En blød landing i Øresundsregionen. Mjuklandning i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En blød landing i Øresundsregionen. Mjuklandning i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion"

Transkript

1 Nr 8 november 21

2 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt _ 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri / Levnedsmiddelsindustri 5 Kemisk industri 5 Verkstadsindustri / Jern og metallindustri 6 Maskinindustri 6+7 Elindustri / Elektronikindustri 7 Industri för möbler, leksaker, sportartiklar m.m. / Industri f. møbler, legetøj, sportsartikler m.m. 8 Byggverksamhet / Byggevirksomhed 8+9 IT-verksamhet / IT-virksomhed 9 Detaljhandel / Detailhandel 1 Handel med motorfordon / Handel med motorkøretøjer 1+11 Uppdragsverksamhet / Forretningsservice 11 Åkerier / Vognmandsforretninger 12 Industrinvesteringar Skåne 12 Integrationsprocessen 13 Branschöversikt och metodik: Mjuklandning i Öresundsregionen Det är nu åttonde gången som Öresundsbarometern kommer ut. Den ursprungliga hypotesen, att det kommer att vara en starkare ekonomisk utveckling i Öresundsregionen än i respektive övriga Sverige och Danmark inom en femårsperiod ser ut att hålla. Just nu är konjunkturen starkare på båda sidor sundet än i resp land i övrigt. Visserligen hamnar konjunkturen i Öresundsregionen på 2 på en skala från +1 till 1 men det ligger inom ramen för en normalkonjunktur. Konjunkturläget visar alltså upp en hyfsad bild. Det som däremot oroar är den takt med vilket den väntade integrationsprocessen utvecklas. Alla är överens om att den eufori som fanns under Öresundsbrobygget och tiden strax efter färdigställandet var överdriven, men att processen för närvarande så gott som gått i stå hade väl få väntat sig. På näst sista sidan i denna publikation finns en redovisning av ett antal frågor som ställts till företagen på respektive sida sundet. Dessa frågor ställdes också för ett år sedan och man finner endast en liten skillnad i svaren, dvs integrationsprocessen går mycket långsamt. Det val som nyligen genomförts i Danmark har gett en borgerlig regering. Vilken betydelse detta får för integrationsprocessen är svårt att bedöma, men risk finns, med tanke på de diskussioner som redan förts på båda sidor om t.ex. skatteproblematiken, att en viss tidsutdräkt kan uppstå. Det är således med blandade känslor vi nu presenterar Öreundsbarometern igen men trots allt är jag övertygad om att vi så småningom kommer att få se allt tydligare tecken på ökat utbyte av tankar, varor och tjänster mellan Öresundsregionens båda delar. Intressenter SEB Ulf Ardermark , Børsen Martin Christenssen , Region Skåne Christian Lindell, tfn , Industriförbundet Petra Persson, tfn , För en fördjupad konjunkturbedömning av Skåne,kontakta Svenskt Näringsliv, Projektansvarig & kooordinator Rolf Lindroth, SEB, tfn , Produktion Statistiska centralbyrån Bo Sandén, tfn , Greens Analyseinstitut Frederik Olesen , Fler exemplar av rapporten kan rekvireras direkt från någon av ovanstående kontaktpersoner. En pdf-fil för skärmvisning kan hämtas hem från respektive OH-material på svenska med bilder från denna rapport kan beställas från SCB. En blød landing i Øresundsregionen Det er nu ottende gang, at Øresundsbarometeret udkommer. Den oprindelige hypotese, at der vil være en stærkere økonomisk udvikling i Øresundsregionen end i de øvrige dele af henholdsvis Sverige og Danmark inden for en femårig periode, ser ud til at holde. Lige nu er konjunkturerne på begge sider af Sundet stærkere end i de øvrige dele af de respektive lande. Det er sandt, at konjunkturen i Øresundsregionen havner på 2 på en skala fra +1 til 1, men det ligger inden for rammerne for en normal konjunktur. Konjunkturniveauet giver altså et rimeligt billede på udviklingen. Det tempo, som den ventede integrationsproces udvikler sig med, er derimod foruroligende. Alle er enige om, at den eufori, som opstod under byggeriet af Øresundsbroen og tiden lige efter, at broen stod færdig, var overdreven, men at processen i øjeblikket er så godt som gået i stå, var det vel kun få, der havde forventet. På næste side i denne publikation er der en opstilling af en række spørgsmål, der blev stillet virksomheder på begge sider af Sundet. Disse spørgsmål blev også stillet for et år siden, og der er kun en lille forskel i svarene, hvilket vil sige, at integrationsprocessen går meget langsomt. Det valg, som for nyligt blev afholdt i Danmark, har givet en borgerlig regering. Det er svært at bedømme, hvilken betydning dette får for integrationsprocessen, men de drøftelser om fx skatteproblematikken, som blev ført på begge sider, skal naturligvis startes forfra med den forsinkelse, som det måtte medføre. Det er således med blandede følelser, at vi nu igen kan præsentere Øresundsbarometeret, men jeg er trods alt overbevist om, at vi så småt vil se flere og flere tydelige tegn på øget udveksling af ideer, varer og tjenesteydelser mellem begge sider i Øresundsregionen. Ulf Ardermark Chef Malmörörelsen SEB Leif Beck Fallesen Ansvarshavande chefredaktør for dagbladet Børsen

3 Öresundkonjunkturen fortfarande i normalläge Øresundskonjunkturen stadig i normalsituationen Den internationella avmattningen hade i våras spridit sig även till Öresundregionen. Högkonjunkturen under förra året hade då svalnat betydligt och för de flesta branscher var konjunkturläget relativt normalt. Två tydliga undantag fanns dock, byggsektorn som fortfarande gick på högvarv på båda sidor av sundet samt bilhandeln där lågkonjunkturen i Hovedstadsområdet då spridit sig till Skåne. Enligt förväntningarna har avmattningen fortsatt i hela regionen under hösten, men det ekonomiska klimatet är i sin helhet fortfarande hyggligt bra, och företagens omdömen pekar på ett fortsatt normalläge på konjunkturkurvan. Den totala produktionen fortsätter att öka ganska kraftigt under andra halvåret och något snabbare i Hovedstadsregionen medan antalet sysselsatta stigit endast svagt sedan i våras på båda sidor av sundet. I Skåne där avmattningen kommit längst känner nu även byggsektorn av en Konjunkturindex för Öresundsregionen, som kan variera från 1 till +1 och som är baserat på företagens egna värderingar av det ekonomiska läget, står under hösten i 2. Det innebär en måttlig nedgång från index +12 i våras och motsvarar fortfarande ett konjunkturläge som är relativt normalt. Det ekonomiska klimatet är ganska jämnt på båda sidor av sundet. I Skåne är avmattningen i konjunkturen lite snabbare. Konjunkturindex har där det senaste halvåret gått från +7 till 1 medan index för Hovedstadsregionen dämpats från +15 till +1. Till våren beräknas index för Öresundsregionen till +2. Den internationale afmatning havde i foråret spredt sig også til Øresundsregionen. Højkonjunkturen forrige år var da blevet betydeligt afkølet, og for de fleste brancher var konjunktursituationen relativ normal. Der var dog to tydelige undtagelser, byggesektoren, der stadig virkelig var i omdrejninger på begge sider af sundet, samt bilhandlen, hvor lavkonjunkturen i Hovedstadsområdet da havde spredt sig til Skåne. I overensstemmelse med forventningerne er afmatningen fortsat i hele regionen i efteråret, men det økonomiske klima er stadig ganske godt, og virksomhedernes vurderinger peger på en fortsat normalsituation på konjunkturkurven. Den samlede produktion øges fortsat ganske kraftigt i andet halvår og noget hurtigere i Hoved-stadsregionen medens antallet af beskæftigede kun er steget svagt siden i foråret på begge sider af sundet. I Skåne, hvor afmatningen er kommet længst, Konjunkturindeks for Øresundsregionen, der kan variere fra 1 til +1, og som er baseret på virksomhedernes egne vurderinger af den økonomiske situation, står i efteråret i 2. Det indebærer en moderat nedgang fra indeks +12 i foråret og svarer fortsat til en konjunktursituation, der er relativt normal. Det økonomiske klima er ganske bestandigt på begge sider af sundet. I Skåne er afmatningen i konjunkturen lidt hurtigere, fra indeks +7 til 1, medens indeks for Hovedstadsregionen er blevet afdæmpet fra +15 til +1. Forventat indeks for foråret er +2 for Øresundsregionen. kraftig dämpning i efterfrågan samtidigt som industrikonjunkturen där ser ut att ha stabiliserats på en normal nivå. I Hovedstadsregionen går fortfarande byggsektorn på högvarv samtidigt som den viktiga uppdragsverksamheten fortsätter att lämna ett stort bidrag till den ekonomiska tillväxten. Här har nu avmattningen för industrin kommit i kapp branschen i Skåne. Arbetsmarknaden är fortfarande stark i Öresundsregionen. I Köpenhamnsområdet har arbetslösheten t.o.m. sjunkit märkbart sedan i våras medan en tendens till stigande arbetslöshetssiffror noterats i Skåne under hösten. Förväntningsbilden inför våren är fortsatt försiktigt optimistisk, men man får vara inställd på att avmattningen fortsätter ett halvår till i hela regionen, utan någon dramatisk försämring. I Hovedstadsregionen kommer byggsektorn att vara motor medan detaljhandeln visar den största optimismen i Skåne. I Skåne som fortfarande ligger före på konjunkturkurvan har avmattningen under hösten spridit sig till byggsektorn. I Hovedstadsområdet utgör fortfarande byggsektorn motorn i näringslivet, men även den viktiga uppdragsverksamheten fortsätter här att driva på den ekonomiska tillväxten. För IT-sektorn har avmattningen fortsatt sedan i våras i hela regionen med följd att läget kännetecknas av lågkonjunktur i Skåne medan fortfarande konjunkturen är relativt normal i Köpenhamn. Sysselsättningen förutses fortsätta att stagnera fram till våren på båda sidor av sundet. mærker nu også byggesektoren til en kraftig afdæmpning i efterspørgslen, samtidig med at industrikonjunkturen der ser ud til at have stabiliseret sig. I Hovedstadsregionen går byggesektoren stadig i fulde omdrejninger, samtidig med at den vigtige ordrevirksomhed fortsat afgiver et stort bidrag til den økonomiske vækst. Her har nu afmatningen for industrien indhentet branchen i Skåne. Arbejdsmarkedet er stærkt i Øresundsregionen. I Københavnsområdet er arbejdsløsheden endda faldet mærkbart siden i foråret, medens en tendens til stigende arbejdsløshedstal er blevet registreret i Skåne i efteråret. Forventningsbilledet for foråret er fortsat forsigtigt optimistisk, men man må være indstillet på, at afmatningen fortsætter et halvår til i hele regionen uden nogen dramatisk forværring. I Hovedstads-regionen bliver byggesektoren motor, medens detailhandlen udviser den største optimisme i Skåne. I Skåne, der stadig ligger foran på konjunkturkurven, har afmatningen spredt sig til byggesektoren. I Hovedstadsområdet er byggesektoren stadig motoren i erhvervslivet, men også den vigtige ordrevirksomhed driver stadig den økonomiske vækst frem. For IT-sektorens vedkommende er afmatningen fortsat siden i foråret i hele regionen med det resultat, at situationen karakteriseres af lavkonjunktur i Skåne, medens konjunkturen stadig er relativt normal i København. Beskæftigelsen forudses at ville stagnere frem til foråret på begge sider af sundet. 1 Trots avmattningen fortsätter den totala produktionen att öka i god takt. Under andra halvåret i år redovisar 48 % av företagen ökad produktion mot 2 % som registrerar en nedgång, jämfört med första halvåret. Det är något bättre än i våras. Produktionsökningen beräknas dock bli betydligt mindre nästa halvår. Störst väntas dämpningen bli i Skåne där produktionen ser ut att öka bara svagt. Sysselsättningen har fortsatt att öka det senaste halvåret, men uppgången har fortsatt att dämpas och är nu bara svag. Sedan i våras har 35 % av företagen i Öresundsregionen ökat sin personal mot 29 % som minskat den. Till våren pekar planerna på en knappt oförändrad nivå på sysselsättningen på båda sidor av sundet. Arbetslösheten i Skåne har visat en tendens till att stiga från som lägst 5,5 % under sommaren till 5,7 % i september och oktober. I Hovedstadsområdet fortsätter arbetslösheten att sjunka från 4,5 % i våras till 4,1 % under oktober. I Skåne har avmattningen i industrikonjunkturen visat sig i att industrins planerade investeringar för i år reviderats ned, till en minskning med några procent jämfört med i fjol. I förväntningarna inför våren finns en försiktig optimism som inte tyder på någon dramatisk ytterligare försämring den närmaste framtiden. Man får dock vara inställd på en viss avmattning i konjunkturen på båda sidor av sundet fram till våren. Vill det sig väl kan konjunkturen i Öresundsregionen fortfarande befinna sig i något av normalläge till våren. Trods afmatningen øges den samlede produktion stadig i god takt. I andet halvår i år udviser 48 % af virksomhederne øget produktion, mod 2 %, der registrerer en nedgang, i sammenligning med første halvår. Det er noget bedre end i foråret. Produktionsstigningen påregnes dog at blive betydeligt mindre i næste halvår. Størst ventes afdæmpningen at blive i Skåne, hvor produktionen tegner til at vise kun en svag stigning. Beskæftigelsen er fortsat steget i det sidste halvår, men opgangen er stadig blevet afdæmpet og er nu kun svag. Siden i foråret har 35 % af virksomhederne i Øresundsregionen øget personalet, mod 29 %, der har reduceret det. Til foråret peger planerne på et næsten uændret niveau for beskæftigelsen på begge sider af sundet. Arbejdsløsheden i Skåne har udvist en tendens til at ville stige fra 5,5 % i sommer til 5,7 % i oktober. I Hovedstadsområdet falder arbejdsløsheden fortsat fra 4,5 % i foråret til 4,1 % i oktober. I Skåne har industriens planlagte investeringer for i år er blevet nedrevideret, til en reduktion med nogle procent i sammenligning med i fjor. I forventningerne til foråret er der en forsigtig optimisme, der ikke tyder på nogen dramatisk yderligere forværring i den nærmeste fremtid. Man må dog være indstillet på en vis afmatning i konjunkturen på begge sider af sundet frem til våren. Går alting godt, kan konjunkturen i Øresundsregionen stadig være mere eller mindre i normalsituationen til foråret.

4 Öresundsregionen en översikt Tillverkningsindustri, totalt/fremstillingsindustri i alt livsmedelsindustri /Levnedsmiddelsindustri kemisk industri /kemi/lægemiddelsindustri verkstadsindustri /Fabriksindustri maskinindustri /maskinindustri elektronikindustri /elektronikindustri industri för möbler, leksaker, sportartiklar m.m. industri før møbler, legetøy, sportsartikler m.m. IT-verksamhet /Informationsteknologi, IT-virksomhed Byggsektorn, totalt /Byggevirksomhed Åkerier /Vognmandsforretninger Handel med motorfordon /Handel med motorkøretøjer Detaljhandel /Detailhandel Uppdragsverksamhet /Opdragsvirksomhed Medicinteknik /Medicinteknik stark stærk BRANSCHKONJUNKTUREN bättre än normal bedre en normal Tendens under hösten 21 normal normal Skåne Sverige sämre än normal dårligere en normal ++ + svag dårlig Tillväxtmotorerna varvar Högkonjunkturen som för ett år sedan rådde över stora delar av näringslivet i Öresundsregionen hade i våras, oplanerat, övergått till ett mer normalt konjunkturläge. De flesta företag bedömde då det ekonomiska klimatet som tillfredställande. De förväntningar näringslivet hade inför hösten pekade på att avmattningen i den ekonomiska aktiviteten skulle fortsätta, men att det ekonomiska klimatet skulle vara fortsatt tillfredsställande och långt ifrån en regelrätt lågkonjunktur även i slutet på detta år. Företagen har härvidlag varit träffsäkra i sina bedömningar. Konjunkturen har fortsatt att dämpas men fortfarande är positionen för Öresundsregionen på konjunkturkurvan i ett normalläge. Detta gäller för näringslivet som helhet. Många branscher har dock nu halkat ned under nollstrecket i konjunkturbilderna härintill, vilket betyder att antalet företag med dålig konjunktur är fler än de med bra konjunktur. En efter en har tillväxtmotorerna varat ned i Öresundregionen och det är för närvarande endast byggsektorn i Hovedstadsregionen som ännu går på högvarv och ligger i närheten av högkonjunktur. Den totala produktionen fortsätter dock att öka och i ganska god takt. Under andra halvåret ökar produktionen för 48 % av ARBETSLÖSHET OCH NYBILSREGISTRERINGAR Arbetslösheten i Sverige och Danmark Bilar i Skåne och Hovedstadsregionen Procent av arbetskraften Antal registrerade bilar per månad INDUSTRIN Sammansatt konjunkturindikator för industrin Forventninger til næste halvår Sverige Skåne Öresundsregionen Hoved- Övriga stads- regionen Danmark Hovedstadsregionen 1998 Övriga Danmark Arbejdsmarkedet er i efteråret, trods konjunkturafmatningen, stadig stærkt. Dette gælder især for Hovedstadsregionen, hvor arbejdsløsheden fortsat falder, fra 4,5 % af arbejdskraften i foråret til 4,1 % i oktober, sæsonrenset. I det øvrige Danmark er der sket en nedgang fra 5,9 til 5,5 %. I Skåne derimod synes nedgangen at være brudt. I september og oktober var arbejdsløsheden der 5,7 %, i sammenligning med som det laveste 5,5 % i sommer, sæsonrenset Hovedstadsregionen Skåne 1999 Övriga Danmark 2 21 För bilhandeln i Öresundsregionen har lågkonjunkturen fördjupats ytterligare. Förhållandena skiljer sig dock en del för nyregistreringar av personbilar. I Hovedstadsregionen visar nyregistreringarna de senaste månaderna ingen minskning. I övriga Danmark fortsätter den kraftiga nedgången med en minskning de senaste tre månaderna t.o.m. oktober med ca 17 % i årstakt. I Skåne har nedgången i nyregistreringarna dämpats betydligt till en minskning de tre senaste månaderna t.o.m. oktober med ca 7 % uppräknat till årstakt. 2 Hovedstad 1 Sverige apr okt apr okt Skåne apr okt apr okt 2 21 Den sammansatta konjunkturindikatorn för industrin ett genomsnitt av företagens omdömen om sina orderstockar, färdigvarulager och produktionsplaner planar ut under hösten på båda sidorna av sundet. Det betyder att industrikonjunkturen i Öresundsregionen kan vara på väg att på nytt vända uppåt till våren. Tendensen är tydligast för den skånska industrin som hittills också visat sig ligga något före på konjunkturkurvan. 2

5 Sammanfattning av näringslivskonjunkturen ned i Öresundsregionen företagen medan 2 % redovisar en minskning. Även sysselsättningen har stigit i regionen sedan i våras, men bara svagt. Konjunkturindex för Öresundsregionen, som teoretiskt kan variera mellan 1 och +1, står under hösten i 2, en måttlig nedgång från vårens index +12. Under toppen förra hösten registrerades +3. Liksom tidigare har avmattningen kommit något längre i Skåne med ett Konjunkturindex på 1 än i Hovedstadsregionen med index +1. Nedgången är lika stor sedan i våras från index +7 i Skåne resp. +15 i Hovedstadsområdet på båda sidor av sundet. Inför våren präglas fortfarande förväntningsbilden av en försiktig optimism. Företagen befarar inte någon kraftig försämring den närmaste framtiden. Man bör dock vara inställd på att avmattningen i den ekonomiska aktiviteten kommer att fortsätta ett tag till, men att konjunkturläget i Højkonjunktur Foråret 21 Efteråret 21 Öresundsregionen, på båda sidor av sundet, är relativt normalt även till våren. I Köpenhamnsområdet kommer byggsektorn fortfarande vara Konjunkturindex for Øresundsregionen Index Industri totalt Byggevirksomhed Øresundsreg. tot Lavkonjunktur Handel m. motorkøretøjer Levnedsmiddelsindustri Vognmandsforretn. Konjunkturindeks kan antage verdier mellem 1 och +1. Gælder for samtlige stapeldiagrammer. motorn i näringslivet medan detaljhandeln är den bransch i Skåne som visar den största optimismen inför våren. Vækstmotorerne drosler ned i Øresundsregionen Højkonjunkturen, der for et år siden var fremherskende i store dele af erhvervslivet i Øresundsregionen, var i foråret, uplanlagt, overgået til en mere normal konjunktursituation. De fleste virksomheder vurderede da det økonomiske klima som værende tilfredsstillende. De forventninger, erhvervslivet havde for efteråret, pegede på, at afmatningen i den økonomiske aktivitet ville fortsætte, men at det økonomiske klima fortsat ville være tilfredsstillende og langt fra en egentlig lavkonjunktur også i slutningen af i år. Virksomhederne har i så henseende været træfsikre i deres vurderinger. Konjunkturen er fortsat blevet afdæmpet, men positionen for Øresundsregionen på konjunkturkurven er fortsat i en normalsituation. Dette gælder erhvervslivet som helhed. Mange brancher er nu gledet ned under nulstregen i konjunkturbillederne for dette, hvilket betyder, at antallet af virksomheder med dårlig konjunktur er flere end dem med god konjunktur. Een efter een har vækstmotorerne gearet ned i Øresundsregionen, og det er p.t. kun byggesektoren i Hovedstadsregionen, der endnu kører i højt gear og ligger i nærheden af højkonjunktur. Den samlede produktion stiger dog stadig i ganske god takt. I andet halvår stiger produktionen for 48 % af virksomhederne, medens 2 % udviser et fald. Også beskæftigelsen er steget i regionen siden i foråret, men kun svagt. Konjunkturindeks for Øresundsregionen, der teoretisk kan variere mellem 1 og +1, står i efteråret i 2, en moderat nedgang fra forårets indeks +12. Øverst i forrige efterår blev der registreret +3 %. Ligesom tidligere er afmatningen kommet noget længere i Skåne med et konjunkturindeks på 1 % end i Hovedstadsregionen med indeks +1. Nedgangen er lige så stor siden i foråret fra indeks +7 i Skåne, hhv. +15 % i Hovedstadsområdet på begge sider af sundet Bilhandel Kemi/ lægemiddelindustri Detailhandel Opdragsvirksomhed IT-virksomhed Fabriksindustri IT-verksamhet Konjunkturindex for Hovedstadsområdet Index Højkonjunktur Foråret 21 Efteråret 21 Högkonjunktur Industri totalt Våren 21 Hösten 21 Skånes näringsliv totalt Opdragsvirksomhed IT-virksomhed Fabriksindustri Konjunkturindex för Skåne Index Industri totalt Kemi-/ läkem.- industri Åkerier Detaljhandel Byggande Livsmedelsindustri Verkstadsindustri Uppdragsverksamhet Lågkonjunktur Byggevirksomhed Hovedstadsreg. tot Lavkonjunktur Möbler, fritidsindustri Kemi/ lægemiddelindustri Detailhandel Konjunkturindex kan anta värden mellan 1 och +1. Gäller för samtliga stapeldiagram. Handel m. motorkøretøjer Levnedsmiddelsindustri Vognmandsforretn. Konjunkturindeks kan antage verdier mellem 1 och +1. Gælder for samtlige stapeldiagrammer. For foråret præges forventningsbilledet fortsat af en forsigtig optimisme. Virksomhederne frygter ikke nogen kraftig forværring i den nærmeste fremtid. Man bør dog være instillet på, at afmatningen i den økonomiske aktivitet vil fortsætte et stykke tid endnu, men at konjunktursituationen i Øresundsregionen, på begge sider af sundet, er relativt normal også til foråret. I Københavnsområdet bliver byggesektoren fortsat motoren i erhvervslivet, medens detailhandlen er den branche i Skåne, dr udviser den største optimisme for foråret. 3

6 Branschanalys Industrin Industrikonjunkturen normal men orderläget ansträngt I Skåne har nu avmattningen i industrikonjunkturen pågått ganska länge. Redan under sommaren 2 märktes en dämpning i företagens konjunkturomdömen samtidigt som efterfrågan från exportmarknaderna mattades av. Det var ca ett halvår före dämpningen inleddes för industrin på den danska sidan av sundet. I våras rådde normalkonjunktur över hela industrisektorn i Skåne och förväntningarna inför hösten var försiktigt hållna. Företagen var inte inställda på någon nämnvärd förbättring, men ej heller på någon dramatisk försämring. Utfallet för första halvåret blev ungefär som företagen beräknade tidigt i våras. Exportmarknaden växte bara svagt och orderingången från hemmamarknaden var oförändrad. Under sommaren och hösten har dock efterfrågeutvecklingen blivit något svagare än förväntat. Såväl hemma- som exportmarknaden har helt stagnerat och ökar inte alls under andra halvåret. Ett lysande undantag är den kemiska industrin med fortsatt kraftigt stigande exportorder under hösten. Orderläget inom industrin har blivit alltmer ansträngt, men skiljer sig inte så mycket från i våras. Inom hela industrin anser 42 % av företagen att orderböckerna är för tunna jämfört med 39 % för ett halvår sedan. Inom livsmedelsindustrin är dock orderläget fortfarande tillfredsställande. Företagens konjunkturomdömen har förskjutits i negativ riktning sedan i våras, men bara i måttlig utsträckning. Konjunkturindex för industrin, som kan variera mellan 1 och +1 står under hösten i 12, en måttlig nedgång från vårens index. Det betyder att konjunkturläget fortfarande är normalt. Det är företagen med fler än 1 anställda som drar ned indexet. De mindre företagens utveckling under hösten är bättre vad gäller både konjunktur, orderingång, produktion och sysselsättning. Uppgången i industriproduktionen dämpas successivt och under andra halvåret är ökningen bara svag. Ändå har sysselsättningen kunna hålas uppe nedgången sedan i våras är marginell. En tredjedel av företagen har minskat Orderingång Export Hemma personalen och närmare 3 % har nyanställt. Arbetskraftsbristen fortsätter att mildras endast ett av tio företag lider brist på yrkesutbildad arbetskraft. Mycket tyder på att industrikonjunkturen är ytterligare något försvagad till våren utan att därför vara regelrätt lågkonjunktur. Företagen vågar bara hoppas på en obetydlig förstärkning av exportmarknaden nästa halvår samtidigt som hemmamarknaden väntas fortsätta att stagnera. Ökade exportorder väntas av kemi- och maskinindustrin medan livsmedelsindustrin ser framför sig en måttligt stigande hemmamarknad. Antalet anställda förutses kunna bibehållas på en nästan oförändrad nivå till våren. Produktion och sysselsättning 25 2 Produktion Anställda * Hösten 21 *en kan anta värden mellan 1 och +1. Gäller för samtliga stapeldiagram. Industriens ordretilgang stagnerer For industrien i Hovedstadsområdet begyndte efterspørgslen at udvise en afmatning allerede sidste vinter, og ved rapporteringen i foråret kunne det konstateres, at den tidligere højkonjunktur er overgået i en mere normal konjunktursituation. Virksomhederne håbede dog på, at eksportmarkederne ville udvise en pæn vækst i løbet af sommeren og efteråret. For hjemmemarkedet havde man forventninger om en mere moderat stigning i efterspørgslen. Udviklingen i efterspørgslen er dog blevet klart svagere end beregnet. Resultatet for første halvår nåede ikke op til forventningerne. Ordreindgangen fra eksportmarkederne steg kun i mindre omfang, og på hjemmemarkedet var ordreindgangen helt uændret. I andet halvår er afmatningen tiltaget yderligere som følge af, at ordreindgangen fra eksportmarkedet nu kun stiger svagt, samtidig med at hjemmemarkedet stagnerer for andet halvår i træk. Dette har ført til, at 28 % af virksomhederne nu er utilfredse med deres ordrebøger, mod 18 % for et halvår siden. Konjunkturindeks for industrien, der kan variere mellem 1 og +1, står i efteråret i 15, hvilket er et hurtigt fald fra +1 i foråret. Situationen kan dårligt længere betragtes som værende en normalkonjunktur og endda noget værre end i Skåne. Afmatningen berører nu samtlige industribrancher, men for fødevareindustrien er situationen stadig ganske god. Store ordrebeholdninger i industrien har medvirket til at holde aktiviteten oppe i virksomhederne, men efter længere tids aftagende ordreindgang mærker man nu også en afdæmpning af industriproduktionen. Produktionen stiger moderat i andet halvår, og kun halvdelen så hurtigt som beregnet i foråret. En stigende andel, 26 %, har nu også for store færdigvarelagre. Dette medfører også, at beskæftigelsen har udvist vigende tendens siden i foråret har 41 % af virksomhederne reduceret personalet, mod 26 %, der har foretaget nyansættelser. Det er dårligere end planlagt. Manglen på arbejdskraft er nu reduceret yderligere til, at kun 5 % af virksomhederne mangler ingeniører og erhvervsarbejdende Ordreindgang Eksport Hjemme 1 hå 2 hå 1 hå 2 hå 1 hå 2 hå 1 hå Produktion og beskæftigelse 5 Produktion Man må nok påregne en fortsat afdæmpning af industrikonjunkturen frem til næste sommer, selvom en forsigtig optimisme skinner igennem i virksomhedernes prognoser. Det, der taler herfor, er, at hele 8 ud af 1 virksomheder nu angiver for lille efterspørgsel som en hindring for ekspansion. I foråret var den tilsvarende andel 6 ud af 1. Kun 1 % af virksomhederne er uden hindringer for ekspansion. Industrien tror på en vis opgang i efterspørgslen fremover. Størst påregnes opgangen at ville blive på eksportmarkedet, medens hjemmemarkedet forudses kun at ville vokse svagt i det kommende halvår. Dette indebærer, at industriproduktionen kan forventes at ville udvise en ganske god stigning i næste halvår, men ikke tilstrækkelig til at kunne holde antallet af ansatte på et helt uændret niveau. Ansatte 1 hå 2 hå 1 hå 2 hå 1 hå 2 hå 1 hå * Konjunktursituation Ordrebeholdning Konjunkturläge Orderstock Efteråret 21 *ene kan antage verdier mellem 1 och +1. Gælder for samtlige stapeldiagrammer.

7 Färdiga för ugnen. Go til vardag och fest! 4 port. (7-9 ej tinas! Øresundsregionen Branschkonjunktur Livsmedelsindustri ST INAS KYCKL ING Marinerade kycklingdelaṛ Innehå ler Behöver delar) 1g. Kron fåge l Levnedsmiddelsindustri Fritid, möbler m.m. Lägre orderingång på exportmarknaden än väntat. Produktionen bedöms öka något och konjunkturen får till svagt övervägande del betyget bra. Trots detta väntas personalnedskärningar. Ökad livsmedelsproduktion Produktionsförväntningarna från i våras var ganska högt ställda då 38 % trodde på en expanderande produktion. Särskilt i förhållande till att företagen då rapporterade en vikande produktionsnivå. Ändå är förväntningarna på väg att infrias då 28 % idag gör bedömningen att produktionen kommer att öka innevarande halvår jämfört med föregående. Prognosen för orderingången på exportmarknaden var i överkant och infriade inte alls förväntningarna. Det gjorde istället förväntningarna på hemmamarknaden och det är den som för närvarande verkar bära upp produktionen inom livsmedelsindustrin. Orderingången totalt sett tycks ändå bedömas som tillfredställande då 8 av 1 svarar att orderstocken är stor eller lagom. Konjunkturen står och väger Med ett nettotal på 2 bedöms konjunkturen till övervägande del som bra. Det är främst bland mindre företag som omdömet är positivt där så mycket som 69 % av de tillfrågade ser ljust på konjunkturen. Men trots att prognosen beträffande konjunkturen är att den blir oförändrad så är företagen fortsatt försiktiga på personalsidan. Orderingången väntas till våren följa ungefär samma mönster som innevarande period där inflödet av produktionsorder på hemmamarknad nu förväntas öka måttligt starkt då 26 % tror på en ökning. Samtidigt väntas den minska något på exportmarknaden. Den ökande orderingången bedöms följaktligen dra med sig produktionen. Produktionsförväntningarna inför andra halvåret var ganska högt ställda och förväntas öka till en något högre nivå under första halvåret 22. En andel på 27 % gör bedömningen att produktionen kommer att bli större. De nedskärningar i personalen som rapporterades i våras har för tillfället upphört, men väntas ta ny fart under vintern. Totalt sett verkar livsmedelsindustrin i regionen stå och väga. Ordreindgangen har ligget et betydeligt stykke under prognosen, men stadig hersker der en normalkonjunktur. Ordreindgangen ser ud til at komme så småt i gang hen mod foråret. Eksportledt afmatning Konjunkturen i københavnsregionen er forværret i nogen grad, men der hersker stadig en normalkonjunktur. Den vigtigste årsag hertil er afmatningen i eksportmarkedet, men alligevel er det det, der trækker læsset i branchen. I indeværende halvår ser den ud til at blive dårligere end ventet, men alligevel tror 32 % på en stigning, mod 7 %, der tror på et fald. Hjemmemarkedet er noget svagere, men 35 % tror på en stigning for halvårsperioden, mod 18 %, der tror på et fald. Produktionen var uændret i det første halvår trods optimistiske prognoser i foråret. Selv for indeværende halvår ser man ud til at ligge under prognosen, men alligevel ser det ud til at blive en meget stærk stigning. Da produktionen har været betydeligt lavere end ventet, er færdigvarelagrene kraftigt reduceret, men bedømmes alligevel som værende noget for store. Bedømmelserne af ordrebeholdningerne er forværret, og den andel, der mener, at ordrebøgerne er forholdsvis store eller normale, har bevæget sig fra 91 % i foråret til 77 % i den nuværende situation. Siden i foråret er afmatningen også begyndt at blive synlig i personalet, der er kraftigt reduceret. Siden i foråret er andelen af virksomheder med fuld kapacitetsudnyttelse blevet halveret til 21 %, og efterspørgselssituationen er blevet stærkt forværret. Den andel, der angiver efterspørgslen som en hindring for ekspansion, er steget fra 59 % til 87 %. Samtidig er den andel, der angiver, at de slet ikke ser nogle hindringer for ekspansion, gået fra 24 % til %. Frem til i maj næste år regner man med en moderat konjunkturforbedring. Hjemmemarkedet ser ud til at ville blive yderligere forbedret og stiger ganske stærkt, og eksportmarkedet ventes fortsat at ville stige stærkt. Produktionen påregnes fortsat at ville blive meget stærkt forøget i den næste halvårsperiode. Trods forventninger om en mindre opgang stiller man sig afventende med hensyn til nyansættelser, og antallet af ansatte ventes at blive uændret. Konjunkturen är fortsatt stark och orderingången fortsätter att öka under hösten från både hemma- och exportmarknaden. En försvagning kan dock förutses till våren hänförlig främst till större/medelstora företag. Starkaste branschkonjunkturen i Skåne Förväntningarna hos företagen inom industrin för leksaker, fritidsartiklar och möbler i Skåne var fortsatt högt ställda för ett halvår sedan inför hösten. Det visade sig var befogat. Utvecklingen ha varit gynnsam för företagen sedan dess och konjunkturen är fortsatt god. Konjunkturindex för branschen, som kan variera mellan 1 och +1, står under hösten i +26. Det är i stort sett samma som i våras och samtidigt den bästa konjunkturen av samtliga undersökta branscher i Skåne. Från exportmarknaden visade orderingången en god ökning under första halvåret och uppgången fortsätter här under hösten, men i lite lugnare takt. Från hemmamarknaden har den svaga uppgången under första halvåret vuxit till sig något under hösten. De samlade orderstockarna är klart större än för ett halvår sedan och 83 % av företagen är nu nöjda med sina orderböcker mot endast 56 % i våras. Både konjunkturen och orderböckerna bedöms likvärdigt av mindre och större företag med gränsen 1 anställda i branschen. Produktionen fortsätter att öka både första och andra halvåret i år och antalet anställda har ökat kraftigt det senaste halvåret. Mer än vartannat företag har nyanställt mot bara 15 % som minskat sin personal. Kapacitetsutnyttjandet har ökat, 57 % av företagen kör för fullt. Samtidigt uppger en ökande andel att efterfrågan är främsta hinder för expansion. 27 % av branschen ser inget hinder för att expandera. Utsikterna för branschen inför våren har försämrats. Konjunkturen ser ut att försvagas. Det är de medelstora och större företagen, vars efterfrågan sviktar nu under hösten, som befarar en sjunkande orderingång från både hemma- och exportmarknaden. Produktionen beräknas bli oförändrad näste halvår, men såväl mindre som större företag planerar att minska sin personal i ganska betydande omfattning. Orderingång Ordreindgang Orderingång 15 Export Hemma Orderstocjunkturläge Hösten Eksport 1 5 Hjemme Hemma Export Ordrebeholdning Konjunktursituation Efteråret 21 Orderstocjunkturläge Hösten 21 5

8 Øresundsregionen Branschkonjunktur Verkstadsindustri Jern og metallindustri Maskinindustri Konjunkturen har försvagats kraftigt sedan i mars. Såväl hemmamarknaden som exportmarknaden har under hösten gått sämre än väntat. Fram till våren ser konjunkturnivå ut att hålla i sig, inte heller orderingången ser ut att hinna vända uppåt. Svag konjunktur och dämpad orderingång Trots förhoppningar om en oförändrad konjunktur sedan i våras har läget försämrats kraftigt och gått från ett konjunkturindex på +6 till 21. Detta innebär att man, liksom i Köpenhamnsregionen, befinner sig i ett läge mellan normal- och lågkonjunktur. För första halvåret i år förblev hemmamarknaden oförändrad medan exportmarknaden ökade måttligt. För innevarande halvår ser det däremot ut att bli sämre än väntat med en måttlig minskning för hemmamarknaden medan exportmarknaden minskar svagt. För hemmamarknaden tror 17 % på en ökning mot 32 % som tror på en minskning och motsvarande siffror för exportmarknaden är 26 % och 31 %. Produktionen överträffade förväntningarna ganska kraftigt första halvåret, men för innevarande halvår ser den ut att förbli oförändrad. Sedan i mars har orderstocksbedömningarna försämrats och i september ansåg hälften av företagen att orderstocken var för liten främst är det el- och optikindustrin som tynger efterfrågan. Antalet anställda ser ut att öka svagt trots att man förväntade sig en oförändrad personalstyrka. Med detta verka man ha fyllt en del vakanser för tekniska tjänstemän där bristen nu har minskat. Bristen på yrkesarbetare är däremot fortsatt låg. Fortfarande uppger två tredjedelar att efterfrågeläget är det främsta hindret för fortsatt expansion. Småföretag inom maskinindustrin tynger Konjunkturen spås hålla i sig till i mars. Främst är det mindre företag inom maskinindustrin som håller tillbaka prognosen. Hemmamarknaden ser ut att försvagas något under nästa halvår medan exportmarknaden håller sig på en oförändrad nivå. Även produktionen ser ut att fortsätta på en oförändrad nivå. Det försämrade läget ser ut att få genomslag i personalstyrkan som spås minska måttligt. Fabriksindustribranchen øger fortsat produktionen, først og fremmest på grund af fortsat god eksportefterspørgsel. Den positive udvikling ser ud til at fortsætte også i begyndelsen af næste år, hvor også hjemmemarkedet ser ud til at ville blive noget stærkere. Stagnerende hjemmemarked Eksportmarkedet blev fortsat udviklet særdeles godt for fabriksindustrien i foråret 21. Derimod stagnerede ordreindgangen fra hjemmemarkedet. I efteråret 21 ser eksportefterspørgslen ud til fortsat at ville stige i god takt. Hjemmemarkedet vil efter virksomhedernes nuværende vurdringer blive noget svækket i den sidste del af i år. Trods den stagnerende ordreindgang regner virksomhederne med at kunne øge produktionen også i slutningen af året. Ordrebøgerne er blevet noget tykkere. Ordrebeholdningen regnes i efteråret for at være forholdsvis stor af godt en femtedel af virksomhederne, hvilket er en noget større andel end i foråret. Dengang var den tilsvarende andel 15 %. Utilfredsheden med situationen på færdigvarelagersiden er dog øget reelt i det sidste halvår. Kapacitetsudnyttelsen er faldet noget. 43 % af virksomhederne angiver, at de kører for fuld kraft. Fortsat godt på eksportsiden Bedømmelsen af konjunktursituationen tegner sig betydeligt mørkere siden i foråret. Det er nu mindre end en femtedel, der mener, at konjunkturen er god, i sammenligning med 51 % et halvår tidligere. Den andel, der tror på en konjunkturforbedring i det kommende halvår, udgør 22 %, medens 15 % regner med yderligere nedgang i konjunkturen. Det er i første omgang eksportmarkedet, der holder efterspørgslen oppe. Man spår dog en vis øget ordreindgang også fra hjemmemarkedet. Som et resultat af dette ser det ud til, at der bliver en vis opgang i produktionen. Beskæftigelsen i branchen er forværret relativt stærkt i det sidste år. Denne tendens ser ud til at fortsætte. En trediedel regner med at skære ned på personalet. Virksomhederne har ingen rekrutteringsproblemer udbuddet af personale er fortsat godt. Konjunkturen har försvagats och då främst bland de mindre företagen. Branschen hålls uppe av exportmarknaden som ser ut att fortsätta att öka måttligt. Konjunkturen ser ut att försämras något till våren till följd av en kraftig pessimism hos de mindre företagen. Dåligt läge för mindre företag Konjunkturen har försämrats från en konjunkturindex på +16 i våras till 8 i september vilket är samma utveckling som för Köpenhamnsregionen. Främst har de mindre företagen drabbats vilket tydligast syns i orderstocken som anses alldeles för liten medan de större företagen bedömer den som normal. Exportmarknaden har ökat något mer än väntat för första halvåret i år och även andra halvåret ser ut att överstiga prognosen från i våras. Hemmamarknaden minskade måttligt första halvåret och innevarande halvår ser ut att bli oförändrat istället för en förväntad måttlig ökning. Exportmarknaden har lyckats öka orderstocken måttligt, men fortfarande bedöms den som något för liten. Produktionen ser ut att bli som väntat sett till hela året första halvåret överträffades förväntningarna ganska kraftigt medan andra halvåret inte ser ut att riktigt nå upp till prognosen. Sedan i våras har antalet anställda överträffat prognosen och ökat kraftigt, 48 % uppger en ökning medan 19 % uppger en minskning. Med detta verkar man ha fyllt vakanser för tekniska tjänstemän då bristen på dessa har minskat något. Bristen på yrkesarbetare är oförändrat låg. Trots ett försämrat läge är efterfrågan inte längre ett lika stort hinder för expansion och andelen som uppger att de inte ser några hinder alls har ökat något. Fortsatt nedåt för mindre företag Till våren väntas en svag försämring av läget, men för de mindre företagen tror hela 6 % på en försämring. Under nästa halvår ser exportmarknaden ut att öka måttligt medan hemmamarknaden ser ut att försämras något. Detta ser ut att leda till en oförändrad produktion jämfört med innevarande halvår. Orderstockens storlek verkar få genomslag i antalet anställda som ser ut att minska måttligt fram till i mars. Orderingång 15 Export Hemma Hösten 21 Ordreindgang 25 Eksport Hjemme Orderstock Orderstocjunkturläge Ordrejunkturbeholdninsituation Efteråret 21 Orderingång 15 Export 1 5 Hemma Konjunkturläge Hösten 21 6

9 Øresundsregionen Branschkonjunktur Maskinindustri Elindustri Elektronikindustri Hjemmemarkedet blev svækket, men eksporten gik i foråret betydeligt bedre end ventet. I efteråret blev konjunkturen svækket, men branchen regner med en vis opgang i begyndelsen af næste år. Stærk eksport i foråret Den konjunkturforbedring, der accelererede i efteråret 2, fortsatte også i foråret. Udviklingen oversteg forventningerne med en god margin. Selvom hjemmemarkedet blev noget svagere, blev dette kompenseret ved den meget stærke stigning i eksportordreindgangen. Hele 53 % af virksomhederne udviser stærkere eksportefterspørgsel i foråret, medens kun en virksomhed ud af ti rapporterer lavere ordreindgang. Dette resulterede i stærke produktionsstigninger. Det virker dog, som om den konjunkturafmatning, der tidligere var ventet allerede i foråret, nu i stedet vil finde sted i efteråret. Hjemmemarkedet svækkes yderligere og desuden relativt stærkt og den stærke stigning i eksportefterspørgslen vendes til en vis afmatning. Produktionsstigningen ophører næsten helt. På grund af det meget høje produktionsnieau i foråret er virksomhedernes ordrebøger ikke blevet tykkere, og vurderingen af ordresituationen i efteråret 21 er mere negativ end et halvår tidligere. Skønnet om færdigvarelagrene er stort st uændret i sammenligning med foregående halvår. Dårligere konjunktur I efteråret er virksomhedernes vurdering af den fremherskende konjunktur blevet ændret i negativ retning. Der er nu kun 14 %, der mener, at der hersker en god konjunktur, i sammenligning med de 4 %, der var af denne opfattelse i foråret. Man har heller ingen større forhåbninger om en ændring i positiv retning i det kommende halvår. Ordreindgangen ventes at stige meget moderat, en vurdering, der gælder både eksport- og hjemmemarked. Produktionen ser ud til at falde noget i begyndelsen af næste år. Beksæftigelsen i branchen har været i relativt stærk nedgang i det sidste år. Denne udvikling vil i henhold til nuværende vurderinger fortsætte i foråret. Næsten halvdelen af virksomhederne i branchen regner med at reducere personalet. Efter en bättre konjunkturutveckling än väntat i våras, så försämras konjunkturläget under hösten. Orderingången faller något. Under kommande vår räknar man med viss stabilisering av efterfrågeläget. Överraskande bra i våras El- och optikindustrin hade ganska lågt ställda förhoppningar inför våren 21. Fram för allt väntades en svag utveckling av exportmarknaden. Det har visat sig att konjunkturbilden under första halvåret blev något bättre än väntat. Exportorderingången förhöll sig tämligen oförändrad jämfört med föregående halvår och hemmamarknaden förstärktes en hel del, vilket gav utrymme för betydande produktionsökningar. Det förefaller dock som om en avmattning av konjunkturen i stället infinner sig under hösten. En minskning av orderingången rapporteras från både export- och hemmamarknaden och produktionen ser ut att öka endast obetydligt. Den efter hand avtagande efterfrågan, kombinerat med en produktionsnivå som hållits uppe väl under våren, har resulterat i att företagens bedömningar av orderläget har blivit betydligt mera negativa än för ett halvår sedan. Mer än två tredjedelar ansåg i september att orderstocken var för liten. Kapacitetsutnyttjandet i branschen har fallit något det senaste halvåret. Det var i september 21 % av företagen som utnyttjande full produktionskapacitet. Sämre konjunktur Den bild av industrikonjunkturen som nu målas upp är mörkare än tidigare. Endast 8 % anser att konjunkturläget är bra, medan 27 % bedömer det som dåligt. Bedömningarna av konjunkturutvecklingen under det närmaste halvåret är tämligen försiktiga. Detta återspeglas i de bedömningar som görs av orderingången under våren 21. Man spår en marginell försvagning på exportsidan, medan hemmamarknaden ser ut att klara sig något bättre och förväntas stärkas något. Man räknar dessutom med en svag ökning av produktionen. Sysselsättningen i branschen har varit stabil på senare tid. Även under våren 21 räknar man med i stort sett oförändrat antal anställda i branschen. Konjunktursituationen er forværret for elektronikbranchen i det sidste halvår. Virksomhederne regner dog med en forbedring af ordreindgangen i foråret, især fra eksportmarkedet. Dårligere end ventet i foråret Udviklingen af konjunkturen i 21 har hidtil været noget af en skuffelse for elektronikbranchen. Ordreindgangen blev i foråret betydeligt dårligere end ventet, og den opgang i produktionen, man havde regnet med, udeblev helt. Efterspørgslen i efteråret ser også ud til at blive klart lavere end tidligere forventet. Hjemmemarkedet vil blive svækket, medens virksomhederne derimod regner med en vis begrænset stigning af ordreindgangen fra eksportmarkedet. 57 % af virksomhederne planlægger at øge produktionen. Ordrebøgerne er blevet noget tykkere siden i foråret, og virksomhedernes vurdering af ordrebeholdningerne er uændret. Færdigvarelagrene vurderes noget mere positivt end for et halvår siden. Andelen af virksomheder, der angiver, at de udnytter hele produktionskapaciteten, er faldet noget i sammenligning med i foråret. For et halvår siden angav 29 % af virksomhederne, at der var mangel på funktionærer. Denne mangel er nu stort set forsvundet. Eksportmarkedet styrkes Branchens vurdering af konjunktursituaitonen er blevet betydeligt mørkere i det sidste halvår. Der er nu her i efteråret 21 %, der mener, at konjunktursituationen er god, medens 39 % anser den for at være dårlig. De tilsvarende andele i foråret var 26, hhv. 17 %. For foråret 22 tror man dog på en lysning i situationen. Man regner med en temmelig kraftig stigning i eksportefterspørgslen. Halvdelen af virksomhederne regner med stigende ordreindgang, medens kun een af ti ser en afmatning i efterspørgslen. Man tror også på en klar opgang for hjemmemarkedet i sammenligning med indeværende halvår. Omkring 9 % regner med stigende eller uændret produktionsniveau. Beksæftigelsen ser, trods de ekspansive planer for produktionen, ikke ud til at ville stige. Visse begræsnede nedskæringer i personalet kan ventes i branchen i det kommende halvår. Ordreindgang 2 Eksport 15 1 Hjemme Orderingång 8 6 Export 4 2 Hemma Hösten 21 Ordreindgang 25 Eksport Hjemme Orderstock Konjunkturläge Ordre- Konbeholdninsituajunkturtion Efteråret 21 Ordre- Konbeholdnintiojunktursitua- Efteråret 21 7

10 Øresundsregionen Branschkonjunktur Kemisk industri Kemiske industri Byggsektor Produktionen har utvecklats bra, fram för allt på grund av en som väntat stark exportmarknad. Utvecklingen på hemmamarknaden har varit sämre, men efterfrågan ser ut att kunna vända något uppåt i början av nästa år. Exporten går bra Det ser fortfarande ljust ut för den kemiska industrin i Skåne. Konjunkturen utvecklades i våras helt enligt förväntningarna. Exportefterfrågan steg betydligt, medan däremot hemmamarknaden stagnerade. De producerade volymerna ökade kraftigt jämfört med föregående halvår. Tre företag av fem ökade produktionen, medan endast ett av tio drog ned på nivån. Detta mönster ser ut att i hög grad bestå även under innevarande höst. Exportmarknaden fortsätter att expandera, medan hemmamarknaden förblir tämligen oförändrad. Orderböckerna hos företagen fylls på, men trots detta uttrycker fortfarande en tredjedel av företagen missnöje med orderstocken. En fjärdedel anser att färdigvarulagren är alltför stora. Kapacitetsutnyttjandet i branschen är oförändrat sedan i våras. 26 % av företagen anger att de kör för fullt. Viss återhämtning på hemmamarknaden På grund av den stagnerande orderingången från hemmamarknaden har dock omdömet om den rådande konjunkturen förändrats något i negativ riktning sedan i våras. Fram för allt beror det på att antalet företag som anger att konjunkturen är bra har minskat, från 27 till 7 %. Man tror dock att läget kommer att ljusna under början av nästa år. Denna bedömning gör netto 22 %. På efterfrågesidan tar sig detta uttryck främst i att hemmamarknaden återhämtar sig, medan exportefterfrågan fortsätter att öka i samma takt som tidigare. 47 % av företagen räknar med ökande exportefterfrågan, medan motsvarande andel för hemmamarknaden är 24 %. Omkring hälften av företagen i branschen planerar att öka produktionsvolymen. Sysselsättningen i branschen ser inte ut att förändras i någon större utsträckning. Antalet anställda spås ligga kvar på ungefär oförändrad nivå. Företagen har inga svårigheter att rekrytera yrkesutbildad personal. Orderingång Efter den gode udvikling i foråret er konjunkturen afmattet for kemivirksomhederne i efteråret. I foråret 22 regner man dog med en forstærkning af efterspørgslen, især fra eksportmarkedet. Stigende produktion Konjunkturne for kemiindustrien var i foråret stadig særdeles god. Ordreindgangen steg ganske vist noget mindre end ventet, men produktionen steg alligevel stærkt, helt i overensstemmelse med tidligere bedømmelser af virksomhederne. 58 % af virksomhederne i branchen øgede produktionen i det første halvår. Udviklingen på eksportsiden var betydeligt stærkere end hjemmemarkedet. I efteråret regner man dog med en kraftig opbremsning i konjunkturudviklingen. Efterspørgslen vil i henhold til de nuværende bedømmelser ligge stort set på samme niveau som i foråret. Ordrebeholdningerne har holdt sig på et relativt uændret niveau i det sidste halvår. Størrelsen af dem i forhold til produktionsniveauet bedømmes dog som værende noget mindre tilfredsstillende end for et halvår siden. Bedømmelsen af færdigvarelagrene er ikke ændret i nogen større grad. Kapacitetsudnyttelsen er steget. 43 % af branchen angiver, at de kører for fuld kraft. Andelen af de virksomheder, der oplever mangel på personale, er faldet for funktionærer er manglen nærmest ikke-eksisterende. Dårligere konjunktursituation i efteråret Bedømmelsen af konjunktursituationen har undergået en reel forværring siden i foråret. Dengang mente netto 6 %, at konjunktursituationen var god. Nu her i efteråret er dette tal faldet til 2 %. I det kommende forår regner man kun med relativt begrænsede forbedringer. Mere end en fjerdedel tror på en forbedret konjunktur, medens 53 % regner med uændret konjunktur. Stigningen i ordreindgangen ventes i første omgang at komme fra eksportmarkedet, medens hjemmemarkedet kun bedres marginalt. Næsten halvdelen af virksomhederne planlægger med henblik på øget produktionsvolumen, medens 26 % regner med nedgang. Beskæftigelsen i branchen, der har været svagt vigende i den senere tid, ser ud til stort set at forblive uændret i det kommende halvår. Ordreindgang Konjunkturen inom byggsektorn försvagas nu snabbt. Under hösten sjunker orderingången och nästa halvår väntas både byggande och antal anställda minska kraftigt. Läget är mörkast för bygg- och anläggningsverksamhet. Byggkonjunkturen försvagas snabbt Den långvariga starka byggkonjunkturen på den svenska sidan av sundet ser nu ut att vara över för den här gången. Redan i våras hade hettan i högkonjunkturen avtagit en hel del. Byggföretagen var då också inställda på att avmattningen skulle fortsätta och bli mer märkbar efter sommaren i år. Företagen har dessvärre blivit sannspådda. Konjunkturindex för byggbranschen som teoretiskt - kan variera mellan 1 och +1 står under hösten 3, vilket är en kraftig försvagning från index +33 i våras och +61 förra hösten. Det betyder samtidigt att högkonjunkturen nu övergått i normalkonjunktur. Utfallet för första halvåret med en fortsatt relativ stark ökning av byggandet blev dock bättre än företagen trodde tidigt i våras. Orderingången däremot steg endast svagt och mindre än beräknat. Efterfrågedämpningen har sedan fortsatt in på andra halvåret då den samlade orderingången sjunker måttligt för första gången på mycket länge. Det innebär att även uppgången i aktiviteten dämpas till en måttlig ökning av byggvolymen under andra halvåret. Sysselsättningen inom byggsektorn har också fortsatt att öka sedan i våras, men nu i en måttligare takt. Resursutnyttjandet i företagen är fortsatt högt, men bedömningen av orderstockarna har försämrats betydligt. Nu är vartannat företag missnöjt med sina orderböcker jämfört med bara vart fjärde i våras. Samtidigt har den tidigare utbredda bristen på arbetskraft nästan helt försvunnit. Konjunkturen och orderläget är klart svagast för själva bygg- och anläggningsverksamheten. Till våren kan en ytterligare försämring förutses för byggsektorn. Konjunkturen försvagas påtagligt. Samtidigt beräknar företagen att orderingången fortsätter att sjunka och att byggandet minskar kraftigt på bred front. Företagens personalplaner inför våren pekar brant nedåt. Byggande och sysselsättning Export Hemma Ordrebeholdninjunktur- Konsituation Orderstock Konjunkturläge Hösten 21 2 Eksport Hjemme Orderstocjunkturläge Efteråret Byggande 2 1 Anställda Hösten 21 8

11 Øresundsregionen Branschkonjunktur Byggevirksomhed IT-verksamhet Informationsteknologi IT-virksomhed Byggeriet steg markant også i foråret. Stigningstakten i ordreindgangen var dog relativt lav. Her i efteråret regner man med fortsat stærk byggekonjunktur, men til foråret kan konjunkturen gå ind i en roligere fase. Byggeri og ansatte Stigende omsætning Byggekonjunkturen, der vendte opad i 1999, er fortsat i meget stærk udvikling i Hovedstadsregionen. Stigningstakten i ordreindgangen blev ganske vist afdæmpet i foråret, men her i efteråret regner man atter med, at ordreindgangen stiger stærkt. Omsætningen er fortsat steget i god takt. Henved halvdelen af virksomhederne i branchen rapporterede stigende omsætning i foråret, medens een virksomhed ud af fire udviste lavere omsætning. Byggeriet steg fortsat reelt i efteråret. Det høje byggeniveau har dog medført, at ordresituationen i efteråret bedømmes som værende noget mere negativ end i foråret. 3 % mener, at ordrebeholdningen er forholdsvis stor. Branchens produktionskapacitet er øget. Udnyttelsen af produktionsressourcerne er, trods øget aktivitet, aftaget noget. 12 % af virksomhederne angiver, at kapacitetsudnyttelsen er forholdsvis stor. Et halvår tidligere var andelen dobbelt så stor. Udbuddet af personale er fortsat særdeles godt. Uændret konjunktursituation Bedømmelsen af konjunktursituationen er samlet ret uændret i sammenligning med i foråret, selvom den andel, der angiver højkonjunktur, er reduceret. En trediedel mener, at der i efteråret 21 hersker en god byggekonjunktur, medens omkring 6 % mener, at konjunkturen er normal. Hovedparten af byggevirksomhederne regner desuden med relativt uændret konjunktursituation i foråret. Omsætningen i branchen ser ud til at ligge fast på stort set det samme niveau som i efteråret. Beskæftigelsen i branchen, der steg stærkt i efteråret sidste år og frem til i foråret, vil efter bedømmelserne i efteråret snarest aftage noget i det kommende halvår. De virksomheder, der regner med at øge personalet, er noget færre end dem, der har planer om nedskæringer af personalet. Industridelen av IT-sektorn har hittills under året gått bättre än konsultbranschen, men inför våren 22 så är optimismen störst bland konsulterna. Man räknar med kraftigt ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. Överraskande bra vår för industrin Utvecklingen för IT-branschen har under våren 21 varit mycket olikartad för industridelen respektive datakonsulterna. Inom IT-industrin har produktionen även under våren kunnat höjas avsevärt, fram för allt på grund av en mycket stark efterfrågan från hemmamarknaden. På exportsidan har det gått sämre dock klart över förväntan. Datakonsulterna har haft betydligt större problem och omsättningen minskade något under våren jämfört med föregående halvår. Under hösten ser den starka uppgången för industrin ut att brytas. Orderingången minskar, men man räknar trots detta med att produktionen ska kunna vidmakthållas på samma nivå som i våras. Konsulterna räknar med en viss återhämtning 4 % av företagen anger stigande omsättning. Stark återhämtning för konsulterna Orderläget för IT-industrin är otillfredsställande två tredjedelar av företagen anger att orderstocken är för liten. Färdigvarulagren bedöms som för stora av många företag och kapacitetsutnyttjandet inom branschen är lågt. Sysselsättningen i IT-branschen som helhet har varit ganska oförändrad det senaste halvåret. Konsulterna har för att förbättra sin dåliga lönsamhet dragit ned på personalen, medan industrin har nyanställt i begränsad omfattning. Inga större sysselsättningsförändringar väntas under det närmaste halvåret. Bedömningen av konjunkturläget har mörknat avsevärt under det senaste halvåret. Missnöjet är störst bland industriföretagen, som också har lägst ställda förhoppningar om en snabb vändning uppåt. En viss produktionsökning hoppas man dock på, trots svag utveckling av marknaden. Bland konsulterna är det däremot hela 62 % som tror på en ökning av omsättningen under början av nästa år, medan andelen som räknar med försämringar är försumbar. Aktivitet och sysselsättning Afmatninen i efterspørgslen er fortsat siden i foråret. Faktureringen viser en pæn stigning, men i klart lavere takt end tidligere og end ventet. Beskæftigelsen er uændret. Afmatningen tiltager til foråret. Ny skuffelse for IT-sektoren IT-virksomheden i Københavnsområdet i hovedsagen bestående af EDB-konsulenterne i servicesektoren og dele af elektronikindustrien er blevet ramt af et nyt tilbageslag. Allerede i foråret blev virksomhederne overraskede af en afmatning i efterspørgslen, samtidig med at konjunkturen blev afkølet fra et tidligere meget højt niveau. Den optimisme, der blev udvist for efteråret i år, viste sig desværre påny at være ubegrundet. Udviklingen i efterspørgslen har ikke kunnet leve op til virksomhedernes højt ansatte forventninger, og konkunkturvurderingerne er blevet yderligere kraftigt forværret siden i foråret. Konjunkturindeks for den samlede IT-virksomhed i regionen, der teoretisk kan variere mellem 1 og +1, står i efteråret i 19, hvilket er et hurtigt fald fra forårets indeks på +16. Positionen for branchen på konjunkturkurven er faldet til et niveau, der er noget ringere end normalkonjunktur. I sidste efterårs højkonjunktur stod konjunkturindeks i +37. Resultatet for det første halvår blev klart lavere end ventet. Omsætningen udviste ganske vist en pæn stigning, men stigningstakten var kun halvt så stærk som beregnet. Også i andet halvår steg faktureringen ganske stærkt, men i fortsat noget aftagende takt, og først og fremmest nåede man ikke de resultater, virksomhederne har været vant til i de rigtig gode år. Afmatningen har medført, at beskæftigelsen er stagneret. Siden i foråret har antallet af ansatte ligget på et uændret nvieau. Dette kan sammenlignes med de stærkt opadrettede personaleplaner fra i foråret, da 56 % af virksomhederne havde til hensigt at nyansætte frem til efteråret. Virksomhederne ser ud til at gå et dystert forår i møde. Man regner med, at efterspørgslen vil blive yderligere afmattet, og at faktureringen kun stiger yderst moderat i det næste halvår; 37 % tror på en stigning, medens 25 % frygter, at aktiviteten vil skrumpe ind. Antallet af ansatte holdes på et næsten uændret niveau til foråret. Aktivitet og ansatte 2 Byggeri Ansatte Ordre- Konbeholdninsituajunkturtion Ordre- Konbeholdninsituajunkturtion Efteråret Aktivitet Anställda Hösten 21 Orderstock IT industri 25 Aktivitet Ansatte Orderstocjunkturläge -2 Efteråret 21 Ordrebeholdning IT industri 9

12 Øresundsregionen Branschkonjunktur Detaljhandel Detailhandel Bilhandel Normalkonjunkturen från i våras består. Planenligt ökar försäljningen kraftigt under hösten. Sysselsättningen fortsätter dock att minska svagt, men företagen är inställda på en något bättre konjunktur till våren. Stabilisering i normalkonjunktur Detaljhandelskonjunkturen i Skåne har mattats av en hel del sedan i fjol då högkonjunkturen var stark. I våras hade läget inom detaljhandeln (exklusive livsmedel och bilhandel) övergått i ett tillstånd som kunde karakteriseras som normalkonjunktur. Den prognos företagen lämnade i våras inför hösten präglades av en försiktig optimism som tydde på en stabilisering av konjunkturen. I stort har förväntningarna infriats. Konjunkturindex för branschen, som kan variera mellan 1 och +1, står under hösten i +8, vilket är i stort sett oförändrat från vårens index på +11. Det innebär alltså fortfarande normalkonjunktur. På andra sidan av sundet är dämpningen för detaljhandeln något större. I Hovedstadsregionen har konjunkturindex för detaljhandeln sjunkit det senaste halvåret från +13 till 1. Efter det att uppgången i försäljningen tagit en paus under våren i år efter den synnerligen snabba expansionen under andra halvåret i fjol har försäljningen, planenligt åter tagit ny fart. Under det, av säsongmässiga skäl, starkare andra halvåret ökar försäljningsvolymen kraftigt. Ca 7 % av handeln redovisar ökad försäljningsvolym under andra halvåret i år mot endast 9 % som upplever en nedgång. Sedan i våras har det skett en svag minskning av antalet anställda inom detaljhandeln och av något mindre omfattning än planerat, 18 % av detaljisterna har minskat sin personal mot 4 % som redovisar en ökning. Det har bidragit till att lönsamheten är nästan lika bra som i våras, endast 16 % av företagen anser att lönsamheten är dålig mot tidigare 11 %. Endast 3% av företagen har brist på personal. Förväntningarna inför våren präglas av att optimisterna om konjunkturen är fler än pessimisterna. Bilden är dock splittrad. Ena halvan av branschen ser inga hinder för expansion medan 43 % anger efterfrågeläget som hinder. En stabil utveckling är att räkna med. Konjunkturen er fortsat nedadgående, men der hersker stadig normalkonjunktur. Tendensen i den stærke salgsstigning er blevet brudt andet halvår påregnes at være uændret i sammenligning med første halvår. Bedre lønsomhed trods afmatning Konjunkturen fortsætter nedad. Siden forrige efterår er konjunkturen for detailhandlen i Københavnsområdet dels gået fra lige under højkonjunktur til en god normalkonjunktur i foråret til normalkonjunktur nu her i efteråret. I november angav knap en trediedel af virksomhederne, at situationen var god, hhv. dårlig. Forventningerne i foråret til salget i første halvår i år viste sig at holde stik. Salget steg særlig stærkt 3 femtedele angav en stigning i salget mod knap en femtedel, der angav et fald. I prognosen for andet halvår i år ser man derimod, at nedgangen er kommet overraskende. I foråret spåede man, at salget fortsat ville stige særlig stærkt, 62 % spåede en stigning, mod 6 %, der forudsagde et fald. Godt halvvejs gennem andet halvår tror man nu i stedet på et uændret salg i sammenligning med det første halvår. Også for antallet af ansatte er situationen blevet mørkere siden i foråret. En tidligere ventet stærk stigning ser i stedet ud til at blive en meget svag stigning. Derimod angiver en trediedel af virksomhederne stadig, at de har mangel på arbejdskraft, hvilket dog er en svag nedgang siden i foråret. Trods afmatningen oplever virksomhederne en svag forbedring af lønsomheden, 32 % angiver en forbedring i sammenligning med 2 %, der angiver en forværring. Konjunkturen er fortsat den samme salget stiger Branchen ser ikke ud til at kunne nå at vende opad til næste halvår. Konjunkturen ser ud til at være uændret frem til maj næste år. I forhold til hele den næste halvårsperiode spås derimod salget igen at tage til og stige stærkt, skønt andet halvår i reglen er stærkere som følge af sæsonmæssige virkninger som f.eks. julehandlen. Antallet af ansatte ser ud til at falde svagt. Den ventede stigning i salget og nedskæring af personalet bevirker, at der spås en moderat stigning i lønsomheden til foråret. Konjunkturläget för bilhandeln försämrades redan förra hösten och läget är fortfarande nattsvart. Försäljningen sjunker och lönsamheten försämras allt mer. Ingen ljusning kan ännu skönjas. Sysselsättningen i branschen fortsätter att minska. Försäljningen rasar Konjunkturen för bilhandeln i Skåne försämrades kraftigt redan förra hösten. Den fortsatta utvecklingen under våren har blivit precis så ogynnsam som man redan tidigare befarade. Tre fjärdedelar av företagen rapporterar minskande försäljningsvolym jämfört med föregående halvår, medan endast en mycket liten andel redovisar ökningar av omsättningen. Försvagningen fortsätter, enligt de bedömningar som nu görs i branschen, även under innevarande höst. 43 % av företagen räknar med att försäljningsvolymen kommer att minska. Som ett resultat av detta räknar man också med fortsatta minskningar av personalen. Lönsamheten har blivit kraftigt lidande på grund av av konjunkturförsvagningen. Närmare två tredjedelar av branschen anser att det råder dålig lönsamhet under hösten, medan inget enda företag har rapporterat god lönsamhet. Kraftig lågkonjunktur Omdömet om den rådande branschkonjunkturen har förändrats ytterligare, mot ökad pessimism, från den redan tidigare mycket låga nivån. Konjunkturindex för branschen är nu 59, vilket kan förstås som en mycket kraftig lågkonjunktur. Man kan för närvarande inte heller se några egentliga tecken till ljusning. En tredjedel av företagen i branschen räknar tvärtom med att konjunkturen ännu inte nått sitt bottenläge och spår ytterligare försvagning under våren, medan endast 5% tror på en förbättrad konjunktur under kommande halvår. 43 % räknar med minskande försäljningsvolym under våren, medan flertalet av de övriga företagen tror på oförändrad nivå. Lönsamheten ser ut att sjunka ytterligare något denna bedömning gör 22 % av företagen även om flertalet räknar med att den kommer att förbli oförändrad. Sysselsättningen i branschen försämras också den. Drygt en fjärdedel räknar med att dra ned på personalen under första halvåret 21. Försäljn.vol o anställda Salgsoms. og ansatte Konjunktursituation Försäljn.vol o anställda Hösten 21 5 Ansatte Lönsamhet Konjunkturläge Lönsamhet 4 Försäljningsvolym Anställda Salgs- 2 omsæt- ning 15 1 Lønsomhesituajunkturtion Efteråret Konjunkturläge 3 25 Försälj- 2 nings- volym Anställda Hösten 21 1

13 Øresundsregionen Branschkonjunktur Salgsoms og ansatte Handel med motorkøretøjer Både salget og beskæftigelsen er kraftigt reduceret. Konjunkturen vurderes at ville blive yderligere svækket frem til foråret. Situationen for bilhandlen er blevet yderligere kraftigt forværret siden i foråret. Salget falder fortsat kraftigt Handlen med motorkøretøjer i København fortsætter stadig den nedadgående tendens. Siden i foråret er branchen havnet yderligere et stykke ned på konjunkturkurven. Konjunkturindeks for bilhandlen i København, der kan variere mellem 1 og +1, står i efteråret i 54, hvilket indikerer en dyb lavkonjunktur. Efter en hurtig forværring i Skåne i det sidste år er situationen for branchen der nu næsten lige så dyster som i Danmark. Det resultat, der blev redegjort for i efterårets rundspørge, er det hidtil dårligste for den hårdt prøvede bilhandel. F.eks. lønsomheden er nu endnu mere presset end tidligere. Efter det store tab i salget af biler i foråret accelerer nedgangen i salget i andet halvår i år, hvor hen ved 7 % af bilhandlerne udviser negative salgstal, mod 16 %, der oplever øget salg. Det er næsten dobbelt så svage tal, som virksomhedernes prognoser pegede på i foråret. Dette har tvunget virksomhederne til at skære yderligere ned på personalet, og det i udstrakt grad. Siden i foråret har over hver anden bilhandler nedskåret personalet. Ingen har nyansat. Ingen virksomhed har mangel på noget personale. Trods nedskæringerne er lønsomheden blevet presset til det laveste niveau sandsynligvis hele vejen op gennem 199 erne. Næsten 6 % af virksomhederne opgiver nu, at lønsomheden er dårlig, mod 6 %, der mener, at den er god. Tilsvarende tal for et halvår siden var 47, hhv. 2 %. Desværre ser situationen for bilhandlen ud til at ville blive yderligere forværret frem til næste sommer. Virksomhederne frygter, at konjunkturen er yderligere svækket til foråret. Samtidig peger personaleplanerne på en ny reel reduktion i antallet af ansatte. Det positive består i, at forventningerne for næste halvår peger på et uændret salg af personbiler. En fjerdedel af branchen regner med øget, hhv. reduceret omsætning. Ansatte Efteråret 21 Fakturering o anställda 5 4 Fakturering Anställda Konsultföretagen fortsätter att öka omsättningen under året. Branschens största problem är lönsamheten, som ännu inte nått upp till en tillfredsställande nivå. Inför våren finns stark tro på fortsatt expansion av verksamheten. Omsättningen ökar De goda tiderna för konsultbranschen i Skåne fortsatte även under våren 21. Omsättningen steg inte lika mycket som man tidigare förväntat, men 56 % av företagen redovisade ökad omsättning jämfört med föregående halvår, medan drygt en tredjedel rapporterade minskningar. Enligt nuvarande bedömningar så ökar farten under hösten, då nio företag av tio tror på ökad eller oförändrad omsättning. Sysselsättningen i branschen, som tidigare visade vissa tecken till att stagnera, uppvisar under hösten åter en klar ökning. 85 % av företagen räknar med ökande eller oförändrat antal anställda. Dålig lönsamhet Det främsta problemet för branschen är lönsamheten. Den har länge ansetts ligga på en otillfredsställande nivå och läget har snarast försämrats något sedan i våras. Då räknade man med klara förbättringar i detta avseende, men så tycks inte ha blivit fallet. Två företag av fem anser lönsamheten dålig, medan endast 15 % bedömer lönsamhetsläget som bra. Branschens konjunkturläge bedöms under hösten som normalt av mer än två tredjedelar av företagen, medan ett företag av fem anser det dåligt. Inför våren finns klara förhoppningar om att läget skall förbättras. En stor andel av branschen räknar med stigande omsättning närmare bestämt 69 %. Det har länge rått optimism bland företagen om att lönsamheten i branschen skall förbättras. Denna optimism finns fortfarande kvar, även om den hittills har kommit på skam. 45 % av företagen räknar med lönsamhetsförbättringar, medan nästan lika många tror att den kommer att ligga kvar på oförändrad nivå. Sysselsättningen i branschen ser ut att stiga ytterligare och mer än en tredjedel planerar för en ökning av personalstyrkan. Rekryteringsproblemen anses ha minskat något på senare tid. Det är nu 22 % som anger brist på branschkompetent personal Hösten 21 Salgsoms. og ansatte Uppdragsverksamhet Konjunkturläge Lönsamhet Salgsomsætning Lønsomhejunktursituation Forretningsservice (opgaver) Konjunktursituationen er noget forværret, men er dog ganske normal. Trods forværringen stiger omsætningen og antallet af ansatte stadig stærkt. Lønsomheden er noget forværret, men er stadig god. Gode tider for konsulenter Konjunktursituationen for ordrevirksomheden er gået fra et konjunkturindeks på +24 til +15 (indekset kan variere mellem 1 og +1), hvor +15 tangerer den øvre grænse for, hvad der kaldes normalkonjunktur. Omsætningen udviklede sig derimod særdeles godt. Første halvår i år viste sig at stige særlig stærkt i sammenligning med andet halvår af 2, hvilket stemte godt overens med, hvad man troede i foråret. I indeværende halvår ser omsætningen ud til at stige endnu mere og overstiger dermed prognosen i nogen grad. Ser man på antallet af ansatte siden i maj, er det steget meget stærkt, 6 % af virksomhederne angav, at antallet var steget, mod 22 %, der angav en reduktion. Alligevel nåede man ikke op på prognosen fra foråret. Manglen på branchekompetent personale er alligevel faldet. I foråret angav 77 %, at de havde mangel på branchekompetent personale, og den tilsvarende andel i den nuværende situation er 49 %. Dette er stadig et meget højt niveau. Den andel, der har mangel på andet personale, har derimod været stabil på knap 2 % i de seneste halvårsperioder. Trods den øgede omsætning er lønsomheden forværret noget siden i foråret, hvilket delvis kan skyldes, at også personalet er øget, men selv efter forværringen er 3 fjerdedele af virksomhederne tilfredse med lønsomhedsniveauet. Lyse prognoser for foråret Konjunkturen spås at ville vende svagt opad igen frem til i maj 23 % venter en stigning, medens 12 % tror på et fald. Omsætningsprognosen for næste halvår peger på en meget stærk stigning, 57 % venter en stigning, medens kun 1 % spår en nedgang. Antallet af ansatte ventes også fortsat at ville stige meget stærkt godt halvdelen regner med en stigning frem til i maj, medens 16 % venter et fald. Trods det øgede personale ser lønsomheden ud til at ville stige meget stærkt godt halvdelen tror på en forbedring, mod blot 3 %, der tror på en forværring. Ansatte situa- tion Lønsomhed Salgsomsætning Konjunktur- Efteråret 21 11

14 Øresundsregionen Branschkonjunktur Anställda Åkerier Transportvolymen var under våren nästan oförändradt jämfört med förra hösten. Man räknar med en bra utveckling under hösten, men bedömningarna inför våren 22 är försiktiga. Lönsamheten är fortsatt otillfredsställande. Avmattning under våren Efter det att transportvolymerna i Skåne ökat kontinuerligt under ett antal år, så blev det i våras en klar avmattning i expansionstakten. Volymen ökade bara svagt från andra halvåret 2 till första halvåret i år. Detta var i stort sett i enlighet med de bedömningar som gjordes redan i våras. Uppfattningen är dock, att transportvolymerna återigen expanderar under innevarande höst. 33 % av åkerierna gör denna bedömning, medan mindre än ett företag av tio räknar med minskande volym. Bristande lönsamhet Åkerierna har under en längre tid haft problem med lönsamheten. Missnöjet är under hösten fortfarande ganska stort i branschen. Läget har sedan i våras visat tendens att försämras ytterligare. Två företag av fem anger dålig lönsamhet, medan endast 7 % av företagen anser att lönsamheten är Transp.vol o anställda Konjunktursituation Hösten 21 bra. Mer än hälften, närmare bestämt 6 %, tror på oförändrad situation under kommande halvår, men antalet företag som räknar med en ytterligare försämring är något större än det som tror på förbättrad lönsamhet. Bedömningen av konjunkturläget för branschen har blivit något mörkare sedan i våras, även om flertalet företag anser att det råder normalkonjunktur. Det finns också en viss pessimism angående den fortsatta utvecklingen. 29 % av åkerierna räknar med sämre konjunktur under våren 22, medan ett företag av tio tror på en ljusning. Transportvolymen förväntas återigen stagnera och under första halvåret nästa år ligga på samma nivå som under innevarande höst. Sysselsättningen i branschen har, med något kortare avbrott, varit stigande under flera år. Kommande halvår ser sysselsättningen inte ut att förändras i någon större omfattning. Flertalet företag räknar med oförändrad personalstyrka. Konjunkturen for vognmandsforretningerne er svag her i efteråret efter en afmatning i andet halvår i fjor. Svækkelsen ventes at fortsætte til foråret med faldende omsætning og omfattende personalenedskæringer i virksomhederne. Vejtransporterne for nedadgående Den tidligere stærkt opadgående tendens for vognmandsforretningerne i Hovedstadsregionen ser nu ud til definitivt at være brudt. Transportvolumet stiger betydeligt svagere end tidligere, beskæftigelsen stagnerer, og konjunkturen svækkes fortsat. Desuden er prognosen for det næste halvår klart nedadrettet. Konjunkturindeks for vognmandsforretningerne, der kan variere mellem 1 og +1, står her i efteråret i 22, hvilket er en svækkelse i forhold til andet halvår i fjor, fra indeks 11 i foråret og tidligere +13 i efteråret sidste år. Det er en afmatning i den generelle konjunktur i Danmark, der nu slår igennem i vognmandserhvervet. Transporterne steg fortsat stærkt i første halvår i år, omend i aftagende takt. Forventningerne stod også højt for efteråret. Udviklingen er dog blevet en klar skuffelse. Opgangen er ganske vist fortsat efter sommeren, men i en betydeligt roligere takt end tidligere. For 45 % af vognmandsforretningerne påregnes transporterne at ville stige i andet halvår i år, medens 27 % udviser en nedgang langt under prognosen. Prognosen over udviklingen i beskæftigelsen i virksomhederne har derimod slået helt til. Siden i foråret er antallet af ansatte i branchen helt uændret. Andelen af virksomheder, der nu opgiver, at lønsomheden er dårlig, 42 %, er næsten dobbelt så høj som andelen med god lønsomhed. Trods afdæmpningen har 31 % af virksomhederne mangel på chauffører, og 1 % mangler anden arbejdskraft. Den nærmeste fremtid ser dyster ud for vognmandsforretningerne. Både omsætningen og antallet af ansatte forventes at blive reduceret. I første halvår af 22 regner 43 % af virksomhederne med faldende transportvolumen mod blot 22 %, der påregner en stigning. Dette medfører, at 55 % af virksomhederne har planer om at ville nedskære personalet til foråret; næppe nogen tænker på at nyrekruttere. Transp.oms. og ansatte Transportvolym Konjunkturläge Lönsamhet Vognmandsforretninger Transportomsætning Ansatte Lønsomhejunktursituation Efteråret 21 Investeringar Skåne Industriinvesteringar för Skåne län Värden i miljoner kronor, löpande priser, enligt SCB:s investeringsenkät i oktober prognos Byggnader Maskiner Byggnader Maskiner Byggnader Maskiner Livsmedelsindustri Massa-, pappersindustri, grafisk industri Kemisk industri Verkstadsindustri därav metallvaruindustri maskinindustri el- och optikindustri transportmedelsindustri Övrig industri Industrin totalt Investeringar Volymutveckling, Index 199 = 1 Skåne Riket Prognos

15 Öresundsregionen Integrationsprocessen Integration går fortfarande långsamt I höstens undersökning har vi ställt ett antal frågor om integrationen i Öresundsregionen till de knappt 1 medverkande företagen. Frågorna är de samma som ställdes för ett år sedan. Bilden av integrationen är i sin helhet stabil. Någon större förändring i aktiviteterna på respektive andra sidan sundet kan inte märkas. Integrationsprocessen går alltså mycket långsamt. Intressant att notera är ändå att det är de skånska företagen som i nuläget är mest etablerade på den andra sidan sundet medan de danska företagen har de mest expansiva planerna på att utöka verksamheten i det andra landet. I efterårets undersøgelse har vi stillet en række spørgsmål om integrationen i Øresundsregionen til de knap 1. medvirkende virksomheder. Spørgsmålene er de samme, der blev stillet for et år siden. Billedet af integrationen er i sin helhed stabilt. Nogen større ændring i aktiviteterne på den respektive anden side sundet mærkes ikke. Integrationsprocessen går altså meget langsomt. Interessant er det alligevel at notere, at det er de skånska virksomheder, der i den nuværende situation er mest etableret på den anden side sundet, medens de danske virksomheder har de mest ekspansive planer om at øge virksomheden i det andet land. Alla branscher/alle brancher Hösten 21 Hösten 2 Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Bedriver företaget verksamhet i Hovedstadsregionen? Driver Deres virksomhed forretning i Skåne? Har företaget planer på att utöka verksamheten på andra sidan sundet genom t.ex. nyinvesteringar? Har De planer om at ekspandere på den anden side af sundet? % 1 2% 2%< % 1 2% 2%< Hur stor andel av företagets export går till Danmark, i procent av den totala försäljningen? Hvor stor andel af eksporten går til Sverige? Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Har ni under det senaste året annonserat om eller marknadsfört företagets produkter/tjänster i danska media? Har De annonceret eller markedsført virksomhedens produkter/ydelser i svenske medier i det seneste år? Har ni för avsikt att göra detta under det närmaste halvåret? Har De tænkt at gøre det indenfor de næste 6 måneder? % 1 2% 2%< % 1 2% 2%< Hur stor andel av företagets personal är bosatt på den danska sidan av sundet? Hvor stor en andel af virksomhedens personale er bosat i Sverige? Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Har ni för avsikt att under det närmaste halvåret försöka rekrytera personal från den danska sidan av sundet? Har De tænkt på at søge personale i Skåne indenfor de næste 6 måneder? Har omfattningen av kontakterna med Danmark förändrats i er bransch under senaste året? Har Deres kontakter til Sverige ændret sig i Deres branche i omfang i det seneste år? Ökning Minskning Ökning Minskning Stor Viss Viss Stor Stor Viss Viss Stor Vid ja Hvis Ja

16 Det Dagens Industri är i Sverige är Dagbladet Børsen väster om Öresundsbron, bortsett från, att Dagbladet Børsen ligger mitt i Öresundsregionen! Prenumerera på Dagbladet Børsen om du vill följa med i utvecklingen av det nya marknadsområdet. På de flesta platser i Sydsverige får du Dagbladet Børsen levererad på utgivningsdagen samt 24 timmars exklusiv tillgång till internetsidan Børsen Online. Kontakta vår abonnemangsavdelning på telefon eller beställ en prenumeration direkt på Annonsera i Dagbladet Børsen om du har ett budskap till den nya marknadens beslutsfattare. Kontakta Lars Nordberg, AnnonsService i Stockholm på telefon eller vår annonsavdelning på telefon eller se dokumentation på

Vad händer med integrationen? Tålmodighed integrationen kommer. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

Vad händer med integrationen? Tålmodighed integrationen kommer. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Nr 7 maj 21 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt _ 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri / Levnedsmiddelsindustri

Läs mer

Fornyet fart i Øresundsregionen. Förnyad fart i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

Fornyet fart i Øresundsregionen. Förnyad fart i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Nr 9 september 22 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt _ 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri

Läs mer

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden www.oresundsbarometern.scb.se Nr november 28 ØRESUNDS- BAROMETERN I fokus: Arbetsmarknaden In n e h å l l Konjunkturen 1 Bransch- och näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri

Läs mer

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden www.oresundsbarometern.scb.se Nr november 28 ØRESUNDS- BAROMETERN I fokus: Arbetsmarknaden In n e h å l l Konjunkturen 1 Bransch- och näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri

Läs mer

Fortsat gang i Øresundsregionen. Fortsatt drag i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

Fortsat gang i Øresundsregionen. Fortsatt drag i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Nr 6 november 2 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i al 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri /

Läs mer

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur www.oresundsbarometern.scb.se Nr 14 november 27 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Infrastruktur In n e h å l l Konjunkturen 1 Tema Infrastruktur 2 Bransch- och näringslivskonjunkturen 4 Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur www.oresundsbarometern.scb.se Nr 14 november 27 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Infrastruktur In n e h å l l Konjunkturen 1 Tema Infrastruktur 2 Bransch- och näringslivskonjunkturen 4 Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark Nr 12 november 2 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Det nya Danmark INNEHÅLL Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt 4 Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri

Läs mer

Drag i Öresundsregionen. Nyt samarbejde over sundet. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

Drag i Öresundsregionen. Nyt samarbejde over sundet. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Sammanfattning Öresundsregionen 1 Skåne 3 Sammanfattning 3 Tillverkningsindustri totalt 3 Livsmedelsindustri 4 Kemisk industri 4 Verkstadsindustri 4 Maskinindustri Elindustri Industri för möbler, leksaker,

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN

Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN Nr 11 oktober ØRESUNDS- BAROMETERN Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 22 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6 Trävaruindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 28 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Min Max Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 27 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Min Max Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Våren 2 n innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Tillverkningsindustri, totalt...6 Transportmedelsindustri samt Maskinindustri...7 Kemisk industri samt Metallvaruindustri...8

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

HÖSTEN 2007 VÅREN 2008

HÖSTEN 2007 VÅREN 2008 HÖSTEN 27 VÅREN 28 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometer för Västra Götaland

Konjunkturbarometer för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Våren 214 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkningsindustri, totalt... 4 Transportmedelsindustri... 5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Hösten 212 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri... 5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Norrlandsfondens Konjunkturbarometer

Norrlandsfondens Konjunkturbarometer HÖSTEN 215 Norrlandsfondens Konjunkturbarometer HÖST 215 PROGNOS VÅREN 216 Topplån för sedan 1961 Förord... 3 Sammanfattning... 4 Branschanalyser Industri... 6 Massa- och pappersindustri... 7 Verkstadsindustri...

Läs mer

Norrlandsfondens Konjunkturbarometer

Norrlandsfondens Konjunkturbarometer HÖSTEN 214 Norrlandsfondens Konjunkturbarometer HÖST 214 PROGNOS VÅREN 2 Topplån för företag sedan 1961 Förord........................................................................................................

Läs mer

Norrlandsfondens Konjunkturbarometer

Norrlandsfondens Konjunkturbarometer PROGNOS VÅREN 2 HÖSTEN 212 Norrlandsfondens Konjunkturbarometer HÖST 212 Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa-_och_pappersindustri 5 Verkstadsindustri

Läs mer

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Hösten 214 n innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Tillverkningsindustri, totalt...6 Transportmedelsindustri samt Maskinindustri...7 Kemisk industri samt Metallvaruindustri...8

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 stockholms län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 UPPSALA LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern för hösten 2012 Småföretagsbarometern Södermanland, höst 2012 2012-11-27 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Södermanlands näringslivsstruktur...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Hösten 216 n innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Tillverkningsindustri, totalt...6 Transportmedelsindustri samt Maskinindustri...7 Kemisk industri samt Metallvaruindustri...8

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 26 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6 Trävaruindustri

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Riksbankens företagsundersökning: konjunkturen dämpas och kostnaderna stiger

Riksbankens företagsundersökning: konjunkturen dämpas och kostnaderna stiger Riksbankens företagsundersökning: konjunkturen dämpas och kostnaderna stiger KAPITEL 3 FÖRDJUPNING Sedan föregående undersökning i december har situationen bland företagen i näringslivet inte förändrats

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN HALLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN VÄSTMANLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN JÖNKÖPINGS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner 2015 03 02 PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner PMI-total föll med 1,9 indexenheter till 53,3 i februari. Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 513 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 572 Mdr SEK, varav 77 %

Läs mer

HÖSTEN Norrlandsfondens Konjunkturbarometer

HÖSTEN Norrlandsfondens Konjunkturbarometer HÖSTEN 217 HÖS T 2 16 Norrlandsfondens Konjunkturbarometer HÖ ST 2 17 S GNO PRO 8 21 N E VÅ R Förord... 3 Sammanfattning... 4 Branschanalyser Industri... 6 Massa- och pappersindustri... 7 Verkstadsindustri...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig

PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig 12 08 01 PMI steg till,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig PMI-totalt steg i juli till,6 jämfört med 48,4 i juni. Det innebär att försvagningen i den svenska industrikonjunkturen stannade

Läs mer