Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav på e-faktura till offentlig sektor?"

Transkript

1 Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman

2 Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att få ta del av era synpunkter Att informera om hur ni kan lämna synpunkter efter detta möte 2

3 Dialogmöte hur gör vi? Många har säkert tankar och synpunkter Alla som vill ska få chansen att säga några ord Allt kan kanske inte att hinnas med Vi för noteringar, men inget protokoll Möjlighet att ge synpunkter skriftligt via webbenkät 3

4 Agenda Kaffe Inledning Regeringsuppdraget, bakgrund Utredningens frågor, deltagarnas synpunkter Bensträckare Utredningens frågor, deltagarnas synpunkter, fortsättning Avslutning 4

5 Inledning 5

6

7 ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna processer Samordnad leverantörs-anslutning Följa upp nyckeltal/resultatindikatorer Färdplan PEPPOL Nya ramavtal? Öka användning av PEPPOL Nationell spridning av PEPPOL i fokus Fortsatt leda OPENPEPPOL Postaward community E-SENS leder svenska arbetet Fokus att genomföra piloterna Informera bredare om möjligheterna för intresserade i andra områden Digitalisering Stabsroll att stödja Näringsdepartementet Uppdrag kring ITkostnader, riskprojekt och IT-mognad Nyttofokus säkerställa att effekter realiseras 7

8 Krav på e-faktura i offentlig sektor - Vad är det allra viktigaste för dig? Synpunkt Åsikt Fråga Annat - Skriv på - Vi summerar senare under mötet 8

9 Regeringsuppdraget och bakgrunden 9

10 E-fakturering ökar men den outnyttjade potentialen är stor! E-faktura i många branscher, ofta som en del i större inköpseffektivisering Etablerat både bland stora och små företag Många bra IT-lösningar Kan ett krav på e-faktura till offentlig sektor vara en katalysator? 10

11 Vad händer just nu ett axplock Frankrike Aviserat obligatorium from 2017 Schweiz Obligatorium from 2016 Danmark Lagkrav på e-faktura till offentlig sektor sedan 2005 Norge Myndigheter ska ställa krav på e-faktura vid anskaffning sedan 2012 Sverige Myndigheter har krav på både e-faktura och e-beställning. Kommuner och landsting har stor andel e-faktura på frivillig basis. Slovenien Lagkrav på faktura till offentlig sektor sedan jan Italien Införande av obligatorium pågår Spanien Lagkrav på faktura till offentlig sektor sedan jan

12 EU-kommissionen vill att e- fakturering ska dominera 2020 Ett led i övergången till papperslös offentlig förvaltning På senare år har ett antal aktörer efterlyst agerande på europeisk nivå för att stimulera e-fakturering Flera globala, nationella och proprietära standarder som används i medlemsstaterna Förra året antogs ett nytt EU-direktiv för att öka e- fakturering i offentlig sektor - Direktivet 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling -

13 Vad är kravet? Upphandlande myndigheter och enheter ska ta emot e- fakturor om de överensstämmer med kommande europeisk standard för e-fakturans basinnehåll och tillhörande format - Stor likhet med kravet på statliga myndigheter i Sverige sedan Ett begränsat antal format i den nya standarden - Inte kräva specialvarianter, hålla sig till basinnehållet 13

14 För vem gäller det och vilka fakturor? Offentlig sektor i hela EU och EES Upphandlande myndigheter och enheter - Myndigheter, kommuner, landsting - Offentligt styrda organ - Statliga och kommunala bolag Inköp som utfärdas till följd av kontrakt enligt upphandlingsdirektiven Okej ta emot pappersfaktura eller e-faktura i andra format

15 Behövs det en ny standard? Mer enhetlighet och undvika dagens breda flora som växer - Definiera ett gemensamt basinnehåll (core) och klara ut hur utökningar kan hanteras - Kopplas till flera stycken, men ändå begränsat antal format Principer - Utgå från redan befintligt arbete - Grundläggande krav på de format som används Uppdrag till det europeiska standardiseringsorganet CEN (PC 434) och i Sverige genom spegelkommitté inom SIS 15

16 När ska det vara klart? Direktivet offentliggjordes den 27 maj 2014 Standarden ska publiceras senast 27 maj 2017 Senast den 27 november 2018 ska svensk lagstiftning vara klar för att direktivet ska följas - Dock finns möjlighet att skjuta upp tillämpningen ytterligare ett år kommuner och landsting - Om standardiseringsarbetet drar ut på tiden kan det senareläggas

17 Från direktiv till svensk lag Obligatoriskt 2018 för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med ny europeisk standard. Möjligt för enskilda medlemsländer att införa mer långtgående reglering än vad som krävs i direktivet. Svensk lagstiftningen behöver anpassas på grund av EU-direktivet. Finns då möjlighet att se över om andra insatser kan göras för att främja ökad e-fakturering. 17

18 Regeringsuppdrag 15 januari till ESV Svensk lagstiftning behöver anpassas på grund av EUdirektivet. Regeringen: elektronisk fakturering bidrar till högre kvalitet och effektivitet och kan också bidra till att minska miljöpåverkan. Lämpligt med andra åtgärder som kan bidra till målen när lagen ändå ändras, till exempel krav på företag att skicka e-faktura till offentlig sektor? 18

19 Arbetssätt Beakta tidigare genomförda studier Arbeta på ett öppet och inkluderande sätt och bjuda in olika intressenter att föra fram sina åsikter: - Genomföra intervjuer med bl.a. företagarorganisationer - Dialogmöten 10 och 20 mars - Webbenkät Skriftlig avrapportering till regeringen senast 31 maj. 19

20 Vad ska utredas? alternativa sätt att reglera offentlig sektor behov av undantag från krav små företag leverantörer åtgärder som behöver vidtas för att stötta ett genomförande hur man kan följa att önskade effekter realiseras och om en övergång kan hanteras inom befintliga resursramar konkurrenssituationen för företag miljö Konsekvenser av ett lagkrav vad gäller kostnader och besparingar effektivitet 20

21 Utredningens frågor, deltagarnas synpunkter 21

22 Frågeområden 1. Vad bör omfattas i en reglering, finns det behov av undantag? 2. Vilka kostnader och besparingar för olika parter kan uppstå som en konsekvens av reglering? 3. Vilka konsekvenser för effektiviteten kan uppstå? 4. Vilka konsekvenser för miljön kan uppstå? 5. Vad har ett eventuellt införande för påverkan för små företag? 6. Kommer konkurrenssituationen mellan olika leverantörer till offentlig sektor att påverkas? 7. Vilka åtgärder behöver vidtas för att stötta berörda aktörer vid ett införande av lagkrav? 8. Vad är en lämplig tidplan för ett eventuellt införande av lagkrav? 22

23 Vad är det allra viktigaste för dig? slök sd sdf löfsdlöf sdlöfk Sdf asdfk asölfasf asdflk sdfl sdlöfks l ksd sdf sdlfk sdf safsf - Summering - Summering - Summering 23

24 Frågeställningar Vad bör omfattas i en reglering, finns det behov av undantag? 24

25 Frågeställningar Vilka kostnader och besparingar för olika parter kan uppstå som en konsekvens av reglering? Vilka konsekvenser för effektiviteten kan uppstå? Vilka konsekvenser för miljön kan uppstå? 25

26 Frågeställningar Vad har ett eventuellt införande för påverkan för små företag? Kommer konkurrenssituationen mellan olika leverantörer till offentlig sektor att påverkas? 26

27 Frågeställningar Vilka åtgärder behöver vidtas för att stötta berörda aktörer vid ett införande av lagkrav? 27

28 Frågeställningar Vad är en lämplig tidplan för ett eventuellt införande av lagkrav? 28

29 Övriga synpunkter? 29

30 Avslutning 30

31 Nästa steg Kom gärna in med skriftliga synpunkter i vår enkät Vi behöver ha era synpunkter senast 20 april för att vara säkra på att kunna beakta dom! Frågor? Kontakta oss via Vi från ESV finns kvar här efter mötet om ni vill prata! 31

32 Intresserad? Främjar e-handel i offentlig sektor Bred mötesplats. Värd för e-fakturaforum. Enklare e-handel i Europa och i Sverige 32

33 Tack för idag! 33

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Lätt att lämna rätt En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Version: 1.0 Caisa Bergman, SCB Nina Brede, Bolagsverket

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer