Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN"

Transkript

1 Nr 11 oktober ØRESUNDS- BAROMETERN

2 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt Livsmedelsindustri / Levnedsmiddelsindustri 7 Integrationsprocessen i Öresundsregionen 9 Kemisk industri 1 Verkstadsindustri / Jern og metallindustri 11 Maskinindustri 1 Elindustri / Elektronikindustri 13 Byggverksamhet / Byggevirksomhed 1 IT-verksamhet / IT-virksomhed 1 Detaljhandel / Detailhandel 1 Handel med motorfordon / Handel med motorkøretøjer 17 Konsultverksamhet / Forretningsservice 1 Åkerier / Vognmandsforretninger 19 Kulturutbytet i Øresundsregionen Intressenter SEB Ulf Ardermark, tfn + 7, Børsen Martin Christenssen, tfn , Region Christian Lindell, tfn , Svenskt Näringsliv Gustaf Lorentz + 3, Projektansvarig & kooordinator Rolf Lindroth, SEB, tfn , Produktion Statistiska centralbyrån Bo Sandén, tfn + 9 9, Greens Analyseinstitut Frederik Olesen , Fler exemplar av rapporten kan rekvireras direkt från någon av ovan -stående kontaktpersoner. En pdf-fi l för skärmvisning kan hämtas hem från www. oresundsbarometern.scb.se. På publiceras även följande information: tidigare undersökningar i pdf-format OH-bilder i pdf med resultat från barometern enkätfrågorna undersökningsmetodik en mer detaljerad redovisning av integrationen. Visste du detta om regionen? Öresundsregionen har % av befolkningen i Sverige och Danmark Öresundsregionen är nordens största arbetsmarknadsområde det finns 3, miljoner invånare inom tio mils radie från bron Arbetskraftspendlingen över bron ökar med 1 % om året Fler människor flyttar till än till något annat län i Sverige. % av inflyttarna är danskar. Regionen har 1 högskolor och universitet, 1 studenter, phd och 1 forskare 1 IT-företag 3 Life Science- företag varav 1 R&D-baserade Källa: Svenskt Näringsliv Sysselsatta i Öresundsregionen (dagbefolkning) år 3 Bransch Øresund SE Øresund DK Sverige Danmark Landbrug og fiskeri,3 1,7 1, 3, Råstof og fremstilling 1, 11, 1,3 1, Offentlige værker 1,9,,9, Bygge og anlæg,,,,1 Handel og transport 19,, 1, 1,3 Hotel og personlig service,1 9,1,, Finans,/forretn,service 3 11,9 17, 13, 13,7 Offentlig administration,9,,, Social- og sundhedsv, Undervisning,3, 7,, Uoplyst,, 1,9, I alt 1, 1, 1, 1, Summa sysselsatta ) Sverige inkl. Renovation. ) Danmark inkl.renovation. 3) Danmark inkl privat forskning. Källa: SCB, DS

3 ÖVERSIKT Det är nu elfte gången som Öresundsbarometern ges ut. Ursprungligen var avsikten att tidsbegränsa utgivningen av Barometern till en femårsperiod. Vi har dock beslutat att även framgent publicera Öresundsbarometern en gång per år. Denna gång har vår skara utökats med Svenskt Näringsliv. Vi har försökt att få publikationen mer attraktiv genom att blanda undersökningens resultatpresentation med annat statistiskt material och artiklar i Öresundsintegrationens tecken. Höstens konjunkturbarometer visar entydigt att det ekonomiska klimatet i Öresundsregionen nu är bättre än på länge. Den försiktiga optimism God fart i Öresundsregionen företagen gav uttryck för i undersökningen för ett år sedan var välgrundad. Näringslivet har tagit rejäla kliv uppåt på konjunkturkurvan sedan förra hösten på båda sidor av sundet. Mest anmärkningsvärd är den kraftiga återhämtningen på den svenska sidan. Detta betyder att konjunkturbilden nu är mer samstämmig i hela regionen än tidigare. Visar sig företagens positiva prognoser inför våren vara lika träffsäkra som för ett år sedan kan Öresundsregionen vara på god väg in i en ny högkonjunktur. Som framgår av de publicerade artiklarna är integrationssträvandena mellan Öresunds regionens två delar på god väg. Att tro att det finns automatik i en sådan utveckling är att bedra sig själv. Regionen finns visserligen alltid geografiskt på plats, men det är bara genom aktiv strävan till utjämning t ex av de båda ländernas lagstiftning på skatteområdet och skapandet av likartade arbetsmarknadsvillkor som man kan skapa ett genuint affärsintresse med utbyte av arbetskraft, varor och andra tjänster. Vissa förbättringar har skett på flera områden under det gångna året, men mycket återstår för att skapa optimala förutsättningar för en framgångsrik integrationsprocess. Ulf Ardermark Chef Malmörörelsen SEB Leif Beck Fallesen Ansvarlig chefredaktør for Dagbladet Børsen Gertrud Elisabet Bohlin Svenskt Näringsliv Hans Hanecke Region Strong development in the Öresund Region The whole Öresund Region has experienced a rapid improvement in its economic situation this fall. A recovery that was unexpectedly interrupted last year is off to a new start, giving a much greater impression of strength than the first burst of development in. Not only is it now proceeding at a greater pace, but it is based on a broader depth of commercial and industrial businesses. In several areas the improvement verges on the dramatic. The burgeoning economic growth has only affected employment to a limited extent as yet. However, as the recovery gains in maturity, employment in is expected to rise to much higher levels. Several business sectors already have plans underway to increase employment in the coming spring. The index for economic conditions in the Öresund region can vary from 1 to +1. It is based on evaluations made by the companies established there. The current index (for autumn of ) is +1. This shows a remarkable recovery from an index of 1 the prior autumn and indicates that the economic climate in the region is currently moving from normal to strong. After witnessing somewhat uneven development last year, growth is again balanced and shows roughly the same force on both sides of Öresund. The recovery in has proven to be much stronger. There the index has risen from to +1 in one year, putting it on almost on the same footing as Copenhagen area, where the index in the same period of time has risen from 7 to +17. s improvement has taken place on a broad front, with dramatic changes in consulting, retail business, and construction giving the economy there its greatest impetus. Recovery in the manufacturing and trade sectors has not reached the same level. The strengthening of the economic situation in Copenhagen area has also been broadly based, with especially fast recovery seen in IT-businesses, automotive sales, retail operations, and the construction. industry. Only the slower development of the vital consulting business has weakened recovery in Copenhagen area. After increasing last year, unemployment in the Öresund Region has shown signs of reduction: it has been calculated at.7% for the 3rd quarter of, as compared to.9% for the nd and 3rd quarters of 3 (seasonally adjusted). Unemployment during the 3rd quarter of this year was.1% in and.% in Copenhagen 1 area. The lowest unemployment figure in the region occurred in the 3rd quarter of 1 at.%. The rising trend in unemployment in the Öresund Region appears to be broken. During the fall of, the number of those employed has increased, although at a slower rate than in the spring. Employment is projected to be considerably higher in the next six months. Thirty-one percent of all companies plan to increase the number of their employees this coming spring, while only 11% foresee staff reductions. The optimism of these employers in looking forward toward spring is as strong as a year ago holding out the prospect of a considerable increase in the business cycle for the Öresund Region in the months ahead.. The strongest expectations are for the retail sector, but manufacturing and consulting, after lagging behind in the overall development picture, are now facing a strong increase in business. The business index this coming spring is estimated to be at +3 in the Region, which signals a trade boom within reach of companies there. The business winds this spring will blow strongly on both sides of Öresund!

4 KONJUNKTURBETRAKTELSER Min syn på och Öresundsregionens framtid Arbetsmarknaden i utvecklades tämligen dystert under 9-talet. I slutet av 9-talet vände dock utvecklingen, och länet har sedan dess i stort sett utvecklats positivt. är idag en stor och mångfacetterad arbetsmarknad, med många frön till ytterligare utveckling genom bland annat Öresundssamarbetet. I jämförelse med övriga Sverige har länet klarat sig bra under den konjunktursvacka vi nu är på väg att lämna, och står väl rustat inför den förväntade konjunkturuppgången. har en stark inflyttning och god tillgång på arbetskraft, även välutbildad och erfaren sådan. Med de nära förestående stora åldersavgångarna, kan detta utgöra en stor konkurrensfördel för länet. De flesta län i Sverige och stora delar av Europa kommer att uppleva en minskning av andelen arbetsföra i befolkningen, medan s arbetskraft med stor säkerhet kommer att fortsätta växa. Vår bedömning är att kvantitativ arbetskraftsbrist inte kommer att vara något problem för länet; den brännande frågan är vilken kompetens den arbetskraft har som ska ersätta -talisterna när de går i pension. Frågan kan delas upp i två utmaningar. Den första är att genom kompetenshöjande insatser ta vara på den arbetskraft som förlorat på de senaste årens snabba strukturomvandling av s näringsliv. Den andra utmaningen är att delvis öka och förändra arbetskraftsefterfrågan så att den bättre stämmer överens med det arbetskraftsutbud som finns. När det gäller kompetenshöjande insatser, är det viktigt att dessa samordnas, samt att vi har ett bra underlag för att bedöma vilka behov som finns. I detta sammanhang utgör det Regionala kompetensrådet en viktig aktör. Vidare är integrationen en nyckelfaktor för s fortsatta tillväxt. En stor del av den skånska arbetskraften består av personer med utomnordisk härkomst. Anknytningen till arbetsmarknaden är i nuläget svagare för dessa befolkningsgrupper än för den infödda delen av befolkningen trots att det i många fall rör sig om välutbildad och yrkeserfaren arbetskraft. För att och Öresundsregionen skall kunna utvecklas på ett bra sätt måste vi se till att ta tillvara denna resurs. Sammanfattningsvis så har många tillgångar som om de förvaltas rätt innebär en stor potential för framtiden. Eva Plogeus, Länsarbetsdirektör Uppgången håller i sig trots globala orosmoln De positiva konjunktursignalerna i Öresundsregionen kommer samtidigt som den globala tillväxten är på väg in i en lugnare fas. Innebär detta att vi ska ställa in oss på att sämre tider redan är på väg? Nej, det finns flera skäl till att tro att uppgången håller i sig ett bra tag framöver. Det kanske viktigaste är den ekonomiska expansionen i Östersjöregionen kommer att fortsätta. De nordiska länderna uppvisar alla goda tillväxtutsikter de närmaste åren. Gynnsam näringsstruktur samt stabila makroekonomiska förhållanden med låg inflation och jämförelsevis goda offentliga finanserna innebär bättre utsikter än i de flesta andra utvecklade industriländer. De snabbväxande ekonomierna i Baltikum och Polen kommer att fortsätta att vara den mest dynamiska regionen i världsekonomin, tillsammans med Asien. EU-inträdet stimulerar dessa ekonomier de närmaste åren och för de baltiska länderna bidrar den hägrande införseln av euron till att skapa tryggare finansiella förutsättningar. Att ekonomierna växer så det knakar skapar ett stort importbehov och därmed stora underskott i handeln med omvärlden, men så länge tåget till Euroland rullar på enligt utsatt tidtabell kan ränte- och valutaoron hållas på avstånd. Den stora tyska ekonomin visar visserligen ingen överdriven tillväxtkraft, men är ändå så sakteliga på väg att återhämta sig. 1 Arbetslösheten i Sverige och Danmark Arbetslöshet, procent Sverige Övriga Danmark Stabil och positiv tillväxtkraft i de nordiska länderna BNP årlig förändring, procent 1 Baltikum/Polen USA /Japan 3 Norden OECD Den internationella avmattningen är således en avspegling av en långsammare tillväxt i Amerika och Asien medan konjunkturen i norra Europa fortsätter uppåt. Näringsstrukturen i Öresundsregionen ger också anledning till att tro på en långvarig uppgång. Öresundsregionen är i liten grad beroende av den typ av företag som ligger tidigt i konjunkturförloppet eller som är speciellt känsliga för förändringar i den internationella industrikonjunkturen. Istället dominerar företag som blomstrar i en relativt mogen fas av konjunkturförloppet, dvs först när uppgången har spridit sig till den tjänstesektorer, byggande och till stigande privat konsumtion. Livsmedels- och den kemiska industrin i och den viktiga konsultverksamheten i Huvudstadsregionen är bra exempel på detta. Tar man dessutom hänsyn till att integrationsprocessen ger fortsatt växtkraft finns det således välgrundade skäl att tro på att vi bara ser början på de ljusare tiderna. Håkan Frisén, SEB

5 KONJUNKTURBETRAKTELSER Öresundsregionen är här men hindren för integration begränsar tillväxttakten. Vi var många som hade stora förhoppningar på Öresundsbron. Nu blev inte bron den omedelbara succé som förväntats. Det tar tid att förändra beteendemönster och attityder. Det tar tid att få människor på båda sidor sundet att inse potentialen och tillväxtmöjligheterna. Handeln har ökat stadigt de senaste fem till sex åren. Och vi börjar skönja en attitydförändring på båda sidor sundet. Bron har börjat sätta sig i medvetandet. Pendlandet har ökat fem gånger sedan bron invigdes. En stor del av pendlarna är studenter, vilket bådar gott inför framtiden. För dagens unga på båda sidor sundet kommer Öresunds regionen att vara någonting lika naturligt som självklart. Vi är en region med en smidig infrastruktur. Danskar och svenskar börjar välja att arbeta och bo där det passar dem bäst. Men vi stöter dagligen på krångel och byråkrati som försvårar integrationen. Vi är ofta ute på företag och möter inte sällan uppfattningen att det finns alldeles för många hinder för att kunna etablera betydande utbyte med Danmark. På Svenskt Näringsliv i driver vi därför frågan Øresundsregionen viser evne til at skabe selvbærende vækst trods modgang fra oliepriser og vigende optimisme om den globale økonomi. Et stærkt hjemmemarked båret af købedygtigere forbrugere og en moderne virksomhedssektor omkring Øresundsregionen tegner et billede af et spirende opsving. Samtidig er der tegn på, at dansk og svensk økonomi som helhed trods en vis international modgang vil være i stand til at opnå vækstrater på over pct. og øget beskæftigelse i de kommende 1 måneder. På begge sider af Øresund, er detailhandlen, servicefagene og videnservice præget af betydelig optimisme om afsætning og beskæftigelse. Fag som netop er dybt afhængige af den indenlandske økonomi og i mindre grad af eksportmarkederne. Skal Øresundsegionen indfri forhåbningerne om dannelsen af en stærk og sammenhængende metropol omfattende begge sider af sundet er et af kravene netop evnen til at skabe selvbærende vækst, som kan bidrage til at beskytte regionen og dermed i et vist omfang de samlede økonomier mod store udsving i de økonomiske konjunkturer. Husk de tre T Ting, Tar, Tid om ett Lex Öresund. Detta innebär att alla handelshinder måste bort. Varor, tjänster, kapital och människor skall kunna röra sig fritt i regionen. Det är inget nytt. Det är just precis vad de fyra friheterna handlar om och därmed EU:s grundtanke. Såväl Danmark som Sverige är medlemmar i EU. Därmed borde det vara en självklarhet för en grönsakshandlare i Danmark att sälja sina varor till en restaurang i Malmö, lika lätt som till en i Helsingör. En städfirma i Malmö måste på ett enkelt sätt kunna erbjuda sina tjänster i Köpenhamn. En charkuterist på Bornholm skall kunna leverera sina varor till kunder i Ystad likväl som i Köpenhamn. Bemanningsföretagen måste kunna erbjuda sina tjänster i hela Öresundsregionen. Ett företag skall inte behöva bekymra sig om huruvida en kund är bosatt i Danmark eller i Sverige. Först när byråkrati kring dessa frågor är undanröjd kan man helhjärtat tala om en Öresundsintegration. Omvärlden måste få upp ögonen för den potential som finns i Öresundsregionen. Öresundsbarometern är en bra början på det vi behöver, en statistik som möjlig- Øresund trodser global vækstfrygt Øresundsregionen, Danmark, Sverige og Norden står i en historisk stærk position til at udbygge forspringet i evnen til at skabe vækst og samtidig være konkurrencedygtige økonomi. Den seneste rangliste over konkurrenceevnen i mere end 1 lande udarbejdet af World Economic Forum placerer Finland på førstepladsen, Sverige på tredjepladsen, Danmark på femtepladsen og Norge på Sjettepladsen og endelig Island på tiendepladsen. Ranglister bliver hurtigt glemt, men det interessante er, at Norden har haft en stærk position i en årrække og har udbygget den. Øresundsregionen er et vigtigt element i at fastholde og udbygge det konkurrencemæssige forspring, og står allerede i de kommende to år med betydelige udfordringer, fordi en dansk strukturreform i en periode kan fjerne fokus fra skabelsen af en sammenhængende Øresundsregion til fordel for gennemførelsen af de store organisatoriske ændringer, som indførelsen af ny kommunalreform betyder. Der er desuden både kommunal- og folketingsvalg i Danmark i. 3 göra rättvisande jämförelser med andra tillväxtregioner inom EU, Cambridge/ Oxford, Hamburg/Berlin och området kring Milano. Men det räcker inte. Det vi behöver är en kontinuerlig officiell statistik som täckte in alla för näringslivet viktiga aspekter i Öresundsregionen och som med största säkerhet skulle öka intresset för utländska etableringar i regionen. Vårt mål är en region utan krångel och handelshinder. En region som njuter fördelarna av respektive lands styrkor. Vi tror att detta är möjligt och vi kommer att arbeta med att få till stånd regelförenklingar och undanröjande av handelshinder för regionens företag. Företag som ger tillväxt som ger välfärd. Gertrud Elisabet Bohlin De kommende danske regioner tildeles en væsentlig rolle i at den overordnede regionale erhvervsudvikling inden for såkaldte vækstfora, men de nye og i mange tilfælde større kommuner får samtidig også et øget ansvar for den lokale erhvervspolitik. Det er uvist, hvad det vil betyde for vækstpolitikken i Øresundsregionen. Det er håbefuldt, at amtsborgmesteren i Roskilde amt, Kristian Ebbensgaard (S) i forbindelse med etableringen af et samarbejde mellem Roskilde Universitetscenter og de øvrige to amter i den kommende Region Sjælland, Vestsjællands og Storstrøms Amter, betonede betydningen af at se hen over sundet ved tilrettelæggelsen af erhvervspolitikken. Thomas Bent Henriksen, journalist, cand. Polit.

6 ÖRESUNDSREGIONEN en översikt Branschkonjunkturen Tendens under hösten Sverige Öresundsregionen Övriga Danmark Tillverkningsindustri, totalt/fremstillingsindustri i alt livsmedelsindustri /Levnedsmiddelsindustri kemisk industri /kemi/lægemiddelsindustri verkstadsindustri /Fabriksindustri maskinindustri /maskinindustri elektronikindustri /elektronikindustri industri för möbler, leksaker, sportartiklar m.m. industri før møbler, legetøy, sportsartikler m.m IT-verksamhet /Informationsteknologi, IT-virksomhed Byggsektorn, totalt /Byggevirksomhed Åkerie / Vognmandsforretninger Handel med motorfordon /Handel med motorkøretøjer Detaljhandel /Detailhandel Uppdragsverksamhet /Viderservice Medicinteknik /Medicinteknik stark stærk ++ + bättre än normalt bedre en normal normal normal sämre än normalt dårligere en normal ññ svag dårlig Branschkonjunkturen i Öresundsregionen som förra hösten gav ett ganska dystert intryck har genomgått en remarkabel förbättring under det senaste året. En snabb och bred konjunkturuppgång äger nu rum inom näringslivet i hela regionen. Under hösten har branschkonjunkturen hunnit bli riktigt ljus på de allra flesta håll. Fortfarande ter sig näringslivsklimatet i Öresundsregionen ljusare jämfört med övriga Danmark och Sverige. I Snabb ljusning för branschkonjunkturen i Öresundsregionen likhet med den förra mätningen uppvisar både den starkaste och jämnaste konjunkturbilden för branscherna. Inte i något fall är branschkonjunkturen där sämre än normalt. Med hänsyn till att i nuläget har ett enda minustecken av samtliga branscher för IT-verksamheten är konjunkturen normal eller bättre än normalt för alla branscher även i Öresundsregionen som helhet. Överlägset bäst är detaljhandelns konjunkturomdömen i Öresundsregionen i förhållande till branschernas situation i övriga Danmark och Sverige. Vid en jämförelse mellan och är konjunkturen för tjänstenäringarna som helhet för närvarande något bättre i än i medan konjunkturuppgången kommit längre inom den varuproducerande sektorn i. Detta gäller framför allt för verkstadsindustrin och närbesläktade branscher.

7 NÄRINGSLIVSKONJUNKTUREN sammanfattning Starkaste konjunkturen i Öresundsregionen på flera år Sedan förra hösten har en snabb konjunkturuppgång skett på båda sidorna av sundet vilket betyder att konjunkturbilden för Öresundsregionen som helhet är ljusare än på flera år. Förväntningarna är så starkt uppdriven inför våren att mycket talar för att näringslivet runt sundet är på god väg in i en ny högkonjunktur. Konjunkturindex för Öresundsregionen, som teoretiskt kan variera mellan 1 och +1, står under hösten i +1. Det är en kraftig förbättring från förra höstens index på 1. Uppgången är bred och berör samtliga branscher i regionen. För ett år sedan var det endast en bransch, detaljhandeln, som låg över nollstrecket på konjunkturindex. Nu ligger samtliga branscher över noll i index. Toppar ligan gör detaljhandeln med index + medan livsmedelsindustrin ligger längst bak i kön på +. Till våren beräknas konjunkturindex för Öresundsregionen landa på +3, på god väg in i högkonjunkturen. I leder tjänsteföretagen uppgången I var konjunkturen svag för ett år sedan, men sedan dess har en påtaglig förstärkning skett av det ekonomisk läget. Den optimism företagen visade för ett år sedan var alltså befogad. Läget under hösten är t.o.m. något bättre än vad företagen vågade hoppas på för ett år sedan. Vid den tidpunkten var konjunkturen i betydligt sämre än i, men nu har det Skånska näringslivet, i sin helhet, nästan kommit i kapp på konjunkturkurvan. För tjänstesektorn är läget här t.o.m. något bättre än på den danska sidan av sundet. Däremot släpar utvecklingen fortfarande efter i för de varuproducerande branscherna, tillverkningsindustri och byggverksamhet. Konjunkturindex för, som teoretiskt kan variera mellan 1 och +1, står under hösten i +1, vilket är en kraftig förbättring från index förra hösten. Uppgången sker dessutom på bred bas inom näringslivet. För ett år sedan låg samtliga branscher i under nollstrecket i Konjunkturindex. I nuläget är det bara fem av de undersökta branscherna som liger under noll, varav endast den IT-baserade industrin med ett läge som är sämre än normalkonjunktur. Noterbart är att tjänstesektorn för närvarande har en starkare ställning i än i. Förväntningarna om konjunkturen fram till våren är nu t.o.m. något starkare än förra hösten. Framför allt är bilden nu jämnare mellan branscherna än för ett år sedan då företagstjänsterna drog upp förväntningarna medan byggsektorn var fortsatt mycket pessimistisk. fører an i konjunkturopgangen I hovedstadsregionen er konjunkturen nu på hurtig fremmarch. Efter tilbageslaget sidste år, viste virksomhederne en tydelig optimisme for foråret Fritids-, møbelindustri IT-verksamhet Højkonjunktur Kemi-/ läkem.- industri Konjunkturindex för Öresundsregionen Industri totalt Åkerier Hösten 3 Hösten i år, og rykkede forventningerne om en opgang frem til i år. Efterårets Øresundsbarometer viser, at virksomhederne har spået godt og vel rigtigt. Københavnsområdet har taget et ordentligt skridt opad på konjunkturkurven siden sidste efterår. Det betyder, at virksomhederne denne gang har klaret sig godt forbi den internationale lavkonjunktur, og har kun været inde i en lille svaghedsperiode. Her skiller udviklingen sig ud fra den i, hvor erhvervslivet ramtes betydeligt hårdere sidste år. Konjunkturindekset for hovedstadsregionen, som teoretisk kan variere mellem 1 og +1, står i efteråret på +17, hvilket er en stor forbedring fra indeks -7 sidste efterår. Der Handel m. motorkøretøjer Levnedsmiddelsindustri Vognmandsforretn. Byggevirksomhed Øresundsreg. tot Detailhandel Opdragsvirksomhed IT-virksomhed Fabriksindustri Lavkonjunktur Kemi/ lægemiddelindustri Efteråret 3 Efteråret Konjunkturindex kan anta värden mellan 1 och + 1. Gäller för samtliga stapeldiagram. Konjunkturindex för Högkonjunktur Detaljhandel Byggande Industri totalt Bilhandel s näringsliv totalt Lågkonjunktur Fritids-, möbelindustri Livsmedelsindustri Verkstadsindustri Uppdragsverksamhet Konjunkturindex kan anta värden mellan 1 och + 1. Gäller för samtliga stapeldiagram. Konjunkturindex för Hovedstadsområdet Lavkonjunktur Industri totalt Byggevirksomhed Hovedstadsreg. tot Handel m. motorkøretøjer Højkonjunktur Efteråret 3 Levneds- Efteråret middels- industri Vognmandsforretn. IT-virksomhed Fabriksindustri Detailhandel Opdragsvirksomhed Fritids-, møbelindustri Kemi/ lægemiddelindustri Konjunkturindex kan anta värden mellan 1 och + 1. Gäller för samtliga stapeldiagram. er desuden en bred opgang i erhvervslivet. Allerbedst går det for detailhandlen, som med et stærkt konjunkturindeks på + nu oplever en højkonjunktur, men også de vareproducerende brancher fabrikationsindustrien og byggevirksomhederne opgiver nu en betydeligt stærkere konjunktur end for et år siden. Den vigtige konsulentbranche har dog stadig brug for mere vind i sejlene. Virksomhedernes stærke tro på fremtiden er ubrudt, og hovedstadsregionen ser ud til at gå ind i en højkonjunktur næste år. Så vil opgangen i økonomien også berøre beskæftigelsen i regionen. Virksomhedernes personaleplaner peger i de allerfleste brancher klart opad. Mere end hver anden virksomhed planlægger at nyansætte til foråret.

8 Industrin +1 Ljusare konjunkturbild Situationen har undergått en klar förbättring det senaste året för industrin på båda sidor av Sundet, även om konjunkturuppgången verkar ha kommit något längre i. Uppgången sker på bred front och berör flertalet branscher, men för el- och optikindustrin i går det ännu trögt. Konjunkturindex för Öresundsregionen har förbättrats rejält från 9 hösten 3 till +1 under innevarande höst. För är värdet för +19 och för ±. Opad for alle brancher Situationen for industrien har forbedret sig siden 3. Ordretilgangen synes at stige reelt sammenlignet med foregående halvår i efteråret, og produktionen stiger i endnu hurtigere takt. Opgangen ser ud til at være lige stærk på hjemme- og eksportmarkedet. Opgangen er bred, og det går ikke egentlig dårligt for nogen branche. Konjunkturindekset for hele industrien blev forbedret fra - i fjor til +1 i begyndelsen af indeværende efterår. Den dårligste værdi for efteråret er målt for maskinindustrien med - (dog en klar forbedring fra i fjor), og bedst for elektronikbranchen med Ordreindgang Hjemme 1 3 Eksport Efteråret Ordrebeholdning Öresundsregionen totalt Orderingång 1 Export Hemma 3 Fortsatt uppgång För närvarande finns inga tecken på att den gynnsamma utvecklingen ska brytas. Konjunkturen fortsätter uppåt även under första Skønnene for ordrebeholdningerne og færdigvarelager er blevet markant mere positive siden sidste år, og kapacitetsudnyttelsen er steget noget. % af virksomhederne har angivet, at de kørte for fuld udnyttelse omkring 1. oktober. Den tilsvarende andel et år tidligere var 9%. Fortsat stærk optimisme Udsigterne for første halvår ser fortsat gunstige ud. Både eksport- og hjemmemarkedet synes at kunne yderligere forstærkes. Omkring to virksomheder ud af fem tror på øget efterspørgsel, mens kun en virksomhed ud af ti regner med en svigtende ordretilgang. Halvdelen af industrivirksomhederne regner med at kunne øge produktionen det kommende halvår, mens kun 1% forudser lavere produktionsniveau. Det ser ud til at blive gode tider for alle industribrancher, men maskinindustrien planlægger den kraftigste ekspansion. Den stigende produktion synes også at kunne medføre visse stigninger i personalestyrken i virksomhederne Foråret /Efteråret BRANSCHANALYS Hösten Orderstock halvåret. Både export- och hemmamarknaden stärks, vilket leder till ganska kraftiga produktionsökningar. Sysselsättningen utvecklas dock bättre på den danska Bred uppgång Utvecklingen inom tillverkningsindustrin i innebar i fjol en viss besvikelse. Tillväxten blev inte vad man hoppats, men förväntningar fanns dock om att en vändning uppåt skulle komma under våren, vilket också blivit fallet. Orderingången steg, främst på exportsidan, där netto 9 % av företagen rapporterade ökad efterfrågan, och produktionen kunde höjas en hel del. Omdömena om orderstockar och färdigvarulager har blivit mera positiva än för ett år sedan. Det har gått bra för många branscher, med el- och optikindustrin som det främsta undantaget. Den ljusa bilden ser ut att bestå även under hösten. Orderingång och produktion fortsätter att växa, dock i långsammare takt. För kemiindustrin sviktar däremot order ingången och för el- och optikbranschen är läget i stort sett oförändrat. Konjunkturindex för industrin, som hösten 3 uppmättes till 19, har förbättrats till ±. Det varierar från 1 för kemibranschen samt el- och optikindustrin till 17 för maskinindustrin Våren /Hösten 1 1 Våren /Hösten sidan. Där räknar man med visst behov av nyanställningar, medan sysselsättningen i ser ut att bli något vikande. Bättre tider Optimismen inför framtiden är förhållandevis stor. % av industriföretagen tror på en förbättrad konjunktur under det närmaste halvåret, medan två tredjedelar räknar med oförändrad nivå. Orderingången fortsätter uppåt både på utlands- och hemmamarknaden och företagen räknar med att kunna höja produktionen i ännu snabbare takt. El- och optikindustrin fortsätter dock att ha trögt före. Sysselsättningsläget, som gradvis blivit mera ansträngt, fortsätter att försämras något. Mer än en fjärdedel av industriföretagen räknar med personalnedskärningar kommande halvår Orderingång Export Hösten Hemma Orderstock

9 BRANSCHANALYS Lysere i hovedstadsregionen I det seneste år har konjunkturniveauet i begge ender af Øresundsbroen stort set været uforandret. Optimismen synes dog at have været noget større i hovedstadsregionen. Største forskel er hjemmemarkedet, hvor ordretilgangen på den danske side ventes at stige meget kraftigt i efteråret, men kun lidt på den skånske side. En anden forskel mellem de to delregioner er, at 37% af hovedstadsvirksomhederne opgiver, at de kører fuld udnyttelse, mens det kun gælder 1% af de skånske virksomheder. Hjemmemarkedet er vågnet Konjunkturniveauet er næsten uforandret sammenlignet med sidste efterår konjunkturindekset er kun steget fra + til +. Dermed hersker der stadig en normalkonjunktur. Produktionen er derimod kommet i gang og forventes at stige særdeles kraftigt i indeværende halvår. Kapacitetsudnyttelsen er dermed steget, og 37% af virksomhederne opgiver nu, at de kører på fuld kapacitet, imod 9% sidste efterår. Den øgede aktivitet synes først og fremmest at blive drevet af hjemmemarkedet. Nu i andet halvår synes ordretilgangen Ordreindgang 1 3 Eksport Hjemme Efteråret Ordrebeholdning Øresundsregionen totalt Ordreindgang 1 Eksport Hjemme 3 Opgangen tager fart Til foråret set konjunkturerne ud til at komme i gang, begge delregioner forventer en klar konjunkturforbedring. en fra hjemmemarkedet at være på vej mod en meget kraftig stigning stigningen fra eksportmarkedet ventes derimod at blive ganske mådeholden. Dette har styrket ordrebøgerne betydeligt, og ordrebeholdningen skønnes nu normal. Trods det at det er begyndt at vende opad, fortsætter antallet af ansatte med at blive mindre, og manglen på arbejdskraft er derfor marginal. Den største hindring for ekspansion er stadig efterspørgslen, men en noget større del af virksomhederne angiver nu andre faktorer som hindring. Eksporten kommer i gang For første halvår ser det ud til at lysne betydeligt, konjunkturerne er på vej til at blive meget kraftigt styrket. Produktionen forventes at fortsætte med at stige meget kraftigt, og efterspørgslen fra eksportmarkedet kommer i gang. Samtidig skønnes hjemmemarkedet at stige i samme takt som i den nuværende situation. En vis nyansættelse forventes også frem til foråret Foråret /Efteråret Levnedsmiddelindustri + Efteråret Ordrebeholdning i ordretilgangen ventes dog at blive betydeligt kraftigere på den danske side - fra både hjemmeog eksportmarkedet. De danske virksomheder regner således med Avvaktande höst t ligger kvar på en oförändrad nivå jämfört med förra hösten, konjunkturindex visar på - vilket innebär en normal konjunktur. Produktionen ökade däremot kraftigt under första halvåret i år och även om produktionen har mattats av något under hösten har färdigvarulagren byggts på något sedan i våras. Orderböckerna har fyllts på betydligt det senaste året, men under första halvåret i år var det dock bara orderingången från exportmarknaden som ökade. Nu under hösten har efterfrågan från hemmamarknaden dock kommit igång och ökar måttligt medan exportmarknaden har mattats av något. Trots att läget är normalt fortsätter antalet anställda att utvecklas negativt och sedan i våras är minskningen mycket kraftig. Utöver detta tycks produktionsökningarna inte har ökat kapacitetsutnyttjandet, endast 1 % av företagen uppger att de går för Våren /Hösten Foråret /Efteråret at kunne nyansætte frem mod foråret, mens det fortsat ser mørkt ud på den skånske side. fullt. Dessutom har efterfrågeläget ökat som hinder för en expansion och 79 % av företagen uppger nu att det är det främsta hindret. Ljusning utan sysselsättning t ser ut att kunna stärkas betydligt fram till våren och produktionen väntas ta ny fart. Efterfråga från hemmamarknaden förväntas öka i måttlig takt under nästa halvår och exportmarknaden spås få lite ny fart och öka måttligt även den. Detta tycks dock inte få någon effekt på antalet anställda utan man räknar med fortsatta kraftiga personalminskningar fram till våren Orderingång Export Hösten Hemma Orderstock

10 KONJUNKTURUPPLEVELSER Integrationen i hamn Den nya bilterminalen vid Malmö Copenhagen Port Kloka politiker beslutade den 3 mars 11 att etablera en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Nio år senare stod Öresundsbron klar för trafik. Malmö Hamn AB och Københavns Havn A/S valde därvidlag att samarbeta på att utveckla hamnverksamheten i Öresundsregionen och Copenhagen Malmö Port AB (CMP) etablerades den 1 januari 1. CMP är nu en betydande hamn- och terminaloperatör i Skandinavien. Vi ser det som vår viktigaste uppgift att erbjuda attraktiva utvecklingsmöjligheter för företag i Sydsverige och i Danmark. CMP tillhandhåller ett attraktivt och kundanpassat utbud av tjänster inom hamn-, terminal- och transportsektorn och vill med hög effektivitet och service bidra till värdetillväxt i transportkedjan. 1 miljoner invånare i Östersjöområdet och Öresundsregionen är inkörsporten Öresundsregionen är med sina 3, miljoner invånare inne i en stor utvecklingsprocess, som i hög grad beror på etableringen av bron. Vi kan se att den logistiska tyngdpunkten flyttar söderut i Skandinavien och med Lars Karlsson, VD Malmö Copenhagen Port AB 1 miljoner invånare i Öster sjö regionen och upplandet har vi en fördelaktig geografisk position. Många företag väljer att etablera sig i Malmö eller i Köpenhamn för att där finns en stor närmarknad och för att logistiskförutsättningarna är optimala. Vi har utmärkta väg- och järnvägsnät i anslutning till våra hamnanläggningar, internationella flygplatser och mark med stor utvecklingskapacitet till konkurrenskraftiga priser. Regionen erbjuder vidare ett stort utbud av service, kultur och sport. 3 bilar passerar CMP nästa år? De stora globala produktions- och distributionsföretagen vill etablera sina lager och distributionscenter i Öresundsregionen. Ett bra exempel på detta är etableringen i Malmö av Toyotas distributionscenter för nya bilar till Norden och den östeuropeiska marknaden. Det omlastas årligen över 1 nya Toyotabilar i Malmö, och till följd av den höga frekvensen av bilbåtar som anlöper Malmö och Köpenhamn, har fler bilmärken beslutat att flytta sin skandinaviska distribution till våra bägge hamnar. Skandiatransport tar en ny klargöringsanläggning för nya bilar i bruk våren i Köpenhamn, och i Malmö förhandlar vi med fler bilföretag om ytterligare etableringar. Totalt för CMP räknar vi med att hantera över nya bilar i år och 3 bilar kommande år. Det är viktigt att Skandinavien hävdar sig på hamnsidan så att Hamburg och de övriga stora Nordsjöhamnarna inte tar över. Innovativ och konkurrenskraftig hamnverksamhet i Skandinavien betyder effektivare transporter och i slutändan billigare varor för konsumenterna. Detta bi drar till att stärka näringslivet och CMP stödjer därmed näringslivs utvecklingen i hela Öresundsregionen. Hur löser vi integration Så længe jeg har arbejdet med Øresundsregionens udvikling, har vi mest talt om muligheder, men selvfølgelig også om uligheder og hindringer. At mange, og stadig flere, ser de nye muligheder er åbenlyst. Vi fører investeringsligaen i Skandinavien, den økonomiske udvikling har været god, arbejdspendling i bred forstand nærmer sig 1. om dagen. Billedet af en fremgangsrig og attraktiv region, også i international sammenhæng, vokser sig stærkere. Et andet eksempel er, at en tredjedel af virksomhederne inden for handels- og servicesektoren har etableret datterselskaber på den anden side Sundet, næsten halvdelen har skaffet sig en samarbejdspartner, og % har indgået leverandørsamarbejde med virksomheder på den anden side af landegrænsen. Selv om vi er kommet en del af vejen, og at meget er positivt, må vi konstatere, at der er meget tilbage, før man kan bo, arbejde og starte virksomhed uafhængigt af landegrænsen. Det bliver aldrig helt lige, men vi må stræbe efter så ensartede Birger Olo Øresundsk

11 KONJUNKTURUPPLEVELSER Mediesituationen i Öresundsregionen från vallgrav till möjlighet Under de senaste åren har det varit stiltje på Öresunds mediefront i eftertankens kranka blekhet förstärkt av en dålig annonskonjunktur. I slutet av 1-talet ledde optimismen till stora mediesatsningar från kommersiella medieföretag och inom public service. Genom EU-medel har satsningarna på regional tv-journalistik, Projekt Ö, överlevt. Samma sak gäller den offentliga nyhetstjänsten Nytt från Öresund som lyckats skapa sig en plats som intensiv Öresundsrapportör på Internet. Men på den kommersiella mediemarknaden har intresset varit svagt under flera år. Ett lyckat undantag är det abonnerade affärsmediet Rapidus. Ett medium som nått sin framgång tack vare oberoende av annonsmarknaden, billig distribution via Internet, stark journalistisk integritet och via sin inriktning mot en mikropublik snarare än en masspublik. Under märktes vissa tecken på nystart. Gratistidningen Metro i Köpenhamn och började till exempel att ge ut en Öresundsbilaga, delvis finansierad av Region och HUR i Köpenhamn. Populärkultur brobyggare? Ett ökat informationsutbyte över sundet är en förutsättning för integrationen i regionen. Om detta är de flesta överens. Detta är också utgångspunkten i den doktorsavhandling jag lade fram tidigare i år vid Lunds Universitet ( Att gestalta en region, Makadam). Men Öresundsregionen består av två nationella mediemarknader med segregerad produktion och användning. Medieutvecklingens centrala karaktärsdrag är samtidigt gemensamma. Kommersialisering, teknisk konvergens och digitalisering är medietrender som är giltiga för en stor del av världen. Både Danmark och Sverige har dessutom sina rötter i en social ansvarsideologi, även om det danska mediesystemet är ett antal steg före då det gäller kommersialisering. Det går heller inte att komma ifrån den stora perspektivskillnad som finns mellan skånska regionala medier och Köpenhamns riksmedier. När det gäller medieanvändning är utbytet över Öresund magert från båda sidor. Få danska massmedier når den svenska sidan och vice versa. Den största brobyggaren i Öresunds medievärld idag är antagligen populärkulturen i form av teveserier som Krönikan och Beck. Det är viktigt att betona att mediestrukturer är både sega och dynamiska det finns såväl kreativa möjligheter som barriärer. Att integrera Öresundsmaterial i nationella medier är troligen mer effektivt än att isolera detta till enskilda kanaler. Och att se möjligheter genom populärkulturen är en annan väg att vandra. Kanske är det en dokusåpa där danskar och svenskar pressas samman i ett hus på Saltholmen som behövs för att medieintegrationen ska ta fart. Jesper Falkheimer, fil. dr. Lunds universitet. shindren över Sundet? ofsson. omitéen omiteen.dk forudsætninger for konkurrence og samarbejde som muligt. For at komme videre må vi fokusere på såvel de dagsaktuelle som de langsigtede strategiske barrierer for Øresundsregionens udvikling. Når det gælder de dagsaktuelle barrierer, er der meget at gøre og varetage. Det siges, at skatteaftalen var et løft. Det stemmer, og Øresundskomiteen har arbejdet meget med dette spørgsmål. Men nu tårner der sig nye trusler op. Den svenske regering vil hindre danske arbejdspendlere, som arbejder i Sverige, i at få fradrag for deres renteomkostninger. Man skal således betale fuld skat i Sverige uden at få fradrag for renter for f.eks. bolig. Dette er hårrejsende og ødelægger fuldstændig des fælles arbejdsmarked, vi forsøger at opbygge. Ikke en eneste dansker vil arbejde i Sverige. Virksomhederne mister dermed den samlede kompetence- og udviklingsbase i Øresundsregionen. Øresundskomitéen har kraftigt modsat sig dette forslag. Ligesådan har Øresundskomitéen engageret sig i spørgsmålet om, at danskere som arbejder i Sverige, skal kunne benytte svenske tjenestebiler, når de tager hjem om aftenen. Et andet»hverdagsområde«, som vi kontinuerligt arbejder med, gælder uddannelsesområdet og meritoverførsel mellem den danske og svenske side. Her mangler der meget at gøre. Når det gælder de langsigtede strategiske»barriererområder«, vil jeg nævne fire områder. Disse er: harmonisering af arbejdsmarkedslovgivning, som giver mulighed for fælles kollektivaftaler. Her er det sandsynligvis Sverige, der må tilpasse sig det mere fleksible arbejdsmarked, som præger det danske arbejdsmarked. Sammen med Øresunds Arbejdsmarkedspolitiske Råd må vi nu kortlægge, hvordan forskellene i arbejdsmarkedslovgivningen påvirker arbejdsbevægeligeheden, beskæftigelsen og kompetencevedligehold, især for små og middelstore virksomheder. Øresundsregionens samlede infrastruktur. Over en femogtyveårs periode forventes befolkningstallet at stige med hen imod fire hundrede tusinde mennesker. Derfor må vi sammen diskutere og planlægge denne udvikling. Hvor skal menneskene bo - der er behov for. nye boliger, hvor skal arbejdspladserne findes, og hvordan skal vi transportere os. Vi må så også tage et større fælles ansvar for miljøet og en voksende transittrafik. Øresundsregionens internationale konkurrencekraft. og Sjælland er hver for sig for små til at hævde sig i den internationale konkurrence. Derfor må vi udvikle en fælles strategi og opgradere strukturerne for forskning, innovation, investeringer og markedsføring. Udvikling af det politiske samarbejde over Sundet. Myndigheder og politikere bør diskutere, hvordan vi kommer videre, og sikre såvel en effektiv politisk beslutningstagen som en folkelig forankring og medborgernes påvirkningsmuligheder. Dette er svære spørgsmål, men som nu også diskuteres i Øresundskomitéen og dens medlemsorganisationer. 9

12 Kemisk industri Sämre fart i Situationen har på senare tid förbättrats för kemiindustrin på båda sidor om Sundet. Orderingång och produktion har varit stigande, men mycket ledig kapacitet finns fortfarande i branschen. Under hösten ser det dock ut som om kemiföretagen i skulle få det besvärligare. Efterfrågan stagnerar och som därmed även produktionen. Bedömningen av rådande konjunktur har blivit något mörkare under det senaste året. På den danska sidan fortsätter däremot expansionen i god takt. + Stigande produktion Kemibranschen såg förra hösten positivt på konjunkturutsikterna inför och räknade med en gradvis förbättrad efterfrågesituation och därmed även höjd produktion. Läget har också som förväntat blivit betydligt ljusare det senaste året. Efterfrågan under innevarande höst stiger markant, både på exportoch hemmamarknadssidan, och pro duk tionsnivån höjs i än högre grad. Närmare % av företagen räknar med att kunna höja de producerade volymerna. Företagens omdöme om rådande konjunktur har förbättrats, om än i tämligen Ordreindgang 1 Eksport Hjemme 3 Efteråret Ordrebeholdning Öresundsregionen totalt Orderingång 1 Export Hemma 3 Förbättrad konjunktur under våren Inför våren är bilden ganska ljus. Uppgången i fortsätter och i måttlig utsträckning. et var för ett år sedan 1, medan det för hösten har uppmätts till +13. Fortsatt konjunkturförbättring Orderböckerna har blivit betydligt tjockare och det är nu klart fler företag än tidigare som anser att orderstocken ligger på en tillfredsställande nivå. Kapacitetsutnyttjandet i branschen ligger dock fortfarande på en tämligen låg nivå. Det uppgick i början av hösten till 3 %, vilket är en mycket marginell ökning från i fjol. Knappt hälften av företagen anger bristande efterfrågan som främsta hinder för expansion av verksamheten. Den ljusa konjunkturbilden ser enligt nuvarande bedömningar ut att bestå också under våren. Orderingången fortsätter att stiga både på export- och hemmamarknaden, och produktionen expanderar. Även sysselsättningen väntas fortsätta uppåt, om än i mycket måttlig takt Foråret /Efteråret BRANSCHANALYS Hösten Orderstock räknar man med att exportefterfrågan kommer att ta förnyad fart och som en följd av detta även produktionen. När det gäller sysselsättningen i branschen Trögt under hösten Efterfrågan för kemiindustrin utvecklades i våras starkt, speciellt då på exportsidan. Detta ledde också till en avsevärd höjning av de producerade volymerna. Under hösten mörknar dock bilden något. Orderingången mattas av både på export- och hemmamarknaden, liksom produktionen. Branschens bedömning av det rådande konjunkturläget har blivit marginellt sämre sedan förra året. Konjunkturindex för branschen har för hösten uppmätts till 1, vilket ligger inom gränserna för vad som kan anses vara normalkonjunktur (som ligger mellan +1 och 1), men dock är sämre än för flertalet andra industribranscher i. Motsvarande värde ett år tidigare var. Bedömningen av orderstockarnas storlek är oförändrad sedan ett år tillbaka, medan andelen som anser att färdigvarulagren är för stora har ökat något. Kapacitetsutnyttjandet har ökat och det är i början på hösten 9 % av företagen som kör för fullt Våren /Hösten 1 1 Våren /Hösten är bilden genomgående ljusare på den danska sidan med måttliga ökningar, medan personalstyrkan i branschen är vikande i. Bättre på exportsidan Inför våren är det ganska försiktiga tongångar hos kemiföretagen. en kommer enligt nuvarande bedömningar att vara i stort sett oförändrad, men man tror dock på en förstärkning av exportmarknaden. Denna ser ut att leda till höjningar av produktions nivån. Drygt en tredjedel av företagen planerar för detta. Sysselsättningen i branschen har på senare tid varit vikande och detta är en tendens som ser ut att stå sig. En tredjedel av företagen räknar med att genomföra personalnedskärningar under det kommande halvåret Orderingång Export Hemma Hösten Orderstock

13 BRANSCHANALYS Virksomhederne ansætter har et noget bedre konjunkturindeks end og lader til at ligge noget foran i konjunkturcyklus. Først og fremmest synes den stærke eksportordretilgang på hovedstadssiden at udgøre forskellen, hvilket har styrket ordrebeholdningsskønnet der betydeligt. Dette ses også ved, at de danske virksomheder allerede begynder at nyansætte ganske meget, mens de skånske lige netop har brudt den negative trend. Kapacitetsudnyttelsen ligger også klar højere i hovedstadsregionen end i. Konjunkturen hurtigt opad Konjunkturniveauet er reelt blevet forstærket siden sidste efterår, konjunkturindekset er steget fra til +3, hvilket indebærer et niveau, der er klart bedre end normalt. Først og fremmest er det eksportmarkederne, der presser på. For andet halvår i år ser eksportordretilgange ud til at stige meget kraftigt, hjemmemarkedet ventes også at stige, omend i en noget langsommere takt. % af virksomhederne bedømmer dermed ordrebeholdningen som normal eller forholdsvis stor. Produktionen ventes at stige meget kraftigt i efteråret, hvilket har fået Ordreindgang 1 Eksport 3 Efteråret Hjemme Ordrebeholdning Øresundsregionen totalt 1 Eksport Hjemme 3 Dansk eksport fortsætter med at trække Prognosen for foråret er lys på begge sider. Eksportordretilgangen synes dog fortsat at være kapacitetsudnyttelsen til at stige kraftigt, % af virksomhederne opgiver nu at de går for fuld kapacitet. Dette har også ført til, at virksomhederne for indeværende halvår forventer en pæn stigning i antallet af ansatte. Efterspørgslen er ganske vist stadig den største ekspansionshindring, men nu angiver kun % af virksomhederne den som den største, imod 7% sidste efterår. I stedet er maskinkapaciteten og arbejdskraften steget som hindring, og 1% af virksomhederne opgiver, at de ikke ser nogen hindring overhovedet. Eksporten trækker fortsat Konjunkturen ventes at fortsætte forbedringen kraftig frem til foråret med eksportmarkedet som motor. Eksportordretilgangen ventes at fortsætte med at stige i uforandret takt, medens hjemmemarkedet bliver noget svagere. Produktionen forventes også fortsat at stige meget kraftigt i foråret, og virksomhederne tør derfor tro på fortsatte nyansættelser Ordreindgang Foråret /Efteråret Jern- og metallindustri +1 Efteråret Ordrebeholdning en større drivkraft på den danske side, hvilket gør, at man tror på en ganske stor fortsat stigning i antallet af ansatte frem til foråret. På den skånske side tror man på Kraftig upphämtning Den skånska verkstadskonjunkturen har gjort en kraftig återhämtning det senast året och konjunkturindex har stigit från - till +9, vilket stämmer väl med förväntningarna från förra hösten. Orderingången från såväl hemmasom exportmarknaden har stigit måttligt under första halvåret i år och för innevarande halvår tycks ökningstakten tillta något. Orderstockarna har i och med detta byggts på och orderstocksomdömena har förbättrats, men fortfarande anses orderböckerna vara för små. Produktionen har fortsatt att öka, men i måttligare takt. Trots att även orderingången har fortsatt öka har produktionsökningarna byggt på färdigvarulagren som nu i höst bedöms som för stora. Den ökade aktiviteten har däremot stoppat upp personalminskningarna under våren. Kapacitetsutnyttjandet har trots allt sjunkit svagt sedan förra året, vilket kan bero på investeringar i ny kapacitet. Bristen på arbetskraft 1 1 Våren /Hösten Foråret /Efteråret et uforandret niveau. en i hjemmemarkedet ventes at blive rimelig på begge sider. är fortsatt mycket begränsad. Fortfarande är efterfrågan det främsta expansionshindret, även om en femtedel av företagen uppger att de inte ser några hinder alls. Fortsatt uppgång i rask takt Till våren tror företagen på en mycket kraftig förbättring av konjunkturläget och sett till hela nästa halvår väntas produktionen öka kraftigt. en i exportorderingången väntas däremot mattas av något och ökningen ser därmed ut att bli måttlig från både export- och hemmamarknaden. Trots produktionsökningen väntas antalet anställda vara oförändrat fram till våren Orderingång Export Hemma Hösten Orderstock

14 steget före t har stärkts betydligt sedan förra hösten, främst har uppryckningen skett på den skånska sidan där konjunkturindex ligger på +17 mot på Hovedstadssidan. Orderingången verkar även öka snabbare på den skånska sidan. Orderstocksomdömet har dock förbättrats avsevärt på båda sidor om sundet och visar nu på en nivå något bättre än normalt. Produktionen för innevarande halvår går också åt samma håll i båda regionerna och ökar hyggligt. Produktionsökningarna tycks Forsigtig opgang Konjunkturniveauet har forbedret sig noget siden sidste efterår, konjunkturindekset er steget fra 1 til, med andre ord råder der nu en normalkonjunktur. Produktionen ser ud til at blive noget forbedret i indeværende halvår, hvilket får kapacitetsudnyttelsen til at stige ganske klart. Efterspørgslen er i efteråret steget rimeligt fra eksportmarkedet, mens hjemmemarkedet kun er steget lidt. Trods en ganske dårlig ordretilvækst, er ordrebeholdningsskønnet klart forbedret, og skønnes nu noget større end normalt. Det noget ly Maskinindustrin + Ordreindgang 1 Eksport Hjemme 3 Efteråret Ordrebeholdning 1 1 Öresundsregionen totalt 1 Export Hemma 3 däremot inte ännu ha någon effekt på nyanställningarna i öresundsregionen och antalet anställda är oförändrat sedan i våras. sere niveau har standset personaleindskrænkelserne fra sidste efterår, og antallet af ansatte ser ud til at blive uforandret i andet halvår i år. Manglen på personale er dog fortsat meget mådeholden. Største forhindring for en ekspansion er stadig efterspørgselsniveauet, men kun % af virksomhederne angiver det som den største hindring, mod % sidste efterår. I stedet er maskin- og anlægskapaciteten steget fra % til %. Nyansættelser til foråret Virksomhederne er meget optimistiske for foråret, og 3% forventer et forbedret niveau mod kun %, der tror på et dårligere niveau. Produktionen spås at stige meget kraftigt i løbet af det næste halvår. Dette er først og fremmest på grund af eksportordretilgangen, som forventes at øges meget kraftigt, mens hjemmemarkedet stadig er afventende. Derimod forventes rimelige nyansættelser frem til foråret Orderingång Foråret /Efteråret BRANSCHANALYS Hösten Småföretagen följer efter t verkar fortsätta att stärkas till våren, under vintern och våren ser nämligen även de mindre företagen ut att få fart. Nästa halvår väntas däremot ökningen av exportorderingången stanna av helt, ökningen från hemmamarknaden hålls dock uppe av de mindre företagen och ser ut att öka ganska kraftigt. Produktionen beräknas öka synnerligen kraftigt under nästa halvår och fram till våren planerar man måttliga nyanställningar. Orderstock Storföretagen vänder uppåt t har tagit ett stort steg uppåt, konjunkturindex har stigit från 1 till +17. Främst har förbättringen dock skett hos större företag (fler än 1 anställda). Orderingången från såväl hemmasom exportmarknaden ökade betydligt under första halvåret i år. För andra halvåret tycks ökningen tillta - framförallt på hemmamarknaden där ökningen väntas bli mycket kraftig. en från exportorderingången dämpas av de mindre företagen. Orderböckerna har förbättrats avsevärt sedan i våras och de bedöms nu som något större än normalt. De större företagen drar även upp produktionen för innevarande halvår och kapacitetsutnyttjandet är därmed fortsatt högt. Produktionsökningen tycks dock ha kunnat levereras direkt och har inte byggt på färdigvarulagren. Antalet anställda är oförändrat sedan i våras och bristen på arbetskraft är i stort sett obefintlig - de anställningar Våren /Hösten Våren /Hösten Fortsatt stärkt konjunktur t väntas fortsätta att stärkas till våren. På Hovedstadssidan är det dock exportmarknaden som drar medan det på den skånska sidan är hemmamarknaden. Produktionen väntas dock öka synnerligen kraftigt på båda sidor vilket tycks leda till måttliga nyanställningar fram till våren. som har behövts för att möta den inledande uppgången verkar därmed redan vara genomförda Orderingång Export Hemma Hösten Orderstock

15 BRANSCHANALYS Splittet billede For virksomhederne i elektronikbranchen synes konjunkturen at være ude af takt i forskellige dele af Øresundsregionen. På den danske side peger det meste opad, med et bemærkelsesværdigt forbedret konjunkturbillede i det seneste år. Ordretilgang og produktion er steget meget kraftigt. Virksomhederne i her det derimod mere besværligt. Efterspørgslen og produktionen vil ikke rigtig tage fart. Forskelligheder i virksomhedsstruktur i begge dele af regionen kan have bidraget til disse forskelligheder. Bedre tider en for virksomheder i elektronikbranchen var sidste efterår ikke særlig tilfredsstillende. Derimod havde man store forhåbninger om bedre tider med stigende efterspørgsel og stigende produktion. Dette ser nu ud til at være blevet til virkelighed. Bedømmelsen af den herskende konjunktursituation er klart blevet mere positiv. I dette efterår er der netto 3% af virksomhederne, som anser konjunkturen for at være god, hvilket er en stor forbedring fra sidste efterår, hvor den modsvarende værdi var -9%. Ordretilgangen steg kraftigt i andet halvår i fjor sammenlignet Ordreindgang 1 Eksport Hjemme 3 Efteråret Ordrebeholdning Øresundsregionen totalt 1 Eksport Hjemme 3 Forskellene består Det splittede billede ser ud til at består også i første halvår af. I hovedstadsregionen fortsætter ekspansionen, nu også i kraft af et med det foregående halvår, mest på eksportsiden. Dette medførte store produktionsforhøjelser. Kapacitetsudnyttelsen i branchen er blevet større, og andelen af virksomheder, der har fuld udnyttelse, var 7% i begyndelsen af indeværende efterår. Den andel, der angiver vigende efterspørgsel som den største hindring for ekspansion, er mindsket fra % til godt og vel halvdelen af virksomhederne i branchen. Selv hjemmemarkedet forstærkes Konjunkturerne ser ud til at blive yderligere forbedret i det kommende halvår. Eksportefterspørgslen fortsætter opad i hurtig takt, og selv ordretilgangen fra hjemmemarkedet stiger. Det forbedrede efterspørgselsniveau fører til fortsat forøgelse af produktionen. Beskæftigelsesniveauet er blevet forbedret i det seneste halvår, og opgangen i antal ansatte ser ud til at fortsætte selv i foråret. Knapt 3% planlægger nyansættelser, mens kun % regner med at reducere personalet Ordreindgang Foråret /Efteråret Efteråret Ordrebeholdning stadig stærkere hjemmemarked. Der findes også tegn på bedre tider i, men ordretilgangen er klart utilfredsstillende, og produktionsstigningen udebliver. Lågt kapacitetsutnyttjande För ett år sedan var grundtonen i företagens bedömningar av den framtida konjunkturutvecklingen mycket försiktig. Detta har visat sig stämma ganska väl med den faktiska utvecklingen. Exportmarknaden stärktes något i våras, men den inhemska marknaden mattades. Produktionen steg mycket måttligt. Det fortsätter att vara trögt under innevarande höst, med nästan oförändrad efterfrågeoch produktionsnivå. Vare sig export- eller hemmamarknaden visar några tydliga tecken på att repa sig de större företagen är mest pessimistiska. Företagens bedömningar av den rådande konjunkturen har visserligen blivit ljusare, men tyder inte på att det ännu har blivit något riktigt lyft. Konjunkturindex har för hösten uppmätts till 1, att jämföra med förra höstens 7. Bedömningen av orderläget har blivit mera negativ än tidigare och kapacitetsutnyttjandet i branschen är fortfarande mycket lågt Våren /Hösten Elektronikindustri Foråret /Efteråret Beskæftigelsen, som udvikler sig godt i Danmark, ser ud til at blive mindre det kommende halvår på den svenske side. Stagnerande orderingång och produktion De bedömningar som nu görs av företagen i branschen tyder heller inte på att det blir någon fart under våren. Visserligen tror man på en förbättrad konjunktursituation för branschen, men spådomarna om både orderingång och produktionsnivå tyder på ganska oförändrat läge under det kommande halvåret. Sysselsättningen, vars negativa utveckling tillfälligtvis stoppades under det första halvan av, ser åter ut att minska. En tredjedel av företagen i branschen räknar med att genomföra personalnedskärningar under kommande halvår Orderingång Hemma Hösten Export 1 3 Orderstock

16 Starkt i hela regionen Det ser under hösten ljust ut för byggbranschen på båda sidor av Sundet. För ett år sedan såg företagen ganska mörkt på framtiden, allra mest kanske i. Utvecklingen har dock blivit klart bättre än väntat. t i byggbranschen har förbättrats markant och byggandet har ökat till en klart högre nivå än tidigare. Kapacitetsutnyttjandet i branschen har stigit i hela regionen och det låg i början av hösten betydligt högre än för ett år sedan. Lysere konjunkturbillede Forventningerne for begyndelsen af var for et år siden ganske lave. Udviklingen ser dog ud til at have været bedre, end man forventede. I løbet af efteråret stiger byggeriet kraftigt. Halvdelen af byggerivirksomhederne regner med øget omsætning, mens flertallet af de øvrige virksomheder regner med, at aktiviteten forbliver på et uændret niveau. Antallet af igangværende arbejder er markant øget sammenlignet med det foregående halvår, og andelen af virksomheden, der mener, at ordrebeholdningen er forholdsvis stor, er steget fra 13% til næsten en trediedel det sidste år Byggverksamhet +1 Byggeri Byggande Anställda 3 Sysselsättningen ökar De goda tiderna ser ut att bestå även under första halvan av nästa år. Expansionen fortsätter både i och i, Byggeri og ansatte Ansatte 3 Efteråret Ordrebeholdning Konjunkturniveauet for branchen bedømmes som værende klart bedre end for et år siden. 3% mener, at konjunkturen i løbet af efteråret er god, mens tre virksomheder ud af fem angiver en normalkonjunktur. Den andel, der angiver fuld kapacitetsudnyttelse, er steget fra 11% til % siden i fjor. Fortsat ekspansion men i lavere takt Udsigterne for foråret er fortsat positive for byggebranchen, men det ser dog ud til, at den kraftigste ekspansionsfase snart er forbi. Aktiviteten fortsætter ganske vist med at stige, men i en rimeligere takt end tidligere. En virksomhed ud af fire regner med stigende omsætning i løbet af det kommende halvår. Beskæftigelsen i branchen har været opadgående det seneste halvår, og antallet af ansatte forventes også at stige i det kommende år. Der er dog tale om en meget rimelig stigning. Der er ikke sket nogen større forandring, hvad angår tilgangen af arbejdskraft Öresundsregionen totalt Byggande och sysselsättning Foråret /Efteråret Hösten Orderstock även om byggandet kommer att öka i något långsammare takt än under det senaste året. Även sysselsättningsutvecklingen ser enligt nuvarande bedömningar ut att bli Byggandet återhämtar sig Det har nu ljusnat för byggbranschen i. För ett år sedan var tecknades framtiden fortfarande i ganska så mörka färger, men utvecklingen under det gångna året har blivit klart över förväntan. Det är % av företagen som rapporterat ökat byggande under våren jämfört med föregående halvår, medan 39 % rapporterat oförändrad nivå. Denna utveckling fortsätter i ungefär oförändrad takt även under hösten. Stocken av pågående arbeten har ökat och kapacitetsutnyttjandet låg i början av hösten på en klart högre nivå än ett år tidigare. 1 % anger att kapacitetsutnyttjandet är förhållandevis stort, att jämföra med 17 % under förra hösten. Bedömningen av inneliggande orderstockar har blivit klart mera positiv. Konjunkturindex för branschen har förbättrats från 3 under förra hösten, indikerande en svag konjunktur, till ± vilket är normalkonjunktur. 3 1 BRANSCHANALYS Våren /Hösten Våren /Hösten mycket gynnsam, kanske speciellt på den svenska sidan, där dock vissa tecken på en begynnande arbetskraftsbrist har börjat visa sig. Fortsatt ljus bild Det finns en rätt stark tro på att den positiva bilden består även under första halvåret. Drygt en tredjedel räknar med bättre byggkonjunktur. Man spår att byggandet fortsätter att öka, även om expansionstakten blir något lugnare än under det senaste halvåret. Sysselsättningen i branschen som stigit sedan i våras fortsätter uppåt. Två företag av fem planerar för en ökning av antalet anställda under våren, medan hälften räknar med att hålla personalstyrkan oförändrad. Det kan noteras att 3 % anger brist på träarbetare och omkring hälften brist på ingenjörer, vilket är långt större andelar än förra hösten. Byggande och sysselsättning 3 Byggande 3 1 Anställda Hösten Orderstock

17 BRANSCHANALYS fører an i nyt opsving Det har nu løsnet sig godt for bestillingerne til IT-sektoren i Øresundsregionen, som er blevet holdt tilbage i længere tid. Den forsigtige vending, som noteres i efteråret sidste år, har nu taget fart. IT-virksomhedernes fakturering er øget meget kraftigt i andet halvår i år, med undtagelse af den ITbaserede industridel i, som fortsætter med at indskrænke sine aktiviteter. Hurtig opsving Sidste efterår mærkedes en tydelig forbedring af situationen for IT-virksomhederne i hovedstadsregionen - som består af dele af elektronikindustrien, datakonsulenter og teleoperatører - også selv om konjunkturniveauet fortsat var lavt. Den optimisme, virksomhederne viste for foråret i år, var velbegrundet. Der er sket et stort løft for branchen siden sidste efterår. Omsvinget er dramatisk med et konjunkturindeks, som kan variere mellem -1 og +1, som nu står i +3 sammenlignet med -9 for et år siden. Der er sket forbedringer på en bred front, men Aktivitet Ansatte 3 Aktivitet og ansatte Aktivitet Ansatte 3 Efteråret Ordrebeholdning opsvinget er allerhurtigst inden for IT-industrien, hvor højkonjunkturen nu har fået fodfæste, og med et indeks på +. Omsætningen stiger meget kraftigt i efteråret i hele IT-sektoren, og samtidig er hver anden virksomhed allerede begyndt at nyansætte. Nye forbedringer forventes Virksomhedernes optimisme for foråret er urokkelig. Branchen ser ud til at taget nok et stort skridt opad på konjunkturkurven efter årsskiftet, og nu er det datakonsulenterne, der kommer til at stå for det hurtigste opsving. I første halvår forventer 3% af IT-sektoren en stigende omsætning - ingen virksomheder tror på indskrænkninger. Beskæftigelsen skønnes til at stige endnu hurtigere til foråret end i efteråret. For IT-industrien skønnes eksportmarkedet at stå for den afgjort største forbedring af efterspørgslen, mens hjemmemarkedet vokser langsommere. Ingen af industrivirksomhederne anser ordrebøgerne for tynde. 3 1 Øresundsregionen totalt Aktivitet og ansatte Foråret /Efteråret Efteråret Ordrebeholdning Stort behov for nyt personale Forventningsbilledet for IT-sektoren for foråret er meget stærkt. Konjunkturen ser ud til yderligere at forstærkes i vinteren, og faktureringen forventes at stige meget kraftigt det første halvår. Det indebærer, at behovet for nyt personale er stort. IT-sektoren i hele Øresundsregionen planlægger et Splittrad bild Under förra hösten befann sig fortfarande IT-verksamheten i i en djup lågkonjunktur. Inför våren i år såg datakonsulterna en ljusning framför sig, men IT-industrin var lika negativ i sina förväntningar som tidigare. För sektorn i sin helhet har läget förbättrats något sedan förra hösten. Konjunkturindex för IT-sektorn, som kan variera mellan 1 och +1 står nu i 19 jämfört med 7 för ett år sedan. Bilden är dock starkt tudelad. Det är datakonsulterna, som nu anser att läget är ganska normalt, som står för hela förbättringen medan IT-industrin fortfarande kämpar i stark motvind. Den totala faktureringen som fortsatte att minska svagt i våras ser ut att ha vänt svagt uppåt under hösten, och hänförligt endast till datakonsulterna. Sedan i våras har datakonsulterna börjat med de första nyanställningarna medan IT-industrin fortsätter att dra ned på personalen. 3 1 Våren /Hösten IT-virksomhed Foråret /Efteråret større antal nyansættelser, undtagen for IT-industrien i, som fortsætter med at reducere antallet af ansatte. Obruten framtidstro Framtidstron har inte övergivit de skånska IT-företagen. Man räknar med att konjunkturen skall förstärkas till våren med stor optimism hos datakonsulterna och med mycket försiktiga förväntningar hos industriföretagen, som har målsättningen att hålla ställningarna under vintern. Datakonsulterna vädrar morgonluft och räknar med kraftigt ökad efterfrågan nästa halvår och med planer på nyanställningar i stor skala under vintern. Även lönsamheten för datakonsulterna förutses komma att förbättras betydligt. Aktivitet och sysselsättning 3 3 Aktivitet 1 Anställda Hösten Orderstock

18 Lyst efterår for handlen Fra sidste efterårs normalkonjunktur er konjunkturniveauet nu blevet betydeligt forstærket, og konjunkturindekset er steget fra 9 til +. Med så høje indekstal plejer man at tale om højkonjunktur, og det meste indenfor detailhandlen ser nu ud til at pege opad. Denne optimisme kunne allerede anes i prognoserne fra sidste efterår. Salget i andet halvår ser ud til at stige kraftigt, % af virksomhederne forventer en stigning, mod % som forventer et fald. I de sidste måneder er også beskæftigelsen begyndt at komme godt i gang, og antallet af ansatte Detaljhandel +7 Salgsomsætning og ansatte Salgsomsætning 1 3 Ansatte Efteråret 3 1 Öresundsregionen totalt Försäljningsvolym och anställda Försäljningsvolym 1 Anställda 3 Stor optimism Detaljhandelskonjunkturen har under det senast året gått från ett normalt konjunkturläget till ett läge som mer påminner om högkonjunktur. Försäljningen ökar kraftigt och på danska sidan av sundet är ökningen till och med mycket kraftig. Skillnaden märks också på att nyanställningarna på den danska sidan är ganska omfattande medan de på den skånska sidan än så länge är ganska marginella bristen på personal upplevs därmed som större i. Lönsamhetsbedömningarna är dock i båda fallen mycket positiva. Betydande nyanställningar Till våren väntas konjunkturläget er steget kraftigt. Det ses også af, at 3% af de virksomheder, der søgte arbejdskraft, mener, at der er en mangel, hvor det sidste efterår var 13%. På trods af nyansættelser, er lønsomhedsbilledet lysnet betydeligt, og i dagsniveauet opgiver hele 91% af virksomhederne, at lønsomheden er normal eller bedre. Endnu lysere forår Til trods for et allerede meget godt konjunkturniveau, forventer % af virksomhederne, at konjunkturerne vil blive forstærket yderligere frem til foråret, og % tror oven i købet på et forringet niveau. Salget forventes fortsat at stige i uforandret takt frem til foråret. Lønsomheden synes ikke at blive påvirket af dette, men % af virksomhederne tror på en fortsat lønsomhedsforbedring imod %, der tror på en forringelse Foråret /Efteråret BRANSCHANALYS Hösten Lönsamhet fortsätta att förbättras, nästa halvår verkar dock försäljningsökningen avta betydligt på den skånska sidan medan den beräknas att fortsätta öka som tidigare på den Stort steg mot högkonjunktur t har tagit ett stort steg upp, konjunkturindex har stigit från ett normalläge på - till + vilket innebär ett läge i trakterna av en högkonjunktur. % av företagen uppger att läget är bra mot endast % som uppger att läget är dåligt. Försäljningen under första halvåret i år ökade kraftigt och för innevarande halvår ser ökningstakten ut att kunna tillta något. Andra halvåret brukar dock vara bättre än första till följd av säsongsnormala variationer som julhandel och skatteåterbäring. Antalet anställda har däremot bara ökat svagt sedan i våras, men istället har lönsamheten kunnat förbättras klart och % av företagen bedömer nu lönsamheten som god och 9 % bedömer den som normal. På frågan om det främsta hindret för expansion uppger 1 % av företagen att de inte ser några sådana hinder och 1 % uppger brist på maskiner/lokaler som främsta hinder. Andelen som uppger efterfrågeläget har däremot sjunkit från % till 33 % Våren /Hösten Våren /Hösten danska sidan. Lönsamhetsförväntningarna fram till våren är optimistiska om än något större på den danska sidan trots förväntningar om omfattande nyanställningar. Nyanställningarna ökar Fram till våren väntas konjunkturen stärkas ytterligare, 3 % av företagen tror på ett bättre läge medan % tror på ett sämre läge. Försäljningsökningen spås dock avta betydligt under nästa halvår, det ser ut att endast bli en svag ökning. Till viss del kan detta förklaras av de säsongsnormala variationerna. Trots detta börjar det ljusna på sysselsättningsfronten och till våren väntas en måttlig ökning av antalet anställda. Samtidigt har företagen förhoppningar om en mycket kraftig förbättring av lönsamheten. Lønsomhed Försäljningsvolym och anställda Försäljningsvolym 3 Anställda Hösten Lönsamhet

19 BRANSCHANALYS Samstemmende billede på begge sider af sundet Konjunkturbilledet for bilhandlen i Øresundsregionen er i øjeblikket relativt samstemmende på begge sider af sundet. Sidste efterår mærkede man allerede en vis lettelse på markedet i, mens bilhandlen i hovedstadsregionen arbejdede i en noget stærkere modvind. I år er forbedringen fortsat i, mens der er sket et hurtigt og stærkt omsving i Danmark. Konjunkturen for bilhandlen er nu på et normalleje i hele regionen. Hurtigt omsving for bilhandlen Det har svunget kraftigt op og ned for handlen med motorkøretøjer de seneste år i hovedstadsregionen. Det var den branche i regionen, som fjor arbejdede i den kraftigste modvind. Fra et meget lavt niveau begyndte salget af nye personbiler at komme til kræfter igen i, for igen at mindskes kraftigt sidste forår. Det gjorde, at konjunkturen blev dramatisk værre, og bilhandlen balancerede sidste efterår på grænsen til en lavkonjunktur. Efter årsskiftet er der igen sket en vending i bilhandlen, og efter sommeren stiger salget af person Salgsomsætning og ansatte 1 3 Ansatte Efteråret Øresundsregionen totalt 1 Salgsomsætning Ansatte 3 Optimismen størst i hovedstadsregionen Virksomhedernes forventninger tyder på, at situationen vil fortsætte sin forbedring efter årsskiftet. Til biler meget kraftigt. Hele 7% af virksomhederne rapporterer øget salg i andet halvår i år, mens ingen opgiver en formindskelse. Konjunkturindekset for bilhandlen, som kan variere mellem -1 og +1, er på et år steget fra -33 til +7 i dette efterår, hvilket må betragtes som et normalniveau. Udbredt optimisme for foråret Forventningerne om en yderligere styrkelse af konjunkturen for branchen til foråret er udbredt blandt virksomhederne. Man er indstillet på, at den store efterspørgsel efter personbiler vil holde sig efter årsskiftet. Mere end hver anden bilforhandler regner med øget salg i første halvår, mod 1% som er indstillet på en nedgang. Virksomhederne er klar til at møde tilstrømningen af nye kunder uden at måtte ansætte mere personale, hvilket vil forbedre lønsomheden betydeligt til foråret. 1 1 Salgsomsætning og ansatte Foråret /Efteråret 17 Handel m motorkøretøjer +1 1 Efteråret Lønsomhed Stabil bilhandel i I kom lättnaden på marknaden för handeln med personbilar tidigare än i Hovedstadsområdet. Efter en tids avmattning förbättrades företagens konjunkturomdömen något redan i fjol höst och bilförsäljningen ökade då rejält. Inför våren räknade företagen med en ytterligare lättnad på marknaden. Bilförsäljningen fortsatte också att öka ganska kraftigt under våren, 37% redovisar ökad försäljning mot 1% som har en minskning. Konjunkturen har under hösten förbättrats påtagligt. Konjunkturindex för branschen, som kan variera mellan 1 och +1 står nu i +1, vilket kan jämföras med 1 för ett år sedan. Det motsvarar ett normalläge och överensstämmer väl med situationen på andra sidan sundet. Företagen har lyckats uppnå det goda försäljningsresultatet med en något bantad personalstyrka vilket återspeglas i en kraftig förbättring av lönsamheten som nu är normal i branschen Våren /Hösten Foråret /Efteråret næste sommer regnes konjunkturen at være rigtig stærk med den største forbedring på den danske side. Bilsalget forudses at fortsætte med at stige, og hurtigst i hovedstadsområdet. Med en udebleven stigning i beskæftigelsen, ventes et kraftigt løft i lønsomheden i hele regionen. Måttliga förbättringar till våren Bilhandeln i är inställd på en stabilisering fram till nästa sommar. Man vågar dock inte tro på några stora förbättringar. Efterfrågeläget är fortfarande ett uttalat bekymmer för 7% av företagen. En liten övervikt av företagen tror på en bättre konjunktur till våren och försäljningen väntas öka första halvåret i samma måttliga takt som nu under hösten. Personalen planeras hållas på en knappt oförändrad nivå, vilket gör att lönsamheten kommer att förbättras ytterligare. Salgsomsætning Lønsomhed Försäljningsvolym och anställda 3 3 Försäljningsvolym 1 1 Anställda Hösten Lönsamhet

20 Botten är passerad Vändningen har nu nått konsultbranschen, störst är förändringen i där konsultföretagen även hade det sämsta konjunkturläget förra hösten. På båda sidor om sundet råder nu en bra normalkonjunktur. Under hösten och vintern räknar företagen med en mycket kraftig ökning av faktureringen, ökningen är dock något kraftigare på den danska sidan. Vändningen har inte ännu fått genomslag i antalet anställda som sedan i våras har minskat måttligt. Lönsamheten har därigenom förbättrats sedan förra Faktureringen fortsat stærk Konjunkturniveauet for opdragsvirksomhederne er ganske klart forbedret, og konjunkturindekset er steget fra -11 til + siden sidste efterår. Til trods for forbedringen er der fortsat kun tale om en normalkonjunktur. Derimod ser faktureringen ud til at stige særdeles kraftigt nu i andet halvår, % af virksomhederne tror på en stigende fakturering mod 11%, som tror på en vigende. Trods de lyse udsigter, er antallet af ansatte betydeligt forringet siden foråret, % af virksomhederne har øget antallet af ansatte, men Konsultverksamhet +1 Salgsomsætning Fakturering 1 Anställda 3 hösten och är nu något bättre än normalt. Bristen på branschkompetent personal är ganska klar på den danska sidan, men bristen ökar även på den skånska sidan. Salgsomsætning og ansatte Ansatte 3 Efteråret Lønsomhed % har samtidig afskediget. Det virker dog, som om det kun er visse kategorier af personale, der mindskes. Det som taler for det, er at af de virksomheder, som har søgt personale, opgiver 31%, at der hersker mangel på branchekompetent personale, mens kun 9% angiver mangel, når det gælder øvrigt personale. I og med personaleformindskelsen har lønsomheden kunnet forbedret noget siden sidste efterår, og den skønnes nu at være normal. Lønsomt trods nyansættelser Til foråret ventes konjunkturniveauet at fortsætte med at stige kraftigt. Faktureringen ser ud til at sige betydeligt, også i næste halvår. Det fører til høje forventninger omkring lønsomheden, og 71% af virksomhederne regner med en forbedret lønsomhed frem til foråret. Lønsomhedsforventningerne skal også ses i lyset af, at virksomhederne samtidig regner med mange nyansættelser. 3 1 Öresundsregionen totalt Fakturering och anställda Foråret /Efteråret Snabb vändning Konjunkturen tycks ha vänt för konsulterna, konjunkturindex har stigit från mycket svaga -31 till +1. Uppryckningen har skett trots att faktureringen visade sig bli en besvikelse för första halvåret i år - ökningen blev endast måttlig medan företagen hade förhoppningar om en mycket kraftig ökning. Sedan i våras har man också gjort måttliga neddragningar av personalen. Uppgången i faktureringen verkar dock bara ha blivit något försenad, nu under andra halvåret ser den ut att öka mycket kraftigt. Av företagen uppger % att de bedömer att faktureringen ökar innevarande halvår och bara % bedömer att den minskar. I och med den ökade faktureringen och personalminskningen har lönsamheten blivit betydligt bättre och i nuläget bedöms den som något bättre än normalt. Förra hösten var bedömningen att lönsamheten var klart sämre än normalt. Bristen på branschkompetent personal har ökat något vilket kan tyda på att man redan planerar för att nyanställa personal av den kategorin Hösten Lönsamhet Snabb återhämtning fortsätter Uppgången förväntas fortsätta med stora steg förväntningarna på såväl faktureringen som antalet anställda är mycket ljusa. Trots 3 1 BRANSCHANALYS Våren /Hösten 3 1 Våren /Hösten Omfattande nyanställningar Uppgången ser ut att fortsätta, fram till våren tror 37 % av företagen på en fortsatt förbättring av läget medan ingen tror på en vändning nedåt. Faktureringen under nästa halvår väntas fortsätta öka i samma takt som för innevarande halvår. Uppgången väntas även snabbt få genomslag i antalet anställda som ser ut att öka mycket kraftigt fram till våren. Av konsultföretagen räknar % med att nyanställa fram till dess och endast 1 % räknar med att minska antalet anställda. Företagen bedömer ändå att lönsamheten kommer att förbättras kraftigt fram till våren Fakturering och anställda Fakturering Anställda Hösten omfattande nyanställningar som brukar ha en dämpande effekt på lönsamheten räknar företagen med kraftiga lönsamhetsförbättringar. Lönsamhet

En blød landing i Øresundsregionen. Mjuklandning i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

En blød landing i Øresundsregionen. Mjuklandning i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Nr 8 november 21 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt _ 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri

Läs mer

Vad händer med integrationen? Tålmodighed integrationen kommer. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

Vad händer med integrationen? Tålmodighed integrationen kommer. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Nr 7 maj 21 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt _ 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri / Levnedsmiddelsindustri

Läs mer

Fornyet fart i Øresundsregionen. Förnyad fart i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

Fornyet fart i Øresundsregionen. Förnyad fart i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Nr 9 september 22 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt _ 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri

Läs mer

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur www.oresundsbarometern.scb.se Nr 14 november 27 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Infrastruktur In n e h å l l Konjunkturen 1 Tema Infrastruktur 2 Bransch- och näringslivskonjunkturen 4 Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur www.oresundsbarometern.scb.se Nr 14 november 27 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Infrastruktur In n e h å l l Konjunkturen 1 Tema Infrastruktur 2 Bransch- och näringslivskonjunkturen 4 Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark Nr 12 november 2 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Det nya Danmark INNEHÅLL Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt 4 Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden www.oresundsbarometern.scb.se Nr november 28 ØRESUNDS- BAROMETERN I fokus: Arbetsmarknaden In n e h å l l Konjunkturen 1 Bransch- och näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri

Läs mer

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden www.oresundsbarometern.scb.se Nr november 28 ØRESUNDS- BAROMETERN I fokus: Arbetsmarknaden In n e h å l l Konjunkturen 1 Bransch- och näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Fortsat gang i Øresundsregionen. Fortsatt drag i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

Fortsat gang i Øresundsregionen. Fortsatt drag i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Nr 6 november 2 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i al 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri /

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Drag i Öresundsregionen. Nyt samarbejde over sundet. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

Drag i Öresundsregionen. Nyt samarbejde over sundet. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Sammanfattning Öresundsregionen 1 Skåne 3 Sammanfattning 3 Tillverkningsindustri totalt 3 Livsmedelsindustri 4 Kemisk industri 4 Verkstadsindustri 4 Maskinindustri Elindustri Industri för möbler, leksaker,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 stockholms län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 UPPSALA LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 22 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6 Trävaruindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 27 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Min Max Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Konjunkturläget våren 2017 Richard Palmer Internationell utblick: gryende optimism Den globala tillväxten återhämtar sig Den globala tillväxten förväntas återhämta sig

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Våren 2 n innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Tillverkningsindustri, totalt...6 Transportmedelsindustri samt Maskinindustri...7 Kemisk industri samt Metallvaruindustri...8

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern för hösten 2012 Småföretagsbarometern Södermanland, höst 2012 2012-11-27 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Södermanlands näringslivsstruktur...

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 6 mars Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Den svenska ekonomin och penningpolitiken vart är vi på väg? Svensk ekonomi har visat relativ

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 28 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Min Max Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi

Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi Sverige kan inte gå i otakt med världsekonomin. Tecknen är nu tydliga på att verkligheten kommer ikapp svensk ekonomi, som visat mycket höga tillväxttal under 2015.

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Hösten 216 n innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Tillverkningsindustri, totalt...6 Transportmedelsindustri samt Maskinindustri...7 Kemisk industri samt Metallvaruindustri...8

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN JÖNKÖPINGS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Svenskt näringsliv 2006 Grafisk form: Brando designbyrå Öresundsungdomar om dagens och morgondagens arbetssituation

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN VÄSTMANLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jönköpings län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Blekinge län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND 62 PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND Utvecklingen av pendlingsströmmen över Öresund har framför allt ägt rum mellan Sydvästskåne och den danska delen av Öresundsregionen. Medan pendlingen från Sydvästskåne till

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jämtlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN HALLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer