En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag"

Transkript

1 Offentliga rummet Bo Frändén

2 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60 % kvinnor Medelålder 48 år Anslag ca 74 mkr Intäkter ca 50 mkr Drottninggatan 29 Finansdepartementet

3 Vervas vision En enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag! I Vervas vision som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd har förvaltningen en framträdande roll inom samhällsutvecklingen och stor betydelse för tillväxt och sysselsättning.

4 Verva ska Samordna och främja utvecklingen av elektronisk förvaltning i den statliga förvaltningen genom att: Utveckla gemensamma principer för hur den statliga förvaltningens registerinformation ska kunna utbytas. Principer för hanteringen av elektronisk kommunikation och elektroniska handlingar Påvisa vinsterna med att automatisera ärendehanteringen - Tillhandahålla ramavtal på IT-området. - Skapa vägledningar och riktlinjer - Ge ut föreskrifter avseende elektroniskt informationsutbyte e-förvaltning för ökad effektivitet

5 Hur arbetar Verva? Verktyg Föreskrifter Vägledningar och riktlinjer IT-upphandlingar Utbildningar Arbetsformer Samverkansgrupper Myndigheter Kommun och landsting Näringslivet EU-samarbete Nätverk Projekt över myndighetsgränser

6 EU-samarbetet; Lissabon strategin i2010 Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning Interoperabilitet; förbättrad utrustning och plattformar som talar med varandra och tjänster som är portabla mellan olika plattformar - teknisk - organisatorisk - semantisk - legal Säkerhet; att skydda Internet från bedragare, skadligt innehåll och tekniska problem för att öka förtroendet hos investerare och konsumenter

7 i2010 Mål Ett informationssamhälle som är integrerat, tillhandahåller högkvalitativa offentliga tjänster och främjar livskvalitet E-förvaltning Användningen av informations- och kommunikationsteknik i offentlig förvaltning i kombination med organisationsförändringar och ny kompetens hos personalen. Syftet är att förbättra de offentliga tjänsterna och de demokratiska processerna, och att stärka den offentliga politiken.

8 Regeringen vill fokusera på förvaltningens interna processer till 2010 Mål 1: Ärendehanteringen ska i lämpliga delar vara automatiserad Mål 2: Inköpsprocesserna ska kunna hanteras elektroniskt Mål 3: Informationshanteringen ska vara effektiv Styrning: Genomförandet ska snabbas på

9 Vervas regeringsuppdrag 1 Att leda och samordna statsförvaltningens utvecklingsarbete med säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar. I uppdraget ingår att Verva ska ge andra myndigheter vägledning i deras införande av lösningar för säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar. Verva ska också utveckla riktlinjer och specifikationer som ska vara gemensamma för förvaltningen och som kan användas som underlag för upphandlingar.

10 Dagens situation, alla har avtal med, och gränssnitt till alla En enklare förvaltning Myndighet A Myndighet B Myndighet C Myndighet n eid-leverantör 1 eid-leverantör 2 eid-leverantör 3 eid-leverantör 4 eid-leverantör x

11 Utveckla dagens e-leg system Bygg på nuvarande modell. Vi har en väl spridd och fungerande lösning som används frekvent. Likheter med fysiska legitimationer ett godkänt e-leg skall fungera överallt. Innehavare av ett godkänt e-leg skall i princip kunna komma åt alla samhällets tjänster Bygg vidare på den svenska modellen flera leverantörer Öppna upp för ytterligare leverantörer av e-legitimationer Låt även nationella ID-kortet bli bärare

12 Utveckla dagens e-leg system, forts Skapa tydliga regelverk, godkännandekriterier Differentierade säkerhetsnivåer; hårt och mjukt certifikat Standardisering, tydligt ansvar för specifikationer etc. Ta hänsyn till integritetsfrågor Utveckla/förenkla betalningsmodeller, avtal & upphandlingsformer Utveckla/förenkla tekniska lösningar Delta i EU-samarbetet. Europa måste kunna lita på och använda svenska e-legitimationer

13 Fem skäl för en nationell förlitandetjänst (växel, fokalpunkt, ) Förenklar för myndigheter och kommuner, främst tekniskt och avtalsmässigt Förenklar för eid-leverantörer, tekniskt och avtalsmässigt Att e-legitimationer blir allmängiltiga En medborgare vet att hans utfärdade e-legitimation kommer att fungera hos alla svenska myndigheter En utfärdare vet att hans godkända e-legitimation kommer att godtas av alla myndigheter En nationell fokalpunkt för alla aktörer, underlättar för internationellt förlitande Integritetsfiltererande. Möjligt att kontrollera/filtrera bort information som skulle kunna misstänkas användas i övervakningssyfte.

14 Visionen, en nationell förlitandefunktion tar hand om avtal och gränssnitt Myndighet A Myndighet B Myndighet C EU Nationell förlitandefunktion eid-leverantör 1 eid-leverantör 2 eid-leverantör 3 eid-leverantör 4 eid-leverantör x

15 Vervas regeringsuppdrag 2 Automatiserad ärendehantering - metod -processer Utbyte av registerinformation Uppföljning av e-förvaltningsarbetet - metod - årlig redovisning

16 Identifiera effektiviseringspotentialer avseende automatiserad ärendehantering Verva ska i samverkan med ESV: Ta fram ett metodstöd för processanalyser Kartlägga ärenden med hög potential för effektivisering Överenskomma med myndigheter att genomföra processanalyser När överenskommelse inte nås, rapportera till regeringen. Årlig rapporter till regeringen: Vilka processer som valts ut Förslag till samordningsansvarig myndighet där myndighetsövergripande processer identifierats. Resultaten från myndigheternas processanalyser Vilka effektiviseringsåtgärder myndigheterna genomfört efter genomförda processanalyser

17 Förenkla utbytet av registerinformation Identifiera frekvent efterfrågad registerinformation Föreslår nödvändiga åtgärder för att förenkla tillgången till den identifierade informationen. Vidareutveckla befintliga vägledningar på området Förbereda förslag till ansvarfördelning för begrepps- och informationsmodeller Utvecklingsförlag för katalogtjänst Vid behov lägga fram föreskrifter på området Löpande föreslå regeringen om angelägna författningsändringar

18 Följa upp myndigheternas arbete med e-förvaltning Verva skall till regeringen redovisa hur myndigheternas arbete med e-förvaltning fortskrider: Ta fram en modell för uppföljning som bland annat: Kvantifierar den samlade besparingen avseende automatiserad ärendehantering Mäter hur stor del av lämpliga ärenden som är automatiserade Mäter hur stor del av de statliga inköpen som hanteras elektroniskt. och där måluppfyllelsen skall vara nedbruten på departements- och myndighetsnivå

19 forts Uppdrag 2; Kompetens och erfarenhetsutbyte Verva ska i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting stimulera erfarenhetsutbyte inom framför allt, men inte uteslutande, området automatisering av ärendehantering. Utbildningsinsats för att stödja myndigheternas arbete med e- förvaltning: medarbetare och chef i e-förvaltningen

20 Sveriges nationella informationssystem: ett kontaktcenter medborgares och företagens vägvisare till det offentliga Kontaktcenter Kluster Gemensam data Ansvariga Min FAMILJ Kris info VÅRD O SJUKDOM Mitt FÖRETAG Kanal Dialogform Gemensamma funktioner

21 Vervas utmaningar e-förvaltning Utveckla säkert informationsutbyte Alla myndigheter ska använda enhetliga och säkra lösningar för elektroniskt informationsutbyte och hantering av elektroniska identiteter. Stödja förvaltningens verksamhetsutveckling Myndigheterna arbetar med att utveckla sin verksamhet genom ständiga förbättringar och införande av e-förvaltning. Utveckla effektiv informationshantering Alla myndigheter använder sig av effektiv och säker elektronisk informationshantering med enhetliga begrepp och format.

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009 SOU 2009:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna RiR 2009:18 IT-investeringar över gränserna ISBN 978 91 7086 191 8 RiR 2009:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0098 Riksrevisionen

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Utvecklingsstöd Karl Wessbrandt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2006/378 Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Verva har på eget initiativ genomfört en förstudie om Arkitektur och ramverk

Läs mer

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt ESV 2014:2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer