Mellanchefen i socialtjänsten. Emelie Shanks

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mellanchefen i socialtjänsten. Emelie Shanks"

Transkript

1 Mellanchefen i socialtjänsten Emelie Shanks

2 Publikationer Lundström, T. & Shanks, E. (2013). Hård yta men mjukt innanmäte. Om hur chefer inom den sociala barnavården översätter evidensbaserat socialt arbete till lokal praktik. Socialvetenskaplig tidskrift 20(2), s Shanks, E. Bergmark, Å. & Lundström, T. (2014) Embedded in practice? Swedish social work managers on sources of managerial knowledge. Human Service Organizations, Management, Leadership & Governance 38(5), Lundström, T. & Shanks, E. (2014) Chefer och ledare i socialt arbete. Om hur ändrade organisatoriska villkor och nya ledarskapsteorier kan påverka yrkesrollen. Socionomens forskningssupplement (37), Shanks, E. Lundström, T. & Wiklund, S. (2014) Middle managers in social work. Professional identity and management in a marketized welfare state. British Journal of social work. Elofsson, S., Lundström, T. & Shanks, E. (2015). High job strain among social work managers and its relation to perceived work situation. European Journal of Social Work.

3 Det är kul att vara chef, men Det är mycket, mycket roligt. Trivs med det. Men det är ju en vardag som är rätt kaotisk. Det är sällan jag hinner göra något klart. (Andra linjen, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning) Jag har ju alltid gillat att jobba som chef, jag gillar det jobbet och att ha personal och budget och verksamhetsansvar / / det är ju därför jag har stannat./ / Men att jobba som chef på den här förvaltningen gillar jag inte. / / Dels är jag inte förtjust i den här beställar-utförare-modellen, jag tycker inte att den lämpar sig för individ- och familjeomsorgsarbete / / Sen är jag inte van vid sättet att leda och styra som man har i den här förvaltningen, jag tycker att det är för toppstyrt, för kontrollinriktat, det passar inte mig. (Andra linjen, missbruk och socialpsykiatri)

4 Föreläsningens innehåll Kontextuella förändringar Chefernas vardag Förändringarnas konsekvenser

5 Kontextuella förändringar: Två tydliga trender Specialisering (uppdelning till mindre, mer specialiserade enheter) NPM (marknadisering, anammandet av managementideologier från den privata sektorn)

6 Specialisering Då enhetschefen [har det] totala budgetansvaret gör det att / / man själv har ansvar för sin egen del så totalt. Håll ifrån blir det ju då. / / Gör man inget jobb så, så är man ju jätteeffektiv tänker jag. Man har inte gjort av med en spänn. (Första linjen, barnavård)

7 NPM två byggstenar Marknadisering (t.ex. privatisering, kundval, konkurrensutsättning) Managerialism (ideologi som antar att det är ett bra ledarskap, snarare än policy, teknologier osv som är det mest betydelsefulla för en organisation)

8 Chefernas vardagliga arbete Avsiktligt/planerat arbete (strategisk planering, formellt beslutsfattande, nätverksarbete, information etc.) Reaktivt arbete (oavsiktliga händelser, ständiga avbrott, hantera akuta situationer) Emelie Shanks, Institutionen för socialt arbete

9 Avsiktligt arbete Vad ägnar du din arbetstid mest åt (rangordna)? Procent (antal). N=349 Mest tid Första linjen 66,2% (131) Andra linjen (enh chef) Möte med socialsekreterarna 31,9% (36) Tredje linjen (IFO-chef) 28,9% (11) Första linjen 16,7% (33) Andra linjen (enh chef) Administration 38,1% (43) Tredje linjen (IFO-chef) 21,1% (8) Första linjen 3,0% (6) Andra linjen (enh chef) Möten med andra chefer 13,3% (15) Tredje linjen (IFO-chef) 23,7% (9) Första linjen 5,1% (10) Andra linjen (enh chef) Strategiskt arbete/planering 10,6% (12) Tredje linjen (IFO-chef) 18,4% (7) Första linjen 1,0% (2) Andra linjen (enh chef) Samverkan med omvärlden 5,3% (6) Tredje linjen (IFO-chef) 5,3% (2) Första linjen 7,1% (14) Andra linjen (enh chef) Klientarbete 0,9% (1) Tredje linjen (IFO-chef) 2,6% (1)

10 Reaktivt arbete Nu rycks jag än hit och än dit. Ibland dyker jag i svårigheter som jag måste lösa, sen ibland är det något roligt som drar iväg mig också./ / Jag hinner inte sitta många minuter förrän det står någon ny i dörren. / / Kan jag svara snabbt så gör jag det förstås, andra kan ju stänga dörren och sätta upptagetskylten på också / / men jag, nä då har jag glömt bort. Så visst det är mycket med jobbet, det är mycket med jobbet, det är det. (IFO-chef)

11 Reaktivt arbete Men det tänker jag att så är det väl ofta när man jobbar på socialkontor att fast man försöker att ha en plan, fast man tänker att man vill jobba på ett visst sätt så är det väldigt akutstyrt. Som gör att man kanske inte alltid liksom kommer dit man vill. (Första linjen, ekonomiskt bistånd)

12 Förändrade förutsättningar? Ökad betydelse av budget/budget pressas nedåt Mer administration Nya uppgifter Leda socialarbetarna Strategiskt arbete

13 Budget och etik Budgeten är allt. Och det är väl också det som är trist. Jag är inte, jag tycker visst att man ska ha koll på pengarna och att pengar är jätteviktigt. Men jag, jag har svårt för det här resonemanget att, alltså det övergripande uppdraget är ju: håll budget, håll budget, håll budget, håll budget, och sen kommer kanske nånting med det där efter det. Då tänker jag att om man ska hålla budget då måste man ha förutsättningar för att hålla budget. Och om man ska hålla budget får det konsekvenser för kvalitén. / / Och det är väl det svåraste som chef tänker jag, när man hamnar i det här att man måste spara pengar och ändå ser alla behoven. Och där tänker jag att där är det jätteviktigt och ha liksom koll på var ens egna gränser går, för det är väldigt lätt och liksom, att man trubbas av. / / Men att, om man då som jag är socialarbetare i botten, det har liksom varit min devis att jag om jag kommer i det läget att jag känner att jag måste bryta mot lagen, det gör inte jag. / / Så där måste man ha nån egen koll på, var går min gräns / / Hur mycket är man beredd att dagtinga med sitt socialarbetarsamvete? (Andra linjen, missbruk och socalpsykiatri)

14 Ökad administration och diverseuppgifter Det har dragits in på det administrativa stödet, så att nu sköter man ju även de delarna. Sitter ju med mycket administrativt arbete som man har haft assistenter som har gjort förut./ / Så jag tycker nog stor del av mitt arbete går ju åt till sånt som jag egentligen inte behöver vara högskoleutbildad för kan jag nog säga faktiskt, det finns mycket postöppning och sortera post, se till att det kommer rätt. Alla de delarna. Skriva rent och, ja. (Första linjen, ekonomiskt bistånd)

15 Nya uppgifter: hantera marknader Det finns ju en annan del av jobbet som jag tänker inte fanns där på 80-talet, och det är att man har med så många utförare och göra, alltså business / /det finns inte med i utbildningen / / så det är liksom ny kunskap som man måste föra in i det här systemet. På 80-talet var det mycket landsting och statliga institutioner man använde och då var det mer att man litade på varandra på ett helt annat sätt, men nu finns det ju riskkapitalister här som vill tjäna pengar. (Fokusgrupp 3)

16 Leda socialarbetare för jag menar det har ju hänt otroligt mycket på chefssidan sen, sen jag började vara chef. Även en enhetschef på den tiden var ju mycket mer en handledare i direkta klientarbetet, för då hade man ju liksom en stor administration, jag menar personalavdelning, som skötte det och ekonomifolk som skötte det och så, sen har man ju liksom lagt ut ner allt det här på enhetscheferna, så det har ju förändrats jättemycket. (Andra linjen, missbruk)

17 Strategiskt arbete Alldeles för lite tid till att läsa och fundera och tänka strategiskt vilket jag också borde göra eftersom vi har väldigt mycket. Det kommer ju mail från högre ort då. / / Ofta är det att man ska tycka saker eller strategiska organisationsförändringar, budgeten eller så. Det är väldigt mycket att man ska ha åsikter och det är ju rätt kul om man har tid men man har aldrig tid. Tiden räcker inte riktigt till och man kan liksom inte, har jag tio minuter så kan man inte sätta sig i lugn och ro och så. (Första linjen, missbruk) Emelie Shanks, Institutionen för socialt arbete

18 Sammanfattningsvis om empirin De flesta chefer tycker att deras arbete är roligt Chefernas arbete är i hög grad reaktivt och fragmentiserat. Strategiskt arbete hinner de inte med. Spänningen mellan förväntat ledarskap och reellt chefskap är uppenbar. Den ökade specialiseringen och inflytandet av NPM syns i intervjuerna. Men, cheferna understryker i hög grad en professionell identitet och socialarbetarvärderingar Anpassning snarare än motstånd. Cheferna betonar också det positiva med budgetansvar och tydligare ramar.

19 Tack för att ni lyssnat!

Socialsekreterares arbetsvillkor 2003 och Pia Tham, Akademin för Arbetsliv och Hälsa, Högskolan i Gävle 1

Socialsekreterares arbetsvillkor 2003 och Pia Tham, Akademin för Arbetsliv och Hälsa, Högskolan i Gävle 1 Socialsekreterares arbetsvillkor 2003 och 2014 Pia Tham, fil dr Akademin för Arbetsliv och Hälsa, Högskolan i Gävle 1 Innehåll 1. Socialsekreterares arbetsvillkor 2003 och 2014 - hur har de förändrats?

Läs mer

Samhällsvård till salu!

Samhällsvård till salu! Samhällsvård till salu! Om mötet mellan två krockande tankefigurer i den sociala barnavården Staffan Höjer Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Dagens föreläsning Social barnavård en

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Resursperspektiv inom den sociala barnavården

Resursperspektiv inom den sociala barnavården Resursperspektiv inom den sociala barnavården Hélène Lagerlöf Institutionen för socialt arbete Stockholms Universitet transport eller en helig stund, beror på hur man ser det -Eva Dahlgren Upplägg Olika

Läs mer

>> Fanny: Och Fanny Marell heter jag. Jag är handledare här på FoU och är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare.

>> Fanny: Och Fanny Marell heter jag. Jag är handledare här på FoU och är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare. FoU podden Avsnitt 4, Yrkeshandledning >> Fanny: Så vill jag ändå säga att det här är ett underbart jobb, socialt arbete och socialsekreterarrollen är oerhört viktig och kan vara ett oerhört kreativt och

Läs mer

Samverkan Om vad? Samordnade individuella planer (SIP) vid komplexa behov. Varför samverkan välfärdsstatens organisering

Samverkan Om vad? Samordnade individuella planer (SIP) vid komplexa behov. Varför samverkan välfärdsstatens organisering Samverkan Om vad? Samordnade individuella planer (SIP) vid komplexa behov Varför samverkan välfärdsstatens organisering Specialisering professioner och organisationer, bl.a. Utbildning Hälso- och sjukvård

Läs mer

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap Organisatoriska och individuella förutsättningar Anders Hansson Svenska hälsopromotionsgruppen Katrin Skagert Institutet för stressmedicin Chefsuppdraget

Läs mer

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för socialsekreterare.

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

EN HÅLLBAR ORGANISATION SOM KLARAR ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR, RATIONALISERING OCH NYA MANAGEMENTFILOSOFIER?

EN HÅLLBAR ORGANISATION SOM KLARAR ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR, RATIONALISERING OCH NYA MANAGEMENTFILOSOFIER? EN HÅLLBAR ORGANISATION SOM KLARAR ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR, RATIONALISERING OCH NYA MANAGEMENTFILOSOFIER? Professor Stefan Tengblad Lektor Nomie Eriksson 13 november 2013 Bild 1 NY BOK: ATT UTVECKLA

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda Västernorrlandsmodellen ett sätt lyssna till barns röster om mötet med socialtjänsten Ger det enskilda

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Förändrad organisation inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid

Förändrad organisation inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-07-08 Uppdat 2014-08-26 Handläggare Peter Dacke Telefon: 08-50806065 Till Bromma stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut 1. En förändrad

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Bilder av Kommundirektörer. Kommundirektören då och nu en diskussion om kommundirektörsrollens förändring i modern tid.

Bilder av Kommundirektörer. Kommundirektören då och nu en diskussion om kommundirektörsrollens förändring i modern tid. Bilder av Kommundirektörer Kommundirektören då och nu en diskussion om kommundirektörsrollens förändring i modern tid Rolf Solli Lite om er Arbetet Arbetstillfredsställelse Inspiration Stil Politiker Avveckling

Läs mer

Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården Maj 2019 Thomas Jonsland Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Varför

Läs mer

Socialsekreterares arbetsvillkor -vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet?

Socialsekreterares arbetsvillkor -vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet? Resultat av det Afa-finansierade forskningsprojektet Socialsekreterares arbetsvillkor -vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet? Projektledare Pia Tham, fil dr Akademin för arbetsliv och

Läs mer

Med relationen som redskap - om socialarbetare, relationer och professionalitet

Med relationen som redskap - om socialarbetare, relationer och professionalitet Med relationen som redskap - om socialarbetare, relationer och professionalitet CSA Konferens, Stockholm World Social Work Day 19 mars 2019 Jessica Sjögren, socionom och fil.dr. i socialt arbete 2019-03-19

Läs mer

Kommundirektörsföreningen

Kommundirektörsföreningen Kommundirektörsföreningen 11 november Stockholm Rolf Solli Styrningens form och ansikte Med flera 1 Modell (Till att börja med) Kontext Utveckling Forskning Praxis Kommundirektörer Utbildning En resumé

Läs mer

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig?

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig? ? S.O.C. Hör du mig 25 mars 2017 En workshop med socialsekreterare och ungdomar som haft kontakt med socialtjänsten och vill utveckla socialtjänsten. Socialtjänsten i Helsingborg har under ett antal år

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Uppdragshandling för boendestödjare

Uppdragshandling för boendestödjare 2013-02-21 Nf 506/2011 Uppdragshandling för boendestödjare Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Antagen av förvaltningschef och samverkad med fackliga representanter, Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Västernorrlandsmodellen ett sätt att lyssna till barn som brukare Ger det enskilda barnet möjlighet att förmedla sin erfarenhet och kunskap om mötet med

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda Ett utvecklingsprojekt tillsammans med Allmänna Barnhuset och sju FoU-enheter Utveckla hållbara strukturer

Läs mer

Specialister i socialtjänsten. Marcus Falk Johansson Socionom & doktorand

Specialister i socialtjänsten. Marcus Falk Johansson Socionom & doktorand Specialister i socialtjänsten Marcs Falk Johansson Socionom & doktorand 2019-04-03 Bakgrnden till dagens specialister Under lång tid en tbredd oro för medarbetares arbetsmiljö och personalomsättningen

Läs mer

Professionalisering av ett yrkesfält processen, förhoppningarna, utmaningarna Staffan Höjer Mötesplats funktionshinder 16 november 2010 Dagens program Vad är professionalisering Varför professionalisera

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Att leda systematiskt kvalitetsarbete i förskolan forskning inom Små barns lärande

Att leda systematiskt kvalitetsarbete i förskolan forskning inom Små barns lärande Att leda systematiskt kvalitetsarbete i förskolan forskning inom Små barns lärande Håkansson (2016). Organising and leading systematic quality work in the preschool preschool managers perspectives. School

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT En bra assistent är mogen, känner sig själv och har respekt för gränser. Vad är personlig assistans? Som personlig assistent hjälper du en annan människa att leva sitt liv.

Läs mer

GYMNASIELÄRARES ARBETSVILLKOR I RELATION TILL MARKNADISERING, PRIVATISERING OCH KONKURRENS

GYMNASIELÄRARES ARBETSVILLKOR I RELATION TILL MARKNADISERING, PRIVATISERING OCH KONKURRENS GYMNASIELÄRARES ARBETSVILLKOR I RELATION TILL MARKNADISERING, PRIVATISERING OCH KONKURRENS Mot ett A-lag och B-lag? Lärares arbetsvillkor i en tid av marknadisering och privatisering (FORTE, 2014-2017)

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Barnperspektiv i socialtjänsten

Barnperspektiv i socialtjänsten Barnperspektiv i socialtjänsten Samtal i fokusgrupper Alltså det är ett begrepp. Man säger barnperspektivet. Men just det där att man faktiskt alltid tänker efter vad man faktiskt menar när man säger det.

Läs mer

Socialsekreterares arbetsvillkor - hur har de utvecklats, hur kan de förbättras och vad karaktäriserar friska arbetsgrupper?

Socialsekreterares arbetsvillkor - hur har de utvecklats, hur kan de förbättras och vad karaktäriserar friska arbetsgrupper? Socialsekreterares arbetsvillkor - hur har de utvecklats, hur kan de förbättras och vad karaktäriserar friska arbetsgrupper? Pia Tham, docent i socialt arbete Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan

Läs mer

FORSKNINGSCIRKLAR OM BARNS DELAKTIGHET INOM SOCIALTJÄNSTEN. En nationell studie. Ulla Beijer

FORSKNINGSCIRKLAR OM BARNS DELAKTIGHET INOM SOCIALTJÄNSTEN. En nationell studie.   Ulla Beijer www.fou.sormland.se FORSKNINGSCIRKLAR OM BARNS DELAKTIGHET INOM SOCIALTJÄNSTEN En nationell studie Barns delaktighet SoL, Kap. 11 Handläggning av ärenden: 10 När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Hållbart skolledarskap. Utbildningschefsnätverket 2015-10-27

Hållbart skolledarskap. Utbildningschefsnätverket 2015-10-27 Hållbart skolledarskap Utbildningschefsnätverket 2015-10-27 Idéskriften Rektor Möjligheternas chefsjobb, SKL 2013 Ändå ser det ut så här Skolledaren som pedagogisk ledare Skolledaren är pedagogisk ledare

Läs mer

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Vilka är vi? Anne-Marie Larsson, ABH, projektledare Ulf Hyvönen, vetenskaplig ledare, Umeå Karin

Läs mer

NATIONELLT VACCINATIONS PROGRAM MOT STRESS

NATIONELLT VACCINATIONS PROGRAM MOT STRESS NATIONELLT VACCINATIONS PROGRAM MOT STRESS För dig som är i riskgruppen för att bränna ut dig. Eller har stressade kollegor och inte vill smittas. För politiker, chefer och anställda. Här är ett vaccin

Läs mer

Brukarundersökning Stöd- och aktivitetsenheten

Brukarundersökning Stöd- och aktivitetsenheten HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG Brukarundersökning Stöd- och aktivitetsenheten 2012 Stöd- och aktivitetsenheten är en sammanslagning av de tidigare enheterna socialpsykiatriska

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

Grupphandledning för yrkesverksamma inom psykosocialt arbete

Grupphandledning för yrkesverksamma inom psykosocialt arbete Grupphandledning för yrkesverksamma inom psykosocialt arbete Innehåll Handledningens roll i psykosocialt arbete... 5 Grupphandledning... 6 Teoretiskt inriktning... 6 Varför handledning?... 6 Vem kan vara

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Projektets design Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedrev 2011 2013 ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer för en

Läs mer

Förberedelser och förutsättningar för förändringsarbete

Förberedelser och förutsättningar för förändringsarbete Förberedelser och förutsättningar för förändringsarbete Era egna idéer Vilja Kunna Göra Driva framgångsrik förbättring Att vilja - vad stärker motivation? Medarbetare delaktiga i processen vid förändring

Läs mer

Vilka organisatoriska krav ställs för att möta målgruppens behov av samordnade insatser?

Vilka organisatoriska krav ställs för att möta målgruppens behov av samordnade insatser? Ewa Wikström Vilka organisatoriska krav ställs för att möta målgruppens behov av samordnade insatser? Ewa Wikström Professor i Organisation & Management Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Samsjuklighet

Läs mer

Museerna som kunskapsinstitutioner en kritisk granskning LMSR 24/ KATJA LINDQVIST, INSTITUTIONEN FÖR SERVICE MANAGEMENT OCH TJÄNSTEVETENSKAP

Museerna som kunskapsinstitutioner en kritisk granskning LMSR 24/ KATJA LINDQVIST, INSTITUTIONEN FÖR SERVICE MANAGEMENT OCH TJÄNSTEVETENSKAP Museerna som kunskapsinstitutioner en kritisk granskning LMSR 24/10 2018 KATJA LINDQVIST, INSTITUTIONEN FÖR SERVICE MANAGEMENT OCH TJÄNSTEVETENSKAP Museet som kunskapskälla Tillhandahålla relevant kunskap

Läs mer

Människobehandlande organisationer

Människobehandlande organisationer Människobehandlande organisationer Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer (red.) Natur & Kultur Innehåll Om författarna 12 Förord

Läs mer

Killen i baren. 2.R: Okej, så du är inte här riktigt för att du själv vill det. (Komplex reflektion; Empati+)

Killen i baren. 2.R: Okej, så du är inte här riktigt för att du själv vill det. (Komplex reflektion; Empati+) Killen i baren Målbeteende: Att minska alkoholkonsumtion 1.R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen) (Okodat) K: Tack. Ja, e hmm... jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt att vara

Läs mer

Vardagligt kvalitetsarbete. - att hinna det man inte hinner med

Vardagligt kvalitetsarbete. - att hinna det man inte hinner med Vardagligt kvalitetsarbete - att hinna det man inte hinner med Källor Över 10 år på Nestor FoU-center Min bakgrund som universitetslektor/chef Intervjuer Teman för föreläsningen Vardagligt kvalitetsarbete

Läs mer

Skrivträning skriv olika sorters texter

Skrivträning skriv olika sorters texter Skrivträning skriv olika sorters texter form Regler för stor bokstav - namn - ny mening Skiljetecken - punkt - frågetecken - utropstecken - kommatecken Stycken - lämna en tom rad innehåll Det ska synas

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Bra att veta om sexuella övergrepp

Bra att veta om sexuella övergrepp Bra att veta om sexuella övergrepp Lätt Svenska Förklaring av ord och begrepp Utsätta Göra något mot en person som den personen inte vill. Om sexuella övergrepp Utsatt Vara med om något som du inte vill.

Läs mer

Samarbete för Trygghet. Kompetensutvecklingsprogram för socialtjänstens barnskyddsarbete

Samarbete för Trygghet. Kompetensutvecklingsprogram för socialtjänstens barnskyddsarbete Samarbete för Trygghet Kompetensutvecklingsprogram för socialtjänstens barnskyddsarbete Härmed bjuder vi in Göteborgsregionens stadsdelar och kranskommuner till ett samarbete för kompetensutveckling i

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

Delat ledarskap vad, varför & hur? Att organisera ledningsfunktioner

Delat ledarskap vad, varför & hur? Att organisera ledningsfunktioner Delat ledarskap vad, varför & hur? Att organisera ledningsfunktioner Marianne Döös 28 mars 2019 AFA försäkring frukostseminarium marianne.doos@edu.su.se Professor Organisationspedagogik Lärteoretiskt perspektiv

Läs mer

Svensk utskrift till film Motiverende Intervju «Motstand»

Svensk utskrift till film Motiverende Intervju «Motstand» 2016 09 11 Svensk utskrift till film Motiverende Intervju «Motstand» Stian på NAV kontor NAV = Socialkontor Arbetsförmedling Försäkringskassa Medverkande: Johannes Lindrupsen skådespelare och Tore Børtveit

Läs mer

HR-transformation på svenska

HR-transformation på svenska HR-transformation på svenska Personalvetarprogrammets 30-årsjubileum Freddy Hällsten 21 mars 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Innehåll HRM:s historiska utveckling HR-transformation innebörd Projektets

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Implementering hur gör man (inte)?

Implementering hur gör man (inte)? Implementering hur gör man (inte)? Anna Melke Fil Dr Offentlig förvaltning Forskare FoU i Väst/GR 1 Dagens upplägg Vad krävs för att ett nytt förhållningssätt (som Hitta Rätt) verkligen ska införlivas?

Läs mer

Organisatoriska vägar till hälsa Hållbart förändringsarbete och chefskap i kommuner

Organisatoriska vägar till hälsa Hållbart förändringsarbete och chefskap i kommuner Organisatoriska vägar till hälsa Hållbart förändringsarbete och chefskap i kommuner Stefan Szücs, Docent i statsvetenskap Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet AFA Försäkrings FoU-dag

Läs mer

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Stöd till ensamkommande barn och ungdomar perspektiv och erfarenheter

Stöd till ensamkommande barn och ungdomar perspektiv och erfarenheter Stöd till ensamkommande barn och ungdomar perspektiv och erfarenheter Vilket stöd behöver och får ensamkommande barn och ungdomar enligt de yrkesgrupper som arbetar i mottagandet och enligt ensamkommande

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Case Utvärdering av chefsorganisationen inom vård och omsorg i Högsby kommun

Case Utvärdering av chefsorganisationen inom vård och omsorg i Högsby kommun Case Utvärdering av chefsorganisationen inom vård och omsorg i Högsby kommun Marie Brask, Eksjö kommun Marie Stjernström, Hultsfreds kommun Helen Sjöberg, Vetlanda kommun Oktober 2013 Bakgrund Vi är tre

Läs mer

VÅRDPLANER MED HJÄLP AV STANDARDISERAT SPRÅK OCH STRUKTUR

VÅRDPLANER MED HJÄLP AV STANDARDISERAT SPRÅK OCH STRUKTUR VÅRDPLANER MED HJÄLP AV STANDARDISERAT SPRÅK OCH STRUKTUR Eller Strukturerad dokumentation - stämmer det med personcentrerad vård? INGER JANSSON UNIVERSITETSLEKTOR, SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Samlat resultat för Arbetsmiljöuppföljning 0900 Enkäten är nu besvarad. Här ser du ditt samlade resultat och återkoppling. Skriv gärna ut och spara det. 7

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!.

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009 Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Inledning Studiecirklarna som avslutades på FoU- Nordväst i februari 2009 syftade

Läs mer

Hemtjänst i förändring - personalens arbetssituation 2005 och 2015

Hemtjänst i förändring - personalens arbetssituation 2005 och 2015 Hemtjänst i förändring - personalens arbetssituation 2005 och 2015 Rebecka Strandell, doktorand Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Syfte och metod Hur har hemtjänstpersonalens arbetssituation

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer