Kollektivtrafiknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivtrafiknämnden"

Transkript

1 Kollektivtrafiknämnden Anna Bothom Avd Försäljning BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr [Diarienummer] 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Utökad omfattning av studeranderabatt i kollektivtrafiken i Skåne för studenter som läser vuxenutbildning. Ordförandens förslag 1. Kollektivtrafiknämnden beslutar att samtliga som studerar på en vuxenutbildning, med en studietakt på minst 75 % över en hel termin, ska erbjudas studeranderabatt i kollektivtrafiken i Skåne. 2. Den nya omfattningen ska börja gälla from vårterminen Sammanfattning av ärendet Utmaning med dagens utformning av studeranderabatt: Idag har Skånetrafiken svårt att verifiera vilka utbildningar som är eftergymnasiala, då det verifieringssystem som finns inte kan dela upp studentgruppen vuxenutbildningar i olika kategorier. Manuell hantering krävs, vilket medför att rabatten ibland ges till fel personer och att personer som egentligen skulle haft rabatten nekas. En utbildning anses i kundens ögon som eftergymnasial om kunden går den efter 3- årigt gymnasium. Exempelvis folkhögskoleutbildningar. Dessa kunder läser på heltid och har lika mycket studiemedel och lån som ex universitets- och högskolestuderande per år Vi får många samtal och kundärenden från skolor och elever som känner sig diskriminerade. Kommunerna bör ta ett ansvar och hjälpa till med finansiering men när inte detta sker så är det viktigt att vi gör det.att utöka omfattningen av studeranderabatten får positiva effekter då alla studerandegrupper får samma villkor och förutsättningar samt administrationen minskar avsevärt. Detta uppväger definitivt kostnaderna för den utökade omfattningen. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Postadress: Skånetrafiken, Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum [Datum] 2 (5) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionfullmäktige beslöt vid sammanträdet den att uppdra åt nämnden för kollektivtrafik att från och med inleda försöksverksamhet med studeranderabatter avseende periodkorten inom Skånetrafiken. Syftet till beslutet var att man vill att Skåne skall framstå som en välkomnande region och en studeranderabatt gynnar ökad rörlighet. Krav för rabatt i dagsläget: - Studietakt minst 75 % över en hel termin (15 veckor). - Universitet, högskole- eller annan eftergymnasial utbildning. (D v s utbildningar där gymnasiekompetens krävs för att bli antagen och utbildningen klassas som eftergymnasial av CSN.) Sveriges studenter delas upp i 3 olika studentkategorier: 1. Gymnasieskola 3-årig gymnasieutbildning (efter 9-årig grundskola). Vårt erbjudande: Gymnasiekort/läsårskort som kommunerna köper in samt terminskort som säljs till privatpersoner över disk. Kommentar: Denna kategori fungerar utan problem. 2. Vuxenutbildningar Här finns 3 olika kategorier: 2.1. Komvux. Gymnasiala utbildningar. Vårt erbjudande: Jojo Skola. Detta erbjudande är mer riktat för försäljning till kommunerna och inte lika attraktivt för privatpersoner. Kommentar: Något större behov finns inte då de flesta läser på hemorten och kommer inte upp i 4-6 zons kort. Många som inte studerar på heltid, dvs mindre än 75%. Denna kategori får Mecenatkort märkt VUX. 2.2 Folkhögskola. Gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Flertalet är dock gymnasiala. Vårt erbjudande: Vi erbjuder Jojo Student endast till de som läser på eftergymnasial nivå (och minst 75 % över en termin). Kommentar: De allra flesta som skickar in ärenden/synpunkter på studentrabatten och som kontaktar media tillhör denna grupp. Många folkhögskolor ligger utanför de större städerna och eleverna är beroende av att åka kollektivt dit dagligen, då utbildningarna är på heltid. Stort

3 Datum [Datum] 3 (5) önskemål om att de skall omfattas av rabatten. De som uppfyller kraven visar studiemedelsbeslut från CSN. De som inte tar studiemedel visar intyget som finns på Skånetrafikens hemsida. Det är stort missbruk av intyget, skolan fyller i trots gymnasial utbildning. Denna grupp får Mecenatkort märkt VUX. En verifiering kan göras mot vårt krav om 75 % studietakt, men det går inte att lägga in en verifiering för om utbildningen är på gymnasial eller eftergymnasial nivå. 2.3Yrkeshögskola: Alla utbildningar är eftergymnasiala. (Innefattar även KY). Vårt erbjudande: Jojo Student om studietakten är minst 75 %. Köper Jojo Student genom att visa att man är behörig genom att visa studiemedelsbeslut från CSN eller Skånetrafikens intyg på hemsidan om kunden inte tar studiemedel. Kommentar: Denna grupp erhåller rabatt om studietakt på minst 75 % uppfylls. Från och med hösten 2012 får denna grupp ett Mecenatkort likt det universitet och högskolor har, framtaget för yrkeshögskolor. Dessa kort kan få vår logotyp om kunden läser på minst 75 %. Vissa som går under kategorin Yrkeshögskola är kompletterande utbildningar där gymnasiekompetens krävs för att bli antagen, men studiebidrag ges som om utbildningen vore gymnasial. Det ställer till det oerhört mycket för oss, och kundservice tvingas göra listor för vilka skolor/utbildningar som är OK för vår rabatt. 3. Universitet och Högskola Alla utbildningar eftergymnasiala. Vi behöver endast få studietakten bekräftat. Vårt erbjudande: Jojo Student om studietakten är minst 75 % (22,5 HP). Verifierar att man är behörig genom att uppvisa Mecenat- eller Studentkort. Kommentar: Denna kategori fungerar utan problem. Förslag till förändring: Utöka omfattning av studentrabatten så hela kategorin vuxenutbildning omfattas av rabatten. Från och med hösten 2012 får samtliga som går en vuxenutbildning och som tar studiemedel ett Mecenatkort märkt VUX. På dessa kort kan vi få Skånetrafikens logotyp, förutsatt att studenten läser minst 75 %, utan kostnad. Då kan alla som läser heltid (= minst 75 %) på Komvux, Folkhögskola och yrkeshögskola (inklusive KY och kompetensutbildningar) få tillgång till vår rabatt. Alla studenter som är berättigade till rabatt har då ett kort med logotyp att visa

4 Datum [Datum] 4 (5) upp. Från och med vårterminen 2013 kan vi då säga att alla som har ett Studentkort eller Mecenatkort med vår logotyp är berättigade till rabatten enkelt! Vi i Skåne skiljer oss från de andra när vi kräver att utbildningen skall vara på eftergymnasial nivå. Övriga THM kräver att det skall vara en vuxenutbildning i studentgrupp vuxenutbildning eller en universitets- eller högskoleutbildning. Studietakten skall vara minst 75 %. Studiemedel från CSN är inget krav. Gymnasieskolor omfattas inte av rabatten. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Antal som använder sig av erbjudandet: Idag finns totalt ca studenter på universitet, högskola och yrkeshögskola i Skåne. Av dessa är det ca som köper Jojo Student, ca 16,5%. Ger vi rabatt till samtliga vuxenutbildningar får det följande kostnader: Komvux-studenter som läser minst 75 % och som pendlar mer än 4 zoner anses vara ett mindre antal och kommer inte ge någon betydlig negativ effekt på intäkterna. Yrkeshögskolor; Intäkterna påverkas inte av ändringen. Antalet folkhögskolestudenter i Skåne är totalt ca 3500 personer. Ungefär 16,5 % av Skånes studenter köper Jojo Student idag, vi förutsätter att behovet hos studenter vid folkhögskolor är det samma. Det skulle innebära att 550 fler studenter kommer att köpa Jojo Student. Fördelar vi försäljningen procentuellt på de 3 periodkorten vi rabatterar idag innebär det att vi per år kommer att ge ytterligare ca kr i rabatt. I gengäld genererar det en del nya kunder såsom bilåkare som väljer att åka med Jojo Student istället. Vi beräknar att det tillkommer cirka 100 nya kunder vilket generar en intäkt på cirka kr. Detta får anses som en liten kostnad jämfört med den administration vi lägger ner. Skånetrafiken får in många kundärenden som vi skulle undvika genom att ändra reglerna. Vi lägger ner mycket tid personalmässigt på att hantera dessa situationer, vilket kostar och kräver mycket personalresurser. Vi skapar också en rättvisa i rabattsystemet som är betydelsefull. Då kommunerna inte tar sitt ansvar är det viktigt att vi gör det. Den sammanfattande bedömningen är att den utökade kostnaden på kr uppvägs av minskat resursbehov (personal som istället kan fokusera på försäljning/förbättringar) och att vi undviker badwill & negativ publicitet. Juridisk bedömning Samråd har skett med avdelningen för juridik och deras synpunkter har beaktats. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.

5 Datum [Datum] 5 (5) Kopplingar till policyer och övergripande beslut Regionstyrelsen Försöksverksamhet med studerande rabatt Dnr Regionstyrelsen Beslut om att ändra priserna för studentkort från 20% till 30% rabatt inom Skåne. Dnr Regionfullmäktige fastställde beslutet Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. Hur uppföljning ska ske En uppföljning av kostnader och antal sålda kort bör ske terminsvis. Samverkan med kundgrupper Samtal/kunddialog har kontinuerligt förts med lärosäten, studentkårer, elever samt föräldrar. Mats Persson Ordförande Henrik Dagnäs Direktör

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Lärare i vuxenutbildningen: stort engagemang små möjligheter

Lärare i vuxenutbildningen: stort engagemang små möjligheter Lärare i vuxenutbildningen: stort engagemang små möjligheter Rapport från Lärarförbundet 2014-06-17 Vuxenutbildningens lärare saknar möjligheter att förverkliga en undervisning som anpassas till varje

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Malmö Stadskontor Avdelning för Integration och arbetsmarknad Emma Söderman i samarbete med Britta Ström Sammanfattning

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer