Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator"

Transkript

1 Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

2 Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling på stadsledningskontoret och på webbenheten som huvudredaktör för webbplatsen goteborg.se, den kanal där e-tjänsterna publiceras Intresseområden som berör mina tjänster: Verksamhetsutveckling Processutveckling IT, kommunikation, information Interaktion, design, webbutveckling E-samhälle Mobil: goteborg.se/etjanstutveckling

3 Om e-tjänstutveckling i Göteborgs Stad E-tjänstutvecklingstartade 2009 (då under namnet e-tjänstakuten). E-tjänstutveckling är en arbetsgrupp som stödjer och orienterar de verksamheter i Göteborg som har behov och intresse av att framställa en eller flera e-tjänster. Stödet omfattar hela processen från idéanalys till den tekniska produktionen. E-tjänstutveckling använder sig av stadens vägledning för e-tjänster. Alla e- tjänster genomgår samma utvecklingsprocess från idé till lanseringen. Användning av gemensamma processer för att utveckla e-tjänster sparar tid och resurser och ger nyttan. E-tjänstutveckling stödjer verksamheten i processer och förståelse av effektiviteten som medför att använda stadens gemensamma IT-infrastruktur

4 e-tjänstakuten Framställning av e-tjänster (en för en) Vägledningen tas fram e-tjänstutveckling E-tjänstplattformen, formulärfabriken E-legitimation, mina sidor Samordnad e-tjänstutveckling 2013 E-förvaltning medborgarservice

5 Hur arbetar e-tjänstutveckling? Arbetsgruppen består av en projektkoordinator och ett tekniskt team Vi erbjuder: Stöd till processorienterad verksamhetsutveckling Stöd med projektledningsarbetssätt Stöd till upphandling av IT-leverantörer, projektledare Integrering av IT-nyttan i verksamheten Stöd till dokumentation och kommunikation över förvaltningsgränser Stöd med att få en enhetlig syn på service till medborgare Vi får fram underlaget som verksamheten kan godkänna för framtagning av e- tjänsten

6 Processkartan för att etablera en ny e-tjänst Processen startar alltid med ett identifierat behov för ny e-tjänst hos verksamheterna, sedan följer tre steg: 1. Utreder effekter och behov av e-tjänst 2. Besluta om att bygga en e-tjänst E-tjänstutveckling Verksamheten Intraservice 3. Bygga e-tjänsten

7 E-tjänstutvecklings steg 1 (utredning) innebär E-tjänstutveckling 1. Utreder effekter och behov av e-tjänst Beskrivning av e-tjänst Effektkartläggning Identifiera effekthemtagning Genomför process-och informationskartläggning

8 och det tekniska underlaget Genomför systemkartläggning Kvalificera e- tjänst som enkel eller komplex Ta fram beslutseller kostnadsunderlag som leder till att Verksam -heten 2. Besluta om att bygga en e-tjänst

9 Om effektkartläggning och nyttohemtagning Effektkartläggninghar till syfte att mer i detalj identifiera målgrupper och vilken effekt tjänsten ska ha gentemot dessa målgrupper. En konkretisering av effektkartläggning görs via user stories Identifiering av effekthemtagningsmöjligheter för målgrupper görs med e-kalkylen Kunden anger vilka mätmetoder ska införas i uppföljningen för att säkerställa att effekter uppstår i drift och förvaltning. Kunden utser en ansvarig i verksamheten för nyttohemtagning: det gäller att definiera vilka nyttor som är lämpliga att mäta. mimi lopez, e-tjänstutveckling

10 E-kalkylen E-kalkyl är en gratis webbtjänst -utvecklad av Göteborgs Stad och inuse, som hjälper dig att enkelt se vad du skulle spara i tid och pengar på att skapa en e- tjänst. Du kan få reda på hur lång tid det tar att hämta hem investeringen. Så här fungerar det: 1. Fyll i uppskattningar för din tjänst (ex. Tidsuppskattning per ärende, volym, kostnader) både före och efter att e-tjänsten är på plats. 2. Se besparingen du kan göra i tid och pengar med hjälp av e-tjänsten. 3. Ladda ner din e-kalkyl som PDF eller Excel-ark. Du kan också skicka en länk din e- kalkyl med e-post. mimi lopez, e-tjänstutveckling

11 Vad har e-kalkylerna visat hittills? E-kalkylen ger en tydlig indikation omidén för en e-tjänst är gångbar baserad på nyttoberäkningen Den anger en samlad uppskattning av den potentiella totala nyttan (bruttonyttan) utifrån kostnadsanalys av nuläget Den utgår från nuläget till ett bör-läge och får fram en beräkning av tid och kostnad som en e-tjänst besparar Alla e-tjänster som hittills har producerats i Göteborg har utgått från en beräkning av nyttan som har uppfyllt dessa kriterier och har återbetalat insatserna med råge Staden har fokus på effektivitet och verksamhetsnytta mimi lopez, e-tjänstutveckling

12 Exempel på e-tjänster och nyttorealisering Det har framställts cirka 30 st. e-tjänster sedan 2009 Bland de populäraste e-tjänster är ansökan till förskola, mina parkeringstillstånd, ansökan till kulturskola, hitta stiftelser E-tjänsterna har en variation på egenskaper då de har kommit till i olika perioder av e-tjänstutveckling Vissa nyttjar e-legitimation, andra består av e-formulär, andra fungerar som uppslag av information och dokument De hämtar nyttan utifrån två perspektiv: verksamhetens och medborgarperspektivet Tre exempel som visar det: mimi lopez, e-tjänstutveckling

13 Trafikkontoret: mina parkeringstillstånd Syfte: hantera p-tillståndsansökningar effektivare, snabbare och öka tillgängligheten för verksamhet och medborgare startläge med e-tjänst nyttohemtagning Manuell hantering av 1300 ansökningar/mån E-formulär rakt in i systemet Egenwebbhantering via inloggning (E-leg) Samla in all info Verksamhetssystem Bättrearbetsmiljö Ingaautomatiserade processer Kontrollprocesser och ansökan via webben Färre besökare, mindre supporttid,hög kvalitetssäkring 4 handläggare heltid 1 tjänst behövs 3 tjänster för kvalificerade arbete 3 veckor per ärende 3 dagar Direkt p-tillstånd

14 Miljöförvaltningen: registrera livsmedelsverksamhet Syfte: kunden ska få det lättare att skicka ansökan för registrering av sin livsmedelsverksamhet. Verksamheten ska effektivisera processer och få mer resurser för att utveckla sig mot 24-timmars myndighetsmål. startläge med e-tjänst nyttohemtagning Manuell hantering av registreringsärenden Ärendet väntetid: 10 dagar Tid peranmälan: 1 tim x st. anmälan/år Uppgifter går rakt in i systemet Direktregistrering och direkt klassning Tid peranmälan: 10 minuter Frigör kvalificerad tid för verksamheten Kunden får direkt svar och tillstånd Cirka en heltidstjänst Avgift: kr Avgift: 600 kr Lägre kundavgift

15 Hitta stiftelser Syfte: att presentera för användaren hela utbudet om stiftelser och fonder (170 mkr) med korrekt information och ansökningsdokument och förbättra den administrativa hanteringen. startläge med e-tjänst nyttohemtagning Informationenfinns i en databas och är inte sökbar för användarna Användarnaringer per telefon för att få hjälp Utskriftav blanketterna gjordes för ev. behövande Manuella enkla servicerutiner Informationär sökbar på webben och strukturerad utifrån användarens behov Informationsom gäller finns, även telefontider Övervägeratt sluta skriva ut pappersblanketter Ny bild av processer och verksamhetsutveckling Användarensparar tid och kan hitta stiftelser som de är behöriga att söka Frigjord tid samtidigt som flera hittar till stiftelser Marginellminskning av utskrivna blanketter Insikt omplanering av vidareutveckling

16 e-tjänstutveckling : nyttorealisering Ökad förståelse för verksamhetsutveckling. Ökad kunskap om processorienterad verksamhetsutveckling. Ökad förståelse för IT som verktyg för verksamhetsutveckling. Ökat fokus på medborgarservice. Ökad förståelse för vikten av kommunikation och kanaler. Ökad förståelse för stadens perspektiv. Ökad förståelse för hur system, processer, roller och funktioner hänger ihop. Bättre rutiner för att delta i och arbeta i projekt. Ökat samarbete över förvaltningsgränser. Nöjda och mycket nöjda medarbetare och kunder. Ökad kompetens inom webb och andra specialistområden. Ökad meningsfullhet tack vare utvecklingen på jobbet.

17 Från e-tjänster till e-förvaltning och medborgarservice Med e-tjänst menar vi alla slags tjänster som förmedlas via en elektroniskt kanal (webben, mobiltelefon, läsplattor, etc.) Idag utvecklas e-tjänsterna med hjälp av stadens e-tjänstplattform. Med e-förvaltningmenas att processerna i ett arbetsflöde är helt automatiserade. Möjligheten att koppla samman processer och tjänster ligger som närmaste uppdrag Konsument och medborgarserviceansvarar för huvudkanalerna webb och telefoni i ett kontaktcenter och nu även samordning av e-tjänstutvecklingen i staden. Den nya förvaltningen startade 1 januari 2013.

18 Effektkedja för verksamhetsutveckling Möjliggörare Utvecklingsinsatser Förändringar Nyttor Verksamhetsmål Webbportalen e-tjänstplattform Ny förvaltning Effektivisering Medborgarservice, e- förvaltning, e- demokrati Nytt koncept för goteborg.se stadens webbkanal e-tjänstutveckling Konsument och medborgarservice Centralisering av stadens service = kvalitetssäkring Ökad servicekvalitet för invånare, företagare och besökare mimi lopez, e-tjänstutveckling

19 Kontakt och information Mimi Lopez goteborg.se/etjanstutveckling

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Rapport till Götapriset, 2015-04

Rapport till Götapriset, 2015-04 Säkrare, effektivare och enklare Skaraborgs 15 kommuner har en gemensam socialjour som hanterar akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid. Tidigare arbetssätt innebar att handläggare inom socialjouren

Läs mer

Investering 2015 - IT

Investering 2015 - IT 2015-03-03 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering 2015 - IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar.

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015

e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015 STENUNGSUNDS KOMMUN e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015 Typ av dokument Strategi Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2009-06-08 85 Dokumentägare IT-chef Giltighetstid 2010-2015 Framtagen

Läs mer

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Öppen kommun Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Innehåll Bakgrund. 6-7 WM-datas koncept för en Öppen, Integrerad Förvaltning. 8-11 Öppen

Läs mer

Kartläggning av kundcenter

Kartläggning av kundcenter Kartläggning av kundcenter Stockholms stad Per Flensburg, Kerstin Grundén, Irene Bernhard, Annika Nåfors Innoveta Förord Detta är en delrapport i det första delprojektet Kartläggning i projekt Innoveta.

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010 Utvärdering av implementering av Kontaktcenter vid Jönköpings kommun November, 2010 Irene Bernhard, Kerstin Grundén Innoveta-projektet Högskolan Väst 1 Disposition Inledning MOA-modellen Resultat IS/IT

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer