Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning"

Transkript

1 Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning Namn Efternamn 1

2 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise workers' risk of cardiac woes, study says Bosses like (left) Mr. Burns on "The Simpsons," Michael Scott from"the Office," Miranda Priestly of "The Devil Wears Prada," and Jack Donaghy of "30 Rock" can be health hazards. Boston Globe, Nov 25,

3 Diktatoriskt och brist på positivt ledarskap ökade symptom på långvarig stress, symptom på emotionell utmattning, försämrad självskattad generell hälsa. Dåligt ledarskap koppling till hjärt & kärlsjukdom (Nygen A, avhandling KI) Självcentrerat ledarskap Lägre skattning av mental hälsa och stress 3

4 Förbättrad ledarskap och organisationsklimat leder till förbättrad upplevd allmän hälsa Försämrat ledarskap och organisationsklimat leder till försämrad upplevd allmän hälsa (Lohela M., Björklund C. et al., 2010)

5 Riskfaktorer för framtida mobbning Riskfaktorer för att framtida utsatthet för mobbning Källa: Björklund et al., (2014). Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö. En studie om samband mellan arbetsrelaterade faktorer och uppkomst av mobbning, Karolinska Institutet Namn Efternamn 5

6 Vilka arbetsmiljöfaktorer påverkar produktionen negativt? Orättvist ledarskap Brist på inflytande/kontroll Rollkonflikt Ojämlikhet Dåligt socialt organisationsklimat Lohela Karlsson et al., (2014). Production loss among employees perceiving work environment problems. Int Arch Occup Environ Health, open access Namn Efternamn 6

7 Evidensbaserat ledarskap transformerande/utvecklande ledarskap Transformerande/utvecklande ledarskap är en ledarstil som uppstår när ledaren breddar och utökar sitt intresse för medarbetarna, skapar medvetenhet och acceptans av de syften och uppdrag gruppen har, och när de leder så att medarbetarna engageras och ser bortom egenintresset och istället ser till gruppens bästa. B. Bass 28 januari

8 Transformativt ledarskap och anställdas välbefinnande (Anna Nyberg, 2009)

9 Destruktiva processer som kan utvecklas i arbetsgrupper då chefer undviker att träda in i ledarrollen (Anna Nyberg, 2009)

10 Myten om ledarskapet Namn Efternamn 10

11 HUR MÅR CHEFERNA? Namn Efternamn 11

12 Krav och kontroll i arbetet. Anställda inom kommun och landsting Chef= 16% Ej chef=20% Chef= 44% Ej chef= 18% Chef= 8% Ej chef= 21% Chef=33% Ej chef= 41 % Björklund, C., Lohela Karlsson, M., et al (2011). Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting.

13 Stress och mentala besvär hos chefer inom olika typer av verksamheter % Björklund, C., Lohela Karlsson, M., et al (2011). Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting. 13

14 % Skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer Ca chefer inom kommun och landsting Björklund, C., Lohela Karlsson, M., et al (2011). Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting. 14

15 Skillnader mellan chefer som upplever hög stress resp låg stress och hur de upplever sin arbetsmiljö. ca chefer inom kommun och landsting Björklund, C., Lohela Karlsson, M., et al (2011). Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting. 15

16 Vad påverkar chefers arbetsstress? Lågt Engagemang Arbetskraven påverkar familjelivet negativt Rollkonflikter Arbets- stress Björklund, C., Lohela Karlsson, M., et al (2011). Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting. 16

17 Vad påverkar chefers sjukfrånvaro (>8 dagar) Spänt arbete (arbetsstress) Sjukfrånvaro Arbetskrav påverkar familjeliv negativt Björklund, C., Lohela Karlsson, M., et al (2011). Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting. 17

18 Hierarkier av hälsa. Chefer inom kommuner och landsting Bäst hälsa Chefsnivåer Sämst hälsa 28 januari

19 En organisation kan liknas vid ett fartyg. För att utföra ett uppdrag måste kaptenen (chefen) vara kompetent, besättningen (medarbetarna) ha rätt utbildning och fartyget (organisationen) måste vara lämpad för att utföra uppdraget. Ändras förutsättningarna kan organisationen ställas på hårda prov. Ett av många villkor, för att kaptenen ska klara av sin uppgift, är att fartyget är rustat för de nya förutsättningarna. Källa: Härenstam mfl, (2013)Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor En presentation av Chefios-projektet, Göteborgs universitet Namn Efternamn 19

20 Vad beror det på att cheferna upplever stress? Organisatoriska faktorer? organisatoriska förutsättningar? Kvinnor kan inte släppa jobbet? 20

21 Vanligt i organisationer Professor Annika Härenstam vid Göteborgs universitet 21

22 Nya organisationsformer inom offentliga sektorn Färre ledare med större enhetsansvar Mer administrativt arbete, Nya samverkansformer Nya krav på medarbetaransvar Mindre stöd från arbetsledningen (Arbetsmiljöverket 2011) 22

23 Det är stor skillnad på hur olika chefer mår på jobbet. Det är oftast inte chefen det är fel på utan organisationen. Vissa har en gynnad position och får stor uppskattning. Andra är utsatta eller motarbetade och vill helst sluta som chef (Ej avsluat CHEFiOS-projektet, som leds av professor Annika Härenstam vid Göteborgs universitet, handlar om förutsättningar för att utöva ledarskap i offentlig sektor) 23

24 Kvinnliga chefer och stress Mer än var fjärde kvinnlig chef, 26 procent, kan inte släppa tankarna på jobbet när hon är ledig. Det kan jämföras med 17 procent av de manliga cheferna.(previa, 2012). Många kvinnliga chefer upplever att de måste vara dubbelt så duktiga jämfört med män för att kunna avancera (Tuija Muhonenid, forskare på Malmö högskola) Konflikter mellan arbete och privatliv. Det kan vara svårt att få tiden att räcka till både för arbetet och familjen. Kvinnor har huvudansvaret för hemarbetet andra skiftet Kvinnor oftast utses till chefer i samband med nedskärningar eller omorganisationer (Tuija Muhonenid, forskare på Malmö högskola 24

25 Konsekvenser Chefer hoppar av? Långvarig stress kan leda till mental diagnoser som tex utmattningssyndrom 25

26 Chefer hoppar av? Chefer hoppar av 40% av lanstingsanställda chefer hoppar av efter 4 år En gemensam nämnare bland dem som slutade som chefer var upplevelsen av att inte ha inflytande över sin arbetssituation (Skagert 2010) Kvinnliga chefer inom offentlig sektor slutar pga. otillräckliga förutsättningar för att göra ett bra jobb och maktstrukturer som hindrar kvinnor från att avancera finns bland orsakerna (Grönblad 2011) 26

27 Skapa goda arbetsförhållanden för cheferna! 28 januari

28 Vad behöver operativa chefer för att åstadkomma goda jobb för sig och sina anställda? Tid till att stödja och leda sina medarbetare Tid att inventera och reflektera över problem i verksamheten Tydliga krav och hållbara överenskommelser Balans mellan uppgift/ansvar och resurser Tid till att förstå och kommunicera förändringar Arenor för dialog med medarbetare, överordnader chefer och andra aktörer med inflytande över verksamheten Härenstam A., prof. vid Göteborgs universitet 28

29 Namn Efternamn 29

30 Slutord Fokusera på vilka faktorer som främjar chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö Studera helhetsbilden för chefer (från individfaktorer till organisatoriska faktorer) 30

31 TACK FÖR MIG! 31

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Hierarkier av hälsa Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Projektgruppen består av: Fil Dr Christina Björklund, projektledare Med Dr Malin Lohela Karlsson Docent Gunnar Bergström

Läs mer

Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården?

Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården? Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården? Lotta Dellve 1 Jörgen Andreasson 2 Göran Jutengren 3 1 Professor i vårdvetenskap med inriktning ledarskap och organisering, Högskolan

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

AHA- metoden. Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning

AHA- metoden. Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning AHA- metoden Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning AHA-studien Startade 1999 Ca 5 000 anställda på sex företag Kontrollerad studie med referens grupper 3- års uppföljning

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Arbetsvillkor, arbetshälsa och livsstil Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN FÖR PERSONSKADEPREVENTION

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT Wise Happiness 2014 En undersökning om vad som driver lycka Linda Frej, Wise IT Vad driver lycka? Pensionärer, män och danskar drar rent statistiskt vinstlotten i årets undersökning. Men det är viktigt

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Medarbetarrapport 2008

Medarbetarrapport 2008 Medarbetarrapport 2008 Sammanfattning Den typiska svenska medarbetaren tycks; Känna sig trygg på sin arbetsplats men ej vara särskilt fysiskt avkopplad när hon lämnar arbetet för dagen. Ha goda medarbetarrelationer

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Dokumentty Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär

Läs mer

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet ANA LYSERAR 2002:4 Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet Vilka egenskaper och förhållanden är utmärkande för de drabbade? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?#

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?# CARINA BECKERMAN Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finnsdetnågraskillnader?# SKRIFTSERIE 2014:1 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET Produktion: KEFU Skåne # 2 FÖRORD Föreliggande

Läs mer

Organisatoriska orsaker till stressproblematik

Organisatoriska orsaker till stressproblematik Organisatoriska orsaker till stressproblematik Stressinterventionsprojekt vid en teamorganiserad produktutvecklingsavdelning i ett globalt verkstadsindustriföretag Författare: Emelie Lander, KTH Christine

Läs mer

Landstingets chefsmodell

Landstingets chefsmodell Landstingets chefsmodell www.lio.se Anteckningar Lust att vara chef Varför ska en ung och ambitiös människa välja att jobba som chef? Hur får vi duktiga chefer att stanna kvar i sina viktiga roller? Dessa

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Polisens Arbetsmiljö 2013 Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 5 METODBESKRIVNING... 6 STATISTISK ANALYS... 7 RESULTAT... 8 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

Strategisk modell för medarbetarundersökningar som kan inkludera systematiskt arbetsmiljöarbete för den psykosociala arbetsmiljön?

Strategisk modell för medarbetarundersökningar som kan inkludera systematiskt arbetsmiljöarbete för den psykosociala arbetsmiljön? Institutionen för handelsrätt HT 2008 HARK13 i arbetsrätt Strategisk modell för medarbetarundersökningar som kan inkludera systematiskt arbetsmiljöarbete för den psykosociala arbetsmiljön? Handledare:

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

januari 2013 Om bara chefen var bättre

januari 2013 Om bara chefen var bättre januari 2013 Om bara chefen var bättre Kvalitet i äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskap? Om bara chefen var bättre - Kvalitet i Äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskap? 2013 Förord Diskussionen kring

Läs mer