Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter"

Transkript

1

2 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK Sammanfattning Stadskontoret vill utreda förutsättningarna för ett kommungemensamt Kontaktcenter. Utredningen ska ge svar på de behov som finns att öka tillgänglighet, service och kvalitet på information och enklare handläggning för medborgare, företagare och besökare i mötet med Malmö stad. Frågor om exempelvis målgrupper, utbud av ärendetyper och processer, organisation, geografisk placering, finansiering och förankringsprocessen kommer också att presenteras i utredningen. Förslag till beslut Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att stadskontoret ges i uppdrag att utifrån i ärendet presenterade förslag utreda förutsättningarna för inrättande av ett kommungemensamt Kontaktcenter i Malmö. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse- Demokratiberedningen 3/6 -Utredningsdirektiv kommungemensamt kontaktcenter Beslutsplanering Demokratiberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet [ Bakgrund Malmö stad ser ett behov att öka tillgängligheten, servicen och kvaliteten på information för medborgare, företagare och besökare. Många malmöbor upplever det idag som svårt att veta vart de ska vända sig i kontakterna med stadens verksamheter och förvaltningar. Idag finns många olika sätt att komma i kontakt med Malmö stad, exempelvis: telefon, e-post, webbplatser, kundcenter, receptioner, medborgarkontor och bibliotek. Att det finns så många SIGNERAD

3 olika vägar in i staden innebär ökad risk att medborgarna slussas runt innan man får rätt information eller service. Det saknas en samordning. 2 (4) För att skapa likvärdig och effektiv medborgarservice i Malmö stad samt för att minska utanförskapet kan ett Kontaktcenter vara en väg mot ett hållbarare samhälle för alla. Vad är ett kontaktcenter Ett kontaktcenter är medborgarens eller företagarens naturliga väg in till staden. Kontaktcenter har generösa öppettider och nås via flera olika kanaler såsom webb, telefon, e-post, e-tjänster och besök. På ett kontaktcenter kan man få information, vägledning, rådgivning, administrativ service och handläggning av enklare ärenden. Förväntade effekter och effektmål Syftet med Kontaktcentret är att skapa enhetlig och effektiv service för invånare i Malmö stad. Effektmålen skall specificeras i utredningen inom följande områden Service och tillgänglighet Kvalitet, genom kontinuerlig uppföljning Verksamhetsutveckling genom ständiga förbättringar Ekonomi Samverkan med andra projekt och organisationer Utredningen bör också beskriva hur de olika kommunala Kontaktcenter som nu byggs upp i Skåne kan samarbeta konkret utifrån invånarnas behov över kommungränserna. Liksom hur ett fördjupat samarbete med den mycket välutbyggda Borgerservicen i Köpenhamn kan organiseras. De erfarenheter som finns in stadsområdenas medborgarkontor och serviceförvaltningens kundcenter, växel, receptioner och Företagslotsen ska tas till vara i utredningsarbetet. Samverkan med de regionala och statliga myndigheter utvecklas hela tiden och är en viktig del i ett framtida Kontaktcenter, som också måste utredas. Omvärldsanalys Erfarenheter från andra svenska kommuner exempelvis Skellefteås, Jönköpings, Helsingborgs och Göteborgs utredningar och införande av kontaktcenter under de senaste åren skall beskrivas och deras analyser användas i utredningen. Nulägesbeskrivning vad gäller Medborgarservice i staden Hur når malmöborna staden idag, hur fungerar det och hur önskar medborgarna nå staden. En telefonundersökning kommer att göras under april/maj månad, i samband med utvärderingen av Vårt Malmö kommer även frågor om medborgarservice att ställas. Dessa undersökningar bör kompletteras med exempelvis fokusgrupper och djupintervjuer och kontakter med civilsamhället, näringslivet samt en medborgaranalys. Medborgaranalys ska ge kunskaper och förståelse utifrån medborgarens behov nu och förväntat i framtiden utifrån olika livsperspektiv, som barnfamilj, arbetssökande, pensionär mfl.

4 3 (4) Redovisning av tidigare gjorda projekt och utredningar inom området. Förslag på olika lösningsalternativ Utredningen ska redovisa olika alternativ på både lösning och införande av ett kommungemensamt kontaktcenter. SWOT-analys för att visa på möjligheter och risker utifrån Malmös nuläge Utredningens uppgift är att presentera ett förslag med följande innehåll; Under utredningsarbetet kan vissa justeringar och kompletteringar göras i nära samarbete med beställaren. Utbud ärendetyper och processer Vad Kontaktcenter ska ge information om, men även avgränsningar vad som inte ska behandlas där Genomgång av de processer som finns inom verksamheterna idag för att kunna bedöma vilka som lämpar sig för kontaktcenter utifrån de mål som har satts upp. Uppföljning för att kunna verifiera processerna och utveckla arbetet. Målgruppsanalys Bedömning vilka målgrupper som ska prioriteras utifrån målgruppernas behov Organisation Hur organisationen ska styras och ledas, placering inom den kommunala strukturen Kontaktcenters interna organisation Bemanning Organisering av support och förvaltning Eventuell övertalighet i dagens verksamheter Utbildningsplanering Kompetens, bemanning, rekrytering Vilka kompetenser som behövs utifrån det fastställda uppdraget, rollbeskrivningar Beskrivning av bemanningsprocessen Lokaler och geografisk placering Förslag på lokalisering Hur lokalerna kan utformas IT-stöd för kontaktcentret Förslag på kundärendehanteringssystem (CRM-system) Telefonilösning/callcentersystem Finansiering Kontaktcenters finansiering dels under uppstartsfasen dels under driftfasen, en tydlig plan för finansiering på 1, 3 och 5 års sikt. Speciellt fokus måste läggas på uppstartsfasen för Kontaktcentret och eventuella omstruktureringskostnader i de befintliga verksamheterna. Förankring och förändringsledning Plan för förankring och förändringsarbete hos verksamheterna Konsekvensbeskrivning för vad ett kommungemensamt kontaktcenter innebär för verksamheternas möte med invånarna, företagen och besökarna i de beskrivna kanalerna. Ex telefontider, medborgarkontorens utveckling, interna kunddiskar, integrering av verksamhetsområden som medborgarservice och bibliotek.

5 Utredningen görs i nära samarbete med berörda verksamhetschefer och nämnder. 4 (4) Kommunikationsplan Tidplan för utredningen April 2014 Utredningsdirektivförslaget redovisas för Ledningsgruppen för e-samhället och medborgarservice Maj 2014 Information om utredningsdirektivet i Demokratiberedningen Juni 2014 Beslut om utredningsdirektivet i Demokratiberedningen Augusti 2014 Beslut om utredningsdirektivet i Kommunstyrelsen Augusti 2014 februari 2015 utredningen genomförs Beställare Stadsdirektören eller den han utser. Finansiering Utredningsuppdraget finansieras inom stadskontorets ordinarie budget. Ansvariga Anders Mellberg Informationsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun

Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun Sammanfattning Elektronisk government är ett samlingsbegrepp för de förändringsprocesser som pågår inom offentlig förvaltning världen över

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011 1 (38) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses

Läs mer

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Workshop Innoveta Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Dagordning Innoveta projektet Systemutveckling med Scrum metoden

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Framställd av Regionbiblioteket, Kalmar län Oktober 2004 Vimmerby bibliotek www.kalmar.regionforbund.se Första sida Uppdrag från KF Begär uppdrag Uppdrag

Läs mer

Kartläggning av kundcenter

Kartläggning av kundcenter Kartläggning av kundcenter Stockholms stad Per Flensburg, Kerstin Grundén, Irene Bernhard, Annika Nåfors Innoveta Förord Detta är en delrapport i det första delprojektet Kartläggning i projekt Innoveta.

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer