Nytt Kundsystem Projektdirektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt Kundsystem Projektdirektiv"

Transkript

1 Nytt Kundsystem Projektdirektiv Sida 1(20)

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning Allmänt, bakgrund och projektidé Vad består kundsystemet av idag? Mål Skånetrafiken ska inte driva utvecklingen, utvecklingen ska driva Skånetrafiken ; Andra styrande dokument som påverkar projektet Leveransplan enligt nedan; Syfte och affärsnytta Kund och affärsnytta med en ny lösning Ett modernt kundärendesystem Ett modernt CRM system En modern e-handel; Kontrakt Beställare Utförare Mottagare Budget och resurser Grov tidplan för projektets start och slut Grov tidplan för projektets genomförande Finansiering Upphandling Interna resurser Prioriteringar Kvalitet Tid Kostnad Avgränsningar och ambitionsnivå Projektet är beroende av att följande delar är genomarbetade för kvalitativ kravställning; Slutsats; Rekommendation; Framtidssäkring Systemberoende Bilagor Bilaga 1 Modul och beroende Boomerang Bilaga 2 Preliminär tidsplan Bilaga 3 Business case Automatiserad Resegaranti Bilaga 4. Business case för e-handel Sida 2(20)

3 Inledning 1.1. Allmänt, bakgrund och projektidé Det befintliga Kundsystemet Boomerang 5.0 har uppnått sin tekniska livslängd och måste ersättas. Ursprungligen var det tänkt att det skulle ersättas med det helt nyutvecklade Boomerang 6.0 under början av Denna leverans visade sig inte motsvara Skånetrafikens krav och förväntningar, och vi tackade nej till fortsatt samarbete med CSC. Efter att ha besökt ett flertal leverantörer inom CRM, e-handel samt Kundärenden är det vår åsikt att nuvarande system inte alls lever upp till dagens behov av systemstöd och att det var gammalt redan för 4 5 år sedan. Det har inte haft möjligheten att hjälpa oss att nå de verksamhetsmål vi har, utan har tyvärr gjort att vi ligger långt under den nivå vi borde befinna oss på Vad består kundsystemet av idag? Vårt nuvarande kundsystem omfattar t ex följande tjänster; 1. Kundärenden 2. Kunddata (persondata inkl historik) 3. Kampanjverktyg 4. CRM 5. Skolkortslösning 6. E-handel 7. Ekonomikopplingar 8. Analys/kopplingar till analysportal 9. Administration (admin) Kopplingar finns till bl a följande andra system - se bilaga 1; 1. Webb 2. Biljettsystem 3. E-handel (betalning) 4. Logistik (utskick) Via kundsystemet handläggs bland annat ca kundärenden per år, administreras och möjliggörs Jojo-tjänster så som Köpa, Ladda och Spärra för ca st medlemmar. Administrativt gränssnitt för skolor och klasskortsbokningar samt t Sida 3(20)

4 ex verktyg för analys för trafikutveckling. Vårt kundsystem är verksamhetskritiskt Mål Ett nytt system ska vara ett stöd för verksamheten för att leva upp till de målsättningarna som Skånetrafiken satt i sin verksamhetsplan t ex ökad baskvalitet, ökad försäljning, fler kundmöten, hantera fler kundärenden samt dubblat antal resande till år 2020 och på en avreglerad marknad allt med en kostnadsmedveten bas Skånetrafiken ska inte driva utvecklingen, utvecklingen ska driva Skånetrafiken ; Skånetrafiken har varit en aktivt, drivande part i utvecklingen av Boomerang vilket med facit i hand inte alltid har varit till vår eller systemets fördel. Kravställning har skett inom olika områden som ibland har legat utanför kärnområdet/expertisen hos oss eller leverantören t ex en helt ny e-handelsmodul. Modulen lever ej upp till dagens krav på en e-handel. Därför är målsättningen inte ett nytt system från en leverantör, utan ett flertal moduler, off the shelf lösningar för de olika funktionerna som finns i dagens Boomerang, för att få bästa möjliga funktionalitet. Det finns inte någon leverantör som kan vara bäst på allt men det finns leverantörer som är bäst på individuella moduler/lösningar Andra styrande dokument som påverkar projektet. Genom att välja branschledande standardsystem inom respektive modulområde vinner vi fördelen att det är leverantören som bevakar och driver utvecklingen av nya funktioner, inte vi. Detta följer riktlinjerna i Skånetrafikens IT-Strategi. Naturligtvis kommer även viss kravställning/kundanpassning utifrån våra behov ske. Inom Kundstrategin finner vi även målsättningen med självbetjäningsforum via Mina Sidor där t ex 60 % av laddningar av reskassa och periodkort ska ske via kanalen. Kundservice ska kunna arbeta effektivare med kundmötet och även ett Sida 4(20)

5 företagserbjudande ska tas fram, allt baserat på en segmenterad kommunikation Leveransplan enligt nedan; Kundsystemet består av många delar och därför föreslås en preliminär leveransplan i 3 faser enligt följande; Fas Q1; 1. Bastjänsten kundsystem samt admin och hjälptext. 2. Automatisk resegaranti (här påverkar externa parametrar ev. möjlig leverans - se punkt 5.1 7). 3. Prenumerationslösning utifrån att inget extra projekt drivs inom detta (se punkt Fas 2 5). Fas Q2; 1. Kund/kundbild (CRM). 2. Kundärende/massärenden. 3. E-handel KLS (ev. i Fas 1 beroende till WEB projekt). 4. Ekonomi/uppföljning. 5. Prenumerationslösning periodkort (e-handel) integration av ev. tidigare framtagen lösning. Fas Q3; 1. Kampanj/marknad 2. Skola 3. Företag 4. Övrigt Naturligtvis kan justeringar ske i både datum samt innehåll. Detta baserat på att leverantören av systemen även skall bidra med sin erfarenhet av möjlighet till leverans och beroenden av olika lösningar Syfte och affärsnytta Syftet med projektet är att erbjuda våra kunder ett kunderbjudande som lever upp till dagens krav på ett modernt kundsystem, som samtidigt stödjer verksamheten och dess övergripande verksamhetsmål och processer samt intäktssäkring och försäljning. Sida 5(20)

6 Kund och affärsnytta med en ny lösning - Modulärt tänk; o Enkelt att lägga till nya framtida funktioner. o Lätt att byta ut delar/moduler vid behov - leverantörsoberoende. o Vi handlar upp ifrån de som är bäst inom sin bransch. - Standardsystem o Fler använder systemen, även andra branscher kvalitet. Best practice. o Vi driver inte utvecklingen utan utvecklingen driver oss. o Enklare implementering och drift. o Bred kunskap på marknaden ifrån fler leverantörer. o Öppen kommunikation och standardiserade gränssnitt för externa system t ex cykelparkering och externa betalningslösningar t ex NFC (tjänstetillhandahållande) Ett modernt kundärendesystem - Affärsnytta; o Systemet ska stödja verksamhetens processer (processerna ska inte behöva anpassas till begränsningar i systemet). Vi kan planera och bemanna utifrån kundbehov, inte systembehov. o Automatiserade processer leder till effektivare användning av resurser t ex; Presentera kundbild när kund ringer in till KS. Automatiserad resegaranti självadministration. Automatisk uppdatering av FAQ, internt och externt (skanetrafiken.se). Vi förflyttar fysiska utskick från oss själva till extern leverantör (typ Strålfors). o Statistik och uppföljning för en effektivare planering t ex; Samlad bild av alla kundärenden. Topp 10 - FAQ Koppling till analysverktyg (t ex Qlikview). Resultat per område, grupp eller individ. - Snabbare och bättre service med högre kvalitet genom en fullständig kundbild 360 grader av kunden utifrån Kundservice behov. En kundbild kan t ex bestå av; Sida 6(20)

7 Kundärende inkl resegarantiärenden (aktuella och avslutade). Köptransaktioner (e-handel t ex fysiska/laddning/prenumeration eller andra liknande, digitala köptransaktioner). Rese/laddningstransaktioner (kortdatabasen). Kunddata. Vilka tjänster kunden har t ex Min Resa. Aktuella kampanjer för kunder (CRM). Kundkategori och förslag på hur man ska bemöta kunden (t ex student, senior, pendlare eller sällan- resenär). Processtöd/FAQ guida personal genom ärenden. Affärsnytta i kronor; Årlig beräknad kostnadsbesparing för Automatiserad Resegaranti hantering ca kr (se Bilaga 3) Ett modernt CRM system - Affärsnytta; - EN kundbild 360 grader utifrån ett marknadsperspektiv som leder till enklare, effektivare kampanjer med automatisk uppföljning av måluppfyllelse t ex; Helhetsbild av kunden. Segment/Urval. Livscykeluppföljning/kundvärde. Kampanjstyrning. - Automatiserade processer t ex triggerbaserade händelser (minikampanjer) vilket leder till effektiv användning av resurser samt en högre kundnöjdhet t ex; Kund blir medlem och får ett Välkommen e- mail. Kund är inaktiv och efter två månader skickar vi ett kan vi locka dig till att resa med oss igen brev. Kund köper för X pengar och vi ger honom ett mervärde i form av känn dig tryck då du automatisk har en förlustgaranti via Mina Sidor . Kund laddar sin reskassa ofta och det är mer fördelaktigt att kunden har ett periodkort i stället. Här ringer Kundservice upp och Sida 7(20)

8 informerar och erbjuder en periodlösning som passar kunden. - Kundregister/data om varje unik kund. - Kampanjverktyg personaliserad kommunikation t ex o drag and drop på Googlekarta för ny linje i stad vilket genererar ett utskick till registrerade alt. nya kunder i området. o Urval inom ett visst segment vilket syftar till att öka resandet inom den målgruppen. - Ett verktyg för både nyrekrytering (inköp av data) och lojalisering; o Prova på kampanj; Ladda för 200 kr och vi bjuder på 50 kr. o Både nya kunder i form av prospekts t ex nyinflyttade samt kunder (extern data) som är registrerade hos oss (intern data). - Ett verktyg för att administrera och styra kanalen Mina Sidor med kopplingar till t ex skanetrafiken.se. o Behörighet o Personlig startsida (mina tjänster/erbjudanden). - Skola/Företag en lösning för dagens skolerbjudande men även möjligheten till en framtida företagslösning. - Statistik och uppföljning - Möjlighet till automatiserade PuL (Personuppgiftslagen) samt nödvändig loggning för denna. Affärsnytta i kronor; Det är svårare att direkt kvantifiera affärsnyttan med ett CRM system men ett rimligt antagande är att kunna rekrytera minst 1000 nya pendlare per år och med en beräknad årsintäkt per pendlare på ca kr/år ger detta en intäktsförstärkning på ca kr/år. Tidigare gjorda kalkyler för företagsbearbetning pekar på intäktsförstärkningar i storleksordningen kr/år. (Framtagandet av företagserbjudande ingår dock inte i projektet, utan endast de tekniska förutsättningarna för ett sådant) En modern e-handel; Affärsnytta; o Kostnadseffektiv kanal via t ex skanetrafiken.se Mindre manuellt arbete frigör personal. Sida 8(20)

9 Lägre provisionskostnad gentemot Serviceombud och Ombud. Öppen 24/7/365. o Kundförväntningar på att den finns. o Möjlighet till höga volymer. o Självbetjäning något kunden vill ha. o Automatisering (flöden och logistik). o Tjänsterna lämpar sig för e-handel. o Ger en ökad merförsäljning i andra kanaler. Tillkommande nytta med ett nytt e-handelssystem; o En öppnare e-handel med lägre trösklar (inte registrering för att börja handla men, baserat på tjänst, registrering i flödet). o Personalisering/segmentering. o Kampanjer. o Tidsbegränsningar/volymbegränsningar. o Rabattkoder/vouchers. o Flexibel och lättarbetad produktadministration. o Upptäcka och förhindra missbruk/bedrägerier (fraud). o Abonnemangs/prenumerationslösningar. o Större bred betalningslösningar (faktura/e-faktura, autogiro, Paypal, fler kreditkortval, mobila lösningar). o Skola (utveckla)/företag (ny) o Värderhantering (a la kontantkort Mina pengar) Affärsnytta i kronor; En effektivare e-handel kan ge kostnadsbesparingar i storleksordningen av kr/år i form av minskade provisionskostnader. De minskade kostnaderna uppstår, i och med att vi kan styra om kort- och laddningsköp från ombud, serviceombud och KC, samt minskade kostnader för fysiska kort genom omstyrning från kortköp till laddningsköp. Se bilaga 4. Sida 9(20)

10 2. Kontrakt 2.1. Beställare Beställare är Camilla Bunke, Avdelningschef Försäljning Peter Krell tf, Avdelningschef Kundservice Beställarna är insatta i och godkänner ovanstående. Beställarna godkänner även det beräknade resursuttaget. Beställarna utgör styrgrupp och kan vara allt ifrån ledningsgrupp till enskild avdelningschef. Beställarna ger utföraren i uppdrag att planera, genomföra och avrapportera det projekt som direktivet beskriver. Beställarna godkänner direktivet. Beställarnas signatur: 2.2. Utförare Projektledare är; Kundärende - Susanne Jönsson CRM/e-handel Anders Sandin Projektledaren representerar utförarorganisationen som har delgivits information om deltagande och allmänna förutsättningar. Utföraren godkänner direktivet. Utförarens signatur: 2.3. Mottagare Mottagare är; Camilla Bunke, Avdelningschef Försäljning Peter Krell tf, Avdelningschef Kundservice Gunilla Blad, Avdelningschef Kvalitet/IT Mottagaren representerar mottagar- och förvaltarorganisationen. Mottagaren har delgivits information om de allmänna förutsättningarna och projektets planerade leverans. Mottagaren kan representera flera delar ur linjeorganisationen. Mottagaren godkänner direktivet. Mottagarens signatur: Sida 10(20)

11 3. Budget och resurser 3.1. Grov tidplan för projektets start och slut Här redovisas start och slut med kvartal och årtal, men om möjligt än mer precist. Se punkt Grov tidplan för projektets genomförande Här visas de tidsuppskattningar som beräknats fram för olika delleveranser. Här visas också beräknade tider för beslutspunkterna BP1- BP8. Den detaljerade tidplanen görs senare och visas först i projektspecifikationen. Se bilaga Finansiering Vilka budgetar påverkas och ianspråktas i linjeorganisationen? Redovisa projektets totala budget utan att gå in på detaljer i genomförandet. Kvalitet/IT: IT-kostnader kr kr 3.4. Upphandling Projektet kommer att innebära upphandling av ett antal funktioner: 1. E-handel 2. CRM 3. Kundärende 4. Ev. integrationsplattform (analys av behovet sker i nästa fas av projektet). 5. Payment Service Provider (PSP) (betaltjänst) 6. Utskick av e-post Upphandlingen ska samordnas med upphandlingen av Ny Web. Sida 11(20)

12 3.5. Interna resurser Vilka interna resurser kommer att behövas och i vilken utsträckning. Namnge om möjligt redan nu. De personer vars namn föreslås i direktivet ska vara underrättade. Styrgrupp Skånetrafikens Ledningsgrupp Nyckelpersoner och övrigt resursbehov; Peter Krell övergripande projektledare. Susanne Jönsson delprojektledare Kundärende. Anders Sandin delprojektledare e-handel/crm. Teknisk projektledare Nils Rundkrantz (TPL Huvudprojekt Kundfokus) t om Projektresurser; - Åsa Moberg ansvarig IT Webb - Pär Svensson IT (drift) - Christer Björmander Teknik (IT-FL) - Helene Holmqvist Information - Iman Nasser IT (Biljettsystem) - Sara Kroon Ekonomi - Lena Olsson Försäljning (Skola) - Patrik Engfors - Kundservice - Förvaltningsledare webb - Ansvarig försäljning webb. Referensresurser (mindre än 5 % - avstämning/referens/intressent); - Eva Rosén - Upphandling - Anna Archer - Trafik - Anders Vårmy Teknik (mobila tjänster). - Krister Nordland Trafik (trafikinformationssystem). - Emma Ekholtz Affär & Marknad (kampanjsystem) - Veronica Nilsson erbjudandeansvarig MS. - Lars Hellström Serviceresor - Ola Dahlberg Försäljning (Biljettsystem) - David Zhang Försäljning (intäktskontroll) - Kjersti Lundemo Försäljning (Jojo samt extern Periodlösning). Ej säkerställda roller/resurser; Övergripande projektledare saknas efter Testansvarig - saknas System Integratör - saknas Systemarkitekt - saknas Teknisk Projektledare saknas efter årsskiftet. Sida 12(20)

13 4. Prioriteringar Projektet har viktat Kvalitet, Tid och Kostnad enligt följande fördelning där prioritering är i ett förhållande till värdet Kvalitet Kvalitet 0,5 Lösningen måste stödja organisationens behov och processer på ett effektivt sätt Tid Tid: 0,3 Tiden är viktig då det befintliga kundsystemet inte stödjer verksamheten full ut och en ersättning behövs snarast om Skånetrafiken ska kunna nå sina mål Kostnad Kostnad 0,2 Att få en lösning på plats i tid och med hög kvalitet får kosta, dock ej hur mycket som helst. Kostnaderna måste följas men har lägst prioritet gentemot tid och kvalitet. 5. Avgränsningar och ambitionsnivå Gruppen har identifierat följande beroende, avgränsningar och rekommendationer Projektet är beroende av att följande delar är genomarbetade för kvalitativ kravställning; 1. Tidsaspekten i form av funktionsleverans sker enligt tidsplan, därefter tar linjearbetet över. Projektet syftar till att till en viss del höja medvetandet av möjligheter med det nya systemet men det är upp till Skånetrafiken/LG/linjen att själva utforma målbild samt metoder för att nå dit. Sida 13(20)

14 2. Skånetrafiken För Dig (SFD) Hur ska Skånetrafiken arbeta med ett nytt kundsystem? Finns ambitionerna kvar av SFD? Hur vill Skånetrafiken arbeta med kunden i framtiden? Möjligheterna med ett nytt kundsystem möjliggör att väcka SFD till liv igen. 3. Sociala medier ser vi som en viktig del för framtiden men detta projekt syftar inte till att ta ett nytt kundsystem till Sociala medier. Däremot ska projektet ta höjd för funktionalitet som kan leda till ett bättre kundmöte, även om det har kopplingar till Sociala medier. 4. Mobil strategi avsaknaden av en mobil strategi är något som ev. påverkar kravställningen då kunden idag har krav på; Jag, här och nu i min mobil. 5. Harmonisering av resevillkor (begäran och betalning av kompensation). 6. Webb och e-handelsstrategi för externa kopplingar t ex Linkon, köpfunktion i Reseplanerare (SMS) och SMS biljetter (72040). 7. Användning av Handdatorer och Stolpar (t ex en abonnemangslösning utan laddningskvitto, samt för validering för Resegaranti). För Automatiserad Resegaranti påverkar även villkor, kapacitetsflöde samt kompensationsflöde/lösning. 8. Företagslösning arbetspendling/tjänsteresor. Projektet syftar enbart till att ta fram möjligheten att erbjuda tjänsten, inte ta fram själva erbjudandet ut mot företagen. 9. Avreglering projektet tar idag inte höjd för vad en eventuell avreglering skulle innebära Slutsats; Om ovanstående punkter inte är genomarbetade och beslutade kommer kravställningen bara kunna baseras på dagens kända fakta och projektgruppens syn på framtida lösningar Rekommendation; Projektgruppen kommer under kravställningens gång vid behov ta fram förslag på policybeslut (ej strategier) som behövs för att Sida 14(20)

15 projektet ska kunna drivas vidare inom varje ovan nämnda områden, som styrgruppen får godkänna Framtidssäkring Även om ett nytt system kommer leva i 10 år kan projektet bara leverera en detaljerad kravställning för kommande 2 3 år p g a den snabba, tekniska utvecklingen. Genom att välja marknadsledande standardsystem kan vi känna oss trygga av att vi kommer att kunna ta del av ny funktionalitet i framtiden Systemberoende Projektet kan inte ta höjd för framtida krav gällande angränsande system t ex ETIS eller Biljettsystem utan får under projektets gång behandla dem som nya krav. Biljettsystemets prestanda och kapacitet kommer att påverka delar av ovanstående möjligheter till utveckling då vissa av tjänsterna är direkt kopplade till prestanda och kapacitet. T ex Automatiserad resegaranti (verifiering), transaktionshistorik (Mina Sidor, kundbild (KS) och uppföljning) och abonnemangslösning av period. Boomerang 5.0 kommer vara ägare av data under projektets gång där vi utifrån de olika faserna kommer att migrera över datan. Projektet tar inte höjd för avveckling av Boomerang 5.0 och dess avtal med CSC vid slutleverans av projektet utan detta hanteras av förvaltningsorganisationen. Sida 15(20)

16 6. Bilagor 6.1. Bilaga 1 Modul och beroende Boomerang 5.0 Modell - externa aktörer Sida 16(20)

17 6.2. Bilaga 2 Preliminär tidsplan Tidplan Nytt Kundsystem, upphandlingsfas Framtagande av Projektdirektiv Framtagande av Beslutsunderlag för upphandling samt Projektspecifikation. Fördjupad kravställning BP1 BP BP3 Utannonsering Anbudstid Utvärdering Tilldelningsbeslut, tid för Överklagan och kontraktsteckning IT beredn 21/10 LG 31/10 Nämnd 5/12 15 feb 15 april 15 juni IT Råd nov Presidie 21/11 15 jan 1 mars 5 juni Femklöver 15/11 Fortsättning, se nedan Sida 17(20)

18 Acc. tester fas 1 Migrering och leverans fas 1 Kravställningsdialog Migrering och leverans fas fas 2 1 Kravställningsdialog fas 2 Implementering fas 2 Implementering fas 2 Acc. tester fas 2 Acc. tester fas 2 Migrering och leverans fas 2 Migrering Kravställningsdialog och leverans fas fas 3 2 Kravställningsdialog fas 3 Implementering fas 3 Implementering fas 3 Acc. tester fas 3 Acc. tester fas 3 Migrering och leverans fas 3 Migrering och leverans fas 3 15 juni 15 juni Sida 18(20)

19 Bilaga 3 Business case Automatiserad Resegaranti Business case effektivare hantering av resegarantin Antal resegaranti per år (2010) varav Andel med reskort Hanteringstid (min) Besparing (min) Frikort % 6 5 Pendlargaranti (Öresund) % 9 8 Milersättning 3800 Taxi 5900 Övrigt 2900 Övrig ingångsdata: Intern kostnad per minut/kundservice 3,00 kr??? Svarsporto/försändelse 4,38 kr Potentiell besparing föreslagen omfattning Andel kunder som kan styras till webb 40% 50% 10% 20% 30% 60% 70% 80% Antal ärenden via webb Frikort Antal ärenden via webb Pendlargaranti Besparing frikort (kronor) Besparing pendlargaranti (kronor) Besparing effektivare hantering Besparing av svarsporto Total besparing = dagens extra kostnad Dagens extra kostnad/månad (Dubbelklicka för att öppna objektet för att granska detaljer) Sida 19(20)

20 6.3. Bilaga 4. Business case för e-handel Kostnadsbesparingar med en modern e-handel Försäljning av Förladdad Jojo Reskassa 200 kr: 1. Högre volym ger lägre försäljningsomkostnad: idag 32 kr/kort tll 8 kr/kort = 24 kr/kort Dagens försäljning 3600 kort per år vilket ger besparing på 86 ksek/år 2. Omstyrning från ombud ger kostnadsbesparing på 8% * 200 kr/kort = 16 kr/kort 8 kr/kort i försäljningsomkostnad för e handel 2 kr Auriga = 6 kr/kort Beräknad omstyrning till e handel på kort per år ger en besparing på 150 ksek/år Försäljning av Jojo Sommar: Omstyrning från ombud ger en besparing på ca 10 kr/kort (45 kr provision 25 kr rabatt 8 kr försäljningsomkostnad 2 kr Auriga). Beräknad omstyrning ca (av via ombud och serviceombud) kort/år vilket ger en besparing på 200 ksek/år Försäljning av Ladda Reskassa (idag 8000 laddningar/månad): 1. Omstyrning från Serviceombud och Kundservice med en genomsnittlig försäljningsomkostnad på 6%: 8000 fler laddningar/månad med en genomsnittsladdning om 250 kr ger en kostnadsbesparing på 120 ksek/mån = 1440 ksek/år 2. Omstyrning från försäljning av Förladdade Jojo Reskassa 200 kr ger en besparing på ca 24 kr/kort (8% försäljningsprovision=16 kr + 10 kr kortproduktion 2 kr Auriga): 4000 fler laddningar/månad ger en besparing på 96 KSEK/månad = 1152 ksek/år Total årlig besparing: ca 3 MSEK/år Sida 20(20)

Ny webb Projektdirektiv

Ny webb Projektdirektiv Ny webb Projektdirektiv Sida 1(12) Innehåll Innehåll... 2 1. Inledning... 3 1.1. Allmänt, bakgrund och projektidé... 3 1.1.1. Viktigaste problemområdena... 3 2. Mål och syfte... 5 3. Kontrakt... 7 3.1.

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare

Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare Avtal SMS-biljetten består av 4 ingående delar med 3 avtalsparter enligt nedan: 1. Plusdial:

Läs mer

Effektrealisering på SJ

Effektrealisering på SJ Effektrealisering på SJ Varför, vad och hur Anturadagen 2011-11-30 Pär Helgesson Vad är effekter? Ekonomistyrningsverkets definition: En förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 16 TN 2014-0256 Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Ladok3 Erik Ångman 1

Ladok3 Erik Ångman 1 Ladok3 Erik Ångman 1 Ladok3» Nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige, som alltså ska ersätta det Ladoksystem som idag är i drift 2 Kort tillbaka- och

Läs mer

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172.

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172. Projektpresentation Regionövergripande e-handel och förrådshantering Lena Billgren, projektledare Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172 1 Bakgrund Prestandan i Raindance beställningsportal är otillräcklig

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0 20130523 Martin Völcker Projektledare www.cehis.se 2013-05-24 sid 2 Workshop Arbeta ca 45 minuter i grupper om 3 personer med att besvara följande frågor: 1. Vad

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t. O l l e L i l j a. Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare.

S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t. O l l e L i l j a. Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare. HiQ S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t O l l e L i l j a Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare T a r d i n a a f f ä r e r t i l l n y a n i v å e r Affärsinriktad verksamhetsutvecklare

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Lars Hellström Affärsområdeschef Serviceresor Katrin Nilsson Platschef Färdtjänst Hässleholm Per Tranström Affärsutvecklare Serviceresor Uppstartsmöte med kommunerna

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR 2 MRM - ETT MEDLEMSSYSTEM FÖR MEDLEMMARNA Som medlem och konsument ställer man allt högre krav på vad man får för sina pengar eller medlemsavgifter.

Läs mer

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-18 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103 37

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut 1 (5) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-152 Trafiknämnden SL Access lägesrapport och förslag till forts utveckling samt projektavslut Sammanfning SL:s nya biljett- och betalsystem SL Access med biljetter

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m.

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m. Beslut Dnr 2007-10-30 550-2007 AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m. Datainspektionens

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR TELEKOM IDAG PRESENTERAR 25 APRIL BONNIER CONFERENCE CENTER I STOCKHOLM STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION TEMA REDO FÖR MOLNET MOLNTJÄNSTER Vad gömmer sig bakom begreppen? I PRAKTIKEN Ta del

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Mobile Marketing 360

Mobile Marketing 360 Mobile Marketing 360 Sveriges första heltäckande rapport och event om mobil marknadsföring Var med och sätt den mobila agendan i Sverige under 2012 och framöver! Hej! Vi har alla sett hur mobilt har slagit

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

2011-10-17 Version:1.1 Landstingsledningen via Tommy Skau Mallversion 1.3. Uppdragsbeskrivning

2011-10-17 Version:1.1 Landstingsledningen via Tommy Skau Mallversion 1.3. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivning 1(7) Uppdragsbeskrivning Studentmedverkan i vårdens n Uppdragsbeskrivning till ansvariga samordnare/verksamhetsutvecklare på centrumnivå, kontaktpersoner på enhetsnivå samt VFU-kansliet.

Läs mer

En hållbar väg från pärm till skärm?

En hållbar väg från pärm till skärm? En hållbar väg från pärm till skärm? - om vårt förändringsprojekt inom dokument- & ärendehantering Johanna Fransson, projektledare Åsa Jarlstam, systemförvaltare Stadskontoret Malmö stad 18 förvaltningar

Läs mer

KS 11 15 JANUARI 2014

KS 11 15 JANUARI 2014 KS 11 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Datum 2013-12-17 Diarienummer KSN-2013-1048 Kommunstyrelsen Fördelning av investeringsmedel för utveckling av e-tjänster till utveckling

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Försäkringskassan i förändring Service Design Digital strategi & erbjudande Digital Tjänstedesign

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

KONCEPTUALISERINGSPROCESSEN. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERINGSPROCESSEN. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERINGSPROCESSEN Arbetsprocessen PCP-konceptualiseringsmodellen enligt vad som sägs i kompetensstrategin, vilken ger alfa- och betaversioner efter en femdelad struktur, däribland Konceptet i

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?'

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Anders'Eriksson' Vd'för'VBS.'Återförsäljare'för'bl.a.'DirectSmile,' Taopix,'Pageflex'iWay,'Pageflex'Storefront'

Läs mer

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM ID-KORTTILLVERKNING HR-SYSTEM TIDSSYSTEM PS SECURITY Giltigt tom. 2015-12-31 BESÖKSSYSTEM LUNCHSYSTEM Lisa nder sson WEBBGRÄNSNITT SERVICESTTION Stockholm BIBLIOTEK PSSERSYSTEM BETLNINGR COPY-PRINT IDC

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Vad pågår inom området bastjänster

Vad pågår inom området bastjänster Vad pågår inom området bastjänster Vägledning för automatiserad samverkan publicerad Tjänstetyper enligt e-delegationen Tjänstekatalog Tjänstetyper Egna e-tjänster Gemensamt producerade tjänster Myndighets

Läs mer

Garp 3.19. Ett urval av nyheter

Garp 3.19. Ett urval av nyheter Garp 3.19 Ett urval av nyheter Försäljning/Order/CRM SMS-/E-postutskick Nytt formulär där du anger det meddelande du vill skicka som SMS/e-post, istället för att skriva det i ett e-mail. Det finns också

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer