Ny webb Projektdirektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny webb Projektdirektiv"

Transkript

1 Ny webb Projektdirektiv Sida 1(12)

2 Innehåll Innehåll Inledning Allmänt, bakgrund och projektidé Viktigaste problemområdena Mål och syfte Kontrakt Beställare Camilla Bunke Försäljningschef Utförare Åsa Moberg Teknisk projektledare, XX, webbprojektledare Budget och resurser Grov tidplan för projektets start och slut Finansiering Interna resurser Prioriteringar Kvalitet (0.5) Kostnad (0.3) Tid (0.2) Avgränsningar och beroenden Risker Bilagor Sida 2(12)

3 1. Inledning 1.1. Allmänt, bakgrund och projektidé Skanetrafiken.se har ca 1,7 miljoner besök i månaden och är den näst mest välbesökta hemsidan med anknytning till Skåne. (Sydsvenskan.se har flest besök). Skanetrafiken.se utseende är från 2001 och ingen grafisk förändring har gjorts sedan dess började vi använda webbpubliceringsverktyget EPiServer 4. EPiServer 4 är idag två generationer gammalt. På hemsidan söker kunder främst sin resa i Reseplaneraren, tidtabeller och aktuell trafikinfo, men även prisinformation. Här finns även kanalen Mina sidor Viktigaste problemområdena April - juni 2009 gjorde gränssnitt och webbanvändbarhets-experter på InUse en analys av webbplatsen. Analysen visade brister i struktur och innehåll, att en beslutsorganisation för webbarbete saknades och att Mina sidor skapar hinder för en e- handel som en enkel kanal för kund att göra köp i. De påpekade redaktionella innehållsbristerna åtgärdades under 2009 men flera tekniska problemområden kvarstår. Sammanfattningsvis så har nya och ökande krav på e-handel, kartfunktionalitet, mobila tjänster och lättillgänglig trafikinformation gjort att vi behöver erbjuda kund ett förbättrat möte på hemsidan. Här följer de viktigaste problemområdena (utan någon prioritetsordning). Breddning av hemsidan behövs. Mer yta behövs för olika tjänster. Exempelvis så har vi problem med att infoga applikationer som t ex Reseplaneraren på ett bra sätt. Framtida e-handelsfunktionalitet kräver en breddning för att göra kundvänliga köpflöden. Kartlösningar kräver mer utrymme. Vi anpassar då även hemsidan till 1280 (och högre) då ingen använder den upplösning vi kan erbjuda idag. Samtidigt måste vi använda ny yta på ett smart sätt för att få effekterna nöjdare kunder och fler resenärer. En annan vinst är att vi kan få bättre genomslagskraft på vår egen reklam och information. Modernisering behövs av utseendet: Hemsidan ska ge känslan av ett modernt länstrafikbolag och stärka varumärket. Den ska vara enklare för många enligt InUse analysen. (Se bilaga 1) Samtidigt skall vi undvika modefällor och återanvända de grafiska element som fungerar bra och uppskattas av våra kunder. Sida 3(12)

4 Typsnittstorlek måste bli mer lättläst: Fler och fler kunder påtalar att de tycker att typsnittet är för litet och svårt att läsa. Överlappande meny/informationsyta skapar problem vid förändringar/ vidareutveckling och bidrar därför till högre utvecklingskostnader. Menyhantering med s.k drop down /rullgardin, lever inte upp till kundens förväntningar. Reseplaneraren är vår viktigaste och mest besökta webbtjänst och behöver ha större utrymme på startsidan och ge kunderna mer valmöjligheter. Trafikstörningsinformationen: Presentationen av trafikstörningsinformation på startsidan behöver förbättras både grafiskt och redaktionellt. Här behövs det även arbete med att förbättra kvaliteten och säkerställa att rätt trafikinformation inkommer till hemsidan och Reseplaneraren. Kartfunktionerna vi har på hemsidan är inte användarvänliga eller inte utvecklade till de krav som kund ställer idag. Många kartor finns endast som statiska pdf. Erfarenheter från andra länstrafikbolag och våra egna kundintervjuer visar att kunden efterfrågar mycket bättre, standardiserade, kartfunktionalitet på hemsidan. Det som efterfrågas är bland annat resvägar, linjesträckningar, trafikstörningsinformation, köpställen och biljettautomater samt annat information man kan finna i en modern karttjänst med hög användbarhet och prestanda. Kunderna saknar funktioner för att kommentera/betygsätta direkt på hemsidan och enkelt dela med sig av innehåll till sociala nätverk. Detta kan öka våra möjligheter att förbättra kvaliteten på hemsidan (webb 2.0). Kundärenden behöver anpassas till dagens krav ifrån kunden t ex formulär för kundärenden är inte optimala. Dessa behöver en ombyggnad för att bli mer kundvänliga samt minska tryck på kundservice (hjälp till självhjälp). Olika typer av kundärenden behöver olika typer av information för att besvaras enklare. Mobilanpassad hemsida: Hemsidan fungerar otillfredsställande för mobil surfning. I takt med att utvecklingen av smartphones går framåt så ökar även det mobila surfandet. De flesta har webbläsare i sin mobil. Vi har gått från besök i april 2010 till besök i april 2011 med mobila enheter, en ökning med 112%. Jämför vi första halvåret med föregående år är ökningen 206%. Detta är statistik för att surfa till hemsidan, inte siffor för våra reseplanerar appar där ökningen är ännu större. Sida 4(12)

5 Även om appar ökar i användning ger en mobil sajt möjlighet att surfa till hemsidan oavsett vilken operativsystem kunden har i sin mobil. E-handel. För att nå våra försäljningsmål behöver vi har en enkel, användarvänlig e- handel med få, låga trösklar. Mina sidors medlemsantal ökar stadigt, vi i har nu över medlemmar. Integration av Mina sidor måste ske i övriga hemsidan som helhet - Intäkter ökar med enklare e-handel. Först då ger vi möjlighet för kund att e- handla som på andra hemsidor med e-handel dvs utan att vara registrerad på Mina sidor när man påbörjar sitt köp, m.m. Nuvarande kundsystem stödjer inte detta och därför måste dessa delar avvakta tills API:er för nytt kundsystem finns på plats. Källkodsstädning. Idag är kod som ursprungligen användes, återanvänd och förändrad i en rad olika versioner, vilket gör utveckling onödigt komplicerad och tidskrävande. Kod kopierades från intranätet och har sedan förändrats i form av nyutveckling, förändringar och buggfix. Kodningsstandarder och språkversioner har också förändrats under hemsidans levnad. Förbättrad sökmotor. Den standardsökmotor som kommer med EPiServer 4 är inte tillräckligt bra. EPiServer 4 har begränsningar i redaktörsfunktioner och modernare webbpubliceringsystem gör webbredaktörens arbete effektivare. EPiServer AB har slutat ge support för version 4 (vår version 4.61). 2. Mål och syfte Huvudsyftet med ny webb är att förenkla kundens möte med Skånetrafiken. Hemsidan skall stödja kund hur denne kan använda sig av våra tjänster före, under och efter resan. Om vår trafik fallerar skall kund enkelt hitta korrekt trafikstörningsinformation och alternativa resvägar. Webben skall skapa förutsättningar för att presentera försäljnings-kanaler på hemsidan oavsett om kund är inloggad på Mina sidor eller inte. Hemsidan skall bli en attraktiv kanal och digitalt kundcenter för våra kunder oavsett ålder eller ärende. Antal besök skall ett år efter lansering ha ökat med besök/månad. (En vanlig månad utan större trafikstörningar). I en jämförande kundenkät 3 månader efter lansering skall 80% vara nöjda med webbplatsen. Sida 5(12)

6 I arbete med ny webb används målgrupper från InUse analysen. Dessa kommer att användas för att prioritera funktioner och gränssnitt. Innan resan: Viktigaste målgrupper för att uppnå effektmål: Då och då resenären Pendlar-Utforskaren Vaneresenären utanför sin vanliga rutt Sekundära målgrupper: Vaneresenären, turisten och skeptikern Under resan Den försenade Efter resan Den i nöd Samt: Den med extra behov (finns i alla målgrupper). Företagaren 2.1. Syfte och affärsnytta Skanetrafiken.se är vårt mest besökta kundcenter. Varje kundbesök kan leda till en resa. Då Skånetrafiken skall fördubbla resandet till 2020 är hemsidan en viktig del av detta mål. Med en attraktiv, enkel och kundvänlig hemsida har vi ett digitalt kundcenter/köpställe som blir en viktig faktor för att fördubbla resandet. Sedan juni 2011 erbjuder Skånetrafiken endast kontantfritt resande. Detta ställer stora krav på att erbjuda kund köpflöden via hemsidan och mobilen. Försäljningen av Jojo Sommar på Mina sidor har ökat med ca 60% från Total försäljning via hemsidan är under perioden januari oktober 2011 ca 30 miljoner kr. En framtida autoladdning av Jojo Period kommer att ge ökning av trafiken till hemsidan. Detta gör att hemsidan blir allt viktigare del i Skånetrafikens intäktssäkring. Under resan behöver vi vara tillgängliga för kunderna och därför är det viktigt att satsa på en mobilanpassad hemsida i kombination med andra mobila tjänster. Även efter resan har hemsidan en viktig funktion att fylla. När det gäller kundtjänst är det viktigt med en hemsida med smarta formulär som är bättre integrerade med kundsystemet. Det gör det enklare för kunden att kontakta oss via hemsidan. Jojo gör det möjligt att automatisera vissa processer exempelvis resegarantin. Undersökningar visar att många resenärer föredrar att hitta information på webben, på egen hand. En webbplats som tar hänsyn till denna drivkraft, och i största möjliga mån gör det enkelt för kunder att hitta svar på sina frågor, att själv enkelt göra sina ärenden leder bort tryck från kundtjänst. Alla tjänster ovan kräver en modern plattform, Content Managment System (CMS) ett webbpubliceringsverktyg som klarar de nya kraven och där utveckling/test kan ske i en modern webbmiljö. Sida 6(12)

7 3. Kontrakt 3.1. Beställare Camilla Bunke Försäljningschef Beställaren är insatt i och godkänner ovanstående. Beställaren godkänner även det beräknade resursuttaget. Beställaren utgör styrgrupp och kan vara allt ifrån ledningsgrupp till enskild avdelningschef. Beställaren ger utföraren i uppdrag att planera, genomföra och avrapportera det projekt som direktivet beskriver. Beställaren godkänner direktivet. Beställarens signatur: 3.2. Utförare Åsa Moberg Teknisk projektledare, XX, webbprojektledare Projektledaren representerar utförarorganisationen som har delgivits information om deltagande och allmänna förutsättningar. Utföraren godkänner direktivet. Utförarens signatur: 3.3 Mottagare Försäljningsavdelning Camilla Bunke Kvalitet/IT avdelning Gunilla Blad. Mottagaren representerar mottagar- och förvaltarorganisationen. Mottagaren har delgivits information om de allmänna förutsättningarna och projektets planerade leverans. Mottagaren kan representera flera delar ur linjeorganisationen. Mottagaren godkänner direktivet. Mottagarens signatur: Sida 7(12)

8 4. Budget och resurser 4.1. Grov tidplan för projektets start och slut Start: Sept 2011 Slut: Dec BP = Beslutspunkt. BP Beslut IT-råd/Ledningsgrupp Uppstart BP Förstudie klar Projektspecifikation Upphandlingsunderlag Upphandling Kravställning GUI-förslag Beställning GUI-förslag GUI-specifikation Fördjupad kravställning BP Brownpaper/Utvecklingsplan, Utveckling (Agil 2 veckors sprintar), Dokumentering, Testplanering, utbildningsplan/ utbildningsmaterial, Sprintkravställning, Tester(Sprint, Acceptans, Last, Prestanda, Handikappanpassning, Browser, Kund, Säkerhet) Lanseringsplanering Dellansering Nytt Kundsystem fas 1 och 2 BP Dellansering Nytt Kundsystem fas 3 Lansering och överlämning av hela systemet. Utvärdering Kvalitetsgranskning Utbildning Datum är baserade på tidplan för Nytt Kundsystem. Naturligtvis kan justeringar ske i både datum samt innehåll Finansiering Budgetram för projektet är 5 Mkr. I möjligaste mån skall ingående moment fastprissättas av leverantör. Sida 8(12)

9 4.3. Interna resurser Referensgrupp Referensgrupp där personer deltar i bland annat workshops, användartester och acceptanstester. Tex En person för motsvarande funktion ex. Mina sidor, mobila tjänster/reseplaneraren, trafikstörningsinformation, kartfunktioner och kundtjänst. Referensgrupp ca 10 personer behöver kanske bokas upp 20% i under en vecka för workshop och ca under 5% under andra testperioder. Arbetsgrupp Uppskattade resurser till projektet. Åsa M, IT avd- 80% hela projektet (Dvs all tid utöver löpande arbetsuppgifter som hålls till ett minimum alt. delegeras) XX (Per Ahrlings vikarie), Avd Affär och marknadsföring ca 60% i början och slutet. Ca 20% under utvecklingsfasen. Lise Österlind, Avd Press/info 40 % i början av projektet, ca 5% under resterande projekttid, 30% i slutet. Carolin Sjöholm. Avd Press/Info 40% i början, ca 30% i slutet. Veronica Nilsson, Avd Affär och marknadsföring, 20% i början, ca 10% i slutet. Pär Svensson, IT avd 5% under uppstart/utveckling ca 5 % i slutet. Anders Vårmy, IT avd Ca 5% under de delar av projektet som rör det mobila ramverket. Anders Sandin, Försäljning Susanne Jönsson, Kundservice Styrgrupp Skånetrafikens Ledningsgrupp (LG) Sida 9(12)

10 5. Prioriteringar 5.1. Kvalitet (0.5) Kvalitet och väl genomförda tester är högre prioriterade än tid (deadline). Alla avvikelser från kravställning hanteras i webbkonsultens ärendehanteringssystem. I denna prioriteras alla avvikelser efter kritiska, stora, medel, små, eller kosmetiska fel. Alla avvikelser som är satta till medel eller högre ska vara åtgärdade till projektets avslut. De övriga åtgärdas i mån av tid/kostnad Kostnad (0.3) Att få en lösning på plats i tid och med hög kvalitet får kosta, dock ej hur mycket som helst. Kostnaderna kan regleras genom att Skånetrafiken prioriterar utveckling enligt MoSCoW Tid (0.2) Skånetrafiken har inga kritiska deadlines som påverkar projektets tidplan. Lansering kan inte ske under Sommarkortsförsäljning, tidtabellsskifte och kampanjer som refererar till hemsidan. Tid kan regleras genom att Skånetrafiken prioriterar utvecklingen efter MoSCoW. 6. Avgränsningar och beroenden - Innehåll på hemsidan som levereras från medarbetare (redaktörer) eller andra informationssystem innefattas inte i detta projekt. - Ny webb, beroende på slutgiltig kravbild, kommer att vara beroende av integration till informationssystem inom Skånetrafiken tex PubTrans (trafikinformation), P4W (tidtabeller), karttjänster, Etis/Reseplaneraren (resvalssökningar) mm. Här behövs samordning ske med informationssystemens förvaltningsledare och ny webb projektets projektledare. Detta för att säkerställa att ny webbs:s kravbild går hand i hand gentemot hemsidans integrerade informationssystems utveckling. - Mobilt ramverk avsaknaden av en mobil strategi är något som ev. påverkar kravställningen då kunden idag har krav på; Jag, här och nu. Sida 10(12)

11 - Extranät: Ny web stödjer extranät-funktionalitet men framtagandet av koncept och implementering av ett extranät ingår inte. - Intranät: Nytt Intranät ingår inte i detta projektdirektiv. Däremot stödjer ny webb befintlig funktionalitet mellan Intranät och webb. - Reseplaneraren: Reseplaneraren ingår inte i detta projektdirektiv däremot igår snabbsök av resor på startsidan. - Marknadsföring: Plan för marknadsföringsstrategi och personaliseringsbearbetning för ny webb och vilka resurser som ska arbeta med detta saknas Risker Nytt Kundsystem: Önskade förändringar gällande e-handel, Mina Sidor och kundärendehantering via hemsidan kan bli fördröjda p.g.a beroende av projektet nytt kundsystem. Resursbrist: Hur hanterar vi eventuell frånvaro när vi har snålt med resurser bland annat pga föräldraledighet. Hur säkerställer vi att de resurser som krävs faktiskt kan lägga den tid som krävs? Får detta påverka tidplanen? Mobila ramverket: Vi har aldrig tidigare arbetat med mobila ramverk och vet därför inte hur tidskrävande utveckling och testerna är för detta. Det kan innebära att vi eventuellt kan komma att lansera det mobila ramverket vid en senare tidpunkt. Förskjuten projektstart: En fördröjning av projektets uppstart gör att vi står utan en modern kanal till kund och riskerar att tappa en viktig pusselbit i vår intäktssäkring. Budgetramen, 5 mkr, är satt utifrån de funktioner vi har på vår befintliga hemsida/cms plus mindre förändringar av dessa och några nya funktioner. Lägger vi på allt för mycket nya funktioner som skall-krav kan detta påverka budgetramen. Projektet kan komma att kräva förändringar i andra system, t ex Etis, Reseplaneraren. Resurser och tidplan för dessa ändringar kan påverka tid och budget. Sida 11(12)

12 7. Bilagor Bilaga 1 - InUse- analys Sida 12(12)

Nytt Kundsystem Projektdirektiv

Nytt Kundsystem Projektdirektiv Nytt Kundsystem Projektdirektiv Sida 1(20) Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 1.1. Allmänt, bakgrund och projektidé... 3 1.1.1. Vad består kundsystemet av idag?... 3 1.2. Mål... 4 1.2.1. Skånetrafiken

Läs mer

FÖRSTUDIE Webbplattform 2014

FÖRSTUDIE Webbplattform 2014 FÖRSTUDIE Webbplattform 2014 Det är inte helt ovanligt att stöta på följande citat: Om vi bara byter plattform så kommer allt fungera betydligt bättre. Sanningen är en helt annan, men det är viktigt att

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata 1(24) Handläggare Jens Plambeck PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Informationsenheten Umeå universitet 2012-08-31 Dnr 102-22-96-11 Informationsenheten Intranät - förstudie Slutrapport 2012-08-31 Dnr 102-2296-11 Sid 1 (79)

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett 1(7) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-16 Version Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 5 Ärende/Dok. id. 2014-0256 Beslut med anledning

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 1 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 METOD... 6 AVGRÄNSNINGAR... 7 RESULTAT... 8 PROJEKTETS WEBBPLATS - SKL.SE/PSYNK... 8 PROJEKTPLATSEN.SE...

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Digital strategi och koncept för nya BTH.se

Digital strategi och koncept för nya BTH.se Digital strategi och koncept för nya BTH.se BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA Good Old Uppdat. 2014-01-20 Hej BTH! Vi är väldigt glada att få offerera en ny webbplats åt er. Varför då? Jo, vi kände att det var

Läs mer

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsens handling nr 19/2014 Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsen 2014-04-29, 75 2 (10) Innehållsförteckning Revisionshistoria 3 Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Projektering av portal för dokument och informationsflöde Planning webportal for document and information flow

Projektering av portal för dokument och informationsflöde Planning webportal for document and information flow Projektering av portal för dokument och informationsflöde Planning webportal for document and information flow Urban Petrén Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment

Läs mer

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg 2010 Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg Weine Sundell Länsbibliotek Sydost 2010 Innehåll Direktiv utredning om möjligheter till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-15 Handläggare Jens-Plambeck 08-686 1651 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 5 Godkännande av förstudie avseende nytt systemstöd

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer