Din manual SONY HDR-HC9E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY HDR- HC9E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: ex. solsken, eld eller liknande. Allt för högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador. VARNING! Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för brand eller personskador. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. här produkten har testats och befunnits motsvara kraven enligt EMC Directive för anslutningskablar som är kortare än 3 meter. Obs! Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (i.link-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen. 2 Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten. Att observera angående användning Videokameran levereras med två olika bruksanvisningar "Bruksanvisning" (Denna bruksanvisning) "Förenklad guide (First Step Guide)" för att använda videokameran när den är ansluten till en dator (finns på medföljande CD-ROM) Olika typer av kassetter som kan användas i din videokamera Det går att använda mini-dv-kassetter av märket. Den här videokameran hanterar inte kassetter med funktionen Cassette Memory (s. 93). Olika typer av "Memory Stick" som kan användas i din videokamera Du kan använda "Memory Stick" med logotypen som visas nedan (s. 94). ("Memory Stick Duo") ("Memory Stick PRO Duo") ("Memory Stick PRO-HG Duo") "Memory Stick Duo" (Detta format kan användas med din videokamera.) "Memory Stick" (Det som inte går att använda med din videokamera.) Det går inte att använda andra typer av minneskort än "Memory Stick Duo". Fortsättning, 3 Läs detta först (fortsättning) "Memory Stick PRO Duo" kan endast användas tillsammans med utrustning som är kompatibel med "Memory Stick PRO". Det går inte att fästa en etikett eller liknande på ett "Memory Stick Duo" eller en Memory Stick Duo-adapter. Använda en "Memory Stick Duo" tillsammans med utrustning som är kompatibel med "Memory Stick" Se till att installera "Memory Stick Duo" i Memory Stick Duo-adaptern. Memory Stick Duo-adapter LCDskärm och sökare är tillverkade med mycket hög precision; över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna), som hela tiden syns på LCD-skärmen eller i sökaren. De här punkterna uppkommer vid tillverkningen och går inte helt att undvika. De påverkar inte inspelningen på något sätt. Använda videokameran Håll eller bär inte videokameran i följande delar. Svart punkt Vit, röd, blå eller grön punkt Sökare LCD-panel Videokameran är inte dammsäker, droppsäker eller vattensäker. Se "Användning av videokameran" (s. 98). När du ansluter kameran till en annan enhet med kommunikationskablar ska du kontrollera att du ansluter kontakten korrekt. Om du trycker in kontakten i uttaget med våld kommer uttaget att skadas, och kameran fungerar eventuellt inte längre som den ska. Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen utsätts för direkt solljus under en längre tid kan det leda till funktionsstörningar. Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsstörningar. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned. Ändra språkinställningen Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Om det behövs byter du språk för skärmmenyerna innan du använder videokameran (s. 15). Inspelning Innan du startar inspelningen bör du göra en testinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. Om menyalternativen, LCD-panelen, sökaren och linsen Ett menyalternativ som är nedtonat är inte tillgängligt under de aktuella inspelningseller uppspelningsförhållandena. 4 Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat göra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika tv-färgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en tv behöver du en tv som använder PAL-systemet. Tv-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat.

3 Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. störande reflexer och bidrar till naturtrogen färgåtergivning. MTF= Modulation Transfer Function Värdet visar hur mycket av ljuset från motivet som kommer in genom linsen. Uppspelning av HDVband på andra enheter Det går inte att spela upp ett band som spelats in i HDV-format på videokameror av DV-format eller på mini-dv-spelare (skärmbilden blir blå). Kontrollera innehållet på band genom att spela upp dem på denna videokamera innan de spelas upp på andra enheter. Om denna bruksanvisning Bilderna av LCD-skärmen och sökaren som används i den här bruksanvisningen som illustrationer har tagits med en digitalkamera och kan därför skilja sig från hur du ser dem. Design och specifikationer för inspelningsenhet och andra tillbehör är föremål för ändring utan förvarning. Om Carl Zeiss-linsen Den här videokameran är utrustad med en Carl Zeiss-lins, en lins som utvecklats i samarbete med Carl Zeiss i Tyskland och av Sony Corporation. Carl Zeiss-linsen ger oöverträffad bildkvalitet. Den använder mätsystemet MTF för videokameror och har samma kvalitet som en typisk Carl Zeiss-lins. Linsen till videokameran har dessutom en T -ytbehandling som tar bort 5 Innehållsförteckning Om ikonerna i den här bruksanvisningen Funktioner som bara kan användas med HDV-format. Funktioner som bara kan användas med DV-format. Läs detta först Att observera angående användning... 3 Uppspelning Använda zoomning vid uppspelning. 29 Njuta av högkvalitativa bilder Pröva det nya HDV-formatet!... 8 Se på video som spelats in i HDVformatet! Använda guidefunktionerna (USAGE GUIDE) Söka efter startpunkten Söka efter det sista avsnittet i den senaste inspelningen (END SEARCH) Granska de senast inspelade avsnitten (inspelningsgranskning)...

4 Snabbsökning efter önskat avsnitt (nollställningsminne).. 31 Söka avsnitt efter inspelningsdatum (datumsökning) 32 Komma igång Steg 1: Kontrollera att du har alla tillbehör Steg 2: Ladda batteriet.. 11 Steg 3: Starta enheten och ställa in datum och tid Steg 4: Justera inställningar innan inspelning Steg 5: Installera ett band eller ett "Memory Stick Duo" Visa filmen på en tv Välja passande anslutningsmetod (CNNECT GUIDE) Ansluta till en tv-apparat med hög upplösning.. 34 Ansluta till en tv med formatet 16:9 (bredbild) eller 4: Använda menyn Använda menyalternativen Menyalternativ 40 CAMERA SET-menyn Inställningar för att justera videokameran efter inspelningsförhållandena Inspelning/ uppspelning Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam)..

5 . 19 Inspelning pela in viktiga händelser i HDV-format för att också i framtiden få bilder med hög kvalitet. Din videokameras konverteringsfunktion konverterar bilder i HDV-format till SD-kvalitet (standardupplösning) för att se på äldre tv-apparater med bredbild och på tv-apparater med bildförhållandet 4:3 när en tvapparat med hög upplösning inte finns tillgänglig. Detta innebär en enkel metod för att övergå till video i HDV-format. Konverteringsfunktionen konverterar video av HDV-format till DV för uppspelning eller redigering när din videokamera är ansluten till en tv eller videobandspelare som inte är HDV1080i-kompatibel. Resultatet visas i SD (standardupplösning). 8 Se på video som spelats in i HDV-formatet! Njuta av högkvalitativa bilder Se på en tv-apparat med hög upplösning (s. 33) Bilder som spelats in i HDVformatet kan spelas upp som skarpa HD-bilder (hög upplösning) på en tv-apparat med hög upplösning. För mer int batteri eller ladda upp batteriet. Förvaring av batteriet Innan du förvarar batteriet under en längre tid bör du ladda ur det helt (s. 96). Kontrollera återstående batterikapacitet (batteriinformation) Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG). Tryck sedan på DISPLAY/BATT INFO. Uppladdningstid Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att fulladda ett helt tomt batteri. Batteri Uppladdningstid NP-FH50 NP-FP60 (medföljer) NP-FH DISPLAY/ BATT INFO NP-FH100 Inspelningstid Efter en stund visas ungefärlig återstående inspelningstid och batteriinformation under cirka 7 sekunder. Du kan visa batteriinformationen i upp till 20 sekunder genom att trycka på DISPLAY/BATT INFO igen när batteriinformationen visas. Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri. Batteri Inspelningsformat Oavbruten Typisk inspelningstid inspelningstid* HDV DV HDV DV NP-FH Batteri Inspelningsformat Oavbruten Typisk inspelningstid inspelningstid* HDV DV HDV DV NP-FH60 (medföljer) NP-FH70 NP-FH * Typisk inspelningstid visar tiden när du upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på strömmen och utför zoomning. Om batteriet Innan du byter batteri skjuter du upp POWERomkopplaren till OFF (CHG). /CHG-lampan (uppladdning) blinkar under uppladdning eller så visas inte batteriinformationen (s. 12) korrekt i följande situationer. Batteriet är inte korrekt isatt. Batteriet är skadat. Batteriet är utslitet (endast för batteriinformation). Strömmen tas inte från batteriet så länge nätadaptern är ansluten till kamerans DC INkontakt, även om nätkabeln är bortkopplad från vägguttaget. Man bör använda ett NP-FH70- eller NP-FH100-batteri, när ytterligare en videolampa ansluts. Om uppladdningstid/inspelningstid/ uppspelningstid Tiderna är uppmätta vid en kameratemperatur på 25 C. (10 till 30 C rekommenderas.) Inspelningsoch uppspelningstiden blir kortare om du använder videokameran där det är kallt. Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli kortare beroende på under vilka förhållanden som du använder videokameran. Om nätadaptern Använd närmsta vägguttag när du använder nätadaptern.

6 Koppla genast loss nätadaptern från vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran. Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme, till exempel mellan väggen och en fåtölj. Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batteriterminalen med något metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar. Om videokameran är avstängd får den fortfarande ström om den är ansluten till vägguttaget via nätadaptern. Komma igång b Obs! Alla tiderna är uppmätta under följande förhållanden: Övre raden: Med LCD-skärmen bakgrundsbelyst. Mellersta raden: Med LCD-skärmens bakgrundsbelysning avstängd. Undre raden: Inspelning med sökaren och LCDpanelen stängd. Uppspelningstid Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri. Batteri Inspelat format LCDpanelen öppen* HDV DV LCDpanelen stängd HDV DV NP-FH50 NP-FH60 (medföljer) NP-FH70 NP-FH * När LCD-skärmens bakgrundsbelysning tänds. 13 Steg 3: Starta enheten och ställa in datum och tid Innan du använder videokameran för första gången bör du ställa in datum och tid. Så länge du inte har ställt in datum och tid visas skärmen [CLOCK SET] varje gång du slår på videokameran eller ändrar läge på POWER-omkopplaren. 3 Ställ in [M] (månad) med ställ sedan in den med / och. 4 Ställ in [D] (dag) med och ställ sedan in den med /, och upprepa detta för timmar och minuter. 5 Kontrollera att datum- och POWER-omkopplare Peka på knappen på LCDskärmen. tidsinställningarna är riktiga, och peka sedan på. Klockan startar. Stänga av strömmen 1 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning, samtidigt som den gröna knappen trycks in. CAMERA-TAPE: För inspelning på band. CAMERA-MEMORY: För inspelning på ett "Memory Stick Duo". PLAY/EDIT: För att spela upp eller redigera bilder. Skärmbilden [CLOCK SET] visas. CLOCK SET :: Skjut POWER-omkopplaren till OFF (CHG). Återställa datum och tid Det går att ställa in datum och tid genom att peka på t / t [CLOCK SET] (s. 39). b Obs! Om du inte använder videokameran under ungefär 3 månader laddas det inbyggda uppladdningsbara batteriet ur och det finns risk för att tidsinställningarna raderas ur minnet. I så fall laddar du upp det uppladdningsbara batteriet och ställer in datum och tid igen (s. 101). Vid leverans är strömmen inställd för att slås av automatiskt om du låter videokameran stå oanvänd under ungefär 5 minuter. Det är en funktion för att spara batteriet ([A.SHUT OFF], s. 62). Y M D :00 OK 2 Ställ in [Y] (år) med z Tips /. Du kan ställa in vilket år som helst, fram till år Datum och tid visas inte under inspelning men spelas automatiskt in på bandet och kan visas under uppspelning (se sid. 61 för [DATA CODE]). (Medan Easy Handycam används går det endast att ställa in [DATE/TIME].) 14 Linsskyddet öppnas automatiskt när POWERomkopplaren är ställd på CAMERA-TAPE eller CAMERA-MEMORY. Om pekskärmens knappar inte fungerar som de ska justerar du pekskärmen (CALIBRATION) (s. 100). Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Peka på t [MENU] t (TIME/LANGU.) t [LANGUAGE], välj därefter önskat språk. Komma igång 15 Steg 4: Justera inställningar innan inspelning LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90 grader mot videokameran (1) och vrid den sedan till den vinkel som bäst passar för inspelning eller uppspelning (2). Högst 180 grader 2 Sökaren Du kan se på bilder i sökaren för att undvika att slita ut batteriet eller när bilden som visas på LCD-skärmen är dålig. Sökare DISPLAY/BATT INFO 1 2 Högst 90 grader 90 grader mot videokameran Stänga av LCD-skärmens bakgrundsbelysning för att batteriet skall hålla längre Tryck in DISPLAY/BATT INFO under några sekunder tills visas. Den här inställningen är användbar när du använder videokameran där det är ljust eller när du vill spara batteri. Den inställning du gör här påverkar inte det du spelar in. Tryck och håll ner DISPLAY/BATT INFO några sekunder tills försvinner, för att tända LCD-skärmens bakgrundsbelysning. b Obs! Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna på LCD-panelen när du öppnar eller ställer in LCD-panelen. Sökarens lins och justeringsspak Använd inställningsspaken och ställ in bilden i sökaren så att den blir skarp. z Tips Du kan ställa in ljusstyrkan för sökarens bakgrundsbelysning genom att välja [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (s. 59). Greppremmen Fäst greppremmen och håll i din videokamera på rätt sätt. z Tips Om du vrider LCD-panelen 180 grader mot linsen kan du stänga LCDpanelen med LCDskärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt läge vid uppspelning. Se [LCD/VF SET] [LCD BRIGHT] (s. 59) för att justera LCD-skärmens ljusstyrka. Växla mellan att stänga av eller slå på skärmindikatorerna (t.ex. batteriinformation) genom att trycka på DISPLAY/BATT INFO. 16 Steg 5: Installera ett band eller ett "Memory Stick Duo" Kassettband Du kan bara använda kassetter av formatet mini-dv (s. 93). b Obs! Inspelningstiden varierar beroende på [ MODE] (s. 58). REC 3 Stäng locket. Mata ut kassetten Öppna locket genom att följa samma förfarande som i steg 1 och ta ur kassetten. Komma igång b Obs! Stäng inte kassettfacket med tvång genom att trycka på {DO NOT PUSH} samtidigt som det stängs. Detta kan orsaka funktionsfel. 1 Skjut och håll OPEN/EJECTspaken i pilens riktning och öppna sedan locket. OPEN/EJECT-spak "Memory Stick Duo" Du kan använda "Memory Stick" med logotypen som visas nedan (s.

7 94). ("Memory Stick Duo") ("Memory Stick PRO Duo") ("Memory Stick PRO-HG Duo") z Tips Antalet bilder och den tid du kan spela in varierar beroende på bildkvalitet och bildstorlek. Mer information finns på sid. 50. Lock Kassettfacket skjuts ut och öppnas automatiskt. 2 Sätt in en kassett med bandfönstret riktat utåt. Tryck sedan på. Tryck lätt mitt på kassettens baksida. Bandfönster Kassettfack 1 Öppna LCD-panelen. 2 Installera "Memory Stick Duo" i Memory Stick Duo-facket i rätt riktning tills det klickar på plats. Kassettfacket stängs automatiskt. Fortsättning, 17 Steg 5: Installera ett band eller ett "Memory Stick Duo" (fortsättning) Åtkomstlampa Mata ut ett "Memory Stick Duo" Tryck en gång försiktigt på "Memory Stick Duo". b Obs! När aktivitetslampan lyser eller blinkar skriver eller läser videokameran information. Då måste du vara extra försiktig så att du inte skakar eller stöter till videokameran; du får inte heller stänga av den, mata ut "Memory Stick Duo" eller ta bort batteriet. Du riskerar i så fall att bildinformationen skadas. Om du tvingar in "Memory Stick Duo" i facket i fel riktning, kan "Memory Stick Duo", Memory Stick Duo-facket eller bilddata skadas. Var försiktig när du matar in eller ut "Memory Stick Duo" så att inte "Memory Stick Duo" hoppar ut och skadas. 18 Inspelning/uppspelning Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam) Med funktionen Easy Handycam är de flesta av videokamerans inställningar automatiskt optimalt inställda, vilket gör att du slipper tänka på finjusteringar. Skärmen blir mer lättläst genom att teckenstorleken ökar. E Om POWERomkopplaren är A ställd på OFF (CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. D F B C Inspelning/uppspelning Filmer Stillbilder 1 Se till att CAMERATAPE-lampan lyser genom att skjuta POWERomkopplaren E åt sidan. 1 Se till att CAMERAMEMORY-lampan lyser genom att skjuta POWER-omkopplaren E åt sidan. 2 Tryck på EASY C. EASY 2 Tryck på EASY C. EASY visas på skärmen A. visas på skärmen A. 3 Tryck på START/STOP F eller B för att starta inspelningen. 60min EASY REC 3 Tryck på PHOTO D för att spela in.* Ljudsignal 60min EASY M 11 Ljud från slutaren GUIDE MENU GUIDE MENU [STBY] t [REC] Tryck på F eller B igen för att stoppa inspelningen. Blinkar t Tänd Ställ in fokus genom Spela in genom att att trycka lätt på den trycka in den helt. här knappen och hålla den intryckt. * Stillbilder spelas in i kvalitet [FINE] på en "Memory Stick Duo". Fortsättning, 19 Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam) (fortsättning) Spela upp filmer/stillbilder Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren E nedåt. Peka på knapparna på pekskärmen A enligt följande. Filmer Peka på för att spola tillbaka och sedan på för att starta uppspelningen. A C Stillbilder Peka på t / för att välja en bild. A GUIDE C MENU D B A Stopp B Växla mellan uppspelning/paus C Snabbspolning bakåt/ framåt B A GUIDE (s. 30) B Banduppspelning C Föregående/nästa D Radera (s. 70) x Att avbryta Easy Handycam funktionen Tryck på EASY C igen. försvinner från skärmen. x Justerbara menyinställningar när funktionen Easy Handycam används Peka på [MENU] för att visa justerbara menyinställningar. Se sid. 39 för mer information om inställningar. Nästan alla inställningar återgår automatiskt till respektive standardinställning (s. 40). visas inte när Easy Handycam används. Avbryt funktionen Easy Handycam om du vill lägga till effekter eller justera inställningar för bilderna. x Otillgängliga knappar under Easy Handycam Under Easy Handycam finns inte följande knappar/ratten tillgängliga. [Invalid during Easy Handycam operation] visas om du försöker använda funktioner som inte är tillgängliga i detta läge.. Motljusknapp (s. 25) Trycka och hålla ner DISPLAY/BATT INFO-knappen (s. 16) CAM CTRL-ratt (s. 24) MANUAL-knapp (s. 24) 20 Inspelning Linsskydd Öppnas enligt POWERomkopplarens inställning. PHOTO POWER-omkopplare START/STOP B START/STOP A Inspelning/uppspelning Spela in filmer Filmer spelas in på ett band. Tänd CAMERA-TAPE-lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning. Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. Tryck på START/STOP A (eller B). 60min STBY 60min 60min REC 60min GUIDE P- MENU GUIDE P-MENU [STBY] [REC] Tryck på START/STOP A (eller B) igen för att stoppa inspelningen. z Tips Bilderna spelas in i HDV-format i ursprunglig inställning (s. 58). Spela in stillbilder av hög kvalitet under inspelning på band (Dual Rec) Mer information finns på sid. 23. Fortsättning, 21 Inspelning (fortsättning) Spela in stillbilder Stillbilder spelas in på "Memory Stick Duo". Tänd CAMERA-MEMORY-lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning. Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. Ställ in fokus genom att hålla PHOTO lätt intryckt, tryck sedan in knappen helt för att spela in. Ljudsignal min 6.1M Ljud från slutaren min 6.1M GUIDE P-MENU GUIDE P-MENU Blinkar bfast sken Ett ljud från slutaren hörs. När slocknar har bilden spelats in. Kontrollera den senaste inspelningen på ett "Memory Stick Duo" Peka på z Tips Se sid. 50 för bildkvalitet, bildformat och antalet bilder som går att spela in.. Om du vill radera bilden pekar du på t [YES]. 22 Zoomning Det går att förstora bilder upp till 10 gånger originalformatet via zoomreglaget eller zoomknapparna på LCD-panelen. Spela in stillbilder av hög kvalitet under inspelning på band (Dual Rec) Du kan spela in stillbilder av hög kvalitet på "Memory Stick Duo" under inspelning på band.

8 Inspelning/uppspelning Zoomreglage Bredare synfält: (Vidvinkel) 1 Skjut POWER-omkopplaren för att tända CAMERA-TAPE-lampan och tryck sedan på START/STOP för att starta bandinspelningen. 2 Tryck in PHOTO helt. Upp till 3 stillbilder kan spelas in för varje gång separat bandinspelning sker. Orange färgrutor indikerar antalet inspelade bilder. När inspelningen är slutförd ändras färgen till orange. 3 Tryck på START/STOP för att stoppa bandinspelningen. Lagrade stillbilder visas en efter en och bilderna lagras på ett "Memory Stick Duo". När slocknar har bilden spelats in. b Obs! Mata inte ut ditt "Memory Stick Duo" innan bandinspelningen är slutförd och stillbilderna lagrats på ditt "Memory Stick Duo". Du kan inte använda blixten under Dual Rec. Motivet verkar närmare: (Teleläge) Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer. b Obs! Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget. Om du tar bort ditt finger från zoomreglaget kan det hända att funktionsljudet för zoomreglaget också spelas in. Du kan inte påverka zoomningshastigheten med zoomknapparna på LCD-panelen. Det minsta avstånd som krävs mellan videokamera och motivet för att bilden ska bli skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och ungefär 80 cm i teleläget. z Tips Om du vill använda en zoomning som är större än 10 kan du ställa in [DIGITAL ZOOM] (s. 48) Fortsättning, 23 Inspelning (fortsättning) z Tips I standby-läge lagras stillbilder på samma sätt som när POWER-omkopplaren är inställd till CAMERA-MEMORY. Det går att använda blixten. När POWER-omkopplaren är inställd till CAMERA-TAPE, spelas stillbilder in i bildstorlek 4,6Mi formatet HDV, bildstorlek 3,4M(4:3) eller 4,6M(16:9) i formatet DV. 60min STBY 0:00:00 DIAL SET FOCUS EXPOSURE SHUTTR SPEED AE SHIFT WB SHIFT RESET [MANUAL]:EXEC 2 Vrid CAM CTRL-ratten och välj ett menyalternativ att tilldela. 3 Tryck på MANUAL-knappen. b Obs! Det menyinställningar som gjorts tidigare behålls även om du ställer in andra menyalternativ efter det. Om [EXPOSURE] ställs in efter att [AE SHIFT] ställts in manuellt, har [EXPOSURE] prioritet över [AE SHIFT]. Om du väljer [RESET] i steg 2 återgår alla manuella inställningar till ursprungliga inställningar. Manövrera bildinställningarna manuellt via CAM CTRL-ratten Det är användbart att tilldela CAM CTRLratten ett menyalternativ som ofta används. Följande är ett exempel på förfarandet när inställningen [FOCUS] tilldelas (standardinställningen). z Tips Det går att justera volymen under uppspelning via CAM CTRL-ratten. Det går också att tilldela menyalternativ via [DIAL SET] (s. 49). MANUAL-knapp CAM CTRL-ratt 1 Tryck på knappen MANUAL för att aktivera manuellt justeringsläge. Inställningsläget växlar mellan automatiskt och manuellt varje gång du trycker på knappen MANUAL. 2 Vrid CAM CTRL-ratten för att justera fokus manuellt. Använda blixten Blixt Menyalternativ som kan tilldelas [FOCUS] (s. 46) [EXPOSURE] (s. 43) [SHUTTR SPEED] (s. 44) [AE SHIFT] (s. 45) [WB SHIFT] (s. 45) Blixtknapp Tilldela menyalternativ till CAM CTRL-ratten 1 Tryck och håll ner MANUAL-knappen i flera sekunder. Skärmbilden [DIAL SET] visas. Välj inställning genom att trycka flera gånger på knappen (blixt). 24 Ingen indikator visas (Automatisk blixt): Blixten utlöses automatiskt när belysningen i omgivningen inte räcker till. r (Framtvingad blixt): Blixten utlöses oberoende av belysningen i omgivningen. r (Ingen blixt): Inspelning sker utan blixt. Ställ NIGHTSHOT-omkopplaren på ON, ( och ["NIGHTSHOT"] visas). b Obs! Funktionen NightShot och Super NightShot använder infrarött ljus. Se därför upp så att du inte blockerar den infraröda sändaren med fingrarna eller annat föremål och ta bort konversionslinsen (tillval) och linskåpan. Om det är svårt att få rätt skärpa med den automatiska fokuseringen kan du ställa in skärpan manuellt ([FOCUS], s. 46). Använd inte de här funktionerna där det är ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar. b Obs! Ta bort linskåpan när du använder blixten, annars kommer dess skugga att synas i bilden. Rekommenderat avstånd till motivet när du använder den inbyggda blixten är mellan 0,3 till 2,5 m. Om blixtlampan är smutsig bör du torka bort smutsen innan du använder den. Blixtens effekt kan försämras om lampan är smutsig eller missfärgad av värme. Blixtens /CHG-lampan (uppladdning) blinkar medan blixten laddas. När batteriet är fulladdat lyser den med fast sken. (I [STBY] för CAMERA-TAPEläget tar det en stund innan blixten är fulladdad. ) Det går inte att använda blixten under inspelning på band. Om du använder blixten där det är ljust, t.ex. om du spelar in ett motiv i motljus, är det möjligt att blixten inte är så effektiv. Inspelning/uppspelning z Tips Spela in en ljusare bild genom att använda funktionen Super NightShot (s. 47). Om du vill spela in med mer naturtrogna färger använder du funktionen Color Slow Shutter (s. 47). Ställa in exponeringen för motiv i motljus z Tips Du kan ändra blixtens ljusstyrka genom att ställa in [FLASH LEVEL], du kan även motverka effekten av röda ögon genom att ställa in [REDEYE REDUC] under [FLASH SET] (s. 47). För att ställa in exponeringen för motiv i motljus trycker du på. (motljus) för att visa.. Du avbryter motljusfunktionen genom att trycka på. (motljus) igen. Spela in mörka omgivningar (NightShot) Infraröd sändare Fortsättning, 25 Inspelning (fortsättning) Spela in i spegelläge Öppna LCD-panelen så att den bildar 90 grader (rät vinkel) mot videokameran (1), och vrid den sedan 180 grader mot linssidan (2). z Tips På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal. 26 Uppspelning Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren flera gånger i pilens riktning.

9 Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. Spela upp filmer Peka på för att spola tillbaka bandet till önskad punkt, peka sedan på för att starta uppspelning. Växlar mellan uppspelning och paus när man pekar på* 60min 60min Inspelning/uppspelning GUIDE P-MENU Stopp** Snabbspolning bakåt/framåt * Uppspelningen avbryts automatiskt om pausläget varar längre än 3 minuter. ** visas istället för när ett inspelat "Memory Stick Duo" installeras och ett band inte spelas. Justera volymen Vrid CAM CTRL-ratten för att justera volymen manuellt (s. 24). z Tips Du kan också ändra volym via menyn (s. 59). Söka efter ett avsnitt under uppspelning Fortsätt att peka på / under uppspelning (bildsökning) eller snabbspolning av bandet framåt eller bakåt (snabbsökning). z Tips Du kan spela upp i olika lägen ([ VAR.SPD PB], s. 56). / under Fortsättning, 27 Uppspelning (fortsättning) Se på stillbilder Peka på. 60min 60 min 10/10 MEMORY PLAY Den bild du spelade in senast visas. 6.1M GUIDE Växlar uppspelningsmedia* Föregående/nästa * visas på skärmen för banduppspelning. P-MENU Gå till indexskärm Visa bilder från ett "Memory Stick Duo" på indexskärmen Peka på. Peka på en av bilderna för att återgå till enbildsvisning. B A A Föregående/nästa 6 bilder B Bilden som visades innan du växlade över till indexskärmen Om du vill visa bilder i andra mappar pekar du på en mapp med /. Peka sedan på (s. 52). t t [PB FOLDER], och väljer 28 Använda zoomning vid uppspelning Det går att förstora bilder från ungefär 1,1 till 5 gånger ursprunglig storlek (från ungefär 1,5 till 5 gånger för stillbilder). Förstoringen kan justeras med hjälp av zoomspaken eller zoom-knapparna på LCD-panelen. Inspelning/uppspelning 1 Spela upp den bild du vill förstora. 2 Förstora bilden med T (teleläge). 3 Peka på skärmen på det område av bilden du vill förstora inom den givna ramen. 4 Justera förstoringen med W (vidvinkel)/ T (telefoto). Om du vill avbryta pekar du på [END]. 29 Använda guidefunktionerna (USAGE GUIDE) Det är enkelt att välja den inställningsskärm som önskas genom att använda guidefunktionerna (USAGE GUIDE). 60min STBY 3 Peka på [SET]. Önskad inställningsskärm visas. Justera inställningarna efter önskemål. GUIDE P-MENU Din videokamera har 4 guidefunktioner enligt nedan. SHOOT GUIDE: CNNECT GUIDE: Tar dig till inställningsskärmen som rör inspelning. Rekommenderar passande anslutningsmetod för din enhet. Mer information finns på sid. 33. Tar dig till inställningsskärmen som rör grundläggande funktioner. Du kan enkelt ta reda på vad de olika skärmindikatorerna som visas på LCD-skärmen betyder. Mer information finns på sid Otillgängliga inställningar under Easy Handycam Under Easy Handycam går vissa alternativ inte att välja. Om en inställning som önskas inte finns tillgänglig, pekar du på [SET] för att visa en instruktion på skärmen. Följ instruktionen för att avbryta funktionen Easy Handycam och sedan justera inställningen. z Tips Om [SET] inte visas i steg 3, följer du instruktionerna på skärmen. USEFUL GUIDE: DISP GUIDE: 1 Peka på [GUIDE]. 2 Välj önskat alternativ. t.ex. spela in under natten Peka på [SHOOT GUIDE] t [SELECT SCENE] t / för att visa [To keep the mood of a night view]. 30 Söka efter startpunkten Söka efter det sista avsnittet i den senaste inspelningen (END SEARCH) END SEARCH går inte att använda om du har matat ut kassetten efter inspelningen. Se till att CAMERA-TAPE-lampan tänds (s. 21). Peka på t 60min END SEARCH EXECUTING 1 Granska de senast inspelade avsnitten (inspelningsgranskning) Du kan visa ungefär 2 sekunder av det avsnitt du spelade in alldeles innan du avbröt inspelningen. Se till att CAMERA-TAPE-lampan tänds (s. 21). Peka på t 60min STBY.. 0:00:00 0:00:00 Inspelning/uppspelning CANCEL Peka här om du vill avbryta proceduren. Det sista avsnittet av den allra senaste inspelningen spelas upp under ungefär 5 sekunder och videokameran växlar sedan över till standbyläge vid den punkt där den senaste inspelningen avslutades. De sista 2 sekunderna (ungefär) av det senast inspelade avsnittet spelas upp. Videokameran växlar därefter till standbyläge. b Obs! END SEARCH fungerar inte som den ska om det finns oinspelade avsnitt mellan de inspelade avsnitten på bandet. Snabbsökning efter önskat avsnitt (nollställningsminne) Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren flera gånger åt sidan, manövrera sedan fjärrkontrollen (s. 27). z Tips Du kan också välja [END SEARCH] från menyn. När PLAY/EDIT-lampan tänds väljer du genvägen [END SEARCH] i den personliga menyn (s. 39). mrew PLAY STOP DISPLAY ZERO SET MEMORY Fortsättning, 31 Söka efter startpunkten (fortsättning) 1 Under uppspelning trycker du på ZERO SET MEMORY på fjärrkontrollen vid den punkt som du senare vill hitta tillbaka till. Bandräkneverket nollställs på "0:00:00" och visas på skärmen. 60min 0:00:00 Söka avsnitt efter inspelningsdatum (datumsökning) Du kan söka efter en punkt där inspelningsdatum ändras. Tänd PLAY/EDIT-lampan (s. 27) genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera gånger. SEARCH M. GUIDE P-MENU./> STOP Om bandräkneverket inte visas trycker du på DISPLAY. 2 När du vill avbryta uppspelningen trycker du på STOP. 3 Tryck på mrew. Bandet stannar automatiskt när bandräkneverket når "0:00:00". Bandräkneverket återgår till visning av tidskoden och visningen av nollställningsminnet försvinner. 1 Tryck på SEARCH M. på fjärrkontrollen. 2 Tryck på.(föregående)/ >(nästa) för att välja inspelningsdatum. 60min 0:00:00:00 60min 4 Tryck på PLAY. Uppspelningen startar från punkten "0:00:00" på bandräkneverket.

10 DATE -01 SEARCH GUIDE P-MENU Avbryta proceduren Tryck igen på ZERO SET MEMORY innan du spolar tillbaka. b Obs! Skillnaden i tid mellan tidskoden och bandräkneverket kan vara flera sekunder. Nollställning av minnet fungerar inte som det ska om det finns oinspelade partier mellan inspelade avsnitt på bandet. Avbryta proceduren Tryck på STOP. b Obs! Funktionen för datumsökning fungerar inte som den ska om det finns oinspelade partier mellan de inspelade avsnitten på bandet. 32 Visa filmen på en tv Anslutningsmetoder och bildkvalitet varierar beroende på vilken tv som är ansluten och vilken anslutning som använts. Använd den medföljande nätadaptern som strömkälla (s. 11). Se även instruktionsböckerna som bifogats den utrustning som ska anslutas. b Obs! Gör alla menyinställningar på din videokamera innan du ansluter. Det kan hända att din tv inte kan identifiera videosignalen om inställningen för [VCR HDV/DV] eller [i. LINK CONV] ändras efter att din tv anslöts till din videokamera via en i.link-kabel. Bilder som spelats in i DV-format spelas upp som SD-bilder (standardupplösning) oavsett anslutning. Vid inspelning ställer du in [X.V. COLOR] till [ON] för att spela upp på en x.v.colorkompatibel tv (s. 49). Vissa inställningar kan behöva justeras på tv-apparaten vid uppspelning. Välja passande anslutningsmetod (CNNECT GUIDE) Din videokamera hjälper dig att välja passande anslutning för din enhet. Din videokameras utgångsinställning ställs sedan in automatiskt. 1 Peka på [GUIDE]. 2 Peka på [CNNECT GUIDE]. 3 Anslut din videokamera till din tv enligt instruktionerna på LCDskärmen. Inspelning/uppspelning Kontakter på din videokamera Öppna kontakthöljet i pilens riktning och anslut sedan kabeln. Ett exempel på anslutning till en tv med hög upplösning 1 Peka på [TV] t [HD TV]. 2 Välj ingångsuttag på tv:n med och peka sedan på. / 3 Kontrollera information om utgångsinställning och peka därefter på. HDV/DV COMPONENT OUT A/V OUT 4 Anslut din videokamera till din tv enligt bilden på skärmen. Peka på [HINT] och se också försiktighetsåtgärder för anslutning. 5 Peka på z Tips Peka på för att återgå till föregående fråga t [END]. Lyft upp kontakthöljets undre del och vrid den sedan i pilens riktning. 3 Fortsättning, 33 Visa filmen på en tv (fortsättning) Ansluta till en tv-apparat med hög upplösning HD (hög upplösning) bildkvalitet En HDV-formaterad bild spelas upp som den är (HD-bildkvalitet). En DV-formaterad bild spelas upp som den är (SD-bildkvalitet). COMPONENT IN AUDIO HDMI i.link (för HDV1080i) A B C : Signalflöde, ( ): referenssidor Typ Videokamera Kabel Tv Menyinställning A 1 Komponentvideokabel (medföljer) (Grön) Y (Blå) PB/CB (Röd) PR/CR (STANDARD SET) [VCR HDV/DV] t [AUTO] (57) [COMPONENT] t [1080i/576i] (60) 2 A/V-kabel (medföljer) (Vit) (Röd) (Gul) En A/V-kabel behövs också för att mata ut ljudsignaler. Anslut A/V-kabelns vita och röda kontakter till din tv:s ljudingång. 34 : Signalflöde, ( ): referenssidor Typ Videokamera Kabel Tv Menyinställning B 3 HDMI-kabel (tillval) HDMI IN (STANDARD SET) [VCR HDV/DV] t [AUTO] (57) Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen (på förpackningen). Bilder i DV-format matas inte ut från HDMI OUT-kontakten om signaler för kopieringsskydd spelas in på bilderna. Bilder i DV-format som matas in i videokameran via i.link-kabeln (s. 68) kan inte matas ut. Det kan hända att din tv inte fungerar som den ska (inget ljud eller ingen bild matas ut). Anslut inte din videokameras HDMI OUT-uttag till HDMI OUT-uttaget på den externa enheten via en HDMI-kabel. Det kan orsaka funktionsstörningar. Inspelning/uppspelning C 4 i.link-kabel (medföljer) (STANDARD SET) [VCR HDV/DV] t [AUTO] (57) [i.link CONV] t [OFF] (60) Din tv måste ha ett i.link-uttag som är kompatibel med specifikationen HDV1080i. Se din tv-apparats specifikationer för mer information. Om din tv inte är kompatibel med specifikationen HDV1080i, kan du ansluta din videokamera till tv:n via medföljande komponentvideokabel och A/V-kabel enligt illustrationen i. Tv:n måste ställas in så att den känner av att videokameran är ansluten. Se bruksanvisningen som levererades med din tv. Ansluta till en tv med formatet 16:9 (bredbild) eller 4:3 SD (standardupplösning) bildkvalitet En HDV-formaterad bild har konverterats till DV-format (SDbildkvalitet) och spelats upp. En DV-formaterad bild spelas upp som den är (SD-bildkvalitet). COMPONENT IN AUDIO i.link S VIDEO VIDEO/AUDIO VIDEO/AUDIO D E F G Fortsättning, 35 Visa filmen på en tv (fortsättning) Ställa in bildproportionerna efter den anslutna tv:n (16:9/4:3) Ändra inställningen för [TV TYPE] så att den stämmer med din tv (s. 60). b Obs! När du spelar upp ett band som spelats in i DV-format på en 4:3-tv som inte är kompatibel med 16:9signalen, ställer du in [ WIDE SELECT] till [4:3] på din videokamera när du spelar in en bild (s. 58). : Signalflöde, ( ): referenssidor Typ Videokamera Kabel Tv Menyinställning D 1 Komponentvideokabel (medföljer) (Grön) Y (Blå) PB/CB (Röd) PR/CR (STANDARD SET) [VCR HDV/DV] t [AUTO] (57) [COMPONENT] t [576i] (60) [TV TYPE] t [16:9]/[4:3] (60) 2 A/V-kabel (medföljer) (Vit) (Röd) (Gul) En A/V-kabel behövs också för att mata ut ljudsignaler. Anslut A/V-kabelns vita och röda kontakter till din tv:s ljudingång. E 4 i. LINK-kabel (medföljer) (STANDARD SET) [VCR HDV/DV] t [AUTO] (57) [i.link CONV] t [ON HDV t DV] (60) Tv:n måste ställas in så att den känner av att videokameran är ansluten. Se bruksanvisningen som levererades med din tv. 36 : Signalflöde, ( ): referenssidor Typ Videokamera Kabel Tv Menyinställning A/V-kabel med S VIDEO (tillval) 2 (Vit) (Röd) (Gul) (STANDARD SET) [VCR HDV/DV] t [AUTO] (57) [TV TYPE] t [16:9]/[4:3] (60) När man endast ansluter en S VIDEO-kontakt (S VIDEO-kanal) matas inte ljudsignalerna ut.

11 Anslut A/Vkabelns vita och röda kontakter med en S VIDEO-kabel till din tv:s ljudingång för att mata ut ljudsignaler. Denna anslutning ger bilder med högre upplösning jämfört med A/V-kabeln (typ ). Inspelning/uppspelning 2 A/V-kabel (medföljer) (Gul) (Vit) (Röd) (STANDARD SET) [VCR HDV/DV] t [AUTO] (57) [TV TYPE] t [16:9]/[4:3] (60) Ansluta din tv via en videobandspelare Välj en anslutningsmetod på sid. 65 beroende på vilken ingång din videobandspelare har. Anslut din videokamera till LINE IN-ingången på videobandspelaren via A/V-kabeln. Ställ videobandspelarens ingångsväljare på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc. ). Om tv:n eller videobandspelaren har en adapter med 21 stift (EUROCONNECTOR) Använd en 21-stiftsadapter (tillval) för att visa filmuppspelningen. Om du har en tv som ger ljudet i mono (tv:n har bara en ljudingång) Anslut A/V-kabelns gula kontakt till videobandspelarens videoingång och anslut den vita (vänster kanal) eller röda kontakten (höger kanal) till ljudingången på tv:n eller videobandspelaren. Om "PhotoTV HD" Den här videokameran är kompatibel med standarden "PhotoTV HD". Med "PhotoTV HD" får du detaljrik, nästan fotografisk återgivning av fina texturer och färger. Om du ansluter Sonys PhotoTV HD-kompatibla enheter med en HDMI-kabel* eller en komponentvideokabel** får du uppleva en hel ny fotodimension i full HD-kvalitet. * TV:n växlar automatiskt över till korrekt läge när du visar foton. ** TV:n måste ställas in. Mer information finns i bruksanvisningen till den PhotoTV HDkompatibla TV:n. Fortsättning, 37 Visa filmen på en tv (fortsättning) z Tips HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett gränssnitt som skickar både video-/ audiosignaler. Anslutning av ett HDMI OUTuttag till en extern enhet via en kabel ger dig bilder av hög kvalitet och digitalt ljud. Om du ansluter din videokamera till din tv med fler än en kabeltyp för att mata ut bilder från annan kontakt än i.link-kontakten, blir prioriteringsordning för utmatningssignalerna enligt följande: HDMI t komponentvideo t S VIDEO t ljud/video. Se sid. 96 för mer information om i.link. 38 Använda menyn Använda menyalternativen 1 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning. CAMERA-TAPE-lampa: CAMERA-MEMORY-lampa: "Memory Stick Duo" inställningar för ett band inställningar för en PLAY/EDIT-lampa: inställningar för visning/redigering 2 Välj menyalternativ genom att peka på LCD-skärmen. Alternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade. x Använda den personliga menyns genvägar Den personliga menyn är avsedd för genvägar till de menyalternativ du ofta använder. z Tips Du kan anpassa den personliga menyn så att du får den som du själv vill ha den (s. 63). x Att använda menyalternativen Du kan anpassa menyalternativ som inte finns med i den personliga menyn. 1 Peka på t [MENU]. 2 Välj önskad meny. Peka på / för att välja alternativet, peka därefter på (förfarandet i steg 3 är samma som i steg 2). 3 Välj önskat alternativ. 4 Anpassa alternativet. När inställningarna är färdiga stänger du menyskärmen genom att peka på t (stäng). Om du ångrar dig och inte vill ändra inställningen pekar du på och kommer då tillbaka till föregående skärm. Använda menyn 1 Peka på 60min MENU SCENE SELECT TELE MACRO. STBY DISP GUIDE SMOOTH SLWREC FADER 0:00:00 1/3 2 Peka på önskat alternativ. Om önskat alternativ inte visas på skärmen pekar du på / tills alternativet visas. 3 Välj önskad inställning och peka sedan på. x Använda menyalternativ när funktionen Easy Handycam används visas inte när Easy Handycam används. Peka på [MENU] för att visa menyindexskärmen. 39 Menyalternativ Tillgängliga menyalternativ (z) varierar beroende på vilken lampa som lyser. När funktionen Easy Handycam används ställs inställningen in automatiskt enligt vad som visas i följande lista. TAPE z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z MEMORY PLAY/EDIT z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Easy Handycam AUTO AUTO AUTO AUTO ON OFF OFF AUTO AUTO OFF OFF *1/OFF OFF ON OFF OFF OFF z*2 OFF ON *1 *1 FINE/z*1 z *1 *1 *1 OFF OFF OFF OFF Lampans läge: CAMERA SET-menyn (s. 42) SCENE SELECT SPOT MTR FCS SPOT METER EXPOSURE WHITE BAL. SHARPNESS SHUTTR SPEED AUTOSLW SHTR AE SHIFT CAMERA COLOR WB SHIFT SPOT FOCUS FOCUS TELE MACRO PEAKING FLASH SET SUPER NS NS LIGHT COLOR SLOW S ZEBRA HISTOGRAM SELF-TIMER DIGITAL ZOOM STEADYSHOT CONV.LENS DIAL SET X.V.COLOR MEMORY SET-menyn (s. 50) STILL SET ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER z z z PICT.APPLI.-menyn (s. 52) FADER INT.REC-STL SLIDE SHOW D. EFFECT PICT.EFFECT 40 Lampans läge: SMTH SLW REC PictBridge PRINT USB SELECT DEMO MODE TAPE z z MEMORY PLAY/EDIT z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Easy Handycam ON AUTO z*1 SP*1/16:9 WIDE*1/ *1/ *1 z*1*3 AUTO /NORMAL/ / NORMAL 1080i/576i*1 OFF*1 16:9*1 z OFF OFF OFF z AUTO ON ON z*1 LCD PANEL 5min OFF z*1 *1 *1 EDIT/PLAY-menyn (s. 56) VAR.SPD PB REC CTRL END SEARCH VCR HDV/DV REC FORMAT DV SET VOLUME MIC LEVEL LCD/VF SET COMPONENT i.link CONV TV TYPE DISP GUIDE STATUS CHECK GUIDEFRAME CENTER MARKR COLOR BAR DATA CODE REMAINING REMOTE CTRL REC LAMP BEEP DISP OUTPUT MENU ROTATE A. SHUT OFF CALIBRATION QUICK REC z STANDARD SET-menyn (s. 57) z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Använda menyn TIME/LANGU.-menyn (s. 63) CLOCK SET WORLD TIME LANGUAGE *1 Videokameran återställs till det inställda värdet före funktionen Easy Handycam.

12 Powered by TCPDF ( *2 Kan inte användas i CAMERA-TAPE-läge. *3 Endast tillgänglig när POWER-omkopplaren är ställd på PLAY/EDIT. 41 CAMERA SETmenyn Inställningar för att justera videokameran efter inspelningsförhållandena De ursprungliga inställningarna är markerade med B. Indikatorerna inom parentes visas när du valt alternativen. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 39. SUNRSE SUNSET (Soluppgång och solnedgång)* ( ) Välj detta alternativ för att behålla en atmosfär vid tillfällen som t.ex. soluppgång och solnedgång. FIREWORKS* ( ) SCENE SELECT Funktionen [SCENE SELECT] är ett effektivt verktyg för inspelning av bilder i olika situationer. B AUTO Välj det här läget om du vill ha ett effektivt inspelningsläge utan att använda [SCENE SELECT]. Välj detta alternativ för att spela in fyrverkeriets prakt. LANDSCAPE* ( ) TWILIGHT* ( ) Välj för att behålla en dunkel atmosfär för den avlägsna omgivningen vid skymning. Välj det här läget om du vill att kameran ska fokusera på motiv som ligger långt bort. Denna inställning gör att videokameran fokuserar på det egentliga motivet istället för på glaset i ett fönster, eller nätet i en skärm, när du filmar genom dem. TWILIT PORTRT (Porträttläge skymning) ( ) Välj detta alternativ när personer och bakgrund fotograferas med blixt. PORTRAIT (mjukt porträttläge) ( ) Välj det här läget när du vill framhäva motivet, t.ex. människor eller blommor, samtidigt som bakgrunden mjukas upp. CANDLE ( ) Välj detta alternativ för att behålla en halvmörk atmosfär likt ett rum med tända ljus. SPOTLIGHT** ( ) Välj det här läget om du vill motverka tendensen att ansikten som spelas in i stark belysning blir så extremt vita. BEACH** ( ) Välj det här läget om du behöver motverka tendensen att människors ansikten blir för mörka, ett fenomen som kan uppstå när du 42 filmar där det är mycket ljust, t.ex. på en sandstrand i sommarsol eller på vintern i en skidbacke. b Obs! Om du ställer in [SPOT MTR FCS], ställs [EXPOSURE] och [FOCUS] automatiskt in till [MANUAL]. SNOW** ( ) SPOT METER (Flexibel exponeringsmätare) Du kan ställa in och låsa exponeringen på motivet så att det spelas in tillräckligt ljust även om det är stor kontrast mellan motivet och bakgrunden, t. ex. strålkastarbelysta motiv på en scen. 1 Välj detta läge när du fotograferar i väldigt ljusa, vita förhållanden som t.ex. i en skidbacke, annars kan bilden blir för mörk. * Justerad för att endast fokusera på mer avlägsna motiv. ** Justerad för att inte fokusera på närliggande motiv. Använda menyn 2 b Obs! Om du ställer in [SCENE SELECT], avbryts inställningen för [SHUTTR SPEED] och [WHITE BAL.]. 1 På skärmen pekar du på den punkt som du vill justera och låsa exponeringen för. visas. 2 Peka på [END]. SPOT MTR FCS (Exponeringsmätare och skärpa) Du kan ändra bildens ljusstyrka och skärpa samtidigt. Det går att använda funktionerna [SPOT METER] (s. 43) och [SPOT FOCUS] (s. 45) samtidigt. 1 På skärmen pekar du på den punkt som du vill justera och låsa exponeringen och skärpan för. och 9 visas. 1 Du återställer den automatiska exponeringen genom att peka på [AUTO] t [END]. b Obs! Om du ställer in [SPOT METER], ställs [EXPOSURE] automatiskt in till [MANUAL]. EXPOSURE Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt. Justera ljusstyrkan när motivet är mycket ljusare eller mörkare än bakgrunden Peka på [END]. Du återställer den automatiska exponeringen och skärpan genom att peka på [AUTO]t[END]. 1 Peka på [MANUAL]. visas. 2 Justera exponeringen genom att peka på /. Fortsättning, 43 CAMERA SET-menyn (fortsättning) 3 Peka på. b Obs! Ställ in [WHITE BAL.] till [AUTO] eller justera färgen för [ONE PUSH] när kameran används i belysning från ljusrör med vitt eller kallt vitt sken. När man väljer [ONE PUSH] skall fokus hållas på vita objekt när blinkar snabbt. blinkar långsamt om inte [ONE PUSH] gick att ställa in. När [ONE PUSH] aktiverats och om fortsätter att blinka efter att du pekat på, ställer du in [WHITE BAL.] till [AUTO]. Om du ställer in [WHITE BAL. ], återgår [SCENE SELECT] till [AUTO]. Du återställer den automatiska exponeringen genom att peka på [AUTO] t. z Tips Du kan också justera inställningen manuellt via CAM CTRL-ratten (s. 24). WHITE BAL. (Vitbalans) Du kan ställa in färgbalansen efter ljusförhållandena i omgivningen. B AUTO Vitbalansen ställs in automatiskt. z Tips OUTDOOR ( ) Vitbalansen justeras passande efter följande inspelningsförhållanden: Utomhus Nattfilmning, neonskyltar och fyrverkerier Soluppgång eller solnedgång Under ljusrör på dagtid INDOOR (n) Vitbalansen justeras passande efter följande inspelningsförhållanden: Inomhus På en festscen eller i studion där belysningen förändras snabbt Under videolampor i en studio eller under natriumlampor eller lysrörsliknande färglampor Om du har bytt batteri samtidigt som du använder läget [AUTO] eller om du tar med dig videokameran ut från att ha varit inomhus (eller vice versa) väljer du [AUTO] och riktar videokameran mot ett närliggande vitt föremål under 10 sekunder, så får du en bättre inställning av färgbalansen. När vitbalansen ställts in via [ONE PUSH] och om du ändrar inställningen för [SCENE SELECT] eller tar med dig videokameran ut från att ha varit inomhus eller tvärt om måste du göra om förfarandet [ONE PUSH] för att återjustera vitbalansen. SHARPNESS Du kan ställa in skärpan på bildens konturer med /. visas när skärpan är ställd på något annat än den ursprungliga inställningen. Mjukare Skarpare ONE PUSH ( ) Vitbalansen ställs in efter ljusförhållandena i omgivningen.

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- HC48E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E 2-319-524-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 15 Använda menyn 26 DCR-HC37E/HC38E/ HC45E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 47 Felsökning 51 Övrig information

Läs mer

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-11(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Din manual SONY HDR-HC5E

Din manual SONY HDR-HC5E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY HDR- HC5E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-93 (1) Digital videokamera Komma igång 8 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Använda menyn Kopiering/redigering Använda en dator Felsökning 32 47 53 63 Mer

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-093-317-23(1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 13 Inspelning/ Uppspelning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE 2009 Sony Corporation 4-131-019-51(1) SE Använda menyn Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Bruksanvisning för Videokamera

Bruksanvisning för Videokamera 2-515-260-93(1) Bruksanvisning för Videokamera Läs det här först Videokamera/Digital videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Läs det här först Innan du använder enheten

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

HDR-HC1E. Bruksanvisning. Digital HD-videokamera. Inspelning/ uppspelning. Komma igång. Använda menyerna. Kopiering/redigering.

HDR-HC1E. Bruksanvisning. Digital HD-videokamera. Inspelning/ uppspelning. Komma igång. Använda menyerna. Kopiering/redigering. 2-631-478-92 (1) Njut av bilder i högupplöst bildkvalitet 8 Digital HD-videokamera Komma igång 10 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 22 HDR-HC1E Använda menyerna Kopiering/redigering Använda en dator

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-762-52(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder din videokamera

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-82(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-52(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du

Läs mer

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-54 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Инструкция по эксплуатации Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите, пожалуйста, данное руководство и сохраните его для дальнейших

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE 4-171-502-53(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Läs detta innan du använder videokameran

Läs detta innan du använder videokameran Läs detta innan du använder videokameran Innan du börjar använda utrustningen, läs noga igenom bruksanvisningen och spara den därefter som referens. VARNING! Minska risken för brand och elstötar genom

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE 2009 Sony Corporation 4-149-354-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokamera

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

DCR-PC53E/PC55E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Komma igång. Använda menyerna. Kopiering/redigering.

DCR-PC53E/PC55E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Komma igång. Använda menyerna. Kopiering/redigering. 2-548-726-91 (1) Digital videokamera Komma igång 8 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyerna 36 DCR-PC53E/PC55E Kopiering/redigering Använda en dator Felsökning 57 68 80 Övrig information

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 INNEHÅLL ENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 FÖRBEREDELSER 7 10 INSPELNING & AVSPELNING AV BAND 11 15 Uppsök vår hemsida på World Wide Web för närmare detaljer

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

Läs detta först VARNING! VIKTIGT FÖR KUNDER I STORBRITANNIEN. Om hantering FÖR KUNDER I EUROPA. Observera!

Läs detta först VARNING! VIKTIGT FÖR KUNDER I STORBRITANNIEN. Om hantering FÖR KUNDER I EUROPA. Observera! Läs detta först Innan du börjar använda utrustningen, läs noga igenom bruksanvisningen och spara den därefter som referens. VARNING! Minska risken för brand och elstötar genom att inte utsätta enheten

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation 4-170-096-52(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på ett bra sätt 36 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Digital videokamera

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

E-BOT PRO del 1 20160506

E-BOT PRO del 1 20160506 E-BOT PRO del 1 20160506 2 Innehållsförteckning 1 Förpackningens innehåll... 6 2 E-bot PRO Överblick... 7 2.1 Helhet... 7 2.2 Baksidan... 8 2.3 Höger sida... 8 2.4 Framkant... 9 2.5 Framsida på trådlös

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer