Stress, engagemang och lärande när man är ny

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stress, engagemang och lärande när man är ny"

Transkript

1 Stress, engagemang och lärande när man är ny Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Longitudinal Analysis of Nursing Education/Entry in work life: LANE Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för psykologi Karolinska Institutet Medarbetare: Petter Gustavsson Elin Frögeli Maria Jirwe Malin Lövgren Anna Dahlgren Phil Tucker Med flera! 1

2 Vilka kompetenser krävs för att arbeta med en säker väg? Vilka förutsättningar hjälper och stjälper kompetensutveckling? MOTIVATIONSTEORI Tre grundläggande behov: Kompetens Självbestämmande Samhörighet med andra Self Determination Theory (Deci & Ryan med medarbetare) En ingrediens som hör ihop med kompetens är MOTIVATION 2

3 Nya utmanande uppgifter möjligheten att utveckla sin kompetens är som störst! Rutin 0 utveckling 3

4 Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Prevalens och förlopp av psykisk ohälsa (andra hälsoproblem) och karriärutveckling UTBILDNING ARBETSLIV Studievillkor Arbetsvillkor Studieengagemang Yrkesförberedelse Kompetens Arbetslivsintroduktion Karriärvägar Tillfredställelse och välbefinnande 4

5 Resultat studietiden Andelen som är motiverade för yrket av eget intresse är högt 75% väljer utifrån ett genuint intresse för hälsooch sjukvård 2/3 studenter upplever sig väl förberedda för sitt yrke Varierar stort mellan lärosäten Stress ökar under utbildningen Detta får konsekvenser för yrkesförberedelsen och yrkesutövandet 5

6 Prevalens av utbrändhetssymptom % 37% 41% 0 1st year (education) 2nd year (education) 3rd year (education) 25 september

7 Resultat arbetslivet Alla får inte en relevant introduktion på sin första arbetsplats Problem i övergången mellan utbildning och arbete Bristande förkunskaper, känslor av otillräcklighet, lågt stöd, bristande intresse för kunskap och utveckling 7

8 Resultat arbetslivet 1/3 erfar en tidig episod av utbrändhet under de 3 första åren Vid uppföljning efter 5 år rapporterar dessa oftare problem med minne, koncentration, beslutsförmåga och sömnkvalitet Arbetsengagemanget är som högst första året i yrket sjuknade andel över tid Andel som ofta går med tankar på att lämna yrket ökar Från 10% efter första året till 20% efter fem år 8

9 Andel med utbrändhetssymptom (trend) % % 5 0 år1 år2 år3 år4 år5 9

10 Andel som ofta tänker på att lämna yrket (trend) % 18 % 0 år1 år2 år3 år4 år5 10

11 UTBRÄNDHET är en svår form av stressreaktion 25 september

12 Vad är stress? Stress är en del av livet Ett stimuli, intryck eller händelse som är: Utmanande, krävande Skrämmande Överväldigande Okontrollerbart Oförutsägbart Psykiskt, emotionellt eller fysiskt stimuli Stress är en del av arbetslivet Vad det automatiskt gör med oss är att skapa en stress reaktion (Fysisk och psykisk reaktion- stress respons) för att ta hand om den uppkomna överväldigande situationen Många olika yrken och många situationer stresshantering & bra strategier för att minimera negativa effekter 25 september

13 Stress som påverkar hälsan och våra handlingar Oförutsägbar ---- Förutsägbar Mycket intensiv ---- Mindre intensiv Långvarig ---- Kortvarig Kronisk långvarig stress kan framkalla och medföra beständiga förändringar som ökar risken för att få stressrelaterade sjukdomar 25/09/

14 1. UTBRÄNDHET är en svår form av stressreaktion 2. Kompetenskris leder till UTBRÄNDHET

15 Resultat LUST studien Att komma ut som ny färdig sjuksköterska var otroligt roligt, jobbet kändes inspirerande trots en hög arbetsbelastning. Efter 2 år som färdig ssk har detta förändrats, konstanta överbeläggningar, en katastrofal arbetsbelastning som resulterar i övertid dagligen. Känner otillräcklighet, känner att ambitionsnivån måste sänkas för att hinna med arbetsuppgifterna. Rädsla att förlora legitimation på grund av arbetsbelastning. Arbetet känns övermäktigt. 25 september

16 Ubrändhet en negativ spiral av trötthet och avstängdhet Ofta efter jobbet känner jag mig trött och utsliten Trött redan innan arbetet Behöver mer tid för avkoppling för att kunna återhämta mig från arbetet På jobbet känner jag mig ofta känslomässigt urlakad Med tiden engagerar jag mig mindre och mindre i mitt arbete Talar om arbetet på ett nedvärderande sätt Utför mitt arbete mekaniskt utan att använda hjärnan Förlorar ett djupare intresse för det egna arbetet. HUR GÅR DET TILL? Med tiden engagerar jag mig mer och mer i mitt arbete Klarar påfrestningarna i arbetet bra Efter jobbet har jag vanligtvis lust och ork för mina fritidsaktiviteter. Finner ständigt nya och intressanta aspekter i mitt arbete Ser mitt arbete som en utmaning 25 september

17 Först trött och utmattad sedan avstängd och cynisk J K K L J K K L J K K L 0 21 Trött innan jobbet Behöver mer vila Känslomässigt utpumpad Förlorat intresset Arbetar mekaniskt 25 september

18 Slutsatser Att det finns mycket positivt engagemang att ta vara på och som väldigt lätt går förlorat Där det inte finns så mycket positivt engagemang behöver detta uppmärksammas, analyseras och hanteras Att stress för med sig väldigt många negativa konsekvenser för personalens välbefinnande Att de förutsättningar som personalen har påverkar hur det blir för patienterna på ett förutsägbart sätt 18

19 Slutsatser Tidigare studier har i huvudsak handlat om trötthet och utmattning Uppmärksamma problemen med distanseringen och den potential det kan finnas i att stimulera motivationen. Den typ av stressreaktioner som även leder till avstängdhet är speciellt problematisk utifrån att arbetet i dessa yrken till så stor del bygger på samspel i mänskliga relationer och engagemang för andra. Kan stress motverkas samt den fysiska och psykiska hälsan stärkas så får det sannolikt synergieffekter på flera områden. 19

20 Vad tänker vi på nu? Ta vara på motivation och engagemang Regelbundna avstämningar Vem/vilka behöver vad? Hur ska insatserna se ut? Vilka områden behöver insatser och när? Tidigt upptäcka lättare att sträva mot ett positivt mål än att försöka minska konsekvenserna av ett negativt redan uppkommet problem 25 september

21 Var och vem? Introduktion i arbetslivet Strategier Balans privat och arbetsliv 25/09/

22 Kontakta mig gärna! homepage: ki.se the LANE study

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Malin Apelqvist och Cecilia Sankoh Juni

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kandidatuppsats 15 hp Termin 6 Vårtermin 2014 BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN BREAK THE VICIOUS CYCLE!

Läs mer

I nedanstående graf förklaras vad hälsoorienterat ledarskap är utifrån Vita Activa:

I nedanstående graf förklaras vad hälsoorienterat ledarskap är utifrån Vita Activa: VAD ÄR HÄLSOORIENTERAT LEDARSKAP av Johan Holmsäter och Ingmar Lycke Juli 2003 Till minne av Kristoffer Konarski Föreliggande uppsats skall försöka att svara på frågan: vad är hälsoorienterat ledarskap?

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer