E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby"

Transkript

1 E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

2

3 ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna processer Samordnad leverantörs-anslutning Följa upp nyckeltal/resultatindikatorer Färdplan PEPPOL Nya ramavtal? Öka användning av PEPPOL Nationell spridning av PEPPOL i fokus Fortsatt leda OPENPEPPOL Postaward community E-SENS leder svenska arbetet Fokus att genomföra piloterna Informera bredare om möjligheterna för intresserade i andra områden Digitalisering Stabsroll att stödja Näringsdepartementet Uppdrag kring ITkostnader, riskprojekt och IT-mognad Nyttofokus säkerställa att effekter realiseras 3

4 EU-kommissionen driver på om e-faktura med nytt direktiv Obligatoriskt 2018 för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med ny europeisk standard. Möjligt för enskilda medlemsländer att införa mer långtgående reglering än vad som krävs i direktivet. Svensk lagstiftningen behöver anpassas på grund av EU-direktivet. Finns då möjlighet att se över om andra insatser kan göras för att främja ökad e-fakturering. 4

5 Regeringen vill gå ett steg längre med e-fakturering E-fakturering bidrar till högre kvalitet och effektivitet i verksamheten och kan också bidra till att minska miljöpåverkan. Uppdrag till ESV om analys av konsekvenser av eventuellt krav på e-fakturering för fakturor som skickas till offentlig sektor. - Bred förankring hos intressenter. - Ge förslag till stödåtgärder. - Följa upp realiserade effekter. Avrapportering senast 31 maj. 5

6 Frågeställningar krav på enbart e-faktura till off. sektor Vilka kostnader och nyttor uppstår för köpare resp. säljare? Tid, Pengar, Kvalitet, Miljö Vad bör omfattas av ett sådant krav? Eventuella undantag? Vad är en lämplig tidsplan? Behövs det stödåtgärder vid genomförandet? Andra synpunkter och förslag? 6

7 Många tog chansen att påverka Dialogmöten 10 och 20 mars Remissmöte via SKL Synpunkter via webb Möten och intervjuer E-post 7

8 Några övergripande slutsatser Enbart e-faktura till offentlig sektor från nov 2018 Bra med lagkrav för att realisera de nyttor som finns Olika typer av stöd behövs under ett flertal år E-faktura är hanterbart för små företag 8

9 Varför lagkrav? Efter 10 år med e-faktura inom offentlig sektor återstår mycket att önska vi kan bättre Hög tid att ta hem nyttorna Det verkar finnas en bred samsyn om att tiden är mogen 9

10 Bra för alla, men lagkravet mest för kommuner och landsting Statliga myndigheter Kommuner och landsting Varu- & tjänsteleverantörer (mnkr) 10

11 Vad döljer sig bakom siffrorna? Kostnader Offentlig sektor Information och stöd Varu- och tjänsteleverantörer Ev. anpassning av IT-stöd Nyttor Tidsbesparingar Slipper kostnad skanna fakturor Brev- & portokostnader 11

12 Konsekvenser för miljön Det finns en positiv miljöpåverkan i form av minskade koldioxidutsläpp och minskad energiförbrukning. Sambanden är komplexa och mångfacetterade Effekterna reduceras kraftigt om e-fakturor skrivs ut Förändrade arbetssätt kan ge ringar på vattnet för andra digitala lösningar 12

13 Fortsatt arbete bör ha fokus på nyttorealisering Det är en utmaning för alla aktörer att fatta beslut om hur frigjord tid ska användas ESV kan få ett utvidgat uppdrag att stödja myndigheternas nyttorealisering Ska kommuner och landsting delta i ett sådant arbete? 13

14 Ett datum för alla november 2018 ESV föreslår att regeringen kan överväga att ge undantag under 2 år för företag < 5 anställda 14

15 Tidplan i sammanhang EU-initiativ Standardiseringsarbete PC 434 Maj 2017 Standard publicerad Nov 2018 Deadlines Dir 2014/55 Nov 2019* Reglering i Sverige Färdplan PEPPOL Beslut ESV föreskrift Lagstiftningsarbete Svensk lag beslutad Föreskrift PEPPOL träder i kraft Svensk lag träder i kraft Stödjande åtgärder Sverige Upphandling av ramavtal för e-handel Information och stöd via SFTI Leverantörer Tidigare start möjlig Förbereda, anpassa verksamhet och IT, driftsätta Leverantör redo Offentlig sektor Tidigare start möjlig Förbereda, anpassa verksamhet och IT, driftsätta Köpare redo * Möjlighet till extratid för kommuner och landsting enligt direktivet.

16 Tidplan i sammanhang EU-initiativ Standardiseringsarbete PC 434 Maj 2017 Standard publicerad Nov 2018 Deadlines Dir 2014/55 Nov 2019* Reglering i Sverige Färdplan PEPPOL Beslut ESV föreskrift Lagstiftningsarbete Svensk lag beslutad Föreskrift PEPPOL träder i kraft Svensk lag träder i kraft Stödjande åtgärder Sverige Upphandling av ramavtal för e-handel Information och stöd via SFTI Leverantörer Tidigare start möjlig Förbereda, anpassa verksamhet och IT, driftsätta Leverantör redo Offentlig sektor Tidigare start möjlig Förbereda, anpassa verksamhet och IT, driftsätta Köpare redo * Möjlighet till extratid för kommuner och landsting enligt direktivet.

17 En bred palett av stödjande insatser för att få fullt genomslag Flerårig informationskampanj Stödfunktioner via SFTI Utbildningar Telefonsupport Validering och stöd för systemleverantörer Öppen infrastruktur IT-stöd via ramavtal 17

18 Många bra lösningar för olika leverantörer att skicka e-faktura Leverantör Portal Virtuell fakturaskrivare Operatör Olika lösningar för företag med olika mognad Affärssystem Egen integrationsprogramvara 18

19 Köparen kan behöva flera lösningar som passar olika leverantörer Köpare Ofta en operatör för att ta emot e-faktura Operatör Egen integrationsprogramvara EFH-system alt inköpssystem En fakturaportal är bra för mindre företag Portal Än så länge behöver man skanna pappersfakturor Skanningtjänst 19

20 Översiktlig bild it-stöd för e-faktura Leverantör Köpare Portal Virtuell fakturaskrivare Operatör Operatör Affärssystem Egen integrationsprogramvara Egen integrationsprogramvara EFH-system alt inköpssystem Portal Skanningtjänst 20

21 PEPPOL knyter samman och river barriärerna Skapat för interoperabilitet i flera plan Stopp för samtrafiksproblem Öppna flöden underlättar anslutning 21

22 Öppna flöden E-faktura accepteras från alla varu- & tjänsteleverantörer. Inga skriftliga avtal eller tester. En tydlig mottagningsfunktion etablerad. Möjlighet till massanslutning. Mindre administrativt arbete. Nytt sätt med upplevelse av mindre kontroll. 22

23 Hur påverkas de små företagen Inledningsvis uppstår kostnader för att hantera e- fakturor i form av systemstöd och tid för att nya rutiner Det finns enkla etablerade lösningar idag som t.ex. portaler och virtuella skrivare Vi ser att portaler ska vara kostnadsfria för leverantörerna På några års sikt tror vi att nyttorna överstiger kostnaderna för de små företagen Ett lagkrav kan också innebära framväxt av nya tjänster som riktar sig till små företag som underlättar fakturering mm 23

24 För fortsatt diskussion Konsekvenser för företag som skickar pappersfakturor efter nov 2018 Undantag för olika typer av fakturor t.ex. sekretess Incitament för små företag att skicka e-faktura t.ex. kortare betaltider 24

25 Och vad händer nu då? ESV:s förslag bereds i Regeringskansliet Lagstiftningsarbete tar vid i nästa steg - åtminstone för svensk implementering av EU-direktivet - sannolikt även förbud pappersfakturor ESV fattar beslut om ny upphandling av ramavtal för e- handelslösningar Involvera er i SFTI redan nu för att lära er mer och påverka e-handel och e-fakturering i offentlig sektor 25

26 Avslutning ESV ser positivt på en lag om e-faktura till offentlig sektor Lagkravet föreslår vi träder i kraft i november 2018 Kritiska framgångsfaktorer är en rad olika stödinsatser och att ESV upphandlar ett nytt ramavtal för e- handelstjänster Bra för miljön, effektivisering och små företag 26

27 Frågor och funderingar? 27

28 Anderz Petersson Eva Lindblom

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1

Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1 Leverantörsdag IT & telekom 2015 Sid 1 Dagens program 08.30-09.00 Registrering, kaffe & smörgås 09.00-09.10 Välkomstord Ylva Grahn Agering, avdelningschef på Statens inköpscentral 09.10-09.50 Nya EU-direktiv

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer