Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se"

Transkript

1 Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg

2 Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt myndighetsutövning Projekt i Uppsala län , nyligen avslutat projekt i Jönköpings län Erfarenheter som delas av många: Nationell kartläggning genom SKL våren 2013 Dokumentation i rader av offentliga utredningar aktuell satsning på fyraårigt, nationellt kompetensprojekt

3 Hur ser problemet ut? Svårigheter att rekrytera socionomer med erfarenhet av och utbildning inom området Svårigheter att behålla handläggare många slutar efter 2-3 år i yrket Arbetsledare upptagna av rekrytering istället för stöd till medarbetarna Är nyexaminerade socionomer dåligt förberedda för yrket? Inget nybörjaryrke enligt Allmänna råd. Dåliga löner, låg status?

4 Nusituation Varierande bland kommunerna i Uppsala län (2008) men alla visste att de hade haft och skulle kunna komma att få stora problem var drygt 25 % av handläggarna nyanställda (Socialstyrelsens kartläggning) 2013: var tredje handläggare är nyanställda (SKLs kartläggning) Minskande andel erfarna handläggare

5 Konsekvenser Arbetsledarna upptagna med rekrytering Stort behov av introduktion och inskolning Antal tjänster motsvaras inte av en faktisk kapacitet i verksamheten de nya gör inte en full arbetsinsats under tiden av introduktion/ inskolning Risk att situationen blir ond cirkel att erfarna blir överutnyttjade och väljer att sluta Svårigheter att genomföra utvecklingsinsatser personalutbildning får inte effekt

6 Från karriär- till genomgångsyrke? Yrkets förändrade förutsättningar från ca talets slut: Förändrat uppdrag Förändrad arbetsmarknad Förändrade organisationsförutsättningar Ändrade krav på arbetsgivaren

7 Förändrat uppdrag Från stöd till föräldrar och omhändertaganden till barnperspektiv och öppenvårdsinsatser Ökat beroende av samverkansparter, rörigare arbetsdagar Uppdelning av utredning och stöd ger mer enahanda, tunga arbetsuppgifter Tidsgränser för förhandsbedömning och utredning BBIC och evidensbasering höjda ambitioner Mer komplicerade klienter Ökning av anmälningar

8 Förändring av karriärmöjligheter och rekryteringsunderlag Öppen vård som attraktiv arbetsmarknad för erfarna handläggare Det är inom myndighetsdelen som lediga tjänster finns för nyexaminerade socionomer Antagningsreglerna vid universitet och högskola har lett till yngre och mer livsoerfarna studenter Unga i första anställning medför i sig högre personalomsättning Unga står inför familjebildning med omfattande föräldraledighet

9 Förändring av organisationsideologi New Public Management (NPM): Mer komplicerade samverkansrelationer Mer resurser till administration: upphandling och uppföljning av upphandling Komplicerad styrning av kvalitet/ tystnadskultur? (Maciej Zarembas artiklar i DN) Närmaste arbetsledaren får utökade arbetsuppgifter, får mindre tid tillsammans med medarbetarna

10 Förändring av kraven på arbetsgivaren Den förändrade situationen kan bara marginellt lösas av andra huvudmän utan ställer krav på handläggarnas arbetsgivare: Att ta hand om ung, oerfaren personal Att ha fokus på personalens yrkesutveckling Att avsätta resurser för närmaste arbetsledning annorlunda arbetsledarroll Att motsvara ökade ambitioner och krav

11 En tankemodell Att få grepp om vad det handlar om krisarbete? Människor i kris, ofta långvarigt och där andra givit upp Misslyckanden blir nya trauman också för personal och verksamhet Betydelsen av stabilitet och ordning Förståelse för personalens utsatthet

12 Hur ser verkligheten ut? SKL:s kartläggning 2013 Hög personalomsättning bland både handläggare och deras närmaste arbetsledare Arbetsledarna ofta duktiga handläggare men oerfarna som arbetsledare saknar i många fall utbildning och stöd i sin nya roll Hög frekvens av omorganisationer Inte självklart att medel finns för kompetensutveckling

13 Verksamhetsansvariga chefer har ofta ambitiösa värderingar när det gäller synen på vilket stöd handläggarna behöver ha och, i något mindre utsträckning, under vilka arbetsförhållanden verksamheten skulle behöva bedrivas. Däremot motsvaras de faktiska insatserna och möjligheterna inte dessa värderingar. Skillnaden mellan vad man vill och vad man uppfattar sig kunna erbjuda medarbetarna är särskilt stor när det gäller inskolning och olika aspekter på arbetsförutsättningar, men särskilt de variabler som mäter psykosocial avlastning. Medel för kompetensutveckling avsätts inte självklart i alla kommuner och verkar fungera som budgetregulator. Resultaten illustrerar, att handlingsutrymmet för cheferna inte är tillräckligt stort för att ett systematiskt utvecklingsarbete skall kunna byggas upp nationellt sett. (Resultat från SKL-kartläggningen sammanfattad i SSR-rapport)

14 Sammantaget En rätt dyster bild av situationen även om det kan finnas en stor variation mellan kommunerna: Rörigt snarare än stabilt Kanske finns medvetenhet om personalens utsatthet, men begränsade insatser för att hantera detta förhållande Hur kommer den nationella satsningen under de närmaste tre åren att motsvara behoven? Socialtjänsten som syndabock Eileen Munro

15 Hur göra? 1. Arbetsförhållanden Stöd till och utbildning av arbetsledare Bemanning Organisationsstabilitet 2. Kompetensstöd Långsiktigt I samarbete Inriktat mot olika behov i olika stadier av yrkesutveckling 3. Utvecklingsarbete bl. a samverkansrelationer i professionella nätverk, personalpolitik 4. Hur komma ur ond cirkel?

16 Ond cirkel - Inre dynamik bakom personalomsättning Många bland handläggarna befinner sig samtidigt i yrkesfördjupningsfasen Att lyckas rekrytera handläggare med olika bakgrund Många bland handläggarna bildar samtidigt familj Att ha en överbemanning så att vikariatsbehovet tillgodoses utan ständig rekrytering

17 Har vissa kommuntyper särskilda svårigheter? (SKL och öppna jämförelser) Ju bättre stabilitetsförutsättningar, desto mer stabilitet, men förklarar inte all rörlighet Förortskommuner till större städer kan kosta på sig sämre förutsättningar men ändå uppnå stabilitet, men också i viss utsträckning glesbygd Pendlingskommuner får inte alltid betalt för goda stabilitetsförutsättningar De minsta (< 30 inv) och mest befolkningstäta kommunerna har minst andelar erfarna handläggare

18 Referenser: Lindquist, A-L. (red.) Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:2. Lindquist, A-L. (2012) Från krisande organisation till krisorganisation. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. SKL 2013 Lindquist, A-L. (2014) Kompetenskartläggning inom den sociala barn och ungdomsvården. Kommunerna i Uppsala län årsskiftet 2013/2014. Regionförbundet Uppsala län, Enheten för välfärd och FoU-stöd. Lindquist, A-L. (2014) Kommunernas barnavårdshandläggare Personalomsättning, arbetsvillkor och kompetens. Akademikerförbundet SSR

Från krisande organisation till krisorganisation

Från krisande organisation till krisorganisation Från krisande organisation till krisorganisation Kvalité i socialt barnavårdsarbete genom ökad personalstabilitet Anna-Lena Lindquist Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 I den här rapporten redovisas ansträngningar

Läs mer

april 2014 Prövning och profession en kunskapsöversikt om arbetsbelastning i socialtjänsten

april 2014 Prövning och profession en kunskapsöversikt om arbetsbelastning i socialtjänsten april 2014 Prövning och profession en kunskapsöversikt om arbetsbelastning i socialtjänsten Förord Socialsekreterare och biståndshandläggare trivs med sitt arbete och rekommenderar gärna andra att såväl

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Socialsekreterare i Sundsvalls kommun En undersökning om personalomsättning och arbetsmiljö Författare: Lena Wilson Rapport:2004:4 ISBN 91-974826-8-4 FoU Västernorrland Kommunförbundet

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen Redovisning av enkätundersökning Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen Genomförd 2012 inom ramen för projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag 2011-2014

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag)

Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag) 1(9) Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag) Förhoppningar på en gemensam rekryteringsenhet Kompetens och kvalitet Kompetensen

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs 2014-09-05 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med

Läs mer

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kandidatuppsats 15 hp Termin 6 Vårtermin 2014 BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN BREAK THE VICIOUS CYCLE!

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Kompetens och kompetens försörjning

Kompetens och kompetens försörjning Kompetens och kompetens försörjning För att kunna bedriva vård och omsorg som motsvarar målen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, krävs en gedigen yrkeskompetens

Läs mer

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola 2013-10-19 Framtidens rektor - för höga resultat i en likvärdig skola 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattning av förslag... 3 1. Inledning... 4 2. Rektor viktig för skolan... 4 3. Det pedagogiska ledarskapet

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre

Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre Lägesrapport 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer