Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun"

Transkript

1 Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun

2 Innehåll Så arbetar vi med IT i vår verksamhetsutveckling. Hur samverkar vi med övriga kommuner och landstinget i Jönköpings län? Så förhåller vi oss till styrande förutsättningar som lagar och förordningar Hur kan man tillämpa industriella tankar på styrning inom kommun?

3 Min bakgrund IS/IT-chef och CIO i Jönköpings kommun sedan 2003 IT-chef Mora, Ludvika, Borlänge Verkställande tjänsteman Sambruk Stora Kopparberg, SSAB

4 Min vardag i Jönköpings kommun invånare i kommunen kollegor i kommunen 99 - kollegor på IS/IT-avdelningen PC i kommunen telefoner/mobiltelefoner IS-system, stora och små

5 Följande har slagit mig vid jämförelse mellan kommuner och industri

6 Kommuner Industrin Politiskt styrt Marknadskrafter styr Fokus på nytta, men otydlig hemtagning Tydlig fokus på nytta vid investeringar Beslut på olika nivåer, inte alltid samordnade Tydlig beslutshierarki Ibland oförutsedda lag-/regeländringar Ibland oförutsedda marknadshändelser

7 Kommuner Industrin LOU, reglerat Egna upphandlingsregler Beställarkompetens? Tydligt kravställande och ägande av IT-system. 290 gör i princip samma sak, låg grad av samverkan. Samarbete vanligt, både med leverantörer, konkurrenter, mfl.

8 Kan man trots detta tillämpa industriell inriktning på kommunal IT?

9 Vi har försökt inom några områden, t ex Verksamhetsutveckling Samverkan Effektvitet i drift och kommunikation Effektiv helpdesk

10 Vi har försökt inom några områden, t ex Verksamhetsutveckling Samverkan Effektvitet i drift och kommunikation Effektiv helpdesk

11 Så arbetar vi med IT i vår verksamhetsutveckling ett praktiskt exempel

12 75%.av alla kontakter gäller information eller generell rådgivning. När blir mitt ärende klart??

13 Konsekvens Våra handläggare hinner inte med. De störs hela tiden och kan inte ägna sig åt komplexa ärenden.

14 Vi behövde ett nytt arbetssätt! Telefon Handläggare Förvaltning

15 Vi behövde ett nytt arbetssätt! Telefon Kontaktcenter Handläggare Förvaltning Mål: besvara 80% av inkommande ärenden

16 Men. Vi hade: ingen organisation för detta inte all nödvändig kompetens inte insikten spridd till alla i organisationen inget lämpligt systemstöd

17 Insikt, kompetens, organisation Vi startade ett projekt tillsammans med förvaltningarna Vi anställde en KC-chef med erfarenhet från kundcenter Vi bildade en ny enhet med ny yrkeskategori Kommunvägledare!

18 Vi utvecklade ett systemstöd! Telefon Kontaktcenter Handläggare Förvaltning Innoveta

19 På köpet fick vi ett verktyg för enkla e-tjänster! Telefon Kontaktcenter Handläggare Förvaltning Webb E-tjänst

20 Kontaktcenter i Jönköpings kommun Kontaktcenter öppnade i oktober medarbetare Hanterar ärenden per vecka

21 Hur samverkar vi med övriga kommuner och landstinget i Jönköpings län?

22 Smaklig måltid??

23 Hur ska vi ta till oss alla gemensamma initiativ?

24 Vi kan inte göra allt själva. Vi måste samarbeta.

25 Samgående Sam-trappan Samarbete Samverkan - ta steg för steg Samförstånd Framtagen inom Sambruk Samtal

26 Vi har bildat ett regionalt e-utvecklingsråd! 13 kommuner i Jönköpings län och landstinget deltar

27 Vi har bildat ett regionalt e-utvecklingsråd! Gemensamma projekt, tex Enkla e-tjänster Kontaktcenter Nationell elevplattform E-arkiv Kompetensutveckling

28 Hur kan man tillämpa industriella tankar på styrning inom kommun?

29 Höj produktiviteten väsentligt inom offentlig sektor. Med ett ambitiöst angreppssätt finns goda skäl att tro att produktiviteten i den offentliga sektorn kan höjas procent de närmaste 10 åren (med bibehållen kvalitet).

30 Viktiga komponenter inkluderar: mer ambitiösa målsättningar, högre transparens kring resultat, en konsolidering av Sveriges offentliga förvaltningsstruktur (främst kommunerna), och en nationell kompetens för offentlig upphandling.

31 Styrning av kommuner Demokrati och insyn Går det att kombinera? Myndighetsutövning Effektiv administration

32 Kommunfullmäktige Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd KS Fritid Kultur Miljö Räddntjänst Socialtjänst Stadsbyggn. Stadskontor Tekniska Utbildning IS/IT???

33 Kommunfullmäktige Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd KS Fritid Kultur Miljö Räddntjänst Socialtjänst Stadsbyggn. Stadskontor Tekniska Utbildning Vi har samma kunder invånare, näringsliv, föreningar, besökare IS/IT

34 En utmaning, minst sagt

35 I industrin hade vi börjat styra och samordna stödprocesserna! Demokrati och insyn Myndighetsutövning Effektiv administration

36 Kommunfullmäktige Fritid Kultur Miljö Räddntjänst Socialtjänst Stadsbyggn. Stadskontor Tekniska Utbildning Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi HR HR HR HR HR HR HR HR HR Info Info Info Info Info Info Info Info Info ITsystem ITsystem ITsystem ITsystem ITsystem ITsystem ITsystem ITsystem ITsystem IS/IT

37 Kommunfullmäktige Samordning av stödprocesserna! Fritid Kultur Miljö Räddntjänst Socialtjänst Stadsbyggn. Stadskontor Tekniska Utbildning Ekonomi HR Information och kommunikation IT-system IS/IT drift och kommunikation

38 Så förhåller vi oss till styrande förutsättningar som lagar och förordningar

39 Vi följer dem! Och anpassar oss

40 Många lag- och regelförändringar - varje år IS/IT-avdelningen har en årlig planeringsprocess, där vi träffar varje förvaltning. Vi samlar in uppgifter om kommande lag- och regelförändringar och planerar för införande. Resursavsättning och budget.

41 Vår målbild Lagar/förordningar Regler Processer Instruktioner Information Förvaltningarnas verksamhetsprocesser och information Verksamhet e-utveckling System Kommunikation Teknik System 1 System 2 System 3 System 4 IS/IT Kommunikation, infrastruktur, drift

42 Vi bildar team vid anskaffning E-utvecklingsrådet/förvaltningschefsgruppen styr processen Verksamheten IS/ITavdelningen Upphandling

43 Verksamheten IS/IT-avdelningen 1 Identifiera Prioritera Kravställa Stöd 2 Beställa - Komma överens Stöd 3 Planera Producera Leverera 4 Godkänna leverans Stöd 5 Hantera avvikelse 6 Skapa nytta i verksamheten Stöd Upphandling Planera och genomföra upphandling eller avrop.

44 Så, vad är effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT?

45 Tydligare business case Tydligare styrning Samarbete på riktigt Bättre beställarkompetens göra goda affärer Tydligare förändringledning för att ta hem nyttor

46

47

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Workshop Innoveta Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Dagordning Innoveta projektet Systemutveckling med Scrum metoden

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Sida 1 av 7 Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Förord HaparandaTornio är ett unikt internationellt samhälle i ständig utveckling. Vi är en organisation som inte följer utvecklingen utan leder den inom många

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

e-strategiskt program med dokumentstruktur

e-strategiskt program med dokumentstruktur Bilaga KS 2013/252/1 e-strategiskt program med dokumentstruktur NATIONELL NIVÅ OCH REGIONAL NIVÅ STRATEGI FÖR E-SAM HÄLLET SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink. 2013-10- 2 3 01a!~nr A>I HANDLINGSPLAN

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer