Socialsekreterares arbetsvillkor 2003 och Pia Tham, Akademin för Arbetsliv och Hälsa, Högskolan i Gävle 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialsekreterares arbetsvillkor 2003 och Pia Tham, Akademin för Arbetsliv och Hälsa, Högskolan i Gävle 1"

Transkript

1 Socialsekreterares arbetsvillkor 2003 och 2014 Pia Tham, fil dr Akademin för Arbetsliv och Hälsa, Högskolan i Gävle 1

2 Innehåll 1. Socialsekreterares arbetsvillkor 2003 och hur har de förändrats? Resultat av en uppföljande studie bland socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn 0ch unga. 2. Vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet? Socialsekreterares reflektioner. 3. Diskussion 2

3 Del 1. Enkätundersökningarna 2003 och

4 Enkätundersökningarna Arbetsvillkor i den sociala barnavården 2002/2003 (FAS/FORTE) Hur upplever socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn och ungdomar sina arbetsvillkor? 309 socialsekreterare i 42 arbetsgrupper (nio stadsdelar och tolv kommuner) i Stockholms län 4 Socialsekreterares arbetsvillkor 2013/2014 (Afa försäkring) * Hur upplevs arbetsvillkoren idag jmf. med för elva år sedan? Vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet? 349 socialsekreterare (i samma kommuner och stadsdelar som 2003) Intervjuer med 42 arbetsledare Intervjuer med 6 arbetsgrupper

5 Genomförande Personligt besök i alla arbetsgrupper vid ett tillfälle då grupperna var samlade till ett ordinarie möte 309 enkäter besvarades 2002/2003 (bortfall 3%) 349 enkäter besvarades 2013/2014 (bortfall 19%) 5

6 QPS Nordic Mätinstrument utarbetat av arbetslivsforskare i nordiska länder (Dallner et al., 2000) Framtaget för att mäta psykologiska, sociala och organisatoriska förhållanden i arbetslivet Består av ca 160 frågor 6

7 Innehåll QPS Nordic Skalor: Arbetskrav och kontroll i arbetet Rolltydlighet/rollkonflikter Skicklighet i arbetet Stöd från arbetsledare och kollegor Ledarskap Organisationsklimat + ett flertal enskilda frågor 7

8 Självskattad hälsa GHQ 12 (psykiskt välbefinnande) Emotionell utmattning (ur MBI) Egen bedömning av det allmänna hälsotillståndet Fysiska symtom 8

9 Resultat 9

10 Två övergripande mönster 1. Arbetsvillkoren har försämrats i flera avseenden och mest för socialsekreterare med kort yrkeserfarenhet. 2. Arbetet har blivit mer specialiserat och tydligt avgränsat - man utreder. 10

11 a) Bakgrundsdata 11

12 Ålder Ålder % (30% av de nyexaminerade) % 35% % 21% % 9% 60+ 1% 4% 31% (71% av de nyexaminerade) 12

13 Yrkeserfarenhet Antal år år 15% 17% 1-3 år 23% 19% 3-5 år 12% 15% 5-10 år 22% 23% % 25% 13

14 Kön, anställningsform, utbildning, familjeförhållanden Män 14% 10% (6% män bland de som arbetat mer än 3 år) Fast anställda 87% 89% Socionomexamen 78% 83% Ensamstående 35% 33% Har barn 50% 52% 14

15 b) Arbetets innehåll och villkor 2003 och

16 Arbetets innehåll Arbetar (utöver utredningar) även med: Råd och stöd 84% (bland minst erfarna 80%) 26% (bland minst erfarna 14%) Förebyggande 39% (35%) 9% (2%) Med uppföljning 93% (91%) 74% (81%) Med behandling 21% (15%) 2% (2%) Uppsökande 8% (7%) 2% (0%) 16

17 Arbetskrav Har mycket ofta /alltid för mycket att göra Måste ofta arbeta övertid % (15% av de nya) 33% (22% av de nya) Arbetet hopar sig ofta 50% (31% av de nya) 35% (31% av de nya) 43% (51 % av de nya) 60% (54% av de nya) a)1= Mycket sällan eller aldrig 2= Ganska sällan 3=Ibland 4= Ganska ofta 5= Mycket ofta eller alltid 17

18 Negativ påverkan på hem och familjeliv Arbetet påverkar ofta hem och familjeliv på ett negativt sätt 28% (15% av de nya) 40% (40% av de nya) 18

19 Akutstyrt arbete Måste ofta ändra planeringen av arbetsdagen pga. akuta situationer i klientarbetet % (bland minst erfarna 26%) 51% (bland minst erfarna 54%) Måste ofta ändra planeringen av arbetsdagen pga. personalbrist 14% (bland minst erfarna 31%) 1= Mycket sällan eller aldrig 2= Ganska sällan 3=Ibland 4= Ganska ofta 5= Mycket ofta eller alltid 25% (bland minst erfarna 54%) 19

20 Möjlighet att påverka beslut i arbetet Kan ofta påverka val av arbetsmetoder 64% (52%) 48% (34%) Kan ofta påverka mängden arbete man får 20% (37%) 13% (21%) Kan ofta påverka vilka man ska arbeta tillsammans med 55% (52%) 32% (26%) a) 1= mycket sällan eller aldrig 2= ganska sällan 3=Ibland 4= ganska ofta 5= mycket ofta eller alltid 20

21 Rollkonflikter Utför ofta arbetsuppgifter man tycker skulle göras annorlunda 17% (13% av de nyexaminerade) Utsätts ofta för oförenliga krav från två eller flera personer 19% (13% av de nyexaminerade) % (38% av de nyexaminerade) 24% (20% av de nyexaminerade) 1= mycket sällan eller aldrig 2= ganska sällan 3=Ibland 4= ganska ofta 5= mycket ofta eller alltid 21

22 Antal utredningar huvudansvarig för Antal utredningar upp till 5 25% 21% % 34% % 26% % 15% % 5% 26 eller fler 4% 0 22

23 Hot och våld Är ibland utsatt för hot och våld % (9% av de nyexaminerade) 17% (23% av de nyexaminerade) 23

24 Bevittnat mobbing/trakasserier Har bevittnat mobbing/trakasserier på arbetsplatsen 15% (9% av de nyexaminerade) 17% (22% av de nyexaminerade) 24

25 Hur stor del av din arbetstid består av klientkontakter? Nästan all arbetstid Ungefär 75% Ungefär hälften Ungefär 25% % 3% 24% 14% 56% 51% 18% 30% Hur stor del av din arbetstid skulle du vilja ägna åt klientkontakter? Nästan all arbetstid Ungefär 75% Ungefär hälften Ungefär 25% % 11% 46% 51% 45% 34% 1% 4% 25

26 Handledning (av extern handledare) Hur ofta handledning? Varannan vecka 88% 54% Var tredje vecka 6% 25% 1 gång/månad 5% 18% Mer sällan än 1/g månad 26 1% 2%

27 Övervägt byta yrke Har ibland, ganska ofta eller mycket ofta övervägt att byta yrke under det senaste året % (10% av de minst erfarna) 60% (23% av de minst erfarna) 1=Mycket sällan eller aldrig 2= Ganska sällan 3= Ibland 4= Ganska ofta 5=Mycket ofta eller alltid 27

28 Avsikt att söka nytt arbete Troligt söka nytt arbete under det närmaste året % (48% av de minst erfarna) 1=Inte alls troligt 2= Inte särskilt troligt 3=Ganska troligt 4= Mycket troligt 53% (58% av de minst erfarna) 28

29 Emotionell utmattning Känner mig någon eller flera gånger per vecka känslomässigt tömd av mitt arbete Känner mig någon eller flera gånger per vecka utbränd av mitt arbete % (30%) 39% (43%) 9% (7%) 17% (22%) 0=Aldrig 1=Några ggr/år 2=Någon gång/månad 3=Flera ggr/månad 4=Någon gång/vecka 5=Flera ggr/vecka 6=Varje dag 29

30 GHQ 12 Stämmer bra eller helt att jag känner mig väldigt pressad Stämmer bra eller helt att jag har haft svårt att sova på grund av problem och svårigheter % (13%) 37% (39%) 12% (13%) 19% (38%) 1= Stämmer inte alls 2= Stämmer delvis 3= Stämmer bra 4= Stämmer helt 30

31 Vad hade blivit bättre? 31

32 Mer nöjda med lönen! Mycket nöjd 1% (0%) 4% (10%) Nöjd 12% (15%) 30% (24%) Varken nöjd eller missnöjd 27% (33%) 29% (38%) Missnöjd 36% (46%) 27% (24%) Mycket missnöjd 24% (7%) 10% (3%) 32

33 Sammanfattningsvis-vad har förändrats mellan * Högre krav Arbetet blivit mer akutstyrt Arbetet blivit mer specialiserat Minskat handlingsutrymme Något ökade rollkonflikter Fler utredningar Mindre tid till kontakter med klienter Mer sällan handledning Fler funderar på att byta yrke Sämre hälsa och välbefinnande De minst erfarna mest utsatta Mer nöjda med lönen! 2003 och 2014? 33

34 Del 2. Vad bidrar till att man trivs och vill stanna kvar? 34

35 Gruppintervjuer med socialsekreterare i mer stabila grupper Hur kommer det sig att man stannat kvar så länge i den här gruppen? Vad skiljer den här arbetsgruppen från andra grupper där det varit/är mer turbulent? 35

36 Vad gör att man trivs och stannar kvar? 2 teman som svaren kretsade kring: Arbetsgruppen (klimat, sammanhållning) Arbetsledningen (stabil, tillgänglig) 36

37 1. Arbetsgruppen Den absolut största anledningen är att vi fungerar så bra ihop i den här gruppen Det som håller en kvar - det är gruppen! Det är väl lika mycket att göra här som på andra ställen och då tänker jag att det är den här supergruppen som gör att man stannar kvar Så länge det inte händer nåt dramatiskt med den här gruppen så kommer jag inte att byta jobb till något annat 37

38 Vad beskrevs som så speciellt med just den här arbetsgruppen? Vi har lätt att prata med varandra Vi ställer alltid upp för varandra och stöttar när det behövs Man behöver aldrig känna sig ensam i den här gruppen Det är inga tydliga subgrupper i den här gruppen Vi hade en inhyrd chef här i sommar som sa att det är så fantastiskt att vi hjälper varann så bra i den här gruppen 38

39 2. Arbetsledningen Chefen beskrivs som stabil Chefen fördelar ut ärenden varje måndag och hon har koll på dem, hon har tänkt ut vem som ska ha just det ärendet Vi har inga ångestdrivna chefer här Viktigt att chefen har en ambition att det ska bli bra för gruppen Viktigt med tillit från chefen och att man resonerar sig fram till ett beslut Man har så höga krav på sig själv och då är det viktigt att ha en chef som tar ner en lite 39

40 forts. arbetsledningen Viktigt att chefen visar uppskattning för medarbetarnas insatser (åka iväg på roliga saker, små presenter) Man vill höra att man gör ett bra jobb! Man ska inte känna sig utbytbar Vår chef går alltid hem halv fem och då går hon igenom hela korridoren och säger till att nu går vi hem! 40

41 Del 3. Diskussion Vad kan göras för att förbättra arbetsvillkoren och öka stabiliteten? 41

42 Insatser på många nivåer och från flera håll behövs! Vad kan arbetsgivarna göra? Vad kan departementet /Socialstyrelsen göra? Vad kan SKL göra? Vad kan socionomutbildarna göra? Vad kan socionomerna själva göra? 42

43 1. Bättre förberedelse för yrket och bättre introduktion till yrket Fler praktikplatser inom IFO, fler kontaktytor mellan fält och universitet (ex.vis traineeplatser) behövs. Dagens socionomutbildning utgår ifrån att en god introduktion till yrket - och de specialistkunskaper som krävs- kan ges på arbetsplatserna, vilket långt ifrån alltid är möjligt idag Introduktionen till yrket behöver förbättras - en första skyddad tid bör vara lagstadgad. Att de minst erfarna är mest utsatta och även beskriver de största försämringarna av sina villkor är ett resultat som ytterligare understryker detta behov. 43

44 2. Snabba åtgärder för att bryta onda cirklar av hög personalomsättning Mer resurser till grupper med hög personalomsättning (fler tjänster, olika stödfunktioner) För att få stabilitet krävs stabilitet- en ond cirkel uppstår lätt och kan vara svår att bryta Karriärvägar för erfarna socialsekreterare som innebär möjlighet att stanna kvar i gruppen men ändå avancera 44

45 3. Ge socialsekreterare möjlighet att ägna tiden till det arbete man utbildat sig för: Mindre tid framför datorn, mer tid till klientkontakter Förenklat dokumentationssystem Bättre och mer användarvänligt datastöd Administrativt stöd 45

46 Publikationer Tham, P. (2007) Why are they leaving? Factors affecting intention to leave among social workers in child welfare, British Journal of Social Work, 37(7), pp Tham, P. (2007) Ny i yrket men redan gammal i gården? Arbetsvillkor för nya och mer yrkeserfarna socialsekreterare i den sociala barnavården. Socionomens forskningssupplement, 22(6), pp Tham, P (2008) Arbetsvillkor i den sociala barnavården. Förutsättningar för ett kvalificerat arbete. Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. Tham, P., Meagher, G. (2009) Working in human services: How do experiences and working conditions in child welfare social work compare? British Journal of Social Work, 39(5), pp Piasliv och Hälsa, Högskolan i Gävle spridas OBS Opublicerat material ej 46

47 forts. publikationer Tham, P., Lynch, D. (2014) Prepared for practice? Graduating social work students reflections on their education, competence and skills, 13(6), pp Tham, P., Lynch, D. (2015) Lost in transition? Newly educated social workers reflections on their first years in practice (inskickad oktober-15) Tham, P. (2015) Mindre erfaren-mer utsatt? Socialsekreterares arbetsvillkor 2003 och (inskickad oktober-15) Tham, P. (kommande) A professional role undergoing change? Child welfare social workers descriptions of their work 2003 and

48 Kontaktuppgifter:

Socialsekreterares arbetsvillkor -vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet?

Socialsekreterares arbetsvillkor -vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet? Resultat av det Afa-finansierade forskningsprojektet Socialsekreterares arbetsvillkor -vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet? Projektledare Pia Tham, fil dr Akademin för arbetsliv och

Läs mer

Socialsekreterares arbetsvillkor - hur har de utvecklats, hur kan de förbättras och vad karaktäriserar friska arbetsgrupper?

Socialsekreterares arbetsvillkor - hur har de utvecklats, hur kan de förbättras och vad karaktäriserar friska arbetsgrupper? Socialsekreterares arbetsvillkor - hur har de utvecklats, hur kan de förbättras och vad karaktäriserar friska arbetsgrupper? Pia Tham, docent i socialt arbete Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för socialsekreterare.

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Socialsekreterares arbetsvillkor vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet?

Socialsekreterares arbetsvillkor vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet? Pia Tham, fil dr Akademin för arbetsliv och hälsa Högskolan i Gävle pia.tham@hig.se 070-363 18 75 Slutrapport av det Afa-finansierade forskningsprojektet: Socialsekreterares arbetsvillkor vad bidrar till

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 1 Sammanfattning Sju av tio biståndshandläggare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat Sex av tio biståndshandläggare

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Mellanchefen i socialtjänsten. Emelie Shanks

Mellanchefen i socialtjänsten. Emelie Shanks Mellanchefen i socialtjänsten Emelie Shanks Publikationer Lundström, T. & Shanks, E. (2013). Hård yta men mjukt innanmäte. Om hur chefer inom den sociala barnavården översätter evidensbaserat socialt arbete

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört

Läs mer

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt

Läs mer

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Samlat resultat för Arbetsmiljöuppföljning 0900 Enkäten är nu besvarad. Här ser du ditt samlade resultat och återkoppling. Skriv gärna ut och spara det. 7

Läs mer

Arbetsvillkorens betydelse för en välfungerande social barn-och ungdomsvård

Arbetsvillkorens betydelse för en välfungerande social barn-och ungdomsvård Arbetsvillkorens betydelse för en välfungerande social barn-och ungdomsvård Wanja Astvik, docent i psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och Akademin för hälsa, vård och välfärd,

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Projekt 7-timmars arbetsförlagd arbetstid

Projekt 7-timmars arbetsförlagd arbetstid Projekt 7-timmars arbetsförlagd arbetstid IFO i Timrå kommun genomför perioden 180101-181231 ett projekt som omfattar samtliga heltidsarbetande socialsekreterare med myndighetsutövning. Projektets grundkriterier

Läs mer

Vägledning för analys av resultatet från medarbetarundersökningen. Arbetsorganisation och krav i arbetet Resurser och stöd i arbetet (12-24)

Vägledning för analys av resultatet från medarbetarundersökningen. Arbetsorganisation och krav i arbetet Resurser och stöd i arbetet (12-24) Vägledning för analys av resultatet från medarbetarundersökningen. Inom varje frågeområde i enkäten kommer några frågor att diskuteras och analyseras som en vägledning i förbättrings- och utvecklingsarbetet

Läs mer

Kartläggning inför löneförhandling Har jobbat deltid 35%

Kartläggning inför löneförhandling Har jobbat deltid 35% Kartläggning inför löneförhandling Har jobbat deltid 35% Kontakt: Anna-kari Modin Kontakt på Novus: Per Fernström Datum: 13 februari 2019 1 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & Genomförande

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Tryggare organisering, tryggare barn? Strategisk kompetensförsörjning genom ett aktivt arbetsmiljöarbete

Tryggare organisering, tryggare barn? Strategisk kompetensförsörjning genom ett aktivt arbetsmiljöarbete Tryggare organisering, tryggare barn? Strategisk kompetensförsörjning genom ett aktivt arbetsmiljöarbete Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Mölndals stad Strategisk kompetensförsörjning i Mölndals

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling. Kristin Ekholm

Motiv till deltagande i kompetensutveckling. Kristin Ekholm Motiv till deltagande i kompetensutveckling Kristin Ekholm Agenda 1. Presentation av uppsats 1) Bakgrund 2) Teori & Tidigare forskning 3) Metod 4) Resultat 5) Reflektioner & Slutsatser 2. Diskussionsfrågor

Läs mer

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 KARTLÄGGNING SKOLKURATORER Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 Gun Pettersson gun.pettersson@novus.se Viktor Wemminger viktor.wemminger@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

FORSKNINGSSTUDIE. Välkommen! 1. Var arbetar du (vilket företag)? * 2. Vilken anställningsform har du? * 3. Hur många % arbetar du?

FORSKNINGSSTUDIE. Välkommen! 1. Var arbetar du (vilket företag)? * 2. Vilken anställningsform har du? * 3. Hur många % arbetar du? FORSKNINGSSTUDIE Välkommen! Det här är en enkätundersökning som genomförs av Högskolan i Gävle. Undersökningen syftar till att utreda hur variationer i mental och fysisk belastning påverkar trötthet och

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Frisk under risk. - om förekomst och förebyggande av stressrelaterad psykisk ohälsa bland underläkare

Frisk under risk. - om förekomst och förebyggande av stressrelaterad psykisk ohälsa bland underläkare Frisk under risk - om förekomst och förebyggande av stressrelaterad psykisk ohälsa bland underläkare Bakgrund Under de senaste 20 åren har förekomsten av långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa

Läs mer

Undersökning bland medlemmar inom kriminalvården. Martin Ahlqvist Malin Grundqvist Johan Orbe 12 december 2017

Undersökning bland medlemmar inom kriminalvården. Martin Ahlqvist Malin Grundqvist Johan Orbe 12 december 2017 Undersökning bland medlemmar inom kriminalvården Martin Ahlqvist Malin Grundqvist Johan Orbe december 07 Info om undersökningen På uppdrag av Seko har Kantar Sifo undersökt hur medlemmar som arbetar inom

Läs mer

Direkt i det djupa vattnet eller flytväst som stöd?

Direkt i det djupa vattnet eller flytväst som stöd? Direkt i det djupa vattnet eller flytväst som stöd? - En kvantitativ studie om introduktion för nyanställda socialsekreterare Av: Charlotte Kohlstedt, Ida Rubin LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats

Läs mer

Strategi för stabilitet och kompetensutveckling. För personal i den sociala barn- och ungdomsvården

Strategi för stabilitet och kompetensutveckling. För personal i den sociala barn- och ungdomsvården Strategi för stabilitet och kompetensutveckling För personal i den sociala barn- och ungdomsvården 5 December 2016 Strategi för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barnavården, Uppsala Län

Läs mer

Dialogunderlag om arbetsbelastning. arbetsgrupper

Dialogunderlag om arbetsbelastning. arbetsgrupper Dialogunderlag om arbetsbelastning för arbetsgrupper Detta material är tänkt att användas för gruppdiskussioner inom arbetslag, på APT eller inom samverkansgrupper. Varje frågeområde har en kort inledning

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor det är frågan?

Aktivitetsbaserade kontor det är frågan? det är frågan? (eva.bergsten@hig.se) ergonom, med dr Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan i Gävle Flex office, AF-O, ABW, non-territorial workplace, flexi-/ share-/ hot-desking Inga personliga arbetsplatser

Läs mer

Varför handledning? Handledning som professionellt projekt och organisatoriskt verktyg i handikappomsorg och individ- och familjeomsorg

Varför handledning? Handledning som professionellt projekt och organisatoriskt verktyg i handikappomsorg och individ- och familjeomsorg Varför handledning? Handledning som professionellt projekt och organisatoriskt verktyg i handikappomsorg och individ- och familjeomsorg Staffan Höjer, Elisabeth Beijer och Therese Wissö Syfte och frågeställningar

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

invånare barn 0-18 år studenter Medelålder 38 år

invånare barn 0-18 år studenter Medelålder 38 år 121 000 invånare 23 000 barn 0-18 år 38 000 studenter Medelålder 38 år Foto: Foto: Lars-Göran Fredrik Larsson Norlin Hur såg det ut på utredningsenheten Personalomsättningen Brister i arbetsmiljö Hög sjukfrånvaro

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

Dynamisk fokustal NLL QWC, Page 1 of 71

Dynamisk fokustal NLL QWC, Page 1 of 71 Dynamisk fokustal QWC, Page 1 of 71 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning, samt arbetstakt, där 35-40 är optimalt. QWC, Page 2 of 71 Förbättringsområden,

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Grupphandledning för yrkesverksamma inom psykosocialt arbete

Grupphandledning för yrkesverksamma inom psykosocialt arbete Grupphandledning för yrkesverksamma inom psykosocialt arbete Innehåll Handledningens roll i psykosocialt arbete... 5 Grupphandledning... 6 Teoretiskt inriktning... 6 Varför handledning?... 6 Vem kan vara

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Handlingsplan för stärkt kvalité gällande myndighetsarbetet inom socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelningar

Handlingsplan för stärkt kvalité gällande myndighetsarbetet inom socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelningar SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ann-Christine Dahlén 2015-04-07 SCN-2015-0081 Johan Hillman Socialnämnden Handlingsplan för stärkt kvalité gällande myndighetsarbetet inom socialförvaltningens

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 2 Inledning Hotell- och restaurangfacket ställde frågor till flera hundra anställda inom hotellstäd om

Läs mer

Socialförvaltningen i Linköping - Kompetensutveckling

Socialförvaltningen i Linköping - Kompetensutveckling Socialförvaltningen i Linköping - Kompetensutveckling En viktig framgångsfaktor Ett samlingsbegrepp Ett kontinuerligt lärande - ständiga förbättringar av verksamheten. Kompetenstrappan Tydliggöra utvecklingsmöjligheter

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

NATIONELLT VACCINATIONS PROGRAM MOT STRESS

NATIONELLT VACCINATIONS PROGRAM MOT STRESS NATIONELLT VACCINATIONS PROGRAM MOT STRESS För dig som är i riskgruppen för att bränna ut dig. Eller har stressade kollegor och inte vill smittas. För politiker, chefer och anställda. Här är ett vaccin

Läs mer

Checklista för handledning vid praktik

Checklista för handledning vid praktik Checklista för handledning vid praktik Innan praktikanten börjar Innan praktikanten börjar behöver verksamheten vara förberedd. Det är viktigt att utse roller, vem eller vilka som är handledare och vilken

Läs mer

>> Fanny: Och Fanny Marell heter jag. Jag är handledare här på FoU och är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare.

>> Fanny: Och Fanny Marell heter jag. Jag är handledare här på FoU och är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare. FoU podden Avsnitt 4, Yrkeshandledning >> Fanny: Så vill jag ändå säga att det här är ett underbart jobb, socialt arbete och socialsekreterarrollen är oerhört viktig och kan vara ett oerhört kreativt och

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer.

Läs mer

Dynamiskt fokustal NLL QWC, Page 1 of 73

Dynamiskt fokustal NLL QWC, Page 1 of 73 Dynamiskt fokustal QWC, Page 1 of 73 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning, samt arbetstakt, där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 73 Förbättringsområden,

Läs mer

Handlingsplan för socialsekreterare hos Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för socialsekreterare hos Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Till kommunchefen 2017-10-04 Handlingsplan för socialsekreterare hos Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Uppdraget Kommunchefen har gett Arbetsgruppen KAL socialsekreterare

Läs mer

Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete

Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete Projektgrupp ViS (Vårdforskning i samverkan): Borås, Göteborg, Halmstad, HHJ, Högskolan väst, Skövde

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Stress, engagemang och lärande när man är ny

Stress, engagemang och lärande när man är ny Stress, engagemang och lärande när man är ny Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Longitudinal Analysis of Nursing Education/Entry in work life: LANE ann.rudman@ki.se Institutionen

Läs mer

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbete Högt arbetstempo med ständiga avbrott Varierat och fragmenterat

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Betydelsen av socialtjänstens organisering och ärendebelastning för kvaliteten i verksamheten vad visar befintliga studier?

Betydelsen av socialtjänstens organisering och ärendebelastning för kvaliteten i verksamheten vad visar befintliga studier? Betydelsen av socialtjänstens organisering och ärendebelastning för kvaliteten i verksamheten vad visar befintliga studier? Johanna Kumlin och Anneli Marttila Enheten för kunskapsutveckling Avdelningen

Läs mer

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015 SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015 Seminarieuppgift 5: Syftet med denna uppgift är att tillämpa enklare former av ekonomiska beräkningar samt analysera lednings- och personalfrågor med hjälp av

Läs mer

Kyrkans arbetsmiljöbarometer 2009

Kyrkans arbetsmiljöbarometer 2009 Kyrkans arbetsmiljöbarometer 2009 Rapport om arbetsmiljön för kyrkans anställda Plock bland resultaten i arbetsmiljöbarometern Arbetstillfredsställelse Nästan alla anställda inom kyrkan (97 %) anser alltjämt

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Yrkesresan. en satsning på kompetens och stabilitet för personal i Göteborgsregionen. Mötesplats IFO Göteborg,

Yrkesresan. en satsning på kompetens och stabilitet för personal i Göteborgsregionen. Mötesplats IFO Göteborg, Yrkesresan en satsning på kompetens och stabilitet för personal i Göteborgsregionen Mötesplats IFO Göteborg, 2017 11 16 Cristina Dahlberg, GR Lena Freij, Göteborg Cecilia Wester, Lerum Innehåll Bakgrund

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 Praktikcentrum. Riitta Parpala Praktiksamordnare. Utvecklings och fältforskningsenheten

Verksamhetsberättelse 2008 Praktikcentrum. Riitta Parpala Praktiksamordnare. Utvecklings och fältforskningsenheten Verksamhetsberättelse 2008 Praktikcentrum Riitta Parpala Praktiksamordnare Utvecklings och fältforskningsenheten Verksamhetsidé och organisering Praktikcentrum är en verksamhet inom UFFE (Utvecklings-

Läs mer

Högt tempo och bristande ledarskap. Psykosocial arbetsmiljöenkät bland Hotell- och restaurangfackets medlemmar

Högt tempo och bristande ledarskap. Psykosocial arbetsmiljöenkät bland Hotell- och restaurangfackets medlemmar 1 Högt tempo och bristande ledarskap Psykosocial arbetsmiljöenkät bland Hotell- och restaurangfackets medlemmar 2 Ducka inte för ansvaret att åtgärda orsakerna till stress Anställda i hotell- och restaurangbranschen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Bättre arbetsmiljö varje dag

Bättre arbetsmiljö varje dag Bättre arbetsmiljö varje dag Lättläst Se hela bilden Bilden visar vad du behöver göra. Den stödjer och styr dig i arbetet. Hur har ni det på jobbet? Ta fram en policy sid 13 Följ upp varje år sid 14 Arbetsmiljö

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats)

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats) Medarbetarundersökning 2015 KS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på KS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på KS, 301 personer.

Läs mer

Medarbetarenkät 2004

Medarbetarenkät 2004 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2004-06-16 Medarbetarenkät 2004 Frågor per frågeområde (medelvärden) Utrednings- och statistikkontoret (USK) har på uppdrag av personalpolitiska avdelningen och kompetensfonden

Läs mer

Ansökan om arbetstidsinnovationer till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Ansökan om arbetstidsinnovationer till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-01-26 Diarienummer N131-0065/17 Individ och familjeomsorg samt Funktionshinder Angelica Winter Telefon 031-365 15 86 E-post: angelica.winter@angered.goteborg.se Ansökan om

Läs mer

Är arbete bra för hälsan? Eva Vingård Professor emeritus, leg läkare Arbets- och miljömedicin, Uppsala

Är arbete bra för hälsan? Eva Vingård Professor emeritus, leg läkare Arbets- och miljömedicin, Uppsala Är arbete bra för hälsan? Eva Vingård Professor emeritus, leg läkare Arbets- och miljömedicin, Uppsala Arbetsmiljölagen (1977:1160): Arbetsgivaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer