Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen"

Transkript

1 Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009

2 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura ( ) E-beställning ( ) E-upphandling ( ) Ansvar: ESV Ansvar: ESV Ansvar: Kammarkollegiet Förstudie Leda och samordna införandet samt reglering och normering SFTI Slutrapport Förstudie - Leda och samordna införandet samt reglering och normering - SFTI - Slutrapport - Upphandlingsstöd -Upphandlings-plattform p Följa upp effekter Följa upp effekter Följa upp effekter

3 Vad ger ett samordnat införande av e-beställningar i staten? Kostnadsbesparingar Förenklad hantering Nytta 3,5 miljarder SEK (prisbesparing) + Ökad ramavtalstrohet + Ökad prismedvetenhet Nytta 1,3 miljarder SEK (processbesparing) Förbättrad kvalitet och service + Bättre förutsättningar för handel över gränserna + Bättre IT-mognad hos personalen + Flexibilitet i att organisera av verksamheten + Förbättrad registervård + Förbättrad styrning och uppföljning + Goda exempel sprids i statsförvaltningen + Harmoniserade verksamhetsstöd + Informationsspridning underlättas + Mer rättvisande redovisning + Merförsäljning på ramavtal + Mindre administration för ramavtalsleverantörer + Mindre miljöpåverkan + Mindre stress i bokslutsarbetet + Möjliggöra lärande och jämförelser mellan olika sektorer + Nya affärsmöjligheter + Omprioritering av insatser + Samsyn i offentlig sektor + Staten attraktiv arbetsgivare + Stärkt förvaltning + Stärkt intern styrning och kontroll + Underlättar behovsanalys + Underlättar kommunikation mellan köpare och säljare + Underättar kostnadsmässig anslagsavräkning + Ökad rättssäkerhet Kostnad Kostnad för införande 1 miljard SEK (utredning, anskaffning, införande & drift)

4 Hur lyckas vi med e-beställningar? Framgångsfaktor Förutsättning Åtgärd Tydligt vad myndigheterna Regeringsbeslut om krav på behöver göra myndigheterna Tillägg i en ny förordning om e- handel att alla myndigheter ska: En utpekad ansvarig som leder och samordnar myndigheterna Regeringsbeslut om mandatet - hantera beställningar elektroniskt senast den 31 december En myndighet ska i sitt arbete med inköp etablera en inköpspolicy p och en inköpsstrategi. Regeringsuppdrag till ESV - samverkan med Kammarkollegiet om stöd till mindre och medelstora myndigheter - samverkan med Nutek om information till näringslivet Stöd för myndigheter och Regeringsbeslut om resurser för Ökat anslag till ESV information till näringslivet arbetet Gemensamma standarder ESV förbereder normering Standardformat för inköpsprocessen fastställs i förordning Systemstöd och övrig infrastruktur för myndigheter Tillgång till systemstöd och nödvändiga tjänster för att införa elektroniska beställningar Ökat anslag till ESV för att finansiera i statens del i SFTI ESV genomför upphandling och statliga ramavtal på området finns tillgängliga

5 Vad behöver göras? Inköpspolicy och -strategi ELEKTRONISK HANDEL Prislista Elektronisk försäljning Sveorder Övriga Pi Prislista AT t Elektroniska beställningar Leverantörens interna rutiner Svefaktura Myndighetens interna rutiner Redan reglerat Nya krav i förordning och föreskrift Bilaterala överenskommelser

6 Införande av e-beställningar Andel Egna initiativ Egna initiativ Egna initiativ Förbereda Förebilder Utveckla stödpaket Upphandla Förbereda M3-M2 Förbereda M4-M5 Införa Förebilder Förbereda M1 Införa M4-M5 Införa M1 Införa M3-M2 Förvalta och vidareutveckla M1 Förvalta och vidareutveckla M3 Förvalta och vidareutveckla M4-M5 Förvalta och vidareutveckla Förebilder Förvalta och vidareutveckla stödpaket Aktiv ramavtalsförvaltning Små & Medel Nettonytta Medel & Stora Kunskapsdelning

7 Var står vi idag?

8 Inköpsprocessen Tid Organisation Strategisk inköpsplanering &styrning Upphandla & hantera avtal Beställa Leverans- & fakturahantering Sällan Få Ibland Några Ofta Många

9 Problem och förväntade effekter Strategisk inköpsplanering & styrning Upphandla & hantera avtal Beställa Leverans- & fakturahantering Proble em - Bristande styrning mot - Bristfällig överblick - Fragmenterat - Fragmenterat det ekonomiskt mest av avtal, leverantörer arbetssätt på regional arbetssätt på regional fördelaktiga avtalet och sortiment och lokal nivå och lokal nivå - För lite tid läggs på strategiskt t ktinköpsarbete - Bristfälligt stöd för inköpsplanering och uppföljning - Rutiner för styrning och utveckling av leverantörer saknas -Manuellt och tidsödande arbete vid beställningar - Manuellt och tidsödande arbete vid kontroll av faktura mot beställning - Nyckeltal och mål saknas Förvän ntade effek kter - Starkare styrning mot bästa inköpsbeteende, bästa avtal och kostnadseffektivaste varor och tjänster - Ökad affärsmässighet med bibehållen juridisk Korrekthet - Högre grad av automatisering i upphandlings- och inköpsarbetet för att frigöra resurser till operativ kärnverksamhet och strategisk inköpsplanering - Information om avtal leverantörer och sortiment samlat till ett gemensamt ställe - Starkare styrning av leverantörers uppfyllande av överenskomna åtaganden - Enhetligt och kvalitetssäkrat arbetssätt i hela organisationen - Förenklingar och frigjord tid för kärnverksamheten - Enhetligt och kvalitetssäkrat arbetssätt i hela organisationen - Automatisk matchning av beställning och faktura

10 Vad tycker statens t leverantörer? Nyttor Dik Drivkrafter Hinder (upplevda och förväntade) (att införa e-handel) (flaskhalsar) Leverantörer som har Tidsbesparingar Ökade kundkrav Integrationsproblem infört elektronisk handel leverantören vs kundens styrsystem Minskad administration Behov av effektivisering Resurskrävande i form av kostnader för nödvändiga di systemförändringar Leverantörer som inte har infört elektronisk handel Ökade konkurrensfördelar Ökade affärsmöjligheter Tidsbesparingar Ökade kundkrav Anses komplicerat att införa Minskad administration Övertygas om nyttan med Ser inte behovet av e- e-handel handel Ökad kundkontakt Tillgång till resurser Bristande resurser

11 Vad behöver er göras?

12 Vad behöver myndigheterna göra? Ledningens stöd och styrning Strategisk inköpsplanering & styrning Inköpsprocessen Upphandla & hantera avtal Beställa Leverans & fakturahantering Involvering Strategi Process Organisation Verktyg Kompetens

13 Hur påverkas myndigheter och leverantörer? LÖSNING / TEKNOLOGI (KÄND, STANDARD ELLER NY, UTVECKLING?) KULTUR (HOMOGEN ELLER FLERA PROFESSIONER OCH KULTURER?) ORGANISATION (MINDRE INOM SAMMA VERKSAMHET ELLER MÅNGA, VERKSAMHETER SOM DELTAR?) RESURSER (BEGRÄNSADE ELLER MÅNGA MANÅR?) TIDSRAMAR (GENERÖSA ELLER SNÄVA?) PLACERING (SAMMA PLATS ELLER GEOGRAFISKT SPRIDDA?) LEVERANS (EN SAMMANHÄNGANDE ELLER MÅNGA OLIKA?) FAKTORER SOM GENERERAR KOMPLEXITET PROGRAMMETS BETYDELSE (LÅGT ELLER HÖGT?) POLITISKA FÖRHÅLLANDEN (FÖRANKRAT ELLER MOTSÄTTNINGAR?) INTRESSENTER (FÅ OCH FÖRUTSÄGBARA ELLER MÅNGA OCH SVÅRFÖRUTSÄGBARA?) FÖRVÄNTAT RESULTAT (FÖRUTSÄGBART, DEFINIERBART ELLER SAMMANSATT, SVÅRFÖRUTSÄGBART?)

14 Sammanfattning Mål Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Kostnadsbesparingar Strategi Varför Förenklad hantering Upphandla Beställa Förbättrad kvalitet och service Faktura Vilka Regeringen Ledning och samordning Offentlig sektor Leverantörer Vad Myndigheterna hanterar beställningar elektroniskt Myndigheterna jobbar strategiskt med inköpsprocessen Möjligheter för näringslivet att e-handla med staten Andel Hur Förvalta och Införa M1 vidareutveckla M1 Egna initiativ Förbereda M1 Förvalta och Införa M3-M2 vidareutveckla M3 Egna initiativ Förbereda M3-M2 Införa M4-M5 Förvalta och vidareutveckla M4-M5 Egna initiativ Förbereda M4-M5 Införa Förebilder Förvalta och vidareutveckla Förebilder Förbereda Förebilder M1-M2 Nettonytta M3-M5 Utveckla stödpaket Upphandla Förvalta och vidareutveckla stödpaket Aktiv ramavtalsförvaltning Kunskapsdelning

15 Välkomna med frågor och synpunkter! Anders Nyström , Myndigheter - SFTI - Svefakturan - se Näringsliv - Frågor

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1

Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1 Leverantörsdag IT & telekom 2015 Sid 1 Dagens program 08.30-09.00 Registrering, kaffe & smörgås 09.00-09.10 Välkomstord Ylva Grahn Agering, avdelningschef på Statens inköpscentral 09.10-09.50 Nya EU-direktiv

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Papperslösa Stockholms stad

Papperslösa Stockholms stad Papperslösa Stockholms stad En studie om e-fakturering i Stockholms stad Sarine Faraj & Linda Yacoub Magisteruppsats 15 hp / Masterthesis 15 hp Höstterminen 2009 / Fallterm 2009 Handledare / Supervisor:

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Ett myndighetsgemensamt servicecenter

Ett myndighetsgemensamt servicecenter Ett myndighetsgemensamt servicecenter Betänkande av Servicecenterutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Periodisk fakturering i Malmö stad

Periodisk fakturering i Malmö stad Periodisk fakturering i Malmö stad Carl-Johan Rasch carl-johan.rasch@malmo.se Tel. 040 34 10 39 Historik 2002 Införande av skanning på samtliga förvaltningar 2002 Successivt införande av e-handel 2003

Läs mer