BusinessPhone 250 och BusinessPhone 50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BusinessPhone 250 och BusinessPhone 50"

Transkript

1 BusinessPhone 250 och BusinessPhone 50 Digitala affärstelefonsystem för anknytningar De digitala telefonsystemen BusinessPhone 250 och BusinessPhone 50, erbjuder det stora systemets utvecklingsmöjligheter i en paketlösning som är kostnadseffektiv för små- och medelstora företag med behov av mellan 8 och 200 anknytningar. Utvecklingsmöjligheterna inkluderar ISDN-anslutning, trådlösa anknytningar, intelligenta funktioner för röstmeddelande, kompletta Call Centre-funktioner samt möjlighet att skapa privata, digitala nätverk genom att använda BusinessPhone och andra företagsväxlar på olika platser, integrerad IP-Gateway möjliggör anslutning till företagets privata data-nätverk för VoIP (voice-over-ip). Eftersom BusinessPhone är ett moduluppbyggt system, kan det anpassas för att exakt tillgodose en rad olika kommunikationsbehov. Det kan också byggas ut, eller förses med nya funktioner, när som helst i framtiden. Översikt De digitala telefonsystemen Business- Phone 250 och BusinessPhone 50 utgör kärnan i BusinessPhone kommunikationslösning för företag. BusinessPhone 250 är utformad för företag som behöver mellan 32 och 200 anknytningar på ett och samma ställe; BusinessPhone 50 erbjuder en kostnadseffektiv lösning för företag som behöver mellan 8 och 48 anknytningar. All maskin- och programvara i BusinessPhonesystemet är moduluppbyggd, vilket gör att det när som helst kan anpassas till en rad olika kapacitets- och funktionskrav, samt sörja för fortsatt systemexpansion och framtida funktionsutökningar.

2 Via olika kombinationer av maskinoch programvarumoduler kan stommen i BusinessPhone-systemet konfigureras som: Ett knappsystem utan central telefonist En telefoniststyrd företagsväxel En flexibel växel, som kan hantera flera olika företag eller avdelningar Ett automatiskt system för samtalsfördelning (ACD), eller En kombination av ovanstående Med nätverkspaket kan BusinessPhonesystemen integreras med digitala företagsnätverk placerade på flera olika platser. Kärnan i BusinessPhone-systemet har en rad inbyggda funktioner som förbättrar hanteringen av samtal och medverkar till att öka effektiviteten och informationshanteringen inom alla typer av organisationer. Dessa funktioner inbegriper ISDN-anslutning till dator, sexpartskonferens, text- och röstmeddelande, telefonkatalog, vidarekoppling samt användarvänliga telefoner med programmerbara funktionsknappar och textdisplay. Ett brett utbud av utbyggnadsmöjligheter kan utöka systemet för att skapa lösningar som är anpassade till mer specifika företagsbehov, t.ex.: Integrerad IP-gateway som gör det möjligt att styra interna och externa samtal över företagets datanätverk Integrerad, trådlös anknytning för fullständig mobilitet inom företaget En Call Centre-lösning med automatisk samtalsfördelning (ACD) och ledningssystem för ACD-tillämpningar för företag vars verksamhet är beroende av telefonitjänster Ett avancerat röstmeddelandesystem för automatsvar, röstbrevlådor, extern åtkomst, inbyggd musik vid väntan, samt andra tal- och meddelandesystem Datorintegrerad telefoni (CTI) som ansluter PC och nätverk till telefonsystemet för att öka produktiviteten och informationsutbytet Nätverksalternativ som gör det möjligt för BusinessPhone-systemet att bli en integrerad del i privata digitala röst- och datanätverk En specialiserad gästlösning för hotell, konferensanläggningar och sjukhus, med många gäster och upp till 300 anknytningar Systemfunktioner BusinessPhone 250 och BusinessPhone 50 utgör kärnan i det digitala telefonsystemet BusinessPhone. De representerar de centrala växel- och kontrollenheter som alla BusinessPhone-lösningar är uppbyggda på, genom att man kan utöka dem med önskade utbyggnadskort för telefoner, anknytningar och externa linjer, samt speciella moduler (t.ex. röstmeddelande, ISDNanslutning, trådlös kommunikation, datorintegrerad telefoni och genom att koppla in växelsystem i privata nätverk). Centralenhet Både BusinessPhone 250 och Business- Phone 50 är moduluppbyggda och kan vara små i början och utökas efterhand för att möta användarens behov. 2

3 Centralenheten hos BusinessPhone 250 består av mellan ett och tre väggfasta skåp med nio kortplatser som kan hantera mellan 32 och 200 anknytningar (eller 288 för gästapplikationen). Varje skåp har en inbyggd transformator med tillval för batteribackup eller alternativ likströmkälla. Centralenheten hos BusinessPhone 50 består av ett enda kompakt väggskåp med kortplatser som kan hantera mellan 8 och 48 anknytningar. Skåpet har ett inbyggt switchat nätaggregat med tillval för batteribackup eller alternativ likströmkälla. Multifunktionskort som kombinerar externa linjer och anknytningar med röst- och meddelande- funktioner vilket innebär att endast två kort krävs för ett komplett system. Detta lämnar tre lediga kortplatser för mer kapacitet eller utökad funktionalitet. Inbyggda alternativ för konfigurering De flexibla maskin- och programvarumodulerna i BusinessPhone-systemet gör att det kan konfigureras på en mängd olika sätt: Telefoniststyrd företagsväxel där telefonisten/receptionisten hanterar samtal individuellt. Knappsystem där antingen vissa angivna eller samtliga anknytningar kan besvara inkommande samtal. Multiväxel, där flera företag eller avdelningar delar på en växel eller knappsystem, med självständiga telefonfunktioner och separata externa telefonlinjer och nummer. En kombination av alla dessa i samma system. Dessutom finns olika BusinessPhone nätverkspaket som gör det möjligt att skapa digitala röst- och datanätverk för företag, med täckning på flera olika platser. Konfigureringar med eller utan ett huvudkontor är möjliga, och gemensamma nummerserier kan fastställas. Båda systemen kan utökas i följande steg: 8, 16 eller 32 digitala anknytningar 8 eller 16 analoga anknytningar 4 eller 8 analoga externa linjer 4 eller 8 x 2-kanalig ISDN Duo (BRA) 30-kanalig ISDN Multi (PRA) 30-kanalig digital extern linje med CAS Channel Associated Signalling 4 eller 8 dubbelriktade kanaler för VoIP (voice-over-ip) Telefonistapparaten Telefonistapparaten är en specialkonstruerad telefon som erbjuder kontinuerlig översikt över inkommande och utgående samtal samt systemläget via en femradig display. 18 fasta funktionsknappar och tre programmerbara knappar ger tillgång till de vanligaste telefonistfunktionerna via en enda knapptryckning. Fyra menyknappar som används i anslutning till displayen ger 3

4 tillgång till många andra funktioner. Telefonistapparaten kan användas med upp till fyra knappaneler för att ge ytterligare 68 programmerbara knappar. Executive erbjuder 25 funktionsknappar (22 med lampor) varav 14 kan programmeras av användaren för olika Digitala systemtelefoner Det finns fyra digitala anknytningstelefoner i BusinessPhone-sortimentet: Basic enkel, digital telefon med fyra funktionsknappar med lampor, inbyggd högtalare, volymkontroll, kortnummer och meddelandefunktioner. Economyplus har 15 funktionsknappar (varav 12 med lampor), fyra knappar med dubbla funktioner för användarprogrammering och kortnummer samt inbyggd högtalarfunktion. Två linjeknappar med Ledig på linje 2 garanterar att man inte missar några viktiga samtal. Standard innehåller alla funktioner i Economyplustelefonen och har dessutom en display med 40 tecken för visning av status, anroparens nummer samt meddelande. anknytningsfunktioner, t.ex. vidarekoppling eller förbigång av vidarekoppling. Displayen har 120 tecken som visar anroparens nummer, samtalsstatus och meddelande. Tillsammans med menyknapparna vägleder displayen användaren genom systemfunktionerna. Telefonen kan också användas för att programmera en del av systemkonfigurationerna som t.ex. företagets växel, eller knappsystemets konfigurationer, och den har inbyggd funktion för samtal via högtalaren. Fyra extra knappaneler med vardera 17 programmerbara knappar kan anslutas till telefonen och ger totalt upp till 82 knappar med dubbla funktioner. Analoga telefoner, faxmaskiner och modem kan också anslutas till Business- Phone-systemet. Systemfunktioner Följande funktioner utgör stommen i BusinessPhone-systemet: Direktval (DID) 4

5 Larmfunktion en larmsignal kan sändas från en telefon eller larmanordning (t.ex. i ett hotellrum) till en fördefinierad anknytning. Svarsställe för externa linjer vidarekoppling vid upptaget eller inget svar Bakgrundsmusik musik från en extern källa kan spelas via telefonens högtalare. Förbigå vidarekoppling och medflyttning en speciell kod slås för att förbigå vidarekoppling. Kontroll av samtalskostnader samtals-mätning på individuella anknytningar och central loggning av samtalsinformation. Behörighetsklass olika nivåer av tillträde till funktioner och trafikbehörighet kan anges för anknytningarna. Gemensam ringklocka alla anknytningar kan besvara samtal från en anknytning som har definierats som anknytning för gemensam ringklocka. Skilda ring- och tonsignaler för att indikera om samtal är interna eller externa, eller vid återuppringning. Diagnostiska funktioner inbyggda diagnostiska funktioner, tillgängliga via en lokal PC eller via modem. Flexibel numrering (upp till fyra siffror) Fiktiva nummer upp till 1000 fiktiva anknytningar i grupper om upp till 16 nummer per grupp, att användas för passning, identifiering av inkommande samtal etc. ISDN basfunktioner (BA, PRA, S-interface, T-interface) ISDN tilläggsfunktioner (CLIP, CLIR, COLP, COLR, DDI, MCID, AOC, MSN, SUB) IP gateway klar för IP-telefoni Ekonomivägval Musik vid parkering Nattkoppling vidarekoppling av samtal på vissa tider. Telefonistfunktioner identifiering, länkparkering, köindikering, seriesamtal, samtalsmätning etc. Ringgrupp samtidig ringning på flera telefoner Strömavbrottskrets Programmering av systemparametrar via serviceterminal Återanrop Intalade röstmeddelanden Extern service och underhåll inbyggt modem och nätverksanslutning möjliggör systemförändringar, bevakning (aktiva larm, hjärtslagsövervakning och återuppringning) samt felanalys och korrigering från en extern plats. Vidarekoppling vid upptaget eller inget svar. Linjeidentifiering olika linjer kan definieras för inkommande och/eller utgående samtal, t.ex. hos företagshotell. 5

6 Parinställning en fast bordstelefon och en bärbar telefon behandlas som en logisk enhet. Ton- (DTMF) och pulsval (internt och externt) Trafikgruppmatris Individuell kontroll över tillträde till anknytningar och externa linjer för interna och externa samtal. Samtalsbegränsningar för utgående samtal begränsningar i flera nivåer för extern telefonering från anknytningar. Anknytningsfunktioner Följande anknytningsfunktioner erhålls via BusinessPhone-systemet: Kortnummer gemensamma och individuella nummer. Kontonummer ett nummer, t.ex. en projektnummerkod kan slås innan eller under ett pågående samtal för samtalsredovisning. Behörighetskod genom att slå speciella koder kan anknytningar spärras för samtal, eller en behörighetsklass kan transporteras till en annan anknytning. Automatisk återuppringning (upptagen/ ledig anknytning) anropare som möts av upptagetton eller inget svar kan boka automatisk återuppringning mot denna anknytning. Automatisk återuppringning (extern linje) anropare till en upptagen extern linje kan boka automatisk återuppringning. Samtalsmätning visas på telefonens display under och efter externa samtal (pågående samtal, senaste samtal samt ackumulerad kostnad); utskrifter kan också göras. Svarsgrupp samtal till vilken anknytning som helst kan besvaras från en annan anknytning (individuell, grupp, gemensam). Indikera väntkoppling om den anropade anknytningen är upptagen, kan en speciell väntkopplingston skickas av anroparen för att indikera ett viktigt samtal. Väntkoppling köar transporterade samtal på en upptagen anknytning. Konferens upp till sex deltagare, interna eller externa. Inspelning av pågående samtal Displayindikering telefonens display kan visa information som t.ex. datum och tid, temperatur, anroparens nummer och namn, katalognummer samt meddelande från andra anknytningar. Vidarekoppling automatisk vidarekoppling av samtal till en annan anknytning (direkt, vid upptaget eller vid inget svar). Besvara ett andra samtal ett andra samtal kan besvaras under ett pågående samtal (som då parkeras automatiskt). Repetition av externt nummer repetition av senaste eller sparat nummer via en enda knapptryckning. Faxanknytning anknytningar kan programmeras för att ta emot inkommande fax. Medflyttning användare kan begära att inkommande samtal transporteras till ett angivet internt eller extern nummer. 6

7 Gruppfunktioner funktioner såsom svarsgrupp, gruppsamtal eller vidarekoppling av samtal kan programmeras för vissa arbetsgrupper. Svarsgrupp bestämd svarsordning en grupp anknytningar kan anropas via ett gemensamt gruppnummer. Samtalet kan fördelas till en ledig anknytning i en förbestämd ordning. Samtal via dubbelriktad högtalare ringa och tala. Direkt uppkoppling kan initieras, antingen omedelbart eller med fördröjning genom att lyfta på luren. Hänvisning alla typer av telefoner kan användas för att lämna röst- eller texthänvisning till anropare när användaren är frånvarande. Snabbtelefonlinje samtal anknytningtill-anknytning via högtalare med automatiskt svar via en enda knapptryckning. Inbrytning behöriga användare kan bryta in på pågående samtal. ISDN samtalslista spara information om inkommande ISDN-samtal som inte fullföljdes, när användaren var upptagen eller inte svarade. Högtalare kan användas för sökning och för att tala. Meddelandesystem röst- och textmeddelande kan sändas från anknytningtill-anknytning. Bevakning telefonisten kan bevaka ett externsamtal medan andra samtal kopplas. Parkering pågående samtal kan parkeras tillfälligt för att senare återtas eller besvaras från en annan anknytning (gemensam eller individuell). Personlig hälsning i röstsystemet. Privata externa linjer ger tillträde endast till utvalda anknytningar. Återanrop efter en förutbestämd tid återanropar samtal som parkerats, väntkopplats eller transporterats utan att få svar, den initierande anknytningen. Påminnelse användare kan ställa in påminnelser då anknytningen ger ifrån sig en speciell ringsignal. Sekreterarfunktion inkluderar direktsamtal, upptagetindikering, besvara samtal, snabbtelefonlinje och vidarekoppling. Bevakning användare kan bevaka individuella katalognummer för att bestämma status, besvara inkommande samtal eller ringa den bevakade parten. Telefonkatalog för interna eller externa numer. Transport innan eller efter svar. Extra systemutrustning BusinessPhone 250- och BusinessPhone 50- systemen kan utökas för att erbjuda ett sortiment av avancerade samtalshanterings- och specialiserade kommunikationslösningar. Den extra utrustningen och mjukvarumodulerna är fullt kompatibla med BusinessPhone centralenhet. Dessa extra utvecklingsmöjligheter inkluderar: 7

8 Call Centre en specialiserad affärskommunikationslösning som stödjer ingående och utgående samtalshantering med hög kapacitet, avsedd främst för kundtjänsttillämpningar. BusinessPhone Call Centre-lösningen kombinerar ACD (Automatisk samtalsfördelning), intelligent röstmeddelandefunktion och ledningssystem för ACD-tillämpningar, för att öka servicegraden mot kunderna via samtalshantering, övervakning av prestanda, samt realtids- och långsiktig resurshantering. Datorintegrerad telefoni (CTI) BusinessPhone BusinessLink erbjuder avancerad datorintegrerad telefoni (CTI) till små- och medelstora företag. Genom att integrera din nätverksserver i ditt företags telefonsystem, skapar BusinessLink en kraftfull, produktiv företagslösning, som hjälper ditt företag att arbeta friktionsfritt och erbjuda en hög servicenivå. Egen CTI erbjuder funktioner som t.ex. datorbaserade kataloger och telefonering samt samtalsplanering och loggning för individuella PC-användare eller små nätverksgrupper. Tredjeparts CTI CTI kan förändra din verksamhet genom att säkerställa att dina kunder talar med rätt person vid rätt tidpunkt, varje gång. Integrationen gör det möjligt att ringa ifrån olika program så som MS Outlock, Excel, Word mfl. Genom att förbättra och automatisera många funktioner, erbjuder CTI enorma produktivitets- och vinstökningsmöjligheter för organisationer där snabb och effektiv samtalshantering är ett måste. BusinessPhone BusinessLink är speciellt utformad för att erbjuda avancerat CTI-stöd till små och medelstora företag. CTI-användare kan ha stationära eller trådlösa anknytningar. BusinessPhone BusinessLink förser dig med en intelligent koppling mellan ditt Business-Phone-system och ditt företags nätverk ( Windows NT). Certifierade applikationer genom att välja CTI-applikationer från Ericssons BusinessPhone Certified Products-program kan du vara säker på att du får bästa tillgängliga produktkvalitet, funktion och support. Trådlös kommunikation DECT-baserad trådlös växel, basstationer och bärbara telefoner kan integreras i BusinessPhone-systemet för att erbjuda företag trådlös kommunikation. BusinessPhone trådlösa telefoner använder Generic Access Protocol (GAP) som ger användarna tillgång till en förbättrad, standardiserad uppsättning funktioner och tilläggstjänster. Detta alternativ stödjer upp till 210 bärbara 8

9 telefoner och upp till 60 basstationer. Nätverk nätverkspaket gör att telefonsystemet BusinessPhone kan bli en integrerad del av det privata röst- och datanätverket. Nätverkspaketet ger tilläggstjänster mellan BusinessPhone-systemet och andra typer av företagsväxlar. Nätverkspaketet inkluderar också en rad patenterade tjänster och applikationer från BusinessPhone-systemet till MD110 företagsväxel som använder sig av hyrda linjer med QSIG, publika linjer med DSS1-signalering eller det privata datanätverket med VoIP. Röstmeddelande en rad integrerade (MFU och VMU-HD) och certifierade externa (röstbrevlådeserver) system för Samtalsredovisning certifierade PCprogram för registrering och presentation av samtalsinformation. Operator Suite (PC Telefonistarbetsplats) en svit av användarvänliga program som hjälper telefonisten till snabb samtalshantering, en kraftfull telefonkatalog jämte meddelande och informationsfunktionalitet. Lampfält för anknytningsstatus. Porttelefon en eller flera anknytningar kan användas för att bevaka entrén till företaget och fjärrstyra dörrlåset. (Ytterligare information om dessa extra systemfunktioner finns i separata produktblad.) röstbrevlåda, automatsvar, Direct Inward System Access (DISA) och intelligenta röstmeddelandeapplikationer. Integrerade lösningar inkluderar personligt hälsningsmeddelande för röstbrevlådan, och musik vid parkering. Gästsystem kombination av gästreceptions- och administrationstelefoner samt extra PC-program stöder avancerade kommunikations- och gästtjänster på hotell, konferensanläggningar och sjukhus. Drift och underhåll Businessphone Management Suite är ett webbbaserat konfigureringsverktyg. Ingen speciell hård eller mjukvara behöver installeras. Användaren ansluter sig via ett javabaserat webb-gränssnitt. Fjärrhanteringslösningen (RASC) erbjuder teknikern kompletta O&Mfunktioner. BusinessPhone 250/50 erbjuder ytterligare tre O&M-funktioner för att förenkla och snabba upp drift och underhåll: Snabbt byte av utbyggnadskort gör det möjligt att byta ut utbyggnadskort under pågående drift för att minimera teknikerns arbetstid och den tid systemet ligger nere. Utbyggnadskort av samma typ (förutom CPU-D4-kortet) kan bytas ut och de nya utbyggnadskorten sätts in i de lediga kortplatserna. 9

10 Fjärruppgradering av central programvara möjligt på CPU-D4-kortet, ger snabbare och mer effektiv hantering av fel och uppgraderingar. Fjärruppgradering av programvara på MFU, BTU-B, BTU-D och ELU-D3 korten för enklare systemadministrering. Tekniska data Systemkapacitet BusinessPhone 250: 4-60 analoga externa linjer 4-24 ISDN-Duo (BA, 2B+D) anslutningar En eller två ISDN-Multi (PRA, 30B+D) anslutningar 4 eller 8 dubbelriktade kanaler för VoIP (voice-over IP) anknytningar (upp till 288 för gästlösningar) Upp till tre telefonistapparater Upp till åtta ACD-grupper Upp till 40 agenter Upp till 210 trådlösa anknytningar och 60 basstationer BusinessPhone 50: 4-16 analoga externa linjer 4-8 ISDN-Duo (BA, 2B+D) anslutningar En ISDN-Multi (PRA, 30B+D) anslutning 4 eller 8 dubbelriktade kanaler för VoIP (voice-over IP) 8-48 anknytningar Upp till tre telefonistapparater Upp till 25 trådlösa anknytningar och fyra basstationer Systemskåp BusinessPhone 250: Upp till tre väggfasta skåp 435mm x 260mm x 300mm Vikt: 19,2 kg (fullt utrustat) BusinessPhone 50: Ett väggfast skåp 500mm x 400mm x 155mm Vikt: 13 kg (fullt utrustat) Elförsörjning Huvudförsörjning: VAC ±10%, eller VAC ±10% Nödförsörjning (batteri): -48VDC +8V/-5V Analoga externa linjer Max. linjeresistans: 2000 Ω at -48VDC Till/Från-förhållande: 33/67ms eller 40/60ms DTMF-signalering: CCITT Q.23/Q.24 Digitala externa linjer Kanalansluten signalering (CAS) 2Mbit/s gränssnitt enligt ITU-T G.703 och G.704 CAS R2 enligt ITU-T Q ISDN gränssnitt enligt CCITT I.430 (BA), I.431 (PRA), I.440, I.450, I.441, I.451, G.703 (PRA), G.704 (PRA), ETSI CTR3 (BA) och CTR4 (PRA), och AUSTEL specifikationer Digitala företagsnätverk Basfunktioner: Gemensam nummerserie för företag, koordinerad, riktnummerberoende, blandad 10

11 Definition av upp till 1000 nätverksnoder för företaget Nätverkslinjer för företaget med ett förstaval och upp till tre alternativa linjeval Anslutning: ISDN-Duo (2B+D, 128kbit/s) ISDN-Multi (30B+D, 2Mbit/s) Gränssnitt: Q gränssnitt (hyrd linje QSIG) T gränssnitt (switchad publik ISDNlinje med DSS1) IP (QSIG support mellan BusinessPhonesystem) Anslutning: Ethernet 10/100 BaseT Protokoll: IP v.4, BOOTP, kodning av paket enligt RTP, TCP, UDP, FTP, NTP Voice support: Upp till 8 samtidiga samtal Quality of service support: Köprioritering, Type of service (TOS) Redundans: Överkoppling till telenätet vid LAN fel Analoga länkar E&M sammanhängande (A- och D-format) E&M osammanhängande CEPT L1 SSAC 15 Tidsstyrd slingbrytning (DC) Analoga anknytningar Max. slingresistans (inkl. telefoner): 2500 Ω Strömmatning: 2x400W, -48VDC, eller 2x800W, -48VDC Impulsfrekvens: 10Hz ±10% Till/Från-förhållande: 33/67ms eller 40/60ms DTMF-signalering: CCITT Q.23 Tidstyrd slingbrytning: ms Läckresistans: 40 Ω Digitala anknytningar Max. linjelängd: 800m med 0.5mm ledardiameter ISDN S-gränssnitt Enligt rekommendationer från ETSI och AUSTEL, med stöd för: Grupp 4 fax PC med ISDN-kort PC med ISDN-kort och telefon Terminaladapter Videotelefon ISDN-telefon Innehavartjänsterna innefattar: Tal Obegränsad 64kbit/s Obegränsad digital information (med toner/meddelande, 7kHz) 3,1 khz audio Video Maximal räckvidd: Kort passiv buss: upp till 250 m Förlängd passiv buss: upp till 500 m Digitala systemtelefoner Basic: 86mm x 160mm x 225mm Vikt: 800g Economyplus: 86mm x 194mm x 233mm Vikt: 850g 11

12 Ericsson Enterprise AB SE Stockholm Telefon: Läs mer på vår Internetadress: Standard: 86mm x 194mm x 233mm Vikt: 850g Executive: 86mm x 256mm x 233mm Vikt: 1,100g Knappanel (för Executive och Telefonistapparaten): 67mm x 87mm x 226mm Vikt: 230g Telefonistapparaten: 86mm x 256mm x 233mm Vikt: 1,100g Tilläggsenhet (för Basic, Economyplus, Standard, Executive och Telefonistapparat) fästs på undersidan för anslutning av bandspelare, extra ringklocka/anslutning vid upptagetton, extra lur och ljudkort till PC Larmanordning fästs på undersidan för anslutning av enheter som t.ex. badrumslarm Färger: Basic, Economyplus, Standard, Executive, Telefonistapparat och Knappanel: vit (ljust grå) och svart (mörkt grå) Basic-, Economyplus-, Standard- och Executive-telefonerna kan monteras på väggen. Miljö Driftstemperatur: +5 C till +40 C Relativ luftfuktighet: 15-80% Elektrostatisk urladdning: >8kV vid 30% luftfuktighet, enligt IEC Systemprogrammering Lokalt via V.24 (RS-232) gränssnitt Fjärrprogrammering via inbyggt V.22 modem. Webb-läsar-baserad Management Suite också via LAN anslutning Extra utrustning: Aktivt larm, hjärtslag, återuppringning Kundstyrt programmerings program Uppfyllda standarder Utstrålning RFI utsända störningar: enligt FCC 15J, CISPR22, VDE 0878 (samtliga Klass B) EMC: enligt EU direktiv 89/336/EEC Överspänning: enligt CCITT K.20 och K.21 Digitala företagsnätverk (QSIG standard) Samtalskontroll: ETS /ISO 11572, ISO GFP (enligt) ETS /ISO Tilläggsservice: CLIP, COLP, CLIR: ETS /ISO CNIP, CONP, CNIR: ETS /ISO AOC: ECMA 211/212 Protokoll i enlighet med: Lager 1:ETS /ETS 300/012 Lager 2:ETS Lager 3:ETS Ericsson Enterprise AB 2000 SV/LZTBS R3 Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

För smart IP-telefoni

För smart IP-telefoni För smart IP-telefoni Det är dags att uppleva ipecs, en verklig IP-telefoniplattform 2 ipecs Integrerad från DECT Ericsson-LG är en kommunikationsplattform som GDC-0H är framtagen för att GDC-4H uppfylla

Läs mer

För smart IP-telefoni

För smart IP-telefoni För smart IP-telefoni Det är dags att uppleva ipecs, en verklig IP-telefoniplattform 2 ipecs från LG-Ericsson är en kommunikationsplattform som är framtagen för att uppfylla de krav som din affärsverksamhet

Läs mer

För mer information, se www.lg-ericsson.com. Licencia Telecom AB

För mer information, se www.lg-ericsson.com. Licencia Telecom AB Systemspecifikation till ipecs Max antal linjer och anknytningar Max antal anknytningar IP-telefoner SoftPhones, VideoPhones WiFi-telefoner Analoga telefoner Max Dectbasar Max Decttelefoner Max basar i

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Uppdaterat 2011-02-01 Bilaga 2 till Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Uppdaterat 2011-02-01 2 (275) Innehåll 1 Allmänt 8 2 Fasta operatörstjänster 8 2.1 Funktionella krav på tjänster 8 2.1.1

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Bilaga 2 till. Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Bilaga 2 till. Funktioner, produkter, tjänster och priser Bilaga 2 Bilaga 2 till Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (296) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 7 2.1 Funktionella krav på tjänster 7 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 7 2.1.1.1

Läs mer

Aastra IntelliGate Innovativa kommunikationssystem

Aastra IntelliGate Innovativa kommunikationssystem Aastra IntelliGate Innovativa kommunikationssystem Systemarkitektur Innovation din kommunikationspartner Framgång bygger på effektivitet. Framför allt när det gäller kommunikation. Aastra har redan idag

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11 Uppdaterad 2010-11 Bilaga 2 Uppdaterad 2010-11 2 (62) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefonisystem 3 2.1 Produkter 3 2.2 Service och underhåll 38 2.3 Produktrelaterade leverantörstjänster

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon BusinessPhone / MD Evolution BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon Föreställ dig ett enkelt och effektivt verktyg som kopplar ihop företagets telefonfunktioner med alla de vanligaste

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Ascotel IntelliGate. Innovativa kommunikationssystem

Ascotel IntelliGate. Innovativa kommunikationssystem Ascotel IntelliGate Innovativa kommunikationssystem Systemplattformen Innovation din kommunikationspartner Framgång bygger på effektivitet. Framför allt när det gäller kommunikation, direktförbindelser

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

2014-08-22 1 (41) Bilaga 1 - Kravspecifikation A. Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör

2014-08-22 1 (41) Bilaga 1 - Kravspecifikation A. Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör 2014-08-22 1 (41) Upprättat av: Folke Bergqvist Dokumentbeteckning Bilaga 1 Kravspecifikation: Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör 2014-08-26 Sida 2 (41) INNEHÅLL 1 Inledning... 3

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Co-Location Helrack 42U från 3995:-/mån Exkl. moms och energi

Co-Location Helrack 42U från 3995:-/mån Exkl. moms och energi Hela denna bilaga är en annons från Nortech AB Spara katalogen! Höstkatalog 2005 Varuhuset för telekommunikation och IT Högkvalitativa drifttjänster till konkurrenskraftiga priser. Höstkampanj Sid 19 Mitels

Läs mer

Co-Location Helrack 42U från 3995:-/mån Exkl. moms och energi

Co-Location Helrack 42U från 3995:-/mån Exkl. moms och energi Hela denna bilaga är en annons från Nortech AB Producerad av www.indevel.se för Nortech Spara katalogen! Vårkatalog 2006 Varuhuset för telekommunikation och IT Högkvalitativa drifttjänster till konkurrenskraftiga

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C 2 (167) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Fasta operatörstjänster 4 2.1 Funktionella krav på tjänster 4 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 11 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer