Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap"

Transkript

1 Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder din tid. 14 nov Stilar. Modernt ledarskap. Uppföljning: tidsstudien 28 nov Förändringens ledarskap Uppföljning: tidsstudien Ledarskapets fyra stödben Ledaren måste ha tillräckligt stöd från alla benen. Kompetens Känna till fackområdet Förstå affärsverksamheten Management Chefskap Ta tillvara och utveckla administrativa resurser för att nå mål Hantera rutiner Formellt ansvarig Ekonomi Ledarskap Ta tillvara och utveckla mänskliga resurser för att nå mål Kommunikation Samarbete Hantera konflikter Personlighet Självkännedom Tycker om arbete Tål stress Kan ge klara besked Ledarskap = Ta tillvara och utveckla mänskliga resurser för att nå mål Bra Ledare gör det Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

2 Kan man lära sig ledarskap? 3 myter om ledarskap: Ledarskap är bara sunt förnuft Man föds till ledare. Ledarskap kan inte läras ut. Man måste uppleva själv. Vad vet vi då om Ledarskap? Hur effektivt ledarskapet är beror på ledarens förmåga, personlighet och beteende i relation till situationen Ledarskap är ett mycket komplext samspel mellan individer, det sociala sammanhanget och uppgiften. Att utveckla sitt ledarskap är som att utveckla sin EQ. Ledarskapets tre stora uppgifter 1 Diagnostisera situationen och ochmedarbetarna Behövs en en speciell ledarstil? 3 2 Modifiera situation Utöva den den behövda och/eller Ledarstilen Medarbetarnas kompetens och ochmognad. (Ge (Geberöm, styrning (Revidera arbetsuppgifter och/eller stöd och/eller utveckla medarbetares för förmedarbetarna) kompetens) Steg 1 Diagnostisera situationen och medarbetarna Gruppen är ny/gammal. Uppgiften är ny/gammal Några medarbetare är nya Medarbetare har låg/hög kunskap inom området Komplex situation Välkänd situation

3 Vad är en grupp? I en grupp samspelar medlemmarna För att nå gemensamt mål eller för att utföra en uppgift Mer än två: två är en grupp Grupper utvecklas Jag och mina grupper Ta ett blankt papper Skriv JAG i mitten Skriv namnen på de personer som du mött Tänk på personer som du mött den senaste tiden Tänk på personer som betyder något för dig. Tänk på personer som du arbetar med. Del av Runes personliga grupper Behov av någon som ger mig och jag får S Sällskap i största allmänhet, på enkel personlig nivå Vara med andra Kristina Stig K Krisstöd. Du kan prata ut om dina bekymmer. Möjlighet att få hjälp och stöd. Dag ME Linus N H Närhet. Förtrogen. Verklig intimitet. Hjälp med praktiska saker: fixa avloppet, repa bilen osv. Känslomässig närhet Tillgång till resurser i omvärlden Christian Emma I J Ifrågasättare. Så att du får förklara dig och därigenom skärpa dina ställningstagande, Jobbdiskussioner. Du talar om jobbet så att du känner att dina kunskaper och yrkeskompetens växer. Får perspektiv och blir medveten Får självkänsla i yrket F Förebild. Du vet om en person som är bra på något som du också vill vara bra på För att kunna utvecklas

4 Runes personliga grupper I,K N, K Kristina Stig K, S, H Dag ME Linus S, I, H Christian Emma I, J K, I Relationer behöver arbete Hur ger du näring till dina grupper dina relationer? Vilka är dina djupaste relationer? Testfråga: Hur skulle jag reagera om han/hon flyttade till Australien? Vet den personen on dina känslor? När träffar du den personen nästa gång så du kan tala om detta? DETTA ÄR BASEN I ALLT LEDARSKAP. Step 2 Vad då ledarskapsstilar? Låt oss titta på sätt att beskriva ledarskap Vilka slags beteenden finns att välja på? Tid för ett test! Testa din ledarskapsprofil På nästa bild finns olika påståenden om Tänk på hur du är och gör Bedöm varje påstående med avseende på hur mycket gör: sällan/låg ofta/hög

5 1. Jag ger andra speciella uppgifter. 2. Jag förklarar metoder och sätter mål för gruppens arbete. 3. Jag förklarar vad varje gruppmedlem behöver fixa. 4. Jag tar hänsyn till och visar acceptans för andra i gruppen. 5. Jag visar hänsyn för andras känslor. 6. Jag hjälper andra att utveckla sin förmåga att bidra till gruppens uppgift. 7. Jag involverar andra i gruppens beslutsfattande. 8. Jag rådfrågar andra för att få deras ideér och förslag. 9. Jag uppmuntrar undergrupper att hantera delar av gruppens uppgift. 10. Jag ger andra beröm och fördelar. 11. Jag kritiserar andra för oönskat beteende. 12. Jag berömmer de som gjort ett bra arbete. 13. Jag uttrycker höga förväntningar och visar förtoende. 14. Jag beskriver en vision för gruppen. 15. Jag försöker inspirera andra genom att betona hur viktig gruppens arbete är och deras roll i att förverkliga målet. Nr Påstående Jag ger andra speciella uppgifter. Jag förklarar metoder och sätter mål för gruppens arbete. Jag förklarar vad varje gruppmedlem behöver fixa. Jag tar hänsyn till och visar acceptans för andra i gruppen. Jag visar hänsyn för andras känslor. Jag hjälper andra att utveckla sin förmåga att bidra till gruppens uppgift. Jag involverar andra i gruppens beslutsfattande. Jag rådfrågar andra för att få deras ideér och förslag. Jag uppmuntrar undergrupper att hantera delar av gruppens uppgift. Jag ger andra beröm och fördelar. Jag kritiserar andra för oönskat beteende. Jag berömmer de som gjort ett bra arbete. Jag uttrycker höga förväntningar och visar förtoende. Jag beskriver en vision för gruppen. Jag försöker inspirera andra genom att betona hur viktig gruppens arbete är och deras roll i att förverkliga målet. Din ledarskapsprofil Grad STYRANDE (DIRECTIVE) STÖDJANDE (SUPPORTIVE) DELTAGANDE (PARTICIPATIVE) BELÖNING OCH STRAFF (REWARD & PUNISHMENT) KARISMATISK SUPPORTIVE STÖDJA Visar hänsyn och acceptans för behov och känslor hos medarbetare REWARD & PUNISHMENT BELÖNING Sörjer för inre och yttre fördelar, Bestraffar medarbetare för oönskat beteende DIRECTIVE STYRA Anvisar för medarbetare specifika uppgifter, förklarar metoder, förtydligar förväntningar, sätter mål och specificerar processer Beteendemönster hos ledare PARTICIPATIVE DELTAGANDE Involverar medarbetare i beslutsfattandet genom att efterfråga ideér och förslag CHARISMATIC FÅNGANDE PERSONLIGHET Visar på höga förväntningar, förtroende och kompetens. Förmedlar en vision med ideologiska mål som återspeglar medarbetares behov Moderna stilar Lederskapsmodeller fokuserar på komplexitet Ex 1: Situationsanpassat ledarskap eller Kompetensutvecklande ledarskap Används för vanliga arbetsgrupper. Ex 2 Boundary spanning leadership Gruppens inre och yttre gränser Vanlig för projektgrupper.

6 Ledarskap i början av industrialiseringen omkring 1900 Taylor Situationsanpassande ledarskap Hig Human relations Leadership 9-9 Situationsanppassat ledarskap; Hersey & Blanchard En ny grupp behöver mycket nde Ledarskap Beteende: Instruera Ny grupp och grupp Herseyoch Blanchard fann att den bästa kombinationen av mängden av nde resp nde beteende ges av den röda kurvan.

7 Situationsanpassat ledarskap; Hersey & Blanchard Situationsanpassat ledarskap; Hersey & Blanchard En erfaren grupp behöver mindre av nde och mer av nde ledarskap Beteende: Motivera En mer mogen grupp behöver ändåmindre av nde och lagom mycket av nde Ledarskap Beteende: Deltagande Och grupp Erfaren grupp och grupp Mogen grupp Situationsanpassat ledarskap; Hersey & Blanchard Situationsanpassat ledarskap; Hersey & Blanchard En mycket mogen grupp behöver lite av både nde och nde Ledarskap Beteende: Delegera Delegera Återkoppling. Belöna BRA beteende. och grupp Mycket Mogen Grupp Och grupp En bra ledare bör alltid ge STÖD.

8 Situationsanpassat ledarskap; Hersey & Blanchard Delta Motivera Jämför med att instruera/uppfostra barn Delta Motivera Delegera Instruera Delegera Instruera och grupp ÅLDER Mognad hos individ Börja med att analysera SITUATIONEN: Hur kompetenta är de i gruppen Boundary-spanning leader behavior Definiera och hantera enhetens/gruppens gränser Reagera på externa krav och påverkan Skaffa och fördela resurser Utveckla och vårda nätverk Skaffa, filtrera, behålla och sprida information Gör medlemmarna uppmärksamma på omgivningens behov Lös dödlägen och konflikter Alltså en fixare för gruppen. Faktorer som ökar effektiviteten av Boundary Spanning Leadership Omgivningen är snarare osäker än förutsägbar Uppgiften är osäker och komplex Ledarens erfarenhet och kännedom om organisationens rutiner Ledarens omfattande interna och externa nätverk Team-baserad organisationsstruktur

9 Hur är det för dig? Vilka stilar gillar du bäst att din chef utövar? Vilka är dina starka sidor och stilar? Är du bäst på att eller? Livet är din läroplan Bästa sättet att lära sig ledarskap: Tänk efter efter: Utvärdera varje grupparbete: efter att det är klart. efter ett projekt; efter en separation. Vad var bra i vårt sätt att samarbeta? Vad skulle vi ändra på om skulle fortsätta vårt samarbete? LESSONS LEARNED LYCKA TILL! Till nästa gång: Bearbeta tidsstudien enligt föreläsningen: Personlig effektivitet!

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:060 Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap En del föreställningar inom beteendevetenskapen är välmenade, men faller platt till marken. De ger dig en del goda idéer att tänka på, men de ger dig inte

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN?

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? Therese Nilsson Marielle Wallenius Examensarbete 10 poäng Programmet för personaloch

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv

Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Linda Andersson C-uppsats i psykologi, inriktning

Läs mer

Salutogent ledarskap en investering

Salutogent ledarskap en investering Salutogent ledarskap en investering Text: Stefan Hult om man tänker sig en flod som någon fallit i, så räddar man personen från att drunkna. Detta kan man säga är analogt med hur sjukvården generellt hanterar

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer