DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0"

Transkript

1 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

2 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UR NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du kan dra ut nätkontakten snabbt i en nödsituation. Om du använder nätaggregatet, se till att aldrig täcka över eller vira in det i tyg. Du får inte heller placera det i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmegenerering som kan leda till deformering av plasthöljet, elstöt eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Tänk på att kameran kan gå sönder om du använder en annan enhet än Nätaggregat CA-570. Den här produkten är klassificerad enligt IEC :1993 och EN :1994. LASERPRODUKT KLASS 1 Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och nationell lagstiftning. Den här produkten ska lämnas in på en härför avsedd uppsamlingsplats, t.ex. hos återförsäljare som är auktoriserad att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som är auktoriserad att handha elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få negativa effekter på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en mer effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

3 3 Att välja DVD-skiva SV Det finns många olika modeller av DVD-skivor, men den här kameran kan bara använda följande tre typer av 8 cm mini DVD-skivor: DVD-R, DVD-R DL och DVD-RW. De möjligheter du har beror på vilken typ av DVD-skiva du väljer, så se till att välja den skiva som bäst passar ändamålet. DVD-R DVD-R-skivor kan bara spelas in en gång inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna relativt billiga och de kan spelas upp på de flesta DVD-spelare. DVD-R DL Så kallade Dual Layer-skivor som klarar upp till 80 % mer data (2,6 GB) på en enda inspelningssida. Tyvärr kan DVD-R DL-skivor bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med Dual Layer-skivor. Dessa inspelningar kan inte heller redigeras eller raderas. Dual Layer-skivor har två inspelningsskikt. Kameran spelar först in på det första skiktet (Layer 1) och därefter på andra skiktet (Layer 2). När du spelar upp en inspelning som sträcker sig över båda skikten får du ett kort avbrott (cirka en sekund) just i det ögonblick då kameran växlar till det andra skiktet. DVD-RW Layer 2 Layer 1 Bäst kompatibilitet Längst inspelningstid Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta Bäst återanvändbarhet Inspelningar på DVD-RW-skivor kan både redigeras och raderas. Skivan kan även formateras 1 vilket innebär att den kan användas flera gånger. Inledning DVD-RW:s skivstandard DVD-RW-skivor kan spelas in enligt den ena av två skivstandarder: Skivstandard VIDEO eller VR. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran får du automatiskt upp en skärm för formatering, där du väljer en skivstandard. VIDEO: När en skiva som spelats in enligt skivstandard VIDEO har färdigställts 2, kan den spelas upp på de flesta DVD-spelare med bra kompatibilitet. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om, etc.). VR: Inspelningarna kan enkelt redigeras. Men skivor som har spelats in enligt skivstandard VR kan bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RW i VR-läge. Obs! Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan endast spelas in enligt skivstandard VIDEO.

4 4 Stora fördelar med DVD Därför är DVD bättre än videoband Du behöver inte oroa dig för att spela över bandet. När du använder DVD spelar kameran automatiskt in på ett tomt utrymme på skivan. Du behöver alltså inte oroa dig över att råka spela över en viktig inspelning. Välj en sekvens från indexfönstret. Du behöver inte spola bandet fram och åter för att hitta den sekvens du vill visa. Du väljer helt enkelt en sekvens från indexfönstret och startar uppspelningen. Enkel uppspelning på DVD-spelare När din inspelade skivan har färdigställts behöver du bara placera den i DVD-spelaren och starta uppspelningen. Om du spelar in med skivstandard VIDEO kan du spela upp skivan på de flesta DVD-spelare och DVD-enheter. Rekommenderade skivor Kamerans prestanda har testats med de medföljande standardskivorna och Hitachi-Maxell HG DVD-skivor, samt med Dual Layer-skivor av typen Canon DVD-R DL54 och Verbatim DVD-R DL. Om du önskar mer information, kontakta tillverkarens kundsupport direkt. Om du försöker använda den här kameran för att spela in eller spela upp skivor som är inspelade, formaterade, redigerade eller färdigställda med andra digitala enheter kan du få permanenta skador på dina inspelningar. Högsta kompatibilitet med externa DVD-enheter får du om du använder skivstandarden VIDEO.

5 5 De funktioner som erbjuds beror på vilken DVD-skiva du använder DVD-RW Skivtyp DVD-R DVD-R DL VIDEO VR SV Redigera sekvenser med den här kameran (radera sekvenser, redigera spellistan) ( 51) Radera en sekvens eller stillbild direkt efter inspelningen ( 52, 56) Formatera skivan inför nya inspelningar ( 54) Ge skivan en titel ( 55) Inledning Färdigställa skivan för att spela upp den på en DVDspelare ( 58) 3 Lägga till inspelningar till en redan färdigställd skiva ( 60) 4 Omvandla stillbilder till Photomovie-sekvenser ( 57) 1 Vid formatering av skivan raderas alla inspelningar och det lediga utrymmet på skivan återställs till ursprungligt värde, d.v.s. du kan använda samma skiva på nytt. Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan inte formateras. 2 Att färdigställa en skiva innebär att det lediga utrymmet (oinspelad del av skivan) bearbetas så att skivan ska kunna spelas upp på externa DVD-enheter ( 58). Vid färdigställande av en DVD-R DL-skiva, måste kameran bearbeta båda skikten. Av den anledningen, och beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns på skivan, kan den här processen dra ut på tiden. 3 Vi kan inte garantera att uppspelningen fungerar på alla typer av externa DVD-enheter. 4 Du måste först återkalla färdigställandet av skivan.

6 6 Innehåll Inledning Att välja DVD-skiva... 3 Om den här handboken Om kamerans joystick och joystickguiden... 9 Om strömbrytaren Om arbetssätten Lära känna kameran Medföljande tillbehör Komponentförteckning Skärminformation Förberedelser Att komma igång Ladda batteriet Sätta i och ta ur en skiva Förbereda kameran Ställa in bildskärmen Använda menyerna Välja ett alternativ i /Funktion-menyn Välja alternativ i inställningsmenyerna Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Byta tidszon Ställa in datum och klocka Grundläggande funktioner Inspelning Spela in video Välja sidförhållande för dina inspelningar (16:9-bredbildsformat eller 4:3-standardformat) Stillbildsfotografering Zooma Snabbstart Uppspelning Spela upp video Visa stillbilder Förstora foton vid uppspelning Avancerade funktioner Listor över menyalternativ /Funktion-menyn Inställningsmenyer Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator, etc.) Skivhantering (Photomovie, färdigställande, etc.) Stillbildshantering (radera alla stillbilder) Skärminställningar (bildskärmens ljusstyrka, språk, etc.) Systeminställningar (ljudsignaler, etc.) Datum/klockslag inställning... 39

7 7 Inspelningsprogram Använda inspelningsprogram...40 Flexibel inspelning: Ändra bländarvärde och slutartid...41 Speciella motivprogram: Inspelningsprogram för speciella förhållanden...42 Bildjusteringar: exponering, fokus och färg Justera exponeringen manuellt...43 Manuell fokusering...43 Vitbalansering...44 Bildeffekter...45 Alternativ för stillbildsinspelning Välja storlek och kvalitet för stillbilder...46 Autofokusprioritet...47 Övriga funktioner Bildskärmsinformation...48 Självutlösaren...49 Digitala effekter...49 Redigeringsfunktioner Videohantering Lägga till sekvenser i spellistan...51 Flytta sekvenser i spellistan...52 Radera sekvenser...52 Dela en sekvens...53 Hantering av skivor Skrivskydda skivan...54 Formatera skivan...54 Ändra skivans titel...55 Hantering av bilder Radera bilder...56 Konvertera bilder till Photomovie-sekvenser...57 Spela upp en skiva i extern DVD-enhet Färdigställa en skiva...58 Spela upp en skiva med DVD-spelare eller i en dators DVD-enhet...59 Återkalla färdigställandet Lägga till inspelningar på färdigställd skiva...60 Externa anslutningar Ansluta till TV eller videoenhet Kopplingsscheman...61 Spela upp på en TV-skärm...62 Spela in på videoenhet eller digital videoinspelare...62 Övrig information Problem? Felsökning...63 Meddelandelista...67 Gör så här Hanteringsanvisningar...69 Underhåll/övrigt...72 Använda kameran utomlands...73 SV Inledning

8 8 Allmän information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Register... 79

9 Inställningar när du startar kameran första gången [DEUTSCH] [ ROMANA ] [ ] Standardinställning [ENGLISH] [TÜRKÇE] [ ] DATE/TIME SETUP-Datum/ [ESPAÑOL] [ ] [ ] klockslag inställning [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] T.ZONE/DST PARIS -Tidszon/ sommartid PARIS [POLSKI] [ ] Standardinställning DISPLAY SETUP/Skärminställningar ( 22) LANGUAGE ENGLISH / Språk Engelska ( ) för att öppna inställningsmenyerna. DATUM/KLOCKSLAG ( 22) INSTÄLLNING] och tryck på ( ). SOMMARTID] och tryck på ( ). ( ) för att öppna Vald tidszon visas på skärmen. inställningsmenyerna. Standardinställningen är Paris (samma som Sverige). SKÄRMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). ( ). Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. och tryck på ( ).. och tryck på ( ).. När du har ställt in din hemtidszon, datum och klockslag, behöver du inte ställa om ANMÄRKNINGAR datumet och klockan när du reser till en Om du av misstag bytte till fel språk, följ - annan tidszon. Du väljer bara tidszonen markeringarna jämte menyalternativen för att för den plats du reser till, så ändras återgå till standardinställningen. klockan och visar tiden på den platsen. 23 Ikonerna och, som förekommer i vissa menyer, avser namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. Om den här handboken 9 Om den här handboken Om den här handboken Tack för att du valde DC201/DC210/DC211 från Canon. Läs igenom den här handboken noga innan du använder kameran, och spara den för framtida bruk. Om du får problem med kameran, använd gärna Felsökning ( 63). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. KONTROLLERA: Begränsningar, i det fall den beskrivna funktionen inte gäller alla driftslägen/arbetssätt (om kameran ska vara inställd på visst arbetssätt, vilka skivor du kan använda, etc.). : Sidhänvisning. : Alternativ eller funktion som endast gäller en viss kameramodell. Vi har använt följande beteckningar i den här handboken: Skärm avser bildskärmen och sökaren. Sekvens syftar på en videoenhet, från den punkt då du trycker på start/stoppknappen och börjar spela in tills du trycker igen för att pausa inspelningen. Uttrycken foto och stillbild används med samma betydelse. Fotografierna i handboken är simulerade bilder tagna med en stillbildskamera. Om inte annat anges visar illustrationerna i handboken modellen. SV Inledning Inställningar när du startar kameran första gången Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. Menyalternativ i fetstil anger standardinställning (t.ex. [ON/PÅ], [OFF/AV]). Menyalternativet i sin standardinställning Knappar och väljare som kan användas Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ). Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Alternativ 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ 4 Välj ( ) [LANGUAGE /SPRÅK] 5 Välj (, ) önskat alternativ 6 Stäng menyn genom att trycka på Byta tidszon 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- 4 Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ 5 Välj ( ) din tidszon och tryck på 6 Stäng menyn genom att trycka på Tidszoner SV Förberedelser Om kamerans joystick och joystickguiden Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller höger (, ) för att välja en menyrad eller ändra inställningar. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningar eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges detta med ikonen.

10 10 Om den här handboken Joystickfunktionerna ändras beroende på valt arbetssätt och kamerans inställningar. Tryck på ( ) för att visa/gömma joystickguiden. I handbokens illustrationer är de positioner som för närvarande inte behandlas markerade med ränder. Beroende på din kameramodell och valt arbetssätt kan dessa positioner vara antingen tomma eller visa en helt annan ikon än på bilden. NEXT Om joystickguiden innehålla flera sidor visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Tryck joysticken ( ) i riktning mot [NEXT/ NÄSTA] för att visa nästa sida i guiden. Om strömbrytaren Med strömbrytaren kan du sätta på och stänga av strömmen till kameran och även välja mellan kamerans arbetssätt. Starta kameran: Håll låsknappen nedtryckt och ställ strömbrytaren på ON. Byta arbetssätt: Ställ först strömbrytaren på ON, för ned sedan helt snabbt mot MODE och släpp. Då växlar inställningen mellan inspelning (CAMERA - röd indikator) och uppspelning (PLAY - grön indikator). Låsknapp Om arbetssätten Kamerans arbetssätt styrs av hur strömbrytaren och / -väljaren är inställda. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet arbetssätt och anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns någon ikon som anger arbetssätt, är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Arbetssätt Indikator för arbetssätt / -väljare Ikon på skärmen Åtgärd CAMERA (Röd) PLAY (Grön) (Video) Spela in video på skivan Spela upp video från skivan CAMERA (Röd) PLAY (Grön) (Stillbilder) Spela in stillbilder på skivan Visa stillbilder från skivan 27 30

11 Lära känna kameran 11 Lära känna kameran Medföljande tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-208 Batteri STV-250N Stereovideokabel SV Inledning Varumärken är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för deras respektive företag. ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT UTOM PERSONLIG KONSUMENTANVÄNDNING OCH SOM PÅ NÅGOT SÄTT FÖLJER STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR PAKETERADE MEDIA ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN EN LICENS UNDER TILLÄMPLIGA PATENT I PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG-2 VARVID LICENSEN ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA.

12 12 Lära känna kameran Komponentförteckning Från vänster Från höger DISP.-knapp ( 48) -knapp ( 22, 33) QUICK START-knapp och standbyindikator ( 28) AV-uttag ( 61) Kontaktskydd BATT. batterifrigörare ( 17) RESET återställning ( 63) Tillverkningsnummer Batterifäste ( 17) Linsskyddsreglage ( 25, 27) ( öppet, stängt) Skivlucka ( 19) Handrem ( 20) DC IN-uttag ( 17) Stereomikrofon Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ). Framifrån

13 Lära känna kameran 13 Bakifrån Ovanifrån Underifrån Indikator för arbetssättet PLAY (grön) ( 10) Joystick ( 9) Indikator för arbetssättet CAMERA (röd) ( 10) Bildskärm ( 21) -knapp (snabbspolning bakåt) ( 30)/ Zooma ut W-knapp (vidvinkel) ( 28) -knapp (snabbspolning framåt) ( 30)/ Zooma in T-knapp (telefoto) ( 28) / -knapp (uppspelning/paus) ( 29)/ START/STOP-knapp ( 25) -knapp (stopp) ( 29) PLAYLIST-knapp (spellista) ( 51) Sökare ( 20) Knapp för dioptrijustering ( 20) / -väljare (video/stillbild) ( 10) DISC skivåtkomstindikator ( 25, 27)/ CHG (charge) laddningsindikator ( 17) Start/Stopp-knapp ( 25) Strömbrytare ( 10) OPEN (öppnar skivluckan) ( 19) Handrem ( 20) Programväljare ( 40) Zoomspak ( 28) PHOTO-knapp ( 27) Högtalare ( 30) Stativfäste ( 26) Fäste för halsrem SV Inledning Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. ).

14 14 Lära känna kameran Skärminformation Videoinspelning Spela in stillbilder Arbetssätt ( 10) Inspelningsprogram ( 40) Vitbalansering ( 44) Bildeffekt ( 45) Digitala effekter ( 49) Inspelningsmetod ( 33) Självutlösare ( 49) Skivtyper DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 3) Skivstandard (skivstandard VIDEO eller VR ) ( 3) Markering för färdigställd skiva ( 58) Manuell fokusering ( 43) Bildstabilisator ( 35) Skivhantering Tidskod (timmar : minuter : sekunder) Skivans återstående inspelningstid Inspelningsvarning Vindskydd avstängt ( 36) Nivåmarkering ( 37) Zoom ( 28), Exponering ( 43) Stillbildskvalitet/-storlek ( 46) Antal tillgängliga stillbilder på skivan Beräknad återstående batteriladdning Autofokusram ( 47) Skakvarning ( 34) Skärpelås och automatiklås ( 27)

15 Lära känna kameran 15 Skivhantering Inspelning, Inspelningspaus, Uppspelning, Uppspelningspaus, Snabb uppspelning, Snabb uppspelning bakåt, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt Återstående inspelningstid Om inget utrymme finns kvar på skivan, visas END/Slut på skärmen och inspelningen avbryts. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Det här ska hjälpa dig att inte göra för korta inspelningar. Antal tillgängliga stillbilder på skivan blinkar rött: Ingen skiva grön: 6 eller fler bilder gul: 1-5 bilder röd: Inga fler bilder kan spelas in När du visar stillbilder är symbolen alltid grön. Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder trots att du just har spelat in bilder, eller också sjunker antalet med två bilder på en gång. Det här har med inspelningsförhållandena att göra. Indikator för skivåtkomst visas jämte antalet tillgängliga stillbilder medan kameran skriver på skivan. SV Inledning Beräknad återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri när blinkar rött. Om du sätter i ett batteri med svag laddning i kameran och sätter på strömmen, stängs den eventuellt av utan att visas. Den faktiska batteriladdningen kan eventuellt inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används.

16 16 Lära känna kameran Spela upp video (vid uppspelning) Skivhantering Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Sekvensnummer Datakod ( 48) Visa stillbilder Bildnummer ( 38) Aktuell bild/totalt antal bilder Histogram ( 48) Stillbildskvalitet/-storlek ( 46) Datum och klockslag för inspelningen Inspelningsprogram ( 40) Manuell fokusering ( 43) Vitbalansering ( 44) Manuell exponering ( 43) Bildeffekt ( 45) Bildstorlek ( 46) Filstorlek Bländarvärde Slutartid ( 41)

17 Att komma igång 17 Förberedelser Att komma igång Att komma igång Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. BATT. batterifrigörare 1 Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Öppna LCD-panelen. För in batteriet med kontaktsidan först och skjut det i pilens riktning; tryck batteriet lätt mot kameran tills det fastnar med ett klick. CHG (charge) laddningsindikator DC IN-uttag 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. Laddningsindikatorn CHG börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. Du kan även använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. Om batteriet är anslutet när du kopplar in nätaggregatet kommer inte batteriets laddning att förbrukas. NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. LOSSA BATTERIET Frigör batteriet genom att skjuta BATT. nedåt; dra ut batteriet genom att hålla i upphöjningen nedtill. VIKTIGT Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur nätaggregatet. När du har ställt in strömbrytaren på uppdateras viktiga filallokeringsdata på skivan. Vänta till dess att bildskärmen släcks. Eventuellt kan det höras vissa ljud från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i en temperatur mellan +10 och +30 C. Laddningen aktiveras inte om temperaturen är under 0 eller över +40 C. Du får aldrig ansluta elektrisk utrustning, som inte uttryckligen rekommenderas för detta, till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet. Du undviker kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare, etc. SV Förberedelser

18 18 Att komma igång ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHG fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Blinkar ungefär två gånger per sekund: Över 50 % av laddningen är kvar. Blinkar ungefär en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Laddningstiden varierar beroende på omgivande temperatur och batteriets kvarvarande laddning. I kalla miljöer minskar batteriladdningens varaktighet. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider med batteriet BP-208. Tabellens inspelnings- och uppspelningstider är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. Batteri BP-208 Inspelningsmetod XP SP LP Inspelningstider Max Normal* Max Normal* Max Normal* Sökare 115 min 60 min 135 min 65 min 145 min 70 min LCD [NORMAL] 110 min 60 min 125 min 65 min 140 min 65 min LCD [BRIGHT/ LJUSSTARK] 105 min 60 min 120 min 60 min 130 min 65 min Uppspelningstid 140 min 165 min 175 min Laddningstid 160 min * Ungefärliga tider för inspelning, med upprepad manövrering av start-/stoppknapp, zoomspak, strömbrytare.

19 Att komma igång 19 Sätta i och ta ur en skiva SV Använd endast 8 cm mini DVD-skivor märkta med logotypen DVD-R (inklusive DVD-R DL) eller DVD-RW. Läs mer under Rekommenderade skivor ( 4). Kontrollera att skivan är ren innan du sätter i den. Ta bort eventuella fingeravtryck, smuts eller skräp från skivans yta med en mjuk linsputsduk. Sätta i skivan KONTROLLERA ( 10) Linssystemet 1 Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på. 2 Skjut OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan försiktigt. För in handremmen under kameran så den inte kommer i vägen för skivluckan. 3 Sätt i skivan och tryck mitt på, tills skivan fastnar med ett klick. Sätt i skivan med inspelningssidan nedåt (för enkelsidiga skivor - etiketten vänd utåt). Var mycket försiktig så att du inte kommer åt skivans inspelningsyta eller linssystemet. 4 Stäng skivluckan. Ta inte i när du stänger luckan, om det tar emot. Kontrollera att skivan är korrekt placerad. OM DU ANVÄNDER DVD-R/DVD-R DL-SKIVOR Du kan börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas på skärmen. OM DU ANVÄNDER EN DVD-RW-SKIVA Du måste formatera skivan innan du använder den första gången. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran öppnas skivans formateringsfönster, förutsatt att / - väljaren är inställd på. Skivans formateringsfönster öppnas inte när du sätter i en redan formaterad skiva. Du kan börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas på skärmen. Välj ( ) önskad skivstandard och tryck på ( ). I avsnittet Att välja DVD-skiva ( 3) hittar du en jämförelse mellan skivstandarderna [VIDEO] och [VR]. Du ombeds bekräfta valet av skivstandard. Välj ( ) [YES/JA] och tryck på ( ) för att fortsätta, eller välj [NO/NEJ] och tryck på ( ) för att gå tillbaka och välja en annan skivstandard. Ett meddelande för bekräftelse visas på skärmen. Välj ( ) [YES/JA] och Förberedelser

20 20 Att komma igång tryck på ( ) för att starta formateringen av skivan. Formateringen tar cirka en minut. Undvik att flytta kameran medan formateringen pågår. Du kan börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas på skärmen. VIKTIGT När du använder knappen OPEN efter en inspelning uppdateras skivans filallokeringsdata innan skivluckan öppnas. Medan skivåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar får kameran inte utsättas för stötar; undvik t.ex. att lägga den ifrån dig lite för snabbt på ett bord. ANMÄRKNINGAR Själva identifieringen av skivan kan ta en stund. Symbolen rör sig medan kameran läser skivan. Börja inte spela in förrän kameran har identifierat skivan. Förbereda kameran Ta ur skivan 1 Skjut OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan försiktigt. Utsätt inte kameran för kraftiga stötar när skivåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar. För in handremmen under kameran så den inte kommer i vägen för skivluckan. Det kan ta en stund efter att du har använt knappen OPEN innan skivluckan öppnas. 2 Ta tag i skivans kanter och lyft försiktigt ut den. Var mycket försiktig så att du inte kommer åt skivans inspelningsyta eller linssystemet. 3 Stäng skivluckan. 1 Sätt på strömmen till kameran. 2 För linsskyddsreglaget nedåt mot för att öppna linsskyddet. 3 Justera sökaren. LCD-panelen ska vara stängd när du ska använda sökaren. Justera dioptriinställningen efter behov. 4 Dra åt handremmen. Ställ in handremmen så att du når zoomreglaget med pekfingret och start-/stoppknappen (avtryckaren) med tummen.

21 Att komma igång 21 Ställa in bildskärmen Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. Panelen kan vridas 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på bildskärmen medan du använder sökaren). 180 vridning är också praktiskt om du vill få med dig själv vid inspelning med självutlösare. Det här är enda gången du kan använda sökare och bildskärm samtidigt Bildskärmens bakgrundsbelysning Du kan ställa in bildskärmens ljusstyrka i två nivåer. Håll DISP. nedtryckt i minst två sekunder. Upprepa för att växla mellan inställningarna normal och ljusstark. ANMÄRKNINGAR Inställningen påverkar varken sökaren eller den inspelade bilden. Med inställningen ljusstark minskar batteriets användningstid. SV Förberedelser 180 Du kan vända bildskärmen mot motivet

22 22 Använda menyerna Använda menyerna Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Mer information om menyalternativ och inställningar hittar du i Listor över menyalternativ ( 33). Välja alternativ i inställningsmenyerna ( 22) Välja ett alternativ i /Funktionmenyn ( 22) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) ikonen (i vänster kolumn) för den funktion du vill ändra. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 3 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen på raden längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. För vissa inställningar måste du göra ytterligare val (, ) och/eller trycka på ( ). Följ de instruktioner som visas på bildskärmen (till exempel ikonen, små pilar, etc.). 4 Spara inställningarna och stäng menyn genom att trycka på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. 1 Tryck på. Om du spelar en skiva som spelats in i VIDEO-läge, öppnas inställningsmenyerna direkt när du trycker på. Fortsätt direkt från steg 3. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. Eller håll intryckt i minst en sekund, så kommer du direkt till inställningsmenyerna. Du återgår till menyvalet (steg 3) genom att trycka på joysticken ( ). 3 Välj ( ) önskad meny i vänster kolumn och tryck på ( ). Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och därunder listas inställningarna. 4 Välj ( ) den inställning som ska justeras och tryck på ( ). Den orange urvalsmarkeringen visar vilken inställning som har valts. Alternativ som inte kan väljas visas med svart färg. 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara inställningen. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på.

23 Inställningar när du startar kameran första gången 23 Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Ikonerna och, som förekommer i vissa menyer, avser namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. SV Byta språk Alternativ [DEUTSCH] [ ROMANA ] [ ] [ENGLISH] [TÜRKÇE] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] ( 22) 1 Tryck på. Standardinställning DISPLAY SETUP/Skärminställningar LANGUAGE ENGLISH / Språk Engelska 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [LANGUAGE /SPRÅK] och tryck på ( ). 5 Välj (, ) önskat alternativ och tryck på ( ). 6 Stäng menyn genom att trycka på. ANMÄRKNINGAR Om du av misstag bytte till fel språk, följ - markeringarna jämte menyalternativen för att återgå till standardinställningen. Byta tidszon ( 22) 1 Tryck på. Standardinställning DATE/TIME SETUP-Datum/ klockslag inställning T.ZONE/DST PARIS -Tidszon/ sommartid PARIS 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] och tryck på ( ). Vald tidszon visas på skärmen. Standardinställningen är Paris (samma som Sverige). 5 Välj ( ) din tidszon och tryck på ( ). Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. 6 Stäng menyn genom att trycka på. Tidszoner När du har ställt in din hemtidszon, datum och klockslag, behöver du inte ställa om datumet och klockan när du reser till en annan tidszon. Du väljer bara tidszonen för den plats du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. Förberedelser

24 24 Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klocka DATE/TIME SETUP-Datum/ klockslag inställning DATE/TIME 1.JAN :00 AM- Datum/klockslag 1 jan :00 e.m. ( 22) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP- DATUM/KLOCKSLAG INSTÄLLNING] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] och tryck på ( ). Datumets första fält är orange och markerat med upp-/nedpilar. 5 Tryck på joysticken ( ) för att ange datum och klockslag, och ( ) för att flytta mellan datumets/ klockslagets fält. 6 Starta klockan genom att trycka på ( ). 7 Stäng menyn genom att trycka på. VIKTIGT Om du inte använder kameran under cirka tre månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Du måste då ladda upp det inbyggda litiumbatteriet ( 70) och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt. Du kan även byta datumformat ( 39).

25 Inspelning 25 Inspelning Grundläggande Inspelning funktioner Spela in video Innan du spelar in Gör först en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Eftersom inspelningar på en DVD-R- eller DVD-R DL-skiva inte kan raderas, rekommenderar vi att du använder en DVD-RW-skiva för provinspelningar. ( 10) NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN 1 Se till att skivåtkomstindikatorn släcks. 2 Stäng av kameran. 3 Stäng linsskyddet och LCDpanelen. 4 Ta ur skivan. VIKTIGT Undvik följande så länge skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar. I annat fall kan du drabbas av dataförlust. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller kraftiga stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ur skivan. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Byt inte arbetssätt. SV 1 Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på arbetssättet CAMERA. Den röda CAMERA-indikatorn tänds. 2 För linsskyddsreglaget nedåt mot för att öppna linsskyddet. 3 Ställ in / -väljaren på (Video). 4 Starta inspelningen genom att trycka på Start/Stop. Inspelningen startar. Tryck på Start/Stop en gång till för att pausa inspelningen. Skivåtkomstindikatorn (DISC) blinkar under inspelningen och lyser en stund efter att du har pausat, medan videosekvensen registreras på skivan. ANMÄRKNINGAR Om inspelningstiden: Genom att byta inspelningsmetod kan du variera skivans tillgängliga inspelningstider ( 33). Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på bildskärmen. Använd i så fall sökaren. Om du spelar in höga ljud (till exempel fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är helt normalt. Om energisparläget: För att spara ström när kameran drivs med batteri stängs den av automatiskt om inga knappar manövreras under fem minuter ( 38). För att starta kameran igen för du strömbrytaren mot MODE och släpper den, alternativt ställer strömbrytaren på och därefter på ON igen. Om bildskärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av bildpunkterna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. Grundläggande funktioner

26 26 Inspelning Om du använder stativ: Lämna inte kameran med sökaren belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ vars monteringsskruv är längre än 5,5 mm. Den kan skada kameran. När du spelar in video, försök få en lugn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser vid inspelningen, med mycket zoomningar och panoreringar, ger nervösa och röriga inspelningar. I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du upplever en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta paus. Välja sidförhållande för dina inspelningar (16:9-bredbildsformat eller 4:3-standardformat) Välj ett sidförhållande för dina inspelningar så att de passar din TV. Kameran använder hela CCD-sensorns kapacitet och ger då högupplöst 16:9- format. KONTROLLERA ( 10) Standardinställning CAMERA SETUP/Kamerainställningar Kontroll av senaste inspelade sekvensen WIDESCREEN ON /Bredbild På NEXT 1 Om joystickguiden inte visas på skärmen, tryck på ( ). 2 Tryck kamerans joystick ( ) mot. Om inte syns i joystickguiden, kan du trycka joysticken ( ) några gånger i riktning mot [NEXT/NÄSTA], så får du fram ovanstående joystickguide. Om programväljaren står på AUTO visas bara en joystickguide. Kameran spelar upp den senaste videosekvensen (utan ljud) och återgår sedan till inspelningspaus. Vid granskning av en sekvens kan du återgå till inspelningsläge genom att välja ( ) ikonen och trycka på ( ). Om du använder DVD-RW-skivor kan du även radera sekvensen omedelbart efter inspelningen. Välj ( ) ikonen för att radera sekvensen medan du granskar den ( 52). 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 Välj ( ) [CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLNINGAR] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [WIDESCREEN/ BREDBILD] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) ett alternativ och tryck på ( ). Standardinställningen är bredbild (16:9). Du spelar in med normalt sidförhållande (4:3) genom att välja [ OFF/AV]. 6 Stäng menyn genom att trycka på.

27 Inspelning 27 ANMÄRKNINGAR Eftersom kamerans skärmar har ett sidförhållande på 16:9 hamnar inspelningar med sidförhållandet 4:3 i mitten av skärmen, med svarta ränder på sidorna. Om du spelar in i bredbildsformat med [IMG STAB/BILDSTAB.] inställd på [ OFF/AV] ( 35), får du en bredare betraktningsvinkel. Spela upp en bredbildsinspelning: TV-apparater som är kompatibla med systemet WSS går automatiskt över till bredbildsformat (16:9). I annat fall måste du ändra sidförhållandet manuellt. Om du ska spela upp på en TV med normalt sidförhållande (4:3), måste du även ändra inställningen [TV TYPE/TV-TYP] ( 38). Stillbildsfotografering ( 10) 4 Tryck ned PHOTO halvvägs. När kameran har fokuserat automatiskt blir grön och en eller flera autofokusramar visas på skärmen. 5 Tryck ned PHOTO helt. Kortåtkomstindikatorn DISC blinkar medan bilden spelas in. VIKTIGT Så länge kortåtkomstindikatorn ( ) visas på skärmen och kortåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar, bör du undvika följande. I annat fall kan du drabbas av dataförlust. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller kraftiga stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ur skivan. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte / -väljarens inställning och byt inte arbetssätt. ANMÄRKNINGAR Om motivet är olämpligt för autofokus blir gul. Fokusera manuellt i stället ( 43). SV Grundläggande funktioner 1 Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på arbetssättet CAMERA. Den röda CAMERA-indikatorn tänds. 2 För linsskyddsreglaget nedåt mot för att öppna linsskyddet. 3 Ställ in / -väljaren på (Stillbilder).

28 28 Inspelning Zooma KONTROLLERA : Förutom den optiska zoomen har du även en digital zoom ( 35). Optisk zoom 35x 30x Digital zoom* 1000x 800x ( 10) Stå minst 1 m ifrån motivet. Med vidvinkel kan du fokusera på motiv som befinner sig så nära som 1 cm. Snabbstart Med snabbstartfunktionen behöver du aldrig missa de där speciella ögonblicken. Om du trycker på QUICK START i stället för att starta kameran, är den redo för inspelning inom ca. 1 sekund. KONTROLLERA * Endast. Zooma ut : Du kan inte aktivera snabbstartläget medan du spelar in. ( 10) Zooma in Optisk zoom ( 35x, 30x) För zoomspaken mot W för att zooma ut (vidvinkel). För spaken mot T för att zooma in (telefoto). Du kan även ändra zoomens hastighet ( 35). Välj mellan tre fasta zoomhastigheter och en variabel hastighet, som beror på hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck försiktigt för en långsam zoom och tryck hårdare för en snabbare reaktion. 1 Tryck ner QUICK START. Standbyindikatorn tänds när kameran har snabbstartats och är redo för inspelning. Ibland blinkar standbyindikatorn när kameran genomgår någon förberedande process. Kameran är redo när indikatorn slutar blinka och lyser med fast sken. 2 Tryck på QUICK START igen när du vill återgå till inspelningen. Kameran står redo i inspelningspaus på ca. en sekund. ANMÄRKNINGAR Om du har valt zoomhastigheten [ VARIABLE/VARIABEL] får du en högre hastighet när kameran står på inspelningspaus.

29 Uppspelning 29 ANMÄRKNINGAR När du aktiverar kameran från standbyläge ändras följande inställningar automatiskt: - Manuellt fokus återgår till autofokus (AF). - Manuell exponering återgår till automatisk exponering. - Zoompositionen återgår till vidvinkel W. I standbyläget drar kameran ungefär hälften så mycket energi som vid inspelningspaus. Om du använder batteriet kan du alltså spara energi med den här inställningen. Om kameran står oanvänd i snabbstartläget i 10 minuter stängs den av, oavsett vilket [POWER SAVE/ENERGISPARLÄGE] du har valt ( 38). Du kan välja tidsintervall för automatisk avstängning med inställningen [ STANDBY OFF/STANDBY AV] ( 38). Om du vill starta kameran igen efter automatisk avstängning, för strömbrytaren mot MODE och släpp, alternativt ställ strömbrytaren på och därefter på ON igen. Nedanstående aktiviteter återför kameran till inspelningspaus (när standbyindikatorn lyser). - Öppna skivluckan. - Ställ strömbrytaren på MODE. - Ändra läget för / -väljaren. Uppspelning Uppspelning Spela upp video ( 10) 1 Ställ strömbrytaren på ON och ställ den därefter på MODE och släpp. Kameran står nu på PLAY. Den gröna indikatorn PLAY tänds. 2 Ställ in / -väljaren på (Video). Indexfönstret med videosekvenser öppnas, med urvalsramen på första sekvensen. 3 Flytta (, ) urvalsramen till den sekvens du vill spela upp. Tryck på eller på kameran för att gå till nästa/föregående indexbild. 4 Tryck på / för att starta uppspelningen. Uppspelningen startar från den sekvens du valde och fortsätter till och med den sist inspelade sekvensen. SV Grundläggande funktioner VID UPPSPELNING 5 Tryck på / igen för att välja uppspelningspaus. 6 Tryck på för att stoppa uppspelningen och återgå till indexfönstret. ANMÄRKNINGAR Vid uppspelning av en DVD-R DL-skiva (Dual Layer) kan du märka ett kort avbrott (cirka en

30 30 Uppspelning sekund) vid den punkt där uppspelningen övergår från första till andra skiktet. Du kan visa datum och klockslag då inspelningen gjordes, samt andra data som kameran registrerade vid inspelningen ( 48). föregående sekvens genom att trycka på joysticken ( ) två gånger. Du behöver inte ta fram joystickguiden (ovan) för att hoppa över sekvenser. STÄLLA IN VOLYMEN Kameran spelar upp ljudet i den inbyggda högtalaren. Ljudet stängs av när du stänger LCD-panelen eller ansluter stereovideokabeln till AV-uttaget. Vid uppspelning av en videosekvens: 1 Om joystickguiden inte visas på skärmen, tryck på ( ). 2 Justera volymen genom att föra joysticken ( ) mot eller. Stäng av ljudet helt genom att tryck på ( ) tills volymikonen ändras till. Tryck på ( ) igen om du vill gömma joystickguiden vid uppspelning. SPECIELLA UPPSPELNINGSMETODER Snabb uppspelning Vid normal uppspelning trycker du på eller på kameran. Öka hastigheten genom att trycka flera gånger på knappen. Snabb uppspelning: 5x 15x 25x normal hastighet. Långsam uppspelning Vid normal uppspelning trycker du på eller på kameran. Öka hastigheten genom att trycka flera gånger på knappen. Långsam uppspelning: 1/16 1/8 1/4 normal hastighet. Hoppa över sekvenser Vid uppspelning trycker du på joysticken ( ) för att hoppa till nästa sekvens. Tryck på joysticken ( ) för att hoppa till början av aktuell sekvens. Du kan hoppa till ANMÄRKNINGAR Vid den här typen av specialuppspelning hörs inget ljus. Vissa speciella uppspelningsmetoder kan orsaka problem med uppspelningsbilden (fyrkantiga artefakter, ränder, etc.). Långsam uppspelning kan inte användas om skivan har formaterats med skivstandard VIDEO. Beroende på vald inspelningsmetod kan du få ett kort bild- eller ljudavbrott i samband med sekvensväxlingen. Visa stillbilder ( 10) 1 Ställ strömbrytaren på ON och ställ den därefter på MODE och släpp. Kameran står nu på PLAY. Den gröna indikatorn PLAY tänds. 2 Ställ in / -väljaren på (Stillbilder). 3 Växla mellan bilderna med hjälp av joysticken ( ).

31 Uppspelning 31 VIKTIGT Du kan få problem med att visa följande. - Bilder som inte har spelats in med den här kameran. - Bilder som har redigerats på eller laddats upp från dator. - Bilder vars filnamn har ändrats. Så länge kortåtkomstindikatorn ( ) visas på skärmen och kortåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar, bör du undvika följande. I annat fall kan du drabbas av dataförlust. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller kraftiga stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ur skivan. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte / -väljarens inställning och byt inte arbetssätt. urvalsramen omfattar hela sidan, och flytta ( ) mellan indexsidorna. För zoomspaken mot T för att återgå till att bläddra mellan enstaka bilder. 3 För zoomspaken mot T. Indexfönstret stängs och den valda bilden visas. Bildhoppfunktion Du kan också snabbt hitta en viss bild utan att behöva bläddra genom alla bilderna. GÅ IGENOM ALLA STILLBILDER SV Bildspel ( 22) SLIDESHOW/Bildspel 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [ SLIDESHOW/ BILDSPEL] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [START/STARTA] och tryck på ( ). Bilderna visas i följd. Tryck på för att avbryta bildspelet. Indexfönster 1 För zoomspaken mot W. Du får nu upp indexfönstret för stillbilder. 2 Välj (, ) en bild. Flytta den gröna urvalsramen till den bild du vill se. Om du har många stillbilder är det kanske enklare att i stället bläddra igenom hela indexsidor. För zoomspaken mot W så att den gröna Du kan snabbläddra igenom stillbilderna genom att trycka på joysticken ( ) eller ( ) och hålla kvar. HOPPA ÖVER 10 ELLER 100 STILLBILDER 1 Om joystickguiden inte visas på skärmen, tryck på ( ). 2 Tryck kamerans joystick ( ) mot. 3 Välj ( ) [ JUMP 10 IMAGES/ HOPPA 10 BILDER] eller [ JUMP 100 IMAGES/HOPPA 100 BILDER]. 4 Hoppa över ( ) angivet antal bilder. Du stänger av bildhoppfunktionen och visar bilden genom att trycka på ( ). Tryck på ( ) igen om du vill gömma joystickguiden. Grundläggande funktioner

32 32 Uppspelning Förstora foton vid uppspelning Den stillbild som visas på skärmen kan förstoras upp till fem gånger. ( 10) Zoomspak Joystick 1 För zoomspaken mot T. Bilden förstoras 2x och en ram anger det förstorade avsnittets position. Om du vill förstora bilden ytterligare, flytta zoomspaken mot T. För zoomreglaget mot W för att förstora bilden mindre än 2x. visas vid bilder som inte kan förstoras. 2 Med joysticken väljer du vilken del av bilden som ska förstoras. Flytta (, ) ramen till den del av bilden som ska förstoras. Om du vill avbryta förstoringen, för zoomspaken mot W tills ramen försvinner.

33 Listor över menyalternativ 33 Avancerade funktioner Listor över menyalternativ Listor över menyalternativ Menyalternativ som inte kan väljas blir gråskuggade i /Funktion-menyn, alternativt skrivs med svart text i inställningsmenyerna. Mer information om hur du väljer ett alternativ finns under Använda menyerna ( 22). Digitala effekter ( 49) Programväljare: P [ D.EFFECT OFF/D.EFFEKT AV], [ FADE-T/AKT.TONING], [ WIPE], [ BLK&WHT-SV/V], [ SEPIA], [ ART], [ MOSAIC/MOSAIK] SV /Funktion-menyn Inspelningsprogram ( 40) Programväljare: P [ D.EFFECT OFF/D.EFFEKT AV], [ BLK&WHT-SV/V], [ SEPIA] Programväljare: P [ PROGRAM AE/ PROG.AUTOMATIK], [ SHUTTER- PRIO. AE/BLÄNDARAUTOMATIK], Speciella motivprogram (inspelning): [ PORTRAIT/PORTRÄTT], [ SPORTS/SPORT], [ NIGHT/ NATT], [ SNOW/SNÖ], [ BEACH/ STRAND], [ SUNSET/ SOLNEDGÅNG], [ SPOTLIGHT], [ FIREWORKS/FYRVERKERI] Vitbalansering ( 44) Programväljare: P [ AUTO], [ DAYLIGHT/DAGSLJUS], [ TUNGSTEN/ELLJUS], [ SET/VÄLJ] Bildeffekt ( 45) Programväljare: P [ IMAGE EFFECT OFF/ BILDEFFEKT AV], [ VIVID/ KRAFTIG], [ NEUTRAL], [ SOFT SKIN DETAIL/MJUKA HUDDETALJER] Inspelningshastighet [ HIGH QUALITY/HÖG KVALITET], [ STANDARD PLAY] [ LONG PLAY] I tabellen nedan ser du ungefärliga inspelningstider med en helt ny DVDskiva (en inspelningssida). Inspelningsmetod Skivtyp DVD-R, DVD-R DL DVD-RW 20 min 36 min 30 min 54 min 60 min 108 min Vid inspelning i LP-läge får du en längre inspelningstid, men beroende på skivans skick (lång användning, skador, etc.) kan bild och ljud eventuellt förvrängas i LP-läge. Vi rekommenderar XP eller SP för viktiga inspelningar. Kameran kodar videodata med variabel bithastighet (VBR), d.v.s. de faktiska inspelningstiderna kan variera beroende på vad videosekvenserna innehåller. Avancerade funktioner

34 34 Listor över menyalternativ Stillbildsstorlek/-kvalitet ( 46) CONVERT TO SCENE/Konvertera till sekvens ( 57) Storlek: [L 1024x768], [S 640x480] Kvalitet: [ SUPER FINE/SUPERFIN], [ FINE/FIN], [ NORMAL] Konvertera en stillbild till en 3 sekunder lång Photomovie-sekvens. SLIDESHOW/Bildspel ( 31) ADD TO PLAYLIST/Lägg till i spellista ( 51) [CANCEL/AVBRYT], [START/STARTA] Skivtyp: VR-läge [ALL SCENES/ALLA SEKVENSER], [ONE SCENE/EN SEKVENS], [CANCEL/AVBRYT] Lägg till en sekvens i spellistan. Det här alternativet finns bara i originalindexfönstret. MOVE/Flytta ( 52) Skivtyp: VR-läge Flytta en sekvens till spellistan. Det här alternativet finns bara i spellistans indexfönster. DIVIDE/Dela ( 53) Skivtyp: VR-läge Dela en sekvens. DELETE/Radera ( 52) Inställningsmenyer Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator, etc.) KAMERAINSTÄLLNINGAR A.SL SHUTTER/Auto lång slutare Programväljare: AUTO eller P (endast inspelningsprogrammet [ PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK]) [ ON/PÅ], [ OFF/AV] Kameran ställer automatiskt in långa slutartider för att skapa ljusare bilder av svagt belysta motiv. Kameran använder slutartider upp till 1/25 s (1/12 s för stillbilder). Om du får en eftersläpning i bilden kan du stänga av funktionen lång slutartid [ OFF/AV]. Om (skakvarning) visas på skärmen, rekommenderar vi att du använder ett stativ eller ett annat stöd för kameran. Skivtyp: VR-läge Radera en sekvens.

35 Listor över menyalternativ 35 D.ZOOM [ OFF/AV], [ 105X], [ 1000X] [ OFF/AV], [ 90x], [ 800x] Fastställer den digitala zoomens arbetssätt. Vid aktivering övergår kameran automatiskt till digital zoom när du zoomar in utanför den optiska zoomens räckvidd. Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, d.v.s. bildens upplösning blir sämre ju mer du zoomar in. Zoomindikatorns färg: Optisk Digital zoom zoom Zoomindikator Vit Ljusblå Mörkblå DC210/DC211 35x 35x 105x DC201 30x 30x - 90x Den digitala zoomen kan inte användas ihop med inspelningsprogrammet [ NIGHT/NATT]. ZOOM SPEED/Zoomhastighet 105x 1000x 90x - 800x Den högsta zoomhastigheten får du med inställningen [ VARIABLE/VARIABEL]. Av de fasta zoomhastigheterna är [ SPEED 3/HASTIGHET 3] den snabbaste och [ SPEED 1/ HASTIGHET 1] den långsammaste. IMG STAB/Bildstab. Programväljare: P [ ON /PÅ], [ OFF/AV] Med bildstabilisatorn får du stadiga videoinspelningar även med maximal telefotoinställning. Bildstabilisatorn är konstruerad för att motverka en normal nivå av skakningar. Bildstabilisatorn är eventuellt inte lika effektiv om du spelar in i svagt ljus med inspelningsprogrammet [ NIGHT/ NATT]. Bildstabilisatorn är eventuellt inte heller lika effektiv om du spelar in med långsam slutare och inspelningsprogrammet [ SHUTTER-PRIO. AE/ BLÄNDARAUTOMATIK]. Bildstabilisatorn kan inte stängas av om programväljaren står på AUTO. Vi rekommenderar att du stänger av bildstabilisatorn [ OFF/AV] om du använder stativ. FOCUS PRI./Fokusprioritet ( 47) SV Avancerade funktioner [ VARIABLE/VARIABEL], [ SPEED 3/HASTIGHET 3], [ SPEED 2/HASTIGHET 2], [ SPEED 1/HASTIGHET 1] Med inställningen [ VARIABLE/ VARIABEL] baseras zoomhastigheten på hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck försiktigt för en långsam zoom och tryck hårdare för en snabbare reaktion. Programväljare: P [ ON:AiAF/PÅ:AiAF], [ ON:CENTER/PÅ:CENTRAL], [ OFF/AV] WIDESCREEN/Bredbild ( 26) [ ON/PÅ], [ OFF/AV]

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP7FA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5JA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP4TA251 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SR1CA250 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SN3JA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Viktiga anvisningar Inledning

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC SDR-H100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634794

Din manual PANASONIC SDR-H100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634794 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Världens kraftfullaste DVD-videokamera. Canon DVD Camcorder DC50

Världens kraftfullaste DVD-videokamera. Canon DVD Camcorder DC50 Pressmeddelande 2007-01-06 Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Världens kraftfullaste DVD-videokamera Canon DVD Camcorder DC50 Canon introducerar idag ett nytt flaggskepp i sitt DVD-sortiment: DVD-videokameran

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer

Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång

Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång Överlägg och idé, www.ablenetinc.com 1 Att ladda och starta På Laddning Lampa för batteristatus Koppla in den medföljande

Läs mer

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information,

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Univox Skola/Konferens

Univox Skola/Konferens Univox Skola/Konferens Slingförstärkare med trådlösa mikrofoner, 16 kanaler, 863-865MHz Art nr 216305 (A-X) Bruksanvisning Översikt Univox Skola/Konferens är en fast slinginstallation med en eller flera

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- HC48E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer