOM SPEED/Zoomhastighet [ VARIABLE/VARIABEL], [ SPEED 3/HASTIGHET 3], [ SPEED 2/HASTIGHET 2], [ SPEED 1/HASTIGHET 1] Om du väljer [ VARIABLE/ VARIABEL] beror zoomhastigheten på hur du manövrerar zoomspaken: Tryck mjukt för en långsammare zoom och tryck hårdare för en snabbare zoom. Med [ VARIABLE/VARIABEL] får du högsta möjliga zoomhastighet. Av de fasta zoomhastigheterna är [ SPEED 3/HASTIGHET 3] snabbast och [ SPEED 1/HASTIGHET 1] långsammast. AF MODE/Autofokus [ INSTANT AF], [ NORMAL AF] Välj hur snabbt autofokusen ska arbeta. Med [ INSTANT AF] anpassas autofokusen snabbt efter ett nytt motiv. Praktiskt om du exempelvis fokuserar på nära håll och vill växla till fokusering på något i bakgrunden, eller när du spelar in snabbrörliga motiv. Om du använder tillbehören vidvinkeleller telekonverter kan dessa delvis skymma Instant AF-sensorn. Ställ i så fall in AF på [ NORMAL AF]. SV Avancerade funktioner

36 36 Listor över menyalternativ AF AST LAMP/Hjälpbelysning autofokus ( 58) REC/IN SETUP-Inställning inspelning/ utgång [ AUTO], [ OFF/AV] HD STANDARD FOCUS PRI./Fokusprioritet ( 54) Programväljare: [ ON:AiAF/PÅ:AiAF], [ ON:CENTER/PÅ:CENTRAL], [ OFF/AV] IMG STAB/Bildstabilisator Programväljare: [ ON/PÅ], [ OFF/AV] Bildstabilisatorn kompenserar för kameraskakningar även med telefotoinställning. Bildstabilisatorn är avsedd att motverka en normal nivå av skakningar. Den är kanske inte lika effektiv om du spelar in i mörka miljöer med inspelningsprogrammet [ NIGHT/NATT]. Bildstabilisatorn kan inte stängas av om programväljaren är inställd på. Vi rekommenderar att du stänger av bildstabilisatorn ([ OFF/AV]) när du använder stativ. SELF TIMER/Självutlösare ( 59) [ ON/PÅ], [ OFF/AV] [ HDV], [ HDV (PF25)], [ DV(WIDE)/DV(BRED)], [ DV(NORMAL)] Välj videostandard för inspelningen, samt sidförhållande om du spelar in med DVstandard. [ HDV]: High definition-video med 1080i och sidförhållandet 16:9. [ HDV (PF25)]: High definitionvideo med 1080i, för inspelning med en progressiv bildfrekvens på 25 bps. DV(WIDE)/DV(BRED)]: Standard definition-video med sidförhållandet 16:9. DV(NORMAL)]: Standard definitionvideo med sidförhållandet 4:3. Vi rekommenderar att du inte blandar inspelningar i olika videoformat på samma band. Om [ HDV (PF25)] kombineras med inspelningsprogrammet [ CINE MODE/BIOLÄGE] ( 43) för att få fram 25p Bioläge, får du en förstärkt effekt. När du spelar upp en video som spelats in i [ HDV (PF25)], visas på skärmen (inte ). Spela upp en bredbildsinspelning: TVapparater som är kompatibla med WSSsystemet växlar automatiskt till bredbildsläge (16:9). I annat fall måste du ändra sidförhållandet manuellt. Om du ska spela upp på en TV med normalt sidförhållande (4:3) måste du ändra [TV TYPE/TV-TYP]-inställningen ( 38).

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SN3JA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SR1CA250 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP4TA251 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP7FA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Viktiga anvisningar Inledning

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5JA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

CEL-SR3XA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR3XA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR3XA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. D150A_IM_P_EN.book Page 2 Thursday, February 24, 2011 11:18 AM Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer