Använd Resurs istället!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använd Resurs istället!"

Transkript

1 N YHETSTID N IN G F R ÅN EVO LVER A, NR Använd Resurs istället! Introduktion av Resurs ett enklare verktyg för långtidsplanering! Resurs Unikt planeringsarbete TimeEdit-familjen växer! Team TimeEdit Till din hjälp!

2 Foto: Johan Westerlind TimeEdit-konceptet växer Välkomna att ta del av nya TimeEdition, som i stor utsträckning uppehåller sig kring Resurs, det senaste tillskottet i TimeEdit-familjen. Resurs är ett tjänstefördelningsprogram, från början utvecklat för att komplettera TimeEdit med ett planeringsverktyg för gymnasie- och grundskolan. Ganska snart efter att Resurs hade lanserats fick vi klart för oss att även våra traditionella kunder, universiteten och högskolorna, har behov av att planera sin verksamhet på motsvarande sätt. Efter att ha intervjuat ett antal kunder om hur de arbetar och vad de vill ha ut av programmet valde vi att, istället för att bygga ut den första versionen, skapa ett nytt, generellt och flexibelt program som skall klara de flesta varianter av förplanering. Inte enbart tillämpligt för undervisning utan också för maskin- och fastighetsunderhåll, evenemang av olika slag samt ett flertal andra verksamheter. Innehåll: Ledare Produktfamiljen komplett med nya Resurs TimeEdit-familjen växer Resurs för skola och andra verksamheter Utnyttja verkligheten Team TimeEdit till din hjälp Röster om TimeEdit TimeEdition ges ut av Evolvera och TimeEdit i ex. Tryck: Mediatryck, Trollhättan. Producerad av Askims Industriväg 1A, ASKIM tel , e-post Redaktör: Christina Sandgren Layout: Moa Stenqvist 2 Den egentliga säljstarten för nya Resurs sker med ett seminarium i Oslo den 15 oktober. Vi har emellertid redan hunnit förhandsvisa programmet för ett antal kunder och mottagandet har varit enormt positivt. Från Oslo fortsätter vi mot Stockholm, Göteborg och Lund. Det är vår avsikt att efter den första rundan göra en roadshow till ytterligare platser under november och december. Resurs kommer i första hand att levereras som en SaaS-tjänst Software as a Service, det vill säga en driftad lösning. Enkelt för er. Inga maskininvesteringar, ingen egen drift och till en fast kostnad. Ni betalar endast för en integration mot TimeEdit och utbildning i Resurs samt en bestämd månadsavgift för verksamheten. Ni är genast igång och vi ansvarar för att det löper friktionsfritt. Enklare kan det inte bli. Hör gärna av er till oss om ni vill ha mera upplysningar om Resurs eller om ni vill boka ett seminarium just hos er. Vill ni ha Resurs redan inför nästa termin gör ni klokt i att snarast kontakta oss. Vi tar installationerna allt eftersom ordern kommer in, helt enligt den gamla hederliga principen om först till kvarn. Det är min förhoppning att detta nummer av TimeEdition skall vara både underhållande och lärorikt. Göteborg i oktober 2008 Mikael Götesson, Försäljningschef Vill du vara med? När vi utvecklar nya produkter och växer på i nya marknader ställer det krav på organisationen. Är du intresserad av att arbeta på Evolvera med dagens och morgondagens resurs- och schemaläggningssystem? Maila in en intresseanmälan till så hör vi av oss om tidsplaner och våra kompetensbehov. Följ med vad som händer! Kom ihåg att besöka vår hemsida för senaste nyheter kring schemaläggning och resursbokning. evolvera.se eller Ny Resurs i arbetet Unik helhet för planeringsarbete och schemaläggning! TimeEdit har i flera år varit en viktig grundpelare för den som arbetar med planering, bokning och schemaläggning. Nu presenterar Evolvera en helt ny pusselbit som gör produktfamiljen komplett Resurs. RESURS LOKAL SCHEMA BOKNING Planeringsarbete och schemaläggning kan delas upp i olika delar: Resursplaneringen syftar till att ge en överblick över vad som ska genomföras under en längre tidsperiod. Det kan göras i timplaner, resursplaner, eller bemanningsplaner - det finns många olika namn på de planer som bildar underlag för vad som ska hända i verksamheten under närmaste året, den kommande treårsperioden eller den period man väljer att planera. Schemaläggningen vad ska genomföras i en bestämd tidsperiod och när i tidsaxeln skall kombinationen av dessa resurser placeras. Bokningen det individuella behovet av lokaler och andra resurser som behövs för att kunna genomföra en enstaka eller kombination av schemaposter. i dessa aktiviteter. Undervisning och annan tid planeras på ett visuellt sätt och ger ett synbart utfall för hur man använder sin organisation i planeringsarbetet. Resurs visar tydligt om det finns ytterligare utrymme kvar och hur kapaciteten utnyttjas. Underlaget är därefter färdigt att leverera till TimeEdit Schema där man skriver ut en tjänstebeskrivning eller resursbeskrivning. Planerade poster som ska läggas ut i kalendern kan skickas vidare till TimeEdits väntelista som önskade bokningar. TimeEdit fyller behovet från processens början till slut. Resurs informationsbank för resurser och resursbehov Resurs är ett webbaserat verktyg utvecklat till hjälp för den som planerar förutsättningarna för en verksamhet och som ansvarar för att regelverket för verksamheten följs. Det är i Resurs man bestämmer vad som ska göras, av vem och på vilket sätt. Alla grunddata importeras från TimeEdit Schema, exempelvis kurser, ämnen, personal, perioder, grupper och klasser. Sedan lägger man i Resurs sin planering i en matris för att över tid ange timmar eller poäng för en kurs som ingår i en utbildning eller programstruktur. När de långsiktiga planerna är lagda är nästa arbetssteg i Resurs att planera den närmaste verksamhetsperioden - vilken personal som ska genomföra kurserna och vilka moment eller uppgifter som ingår TimeEdit Schema När underlaget från Resurs kommit in i TimeEdit Schema är det dags för schemaläggaren att ta vid. Utifrån de bokningar som finns i väntelistan från Resurs lägger sedan schemaläggaren ut de aktuella bokningarna över en kortare eller längre tidsperiod. Fullständig information om hur många timmar som ska läggas ut, vilken typ av moment det handlar om och om det angivits några speciella förutsättningar för bokningen, följer naturligtvis med från Resurs. TimeEdit Bokning/Lokal När schemaläggningen är klar ger det webbaserade eftersystemet Bokning en möjlighet för hela personalgruppen att boka in lokaler eller andra resurser till sina egna aktiviteter med det lagda schemat som grundstomme. TimeEdit fyller behovet från processens början till slut. 3

3 TimeEdit växer! ET NYH med Resurs Resurs för universitet och högskola Inom universitet och högskolevärlden har TimeEdit ett starkt fäste, under lång tid har vi hanterat komplexa processer som schemaläggning och lokalbokning. När det gäller långtidsplanering, vare sig det är ur prefektperspektivet eller ett kursansvarsperspektiv, finns det en omfattande variation av verktyg excelark, worddokument, egensnickrade planeringsprogram. Listan kan göras lång och namnen på dem är många men gemensamt syftar de alla till att beskriva ett resursbehov över en definierad period och till att koppla undervisningsresurser till aktuella kurser. Ofta matas grunddata över lärare, kurser och poäng in helt manuellt vilket senare leder till manuell inmatning av kombinationen av kurser och resurser i TimeEdit, med hjälp av Resurs sker överföringen helt automatiskt. Resursmodulen planeringsverktyget på webben I resursmodulen genomför man planeringsarbetet i två steg. Steg 1 Att definiera sitt utbud i en programmatris eller i en uppställning över vilka fristående kurser som genomförs. Ett antal Resurs- eller Bemanningsplaner upprättas med vilka kurser som ska genomföras under en eller flera perioder. Steg 2 Utifrån ovanstående matriser anges vilka moment och lärarresurser som ska genomföras på respektive kurs. Dessutom anges övriga arbetsuppgifter för personalen och samtidigt ges en helhetsbild över undervisningen samt andra arbetsuppgifter. Kurser och moment kan dessutom brukas med faktorberäkning för att ge rätt totalbild. Den utlagda tiden jämförs hela tiden med angiven årsarbetstid så att den ansvarige under arbetets gång ser hur tjänsterna fylls. Resursmodulen avlastar och sparar arbetstid och tråkiga rutininmatningar, eftersom resursmodulen är beroende av grunddata från TimeEdit ger det automatiskt rätt lärarsignaturer, rätt kurskoder och benämningar, rätt momentbeskrivningar och rätt periodbeteckningar. När planeringsarbetet är genomfört går det att skriva ut kursunderlag och tjänsteunderlag och om man så vill exporteras underlaget till TimeEdit för schemaläggning. Nyfiken? Kontakta oss för att få veta mer om Resurs en ny familjemedlem i TimeEdit Resurs för skolsektorn; grundskola, gymnasie och vuxenutbildning I samband med att vi gick in på den svenska arenan för schema- och resursbokningssystem beslutade vi oss för att ta fram ett kraftfullt planeringsverktyg för skolan. Syftet var att skapa en helhet från timplan till färdigt schema och vidare till lokal- och resursbokningar för en enskild lärare. Resurs hanterar de viktiga timplanerna som styr mycket av regelverket i den svenska skolan, där står vad eleverna ska läsa för kurser eller ämnen och i hur många timmar. Vare sig det är på grundskolenivå eller gymnasienivå finns klara riktlinjer över garanterad undervisningstid och att använda dem som underlag för tjänstefördelning är inget nytt. Att som rektor eller planerare kunna använda ett webbverktyg som gör arbetssituationen mer flexibel är däremot helt unikt. I resurs lägger man in timplanerna i det antal år som skolverksamheten skall fortgå, man anger hur många planeringsperioder man vill använda, vilka läsår, terminer eller andra perioder. Vilka kurser eller ämnen som tillhör de olika utbildningarna och årskullarna är nästa parameter och när detta är klart låser man timplanerna för aktuell period och börjar tjänstefördelningsarbetet. Ange årsarbetstiden för personalen, planera kurserna med lärare, grupp och gruppdelningar med rätt antal timmar. Grundangivelsen av timmar kommer från timplanen, och i resursmodulen växer schemaunderlaget fram per årskull, lärare, klass, ämne eller kurs. Vilka lediga resurser som kan ta mer tid eller vilka resurser som fått för mycket tid avspeglas direkt i planeringsverktyget och när tjänstefördelningen tar form är det enkelt att överföra det till TimeEdit för att skapa väntelistan - banken för planerade bokningar med timmar, övriga anteckningar med mera. De utgör underlaget för schemaläggningen. Vill du veta mer om ett effektivt och flexibelt planeringsverktyg som hänger samman med TimeEdits schemaläggning är du välkommen att höra av dig! Resurs ett planeringsverktyg för alla verksamheter som behöver långtidsplaneras I de flesta verksamheter behövs en långsiktig planering. Det kan vara av intresse för investeringar, för personalbehov eller av driftskaraktär. I resurs går det att långtidsplanera resurser för driftstopp, omställningsarbete eller för att definiera olika arbetsmoment som måste komma i en viss ordning. De planeringsmatriser som upprättas är sedan underlag för resursplanering som i sin tur ger underlag för kortsiktig planerings- eller resursbokning i TimeEdit. Hör av dig till oss med dina behov så tittar vi tillsammans på hur vi kan lösa dem på ett effektivt sätt i din verksamhet. Foto: Göran Olofsson, GU Höstens seminarier Oslo Politihøgskolen Stockholm Stockholms Universitet Göteborg Lilla Bommens konferenscenter Lund Sparta Hotell & Konferens Är du inte redan bokad så kontakta Stefan , 4 5

4 Att utnyttja verkligheten TimeEdit är sedan lång tid det dominerade resurs och schemaläggningssystemet på de svenska och norska universitet och högskolorna. Inom skolsektorn, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningarna, väljer allt fler TimeEdit som totalleverantör för resurs- och schemaläggningssystem. I takt med att vår kundkrets växer ställer det större krav på vår utbildnings och konsultorganisation. På detta uppslag presenterar vi verktygen för att kunna utnyttja TimeEdit effektivare och vilka personer som finns till hands för Er. Möt Team TimeEdit Delarna som bildar den unika helheten Här har du Team TimeEdit till din hjälp med support och konsultation. Vår verktygslåda Administratörsutbildning i TimeEdit För att få TimeEdit att fungera så bra som möjligt och ge stöd för schemaprocesserna krävs att programmet är bra administrerat. Det kan vara olika sätt att hantera kategorier, sätta upp webbvisningen på ett bra sätt eller att ordna användarroller och behörighetsgrupper. Utbildningen tar en halv till en dag beroende på organisation och antal deltagare. Max 8 personer tillfälle Grundutbildning i TimeEdit TimeEdit är väldigt enkelt att använda men ändå är grundkunskaper i programmet ett måste för att utnyttja systemet på ett effektivt sätt. Grundutbildningen är ett krav från vår sida för att få ta del av vår kundsupport.. 1 dag med max 8 personer samtidigt Sällananvändarutbildning Ni har en organisation som behöver arbeta i TimeEdit och göra vissa moment. Det kan vara arbetslagsledare, kursansvariga, m.fl. En tretimmarsutbildning med max 8 personer gör att alla som behöver kan använda TimeEdit. Resurs Adminstratörsutbildning För att använda Resursmodulen krävs en del grundinställningar i TimeEdit och i Resursmodulen. Det krävs också en del beslut om hur ni vill att Resurs ska stödja ert arbete med långtidsplanering. En halv till en dag beroende på organisaion och antalet deltagare. Max 8 personer per tillfälle. Resurs Grundutbildning Resurs ger möjlighet för alla som håller på med långtidsplanering, över halvår, år, treårsperiod eller vilken egendefinierad period som 6 helst, att använda samma system. Prefekter, rektorer, studierektorer, kursansvariga, planerare, schemaläggare. Ja listan kan göras lång men fördelen är att en hel organisation använder samma system som dessutom bygger på grunddata från TimeEdit. Inget dubbelinmatande och snabb överblick över resursbehov. 1 dag med max 8 deltagare Webbokning (webreservations) Grundinställningar och användarroller och behörigheter för bokning av lokaler och resurser via webbgränssnitt. Workshops Vi kommer till Er och gör en workshop kring schemafrågor, kring resursfrågor eller användande av TimeEdits olika delar. En uppfräschning i TimeEdit kan göras när vi anordnar en dag med rubriken Tips och Trix Konsultinsatser Praktiskt arbete i er TimeEditmiljö, extratid för en ny medarbetare att komma igång. Vi har verksamhetskonsulter som kommer till Er och hjälper er när behoven är som störst och hjälpen verkar mest avlägsen. Vill du ha någon av ovanstående utbildningar eller har idéer hör av dig till eller till din konsultkontakt så löser vi dina utbildningsbehov. Du kan också kontakta Mikael eller Stefan på Evolvera/TimeEdit: Göran Hällgren Krister Källvik En viktig kugge i allt vad integrationer heter. Är djupt kunnig i hela vårt system och främst i hur TimeEdits API fungerar. Handlar det om teknisk konsulting med tyngdpunkt på integrationslösningar till andra system är Göran den som kommer att hålla i tåtarna. Krister är teknikkonsult och supportresurs. Krister håller tillsammans med Fredrik och Theres ställningarna när det gäller telefonssupport. Tekniksinstallationer, integrationer och uppsättning av TimeEdits databaser är omfattande arbetsuppgifter i Kristers arbetsdagar. Fredrik Torstensson Theres Andreasson Liksom Krister finns Fredrik på plats på kontoret i Göteborg de flesta dagar. När vi nu börjar med våra produkter som en tjänst och erbjuder våra system enligt SaaS (System as a Service) är det Fredrik som är en av hörnpelarna för det arbetet. Som telefonsupport ställs du inför ett otal problem. Theres löser dem själv eller tillsammans med några av sina kollegor. Att starta upp nya TimeEditinstallationer tillhör hennes vanligaste arbetsuppgifter just nu. Marie Malmborg Karin Blomberg En Karlstadstös med verksamhetserfarenhet från den kommunala skolvärlden. Är sedan i februari -08 en viktig kugge i att projektleda, grundutbilda och få igång nya kunder ute på plats. Marie är en värdefull resurs för all kunder ute i verksamheten. Karin har gedigen erfarenhet av Procapitas verksamhetssystem i samverkan med TimeEdit. Bra på att ta ett projekt från start till slut. Kommer gärna till Er för att starta ett TimeEdit-projekt eller för att vidareutbilda nykomlingar in i ett redan befintligt TimeEdit-system. Caroline Tysklind Stefan Lövgren I Stockholm med omnejd har vi många kunder både inom universitet, högskola samt den övriga skolvärlden. Caroline finns på plats i Stockholm och det gör det enklare för Er i Mälardalen som vill ha konsulthjälp. Hon har gedigen erfarenhet från skolans underbara värld samt av konsultarbete. Evolvera/TimeEdits högra hand. Telefonrösten som för många är vägen in i Evolvera. Fixar det mesta och det han inte kan ordna hjälper vi andra till med. Allt för att ni ska få den allra bästa servicen från oss. Mikael Götesson Ansvarig för försäljning av TimeEdits system och dess ingående produkter och tjänster. Ansvarig för att Ni får den konsulthjälp ni behöver, oberoende av problem eller förfrågan. Handlar det om TimeEdit, schemaläggning och resursbokning försöker han lösa frågeställningarna tillsammans med Er. Kontakta oss!

5 Röster om TimeEdit: Stefan Bergman Administrativ chef vid Fredrika Bremer gymnasiet, Haninge. B Min absolut första tanke var - wow, vilket enkelt program! TimeEdit är inte ett statiskt schemaläggningsprogram, här har vi möjligheten att gå in och ändra allt eftersom, vecka för vecka som i vilken aktiv kalender som helst. Jag lägger in grundförutsättningarna och låser dem, sedan kan de olika enheterna själva sätta sina tider efter sina egna behov och därefter boka datorer, projektorer och annat till undervisningen. I samma system. Dessutom fungerar TimeEdit tillsammans med redan befintliga system vi har ett eget kalendersystem vars informationsbas numera arbetar sida vid sida med TimeEdit. Anita Lindsjö Schemaläggare vid gymnasie- och vuxenskolan i Trelleborg. Vi har tidigare provat olika system på marknaden men aldrig funnit ett system som varit så logiskt och enkelt, samtidigt som det är flexibelt nog att klara en verksamhet med så många parametrar som vår. Äntligen är det vi som styr programmet efter våra behov istället för tvärtom, det är till och med roligt att lägga schema med TimeEdit. Vi är jättenöjda. Dessutom har TimeEdit en helt suverän supportavdelning att vända sig till när man behöver hitta extra funktioner, de är lätta att få tag i och väldigt lyhörda för vilka behov man har saknas något åtgärdas detta direkt. Annars tar man med det i det vidare utvecklingsarbetet. Filip & Fredrik Resurserna bakom programmet Nej, inget Herrans liv med kändisar, komik och kalabalik, snarare två uppfinningsrika tangentbordsvirtuouser som ägnat de senaste två åren åt problemlösning på hög nivå. Vi är snarare datavärldens motsvarighet till Matte & Willy, skrattar Fredrik Björeman. Det kommer inga stora ord eller vida gester från dataduon bakom TimeEdits nya syskon Resurs, istället haglar superlativen om Mikael Götesson, mannen bakom ursprungsidén. Mikael hade en väldigt tydlig vision av vad han ville skapa med Resurs, han visste precis vilka funktioner som var viktiga och vad som inte var det. Man kan säga att han är arkitekten och vi hantverkarna bakom produkten, säger Filip Perlhagen, utvecklare på TimeEdit. Användarna skapar produkten Tillsammans med Mikael Götesson har Filip och Fredrik arbetat intensivt de senaste två åren med att skapa Resurs. Först togs en prototyp fram som testades hos en kontrollgrupp och därefter finslipades grundmaterialet till färdig produkt utifrån responsen från testpatrullen. Det är användarna som är experterna och de kommer ständigt med nya idéer, att lyssna till deras synpunkter är jätteviktigt och det som för arbetet vidare, säger Fredrik Björeman Text: Christina Sandgren Nyhetstidning från Evolvera Evolvera AB Drakegatan Göteborg evolvera.se

Använd Resurs istället!

Använd Resurs istället! NYHETSTIDNING FRÅN EVOLVERA, NR 2 2008 Använd Resurs istället! Introduktion av Resurs ett enklare verktyg för långtidsplanering! Resurs Unikt planeringsarbete TimeEdit-familjen växer! Team TimeEdit Till

Läs mer

Framtiden är redan här!

Framtiden är redan här! N YHETSTID N ING F R ÅN EVO LVER A, NR 1 2 0 0 8 Framtiden är redan här! Den nya generationens resursplaneringsprogram Maximerad flexibilitet Självlärande program För komplexa verksamheter Succé vid premiärvisningen

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Välkommen till vårens användarträff

Välkommen till vårens användarträff N YHETSTID N ING F R ÅN EVO LVER A, NR 2 2 0 0 9 Välkommen till vårens användarträff Med TimeEdit i Tyskland Stockholms stadsteater sätter schemat Nya tips för TimeEdit TimeEdit Titan ett fönster för framtiden

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar organisationens, patientens och medarbetarens behov Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Läs mer

Beräkning av lärares tjänstgöring

Beräkning av lärares tjänstgöring När tjänstefördelning har registrerats eller lektioner har skapats i Novaschem kan programmet hjälpa till med att summera den tid som bokats för varje lärare. Det finns även möjlighet att beräkna tjänstgöringen

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Planeringsprocessen. Den unika styrkan med IST:s lösning

Planeringsprocessen. Den unika styrkan med IST:s lösning Planeringsprocessen Den unika styrkan med IST:s lösning Presentation Erik Lennerstedt & Roland Brengesjö Västgötar Lärare Schemaläggare/Planerare på gymnasieskola Numera verksamhetskonsulter på IST Planeringsprocessen

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4 Serviceenheten TimeEdit support timeedit@gu.se INSTRUKTIONER TIMEEDIT WEB 2014-05-27 Schemawebb-användare 1 / 11 Hitta till schemawebben... 2 Sök fram ett schema... 2 Mer information om lokalen eller kursen...

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Hur flexibel är din schema- läggning?

Hur flexibel är din schema- läggning? Hur flexibel är din schema- läggning? Hallå, det är inget fel med penna & papper Kan förbättras Automatisk backup Universell kompatibilitet Ingen installation Online handledning Stöd för fler språk Schemaläggning

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Sex enkla steg Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Välkommen till itslearning! Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av plattformen Börja med... att logga in itslearning är en pedagogisk lärplattform

Läs mer

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Sex enkla steg Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Välkommen till itslearning! Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av plattformen itslearning är en pedagogisk lärplattform skapad för lärare,

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR 090601 Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka den garanterade undervisningstiden i Göteborgsregionens gymnasieskolor. Meningen har varit att

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

CAB Plan. Release Notes 5.2

CAB Plan. Release Notes 5.2 Release Notes 5.2 CAB Plan Push notiser Till release 5.2 inför vi ett gränssnitt för att via pushteknik skicka ut meddelande till er direkt i CSPplattformen. När ett meddelanden har sänts till er kommer

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

FOKUS NYANLÄNDA ELEVER

FOKUS NYANLÄNDA ELEVER Konferens den 12-13 april 2016 Ingenjörshuset Stockholm FOKUS NYANLÄNDA ELEVER strategier och flexibla lösningar för bättre mottagande, inkludering Det senaste regelverket kring mottagande och skola för

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Vad ger timplanerna i Extens

Vad ger timplanerna i Extens Timplaner GY2011 1 Innehåll Vad ger timplanerna i Extens... 3 Utskrifter... 3 Skapa studieplaner... 3 Skapa undervisningsgrupper... 3 Skolans organisation... 3 Kostnad per elev... 3 Struktur för studievägarna...

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Här har vi har sammanställt frågor kring Omdöme24 som ni användare ställt till oss i supporten. Hur länge ska en undersökning vara öppen? Vissa skolor väljer att öppna upp en undersökning i början av läsåret

Läs mer

JÄRVSÖ VÅRDINFORMATIK. JVFlex Bemanning

JÄRVSÖ VÅRDINFORMATIK. JVFlex Bemanning JÄRVSÖ VÅRDINFORMATIK JVFlex Bemanning INTRODUKTION JVFlex Bemanning är ett lättanvänt och flexibelt administrationsprogram som är speciellt framtaget och anpassat för att passa kommunala bemanningsenheter

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

360 000 elever tar ställning. Kom med ni också i Skolval 2010!

360 000 elever tar ställning. Kom med ni också i Skolval 2010! 360 000 elever tar ställning Kom med ni också i Skolval 2010! 1 200 skolor runt om i Sverige arrangerar skolval. Naturligtvis borde även din skola vara med! Ansvariga myndigheter: Ansvariga organisationer:

Läs mer

Lathund- Skapa objekt i TimeEdit 3 på Stockholms universitet

Lathund- Skapa objekt i TimeEdit 3 på Stockholms universitet Lathund- Skapa objekt i TimeEdit 3 på Stockholms universitet Revision 4-2012-03-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa delkurser... 5 Skapa moment... 6 Skapa grupper och undergrupper... 7 Skapa grupper...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget.

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. 1. Inledning Vid ett styrgruppsmöte i IEC den 15 november diskuterades IEC:s möjligheter att agera

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt.

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt. WORKSHOP 1 Chalmers Fysik 17/5 2001 NÄRVARANDE: Kate Larsson - projektledare Ann-Britt Olsson Sektionssekreterare Stig-Arne Nordin Fysik Göteborg Peter Jönsson WWW/Info Fysik Jane Johansson - Fysikbiblioteket

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2012

Nyhetsbrev nummer 2, 2012 Nyhetsbrev nummer 2, 2012 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under den senaste tiden. Mindre nyheter 2012-04-18 Möjlighet att exportera elevrapporter Möjlighet att

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull.

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull. its Learning Lunds skolors IKT-team 1 Att spara kursmaterial från its Learning, det finns tre generella vägar att gå: 1. Zippa allt nu, spara det på säker plats och packa upp och sortera senare. När man

Läs mer

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö gällande från och med 2014-07-01 Beslutad i Institutionsstyrelsen MHM 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö Inledning

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.5.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.5.0 Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.5.0 Publicerad 2013-12-10 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Administrera CSN uppgifter Knapparna Spara och Exportera

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se BRETT UTBUD AV WEBBKURSER Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG LÄRLING Lönar sig Arbetar du på ett företag som satsar på sina lärlingar? I så fall är du inte ensam. Idag satsar allt fler företag på att erbjuda sina lärlingar en

Läs mer

Kundtjänst: gemensamt mål

Kundtjänst: gemensamt mål I våra spalter presenterar vi ofta nyheter, maskiner eller teknologier. Det är dock inte det enda som bidrar till framgången för ett företag. När väl maskinen är såld skall den installeras, kundens operatörer

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens 1. Förberedande arbete Innan någon överföring startas mellan Extens och Novaschem bör Extensadministratören och schemaläggaren vara överens om benämning av klasser och grupper samt lärarsignaturer. Det

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Trelleborgs kommun December 2010 Sofie Holmkvist Adrian Göransson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 2 ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Regionförbundet Östsam/Länsbibliotek Östergötland Ansökan

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2013-10-22

Releasedokument för astra WEB 2013-10-22 Releasedokument för astra WEB 2013-10-22 1 Nya Funktioner Körkortstillstånd-mail till transportstyrelsen när man lägger till behörighet - Nu finns mail-ikonen för att skicka mail till transportstyrelsen

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-30 SDN 2005-06-16 DNR 104-170/2005 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Snabbguide för rektor/administratör

Snabbguide för rektor/administratör Snabbguide för rektor/administratör UTV5 är ett webbaserat utvärderingssystem, speciellt utvecklat för skola, från grundskola till komvux. UTV5 skiljer sig från traditionella webbenkätsverktyg, eftersom

Läs mer

Kursintroduktion M0024F

Kursintroduktion M0024F Kursintroduktion M0024F Kursansvarig: Thomas Ylvin, januari 2009 1. Datum för lektioner: Träff 1 Thomas Ylvin Torsdag 5/2 09-16.00 sal L-112 Innehåll: Grundläggande hantering av Photoshop, Friläggning,

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Välkommen in i en värld full av kunskap!

Välkommen in i en värld full av kunskap! Vi finns alltid till din hjälp Välkommen in i en värld full av kunskap! Kunskapsbanken ger dig och dina medarbetare en möjlighet att utvecklas och lära nya saker. Expeditionen är till för dig som är utbildningsansvarig.

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder.

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder. PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 5 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester står inför dörren efter en mycket givande vår. De närmaste dagarna kommer Sverige att fira midsommar, oavsett om solen strålar eller

Läs mer

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0 Användarmanual för Internetbokningen Version 1.0 Hur fungerar Internetbokningen? Internetbokningen installerar två komponenter på klubben. Dels finns det ett nytt inställningsprogram som är en del av GK96,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010)

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 1 (17) Dnr 40-2010:119 Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 2 (17) Huvudmannen 1.1 Förvaltningschef (eller motsvarande) m.fl. Inledning Hur uppfattar ni att det fungerar

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer