Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i invånare, hälften i tätorten km 2 (=Skåne)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)"

Transkript

1 Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i invånare, hälften i tätorten km 2 (=Skåne)

2 Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: Antal elever: Ärenden i helpdesk/månad : Total datamängd: 4 Tb Personal it-avdelningen: 30

3 IT-strategisk historia Steg 1, 1997 Nytt operativ (Windows NT) Standardisering och konsolidering Kommungemensamma program Arbetsplats (pc, skrivbord, skrivare mm) Servrar, operativ, nät Steg 2, 2000 Central it-avdelning Konsolidering personella resurser E-handel E-tjänster Steg e-strategi

4 E-strategi 2007 Bakgrund Ny styrmodell (mål- och resultatstyrning) Integration styrdokument Sammanhållen planeringsprocess Syfte Visa på vilket sätt som informations- och kommunikationstekniken bäst kan bidra till förverkligandet av Skellefteå kommuns övergripande vision.

5 Vision Önskat läge Skellefteå kommunkoncern 2007 Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i Skellefteå årets tillväxtkommun! Medborgare/ kund Utveckling/ tillväxt Ekonomi Medarbetare Arbetssätt/ processer Nöjda medborgare och kunder (1) God livsmiljö med goda och rättvisa levnadsvillkor (2) Bra företagsklimat (3) Befolkningstillväxt (1) Fler arbetstillfällen (2) Hög utbildningsnivå (3) Strategiskt utbyte med omvärlden (4) God ekonomisk hushållning (1) Effektivt resurs nyttjande (2) Utveckla och stärka kommunens tillgångar (3) Motiverade medarbetare med rätt kompetens (1) Hälsosamma arbetsplatser (2) Fungerande processer med delaktighet (1) Nära, enkelt och öppet arbetssätt (2) NF NF NF NF NF Förbättra resultatet av nöjd medborgare / kundmätningar (1,2) Skellefteå bland Sveriges 80 bästa kommuner när det gäller företagsklimat år 2008 (3) Förbättrad livsmiljö (1,2) Öka barn- och ungdomsvänligheten i enlighet med FN:s barnkonvention (1,2) Mål invånare år 2008 (1) 200 nya arbetstillfällen per år (2) Öka utbildningsnivån med minst 1 % enhet per år (3) Antal nystartade företag ska uppgå till minst 300 per år (2) Fler samarbeten med strategisk inriktning (4) Mål Bibehållen finansiell styrka (1,2,3) Öka effektiviteten i resursnyttjandet (1,2,3) Mål Förbättra medarbetaroch ledarskapsindex med minst 0,1 indexenhet (1,2) Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan senast år 2008 (1,2) Väl fungerande kompetensförsörjning (1,2) Anställda ska erhålla önskad syssel- Mål sättningsgrad (1,2) Sjukfrånvaron ska minska med minst 1 % enhet per år (1,2) Gemensam kundtjänst i drift (1,2) Utveckla de viktigaste verksamhetsprocesserna (1,2) Öka koncernnyttan (1,2) Ökad samverkan mellan näringsliv, universitet & samhälle (1,2) Mål

6 E-strategi Skellefteå kommun 2007 Vision Önskat läge Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i Skellefteå årets tillväxtkommun! Bilaga Medborgare/ kund Utveckling/ tillväxt Ekonomi Medarbetare Arbetssätt/ processer Nöjda medborgare och kunder (1) God livsmiljö med goda och rättvisa NF levnadsvillkor (2) Bra företagsklimat (3) Ökat antal e-tjänster till nytta för medborgarna. Uppfylla den nationella strategin för vård-och omsorg. Ökad tillgänglighet till bredband. Webben ska vara medborgarnas naturliga kontaktväg för kommunal information och tjänster Ökad samordning av kunds processer Mål Befolkningstillväxt (1) Fler arbetstillfällen (2) Hög utbildningsnivå (3) Strategiskt utbyte med omvärlden (4) NF Skellefteå ska vara välkänd som en framsynt it-kommun. Ett delmål är att bli nominerad som Sveriges it-kommun 2007 Öka samarbetet med Näringslivet Kommuner Myndigheter Andra länder God ekonomisk hushållning (1) Effektivt resursnyttjande (2) Utveckla och stärka kommunens tillgångar (3) NF It-system ska vara lönsamma. Minska ägandekostnaden per dator Alla telefonanknytningar ska vara ip-baserade senast 2008 Motiverade medarbetare med rätt kompetens (1) Hälsosamma och flexibla arbetsplatser NF Ökade möjligheter till mobil o individanpassad arbetsplats It-stöden ska bli mer användarvänliga Alla medarbetare ska ha tillgång till de tjänster/funktioner de behöver i det gemensamma nätet senast 2008 Effektiva processer (1) Nära, enkelt och öppet arbetssätt (2) NF Ökad tydlighet i styrningen av IT Systematiskt tillvarata och använda idéer till utveckling Ökad samordning av itsystem inom koncernen Förenkla/förbättra itstödet för ökad verksamhetsnytta Mål Mål Mål Mål

7 Prioriterade områden Tillgänglighet och service Kundtjänst E-tjänster Webb Infrastruktur Alla hushåll ska ha tillgång till bredband Idag 95%, de flesta via fiber Nytta Modell för nyttoberäkning (forskningsprojekt)

8 Framgångsfaktorer Engagerad ledning Tradition av att samarbete är lönsamt Standardiserad och accepterad infrastruktur, energin kan läggas på nyttan Transparant planering

9 Gemensam kundtjänst Skellefteå kommun

10 Varför kundtjänst? Kritik mot den kommunala servicen Enklare för kunden att komma i kontakt med kommunen Snabbare handläggning av ärenden Effektivisering av verksamheten Minska kostnader

11 På vilket sätt kontaktar man kommunen? Telefon 87% 89% 89% Besök 17% 22% 23% E-post/Internet Brev/fax 10% 6% 2% 7% 8% 20% Nov 2006 Mars 2003 Apr 2001 Annat 1% 1% 1% Vet ej/ej svar 1% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 Telefonsamtal till Skellefteå kommun inkommande samtal/dag Ca 27% av de externa samtalen via växeln Medel, 50 % av samtalen besvaras Finns enheter där endast 20 % besvaras Många av samtalen är korta

13 Kontaktvägar till kundtjänst Välkommen till Skellefteå kommuns kundtjänst. Vill du prata med en person - vänta eller tryck 0. Gäller ditt ärende äldre- eller handikappomsorg, tryck 1 osv

14 Telefonmätning bas för kundtjänsten Automatisk mätning Volym Manuell mätning Innehåll Mätning på anknytningar Besvarade samtal Missade samtal Upptagna samtal Hela personalen räknar och kategoriserar sina samtal under en vecka

15 Överenskommelse om överföring av ärenden Nuläge Vilka frågor/ärenden flyttas Andra arbetsuppgifter som flyttas Akuta ärenden Hantering av telefonnummer Information

16 Uppdrag till förvaltningar Översyn av processer Förändringar av arbetssätt Förändringar av hur verksamhetssystem används Översyn av hemsida och medborgarassistent Checklistor Utbildning av kundtjänstpersonal

17 Mål Kunden i centrum Mer än 70% av frågorna får svar direkt av kundtjänsten Svar inom tre dagar Servicegaranti Var i handläggningen ligger ärendet Vad kommer att hända När ska det vara klart

18 Tekniskt stöd

19 Kunden kontaktar Skellefteå Varje inkommande samtal registreras i ärendesystemet. Samtal kopplas inte, ärendet skickas vidare med ärendesystemet. Handläggaren på förvaltningen kontaktar kunden. kommun

20 Måluppfyllelse kundtjänst. Målsättning är 70% för åtgärd 1 och % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vecka 3. Till förvaltning 2. Kundtjänst svarar och skickar beställning på utförande 1. Kundtjänst avslutar

21 Förankring Framgångsfaktorer Förberedelsearbete Ledningens stöd och engagemang Tydlig överenskommelse om ansvar Kontinuerlig uppföljning Kompetent personal Kundtjänst fungerar bara om samarbetet med förvaltningarna fungerar

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Förstudierapport Kommungemensam kundservice

Förstudierapport Kommungemensam kundservice Planerat startdatum: 2014-05-14 Planerat slutdatum: 2014-11-18 Beställare: Annbritt Ulfgren Sundberg, Kommundirektör Förstudieledare: Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare, serviceförvaltningen Förstudierapport

Läs mer

Investering 2015 - IT

Investering 2015 - IT 2015-03-03 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering 2015 - IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2013-2015

Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2013-2015 2013-01-11 Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2013-2015 1 Omslagsbild Omslagsbilden symboliserar ett flöde eller en process där vi kuggar i andras verksamheter och andra människor. Våra stödfunktioner

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 VGR IT

Verksamhetsplan 2015 VGR IT Verksamhetsplan 2015 VGR IT Inledning 2015 blir på många sätt ett spännande år. IT-utvecklingen går snabbt och det gäller att ta tillvara på de möjligheter som finns. VGR IT:s uppdrag är att vara den självklara

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är organiserad. Hur gör kommunen för att utveckla demokratin

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Ansökan till årets IT-kommun 2013

Ansökan till årets IT-kommun 2013 Ansökan till årets IT-kommun 2013 Inledning Västerås stad är en stad i ständig utveckling. Vår vision är Västerås staden utan gränser. Med det menas att vi öppnar för samverkan över kommungränserna både

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer