RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström"

Transkript

1 RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel:

2 Om undersökningen Syfte, metod och målgrupp Syfte: Att få insikt i första linjens chefers arbetssituation, krav och förväntningar. Metod: Webbaserade intervjuer från Akademikerförbundet SSR:s medlemsregister 323 webbintervjuer genomfördes mellan den 2 9 februari Målgrupp: 1:a linjens chefer 2

3 Rollen som första linjens chef sammanfattning Allmänt: I undersökningen bland första linjens chefer i Svensk Chefsförening är 78% kvinnor och 42% äldre än 50 år. Första linjens chefer har en tuff situation med många anställda under sig, 78% har mer än 10 anställda. Vi kan dock ej se ett samband mellan antal anställda och lön. Men de med fler anställda arbetar oftare fler timmar/vecka. Ansvaret med många anställda är spritt över alla åldersgrupper. Ersättning: 44% tjänar mindre än kr/månad och det finns ett samband mellan lön och ålder. Anmärkningsvärt är att fler av de som är chef över 20 personer eller fler tjänar mindre än kr (15% jämfört med de som har färre än 20 anställda 7% ). 58% av ledarna menar att de inte får övertidsersättning alls. Fler kvinnor får ingen övertidsersättning (62%) jämfört med männen (42%). Dessutom anger 92% att de inte har några extra förmåner för att de arbetar som chef. Utveckling och stöd Fler kvinnor (23%) än män (11%) saknar stöd från sin chef 75% av första linjens chefer erbjuds kompetensutveckling (62% av de yngre) men 46% kan inte lägga den tid som behövs på kompetensutveckling i sin roll som chef. 3

4 Forts 2. rollen som första linjens chef sammanfattning Ansvar och befogenhet Om vi tittar enbart på de som har mer än 20 personer anställda har de oftare än övriga ansvar för olika funktioner; 89% ansvarar för budget, 100% för personal, 94% för lönesättning och 85% för organisation. Av de med ansvar för resp. område och minst 20 personer anställda upplever många att de inte har tillräcklig befogenhet att : besluta i budgetfrågor 53% besluta i personalfrågor 39% besluta i lönefrågor 57% besluta i organisationsfrågor 54% Att ha ansvar men inte befogenhet skapar ofta frustration. Tillgänglighet Bland första linjens chefer har hela 18% gått sjuka till jobbet 6 dagar eller fler det senaste året, trots att de borde stannat hemma. 40% av första linjens chefer har inte varit hemma en enda dag från jobbet pga. sjukdom, under det senaste året. 74% är tillgängliga för kollegorna trots att de är sjuka och 44% är tillgängliga trots att de har semester. 4

5 Forts 3. rollen som första linjens chef sammanfattning Oro 55% arbetar så mycket att de har svårt att koppla av och känner sig stressade Hela 17% varit oroliga för att bli uppsagda under det senaste året. Karriär och villkor 69% menar att det finns karriärmöjligheter, men bara 31% har ambitionen att gå vidare. De yngre är mer ambitiösa dvs. fler av de yngre än 36 år, 50% har ambitionen att gå vidare i karriären. 72% har funderat på att söka nytt jobb de senaste 12 månaderna. De flesta anger hård arbetsbelastning och att det är för stressigt som främsta skäl till att man vill söka nytt jobb. 26% ångrar att de tog chefsjobbet 37% menar att förväntningarna på chefsjobbet inte stämde överens med verkligheten. Det som främst anges som skäl är Inget stöd från organisationen/chefen samt att det är stressigt och mer krävande än väntat. Trots allt så trivs första linjens chefer i sin roll, när de skall ge ett allmänt omdöme anger 74% att de trivs med att vara chef, de yngsta under 36 år (88%) anger i högre grad att de trivs med att vara chef. De gillar rollen men klart är att de behöver stöd på många sätt. 5

6 Lön och ersättning 6

7 44% tjänar mindre än kr / månad Fråga: Vilken lön har du före skatt per månad? kr 10% kr 34% kr 35% kr 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det finns ett samband mellan ålder och inkomst. Fler av de som är yngre än 36 år tjänar mindre än kr (75%) och fler av de som är äldre än 50 år tjänar mer än kr (75%) Fler statligt anställda har mer än kr/månad (61%). Fler av de som är chef över minst20 personer tjänar mindre än kr (15% jämfört med 7% för övriga). Intressant konstaterande är att; det ej finns ett samband mellan att vara chef över fler personer och högre lön. Ej heller ett samband mellan ålder och antal anställda man är chef över. 7

8 80% fick löneökning som chef Fråga: Fick du en löneökning när du blev chef? Ja 80% Nej Nej, endast lönetillägg som chef Ej relevant 5% 5% 11% Fler som är utbildade socionomer samt fler av de som är anställda inom kommunen anger att de fick löneökning (85%) när de blev chef. Samtidigt som fler av de som är anställda inom landstinget (13% ) fick lönetillägg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 8

9 58% får ingen övertidsersättning alls Fler kvinnor får ingen övertidsersättning (62%) jämfört med männen (42%) Fråga: Får du övertidsersättning? 23% Ja Nej, men får det på annat sätt 58% 19% Nej 9

10 Hur får du övertidsersättning på annat sätt (19%) Fråga: Beskriv på vilket annat sätt du får övertidsersättning: Lönetillägg i pengar 30 dagars semester och ca kr mer i lön. 5 dagar extra ledighet som kompensation för övertid Får ett påslag på 1500:-/månad. 5 extra semesterdagar Arbetar med årsarbetstid vilket innebär att jag har ett heltidsmått på 38,75 tim i veckan istället för 40 tim. Har ett lönetillägg som inkluderar övertid Har ett lönetillägg på 1500 kr/mån Inbakat i lönen som jag vill och tar ut övertiden i ledighet eller får ut i pengar om det går över ett visst antal timmar. inlöst mot fast ersättning Rörlig ersättning Tid mot tid 2 st tar ut det i timmar när det passar 3 st - Tid mot tid tiden tas ut genom flex Timme för timme, dvs möjlighet att ta ut övertiden i ledig tid - eller i pengar om chefen godkänner det. Timme mot tid Vi har rätt till övertidsersättning om det är beordrad övertid men det blir det nästan aldrig. Vi har årsarbetstid. Via flex så det tas ut i tid Årsarbetstid Jag har förtroendearbetstid så jag sköter min egen flex och kan ta ledigt när jag har möjlighet. Jobbar jag mer än 40 timmar så kan jag ta ut tiden en annan dag. 4 st - tar ut ledighet Flextid /tid Flextid Får inget i pengar, utan endast i tid detta p.g.a. det flexavtal som kommunen har. Tiden för flexramen är måndag till lördag. Får övertidsersättning när jag kommit upp i ett visst antal timmar. Annars är det flextidsavtalet som reglerar tiden. Har förtroendearbetstid med ersättning för övertid inkluderad. Har rätt till övertidsersättning men utnyttjar inte detta. Arbetar med flexibla arbetstider Har årsarbetstid. Kan ta ut övertid i tid. Inlöst övertid med en schablonsumma varje månad. De timmar som jag arbetar utöver min 40/vecka får jag flextid för. 2 st - extra semestervecka BAS: Får ersättning på annat sätt n=61 Kompensationsledigt kan ta ut tid när det passar verksamheten Kompensation i form av tid 5 st -kompensationsledigt Kompledigt ska utgå först. Kan få viss tid som övertid om särskilda skäl finns. I dags läget har jag ej begärt övertid. Jag lägger inte heller in all arbetad tid som komp. Komptid timme för timme 5 st- ledig tid ta ut tid - vid särskilda fall övertid 10

11 92% har inga extra förmåner som chef Fråga: Har du några extra förmåner för att du är chef? Vilka? 8% 92% Nej Annat Vilka? Ersättning kr 2 extra lediga dagar /år annan bonus än övr medarbetare, samt förtroendearb.tid Bonus bonus om jag uppnår de högt ställda målen - en månadslön som max Bonusavtal Möjlighet till rörlig ersättning Tid/pension etc en extra semestervecka, pga förtroendearbetstid ersättning för alternativ behandling, Högre pensionsavsättning Jourtillägg sjukvårdsförsäkring Särskiljande grupper: Fler (95%) av utbildade socionomer de anställda inom kommunen har inte extra förmåner som chef. Fler av de som är *under 36 år (15%), *beteendevetare eller personalvetare (26%) *privatanställda (32%) har extra förmåner som chef. Teknik Laptop och mobil som jag kan använda provat också Mobiltelefon och dator. Fri mobiltelefoni fri parkering. betalt bredband hemma, firmabil vid behov, lap top Svårt att säga om Laptop och mobilt bredband är en förmån eller belastning, men jag har det i allalfall. Tjänstebil, mobiltelefon Hemdator bättre mobiltelefon (Iphone) Hemarbete Möjlighet att arbeta hemifrån Kan jobba hemifrån istället för att ta ut VAB Flexibel arbetstid för övrigt inga 11

12 Utbildning 12

13 75% erbjuds kompetensutveckling men 46% kan inte lägga den tid som behövs på kompetensutveckling i sin roll som chef Fråga: Erbjuder arbetsgivaren dig utbildning /kompetensutveckling för att du är chef? Fråga: Kan du lägga den tid som behövs för kompetensutveckling i ditt jobb som... 9%...chef 43% 46% 11% 16% Ja Nej 75% Vet ej...i ditt yrkesutövande 41% 45% 15% 0% 50% 100% Ja Nej Vet ej Färre av de yngre (62%) får kompetensutveckling i chefsrollen. Nästan hälften menar att de inte kan lägga den tid som behövs på kompetensutveckling. Detta gäller i högre grad ju fler timmar du arbetar/vecka. 13

14 34% har inte fått stöd i arbetsrätt, 33% har ej fått stöd i ledarskapsutveckling och 28% har ej fått stöd i arbetsmiljöutbildning Fråga: Har du fått stöd/kunskaper/utbildning/kompetensutveckling inom följande områden: Arbetsrätt 64% 34% 2% Ledarskapsutveckling 66% 33% 2% Arbetsmiljöutbildning 71% 28% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Fler yngre har inte fått stöd i ledarskapsutveckling (54%) och arbetsmiljöutbildning (42%). Fler av de som arbetar mer än 50 timmar / veckan har inte fått stöd i arbetsrätt. 14

15 Chefsrollen 15

16 88% har ansvar för lönesättning men 54% av dessa upplever att de inte har befogenhet att fatta beslut i lönefrågor Fråga: Har du ansvar för Fråga: Upplever du att du har tillräckliga befogenheter/mandat för att fatta de beslut du anser krävs vad gäller...budget 82% 17% 1%...budget (n=266) 47% 48% 5%...personal 94% 6% 0...personal (n=304) 65% 32% 3%...lönesättning 88% 11% 1%...lönesättning (n=284) 42% 54% 4%...organisation 77% 20% 3%...organisation (n=248) 49% 46% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Fler av de med minst 20 personer anställda har ansvar för samtliga funktioner (89% budget, 100% personal, 94% lönesättning och 85% organisation). Fler av de med minst 20 personer anställda jämfört med övriga menar att de inte har befogenhet att besluta i personalfrågor, 39% och att de inte har befogenhet att besluta i organisationsfrågor, 54%. 16

17 74% trivs med att vara chef Fråga: Hur väl tycker du nedanstående påstående stämmer? Jag tycker om och trivs med att vara chef 5. Instämmer helt 4. 35% 39% 74% De yngsta under 36 år (88%) och de som arbetar mellan timmar/vecka (77%) trivs bäst som chef % 46% av de som har fler än 20 anställda instämmer helt i att de tycker om och trivs med att vara chef. 2. 5% 11 % trivs inte med att vara chef. 1. Instämmer inte alls 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 17

18 15% har svårt med lojaliteten mot medarbetare och chef Fråga: Hur väl tycker du nedanstående påstående stämmer? Jag upplever det som ett problem/motsättning att vara lojal med mina medarbetare och att samtidigt vara lojal mot min chef 5. Instämmer helt % 11% 24% Intressant är att de som har mellan anställda i högre grad anger att de har mer problem med lojaliteten (21% instämmer) Bland de som har fler än 20 anställda anger endast 11% att det är ett problem % 61% 1. Instämmer inte alls 33% 0% 10% 20% 30% 40% 18

19 Fråga: Får du tillräckligt med stöd från din egen chef? 20% får inte stöd från sin chef Ja, absolut 27% Ja, delvis 53% Fler kvinnor (23%) än män (11%) och fler kommunanställda (24% ) saknar stöd från sin chef. Nej 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 19

20 26% har ångrat att de tog chefsjobbet Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ångrat att du tog ett chefsjobb? 26% Ja Nej 74% 20

21 Tillgänglighet 21

22 44% är tillgängliga under semestern medan 74% är tillgängliga vid sjukdom Fråga: Är du tillgänglig på telefon eller mail för arbetet......under semestern 10% 34% 46% 10%...vid sjukdom 20% 54% 20% 5% Fler av de yngre under 36 år (60%) är inte tillgängliga på semestern. Statligt och privatanställda (85%) är oftare tillgängliga vid sjukdom 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, alltid Ja, oftast Nej Aldrig 22

23 40% är aldrig sjuka och samtidigt går hela 68% sjuka till jobbet minst någon dag Fråga: Hur många arbetsdagar har du under det senaste året varit hemma från arbetet pga sjukdom? Fråga: Hur många arbetsdagar har du under det senaste året gått till jobbet trots att du enligt din egen bedömning egentligen borde stannat hemma pga sjukdom? Ingen dag 40% Ingen dag 32% 1-5 dagar 46% 1-5 dagar 50% 6-10 dagar 9% 6-10 dagar 13% Mer än 10 dagar 5% Mer än 10 dagar 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 20% 40% 60% Bland de under 50 år har 74% gått sjuka till jobbet och bland de över 50 år har 60% gått till jobbet någon dag trots att de varit sjuka. 23

24 Oro 24

25 17% har varit oroliga för att bli uppsagda Fråga: Har det under det senaste året hänt att du känt dig orolig för att du ska bli uppsagd från ditt jobb? 2% 17% Ja Nej Vet ej 81% 25

26 En majoritet arbetar så mycket att de har svårt att koppla av och känner sig stressade minst varje månad Fråga: Hur ofta händer det att du arbetar så mycket att du...har svårt att koppla av 24% 31% 23% 18% 6%...känner dig stressad hela tiden 19% 34% 21% 18% 8% Fler av de som jobbar mindre än 40 timmar/ vecka har aldrig problem (12-26%). I övrigt har väldigt få aldrig problem med stress och avkoppling....vaknar mitt i natten 20% 24% 24% 18% 14%...har svårt att somna 14% 22% 25% 24% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Varje vecka Varje månad Någon gång i halvåret Mer sällan Aldrig 26

27 Karriär och villkor 27

28 16% hade inte villkoren tydliga innan de anställdes 26% tycker inte att de har ett bra avtal vid uppsägning Fråga: Hade du klart för dig vilka villkor som gällde innan du tog jobbet som chef? Fråga: Tycker du att du i din anställning har ett bra avtal för att klara en eventuell uppsägning från din arbetsgivares sida? 0 16% 21% Ja, helt och hållet Ja, delvis 23% Ja Nej 51% Nej 63% Vet ej 26% Vet ej Fler av de som de som har 20+ anställda (21%) hade inte hade villkoren klara för sig. Medan fler av de som är utbildade ekonomer/samhällsvetare och beteendevetare /personalvetare samt statsanställda hade villkoren klara för sig. De landstingsanställda menar i högre grad att de saknar bra avtal vid uppsägning (39%). Fler av de som är utbildade ekonomer/samhällsvetare (38%) och beteendevetare /personalvetare (38%) menar att de har bra avtal vid uppsägning. 28

29 69% menar att det finns karriärmöjligheter 31% har ambitionen att gå vidare Fråga: Finns det karriärmöjligheter på din arbetsplats? Fråga: Har du ambitioner att gå vidare i karriären och bli högre chef? 7% 10% 24% Ja, absolut 33% 31% Ja Ja, delvis Nej Nej 59% Vet ej Vet ej 37% Färre av de över 50 år (16%) och färre av de socionomutbildade (26%) har ambitioner att gå vidare i karriären och bli högre chef. De med högst ambitioner är ekonom/ samhällsutbildade, 50% och yngre än 36 år 48% av dessa vill gå vidare och bli högre chef. 29

30 72% har funderat på att söka nytt jobb Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna någon gång funderat på att byta jobb? 28% Ja 72% Nej Fler i åldern år (79%) har funderat på att söka nytt jobb och färre av de äldsta (64%). 30

31 De flesta anger hård arbetsbelastning och stressigt som främsta skälet till varför man vill söka nytt jobb Fråga: Vad är det främsta skälet till att du vill söka nytt arbete? Hård arbetsbelastning/stressigt ca 36 st För hög arbetsbelastning För stressigt. För många bollar i luften. Hinner aldrig fullfölja För tung arbetsbelastning,flera dolda problemområden som kommit fram efter att jag började. Nya utmaningar/utvecklas/hitta på ngt nytt, ca 27 st Hitta nya intressantare utmaningar Ny utmaning innan det pga "för gammal" blir för sent Nya utmaningar, omväxling, högre grad av självbestämmande o lägre grad av stress Dålig lön, ca 18 st Dålig lön. För mkt ansvar i förhållande till lön Dåligt betalt arbete, för mycket ansvar och tid gentemot utveckling och lön. Ensamt och långt mellan chefsleden. Dålig lön i förhållande till ansvar. Hade varit spännande att prova arbeta i annan kommun och med andra arbetsuppgifter. Trivs inte, ca 4 st Dålig chef/för lite stöd uppifrån, ca 15 st En mycket dålig chef, dålig psykosocial arbetsmiljö, dålig löneutveckling Jag upplever att jag saknar stöd från min chef Otillräckligt stöd från chefen Omorganisation/brister i organisationen ca 12 st omorganisation där jag hade lite att säga till om omorganisation, byte av chefer och kollegor Pga flytt/närmare hemmet/pendling, ca 11 st BAS: de som angivit att de funderat på att söka nytt jobb 31

32 37% menar att förväntningarna på chefsjobbet inte stämmer Fråga: Stämmer dina förväntningar på chefsjobbet med hur det blev i verkligheten? 37% Ja 63% Nej Fler av de som arbetar mer än 50 timmar instämmer ej (80%) 32

33 Varför stämmer inte jobbet förväntningarna? Fråga: Vad är det som skiljer dina förväntningar med hur det blev i verkligheten? Inget stöd från organisationen/chefen, ca 18 st Fick ta större ansvar och för lite uppbackning av chefen. Ingen feedback Dåligt stöd från ledningen Mer styrt uppifrån än jag trodde. Orimliga krav. Stressigt/krävande/mer tid, ca 12 st Jag trodde inte att det skulle krävas så otroligt mycket. Jag hade inga förväntningar men personalarbetet är mycket mer krävande än man insåg innan. Administration, ca 9 st Tyvärr blir det inte mycket tid kvar för verksamhetsutveckling när personal-och andra administrativa uppgifter SKA göras. För lite handlingsutrymme och alldeles för mkt administrativt jobb Tuffare arbetsmiljö än väntat, ca 9 st Betydligt fler svåra situationer att handskas med än förväntat Har varit chef i många år och upplever nu att det är ett tuffare klimat och att det ständigt läggs nya arbetsuppgifter på en som "bara tar 5 minuter att utföra" Tidspress, ca 7 st Trodde jag skulle ha mer tid att utveckla verksamheten Trodde jag skulle ha mer tid till verksamhetsutveckling/metodutveckling Ansvaret större än befogenheterna, ca 6 st Ansvaret är så mycket större än befogenheterna. Min närmaste chef är djupt okunnig och delegerar allt den inte förstår. ansvaret är större än befogenheterna. Som avdelningschef gör man det tyngsta arbetet. BAS: de som angivit att förväntningarna inte stämmer 33

34 Bakgrundsinformation 34

35 Kön och ålder för de som ingår i undersökningen: Kön Ålder Yngre än 36 år 16% Kvinna 78% år 41% Man 22% 50 år eller äldre 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Av alla kvinnor resp. män Andel inom: Kommun 68% 48% Stat 8% 17% Privat 9% 21% Landsting 12% 13% Övrigt 3% 1% 35

36 Vilken sektor tillhör och vilken anställningsform har de som ingår i undersökningen: Fråga: Vilken av följande sektorer arbetar du inom? Fråga: Vilken anställningsform har du? Kommun 64% Tillsvidareanställning 87% Landsting 12% Visstidsanställning 3% Statlig Privat 10% 12% Tillsvidare i botten och visstidsförordnande som chef 10% Annan 2% Annan 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fler anställda inom landstinget (42% ) har visstidsförordnande som chef. 36

37 Antal anställda och antal arbetade timmar per vecka för de som ingår i undersökningen Fråga: Hur många anställda har du under dig? Fråga: Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka? 0 st 1-4 st 2% 5% 0-40 timmar 26% 5-9 st st 15% 21% timmar 69% st Fler än 20 st 19% 38% 51 eller fler timmar 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De som har flest anställda arbetar oftare mer än 51 timmar. 37

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Anna Ihrfors-Wikström Datum: 6 oktober, 2011 Per Fernström Tel: 0739-403919 per.fernstrom@novusgroup.se Pnr

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström Kuratorer inom hälso- och sjukvården 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning - Kuratorer inom hälso- och sjukvården Åtta av tio kuratorer tycker att antalet arbetsuppgifter, stressen i jobbet

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Jag kallade en gång, under den turbulenta hösten 2008, mina närmaste chefers ledarstil för medeltida.

Jag kallade en gång, under den turbulenta hösten 2008, mina närmaste chefers ledarstil för medeltida. Kolleger! Kamrater! Mötesdeltagare! Jag kallade en gång, under den turbulenta hösten 2008, mina närmaste chefers ledarstil för medeltida. Det var på ett stormöte med personal och chefer. Det var kanske

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet?

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? Novus Opinion Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? November 2008 Arne Modig 2008-11-12 Kramar i arbetslivet Syftet med undersökningen är att ge en bild av kramarnas roll i det svenska arbetslivet. Undersökningen

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Sjukhusläkaren och Sjukhusläkarföreningens hemsida: www.sjukhuslakaren.se. Gotland Ja. Central. Ja. +50 / -20 2 månader.

Sjukhusläkaren och Sjukhusläkarföreningens hemsida: www.sjukhuslakaren.se. Gotland Ja. Central. Ja. +50 / -20 2 månader. sid24-29 03-10-27 13.43 Sida 24 Flextid vill vi ha Vem får Citronpriset? Vem har Sveriges bästa flextidsavtal och vem får Sjukhusläkarens Citronpris? Sjukhusläkaren har frågat Läkarförbundets samtliga

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Vabb och Vobb Manpower Work Life Rapport 2014 VABB OCH VOBB Att vabba eller inte, det är frågan. Och om frågan varit snårig tidigare så är den

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 Har du barn? Metod: Webbenkät via RAM Målgrupp: Mammor Urval/Paneler: Läsare av MAMA som har barn Fältperiod: 21/3-25/3 2016

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson.

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson. Inledning Titel: Revisionsfirman BM Det här caset är författat av Gunilla Andersson, Pia Ericsson, Catrine Edwardsson och Conny Melberg. Caset är skrivet som en del av kursen Organisationsteori B 5 poäng

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Personalchefer och personalhandläggare om krisen. 27 april 2009 Arne Modig

Personalchefer och personalhandläggare om krisen. 27 april 2009 Arne Modig Personalchefer och personalhandläggare om krisen 27 april 2009 Arne Modig 1 Personalchefer och personalhandläggare om krisen I undersökningen ställs frågor om hur personalchefer och personalhandläggare

Läs mer

Bilen som arbetsplats

Bilen som arbetsplats Bilen som arbetsplats en undersökning om arbetsmiljön för anställda som kör bil i tjänsten Genomförd av NTF Väst 2011 Bakgrund och syfte Många anställda tillbringar en stor del av sin arbetstid ute i trafiken

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län

Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län Pressmeddelande 2011-09-29 Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län Nästan alla anställda kvinnor i Stockholms län, 95 procent, äter frukost på morgonen. Det kan jämföras med att 11 procent av

Läs mer

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät!

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät! Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät Välkommen till 2009 års ledarenkät! Ledarenkäten genomförs i syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad Novus Group 2008-11-20 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Framtid för akademiker i offentlig sektor?

Framtid för akademiker i offentlig sektor? Akademikerförbundet SSR Framtid för akademiker i offentlig sektor? T - 111581 Akademikerförbundet SSR: Temo: Stina Andersson Arne Modig Datum: 2005-08 - 23 Sida 2 SSR:s medlemmar om offentlig sektor i

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Innehåll Undervisning 3 Förtroendearbetstid 5 Arbetstid

Läs mer

Så tycker småföretagarna om Sjuklöneansvaret - ett sjukt ansvar. Undersökning FöretagarFörbundets webbpanel januari 2010

Så tycker småföretagarna om Sjuklöneansvaret - ett sjukt ansvar. Undersökning FöretagarFörbundets webbpanel januari 2010 Så tycker småföretagarna om Sjuklöneansvaret - ett sjukt ansvar Undersökning FöretagarFörbundets webbpanel januari 2010 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes via webbenkäter under 72 timmar

Läs mer

Ekonomichefer i kommuner i förändring

Ekonomichefer i kommuner i förändring Ekonomichefer i kommuner i förändring Intervjuundersökning hösten 2007 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114417 Datum: 2007-10-09 Bakgrund

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län?

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar för verksamheternas närmaste chefer 2005 Rapport 2006:11 Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet Bilaga 2. Samtliga kommentarer till frågorna om TILLGÄNGLIGHET Härnösands kommun -Varierar beroende på vilken person man kontaktar. -dsk svarar defenitivt inte på mobilen alla gånger. är naturligtvis upptagen

Läs mer

Personalhandbok Arbetstid & Ledighet

Personalhandbok Arbetstid & Ledighet 1. Innehåll I det här avsnittet kan du läsa om vad som gäller kring jobb och ledighet på Rådek. Arbetstid (2) Ordinarie arbetstid (2.1) Övertid/mertid (2.2) Arbete hos kund (2.3) Utbildning (2.4) Andra

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Personalhandbok Lön & Förmåner

Personalhandbok Lön & Förmåner 1. Innehåll I det här avsnittet hittar du information om de villkor som gäller kring lön och förmåner. Lön (2) Månadslön (2.1) Lönerevision och lönepolicy (2.2) Timlön/timlöneavdrag (2.3) Daglön/daglöneavdrag

Läs mer

Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv

Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv 1 2 Innehåll Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv...7 Unionen och det gränslösa arbetslivet... 10 Bakgrund det gränslösa växer i tjänstemännens vardag...10

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62.

Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62. 1 Bemanningsenheten 2015-10-21 Karin Dahlström Enhetschef Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62. Bakgrund

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015 SVERIGE CONSUMER PAYMENT REPORT För att förstå och få insikt i den europeiske konsumentens ekonomiska vardag har Intrum Justitia genomfört en undersökning bland personer i 21 länder. Resultatet presenteras

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för socialsekreterare.

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är;

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är; Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Sture Veräjä, Kicki Kvarnström, Peder Hansson, Lena Sjölin, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Blocket jobbkollen höst 2012

Blocket jobbkollen höst 2012 Sida 1 Kön Ålder Chef --------- ----------------------- ----------------------------------------------------------------- --------- Man Kvinna 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-65 år Chef ---------

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Löneform, löneperiod och lönetillägg.

Löneform, löneperiod och lönetillägg. NR 4 Vad är rätt lön Löneguide nr 4 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Löneform, löneperiod och lönetillägg. Senast uppdaterad: 2016-05-31 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro.

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. 1 Innehåll 04 Bakgrund 06 Sammanfattning Resultat; 10 Generella attityder 14 Vardagsutmaningar 22 Idealbilder 28 Hur breda är utmaningarna? 41 Framtid

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Det hälsofrämjande ledarskapet

Det hälsofrämjande ledarskapet Det hälsofrämjande ledarskapet En första linjechefs vardag Maria Tidstedt 2016-01-20 En första linjechefs vardag Första linjechefers förutsättningar för att utöva ett hållbart och hälsofrämjande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:62 1 (4) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting inför 2000-talet

Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting inför 2000-talet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting inför 2000-talet Karolinska institutet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för personskadeprevention A. Allmänna frågor 1. Vilket år är Du född?

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning 2014. Elinor Schad Erik Nipe Roger Persson Lunds universitet

Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning 2014. Elinor Schad Erik Nipe Roger Persson Lunds universitet Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning 2014 Elinor Schad Erik Nipe Roger Persson Lunds universitet 2 Förord Sveriges Psykologförbund är en sammanslutning av utbildade psykologer och psykologstuderande.

Läs mer

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Debatten om ersättning vid inkomstbortfall är nästan helt koncentrerad till socialförsäkringarna. Men det finns många och omfattande kompletterande ersättningssystem.

Läs mer