BusinessPhone 250 och BusinessPhone 50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BusinessPhone 250 och BusinessPhone 50"

Transkript

1 BusinessPhone 250 och BusinessPhone 50 Digitala affärstelefonsystem för anknytningar De digitala telefonsystemen BusinessPhone 250 och BusinessPhone 50, erbjuder det stora systemets utvecklingsmöjligheter i en paketlösning som är kostnadseffektiv för små- och medelstora företag med behov av mellan 8 och 200 anknytningar. Utvecklingsmöjligheterna inkluderar ISDN-anslutning, trådlösa anknytningar, intelligenta funktioner för röstmeddelande, kompletta Call Centre-funktioner samt möjlighet att skapa privata, digitala nätverk genom att använda BusinessPhone och andra företagsväxlar på olika platser, integrerad IP-Gateway möjliggör anslutning till företagets privata data-nätverk för VoIP (voice-over-ip). Eftersom BusinessPhone är ett moduluppbyggt system, kan det anpassas för att exakt tillgodose en rad olika kommunikationsbehov. Det kan också byggas ut, eller förses med nya funktioner, när som helst i framtiden. Översikt De digitala telefonsystemen Business- Phone 250 och BusinessPhone 50 utgör kärnan i BusinessPhone kommunikationslösning för företag. BusinessPhone 250 är utformad för företag som behöver mellan 32 och 200 anknytningar på ett och samma ställe; BusinessPhone 50 erbjuder en kostnadseffektiv lösning för företag som behöver mellan 8 och 48 anknytningar. All maskin- och programvara i BusinessPhonesystemet är moduluppbyggd, vilket gör att det när som helst kan anpassas till en rad olika kapacitets- och funktionskrav, samt sörja för fortsatt systemexpansion och framtida funktionsutökningar.

2 Via olika kombinationer av maskinoch programvarumoduler kan stommen i BusinessPhone-systemet konfigureras som: Ett knappsystem utan central telefonist En telefoniststyrd företagsväxel En flexibel växel, som kan hantera flera olika företag eller avdelningar Ett automatiskt system för samtalsfördelning (ACD), eller En kombination av ovanstående Med nätverkspaket kan BusinessPhonesystemen integreras med digitala företagsnätverk placerade på flera olika platser. Kärnan i BusinessPhone-systemet har en rad inbyggda funktioner som förbättrar hanteringen av samtal och medverkar till att öka effektiviteten och informationshanteringen inom alla typer av organisationer. Dessa funktioner inbegriper ISDN-anslutning till dator, sexpartskonferens, text- och röstmeddelande, telefonkatalog, vidarekoppling samt användarvänliga telefoner med programmerbara funktionsknappar och textdisplay. Ett brett utbud av utbyggnadsmöjligheter kan utöka systemet för att skapa lösningar som är anpassade till mer specifika företagsbehov, t.ex.: Integrerad IP-gateway som gör det möjligt att styra interna och externa samtal över företagets datanätverk Integrerad, trådlös anknytning för fullständig mobilitet inom företaget En Call Centre-lösning med automatisk samtalsfördelning (ACD) och ledningssystem för ACD-tillämpningar för företag vars verksamhet är beroende av telefonitjänster Ett avancerat röstmeddelandesystem för automatsvar, röstbrevlådor, extern åtkomst, inbyggd musik vid väntan, samt andra tal- och meddelandesystem Datorintegrerad telefoni (CTI) som ansluter PC och nätverk till telefonsystemet för att öka produktiviteten och informationsutbytet Nätverksalternativ som gör det möjligt för BusinessPhone-systemet att bli en integrerad del i privata digitala röst- och datanätverk En specialiserad gästlösning för hotell, konferensanläggningar och sjukhus, med många gäster och upp till 300 anknytningar Systemfunktioner BusinessPhone 250 och BusinessPhone 50 utgör kärnan i det digitala telefonsystemet BusinessPhone. De representerar de centrala växel- och kontrollenheter som alla BusinessPhone-lösningar är uppbyggda på, genom att man kan utöka dem med önskade utbyggnadskort för telefoner, anknytningar och externa linjer, samt speciella moduler (t.ex. röstmeddelande, ISDNanslutning, trådlös kommunikation, datorintegrerad telefoni och genom att koppla in växelsystem i privata nätverk). Centralenhet Både BusinessPhone 250 och Business- Phone 50 är moduluppbyggda och kan vara små i början och utökas efterhand för att möta användarens behov. 2

3 Centralenheten hos BusinessPhone 250 består av mellan ett och tre väggfasta skåp med nio kortplatser som kan hantera mellan 32 och 200 anknytningar (eller 288 för gästapplikationen). Varje skåp har en inbyggd transformator med tillval för batteribackup eller alternativ likströmkälla. Centralenheten hos BusinessPhone 50 består av ett enda kompakt väggskåp med kortplatser som kan hantera mellan 8 och 48 anknytningar. Skåpet har ett inbyggt switchat nätaggregat med tillval för batteribackup eller alternativ likströmkälla. Multifunktionskort som kombinerar externa linjer och anknytningar med röst- och meddelande- funktioner vilket innebär att endast två kort krävs för ett komplett system. Detta lämnar tre lediga kortplatser för mer kapacitet eller utökad funktionalitet. Inbyggda alternativ för konfigurering De flexibla maskin- och programvarumodulerna i BusinessPhone-systemet gör att det kan konfigureras på en mängd olika sätt: Telefoniststyrd företagsväxel där telefonisten/receptionisten hanterar samtal individuellt. Knappsystem där antingen vissa angivna eller samtliga anknytningar kan besvara inkommande samtal. Multiväxel, där flera företag eller avdelningar delar på en växel eller knappsystem, med självständiga telefonfunktioner och separata externa telefonlinjer och nummer. En kombination av alla dessa i samma system. Dessutom finns olika BusinessPhone nätverkspaket som gör det möjligt att skapa digitala röst- och datanätverk för företag, med täckning på flera olika platser. Konfigureringar med eller utan ett huvudkontor är möjliga, och gemensamma nummerserier kan fastställas. Båda systemen kan utökas i följande steg: 8, 16 eller 32 digitala anknytningar 8 eller 16 analoga anknytningar 4 eller 8 analoga externa linjer 4 eller 8 x 2-kanalig ISDN Duo (BRA) 30-kanalig ISDN Multi (PRA) 30-kanalig digital extern linje med CAS Channel Associated Signalling 4 eller 8 dubbelriktade kanaler för VoIP (voice-over-ip) Telefonistapparaten Telefonistapparaten är en specialkonstruerad telefon som erbjuder kontinuerlig översikt över inkommande och utgående samtal samt systemläget via en femradig display. 18 fasta funktionsknappar och tre programmerbara knappar ger tillgång till de vanligaste telefonistfunktionerna via en enda knapptryckning. Fyra menyknappar som används i anslutning till displayen ger 3

4 tillgång till många andra funktioner. Telefonistapparaten kan användas med upp till fyra knappaneler för att ge ytterligare 68 programmerbara knappar. Executive erbjuder 25 funktionsknappar (22 med lampor) varav 14 kan programmeras av användaren för olika Digitala systemtelefoner Det finns fyra digitala anknytningstelefoner i BusinessPhone-sortimentet: Basic enkel, digital telefon med fyra funktionsknappar med lampor, inbyggd högtalare, volymkontroll, kortnummer och meddelandefunktioner. Economyplus har 15 funktionsknappar (varav 12 med lampor), fyra knappar med dubbla funktioner för användarprogrammering och kortnummer samt inbyggd högtalarfunktion. Två linjeknappar med Ledig på linje 2 garanterar att man inte missar några viktiga samtal. Standard innehåller alla funktioner i Economyplustelefonen och har dessutom en display med 40 tecken för visning av status, anroparens nummer samt meddelande. anknytningsfunktioner, t.ex. vidarekoppling eller förbigång av vidarekoppling. Displayen har 120 tecken som visar anroparens nummer, samtalsstatus och meddelande. Tillsammans med menyknapparna vägleder displayen användaren genom systemfunktionerna. Telefonen kan också användas för att programmera en del av systemkonfigurationerna som t.ex. företagets växel, eller knappsystemets konfigurationer, och den har inbyggd funktion för samtal via högtalaren. Fyra extra knappaneler med vardera 17 programmerbara knappar kan anslutas till telefonen och ger totalt upp till 82 knappar med dubbla funktioner. Analoga telefoner, faxmaskiner och modem kan också anslutas till Business- Phone-systemet. Systemfunktioner Följande funktioner utgör stommen i BusinessPhone-systemet: Direktval (DID) 4

5 Larmfunktion en larmsignal kan sändas från en telefon eller larmanordning (t.ex. i ett hotellrum) till en fördefinierad anknytning. Svarsställe för externa linjer vidarekoppling vid upptaget eller inget svar Bakgrundsmusik musik från en extern källa kan spelas via telefonens högtalare. Förbigå vidarekoppling och medflyttning en speciell kod slås för att förbigå vidarekoppling. Kontroll av samtalskostnader samtals-mätning på individuella anknytningar och central loggning av samtalsinformation. Behörighetsklass olika nivåer av tillträde till funktioner och trafikbehörighet kan anges för anknytningarna. Gemensam ringklocka alla anknytningar kan besvara samtal från en anknytning som har definierats som anknytning för gemensam ringklocka. Skilda ring- och tonsignaler för att indikera om samtal är interna eller externa, eller vid återuppringning. Diagnostiska funktioner inbyggda diagnostiska funktioner, tillgängliga via en lokal PC eller via modem. Flexibel numrering (upp till fyra siffror) Fiktiva nummer upp till 1000 fiktiva anknytningar i grupper om upp till 16 nummer per grupp, att användas för passning, identifiering av inkommande samtal etc. ISDN basfunktioner (BA, PRA, S-interface, T-interface) ISDN tilläggsfunktioner (CLIP, CLIR, COLP, COLR, DDI, MCID, AOC, MSN, SUB) IP gateway klar för IP-telefoni Ekonomivägval Musik vid parkering Nattkoppling vidarekoppling av samtal på vissa tider. Telefonistfunktioner identifiering, länkparkering, köindikering, seriesamtal, samtalsmätning etc. Ringgrupp samtidig ringning på flera telefoner Strömavbrottskrets Programmering av systemparametrar via serviceterminal Återanrop Intalade röstmeddelanden Extern service och underhåll inbyggt modem och nätverksanslutning möjliggör systemförändringar, bevakning (aktiva larm, hjärtslagsövervakning och återuppringning) samt felanalys och korrigering från en extern plats. Vidarekoppling vid upptaget eller inget svar. Linjeidentifiering olika linjer kan definieras för inkommande och/eller utgående samtal, t.ex. hos företagshotell. 5

6 Parinställning en fast bordstelefon och en bärbar telefon behandlas som en logisk enhet. Ton- (DTMF) och pulsval (internt och externt) Trafikgruppmatris Individuell kontroll över tillträde till anknytningar och externa linjer för interna och externa samtal. Samtalsbegränsningar för utgående samtal begränsningar i flera nivåer för extern telefonering från anknytningar. Anknytningsfunktioner Följande anknytningsfunktioner erhålls via BusinessPhone-systemet: Kortnummer gemensamma och individuella nummer. Kontonummer ett nummer, t.ex. en projektnummerkod kan slås innan eller under ett pågående samtal för samtalsredovisning. Behörighetskod genom att slå speciella koder kan anknytningar spärras för samtal, eller en behörighetsklass kan transporteras till en annan anknytning. Automatisk återuppringning (upptagen/ ledig anknytning) anropare som möts av upptagetton eller inget svar kan boka automatisk återuppringning mot denna anknytning. Automatisk återuppringning (extern linje) anropare till en upptagen extern linje kan boka automatisk återuppringning. Samtalsmätning visas på telefonens display under och efter externa samtal (pågående samtal, senaste samtal samt ackumulerad kostnad); utskrifter kan också göras. Svarsgrupp samtal till vilken anknytning som helst kan besvaras från en annan anknytning (individuell, grupp, gemensam). Indikera väntkoppling om den anropade anknytningen är upptagen, kan en speciell väntkopplingston skickas av anroparen för att indikera ett viktigt samtal. Väntkoppling köar transporterade samtal på en upptagen anknytning. Konferens upp till sex deltagare, interna eller externa. Inspelning av pågående samtal Displayindikering telefonens display kan visa information som t.ex. datum och tid, temperatur, anroparens nummer och namn, katalognummer samt meddelande från andra anknytningar. Vidarekoppling automatisk vidarekoppling av samtal till en annan anknytning (direkt, vid upptaget eller vid inget svar). Besvara ett andra samtal ett andra samtal kan besvaras under ett pågående samtal (som då parkeras automatiskt). Repetition av externt nummer repetition av senaste eller sparat nummer via en enda knapptryckning. Faxanknytning anknytningar kan programmeras för att ta emot inkommande fax. Medflyttning användare kan begära att inkommande samtal transporteras till ett angivet internt eller extern nummer. 6

7 Gruppfunktioner funktioner såsom svarsgrupp, gruppsamtal eller vidarekoppling av samtal kan programmeras för vissa arbetsgrupper. Svarsgrupp bestämd svarsordning en grupp anknytningar kan anropas via ett gemensamt gruppnummer. Samtalet kan fördelas till en ledig anknytning i en förbestämd ordning. Samtal via dubbelriktad högtalare ringa och tala. Direkt uppkoppling kan initieras, antingen omedelbart eller med fördröjning genom att lyfta på luren. Hänvisning alla typer av telefoner kan användas för att lämna röst- eller texthänvisning till anropare när användaren är frånvarande. Snabbtelefonlinje samtal anknytningtill-anknytning via högtalare med automatiskt svar via en enda knapptryckning. Inbrytning behöriga användare kan bryta in på pågående samtal. ISDN samtalslista spara information om inkommande ISDN-samtal som inte fullföljdes, när användaren var upptagen eller inte svarade. Högtalare kan användas för sökning och för att tala. Meddelandesystem röst- och textmeddelande kan sändas från anknytningtill-anknytning. Bevakning telefonisten kan bevaka ett externsamtal medan andra samtal kopplas. Parkering pågående samtal kan parkeras tillfälligt för att senare återtas eller besvaras från en annan anknytning (gemensam eller individuell). Personlig hälsning i röstsystemet. Privata externa linjer ger tillträde endast till utvalda anknytningar. Återanrop efter en förutbestämd tid återanropar samtal som parkerats, väntkopplats eller transporterats utan att få svar, den initierande anknytningen. Påminnelse användare kan ställa in påminnelser då anknytningen ger ifrån sig en speciell ringsignal. Sekreterarfunktion inkluderar direktsamtal, upptagetindikering, besvara samtal, snabbtelefonlinje och vidarekoppling. Bevakning användare kan bevaka individuella katalognummer för att bestämma status, besvara inkommande samtal eller ringa den bevakade parten. Telefonkatalog för interna eller externa numer. Transport innan eller efter svar. Extra systemutrustning BusinessPhone 250- och BusinessPhone 50- systemen kan utökas för att erbjuda ett sortiment av avancerade samtalshanterings- och specialiserade kommunikationslösningar. Den extra utrustningen och mjukvarumodulerna är fullt kompatibla med BusinessPhone centralenhet. Dessa extra utvecklingsmöjligheter inkluderar: 7

8 Call Centre en specialiserad affärskommunikationslösning som stödjer ingående och utgående samtalshantering med hög kapacitet, avsedd främst för kundtjänsttillämpningar. BusinessPhone Call Centre-lösningen kombinerar ACD (Automatisk samtalsfördelning), intelligent röstmeddelandefunktion och ledningssystem för ACD-tillämpningar, för att öka servicegraden mot kunderna via samtalshantering, övervakning av prestanda, samt realtids- och långsiktig resurshantering. Datorintegrerad telefoni (CTI) BusinessPhone BusinessLink erbjuder avancerad datorintegrerad telefoni (CTI) till små- och medelstora företag. Genom att integrera din nätverksserver i ditt företags telefonsystem, skapar BusinessLink en kraftfull, produktiv företagslösning, som hjälper ditt företag att arbeta friktionsfritt och erbjuda en hög servicenivå. Egen CTI erbjuder funktioner som t.ex. datorbaserade kataloger och telefonering samt samtalsplanering och loggning för individuella PC-användare eller små nätverksgrupper. Tredjeparts CTI CTI kan förändra din verksamhet genom att säkerställa att dina kunder talar med rätt person vid rätt tidpunkt, varje gång. Integrationen gör det möjligt att ringa ifrån olika program så som MS Outlock, Excel, Word mfl. Genom att förbättra och automatisera många funktioner, erbjuder CTI enorma produktivitets- och vinstökningsmöjligheter för organisationer där snabb och effektiv samtalshantering är ett måste. BusinessPhone BusinessLink är speciellt utformad för att erbjuda avancerat CTI-stöd till små och medelstora företag. CTI-användare kan ha stationära eller trådlösa anknytningar. BusinessPhone BusinessLink förser dig med en intelligent koppling mellan ditt Business-Phone-system och ditt företags nätverk ( Windows NT). Certifierade applikationer genom att välja CTI-applikationer från Ericssons BusinessPhone Certified Products-program kan du vara säker på att du får bästa tillgängliga produktkvalitet, funktion och support. Trådlös kommunikation DECT-baserad trådlös växel, basstationer och bärbara telefoner kan integreras i BusinessPhone-systemet för att erbjuda företag trådlös kommunikation. BusinessPhone trådlösa telefoner använder Generic Access Protocol (GAP) som ger användarna tillgång till en förbättrad, standardiserad uppsättning funktioner och tilläggstjänster. Detta alternativ stödjer upp till 210 bärbara 8

9 telefoner och upp till 60 basstationer. Nätverk nätverkspaket gör att telefonsystemet BusinessPhone kan bli en integrerad del av det privata röst- och datanätverket. Nätverkspaketet ger tilläggstjänster mellan BusinessPhone-systemet och andra typer av företagsväxlar. Nätverkspaketet inkluderar också en rad patenterade tjänster och applikationer från BusinessPhone-systemet till MD110 företagsväxel som använder sig av hyrda linjer med QSIG, publika linjer med DSS1-signalering eller det privata datanätverket med VoIP. Röstmeddelande en rad integrerade (MFU och VMU-HD) och certifierade externa (röstbrevlådeserver) system för Samtalsredovisning certifierade PCprogram för registrering och presentation av samtalsinformation. Operator Suite (PC Telefonistarbetsplats) en svit av användarvänliga program som hjälper telefonisten till snabb samtalshantering, en kraftfull telefonkatalog jämte meddelande och informationsfunktionalitet. Lampfält för anknytningsstatus. Porttelefon en eller flera anknytningar kan användas för att bevaka entrén till företaget och fjärrstyra dörrlåset. (Ytterligare information om dessa extra systemfunktioner finns i separata produktblad.) röstbrevlåda, automatsvar, Direct Inward System Access (DISA) och intelligenta röstmeddelandeapplikationer. Integrerade lösningar inkluderar personligt hälsningsmeddelande för röstbrevlådan, och musik vid parkering. Gästsystem kombination av gästreceptions- och administrationstelefoner samt extra PC-program stöder avancerade kommunikations- och gästtjänster på hotell, konferensanläggningar och sjukhus. Drift och underhåll Businessphone Management Suite är ett webbbaserat konfigureringsverktyg. Ingen speciell hård eller mjukvara behöver installeras. Användaren ansluter sig via ett javabaserat webb-gränssnitt. Fjärrhanteringslösningen (RASC) erbjuder teknikern kompletta O&Mfunktioner. BusinessPhone 250/50 erbjuder ytterligare tre O&M-funktioner för att förenkla och snabba upp drift och underhåll: Snabbt byte av utbyggnadskort gör det möjligt att byta ut utbyggnadskort under pågående drift för att minimera teknikerns arbetstid och den tid systemet ligger nere. Utbyggnadskort av samma typ (förutom CPU-D4-kortet) kan bytas ut och de nya utbyggnadskorten sätts in i de lediga kortplatserna. 9

10 Fjärruppgradering av central programvara möjligt på CPU-D4-kortet, ger snabbare och mer effektiv hantering av fel och uppgraderingar. Fjärruppgradering av programvara på MFU, BTU-B, BTU-D och ELU-D3 korten för enklare systemadministrering. Tekniska data Systemkapacitet BusinessPhone 250: 4-60 analoga externa linjer 4-24 ISDN-Duo (BA, 2B+D) anslutningar En eller två ISDN-Multi (PRA, 30B+D) anslutningar 4 eller 8 dubbelriktade kanaler för VoIP (voice-over IP) anknytningar (upp till 288 för gästlösningar) Upp till tre telefonistapparater Upp till åtta ACD-grupper Upp till 40 agenter Upp till 210 trådlösa anknytningar och 60 basstationer BusinessPhone 50: 4-16 analoga externa linjer 4-8 ISDN-Duo (BA, 2B+D) anslutningar En ISDN-Multi (PRA, 30B+D) anslutning 4 eller 8 dubbelriktade kanaler för VoIP (voice-over IP) 8-48 anknytningar Upp till tre telefonistapparater Upp till 25 trådlösa anknytningar och fyra basstationer Systemskåp BusinessPhone 250: Upp till tre väggfasta skåp 435mm x 260mm x 300mm Vikt: 19,2 kg (fullt utrustat) BusinessPhone 50: Ett väggfast skåp 500mm x 400mm x 155mm Vikt: 13 kg (fullt utrustat) Elförsörjning Huvudförsörjning: VAC ±10%, eller VAC ±10% Nödförsörjning (batteri): -48VDC +8V/-5V Analoga externa linjer Max. linjeresistans: 2000 Ω at -48VDC Till/Från-förhållande: 33/67ms eller 40/60ms DTMF-signalering: CCITT Q.23/Q.24 Digitala externa linjer Kanalansluten signalering (CAS) 2Mbit/s gränssnitt enligt ITU-T G.703 och G.704 CAS R2 enligt ITU-T Q ISDN gränssnitt enligt CCITT I.430 (BA), I.431 (PRA), I.440, I.450, I.441, I.451, G.703 (PRA), G.704 (PRA), ETSI CTR3 (BA) och CTR4 (PRA), och AUSTEL specifikationer Digitala företagsnätverk Basfunktioner: Gemensam nummerserie för företag, koordinerad, riktnummerberoende, blandad 10

11 Definition av upp till 1000 nätverksnoder för företaget Nätverkslinjer för företaget med ett förstaval och upp till tre alternativa linjeval Anslutning: ISDN-Duo (2B+D, 128kbit/s) ISDN-Multi (30B+D, 2Mbit/s) Gränssnitt: Q gränssnitt (hyrd linje QSIG) T gränssnitt (switchad publik ISDNlinje med DSS1) IP (QSIG support mellan BusinessPhonesystem) Anslutning: Ethernet 10/100 BaseT Protokoll: IP v.4, BOOTP, kodning av paket enligt RTP, TCP, UDP, FTP, NTP Voice support: Upp till 8 samtidiga samtal Quality of service support: Köprioritering, Type of service (TOS) Redundans: Överkoppling till telenätet vid LAN fel Analoga länkar E&M sammanhängande (A- och D-format) E&M osammanhängande CEPT L1 SSAC 15 Tidsstyrd slingbrytning (DC) Analoga anknytningar Max. slingresistans (inkl. telefoner): 2500 Ω Strömmatning: 2x400W, -48VDC, eller 2x800W, -48VDC Impulsfrekvens: 10Hz ±10% Till/Från-förhållande: 33/67ms eller 40/60ms DTMF-signalering: CCITT Q.23 Tidstyrd slingbrytning: ms Läckresistans: 40 Ω Digitala anknytningar Max. linjelängd: 800m med 0.5mm ledardiameter ISDN S-gränssnitt Enligt rekommendationer från ETSI och AUSTEL, med stöd för: Grupp 4 fax PC med ISDN-kort PC med ISDN-kort och telefon Terminaladapter Videotelefon ISDN-telefon Innehavartjänsterna innefattar: Tal Obegränsad 64kbit/s Obegränsad digital information (med toner/meddelande, 7kHz) 3,1 khz audio Video Maximal räckvidd: Kort passiv buss: upp till 250 m Förlängd passiv buss: upp till 500 m Digitala systemtelefoner Basic: 86mm x 160mm x 225mm Vikt: 800g Economyplus: 86mm x 194mm x 233mm Vikt: 850g 11

12 Ericsson Enterprise AB SE Stockholm Telefon: Läs mer på vår Internetadress: Standard: 86mm x 194mm x 233mm Vikt: 850g Executive: 86mm x 256mm x 233mm Vikt: 1,100g Knappanel (för Executive och Telefonistapparaten): 67mm x 87mm x 226mm Vikt: 230g Telefonistapparaten: 86mm x 256mm x 233mm Vikt: 1,100g Tilläggsenhet (för Basic, Economyplus, Standard, Executive och Telefonistapparat) fästs på undersidan för anslutning av bandspelare, extra ringklocka/anslutning vid upptagetton, extra lur och ljudkort till PC Larmanordning fästs på undersidan för anslutning av enheter som t.ex. badrumslarm Färger: Basic, Economyplus, Standard, Executive, Telefonistapparat och Knappanel: vit (ljust grå) och svart (mörkt grå) Basic-, Economyplus-, Standard- och Executive-telefonerna kan monteras på väggen. Miljö Driftstemperatur: +5 C till +40 C Relativ luftfuktighet: 15-80% Elektrostatisk urladdning: >8kV vid 30% luftfuktighet, enligt IEC Systemprogrammering Lokalt via V.24 (RS-232) gränssnitt Fjärrprogrammering via inbyggt V.22 modem. Webb-läsar-baserad Management Suite också via LAN anslutning Extra utrustning: Aktivt larm, hjärtslag, återuppringning Kundstyrt programmerings program Uppfyllda standarder Utstrålning RFI utsända störningar: enligt FCC 15J, CISPR22, VDE 0878 (samtliga Klass B) EMC: enligt EU direktiv 89/336/EEC Överspänning: enligt CCITT K.20 och K.21 Digitala företagsnätverk (QSIG standard) Samtalskontroll: ETS /ISO 11572, ISO GFP (enligt) ETS /ISO Tilläggsservice: CLIP, COLP, CLIR: ETS /ISO CNIP, CONP, CNIR: ETS /ISO AOC: ECMA 211/212 Protokoll i enlighet med: Lager 1:ETS /ETS 300/012 Lager 2:ETS Lager 3:ETS Ericsson Enterprise AB 2000 SV/LZTBS R3 Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.

BusinessPhone kommunikationssystem

BusinessPhone kommunikationssystem BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem Kommunikationssystemet BusinessPhone har det stora systemets möjligheter i en paketlösning som är kostnadseffektiv för små och medelstora företag som behöver

Läs mer

ERICSSON BUSINESSPHONE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

ERICSSON BUSINESSPHONE KOMMUNIKATIONSSYSTEM ERICSSON BUSINESSPHONE KOMMUNIKATIONSSYSTEM Låter utökad mobilitet och minskade kostnader intressant? Det är vad konvergerad kommunikation ger dig. BusinessPhone 8.0 är Ericssons senaste drag i jakten

Läs mer

Aastra Businessphone Hospitality» Får dina gäster att vilja återkomma

Aastra Businessphone Hospitality» Får dina gäster att vilja återkomma Aastra Businessphone Hospitality» Får dina gäster att vilja återkomma Välkommen till första klassens gästfrihet För att kunna erbjuda riktigt bra service behöver du system av toppkvalitet som aldrig sviker

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Aastra Dialog 4000 digitala telefoner

Aastra Dialog 4000 digitala telefoner Aastra Dialog 4000 digitala telefoner De digitala telefonerna Aastra Dialog 4000 kombinerar utmärkt ljudkvalitet och enastående funktioner med överlägsen ergonomi. Användarna kan också dra nytta av det

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

SundComs kurskatalog för Nortels produkter

SundComs kurskatalog för Nortels produkter Nortel 2008-10-01 SundComs kurskatalog för Nortels produkter SundComs kurskatalog omfattar Nortels mest sålda produkter på den svenska marknaden. Kontakta oss på Sundcom om Du har frågor om vårt kursutbud

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

Aethra NT1 Plus ISDN-NÄTTERMINAL

Aethra NT1 Plus ISDN-NÄTTERMINAL Aethra NT1 Plus ISDN-NÄTTERMINAL Bruksanvisning Ring-Data Oy 1 1 NT1plus NÄTTERMINAL... 3 1.1 Allmänt...3 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Märklampor och anslutningar... 4 1.3.1 Märklampor... 5 1.3.2 Dip-omkopplare...

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5)

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5) Handbok för systemtelefoner (GDK version X.5) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP * 0 # INTERNT

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

Tips och tricks med CS1000. Markus Kloow TeliaSonera

Tips och tricks med CS1000. Markus Kloow TeliaSonera Tips och tricks med CS1000 Markus Kloow TeliaSonera 1 2008-11-26 Inledning Tipsen kräver att växelinstallationen har rätt tjänstepaket att respektive funktion är konfigurerad Vissa tips hör till grundfunktionerna,

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Avaya IP Office Solution

Avaya IP Office Solution Avaya IP Office Solution The All-In-One Solution for Your Business Needs Converged Voice and Data Networks Customer Relationship Management Unified Communication Supported by: Avaya Labs and Services HLösningen

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Cam YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Direkt till mobilen (P2P) Dag- och nattseende (IR-cut) Väderbeständig (IP66) Trådlöst via Wi-Fi eller 3G Ström via nätverkskabel

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

EÅ DATA AB Enhagsslingan. 23 187 40 Täby Tel. 08 55 67 17 44, Fax. 0702-45 19 07, E-post info@ea-data.com Internet www.ea-data.com

EÅ DATA AB Enhagsslingan. 23 187 40 Täby Tel. 08 55 67 17 44, Fax. 0702-45 19 07, E-post info@ea-data.com Internet www.ea-data.com Inbyteskampanj hösten 2009 Nu ges svenska företag en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund för en av

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Tips och tricks med CS1000

Tips och tricks med CS1000 Tips och tricks med CS1000 Mikael Pöhnert & Erik Morin TeliaSonera 1 2007-10-24/25 Inledning Tipsen kräver att växelinstallationen har rätt tjänstepaket att respektive funktion är konfigurerad Vissa tips

Läs mer

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon BusinessPhone/MD Evolution/ WebSwitch BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon Föreställ dig ett enkelt och effektivt verktyg som kopplar ihop företagets telefonfunktioner med alla

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos Inbyteskampanj 2008 ISDN Duos Nu ges företag och organisationer en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund

Läs mer

Engcom konferensbrygga Teknisk information

Engcom konferensbrygga Teknisk information Engcom konferensbrygga Teknisk information Telefonkonferenser är idag ett naturligt verktyg för de flesta företag och organisationer. Det leder till lägre resekostnader, ökad effektivitet och produktivitet,

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010 IP-telefoni Velio Roumenov 790429-0777 Stefan Rådesjö 800717-7010 1.Introduktion Detta arbete beskriver IP-telefoni, författarna anser att IP-telefoni så småningom kommer vara den telefonityp som används

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP for you Nummer 5 2012 Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP Ur innehållet Unified Communications snom och Microsoft Lync Workshops IP-DECT & snom i mars Trådlös IP-telefoni - Nya lurar från Gigaset

Läs mer

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Användarguide Om denna användarguide Om denna användarguide Denna användarguide

Läs mer

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik Programsviten Panasonic Communication Assistant (CA) är en intuitiv och enhetlig kommunikationslösning som kombinerar enkel peka och klickatelefoni med närvaro, tillgänglighet, Microsoft Outlook -integrering,

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Ascotel IntelliGate. IP-telefoner som visar vägen

Ascotel IntelliGate. IP-telefoner som visar vägen Ascotel IntelliGate IP-telefoner som visar vägen IP-telefoner från Aastra smidigare kan det inte bli IP-orienterade tekniska lösning från Aastra förenklar och förbättrar kommunikationen för företag. I

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs)

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Dokumenttyp Regler Dokumentägare Administration Dokumentnamn Regler för telefoni Dokumentansvarig

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Samsung DCS BRUKSANVISNING SYSTEMADMINISTRATION

Samsung DCS BRUKSANVISNING SYSTEMADMINISTRATION Samsung DCS BRUKSAN SYSTEMADMINISTRATION INNEHÅLL 2003-01-03 DEL BESKRIVNING OM DEN HÄR BOKEN 1 SPECIALFUNKTIONER 1.1 Nattkoppling 1.2 Automatisk nattkoppling 1.3 Manuell nattkoppling 1.4 Anropa telefonist

Läs mer

Ascotel Office 10 Bruksanvisning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem

Ascotel Office 10 Bruksanvisning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem Ascotel Office 10 Bruksanvisning Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem Funktions- och displayknappar Funktions- och displayknappar 1 2 3 4 5 6 7 Vissa system eller versioner stödjer inte alla funktioner.

Läs mer

Din guide till IP. Branding. Snom växel IP-PBX för SIP lanserad. Unified Communications - Integrera Cisco med Outlook. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Branding. Snom växel IP-PBX för SIP lanserad. Unified Communications - Integrera Cisco med Outlook. Ur innehållet TALK TELECOM for you Din guide till IP Nummer 6 2010 Ur innehållet Branding Företagets varumärke i Snomtelefonen Snom växel IP-PBX för SIP lanserad Unified Communications - Integrera Cisco med Outlook TALK TELECOM

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Din guide till (S)IP. Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild. Utbildningar En lärorik höst med Talk. Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync

Din guide till (S)IP. Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild. Utbildningar En lärorik höst med Talk. Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync for you Din guide till (S)IP Nummer 4 2011 Ur innehållet Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild Utbildningar En lärorik höst med Talk Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Ascotel 200. Ett telekommunikationssystem som ansluter dig snabbt och bekvämt.

Ascotel 200. Ett telekommunikationssystem som ansluter dig snabbt och bekvämt. Ascotel 200 Ett telekommunikationssystem som ansluter dig snabbt och bekvämt. Systemplattformen. 02 Effektiv och intelligent talkommunikation är idag en avgörande produktivitetsfaktor för företagen. Därför

Läs mer

P O R T T E L E F O N E R. City Kit

P O R T T E L E F O N E R. City Kit S K Y L I N E P O R T T E L E F O N E R City Kit M Ö J L I G H E T E R Skyline är ett sortiment där man utifrån varje enskilt behov enkelt formar en färdig produkt. Ett 20-tal moduler är allt som behövs

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Visionutveckling Seminarium

Visionutveckling Seminarium Visionutveckling Seminarium Fokus på Statistik och MS Lync 2012-04-17 Jarl Blackenfelt Key Account Manager 0303-389004 jarl.blackenfelt@visionutvecling.se Agenda Företagspresentation Visionutveckling Visionutvecklings

Läs mer

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 Version1, 11-09-23. [Dokumentets innehåll riktar sig till användare av kommunikationsplattformen SolusBC. Snabbguiden avser handhavande av IP Telefoner SNOM 300, 320 & 370.]

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A 2004-05-06 Första revision B 2004-09-20 Tillägg och förtydligande av

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration Systembeskrivning Översikt ServIT CallCenter är en lättanvänd lösning för Call- och Contact Center, kundtjänst, supportavdelning, ordermottagning mm. Det hanterar inkommande kundkontakter via flera olika

Läs mer

ACNs Digitala telefonitjänst

ACNs Digitala telefonitjänst ACNs Digitala telefonitjänst Allmänt 1. Vad behöver jag för att kunna använda ACNs digitaltelefonitjänst? Du behöver en bredbandsanslutning till Internet med en minsta tillgängliga uppladdningshastighet

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer