(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150"

Transkript

1 Budget , Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: : : : Kommunstyrelsen Norrköping Airport AB - budgetmedel I syfte att hitta en långsiktig lösning på finansieringen av flygplatsen tillfördes tkr i budget I plan 2016 låg ytterligare tkr, totalt tkr. Tidigare har finansiering skett genom ianspråktagande av markering under eget kapital Kommunstyrelsen Kostriktlinjen, ökade kostnader Per år: Medel för att uppnå målsättningar med kostriktlinjen (KS-92/2011) som beslutades För att uppnå målen i riktlinjen för kommunens kostverksamhet behöver medel tillskjutas Kommunstyrelsen SM-veckan Norrköpings kommun ska arrangera SM-veckan 2016 (KS 2014/0264). Per år: Kommunstyrelsen Finansiering av utbyggnad bredband Per år: Kommunstyrelsen Områdesutveckling tkr tillfördes i budget år 2015, i och med detta äskande uppgår beloppet till tkr. Beslutssats 2.3 i budget 2015: "Kommunfullmäktige fastställer uppdrag till kommunstyrelsen att tillsätta en delegation för områdesutveckling". Se även KS 2015/ Kommunstyrelsen Hamnverksamheten Kopplat till investeringar. den 26 augusti 2015 Sida 1 av 6

2 1059 Kommunstyrelsen Allmän besparing från Besparingskrav från 2015 upphör i och med detta tillskott Kommunstyrelsen Håll Norrköping Rent I 2014 års budget gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete för att mobilisera hela kommunen och ideella krafter under parollen "Håll Norrköping rent". Kommunstyrelsen beslutade, KS 2015/0179, att fortsätta med Håll Norrköping rent enligt samma intentioner som under 2014 samt med det uppdrag som gavs i budget 2015 till tekniska nämnden om att nämnden ska kvalitetssäkra att staden hålls ren och prydlig. För att nå en skräpfri och renare stad där hela kommunen och ideella krafter samverkar behöver medel tillskjutas Kommunstyrelsen Ria Center Socialnämnden finansierar Ria Center via markering i bokslut 2014 (se budget , bilaga 13 "Satsningar") för år 2014 och år För år 2016 och framåt behöver medel tillskjutas Kommunstyrelsen Differentierat PO-pålägg Avser justering av pensionsomkostnadspålägget för att spegla verklig kostnad istället för schablonkostnad. Kostnadsmässigt neutral för nämnden. Motsvarande minusbelopp återfinns hos utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Romskt resurs- och kompetenscenter Inrättande av ett romskt resurs- och kompetenscenter vid Portalen i Hageby Kommunstyrelsen Upphandling - anpassad budget Utökning av budget för att klara av ökad volym tkr tillfördes år Kommunstyrelsen Klimatanpassning Kommunfullmäktige beslutade, KS 2014/0174, att ta fram riktlinje för klimatanpassning och en förvaltningsövergripande verksamhetsplan, i arbetet krävs samverkan och ett tvärsektoriellt arbetssätt. den 26 augusti 2015 Sida 2 av 6

3 1072 Kommunstyrelsen Ökade förvaltningskostnader för webb och intranät Per år: En tillgänglig webbplats som är mobilanpassad, effektivt sök, ny plattform medför också högre kostnader. I samband med investeringarna för webb och intranät ökar kapitaltjänstkostnader Kommunstyrelsen Byggexpansion (kommunikation) Per år: Övergripande kostnader för annonsering och resurs i samband med den kraftiga byggexpansion som Norrköping genomgår Kommunstyrelsen Service och rådgivning till företagare och medborgare tkr beviljades i budget 2015, totalt tkr Kommunstyrelsen E-handel, drift Inköpssupport på upphandlingscenter samt systemadministratör för nytt e-handelssystem. 600 tkr i budget 2015, totalt tkr Kommunstyrelsen Webbplattformar samt administration webb inklusive intranät Per år: Kommunstyrelsen Kapitaltjänst för mobilanpassning av extern webbplats Kopplat till investering. Per år: Kommunstyrelsen Internationell projektutveckling Per år: Avser medel för tjänster som projektutvecklare på förvaltningarna. Målet är att öka kommunens internationella relationer till nytta för den egna verksamheten. Tjänsterna ska på sikt delvis finansiera sig själva genom externa medel. den 26 augusti 2015 Sida 3 av 6

4 1069 Kommunstyrelsen Partnerskap Stockholm Business Alliance Norrköpings kommun ska ansöka om ett partnerskap inom Stockholm Business Alliance för att stärka investeringsfrämjande arbete, trimma myndighetsutövningen, arbeta för nationell talangattraktion, stärka internationell tillgänglighet och få del av fördjupad omvärldsbevakning Kommunstyrelsen Idrottsstaden Norrköping Per år: Ett inriktningsbeslut är framtaget att Norrköpings ska bli Sveriges bästa idrottsstad. I uppdraget ligger marknadsföringsåtgärder som består i marknadsföring av Norrköping i arenor och på elitidrottares tävlingsställ Kommunstyrelsen Licenskostnader Övergripande kostnader för kommunens licenskostnader ökar kraftigt för de verktyg som medarbetarna på kommunikation använder Kommunstyrelsen Nya Medier, omfördelning från nämnder Posten avser en omfördelning i budget, kostnadsneutral för nämnden Kommunstyrelsen Digital kompetensutveckling Informationskanalerna förändras, tekniken och behovet förändras varje dag och ställer stora krav på kompetens inom verksamheten. Kommunikatörer och webbtjänst behöver kompetensutvecklas kontinuerligt inom området (ca 300 tkr per år för ca 20 medarbetare) Kommunstyrelsen Projektledare Musikhuvudstaden Projektledaren ska samordna de tre huvudområdena Utbildning, Bransch och Näringsliv. I samordningen ligger att öka insatserna för att få eftergymnasial utbildning till Norrköping. Därutöver ska projektledaren samordna kommunikationsinsatserna av det som sker inom musikområdet. I projektledarens uppdrag ska också ingå att hålla en kontinuerlig dialog med den ideella sektorn och studieförbunden. Se även KS 2015/0117 den 26 augusti 2015 Sida 4 av 6

5 1077 Kommunstyrelsen O-ringen Per år: KS 2015/0007. Upplev Norrköping AB får i uppdrag att ta fram ansökan samt att utse en projektansvarig för arrangemanget. Kommunstyrelen tilldelar Upplev Norrköping AB kronor 2015 för framtagande av ansökan inklusive övriga kostnader gällande ansökan, så som presentation av den. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel. Budgetramen för genomförande av O-ringen är tkr (2019). Övriga medel avser organisation för planering och projektledning Kommunstyrelsen Hållbart resande Per år: Syftet med funktionen hållbart resande är att stödja och stärka effekterna av fysiska insatser och planering som görs för att skapa förutsättningar för hållbart resande. Det finns behov av att göra en ny resvaneundersökning som bör följas av riktade insatser för att stärka kommunanställda möjligheter att resa hållbart. En särskilt satsning på tjänsteresorna bör göras under 2016 varför extra medel behövs detta år Kommunstyrelsen Interreligiöst arbete I mars 2015 tillkom ett uppdrag för Kommunservice att delta i och utveckla den interreligiösa dialogen i Norrköping. Arbetet sker i samverkan med övriga kommunal enheter inom Norrköpings kommun samt med Svenska kyrkan. Målsättningen är att utifrån alla verksamma samfund i Norrköping skapa trygghet och goda relationer mellan människor i Norrköping oavsett religiös tillhörighet. Arbetet är långsiktigt och budgeterade medel bör utgå från en verksamhetsperiod av minst tre år med möjlighet till förlängning Kommunstyrelsen Nytt avtal Idrottsparken Förhandling om nytt avtal pågår Kommunstyrelsen Sänkta hyror - fastighetsbolag I och med bildandet av fastighetsbolag kommer hyrorna att kunna säknas. Utredning pågår om storleken på beloppet. den 26 augusti 2015 Sida 5 av 6

6 1055 Kommunstyrelsen Utredningar för ny översiktsplan för staden Per år: I arbetet med en ny översiktsplan för staden ska olika utredningar och underlag tas fram. En förstudie pågår inför projektstart. Budgetmedel behöver avsätts för att kommunen ska få fram en ny översiktsplan för staden inom fyra år. Se även post med samma namn under KS, TN, KFN och BMN. I arbetet med en ny översiktsplan för staden ska olika utredningar och underlag tas fram. En förstudie pågår inför projektstart. Budgetmedel behöver avsätts för att kommunen ska få fram en ny översiktsplan för staden inom fyra år. 387 tkr beviljades i budget Kommunstyrelsen Kvarteret Hallen Per år: KS 2013/0087. En långsiktig utvecklingsplan för kvarteret Hallen ska tas fram. KS ska bidra med 500 tkr per år (500 tkr i budget 2015 ligger i ram) Kommunstyrelsen Musikfestival - "Where's the music?" Per år: tkr betalades ut för 2015 års festival, medel togs ur markeringar för evenemang i bokslut tkr betalades ut 2015 för 2016 års festival ur drift. 700 tkr betalas ut för 2017 år festival i budget Se KS 2014/ Kommunstyrelsen RTÖG - kapitaltjänst släckningsfordon Per år: För att uppnå behov av likställdhet behöver de mest använda utryckningsfordonen (släckfordonen) vara av samma modell och utrustas på samma sätt. Fordonen behöver då köpas in vid samma tillfälle, målet är att under 2015 påbörja upphandlingen. Beloppet avser Norrköpings andel av kostnaden. RTÖG erhöll 750 tkr i budget den 26 augusti 2015 Sida 6 av 6

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Driftförändringar 2015 2019

Driftförändringar 2015 2019 Driftförändringar 2015 2019 KS 2014-11-04 431 Bilaga 1 (+ är ökad kostnad, - minskad kostnad, respektive år i förhållande till budget 2016) Kommunstyrelsen tkr 2016 2017 2018 2019 Utvecklingsenhet A Driftbidrag

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden

Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden 1(5) TN trafiknämnden Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden 1 Sammanfattning Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 Framtagen av IT-samordnare Leif Kristensson den 4 juni 2013 Version 1.5 Innehållsförteckning 1. FÖRORD 3 2. HISTORIK OCH BAKGRUND 4 3. SYFTE 5 4. VISION 6 5. MÅL 6 6. EKONOMI

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige -------------------------------------------------------------- 3 Kommunens revisorer ------------------------------------------------------------

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 2015-03-31 Kommunstyrelsen 0 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen mars 2015... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

DRIFTFÖRÄNDRINGAR 2014-2017

DRIFTFÖRÄNDRINGAR 2014-2017 DRIFTFÖRÄNDRINGAR 2014-2017 KF 2012-11-22 171 BILAGA 1 (- är ökad kostnad, + minskad kostnad, respektive år i förhållande till budget 2013) Kommunstyrelsen Utvecklingsenhet A Gislavedsleden -50-50 -50-50

Läs mer