ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4"

Transkript

1 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under december månad fick,4 procent av medlemmarna arbetslöshetsersättning, att jämföra med,9 procent vid utgången av 6.,5 Andel ersättningstagare 7 Detta är historiskt mycket låga siffror. Lägre nivå har inte uppmätts vid något årsskifte under -talet. I diagrammet nedan visas andelen ersättningstagare i december varje år mellan 999 och 7.. Används i rapporten som arbetslöshetsmått, läs mer på sidan 5. Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Månad Aug Sept Okt Nov Dec Andel ersättningstagare 999 7,5 999 År ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 KVARTAL 4

2 Länsvis Kvartal 4 Andel ersättningstagare länsvis Jönköping Stockholm Östergötland Kronoberg Örebro Blekinge Gotland Södermanland Västra Götaland Uppsala Jämtland Gävleborg Västernorrland Skåne Kalmar Halland Västerbotten Dalarna Värmland Norrbotten Västmanland Det röda strecket visar genomsnittet (,4%). Jönköpings län landets lägsta arbetslöshet Jönköpings län har landets lägsta arbetslöshet bland Jusekmedlemmar, med,9 procent. Även Kronoberg, Stockholm, Örebro, Östergötland, Blekinge och Gotland ligger under rikssnittet. Högst andel ersättningstagare uppvisar Norrbottens län med procent. Störst har minskningen av arbetslösheten under det gångna året varit i just Norrbotten och Örebro, där skillnaden jämfört med december 6 var,4 procent. Även i Västerbotten minskade andelen ersättningstagare betydligt mer än i landet i stort, med, procentenheter under samma period. ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 KVARTAL 4

3 Åldersgrupp och medlemsgrupp Kvartal 4 Yngre akademiker heta på arbetsmarknaden Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyutexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare har länge pekat på att det går allt lättare att få första jobbet efter examen, och statistiken från AEA bekräftar trenden vad gäller de yngre medlemmarna. Allra ljusast ser det ut att vara för Jusekmedlemmar i åldrarna 5 9 år. Högst arbetslöshet har åldersgruppen 5 54, där, procent av de anslutna medlemmarna uppbar a-kasseersättning i december 7, därefter 6 64-åringarna med,9 procent.,5 Andel ersättningstagare per åldersgrupp Något färre arbetslösa kvinnor Skillnaderna mellan kvinnor och män är endast marginell: i december 7 fick,7 procent av kvinnorna anslutna till AEA arbetslöshetsersättning, att jämföra med,4 procent av männen Åldersgrupp Andel ersättningstagare per medlemsgrupp Jurister lägst arbetslöshet Lägst arbetslöshet hade i december juristerna, med procent. Därefter kommer systemvetarna, på, procent. Civilekonomerna ligger på genomsnittliga andelen ersättningstagare,,4 procent, medan personalvetarna har en något högre andel. Samhällsvetarnas arbetslöshet uppgår till, procent. Jurister Systemvetare Civilekonomer Personalvetare Samhällsvetare Medlemsgrupp ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 KVARTAL 4

4 Sektor och antal medlemmar Kvartal 4 Flest ersättningstagare tidigare privatanställda Den största andelen av de Jusekmedlemmar som uppbar a-kassa i slutet av 7 har tidigare arbetat i privat sektor. procent av det totala antalet AEA-anslutna Jusekmedlemmar i privat sektor är arbetslösa, att jämföra med,8 procent i statlig och, procent i kommunal sektor. Andel ersättningstagare per sektor Färre AEA-anslutna Jusekmedlemmar Antalet Jusekmedlemmar anslutna till AEA har under året sjunkit med 9,6 procent. Detta beror troligen till stor del på förändringarna som gjordes i arbetslöshetsförsäkringen per den januari 7 och som innebar kraftigt höjda medlemsavgifter samt ändrade försäkringsregler. Privat Stat Kommun/Landsting Hur stor inverkan förändringarna av utbetalningsreglerna har haft på andelen ersättningstagare under perioden är svårt att bedöma. Då arbetslösheten sjunkit under många år (se diagram på sidan ), kan dock inte nedgången förklaras med de nya reglerna. Dessutom har det främst varit akademiker som bedömer risken för arbetslöshet i deras yrke eller bransch som liten, som har lämnat a-kassan under det gångna året, vilket istället kan antas öka andelen ersättningstagare betydligt. Utvecklingen under 7 har därför troligen varit ännu bättre än vad kurvan visar. Antal anslutna Antal anslutna Jusekmedlemmar Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Månad Aug Sept Okt Nov Dec 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 KVARTAL 4

5 Källor och definitioner Kvartal 4 Källor och definitioner Det statistiska underlaget kommer från Jusek och AEA, och har bearbetats av Jusek och Saco. Arbetslöshetsmåttet i Juseks arbetsmarknadsrapport utgår från statistik över antalet Jusekmedlemmar som har fått arbetslöshetsersättning under en månad i relation till totala antalet Jusekmedlemmar som är anslutna till AEA. Då statistiken endast omfattar de Jusekmedlemmar som är anslutna till AEA bör man ta i beaktande att det kan finnas ett betydande mörkertal, särskilt bland dem som nyligen tagit examen och inte kvalificerar sig för a-kassa. Arbetsmarknaden för nyexaminerade inom Juseks utbildningsgrupper kartläggs årligen i Juseks arbetsmarknadsundersökning, som kan komplettera bilden. För mer information Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade: Juseks lönestatistik 7: Presskontakt Kristina Mäler , ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 KVARTAL 4