Använd Resurs istället!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använd Resurs istället!"

Transkript

1 N YHETSTID N IN G F R ÅN EVO LVER A, NR Använd Resurs istället! Introduktion av Resurs ett enklare verktyg för långtidsplanering! Resurs Unikt planeringsarbete TimeEdit-familjen växer! Team TimeEdit Till din hjälp!

2 Foto: Johan Westerlind TimeEdit-konceptet växer Välkomna att ta del av nya TimeEdition, som i stor utsträckning uppehåller sig kring Resurs, det senaste tillskottet i TimeEdit-familjen. Resurs är ett tjänstefördelningsprogram, från början utvecklat för att komplettera TimeEdit med ett planeringsverktyg för gymnasie- och grundskolan. Ganska snart efter att Resurs hade lanserats fick vi klart för oss att även våra traditionella kunder, universiteten och högskolorna, har behov av att planera sin verksamhet på motsvarande sätt. Efter att ha intervjuat ett antal kunder om hur de arbetar och vad de vill ha ut av programmet valde vi att, istället för att bygga ut den första versionen, skapa ett nytt, generellt och flexibelt program som skall klara de flesta varianter av förplanering. Inte enbart tillämpligt för undervisning utan också för maskin- och fastighetsunderhåll, evenemang av olika slag samt ett flertal andra verksamheter. Innehåll: Ledare Produktfamiljen komplett med nya Resurs TimeEdit-familjen växer Resurs för skola och andra verksamheter Utnyttja verkligheten Team TimeEdit till din hjälp Röster om TimeEdit TimeEdition ges ut av Evolvera och TimeEdit i ex. Tryck: Mediatryck, Trollhättan. Producerad av Askims Industriväg 1A, ASKIM tel , e-post Redaktör: Christina Sandgren Layout: Moa Stenqvist 2 Den egentliga säljstarten för nya Resurs sker med ett seminarium i Oslo den 15 oktober. Vi har emellertid redan hunnit förhandsvisa programmet för ett antal kunder och mottagandet har varit enormt positivt. Från Oslo fortsätter vi mot Stockholm, Göteborg och Lund. Det är vår avsikt att efter den första rundan göra en roadshow till ytterligare platser under november och december. Resurs kommer i första hand att levereras som en SaaS-tjänst Software as a Service, det vill säga en driftad lösning. Enkelt för er. Inga maskininvesteringar, ingen egen drift och till en fast kostnad. Ni betalar endast för en integration mot TimeEdit och utbildning i Resurs samt en bestämd månadsavgift för verksamheten. Ni är genast igång och vi ansvarar för att det löper friktionsfritt. Enklare kan det inte bli. Hör gärna av er till oss om ni vill ha mera upplysningar om Resurs eller om ni vill boka ett seminarium just hos er. Vill ni ha Resurs redan inför nästa termin gör ni klokt i att snarast kontakta oss. Vi tar installationerna allt eftersom ordern kommer in, helt enligt den gamla hederliga principen om först till kvarn. Det är min förhoppning att detta nummer av TimeEdition skall vara både underhållande och lärorikt. Göteborg i oktober 2008 Mikael Götesson, Försäljningschef Vill du vara med? När vi utvecklar nya produkter och växer på i nya marknader ställer det krav på organisationen. Är du intresserad av att arbeta på Evolvera med dagens och morgondagens resurs- och schemaläggningssystem? Maila in en intresseanmälan till så hör vi av oss om tidsplaner och våra kompetensbehov. Följ med vad som händer! Kom ihåg att besöka vår hemsida för senaste nyheter kring schemaläggning och resursbokning. evolvera.se eller Ny Resurs i arbetet Unik helhet för planeringsarbete och schemaläggning! TimeEdit har i flera år varit en viktig grundpelare för den som arbetar med planering, bokning och schemaläggning. Nu presenterar Evolvera en helt ny pusselbit som gör produktfamiljen komplett Resurs. RESURS LOKAL SCHEMA BOKNING Planeringsarbete och schemaläggning kan delas upp i olika delar: Resursplaneringen syftar till att ge en överblick över vad som ska genomföras under en längre tidsperiod. Det kan göras i timplaner, resursplaner, eller bemanningsplaner - det finns många olika namn på de planer som bildar underlag för vad som ska hända i verksamheten under närmaste året, den kommande treårsperioden eller den period man väljer att planera. Schemaläggningen vad ska genomföras i en bestämd tidsperiod och när i tidsaxeln skall kombinationen av dessa resurser placeras. Bokningen det individuella behovet av lokaler och andra resurser som behövs för att kunna genomföra en enstaka eller kombination av schemaposter. i dessa aktiviteter. Undervisning och annan tid planeras på ett visuellt sätt och ger ett synbart utfall för hur man använder sin organisation i planeringsarbetet. Resurs visar tydligt om det finns ytterligare utrymme kvar och hur kapaciteten utnyttjas. Underlaget är därefter färdigt att leverera till TimeEdit Schema där man skriver ut en tjänstebeskrivning eller resursbeskrivning. Planerade poster som ska läggas ut i kalendern kan skickas vidare till TimeEdits väntelista som önskade bokningar. TimeEdit fyller behovet från processens början till slut. Resurs informationsbank för resurser och resursbehov Resurs är ett webbaserat verktyg utvecklat till hjälp för den som planerar förutsättningarna för en verksamhet och som ansvarar för att regelverket för verksamheten följs. Det är i Resurs man bestämmer vad som ska göras, av vem och på vilket sätt. Alla grunddata importeras från TimeEdit Schema, exempelvis kurser, ämnen, personal, perioder, grupper och klasser. Sedan lägger man i Resurs sin planering i en matris för att över tid ange timmar eller poäng för en kurs som ingår i en utbildning eller programstruktur. När de långsiktiga planerna är lagda är nästa arbetssteg i Resurs att planera den närmaste verksamhetsperioden - vilken personal som ska genomföra kurserna och vilka moment eller uppgifter som ingår TimeEdit Schema När underlaget från Resurs kommit in i TimeEdit Schema är det dags för schemaläggaren att ta vid. Utifrån de bokningar som finns i väntelistan från Resurs lägger sedan schemaläggaren ut de aktuella bokningarna över en kortare eller längre tidsperiod. Fullständig information om hur många timmar som ska läggas ut, vilken typ av moment det handlar om och om det angivits några speciella förutsättningar för bokningen, följer naturligtvis med från Resurs. TimeEdit Bokning/Lokal När schemaläggningen är klar ger det webbaserade eftersystemet Bokning en möjlighet för hela personalgruppen att boka in lokaler eller andra resurser till sina egna aktiviteter med det lagda schemat som grundstomme. TimeEdit fyller behovet från processens början till slut. 3

3 TimeEdit växer! ET NYH med Resurs Resurs för universitet och högskola Inom universitet och högskolevärlden har TimeEdit ett starkt fäste, under lång tid har vi hanterat komplexa processer som schemaläggning och lokalbokning. När det gäller långtidsplanering, vare sig det är ur prefektperspektivet eller ett kursansvarsperspektiv, finns det en omfattande variation av verktyg excelark, worddokument, egensnickrade planeringsprogram. Listan kan göras lång och namnen på dem är många men gemensamt syftar de alla till att beskriva ett resursbehov över en definierad period och till att koppla undervisningsresurser till aktuella kurser. Ofta matas grunddata över lärare, kurser och poäng in helt manuellt vilket senare leder till manuell inmatning av kombinationen av kurser och resurser i TimeEdit, med hjälp av Resurs sker överföringen helt automatiskt. Resursmodulen planeringsverktyget på webben I resursmodulen genomför man planeringsarbetet i två steg. Steg 1 Att definiera sitt utbud i en programmatris eller i en uppställning över vilka fristående kurser som genomförs. Ett antal Resurs- eller Bemanningsplaner upprättas med vilka kurser som ska genomföras under en eller flera perioder. Steg 2 Utifrån ovanstående matriser anges vilka moment och lärarresurser som ska genomföras på respektive kurs. Dessutom anges övriga arbetsuppgifter för personalen och samtidigt ges en helhetsbild över undervisningen samt andra arbetsuppgifter. Kurser och moment kan dessutom brukas med faktorberäkning för att ge rätt totalbild. Den utlagda tiden jämförs hela tiden med angiven årsarbetstid så att den ansvarige under arbetets gång ser hur tjänsterna fylls. Resursmodulen avlastar och sparar arbetstid och tråkiga rutininmatningar, eftersom resursmodulen är beroende av grunddata från TimeEdit ger det automatiskt rätt lärarsignaturer, rätt kurskoder och benämningar, rätt momentbeskrivningar och rätt periodbeteckningar. När planeringsarbetet är genomfört går det att skriva ut kursunderlag och tjänsteunderlag och om man så vill exporteras underlaget till TimeEdit för schemaläggning. Nyfiken? Kontakta oss för att få veta mer om Resurs en ny familjemedlem i TimeEdit Resurs för skolsektorn; grundskola, gymnasie och vuxenutbildning I samband med att vi gick in på den svenska arenan för schema- och resursbokningssystem beslutade vi oss för att ta fram ett kraftfullt planeringsverktyg för skolan. Syftet var att skapa en helhet från timplan till färdigt schema och vidare till lokal- och resursbokningar för en enskild lärare. Resurs hanterar de viktiga timplanerna som styr mycket av regelverket i den svenska skolan, där står vad eleverna ska läsa för kurser eller ämnen och i hur många timmar. Vare sig det är på grundskolenivå eller gymnasienivå finns klara riktlinjer över garanterad undervisningstid och att använda dem som underlag för tjänstefördelning är inget nytt. Att som rektor eller planerare kunna använda ett webbverktyg som gör arbetssituationen mer flexibel är däremot helt unikt. I resurs lägger man in timplanerna i det antal år som skolverksamheten skall fortgå, man anger hur många planeringsperioder man vill använda, vilka läsår, terminer eller andra perioder. Vilka kurser eller ämnen som tillhör de olika utbildningarna och årskullarna är nästa parameter och när detta är klart låser man timplanerna för aktuell period och börjar tjänstefördelningsarbetet. Ange årsarbetstiden för personalen, planera kurserna med lärare, grupp och gruppdelningar med rätt antal timmar. Grundangivelsen av timmar kommer från timplanen, och i resursmodulen växer schemaunderlaget fram per årskull, lärare, klass, ämne eller kurs. Vilka lediga resurser som kan ta mer tid eller vilka resurser som fått för mycket tid avspeglas direkt i planeringsverktyget och när tjänstefördelningen tar form är det enkelt att överföra det till TimeEdit för att skapa väntelistan - banken för planerade bokningar med timmar, övriga anteckningar med mera. De utgör underlaget för schemaläggningen. Vill du veta mer om ett effektivt och flexibelt planeringsverktyg som hänger samman med TimeEdits schemaläggning är du välkommen att höra av dig! Resurs ett planeringsverktyg för alla verksamheter som behöver långtidsplaneras I de flesta verksamheter behövs en långsiktig planering. Det kan vara av intresse för investeringar, för personalbehov eller av driftskaraktär. I resurs går det att långtidsplanera resurser för driftstopp, omställningsarbete eller för att definiera olika arbetsmoment som måste komma i en viss ordning. De planeringsmatriser som upprättas är sedan underlag för resursplanering som i sin tur ger underlag för kortsiktig planerings- eller resursbokning i TimeEdit. Hör av dig till oss med dina behov så tittar vi tillsammans på hur vi kan lösa dem på ett effektivt sätt i din verksamhet. Foto: Göran Olofsson, GU Höstens seminarier Oslo Politihøgskolen Stockholm Stockholms Universitet Göteborg Lilla Bommens konferenscenter Lund Sparta Hotell & Konferens Är du inte redan bokad så kontakta Stefan , 4 5

4 Att utnyttja verkligheten TimeEdit är sedan lång tid det dominerade resurs och schemaläggningssystemet på de svenska och norska universitet och högskolorna. Inom skolsektorn, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningarna, väljer allt fler TimeEdit som totalleverantör för resurs- och schemaläggningssystem. I takt med att vår kundkrets växer ställer det större krav på vår utbildnings och konsultorganisation. På detta uppslag presenterar vi verktygen för att kunna utnyttja TimeEdit effektivare och vilka personer som finns till hands för Er. Möt Team TimeEdit Delarna som bildar den unika helheten Här har du Team TimeEdit till din hjälp med support och konsultation. Vår verktygslåda Administratörsutbildning i TimeEdit För att få TimeEdit att fungera så bra som möjligt och ge stöd för schemaprocesserna krävs att programmet är bra administrerat. Det kan vara olika sätt att hantera kategorier, sätta upp webbvisningen på ett bra sätt eller att ordna användarroller och behörighetsgrupper. Utbildningen tar en halv till en dag beroende på organisation och antal deltagare. Max 8 personer tillfälle Grundutbildning i TimeEdit TimeEdit är väldigt enkelt att använda men ändå är grundkunskaper i programmet ett måste för att utnyttja systemet på ett effektivt sätt. Grundutbildningen är ett krav från vår sida för att få ta del av vår kundsupport.. 1 dag med max 8 personer samtidigt Sällananvändarutbildning Ni har en organisation som behöver arbeta i TimeEdit och göra vissa moment. Det kan vara arbetslagsledare, kursansvariga, m.fl. En tretimmarsutbildning med max 8 personer gör att alla som behöver kan använda TimeEdit. Resurs Adminstratörsutbildning För att använda Resursmodulen krävs en del grundinställningar i TimeEdit och i Resursmodulen. Det krävs också en del beslut om hur ni vill att Resurs ska stödja ert arbete med långtidsplanering. En halv till en dag beroende på organisaion och antalet deltagare. Max 8 personer per tillfälle. Resurs Grundutbildning Resurs ger möjlighet för alla som håller på med långtidsplanering, över halvår, år, treårsperiod eller vilken egendefinierad period som 6 helst, att använda samma system. Prefekter, rektorer, studierektorer, kursansvariga, planerare, schemaläggare. Ja listan kan göras lång men fördelen är att en hel organisation använder samma system som dessutom bygger på grunddata från TimeEdit. Inget dubbelinmatande och snabb överblick över resursbehov. 1 dag med max 8 deltagare Webbokning (webreservations) Grundinställningar och användarroller och behörigheter för bokning av lokaler och resurser via webbgränssnitt. Workshops Vi kommer till Er och gör en workshop kring schemafrågor, kring resursfrågor eller användande av TimeEdits olika delar. En uppfräschning i TimeEdit kan göras när vi anordnar en dag med rubriken Tips och Trix Konsultinsatser Praktiskt arbete i er TimeEditmiljö, extratid för en ny medarbetare att komma igång. Vi har verksamhetskonsulter som kommer till Er och hjälper er när behoven är som störst och hjälpen verkar mest avlägsen. Vill du ha någon av ovanstående utbildningar eller har idéer hör av dig till eller till din konsultkontakt så löser vi dina utbildningsbehov. Du kan också kontakta Mikael eller Stefan på Evolvera/TimeEdit: Göran Hällgren Krister Källvik En viktig kugge i allt vad integrationer heter. Är djupt kunnig i hela vårt system och främst i hur TimeEdits API fungerar. Handlar det om teknisk konsulting med tyngdpunkt på integrationslösningar till andra system är Göran den som kommer att hålla i tåtarna. Krister är teknikkonsult och supportresurs. Krister håller tillsammans med Fredrik och Theres ställningarna när det gäller telefonssupport. Tekniksinstallationer, integrationer och uppsättning av TimeEdits databaser är omfattande arbetsuppgifter i Kristers arbetsdagar. Fredrik Torstensson Theres Andreasson Liksom Krister finns Fredrik på plats på kontoret i Göteborg de flesta dagar. När vi nu börjar med våra produkter som en tjänst och erbjuder våra system enligt SaaS (System as a Service) är det Fredrik som är en av hörnpelarna för det arbetet. Som telefonsupport ställs du inför ett otal problem. Theres löser dem själv eller tillsammans med några av sina kollegor. Att starta upp nya TimeEditinstallationer tillhör hennes vanligaste arbetsuppgifter just nu. Marie Malmborg Karin Blomberg En Karlstadstös med verksamhetserfarenhet från den kommunala skolvärlden. Är sedan i februari -08 en viktig kugge i att projektleda, grundutbilda och få igång nya kunder ute på plats. Marie är en värdefull resurs för all kunder ute i verksamheten. Karin har gedigen erfarenhet av Procapitas verksamhetssystem i samverkan med TimeEdit. Bra på att ta ett projekt från start till slut. Kommer gärna till Er för att starta ett TimeEdit-projekt eller för att vidareutbilda nykomlingar in i ett redan befintligt TimeEdit-system. Caroline Tysklind Stefan Lövgren I Stockholm med omnejd har vi många kunder både inom universitet, högskola samt den övriga skolvärlden. Caroline finns på plats i Stockholm och det gör det enklare för Er i Mälardalen som vill ha konsulthjälp. Hon har gedigen erfarenhet från skolans underbara värld samt av konsultarbete. Evolvera/TimeEdits högra hand. Telefonrösten som för många är vägen in i Evolvera. Fixar det mesta och det han inte kan ordna hjälper vi andra till med. Allt för att ni ska få den allra bästa servicen från oss. Mikael Götesson Ansvarig för försäljning av TimeEdits system och dess ingående produkter och tjänster. Ansvarig för att Ni får den konsulthjälp ni behöver, oberoende av problem eller förfrågan. Handlar det om TimeEdit, schemaläggning och resursbokning försöker han lösa frågeställningarna tillsammans med Er. Kontakta oss!

5 Röster om TimeEdit: Stefan Bergman Administrativ chef vid Fredrika Bremer gymnasiet, Haninge. B Min absolut första tanke var - wow, vilket enkelt program! TimeEdit är inte ett statiskt schemaläggningsprogram, här har vi möjligheten att gå in och ändra allt eftersom, vecka för vecka som i vilken aktiv kalender som helst. Jag lägger in grundförutsättningarna och låser dem, sedan kan de olika enheterna själva sätta sina tider efter sina egna behov och därefter boka datorer, projektorer och annat till undervisningen. I samma system. Dessutom fungerar TimeEdit tillsammans med redan befintliga system vi har ett eget kalendersystem vars informationsbas numera arbetar sida vid sida med TimeEdit. Anita Lindsjö Schemaläggare vid gymnasie- och vuxenskolan i Trelleborg. Vi har tidigare provat olika system på marknaden men aldrig funnit ett system som varit så logiskt och enkelt, samtidigt som det är flexibelt nog att klara en verksamhet med så många parametrar som vår. Äntligen är det vi som styr programmet efter våra behov istället för tvärtom, det är till och med roligt att lägga schema med TimeEdit. Vi är jättenöjda. Dessutom har TimeEdit en helt suverän supportavdelning att vända sig till när man behöver hitta extra funktioner, de är lätta att få tag i och väldigt lyhörda för vilka behov man har saknas något åtgärdas detta direkt. Annars tar man med det i det vidare utvecklingsarbetet. Filip & Fredrik Resurserna bakom programmet Nej, inget Herrans liv med kändisar, komik och kalabalik, snarare två uppfinningsrika tangentbordsvirtuouser som ägnat de senaste två åren åt problemlösning på hög nivå. Vi är snarare datavärldens motsvarighet till Matte & Willy, skrattar Fredrik Björeman. Det kommer inga stora ord eller vida gester från dataduon bakom TimeEdits nya syskon Resurs, istället haglar superlativen om Mikael Götesson, mannen bakom ursprungsidén. Mikael hade en väldigt tydlig vision av vad han ville skapa med Resurs, han visste precis vilka funktioner som var viktiga och vad som inte var det. Man kan säga att han är arkitekten och vi hantverkarna bakom produkten, säger Filip Perlhagen, utvecklare på TimeEdit. Användarna skapar produkten Tillsammans med Mikael Götesson har Filip och Fredrik arbetat intensivt de senaste två åren med att skapa Resurs. Först togs en prototyp fram som testades hos en kontrollgrupp och därefter finslipades grundmaterialet till färdig produkt utifrån responsen från testpatrullen. Det är användarna som är experterna och de kommer ständigt med nya idéer, att lyssna till deras synpunkter är jätteviktigt och det som för arbetet vidare, säger Fredrik Björeman Text: Christina Sandgren Nyhetstidning från Evolvera Evolvera AB Drakegatan Göteborg evolvera.se

Använd Resurs istället!

Använd Resurs istället! NYHETSTIDNING FRÅN EVOLVERA, NR 2 2008 Använd Resurs istället! Introduktion av Resurs ett enklare verktyg för långtidsplanering! Resurs Unikt planeringsarbete TimeEdit-familjen växer! Team TimeEdit Till

Läs mer

Framtiden är redan här!

Framtiden är redan här! N YHETSTID N ING F R ÅN EVO LVER A, NR 1 2 0 0 8 Framtiden är redan här! Den nya generationens resursplaneringsprogram Maximerad flexibilitet Självlärande program För komplexa verksamheter Succé vid premiärvisningen

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Välkommen till vårens användarträff

Välkommen till vårens användarträff N YHETSTID N ING F R ÅN EVO LVER A, NR 2 2 0 0 9 Välkommen till vårens användarträff Med TimeEdit i Tyskland Stockholms stadsteater sätter schemat Nya tips för TimeEdit TimeEdit Titan ett fönster för framtiden

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar organisationens, patientens och medarbetarens behov Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Läs mer

Beräkning av lärares tjänstgöring

Beräkning av lärares tjänstgöring När tjänstefördelning har registrerats eller lektioner har skapats i Novaschem kan programmet hjälpa till med att summera den tid som bokats för varje lärare. Det finns även möjlighet att beräkna tjänstgöringen

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4 Serviceenheten TimeEdit support timeedit@gu.se INSTRUKTIONER TIMEEDIT WEB 2014-05-27 Schemawebb-användare 1 / 11 Hitta till schemawebben... 2 Sök fram ett schema... 2 Mer information om lokalen eller kursen...

Läs mer

Planeringsprocessen. Den unika styrkan med IST:s lösning

Planeringsprocessen. Den unika styrkan med IST:s lösning Planeringsprocessen Den unika styrkan med IST:s lösning Presentation Erik Lennerstedt & Roland Brengesjö Västgötar Lärare Schemaläggare/Planerare på gymnasieskola Numera verksamhetskonsulter på IST Planeringsprocessen

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö gällande från och med 2014-07-01 Beslutad i Institutionsstyrelsen MHM 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö Inledning

Läs mer

Vad ger timplanerna i Extens

Vad ger timplanerna i Extens Timplaner GY2011 1 Innehåll Vad ger timplanerna i Extens... 3 Utskrifter... 3 Skapa studieplaner... 3 Skapa undervisningsgrupper... 3 Skolans organisation... 3 Kostnad per elev... 3 Struktur för studievägarna...

Läs mer

Hur flexibel är din schema- läggning?

Hur flexibel är din schema- läggning? Hur flexibel är din schema- läggning? Hallå, det är inget fel med penna & papper Kan förbättras Automatisk backup Universell kompatibilitet Ingen installation Online handledning Stöd för fler språk Schemaläggning

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Trelleborgs kommun December 2010 Sofie Holmkvist Adrian Göransson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen:

Förutsättningar i schemafilen: Nova Software Rapport innehåller funktioner för att skriva ut beräknad tjänstgöring från schemaprogrammet. Tjänstefördelningen går att sammanställa per lärare, program, konto, ämne, kurs osv. Genom att

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget.

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. 1. Inledning Vid ett styrgruppsmöte i IEC den 15 november diskuterades IEC:s möjligheter att agera

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder.

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder. PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 5 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester står inför dörren efter en mycket givande vår. De närmaste dagarna kommer Sverige att fira midsommar, oavsett om solen strålar eller

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Örebro kommun orebro.se Innehåll Öppna kalendern... 1 Vyer... 1 Dagens datum och tid... 2

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Boka egen tid. Schemaläggning. Dela kalender

Boka egen tid. Schemaläggning. Dela kalender Boka egen tid Boka Svara möten Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Öppna kalendern... 1 Vyer... 1 Dagens datum

Läs mer

SPLITvision Hultsfred 18 november 2009

SPLITvision Hultsfred 18 november 2009 SPLITvision Hultsfred 18 november 2009 Närvarande: Jonas Nilsson It-pedagog Kalmar Åke Gustavsson Planeringssekreterare Kalmar Per Svensson It-samordnare Kalmar sunds Gymnasieförbund Per Andersson It-samordnare

Läs mer

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2012-09-04 Education Sida 1/16

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2012-09-04 Education Sida 1/16 Education Sida 1/16 Till Användare av Procapita Förskola och Grundskola Driftsansvarig Produktinformation Procapita Förskola och Grundskola, version 9.1 SPw37 Denna produktinformation presenterar nyheter

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA En stiftelse uppstår ur någon eller några personers/stiftares vilja att förverkliga en viss idé, att arbeta för

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Instruktion till modul om livslångt lärande i AKU 2003

Instruktion till modul om livslångt lärande i AKU 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Instruktion till modul om livslångt lärande i AKU 2003 Inledning Modulen om livslångt lärande genomförs som ett tillägg i arbetskraftsundersökningarna i alla EU:s medlemsstater

Läs mer

Användarperspektivet och teknikperspektivet

Användarperspektivet och teknikperspektivet Användarperspektivet och teknikperspektivet För att förenkla så måste vi ständigt utveckla! Om lärare och elever behöver utbildning i Skola24 har vi misslyckats. Den osynliga tekniken är den bästa tekniken

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0 Användarmanual för Internetbokningen Version 1.0 Hur fungerar Internetbokningen? Internetbokningen installerar två komponenter på klubben. Dels finns det ett nytt inställningsprogram som är en del av GK96,

Läs mer

Lathund - TimeEdit Introduktion

Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit 3.4 - Introduktion v1.3 Kort om TimeEdit Syftet med denna lathund är att beskriva och förklara en del av de begrepp som används i TimeEdit. Vi hoppas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull.

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull. its Learning Lunds skolors IKT-team 1 Att spara kursmaterial från its Learning, det finns tre generella vägar att gå: 1. Zippa allt nu, spara det på säker plats och packa upp och sortera senare. När man

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Välkommen till Gideoniterna! En ny tjänst har inrättats som assistent/sekreterare med placering vid förbundets kansli i Örebro. Syftet

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2012

Nyhetsbrev nummer 2, 2012 Nyhetsbrev nummer 2, 2012 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under den senaste tiden. Mindre nyheter 2012-04-18 Möjlighet att exportera elevrapporter Möjlighet att

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2013-10-22

Releasedokument för astra WEB 2013-10-22 Releasedokument för astra WEB 2013-10-22 1 Nya Funktioner Körkortstillstånd-mail till transportstyrelsen när man lägger till behörighet - Nu finns mail-ikonen för att skicka mail till transportstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20

Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20 Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20 Fatjon Peci, projektsamordnare Fredrika Abrahamsson, projektledare Ulla-Britt Pettersson, projektledare Projektplanering

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

Jämförelse av TimeEdit med andra system för schemaläggning med integrerad webbokning

Jämförelse av TimeEdit med andra system för schemaläggning med integrerad webbokning Jämförelse av TimeEdit med andra system för schemaläggning med integrerad webbokning Konkurrent Funktion Generellt /Nej Nej TimeEdit Kommentar Dokumentation Det skall finnas användarmanualer för systemets

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Extens-Skola. Detaljplaneringen till NOVA. Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö. Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR

Extens-Skola. Detaljplaneringen till NOVA. Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö. Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR TJPLGy-NOVA Extens-Skola Detaljplaneringen till NOVA Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.net » Enkla

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 1 2010

Nyhetsbrev nummer 1 2010 Nyhetsbrev nummer 1 2010 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Vid export av studieplaner kan man välja att exportera även inaktiva elevernas

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer