Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje"

Transkript

1 HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0

2 Viktiga anvisningar Inledning VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE SKRUVA ISÄR KAMERAN. DET FINNS INGA KOMPONENTER I KAMERAN SOM KAN LAGAS UTAN SPECIELLA KUNSKAPER, VERKTYG OCH RESERVDELAR. ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE UTSÄTTA KAMERAN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ MINSKAR RISKEN FÖR ELSTÖTAR OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. VARNING: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. För användare i UK Vid byte av säkring, använd säkring av samma typ och med samma amperetal. Var noga med att sätta tillbaka locket över säkringen. Använd nätkontakten när du kopplar ur enheten. Nätkontakten ska vara lättillgänglig, så att du snabbt kan koppla ur kontakten om en olycka skulle inträffa. Det kompakta nätaggregatet - om du använder ett sådant - får aldrig täckas över med eller viras in i tyg, och det får inte placeras i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmeutveckling som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-920 har en typskylt på undersidan. För att leva upp till kraven i EMC-direktiven måste du använda DV-kabel CV-150F/CV-250F. Endast EU (och EEA). Symbolen anger att den här produkten inte får avyttras tillsammans med hushållsavfall, i enlighet med EU-direktiven för elektriskt och elektroniskt avfall (2002/96/EC) och nationell lagstiftning. Produkten ska överlämnas till särskild insamlingsanläggning, t.ex. enligt bytesprincipen när du köper en ny liknande produkt eller till en auktoriserad insamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall (EEE). Olämplig hantering av sådant avfall kan få negativa följer för miljön och för människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som förknippas med den här typen av avfall. Samtidigt bidrar ditt engagemang till att våra naturresurser används på ett effektivare sätt. Om du kontaktar kommunkontoret, avdelningen för avfallshantering eller din lokala avfallshanterare får du mer information om var den här typen av avfall kan återvinnas; du kan också ta del av godkända planer för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall. Mer information om retur och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall hittar du på (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2

3 Om den här handboken Tack för att du har valt en Canon XH G1/XH A1. Läs igenom handboken noga innan du använder kameran och spara den sedan för framtida behov. Om du får problem med kamerans funktioner, gå till Felsökning-tabellen ( 149). SV Så här läser du handboken : Varningstexter som avser kamerans handhavande. : Hänvisning till annat avsnitt, som komplement till de grundläggande instruktionerna. : Referens, sidnummer. Versaler används till kamerans och fjärrkontrollens knappar. Hakparenteser [ ] och versaler används till menyalternativen så som de skrivs ut på skärmen. Menyalternativ i fetstil anger grundinställningar. De bilder som används visar XH G1. Skärm syftar på LCD-skärmen och bilden i sökaren. Kort eller Minneskort syftar på SDHC-minneskort och SD-minneskort eller MultiMedia Card (MMC). De foton som visas i handboken är simulerade bilder från en stillbildskamera. : Alternativ eller funktion som gäller enbart för en viss modell. Arbetssätt Vilka funktioner som finns beror på vilket arbetssätt du har valt., : Funktionen kan användas för det här arbetssättet., : Funktionen kan inte användas för det här arbetssättet. Ställa in tidszon, datum och klockslag När du använder kameran första gången, eller om det inbyggda batteriet har laddat ur helt, måste du ställa in tidszon, datum och klockslag. Inställning av tidszon och sommartid MENU SYSTEM SETUP/ D/TIME SET T.ZONE/DST ZONE/DST PARIS ( 23) 1. Tryck på MENU-knappen. 2. Vrid på SELECT/SET-väljaren och välj [SYSTEM SETUP/ ]; tryck sedan på väljaren. 3. Välj [D/TIME SET ] och välj därefter [T.ZONE/DST]; tryck på väljaren. Tidszoninställningen visas. Grundinställningen är Paris (samma som Sverige). 4. Vrid på SELECT/SET-väljaren och välj det alternativ som motsvarar din tidszon; tryck på väljaren. Om du vill använda sommartidsjustering, välj tidszonen med en jämte namnet. Inledning Menyalternativets grundinställning Ställa in datum och klockslag MENU ( 23) SYSTEM SETUP/ D/TIME SET DATE/TIME TE/TIME 1.JAN :00 AM Erkännande av varumärken Canon är ett registrerat varumärke som tillhör Canon Inc. är ett varumärke. HDV och HDV-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation och Victor Company of Japan, Ltd. (JVC). är ett varumärke. Windows är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive företag. ANVÄNDNING AV DEN HÄR PRODUKTEN I ANNAT SYFTE ÄN PRIVAT OCH PÅ SÄTT SOM FÖLJER STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION I MEDFÖLJANDE MEDIA, ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET UTAN LICENS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA MPEG-2-PATENT; DEN HÄR TYPEN AV LICENSER KAN ERHÅLLAS HOS MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA. 3

4 Om tekniska data för HD/HDV och SD/DV I den här handboken skiljer vi mellan den videosignalstandard som används i kamerasektionen och den inspelningsstandard som används i inspelningssektionen. Välj mellan videosignal HD (high definition) eller SD (standard definition). Standard vid bandinspelning blir HDV respektive DV. Kamerasektionen HD/SD Inspelningssektionen HDV/DV HD/SD SDI-uttag HDV/DV-uttag HD/SD HDV/DV Uppspelningssignal HDV/DV 4

5 Innehåll Inledning Viktiga anvisningar... 2 Om den här handboken... 3 Kontrollera medföljande tillbehör... 7 Komponenternas namn... 8 SV Förberedelser Förberedelse av strömkällan Förberedelse av kameran Använda fjärrkontroll Sätta i/ta ur en kassett Sätta i/ta ur minneskort Ändra inställningarna med MENU-knappen Ställa in tidszon, datum och klockslag Inspelning Inspelning Välja signalstandard och sidförhållande Söka slutet på föregående sekvens Zooma Ställa in fokus Använda gråfilter Välja bildfrekvens Ställa in tidkoden Synkronisera kamerans tidkod Inställning av user bit Ljudinspelning Bildstabilisering Använda inspelningsprogram Inspelning med bländarautomatik (Shutter-Priority (Tv)) Inspelning med tidsautomatik (Aperture-Priority (Av)) Inspelning i manuellt läge Justera exponeringen Använda AE Shift Justera gain Ställa in vitbalansen Använda zebramönster Använda färgkorrigering Använda hudåtergivningen Använda skyåtergivning Använda Clear Scan Använda specialtangenter Inspelning av färgbalkar/ljudreferenssignal Använda Digital Video-kontrollen Övriga funktioner och inställningar Inledning Anpassning Använda förinställningar Använda anpassade funktioner Anpassa skärminformationen Uppspelning Spela upp ett band

6 Ansluta till bildskärm/tv SD Ljudutgång Återgå till förmarkerat läge Indexsökning Datumsökning Visning av datakod Inställning av fjärrkontrollsensorn Redigering Inspelning av extern videosignal (analog line-in, HDV/DV-ingång) Konvertera analoga signaler till digitala (analog-digital konvertering) Ansluta till dator (IEEE1394) Använda minneskort Välja bildkvalitet/bildstorlek Filnummer Spela in stillbilder på minneskort Välja funktionsläge Välja ljusmätmetod Använda extern blixt Granska en stillbild direkt efter inspelning Spela upp stillbilder från minneskort Radera bilder Skrivskydda bilder Initiering av minneskort Inställning av utskriftsorder Övrig information Inställningar som behålls vid avstängning eller standbyläge Menyalternativ och grundinställningar Skärminformation Meddelanden Underhåll och övrigt Felsökning Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Register

7 Kontrollera medföljande tillbehör CA-920 Nätaggregat DC-920 Spänningskopplare BP-950G Laddningsbart batteri SDC-16M SD Minneskort WL-D5000 Fjärrkontroll SV Två AA-batterier (R6) Motljusskydd Objektivlock SS-1100 Axelrem STV-290N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter* DTC-1000 Komponentvideokabel * Endast Europa. Inledning 7

8 Komponenternas namn XH G1/XH A1 Från vänster Strömbrytare POWER Extern kontroll VCR/PLAY, uppspelning video/stillbild Avstängd Auto Bländarautomatik Tidsautomatik Manuell exponeringsinställning Spotlight Kvällsmotiv Easy Recording Inspelningsfunktioner DISP. -knapp (bildskärm) ( 27) PEAKING framhävning ( 35) MAGN. -knapp (förstoring) ( 35) -knapp (snabbkontroll) ( 28) POSITION PRESET förinställd position ( 32, 35) Fokuseringsfunktion ( 33) POSITION PRESET ON/SET förinställd position på/välj ( 32, 35) ND FILTER gråfilter ( 37) Bländarring ( 52, 53) Sidodisplay ( 141) Strömindikator OPEN (öppnar LCD-skärmen) ( 17) CH1/CH2-rattar ( 45) AUDIO LEVEL ljudreglage ( 45) SELECT/SET väljare ( 23) MENU menyknapp ( 23) Fokuseringsring ( 33) Zoomring ( 31) SHUTTER-väljare ( 51)/ -väljare ( 58) PUSH AF-knapp ( 34) EXP. LOCK exponeringslås ( 54) GAIN förstärkning ( 54) AGC-omkopplare (automatisk förstärkarkontroll) ( 56) OUTPUT utgångsväljare ( 69) AWB-omkopplare (automatisk vitbalansering) ( 58) WHITE BAL. -omkopplare (vitbalansering) ( 58) WHITE BAL. -knapp ( 58) CUSTOM KEYS specialtangenter ( 66) CUSTOM PRESET ON/OFF förinställning på/av ( 77) CUSTOM PRESET SELECT val av förinställning ( 77) 8

9 Från höger SV Inledning Zoomknapp ( 31) PHOTO-knapp ( 109) Justeringsratt zoomhastighet ( 31) ZOOM SPEED omkopplare zoomhastighet ( 31) / -omkopplare (kort/band) ( 109) VIDEO2-utgång ( 95) TIME CODE-omkopplare* ( 40) LOCK låsreglage ( 26) MIC-utgång (extern mikrofon) ( 43) * Endast. XLR MIC ATT. mikrofonomkopplare ( 44) LINE/MIC-omkopplare ( 44) Väljare ingångskanal ( 44) Motljusskydd ( 19) Låsskruv motljusskydd ( 19) -omkopplare ( 44) CH1-ingång ( 44) CH2-ingång ( 44) Kassettfack ( 21) 9

10 Framifrån Bakifrån Hållare för extern mikrofon ( 44) Kontrollampa ( 85) Extern sensor för Instant AF ( 33) Handrem ( 18) Fästen för TA-100 Stativadapter (tillbehör) ( 152) Fjärrsensor ( 20, 102) Stativfäste* Sökare ( 16) Dioptrireglage ( 16) OPEN-knapp (öppnar batterifacket) ( 13) CARD kortindikator ( 109) Fack för batteri/minneskort ( 13) -utgång * Använd inte stativ vars skruvfästen är längre än 5,5 mm; kameran kan gå sönder. ** Endast. HDV/DV-utgång ( 94, 103, 106) HDV-indikator ( 85) -utgång (hörlurar) Väljare videoutgång ( 95) A/V1-utgång ( 93) COMPONENT OUT-utgång ( 94) HD/SD SDI-utgång** ( 93) Gen lock-utgång** ( 40) Utgång för tidkod** ( 40) Avtryckare, start/stopp ( 25) STANDBY-reglage ( 26) Kortplats för minneskort ( 22) Batterihållare ( 13) BATT. RELEASE batterifrigörare ( 13) Om -uttaget (LANC) står för Local Application Control Bus System. Du ansluter och kontrollerar externa enheter via -uttaget. Anslut endast enheter som har ett -märkt -uttag. Vi kan inte garantera funktionaliteten om du ansluter enheter som saknar märkning. Vissa knappar på anslutna enheter fungerar ev. inte, eller fungerar annorlunda än knapparna på kameran. 10

11 Ovanifrån SV Inledning -knapp (paus) ( 91) / DRIVE MODE-knapp ( 112) -knapp (stopp) ( 91) / -knapp (ljusmätmetod) ( 114) -knapp (tillbakaspolning) ( 91) / -knapp ( 117) -knapp (uppspelning) ( 91) / SLIDESHOW bildspel ( 117) -knapp (snabbspolning framåt) ( 91) / + -knapp ( 117) REC-knapp (inspelning) ( 103) Avtryckare, start/stopp ( 25) LOCK låsreglage ( 26) OPEN/EJECT -reglage ( 21) Zoomknapp ( 31) PHOTO-knapp, avtryckare ( 109) Justeringsratt zoomhastighet ( 31) RESET-knapp MIC ATT.-omkopplare ( 44) WHITE BAL. PRESET förinställd vitbalansering ( 58) END SEARCH sökning av inspelningsslut ( 30) Montering av halsrem ( 18) Mikrofon ( 43) Montering av halsrem ( 18) Blixtsko ( 115) Zoomspak ( 31) PHOTO-knapp, avtryckare ( 109) LCD-skärm ( 17) 11

12 WL-D5000 Fjärrkontroll PHOTO-knapp, avtryckare ( 109) Avtryckare, start/stopp ( 25) MENU-knapp ( 23) TV SCREEN TV-skärm ( 86) SLIDESHOW bildspel ( 117) DATA CODE datakod ( 101) INDEX WRITE indexknapp ( 67) AUDIO MONITOR ljudövervakning ( 97) END SEARCH sökning av inspelningsslut ( 30) SEARCH SELECT sökval ( 99, 100) REC PAUSE inspelningspaus ( 103) REW tillbakaspolning ( 91) ZERO SET MEMORY återgång till förmarkerat läge ( 98) -knapp ( 91) PAUSE -knapp ( 91) REMOTE SET-knapp ( 102) AV DV-knapp ( 105) Zoomknappar ( 31) Menyväljare ( 23) SET-knapp, väljare ( 23) knapp ( 117) + knapp ( 117) MIX BALANCE-knapp ( 97) / -knappar ( 99, 100) PLAY uppspelningsknapp ( 91) FF snabbspolning framåt ( 91) -knapp ( 91) STOP stoppknapp ( 91) -knapp ( 91) SLOW långsam uppspelning ( 91) 12

13 av strömkällan Förberedelser Ladda batteriet Lossa spänningsomkopplaren från nätaggregatet innan du laddar batteriet. Ta bort batteriets kontaktskydd. SV 1. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 3. Sätt fast batteriet på nätaggregatet. Tryck försiktigt batteriet i pilens riktning tills det hörs ett klickljud. Laddningsindikatorn börjar blinka. Indikatorn lyser med fast sken när laddningen är klar. 4. När laddningen är klar kan du ta ut batteriet ur adaptern. 5. Lossa nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. Laddningsindikator Montering av batteriet 1. Ställ -väljaren på OFF. 2. Du öppnar luckan över batterifacket genom att skjuta -omkopplaren (OPEN) i pilens riktning. 3. För in batteriet så långt det går i facket; det ska höras ett klickljud när batteriet fäster. 4. Stäng batteriluckan. Förberedelser Ta ur batteriet 1. Ställ -väljaren på OFF. 2. Du öppnar luckan över batterifacket genom att skjuta --omkopplaren (OPEN) i pilens riktning. 3. Tryck på BATT.RELEASE-knappen och ta loss batteriet. 4. Stäng batteriluckan. 13

14 Med hushållsel 1. Ställ -väljaren på OFF. 2. Sätt fast spänningsomkopplaren på kameran. Öppna batteriluckan och skjut in spänningsomkopplaren ända in i facket; tryck försiktigt tills det hörs ett klickljud. 3. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4. Anslut nätkabelns andra ände till ett eluttag. 5. Anslut spänningsomkopplaren till nätaggregatet. 6. För nätkabeln igenom öppningen och stäng batteriluckan. 7. Lossa spänningsomkopplaren efter användningen. Öppna batteriluckan, tryck på BATT.RELEASE-knappen till vänster och dra ut spänningsomkopplaren. Om det inbyggda återuppladdningsbara litiumbatteriet Den här kameran har ett inbyggt återuppladdningsbart litiumbatteri som bibehåller datum, klocka och andra inställningar. Det inbyggda batteriet laddas upp när du använder kameran. Men om du bara använder kameran under korta perioder eller om den ligger oanvänd i tre månader eller mer, laddar batteriet ur helt. Du kan ladda upp batteriet igen genom att ansluta kameran till ett eluttag och låta den stå med -väljaren på OFF i minst 24 timmar. Koppla ur spänningsomkopplaren från nätaggregatet när du laddar batteri. Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur nätaggregatet. Om nätaggregatet används i närheten av en tv kan du drabbas av bildstörningar. Flytta aggregatet bort från tv-n eller antennkabeln. Koppla inte in nätaggregatet eller andra produkter som inte uttryckligen har rekommenderats för användning tillsammans med kameran. Om du ansluter ett trasigt nätaggregat eller ett trasigt batteri, stängs laddningsindikatorn av och laddningen avbryts. Laddningsindikatorn fungerar också som en mätare av laddningsstatus %: Blinkar en gång per sekund %: Blinkar två gånger per sekund Mer än 75 %: Blinkar tre gånger per sekund 100 %: Lyser med fast sken Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan 10 C och 30 C. Laddningstiden varierar beroende på omgivande temperatur och batteriets allmänna skick. I kalla miljöer minskar batteriets effektiva driftstid. Vi rekommenderar att du förbereder dig för 2-3 gånger så lång inspelningstid som du tror att du behöver. Spara batteriet genom stänga av kameran i stället för att använda pausläget. 14

15 Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider Följande tider är ungefärliga och kan variera beroende på rådande förutsättningar vid laddning, inspelning och uppspelning. Laddningsbart batteri BP-930 BP-945 BP-950G BP-970G Laddningstid med den kompakta nätadaptern CA min 220 min 235 min 320 min SV HDV Inspelnings- och uppspelningstider BP-930 BP-945 BP-950G BP-970G Maximal inspelningstid Sökare [NORMAL] 150 min 230 min 320 min 460 min Sökare [BRIGHT] 150 min 225 min 320 min 455 min LCD-skärm [NORMAL] 150 min 225 min 315 min 430 min LCD-skärm [BRIGHT] 145 min 215 min 305 min 420 min Normal inspelningstid* Sökare [NORMAL] 90 min 140 min 195 min 280 min Sökare [BRIGHT] 90 min 140 min 195 min 280 min LCD-skärm [NORMAL] 90 min 135 min 190 min 260 min LCD-skärm [BRIGHT] 85 min 130 min 185 min 255 min Uppspelningstid LCD-skärm [NORMAL] 165 min 250 min 350 min 480 min DV Inspelnings- och uppspelningstider BP-930 BP-945 BP-950G BP-970G Maximal inspelningstid Sökare [NORMAL] 170 min 255 min 355 min 510 min Sökare [BRIGHT] 165 min 250 min 355 min 505 min LCD-skärm [NORMAL] 165 min 245 min 345 min 475 min LCD-skärm [BRIGHT] 160 min 240 min 335 min 460 min Normal inspelningstid* Sökare [NORMAL] 100 min 155 min 215 min 310 min Sökare [BRIGHT] 100 min 155 min 215 min 310 min LCD-skärm [NORMAL] 100 min 150 min 210 min 290 min LCD-skärm [BRIGHT] 95 min 145 min 200 min 280 min Uppspelningstid LCD-skärm [NORMAL] 180 min 270 min 375 min 515 min HDV Inspelnings- och uppspelningstider BP-930 BP-945 BP-950G BP-970G Maximal inspelningstid Sökare [NORMAL] 165 min 245 min 345 min 490 min Sökare [BRIGHT] 160 min 240 min 340 min 485 min LCD-skärm [NORMAL] 160 min 235 min 335 min 475 min LCD-skärm [BRIGHT] 155 min 230 min 325 min 460 min Normal inspelningstid* Sökare [NORMAL] 100 min 150 min 210 min 300 min Sökare [BRIGHT] 100 min 145 min 210 min 295 min LCD-skärm [NORMAL] 95 min 145 min 205 min 290 min LCD-skärm [BRIGHT] 90 min 140 min 195 min 280 min Uppspelningstid LCD-skärm [NORMAL] 180 min 265 min 380 min 535 min DV Inspelnings- och uppspelningstider BP-930 BP-945 BP-950G BP-970G Maximal inspelningstid Sökare [NORMAL] 180 min 270 min 385 min 540 min Sökare [BRIGHT] 180 min 270 min 380 min 540 min LCD-skärm [NORMAL] 175 min 265 min 375 min 530 min LCD-skärm [BRIGHT] 170 min 255 min 360 min 510 min Normal inspelningstid* Sökare [NORMAL] 110 min 165 min 235 min 330 min Sökare [BRIGHT] 110 min 165 min 235 min 330 min LCD-skärm [NORMAL] 105 min 160 min 230 min 320 min LCD-skärm [BRIGHT] 100 min 155 min 215 min 310 min Uppspelningstid LCD-skärm [NORMAL] 195 min 290 min 410 min 580 min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/stopp, zoom och aktivering resp. avstängning av strömmen. De faktiska tiderna kan vara kortare. Förberedelser 15

16 Förberedelse av kameran Dioptriinställning Sätt på strömmen till kameran och justera dioptriinställningen så att du ser bilden på skärmen så tydligt som möjligt. Se till att du inte får solljus rakt in i sökaren. Okularet kan koncentrera ljuset på ungefär samma sätt som ett brännglas och skada sökaren. Var speciellt försiktig när du monterar kameran på stativ, eller när kameran transporteras. Justera sökaren Det går att ställa in ljusstyrka, kontrast, färg, skärpa och bakgrundsbelysning i sökaren. Dessa inställningar påverkar inte själva inspelningen. MENU ( 23) DISPLAY SETUP/ CVF SETUP BRIGHTNESS * Om du använder nätaggregat är [BRIGHT] grundinställningen. CONTRAST COLOR SHARPNESS BACKLIGHT NORMAL* 1. Tryck på MENU-knappen. 2. Vrid SELECT/SET-väljaren och välj [DISPLAY SETUP/ ]; tryck sedan på väljaren. 3. Välj [CVF SETUP] och därefter [BRIGHTNESS], [CONTRAST], [COLOR], [SHARPNESS] eller [BACKLIGHT]. 4. Justera inställningen med SELECT/SET-väljaren och tryck sedan på väljaren. Efter justeringen återgår du till undermenyn [CVF SETUP]. Justera vid behov fler inställningar på samma sätt. 5. Stäng menyn genom att trycka MENU. 16

17 Via LCD-bildskärm SV 1. Du låser upp LCD-panelen genom att skjuta OPEN-omkopplaren i pilens riktning. 2. Fäll ut LCD-panelen. 3. Vrid LCD-panelen och ställ in önskad vinkel. Du kan välja att låta LCD-panelen visa en svartvit bild ( 18). Sökaren stängs automatiskt av när du använder LCD-panelen. Det går att ändra den inställningen, så att du kan använda både panel och sökare samtidigt ( 18). Justera LCD-panelen Via LCD-panelen kan du ställa in ljusstyrka, kontrast, färg, skärpa och bakgrundsbelysning. Dessa inställningar påverkar inte själva inspelningen. MENU DISPLAY SETUP/ LCD SETUP BRIGHTNESS ( 23) * Om du använder nätaggregat är [BRIGHT] grundinställningen. CONTRAST Förberedelser COLOR SHARPNESS BACKLIGHT NORMAL* 1. Tryck på MENU-knappen. 2. Vrid SELECT/SET-väljaren och välj [DISPLAY SETUP/ ]; tryck sedan på väljaren. 3. Välj [LCD SETUP] och därefter [BRIGHTNESS], [CONTRAST], [COLOR], [SHARPNESS] eller [BACKLIGHT]. 4. Justera inställningen med SELECT/SET-väljaren och tryck sedan på väljaren. Efter justeringen återgår du till undermenyn [LCD SETUP]. Justera vid behov fler inställningar på samma sätt. 5. Tryck på MENU för att stänga menyn. 17

18 Använda sökare och LCD-panel samtidigt Sökaren stängs av automatiskt när du använder LCD-panelen. Om du vill använda både sökare och panel, följ anvisningarna nedan. MENU ( 23) DISPLAY SETUP/ CVF+LCD ON OFF 1. Tryck på MENU-knappen. 2. Vrid SELECT/SET-väljaren och välj [DISPLAY SETUP/ ]; tryck sedan på väljaren. 3. Välj [CVF+LCD ON], ställ in [ON] och tryck på väljaren. 4. Tryck på MENU för att stänga menyn. Det går att få svartvit bild i sökaren och på LCD-panelen Både LCD-skärm och sökare är färgskärmar. Med hjälp av nedanstående anvisningar kan du ställa in dem så att de visar svartvit bild. MENU ( 23) DISPLAY SETUP/ CVF+LCD BW OFF 1. Tryck på MENU-knappen. 2. Vrid SELECT/SET-väljaren och välj [DISPLAY SETUP/ ]; tryck sedan på väljaren. 3. Välj [CVF+LCD BW], ställ in [ON] och tryck på väljaren. 4. Tryck på MENU för att stänga menyn. Fästa handremmen Ställ in handremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. Fästa axelremmen Trä ändarna genom fästena och ställ in en bekväm längd. Var försiktig så att du inte tappar kameran när du justerar axelremmens eller handremmens längd. 18

19 Montering av motljusskyddet Fäst motljusskyddet så att objektivet skyddas från ljusstrålar. 1. Placera motljusskyddet framför objektivet, så att fönstret för Instant AF-sensorn är vänt nedåt, och vrid sedan skyddet 90 grader medurs. Var försiktig så att motljusskyddet inte deformeras. Se till att motljusskyddet löper i gängan. 2. Dra åt fästskruven. SV Fönster för Instant AF-sensor Förberedelser 19

20 Använda fjärrkontroll Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrsensor när du ska använda den. Sätta i batterierna Fjärrkontrollen drivs av två AA-batterier (R6). 1. Öppna batteriluckan. 2. Vänd batterierna enligt markeringarna + och. 3. Stäng batteriluckan. Kameran och fjärrkontrollen har två lägen för fjärrmottagning ( 102). Om fjärrkontrollen inte fungerar kan du kontrollera att kameran och fjärrkontrollen är inställda på samma läge. Om du inte kan styra kameran med fjärrkontrollen, eller om den bara fungerar på väldigt nära håll, är det dags att byta batterierna. Tänk på att alltid byta ut båda batterierna samtidigt. Eventuellt fungerar inte fjärrkontrollen så bra om fjärrsensorn utsätts för kraftig belysning eller direkt solljus. 20

21 Sätta i/ta ur en kassett Använd endast videokassetter som är märkta med kassetter som är kompatibla med HDV-standarden. 1. För OPEN/EJECT -omkopplaren åt sidan så att kassettfacket öppnas. Kassettutrymmet öppnas automatiskt. -logotypen. Vid inspelning i HDV bör du använda SV 2. Sätt i/ta ur kassetten. För in kassetten ända in i facket, med fönstret vänt utåt. Ta ur kassetten genom att dra den rakt ut. 3. Stäng kassettfacket genom att trycka på -märket på luckan. Kassettfacket fälls in automatiskt. Förberedelser 4. Stäng kassettluckan. Du får inte hindra kassettfacket när det öppnas eller stängs. Och var försiktig så att du inte klämmer fingrarna i kassettfacket. Om kameran är ansluten till en strömkälla kan du stoppa i/ta ur kassetter även om står på OFF. -väljaren 21

22 Sätta i/ta ur minneskort Till den här kameran kan du använda SDHC-minneskort, SD-minneskort eller MultiMedia Cards (MMC). Sätta i kortet 1. Ställ -väljaren på OFF. 2. Du öppnar luckan över batterifacket/ kortplatsen genom att skjuta - omkopplaren (OPEN) i pilens riktning. 3. För in minneskortet rakt in, så långt det går i kortplatsen. 4. Stäng facket. Försök inte stänga facket med våld; kontrollera att kortet sitter korrekt. Ta ur kortet Tryck in minneskortet så att det frigörs och försök aldrig dra ut det med våld. 1. Ställ -väljaren på OFF. Innan du stänger av kameran bör du kontrollera att CARD-indikatorn inte blinkar. 2. Du öppnar luckan över batterifacket/ kortplatsen genom att skjuta - omkopplaren (OPEN) i pilens riktning. 3. Tryck in minneskortet så att det frigörs och dra sedan ut det från kortplatsen. 4. Stäng facket. Om du använder andra minneskort än det medföljande måste de först initieras med hjälp av din kamera ( 121). Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ur minneskortet. Du kan annars förlora bilddata. SDHC- och SD-minneskort har en skrivskyddsfunktion som skyddar innehållet mot oavsiktlig radering. När den här knappen står i låst (LOCK) läge kan du inte spela in eller radera bilder på minneskortet. Vi garanterar inte att du kan använda alla typer av minneskort. Om SDHC-minneskort: SDHC (SD High Capacity) är en ny typ av SD-minneskort, med en kapacitet på över 2 GB. Tänk på att SDHC-minneskortens specifikationer skiljer sig från vanliga SD-korts; du kan alltså inte använda minneskort med 2 GB kapacitet till enheter som inte stöder SDHC. Men SDHC-enheter (inklusive den här kameran) är bakåtkompatibla och vanliga SD-kort fungerar alltså utmärkt. 22

23 Ändra inställningarna med MENU-knappen Flera av kamerans funktioner kan justeras via skärmen. SV SELECT/SET väljare MENU knapp Val av menyer och inställningar 1. Tryck på MENU för att öppna menyn. 2. Vrid på SELECT/SET-väljaren och välj önskad undermeny; tryck på väljaren. 3. Vrid på SELECT/SET-väljaren och välj ett menyalternativ; tryck på väljaren. 4. Vrid på SELECT/SET-väljaren och välj en inställning; tryck på väljaren. 5. Tryck på MENU för att stänga menyn. Via skärmarna, och längst ner i fönstret får du mer detaljerad information om vilka knappar som fungerar för vilka menyinställningar. Du kan också navigera i menyn med hjälp av fjärrkontrollen. Tryck på MENU på fjärrkontrollen för att öppna eller stänga menyn. Använd fjärrkontrollens menyväljare i stället för SELECT/SETväljaren, och tryck på SET på fjärrkontrollen för att spara en inställning eller för att göra ett val. Gråskuggade alternativ är inte tillgängliga. Du kan när som helst trycka på MENU och stänga av menyn. Förberedelser 23

24 Ställa in tidszon, datum och klockslag När du använder kameran första gången, eller om det inbyggda batteriet har laddat ur helt, måste du ställa in tidszon, datum och klockslag. Inställning av tidszon och sommartid MENU ( 23) SYSTEM SETUP/ D/TIME SET T.ZONE/DST PARIS 1. Tryck på MENU-knappen. 2. Vrid på SELECT/SET-väljaren och välj [SYSTEM SETUP/ ]; tryck sedan på väljaren. 3. Välj [D/TIME SET ] och välj därefter [T.ZONE/DST]; tryck på väljaren. Tidszoninställningen visas. Grundinställningen är Paris (samma som Sverige). 4. Vrid på SELECT/SET-väljaren och välj det alternativ som motsvarar din tidszon; tryck på väljaren. Om du vill använda sommartidsjustering, välj tidszonen med en jämte namnet. Ställa in datum och klockslag MENU ( 23) SYSTEM SETUP/ D/TIME SET DATE/TIME 1.JAN :00 AM 5. Välj [D/TIME SET ] och tryck på väljaren. Årtalet börjar blinka. 6. Vrid på SELECT/SET-väljaren och välj datumets första komponent; tryck på väljaren. Nu börjar nästa komponent blinka. Ställ in resten av datumet och klockslaget på samma sätt. 7. När du trycker på MENU-knappen stängs menyn av och klockan startar. Visa datum och klockslag vid inspelning Du kan visa tidszon, datum och klockslag i nedre vänstra hörnet av bilden. MENU ( 23) DISPLAY SETUP/ GUIDE INFO OFF Öppna menyn och välj [DISPLAY SETUP/ och stäng menyn. ]. Välj [GUIDE INFO], ställ in [D/T DISPLAY] Om kameran får stå helt oanvänd under cirka tre månader har det inbyggda, återuppladdningsbara batteriet laddat ur helt, och inställningen av datum och klockslag är borta. Du måste då ladda upp det inbyggda batteriet ( 14) och ställa in tidszon, datum och klockslag igen. 24

25 Inspelning Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Rengör vid behov videohuvudena ( 144). HDV är inspelningsstandard (grundinställning). Om du önskar information om ljudinspelning, se aktuellt kapitel ( 43). Inspelning SV 1. Ta av objektivskyddet. 2. Tryck på låsknappen och ställ in -väljaren på ett inspelningsprogram. 3. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Kontrollampan tänds och inspelningsindikatorn syns på skärmen. Tryck på avtryckaren igen för att pausa inspelningen. Inspelning Efter avslutad inspelning 1. Ställ -väljaren på OFF. 2. Sätt på objektivskyddet. 3. Ta ur kassetten. 4. Koppla ifrån strömkällan. Om du blandar HDV- och DV-inspelningar på samma band kan du få problem med funktionerna för sökning av inspelningens slut, datumsökning och indexsökning. Vi rekommenderar att du inte blandar olika inspelningsstandarder på ett och samma band. När du har satt i kassetten, vänta tills bandräknaren stannar helt innan du börjar spela in. Ställ -väljaren på OFF om du inte tänker använda kameran under en längre period. Om du stänger av kameran och inte tar ur kassetten, kan du spela in nästa sekvens utan störningar eller tomma sekvenser mellan inspelningarna. 25

26 Inspelning med låg kamera För att underlätta vid inspelning med låg kamera har bärhandtaget ytterligare en uppsättning inspelningsoch zoomkontroller. För låsreglaget (LOCK) i pilens riktning så undviker du oavsiktliga knapptryckningar. Zoomreglage LOCK låsreglage Avtryckare Energisparlägen STANDBY-reglage Genom att låsa STANDBY-reglaget (LOCK) kan du tillfälligt pausa inspelningen och stänga av alla skärmar/ fönster. I standbyläge bibehåller kameran alla exponeringsinställningar, till skillnad från när du ställer - väljaren på OFF. Energibesparing För att skydda bandet och videohuvudena försätts kameran i energisparläge (VCR STOP) när den har stått på inspelningspaus i 4 minuter och 30 sekunder. Kameran stängs av automatiskt om ingen rör reglagen under minst 30 sekunder. Med hjälp av specialfunktionerna ( 79) kan du välja att stänga av energisparfunktionen, om du t.ex. vill göra inställningar utan att behöva oroa dig för att de ska gå förlorade p.g.a. den automatiska avstängningen. När kameran har försatts i energisparläge kan du trycka på start-/stoppknappen och starta inspelningen, eller återgå till inspelningspaus genom att trycka på den av specialtangenterna ( 66) där funktionen [VCR STOP] har lagts in. Om kameran stängs av automatiskt (efter fem minuter), ställ på OFF och sedan åter på ett inspelningsprogram. VCR-stoppfunktionen Du kan programmera in funktionen [VCR STOP] under någon av specialtangenterna ( 66). I VCRstoppläget är kameran bara delvis avstängd: Kamerasektionen fungerar som vanligt, medan videoinspelningssektionen är avstängd. När du trycker på specialtangenten kan du göra inställningar i kamerasektionen hur länge du vill, utan att behöva oroa dig för energisparfunktionens femminutersspärr. Du återgår till inspelningspaus genom att trycka på specialtangenten där [VCR STOP]-funktionen har lagts in. 26

27 Sökarinformation vid inspelning Återstående bandtid Visar den återstående bandtiden i minuter. END visas när bandet är slut. Om återstående tid är under 15 sekunder visas ev. inte indikatorn för återstående bandtid. Eventuellt kan indikeringen vara missvisande, vilket beror på bandets status. SV Tidkod Visar inspelningstiden i timmar, minuter, sekunder och bildrutor. Återstående batteriladdning Batterisymbolerna indikerar laddningsnivån i batteriet. börjar blinka rött när batteriet är tomt. Om du sätter i ett tomt batteri stängs strömmen eventuellt av utan att visas. Eventuellt kan batteriladdningen inte anges helt korrekt, beroende på hur batteriet och kameran används. Val av sökarinformation Du kan välja hur mycket information som ska visas på skärmen: full, partiell eller ingen alls. Genom att trycka på DISP.-knappen flera gånger kan du bläddra igenom alternativen i följande ordningsföljd. Normal sökarinformation Utgå ifrån dina preferenser och välj vilka ikoner och indikatorer som ska visas ( 86). Ljudnivåindikator, zoomindikator, centrum-, våg- och matrismarkörer, sidförhållandeguide, säkerhetszonsguide, framhävning/förstoring, inspelningsprogram, exponeringslås, gråfilter, egen förinställning, slutartid, bländare, AE shift, gain, vitbalans, hudåtergivning, indikator för laddning av Speedliteblixt, varning, datum/klockslag (eller specialtangent)* Inspelning Markering av centrum, våg och matris, säkerhetszon, datum/klockslag* Ingen visning * Om [GUIDE INFO] står på [D/T DISPLAY] visas datum och klockslag; Om [GUIDE INFO] står på [CUSTOM KEYS] visas de funktioner som har tilldelats specialtangenterna. Sökarinformationen kan också visas på en ansluten extern tv eller bildskärm. 27

28 Visa markörer Med hjälp av markörer på skärmen kan du få hjälp med inramningen av motivet. Välj mellan en centrummarkör, en horisontell nivåmarkör och ett matrismönster. Du kan också justera intensiteten hos skärmmarkörerna ( 84). MENU ( 23) DISPLAY SETUP/ Öppna menyn och välj [DISPLAY SETUP/ ]. Välj [MARKERS], välj [CENT. MARK.], [LEVEL MARK.] eller [GRID] och stäng menyn. Visa sidförhållandeguider MARKERS OFF Använd sidförhållandeguiderna som riktlinjer vid inramning av motivet. Du kan välja guider för sidförhållandena 4:3, 13:9, 14:9, 1.66:1, 1.75:1, 1.85:1 eller 2.35:1 (Cinemascope). MENU ( 23) DISPLAY SETUP/ Öppna menyn och välj [DISPLAY SETUP/ stäng menyn. Visa säkerhetszonsguiden ASPECT GUIDE OFF ]. Välj [ASPECT GUIDE], välj ett alternativ och Säkerhetszonsguiden är en ram som täcker % av sökarens yta. Använd den som riktlinje vid inramning av motivet. MENU ( 23) DISPLAY SETUP/ Öppna menyn och välj [DISPLAY SETUP/ ]. Välj [SAFETY ZONE], välj [80%] eller [90%] och stäng menyn. Snabbkontroll av scenslut SAFETY ZONE OFF -knapp (snabbkontroll) Använd funktionen vid pausläge för inspelning, så får du se de sista fem sekunderna av din inspelning. Tryck in -knappen (snabbkontroll) och släpp. Kameran återspolar bandet ett stycke och visar de sista sekunderna av den föregående scenen. Därefter återgår kameran till pausläge för inspelning. 28 Om befintlig videosignalstandard skiljer sig från standarden för inspelningarna på bandet, kan du få problem vid uppspelning.

29 Välja signalstandard och sidförhållande Du kan välja signalstandard för inspelningen (high definition eller standard definition) och sidförhållande, om du spelar in med standard definition. Eftersom kamernas skärmar har ett sidförhållande på 16:9, placeras bilden i mitten av skärmen med svarta streck på sidan om du väljer [SD4:3]. SV Öppna menyn och välj [SIGNAL SETUP]. Välj [SIGNAL STD], välj ett alternativ och välj sedan [YES] för att bekräfta ditt val och stänga menyn. [HD]: För att spela in på bandet i HDV-standard eller för att använda kameran som HD-kamera (high definition). [SD16:9], [SD4:3]: För att spela in på bandet i DV-standard eller för att använda kameran som SD-kamera (standard definition). Välj önskat sidförhållande. Om du vill spela upp inspelningarna med sidförhållandet 16:9 måste du ändra inställningarna på din TV (se användarhandboken till ansluten TV). Om du vill spela upp bredbildsinspelningar på en TV med sidförhållandet 4:3 måste du ändra inställningen av [LETTERBOX] ( 95). Inspelning 29

30 Söka slutet på föregående sekvens Du kan använda den här funktionen för att söka slutet av den senast inspelade scenen. END SEARCH sökning av inspelningsslut Tryck på knappen END SEARCH. " " visas. Kameran snabbspolar bandet tillbaka/framåt, spelar upp de sista fem sekunderna av inspelningen och stannar. Om du trycker på knappen igen avbryts sökningen. Sökningen av inspelningens slut kan inte användas när bandet väl har tagits ut ur kameran. Sökningen av inspelningsslut fungerar ev. dåligt om det finns tomma avsnitt mellan inspelningarna eller om du har blandat HDV- och DV-inspelningar på samma band. 30

31 Zooma Du kan manövrera zoomen från sidohandtaget eller från det övre handtaget. Du kan också använda objektivets zoomring eller zoomknapparna på fjärrkontrollen. Med hjälp av specialfunktionerna ( 79) kan du ändra zoomringarnas justeringsriktning, slå på/av höghastighetszoomen eller byta ut zoomindikatorn till ett stapeldiagram eller ett numeriskt värde. SV Zoomreglage Zoomring Zoomknappar ZOOM SPEED-omkopplare Zoomreglage ZOOM SPEED-väljare Tryck zoomreglaget mot W för att zooma ut (mot vidvinkel). Tryck zoomreglaget mot T för att zooma in (mot tele). Om reglerbara zoomhastigheter Zoomreglage på sidohandtaget: Om du ställer ZOOM SPEED-omkopplaren på C (konstant) förändras inte själva zoomhastigheten, men du kan välja en av 16 hastighetsnivåer med hjälp av ZOOM SPEED-väljaren (en siffra som anger nivån visas jämte zoomindikatorn). Om ZOOM SPEED-omkopplaren står på VAR (reglerbar) beror zoomens hastighet på hur zoomreglaget manövreras: Tryck försiktigt så får du en långsammare zoom; tryck hårdare så ökar hastigheten. Inspelning Zoomhastighet (från vidvinkel till telefoto): C: Nivå 1: cirka 60 sekunder VAR: cirka 2,6* 60 sekunder Nivå 16: cirka 2,6* sekunder * Om specialfunktionen [HIGH-SPEED ZOOM] står på [ON], blir zoomhastigheten i stället cirka 1,5 sekunder. I -läget får du en zoomhastighet på cirka 1,5 sekunder, oavsett specialfunktionens inställning. Zoomring: Zoomhastigheten beror på hur snabbt du vrider på zoomringen. Zoomknappar på handgreppet: Själva zoomhastigheten förändras egentligen inte, men den kan ställas in på en av 16 nivåer med hjälp av ZOOM SPEED-väljaren. Du får samma zoomhastighet som när ZOOM SPEED-omkopplaren står på C. Zoomknappar på fjärrkontrollen: Zoomhastigheten är konstant och kan inte ändras. 31

32 Förinställd zoom Med den här funktionen memoreras aktuell zoominställning, så att du omedelbart kan återgå till den inställningen. POSITION PRESET förinställd position POSITION PRESET ON/SET förinställd position på/välj Förinställning av zoomen 1. Ställ POSITION PRESET-omkopplaren på ZOOM. 2. Ställ in POSITION PRESET ON/SET på SET. Den förinställda zoompositionen anges med gul färg på zoomindikatorn. Återgång till förinställd zoomposition Ställ in POSITION PRESET ON/SET på ON. Kameran återgår till den förinställda zoompositionen. Kameran återgår till förinställd zoomposition med hjälp av den konstanta zoomhastigheten (ZOOM SPEED-reglaget står på C). 32

33 Ställa in fokus Du kan ställa in kameran på autofokus eller manuell fokus. Autofokus Välj mellan Normal AF och Instant AF*. Kameran har också en Push AF-funktion som ger möjlighet till temporär autofokus vid manuell fokusering. När du trycker på PUSH AF-knappen aktiveras Instant AF, oavsett aktuell autofokusinställning. Manuell fokusering Med hjälp av specialfunktionerna ( 79) kan du ändra fokuseringsringens riktning och känsligheten i ringen: ([NORMAL] eller [SLOW]). För att underlätta vid manuell fokusering kan du även använda framhävning och förstoring, som avser bildskärmen ( 35). * Instant AF kan också användas tillsammans med funktionen Push AF, så att du får en mycket snabb initial autofokus även vid manuell fokusering. SV POSITION PRESET förinställd position Fokuseringsring Fokuseringsfunktion PUSH AF-knapp Autofokus När autofokusväljaren står på AF har du valt autofokus. Kameran använder autofokussystemet TTL, med ett fokusomfång från 2 cm (vid vidvinkel från objektivfattningens framkant) till. Kameran fokuserar på motiv som befinner sig mitt i sökaren. Byt autofokusläge enligt anvisningarna nedan. Inspelning MENU ( 23) CAMERA SETUP AF MODE INSTANT AF Öppna menyn och välj [CAMERA SETUP]. Välj [AF MODE], välj ett alternativ och stäng menyn. [INSTANT AF]: Högsta fokuseringshastighet. En bra funktion även då du spelar in i miljöer med väldigt mycket eller väldigt svagt ljus. Både TTL-systemet och den externa sensorn används vid fokusering. [NORMAL AF]: Autofokuseringen utförs i en jämn hastighet. Här används bara TTL-systemet, vilket betyder att funktionen också kan användas tillsammans med en vidvinkelkonverter. 33

34 Tillfällig urkoppling av autofokusen När kameran står på autofokus kan du vrida fokuseringsringen för att tillfälligt fokusera manuellt. Kameran återgår till autofokus så snart du släpper fokuseringsringen. Tillfällig Instant AF Vid manuell fokus eller normal autofokus kan du trycka på PUSH AF och hålla kvar. Autofokus (Instant AF) är aktiverad så länge du håller PUSH AF intryckt. Vid inspelningar i starkt ljus ställer kameran in en liten bländaröppning och det kan då hända att bildens skärpa påverkas. Slå på/av det inbyggda gråfiltret beroende på hur bilden på skärmen ser ut ( 37). Om du använder vidvinkelkonverter på din kamera måste du ställa in kameran i ett annat inspelningsläge än Easy Recording, samt välja normal autofokus (Normal AF) och undvika Push AF-funktionen. I 25F-läget tar autofokuseringen längre tid än i 50i-läget. När du spelar in i svagt ljus begränsas fokuseringsomfånget och bilden kan bli suddig. Följande motiv kan orsaka problem vid autofokusering. Välj i så fall manuell fokusering. - Reflekterande ytor - Motiv med låg kontrast eller utan vertikala linjer - Snabbrörliga motiv - Genom smutsiga eller våta fönster - Kvällsmotiv Manuell fokusering PEAKING, framhävning MAGN. (förstoring) POSITION PRESET förinställd position Fokuseringsring POSITION PRESET ON/SET förinställd position på/välj Fokuseringsväljare PUSH AF-reglage 1. Ställ in fokuseringsväljaren på M. MF visas i sökaren. 2. Zooma in till telefoto. 3. Justera fokus med fokuseringsringen. Med hjälp av specialfunktionerna ( 79) kan du ändra fokuseringsringens inställningsriktning och känsligheten i ringen: ([NORMAL] eller [SLOW]). 4. Ställ in zoomen i det läge du vill använda för inspelningen. Om du fokuserar manuellt och sedan lämnar kameran med strömmen på, tappar kameran förmodligen fokusinställningen. Denna ev. fokusförändring orsakas av att den interna temperaturen stiger i kameran och objektivet. Kontrollera skärpan innan du startar inspelningen igen. 34

35 Om du använder funktionen Easy Recording kan du inte fokusera manuellt. Även om du ställer fokuseringsväljaren på M förblir autofokus (Instant AF) aktiverat. När du växlar från autofokus till manuell fokusering, eller om du vrider på fokuseringsringen när kameran är inställd på manuell fokusering, anges fokuseringsavståndet till motivet i cirka tre sekunder i sökaren. Avståndet anges också om du använder förinställt fokus. Med hjälp av specialfunktionerna ( 79) kan du ändra avståndsangivelsens enhet (meter eller fot) och via specialdisplayen ( 86) väljer du när informationen ska visas (alltid, aldrig eller bara när du vrider på fokuseringsringen). Se avståndsangivelsen som ett uppskattat värde. : Oändligt fokus -: Över oändligt fokus SV Använda Focus Assist (framhävning och förstoring) För att manuell fokusering ska bli enklare, finns två hjälpfunktioner: Framhävning förstärker motivets konturer och ökar kontrasten, och förstoringen förstorar bilden på skärmen. Funktionerna kan också kombineras, för ökad effekt. Med hjälp av specialfunktionerna ( 79) kan du välja svartvit bild på skärmen när du använder fokuseringshjälperna. Framhävning Tryck på PEAKING-knappen när du spelar in eller vid paus för inspelning. Motivets konturer framhävs. Stäng av funktionen genom att trycka på knappen en gång till. Förstoring Tryck på MAGN.-knappen när du står på paus för inspelning. Sökarens centrum förstoras automatiskt till dubbla storleken. Stäng av funktionen genom att trycka på knappen en gång till. Funktionerna Framhävning och Förstoring påverkar inte inspelningarna. Men den förstorade bilden matas som den är till HD/SD SDI- (endast ) och HDV/DV-utgången. Förstoringsfunktionen avbryts så snart du startar inspelningen. Med hjälp av specialtangenterna ( 66) kan du undvika oavsiktlig tryckning på MAGN.-knappen. Med hjälp av specialtangenterna ( 79) kan du också förändra MAGN.-knappens funktionalitet (normal eller längre tryckning). Inspelning Förinställt fokus Med den här funktionen memoreras en fokusinställning, så att du omedelbart kan återgå till den inställningen. Du kan också välja med vilken hastighet kameran ska återgå till det förinställda fokusläget. Förinställning av fokusering 1. Ställ in fokuseringsväljaren på M. "MF" visas. 2. Ställ omkopplaren POSITION PRESET på FOCUS. Hastigheten för förinställt fokus anges på skärmen. 3. Ställ in skärpan med fokuseringsringen. 4. Ställ omkopplaren POSITION PRESET ON/SET på SET. MF och hastigheten för förinställt fokus gulmarkeras. 35

36 Att ställa in hastigheten för förinställt fokus MENU ( 23) CAMERA SETUP Öppna menyn och välj [CAMERA SETUP]. Välj [F SPEED PSET], välj ett inställningsalternativ och stäng menyn. Den valda hastigheten visas bredvid MF. Återgång till det förinställda fokusläget Ställ omkopplaren POSITION PRESET ON/SET på ON. Kameran återgår till det förinställda fokusläget. F SPEED PSET HIGH 36

37 Använda gråfilter Vid inspelningar i starkt ljus ställer kameran in en liten bländaröppning och det kan hända att skärpan blir lägre i bilden. Slå på/av gråfiltret beroende på hur bilden på skärmen ser ut. SV ND FILTER gråfilter Om du använder ett annat inspelningsprogram än M Manuellt och om AGC-reglaget står på ON, visas följande på skärmen: Sökarinformation Det betyder Du ska göra följande Ingen visning Gråfiltret har inte aktiverats - ND Gråfiltret har aktiverats - ND blinkar Gråfilter krävs Aktivera gråfiltret ND blinkar Ett filter med högre densitet, eller externt gråfilter, krävs Välj ett inbyggt gråfilter med högre densitet, eller montera ett externt gråfilter på objektivet* ND blinkar Inbyggt gråfilter behövs inte Stäng av gråfiltret ND blinkar rött Inbyggt gråfilter är felaktigt inställt Ställ ND FILTER-reglaget på lämplig densitetsnivå * Om du inte har något gråfilter tillgängligt, använd bländarautomatiken (Tv) och ställ in en kort slutartid eller använd tidsautomatiken (Av) och ställ in en stor bländaröppning. Inspelning Beroende på vad du filmar, kan färgen förändras när du slår på/av gråfiltret. I sådana fall kan du behöva göra en egen vitbalansering ( 59). 37

38 Välja bildfrekvens Välj mellan bildfrekvenserna 50i och 25F, oavsett inspelningsläge. 50i Spelar in med 50 b/s interlaced, samma som vanliga tv-signaler. 25F Spelar in 25 b/s progressive och matar signaler som omvandlats till 50 b/s interlaced. Video via HDV/DVutgången matas med 25 b/s. HD 25F (kamera) 25F (band) A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J 50i (uppspelning) aabbccddeef f gghh i i j j SD 25F (kamera) 50i (band) A B C D E F G H I J aabbccddeef f gghh i i j j MENU ( 23) SIGNAL SETUP FRAME RATE 50i Öppna menyn och välj [SIGNAL SETUP]. Välj [FRAME RATE], välj ett alternativ och välj sedan [YES] för att bekräfta ditt val och stänga menyn. Vald bildfrekvens anges i sökaren. Video som spelas in i 25F kan bara spelas upp på kompatibla enheter och endast redigeras med programvara som stöder 25F. Mer information om kompatibel utrustning och programvara får du hos närmaste kundsupport. 38

39 Ställa in tidkoden Här väljer du hur kamerans tidkod ska fungera. Du kan mata in startvärdet för inställningarna [FREE- RUN] och [REC-RUN PS.]. [REC-RUN]: tidkoden körs bara vid inspelning. [REC-RUN PS.]: tidkoden körs bara när inspelningen börjar på ett förinställt värde. [FREE-RUN]: tidkoden körs oavsett hur kameran används. SV MENU ( 23) SIGNAL SETUP TIME CODE COUNT-UP REC-RUN 1. Öppna menyn och välj [SIGNAL SETUP]. Välj undermenyn [TIME CODE] och därefter [COUNT-UP]. Välj ett alternativ och stäng menyn. [REC-RUN]: Stäng menyn. [REC-RUN PS.], [FREE-RUN]: Ange standardvärdet enligt nedanstående anvisningar. 2. Välj [SET]. Timvisningen blinkar. 3. Ange tidkodens startvärde. Vrid på SELECT/SET-väljaren och ange värdet för timmar; tryck på väljaren. Indikatorns nästa fält börjar blinka. Ange värdet för minuter, sekunder och bildrutor enligt ovan. 4. Stäng menyn. Om tidkodsindikatorn - [REC-RUN]: Tidkoden visas med en R bredvid. - [REC-RUN PS.]: Tidkoden visas i blått med en P bredvid. - [FREE-RUN]: Tidkoden visas i blått med en F bredvid. - Extern tidkod: Tidkoden visas i blått med en E bredvid. - Fryst tidkod: Tidkoden visas med en H bredvid. - Uppspelning: Ingen tidkod visas. Om du väljer [FREE-RUN] rullar tidkoden från det ögonblick som du trycker på MENU-knappen under pågående inställning, eller när du trycker på SELECT/SET-väljaren när du har ställt in värdet för "bildrutor" i steg 3. Återställ tidkoden till [00:00:00:00] genom att välja [RESET] i steg 2. Överspelning av befintliga videosekvenser: Om tidkoden avbryts i närheten av inspelningsstarten kan du ev. få ett tidkodsavbrott precis i samband med inspelningsstarten. Så länge det inbyggda återuppladdningsbara litiumbatteriet är laddat fortsätter tidkoden FREE- RUN att rulla även om du kopplar loss batteriet. Inspelning 39

40 Synkronisera kamerans tidkod Du kan synkronisera kamerans tidkod med en extern tidkodsgenerator. Du kan också lägga in den user bit-signal som togs emot från in/utgången för tidkod ( 42). Kameran har följande synkroniseringsalternativ. Gen lock När en referenssignal för synkronisering (analog blackburst eller tri-level) matas in via gen lock-utgången, synkroniseras tidkodens V- och H-faser automatiskt. Ingående tidkod Ställ in TIME CODE-reglaget på IN för att aktivera ingående tidkod. Den externa LTC-tidkoden, SMPTE-standard, som tas emot från TIME CODE-ingången spelas in på bandet som en tidkod. Den externa tidkodens user bit kan också spelas in på bandet. Utgående tidkod Ställ in TIME CODE-reglaget på OUT för att aktivera utgående tidkod. Kamerans interna tidkod skickas från TIME CODE-utgången som en vanlig LTC-tidkod. Om du ställer [SDI OUTPUT] på [ON] matas även tidkoden via HD/SD SDI-utgången. Gen lock Tidkod/Ingående user bit Utgående tidkod Kopplingsschema TIME CODEomkopplare GENLOCK Videoreferenssignal* TIME CODE LTC-tidkod, SMPTE-standard * Du kan använda antingen en HD Y-signal eller en PAL kompositvideosignal som videoreferenssignal. Medan en tidkod tas emot ignoreras kamerans [COUNT-UP]-inställning, i stället används den externa tidkodens "Drop frame". När synkroniseringen av gen lock eller ingående tidkod har stabiliserats (tar cirka 10 sekunder), kommer det externa tidkodslåset att ligga kvar även om du kopplar ur kabeln från TIME CODEutgången. Men om du gör något av följande medan kabeln är urkopplad, kommer tidkoden att sacka efter något; tidkoden återställs när du ansluter kabeln igen. - Slå på/av strömmen till kameran. - Ställ -väljaren i ett annat läge än. - Ställ in / -reglaget (kort/band) i ett annat läge. - Ändra inställningen av [SIGNAL STD] eller [FRAME RATE]. 40

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING:

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen Inledning

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5JA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-L10K http://sv.yourpdfguides.com/dref/4576588

Din manual PANASONIC DMC-L10K http://sv.yourpdfguides.com/dref/4576588 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396

Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY HDR- HC9E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP7FA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

HD-kamera Användarhandbok. Svenska PAL CEL-SQ8DA250

HD-kamera Användarhandbok. Svenska PAL CEL-SQ8DA250 HD-kamera Användarhandbok Svenska PAL CEL-SQ8DA250 Viktiga anvisningar 2 VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE SKRUVA ISÄR KAMERAN. KAMERAN INNEHÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING

ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING Innehåll INLEDNING... 3 Allmänt om Access Gewa Prog... 3 Grundinställningar... 5 Teckenförklaring... 5 Sätta i batterier... 6 INSTÄLLNINGAR... 6 Val av nivåer...

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering Användning av alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette Användning av ett minneskort Direktutskrift Övrig information

Läs mer

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 INNEHÅLL ENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 FÖRBEREDELSER 7 10 INSPELNING & AVSPELNING AV BAND 11 15 Uppsök vår hemsida på World Wide Web för närmare detaljer

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette ett minneskort Direktutskrift Övrig information PAL Viktiga anvisningar

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer