Samhällsvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare"

Transkript

1 Samhällsvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

2 Många samhällsvetare gör chefskarriär Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister RAMS 2007 och är delvis bearbetat av SCB men främst av Jusek. Fakta om lön och arbetslöshet kommer från Juseks lönestatistik och arbetsmarknadsundersökning. Uppgifter om antalet examinerade kommer från HSV. Rapporten är producerad under perioden maj november

3 Samhällsvetare Utbildningar i hela landet Samhällsvetenskapliga utbildningar ges vid de allra flesta universitet och högskolor. Majoriteten av de samhällsvetenskapliga utbildningarna ges på grund-, avancerad och forskarnivå. Man kan välja att läsa ett program eller fristående kurser, som kan leda fram till en kandidatexamen. Kandidatexamen kan sedan byggas på med en magister - eller masterexamen. De vanligaste huvudämnena är statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, samt kultur- och samhällsgeografi. Oavsett inriktning jobbar många samhälls vetare med att söka, bedöma och analysera information som används som beslutsunderlag i politiken, näringslivet och den offentliga förvaltningen. Hur många får jobb? Det kan ta tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Många börjar sin karriär med kortare anställningar. Andelen arbetssökande ett år efter examen har under den senaste tioårsperioden legat i snitt på nio procent. För samhälls vetare är det även vanligt att fortsätta studera efter examen. I Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010 angav var fjärde att de läser vidare. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år och förklaras delvis med en ny examensordning och delvis med en tuff arbetsmarknad. Majoriteten av samhällsvetarna får sitt första jobb på en kommun, inom statlig förvaltning eller i handels-, tjänste- eller serviceföretag. För samhällsvetare med huvudämne Vad är en samhällsvetare? Samhällsvetare är en sammanfattande beteckning på flera olika grupper akademiker med mycket olika ämnes kunskaper och funktioner i arbetslivet. 3

4 Sysselsättning samhällsvetare ett år efter examen Procent Arbetssökande Annat Arbetar År Annat = studerar vidare, föräldralediga etcetera. Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökningar stats vetenskap är det vanligast att arbeta med allmänt administrativt arbete eller utredningsarbete. De med inriktning mot medie- och kommunikationsvetenskap arbetar oftast med information och PR eller marknadsföring. Läs mer om arbetsmarknaden för ny exa minerade samhällsvetare på efterexamen Hur många tar examen varje år? Antalet examinerade samhällsvetare har ökat kraftigt under de senaste tio åren, förutom under 2008/09 då antalet minskade. På grundnivå är kvinnorna i klar majoritet. Under den senaste tioårsperioden har cirka sju av tio kandidatexamina i samhällsvetenskapliga ämnen tagits av kvinnor. På avancerad nivå ökar männens andel även om kvinnorna fortfarande är fler. Antalet masterexamina är fortfarande få, men förväntas öka successivt de kommande åren på bekostnad av antalet magisterexamina. Drygt sex av tio samhällsvetare arbetar med traditionella samhällsvetarjobb, det vill säga med yrken där det normalt krävs en längre högskoleutbildning inom ett samhällsvetenskapligt ämne. Arbetsmarknaden har växt och breddats de senaste åren, särskilt i privat sektor. Samhällsvetare arbetar ofta även i yrken som formellt klassas som mindre kvalificerade, till exempel som platsförmedlare och socialförsäkringstjänsteman. Hälften av alla samhällsvetare jobbar som administratör, handläggare eller liknande i Vad gör samhällsvetare? I Sverige arbetar idag ungefär samhällsvetare. Deras arbetsmarknad är bred och spänner över en mängd branscher och yrken. Arbetsuppgifterna varierar och hänger till stor del ihop med val av studieinriktning. 4

5 offentlig förvaltning, till exempel på kommuner, departement, länsstyrelser eller andra myndigheter. Arbetsuppgifterna varierar ofta från ren administration och handläggning till informationsarbete och expertbetonade utredningsuppdrag. Vad händer efter examen? Läs mer på jusek.se/ efterexamen Den andra hälften jobbar inom privat sektor, i näringslivet och i organisationer, ofta med till exempel utredningsarbete, undersökningar, information och PR, rådgivning och remissarbete. Omvärlds bevakning är en allt vanligare arbetsuppgift för samhällsvetare inom såväl privat som offentlig sektor. Samhälls vetare med olika typer av kompletterings utbild ningar alternativt speciella ämnes kombi na tioner jobbar även som reportrar och journalister, eller inom tolk- och över sättningsarbete. För att fördjupa sig och specialisera sig inom ett område kan man söka sig till forskarutbildning. Efter avslutad utbildning kan man fortsätta som lärare och forskare inom högskolor och universitet, men även övriga arbetsmarknaden efterfrågar disputerade samhällsvetare. Särskilt andra statliga, närings livsanknutna eller fristående utrednings- och forsknings institut behöver samhällsvetare med specialkunskaper. Många samhällsvetare gör chefskarriär. Drygt var tionde återfinns i någon form av ledningsarbete, som chef, VD eller på ett politiskt förtroendeuppdrag. Sex av tio samhällsvetare är kvinnor, men när det gäller chefspositioner är ordningen det omvända. Trots att männen är färre till antalet är det betydligt vanligare att de blir chefer. Nära fyra av sju samhällsvetare i lednings arbete är män. De flesta kvinnliga chefer finns inom stora och medelstora företag och myndigheter. Av samhällsvetare på de allra högsta posterna, som VD och verkschef, är enbart var femte kvinna. På de allra högsta posterna, som VD och verkschef, är enbart två av tio samhällsvetare kvinnor. 5

6 »Det bästa är den kreativa processen som uppstår när jag närmar mig nya kunder.«johanna Johansson, marknadsassistent på Tidningskompaniet»Är man nyfiken på hur relationer fungerar på alla plan, både personliga och mellan stater, är nästan alla samhällsvetenskapliga kurser intressanta.«6

7 » Jag började mina högskolestudier med att läsa programmet Internationella Samhällsstudier på Kalmar högskola. Då var jag helt inställd på att bli journalist och lära mig så mycket som möjligt om världen, därför valde jag den utbildningen. Vid sidan av mina studier engagerade jag mig ideellt i FN-förbundet och Röda Korset. Det var ett bra komplement till studierna och en möjlighet att praktiskt använda kunskaperna från föreläsningarna. Tack vare mitt engagemang i FN-förbundet kunde jag söka jobbet som ungdoms sekreterare på organisationens kansli. Jag fick det, tog ett uppehåll i mina studier och flyttade till Stockholm. Det var väldigt roligt, jag träffade många unga och pratade om FN:s viktiga arbete. Året därpå fortsatte jag plugga, då blev det statsvetenskap på Stockholms universitet. Det är kul att ha studerat både vid en mindre hög skola och vid ett stort universitet. På universitetet undervisade professorer som är kändisar inom utbildningsvärlden. Samtidigt är under visning i en stor aula för 200 personer ganska opersonligt och kräver lite mod för att våga räcka upp handen. På högskolan fanns alltid lärarna nära och klassen bestod av knappt 40 personer. Jag hade fortfarande studieuppehåll från programmet i Kalmar, så jag använde praktikperioden som ingick där. Jag hade hört talas om att man kunde göra praktik på Utrikesdepartementet och skickade en intresse anmälan till enheten för internationell handel. Jag fick en praktikplats, i gruppen Globalt Ansvar, som arbetar med till exempel företags sociala och miljömässiga ansvar. Det var fascinerande att vara i politikens centrum. Jag tog emot studiebesök och gjorde research inför politiska beslut. I samband med att jag sökt praktikplats första gången hade jag kommit i kontakt med Stockholms regionens Europakommitté som varje halvår tog emot praktikanter. Bryssel lockade så jag sökte och fick en praktikplats. De bevakar EU-frågor i Bryssel för Stockholmsoch Mälardalsregionens räkning. Målet är att öka samarbetet med andra europeiska regioner och att göra regionen mer känd i europeiska sammanhang. Mitt jobb var att samla information, delta på seminarier och skriva rapporter. Det ingick också att mingla en hel del, nätverka som det heter. När jag kom tillbaka till Sverige såg jag en annons där Värmdö kommun sökte en nämndsekreterare. Kontaktpersonen var en av dem jag träffat i Bryssel och hjälpt vid ett studiebesök i parlamentet, trots att det just den dagen var stängt för besökare. Jag chansade på att hon kom ihåg mig och det gjorde hon! Nät verkandet i Bryssel hade lönat sig. Jag blev kallad på intervju, fick jobbet och det utan erfarenhet från liknande jobb. Som nämndsekreterare skrev jag protokoll från politiska möten och underlag till politikerna. Det var fantastiskt lärorikt. Här fick jag verkligen se hur demokrati fungerar i verkligheten, på ett lokalt plan, och vilka möjligheter vi som medborgare faktiskt har att påverka politiken. Jag var där i nästan två år, fick barn och gick på föräldraledighet. En dag när jag gick omkring med min barnvagn i vårt bostadsområde fick jag syn på en gammal chef jag haft när jag gjort praktik på en reportagebyrå tio år tidigare. Jag googlade upp honom och vi tog en fika. Ett par månader senare erbjöd han mig jobb som marknadsassistent på Tidningskompaniet. Jag sa farväl till kommunen och kastade mig in i mediebranschen som jag alltid drömt om. Nu samordnar jag företagets marknadsföring och nyförsäljning. Det bästa är den kreativa processen som uppstår när jag närmar mig nya kunder. Jag har nytta av mitt samhällsintresse och kunskaperna från min utbildning i omvärldsanalyser. Vi gör ett bra jobb när vi helt förstår kundernas utmaningar och de blir tydliga genom omvärldsanalyser. Är man intresserad av omvärlden, nyfiken på hur relationer fungerar på alla plan, både personliga och mellan stater, är nästan alla samhälls vetenskapliga kurser intressanta. Mitt tips är att komplettera studierna med alla typer av praktisk erfarenhet om det så är ideellt arbete eller extra jobb det är så jag har fått mina jobb. «7

8 Samhällsvetare jobbar som Personaltjänsteman, yrkesvägledare Socialsekreterare, kurator Säljare, inköpare, mäklare Filosof, historiker, statsvetare Företagssäljare Administratör i intresseorganisationer Chef i stort eller medelstort företag eller myndighet Administratör i offentlig förvaltning Banktjänsteman, kreditrådgivare Dataoperatör Inköpare Bibliotekarie Statistiker Datatekniker Chef för mindre företag eller myndigheter Språkvetare, översättare, tolk Dataspecialist Arkivarie, museitjänsteman Sociolog, arkeolog Kulturarbetare Marknadsanalytiker, marknadsförare VD, verkschef Nationalekonom Revisor Administrativ assistent Fritidsledare Platsförmedlare, arbetsvägledare Matematiker Värdepappersmäklare Systemerare och programmerare Socialförsäkringstjänsteman Redovisningsekonom Försäkringsrepresentanter Taxeringstjänsteman Journalist, författare, informatör Företagsekonom Psykolog Universitets- och högskollärare Tulltjänsteman Jurist Agent, speditör Polis Behandlingsassistent Politiskt arbete Fastighetsmäklare Organisationsutvecklare I vilka branscher arbetar samhällsvetare? Samhällsvetare återfinns i en mängd branscher och är relativt jämnt fördelade över hela arbetsmarknaden. Den största andelen samhällsvetare arbetar inom offentlig förvaltning, nästan var fjärde är samhällsvetare. Vanligt är även att jobba inom vård, omsorg, service och kultur, inom utbildning och forskning samt med företagstjänster. Sysselsatta samhällsvetare fördelat på arbetsmarknadssektor 23% 24% 53% Privat Kommun Stat De allra flesta samhällsvetare arbetar i den privata tjänstesektorn. Källa: SCB. 8

9 Varannan samhällsvetare jobbar i privat sektor Här arbetar samhällsvetarna 6% 9% 23% 9% Offentlig förvaltning med mera Datakonsulter och andra företagstjänster Utbildning och forskning 10% 16% Vård och omsorg Handel och kommunikation Basnäringar och industri Service, kultur med mera 11% 16% Vanligast för samhällsvetare är att arbeta inom den offentliga förvaltningen. Källa: SCB. Bank, försäkring och fastighetsförvaltning 9

10 »Som tjänsteman är man mitt i det politiska skeendet men man syns inte själv. Det var mitt samhällsintresse som fick styra när jag valde utbildning. Jag var nyfiken på hur det politiska systemet fungerar och vad som skiljer Sverige från andra länder. Jag började läsa historia men halkade mer eller mindre in på statsvetenskap. Där fick jag några svar på många av mina funderingar kring hur samhället fungerar. Jag läste också en del juridik och ekonomi, eftersom det ingår i pol mag-programmet. Jag läste vid Lunds universitet. Jag ville till ett av de större universiteten där det finns ett rikt socialt liv vid sidan av studierna. Intresset att engagera mig ideellt har nog alltid funnits. Jag blev så småningom kurator vid Kalmar nation, där jag var med och ledde nationens arbete med olika sociala aktiviteter, som att arrangera luncher, fester och pubkvällar. Innan var jag också redaktör för nationes tidning. Det är riktigt roligt att ha med sig de erfarenheter jag fick då. Jag fick vänner som jag fortfarande umgås med. Då, i slutet av 90-talet, fanns tankarna om att börja arbeta på Regeringskansliet. Men jag var inte helt säker på vad jag ville. Utrikesdepartementet lockade så klart. Det är ju lite flashigt. Jag ordnade en praktikplats vid Sveriges am bassad i Bryssel och fick min första inblick i hur svensk statsförvaltning fungerade. Det var oerhört lärorikt. Under min studietid hade jag ett sommarvikariat som nyhetsredigerare på Sydsvenska Dagbladet. När jag var klar med studierna fick jag jobb som webbredaktör för Öresunddirekt, en informationstjänst för människor som arbetar och bor i regionen. Därefter sökte jag ett jobb via annons på Information Rosenbad. Mitt uppdrag gick ut på att vara med och förnya Regerings kansliets externa webbplats. Det var på det viset jag kom in på Regeringskansliet. Det fanns ett aspirantprogram för unga handläggare. Jag sökte och kom in. I min ansökan önskade jag att få arbeta på Kulturdepartementet och efter programmet fick jag en fast tjänst där. Att jobba här passar mig perfekt. Jag är kansli råd med ansvar för frågor kring public service. Mediepolitiken kan vara abstrakt. Men att vi har fria medier är en central del av den svenska demokratin. Att garantera yttrandefrihet för medierna och att medieföretag kan etablera sig, att det finns en mångfald och att medierna kan granska makten i samhället är så oerhört viktigt. Jag känner att jag jobbar med något som betyder mycket för andra. Som tjänsteman är man mitt i det politiska skeendet, men man syns inte själv. Jag känner att jag har träffat helt rätt med det jag gör. «10

11 Martin Persson, handläggare på Kulturdepartementet»Det var mitt samhällsintresse som styrde när jag valde utbildning. Jag var nyfiken på hur det politiska systemet fungerar och vad som skiljer Sverige från andra länder.«11

12 Läs mer om samhällsvetares löner och löneutveckling på jusek.se/lon I privat sektor är lönerna högst. Löneskill naden mellan kvinnor och män liksom lönespridningen är också större där än i offentlig sektor. Antal samhällsvetare fördelade på ålder och kön Ålder, år Män Kvinnor Antal Källa: SCB. 12

13 Hur ser samhällsvetargruppen ut? I Sverige arbetar idag ungefär samhällsvetare. Sex av tio är kvinnor och fyra av tio män. Inom vård och omsorg är nära tre av fyra samhällsvetare kvinnor och inom utbildning och inom forskning nära två av tre. En större andel av männen söker sig till basnäringar och industri, till bank, försäkring och fastighetsförvaltning samt till handel och kommunikation. I dessa tre branscher arbetar något fler män än kvinnor. Samhällsvetarna har tidigare varit en yrkesgrupp med ungefär lika många kvinnor som män. Bland samhällsvetare över 50 år är drygt hälften män. Detta har förändrats. I hela gruppen samhällsvetare är idag är sex av tio samhällsvetare kvinnor. Kvinno dominansen kommer troligen öka med tanke på hur fördelningen ser ut bland de nyexaminerade. Av de samhällsvetare som är yngre än 35 år är drygt sju av tio kvinnor. Jobba utomlands? Många samhällsvetare arbetar internationellt. De återfinns till exempel i den svenska utrikesrepresentationen för UD eller Sida, i EU:s institutioner, på FN-organ, andra mellanstatliga organisationer eller på olika humanitära och andra internationella ideella orga nisa tioner. Tjänster i internationella organ kräver ofta, utöver relevant examen, flera års kvalificerad erfarenhet och mycket goda språkkunskaper. För samhällsvetare som är intresserade av arbete inom EU-kommissionen finns det en mängd olika praktikplatser och reguljära jobb att söka via Europeiska kommissionens webbplats. Vad tjänar en samhällsvetare? Löneläget och löneutvecklingen för samhällsvetare är bättre inom privat sektor än inom offentlig sektor. Den privata sektorn har även störst lönespridning liksom störst löneskillnader mellan kvinnor och män. Löneläget är betydligt högre i Stockholms län än i övriga landet. Medianlönerna för nyexaminerade samhällsvetare var våren 2010 mellan och kronor, beroende på arbetsmarknadssektor. Löner för Juseks medlemsgrupper 2010 Kronor Första året efter examen Fem år efter examen Tio år efter examen Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Källa: Juseks lönestatistik 2009 och Juseks arbetsmarknadsundersökning Staplarna anger medellön. 13

14 Arbetsmarknaden är i balans om fem år Hur ser framtiden ut? För nyexaminerade samhällsvetare tar det ofta tid att etablera sig och det är ofta hög konkurrens om jobben. Många samhällsvetare får inte fasta kvalificerade arbeten direkt, utan har vikariat, tidsbegränsade anställningar och arbeten på en lägre kvalifikationsnivå innan ett fast jobb på rätt nivå dyker upp. De kommande åren kommer det ske stora pensionsavgångar i offentlig sektor, inte minst på chefsnivå, vilket borde leda till att antalet lediga jobb för samhällsvetare inom fem år motsvarar antalet examinerade. Arbetsmarknaden de kommande åren bör därför vara i balans. Samhällsvetares arbetsmarknad kännetecknas inte av stora svängningar beroende på konjunktur. Det beror på att en stor del arbetar inom den offentliga sektorn. I privat sektor varierar arbetsmarknaden mer beroende på det ekonomiska läget. 14

15 De kommande åren kommer det ske stora pensionsavgångar i offentlig sektor, inte minst på chefsnivå, vilket borde leda till att antalet lediga jobb for samhällsvetare inom fem år motsvarar antalet examinerade. 15

16 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek. Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg. Tel E-post Fotoskrift AB T ex Billes Tryckeri AB

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation Grupp 4 Media, journalistik och information 213a Medieproduktion, allmän utbildning 213d Illustration, reklam, grafisk formgivning

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för personalvetare... 2 Kort om löner... 5 De senaste årens

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk Grupp 3 Språkvetare 222 Främmande språk 223 Svenska och litteraturvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap 1 Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister 1 och är baserat

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s

Läs mer

Studenterna får jobb - men var och hur?

Studenterna får jobb - men var och hur? Välkomna! Studenterna får jobb - men var och hur? Camilla Björkman Hanna Berheim 2010-12-06 Agenda 12:30-13:30 Information om arbetsmarknaden för Juseks utbildningsgrupper 13:30-14:10 Hur tänker en rekryterare?

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora 1 Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora Grupp 1 Humaniora 211b Konstvetenskap och konsthistoria 212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/- historia 220z Humaniora, allmän inriktning

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR JURISTER

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR JURISTER Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR JURISTER Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för jurister... 2 Rättsväsende... 3 Notarietjänstgöring... 3 Advokat...

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket Fokus på arbetsmarknad och Överensstämmelse yrke Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket En kartläggning av personer med yrken som förutsätter kompetens motsvarande högskole 16 Karin Björklind

Läs mer

LJUS FRAMTI NYEXAMINE

LJUS FRAMTI NYEXAMINE #5/07 Nu har högkonjunkturen slagit igenom på allvar för nyexaminerade studenter. Dessutom är jobben mer kvalificerade och motsvarar utbildningen. Robert Lindholm är Jusekmedlem och har nyligen fått jobb

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för civilekonomer... 2 Redovisning och revision... 3 Ekonomistyrning...

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: jusektidningen@jusek.se

Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: jusektidningen@jusek.se Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: jusektidningen@jusek.se FÖRBUNDSINFO FOTO: THINKSTOCK JURISTUTBILDNINGARNA: Bock i kanten för några men guldstjärna

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

SACO SPARAR 700 AKADEMIKER

SACO SPARAR 700 AKADEMIKER #10/06 Vid årsskiftet höjs avgiften till a-kassan rejält. Men den slutliga avgiften till akademikernas a-kassa blir bland de lägsta. Det efter att Juseks centralorganisation SACO uppmärksammat Lagrådet

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

En slipad ansökan - Cv och personligt brev

En slipad ansökan - Cv och personligt brev En slipad ansökan - Cv och personligt brev Upplägg Kort om Jusek Cv/meritförteckning - Syfte och mål - Mall för CV - Trendspaning Det personliga brevet - Syfte och mål - Frågor att besvara - Tips Intervjun

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

KONTAKTER TILL FÖRSTA

KONTAKTER TILL FÖRSTA Många som ringer till Juseks studerandeservice är stressade över detta med personliga nätverk, säger Camilla Björkman. Ett sätt att skapa kontakter är att delta i Juseks mentorskapsprojekt. Läs mer på:

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer