LJUS FRAMTI NYEXAMINE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LJUS FRAMTI NYEXAMINE"

Transkript

1

2 #5/07 Nu har högkonjunkturen slagit igenom på allvar för nyexaminerade studenter. Dessutom är jobben mer kvalificerade och motsvarar utbildningen. Robert Lindholm är Jusekmedlem och har nyligen fått jobb som jurist på revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers.. LJUS FRAMTI NYEXAMINE Efter över fyra år i Uppsala, med 20 poängstentor och eviga grupparbeten, lyfte Robert Lindholm blicken från skolböckerna mot arbetsmarknaden. Robert sökte bara två jobb och fick komma på två intervjuer. Ett betydligt bättre facit jämfört med tidigare juriststudenter som vittnat om hundratals sökta jobb utan att ens bli kallade till en anställningsintervju. Efter tuffa tester och ett antal intervjuer fick Robert Lindholm jobb på Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholmskontor. Idag jobbar han som konsult med inriktning mot skatterätt. Ett kvalificerat arbete som motsvarar hans utbildning.»jämställda löner mellan könen toppar dagordningen. Ledaren, nästa uppslag» Den öppna arbetslösheten har nästan halverats Enligt Juseks årliga arbetsmarknadsundersökning får många jobb efter examen. Sex procent uppgav att de sökt, men ännu inte fått jobb, jämfört med tio procent förra året. Bland Juseks medlemsgrupper är läget bäst för jurister och personalvetare, medan samhällsvetare fortfarande har en hög öppen arbetslöshet på tio procent. Arbetslösheten är generellt högst bland nyexaminerade som bor i Dalarnas och Västernorrlands län. 85 procent av alla nyexaminerade får mycket eller ganska kvalificerade arbetsuppgifter. En ökning jämfört med förra året. Av dem som fick sitt första jobb via kontakter från uni-

3 Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: Robert Lindholm hade lätt att få jobb efter examen. Idag arbetar han med skatterätt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. D FÖR RADE Foto: Fredrik Hjerling versitet/högskola har endast fyra procent ganska okvalificerade uppgifter och ingen uppger att de har helt okvalificerade uppgifter. Störst andel akademiker med okvalificerade arbetsuppgifter finns bland de som fick jobb genom rekryteringsföretag. Bland Juseks medlemsgrupper har jurister mest kvalificerade arbetsuppgifter. Minst kvalificerade arbetsuppgifter har samhällsvetare. Andelen fasta anställningar har ökat jämfört med förra året. I årets undersökning har 65 procent en fast anställning. Skillnaden är dock stor i jämförelse med år 2001, då hela 77 procent av de nyexaminerade fick en fast anställning på första jobbet. Andelen tillfälliga jobb minskar för samtliga utbildningsgrupper, utom för personalvetarna, där 46 procent har en tidsbegränsad anställning. > Läs mer om Juseks arbetsmarknadsundersökning på Den öppna arbetslösheten för nyexaminerade: Juseks arbetsmarknadsundersökning har årligen genomförs sedan mer än 30 år och är en totalundersökning bland dem som tagit examen om minst 120 poäng inom samhällsvetenskapliga och juridiska området. I årets undersökning har examen tagits under perioden september 2005 till augusti Svarsfrekvens: 52 procent av totalt tillfrågade akademiker. År 5% 9% 13% 13% 10% 2% %

4 #5/07 På gång i avtalsrörelsen I skrivande stund händer det mycket i den privata avtalsrörelsen. Bland annat har nya avtal tecknats inom handelns- och tjänsteföretagens områden. Avtalen innehåller bland annat en garanti om löneökning på minst 10,2 procent under tre år samt förbättrade skrivningar om den lokala lönerevisionen och en fjärde månad med föräldralön. > För aktuellt läge se Ny i yrkeslivet? Diskutera jobbfrågor med kollegor i samma situation. Nätverk för nya i arbetslivet I Juseks nätverk för nya i arbetslivet får du diskutera de funderingar som brukar dyka upp när man har börjat arbeta. De flesta frågetecken, glädjeämnen och orosmoln är du nämligen inte ensam om att uppleva. Nätverken startar med en kickoff där du får lära dig mer om nätverk och hur du kan agera för att ditt nätverkande ska bli effektivt och meningsfullt. Du kommer att ingå i ett nätverk om cirka 20 personer. Varje nätverk har minst en koordinator som är kontaktperson mot Jusek och deltagarna och som ansvarar för organisationen kring möten. Som koordinator får du gå en utbildning där du bland annat lär dig att agera moderator. Hösten 2006 startade Jusek nätverk för nya i yrkeslivet i Stockholm. Intresset var stort och mötena lyckade. Vår ambition är att starta nätverk även i Malmö och Göteborg, och ytterligare ett i Stockholm under hösten > Läs mer och gör en intresseanmälan på Studenter är missnöjda med hur högskolan förbereder dem för arbetslivet Sju akademiker av tio anser att de inte fått tillräcklig information från sin högskola om hur efterfrågan på arbetsmarknaden ser ut inom respektive utbildningsområde. Och över 70 procent tycker inte att deras universitet eller högskola underlättat kontakten med arbetslivet. Hälften av de nyblivna akademikerna anser att universiteten inte ens informerat tillräckligt om vilka arbeten som utbild-ningen kan leda till. Något som kan tyckas vara en basal uppgift för ett lärosäte. Resultatet kommer från Juseks arbetsmarknads-undersökning. > Läs mer på Anställningsbarhet är viktigare än snygga broschyrer Två gånger om året, inför antagning till högskolan, översvämmas blivande studenter av reklam från landets lärosäten. I fjol gick högskolornas annonsnota på 73 miljoner kronor, enligt en Sifoundersökning. När det gäller att få ut studenterna på arbetsmarknaden är budgeten inte lika generöst tilltagen. I dag står över 45 europeiska länder bakom Bolognadeklarationens tre övergripande mål för den högre utbildningen, ett är att främja anställningsbarhet. I lärosätenas marknadsföring nämns allt oftare anpassningen till Bolognaprocessen för examina och betyg. Men var är informationen om vad utbildningarna leder till och vad som görs för att öka studenternas anställningsbarhet? > Läs mer på Konkurrenskraftig lön till akademiker Konkurrenskraftiga akademikerlöner och arbetsplatser som utvecklas i dialog med medarbetarna. Så definierar SACO-S, som företräder statsanställda akademiker, sin övergripande målsättning inför den kommande avtalsrörelsen på staten. Staten ska rekrytera och behålla högutbildade akademiker i konkurrens med en privat sektor där möjligheten till lönekarriär är betydligt bättre. För att klara utmaningen måste den akademiska kompetensen uppvärderas både lönemässigt och i de statliga myndigheternas sätt att utveckla karriärvägar. Men även andra faktorer än lön har betydelse för hur akademiker inom staten upplever sitt arbete, enligt SACO-S. Att få vara delaktig i verksamhetens utveckling och ha möjlighet att använda och utveckla sin kompetens är viktigt. SACO-S slutliga avtalsyrkanden överlämnas den 11 juni. > Läs mer på Ny juridik 2007 en juridisk nyhetsdag Jusek arrangerar den 31 maj en allmänjuridisk nyhetsdag tillsammans med VJS och Thomson Fakta. Under dagen kommer olika experter informera om aktuella juridiska frågor. Jusekmedlemmar får tio procent rabatt på deltagaravgiften. > Läs mer och anmäl dig på

5 »Tror du att en öppen tillsättning av generaldirektörer leder till effektivare myndigheter?«antal röster: 210 ja 17% nej 83%»Först när lönen fullt ut kopplas till individen kan lönesättning av kvinnor som grupp upphöra.«edel Karlsson Håål, Juseks förhandlingschef offentlig sektor Aktuell webbfråga på Söker du jobb aktivt? Upptakten till den statliga avtalsrörelsen är i full gång. Jämställda löner mellan könen toppar dagordningen. Jusek och övriga förbund inom SACO-S, som företräder statsanställda akademiker, förbereder avtalskraven som presenteras i juni. Den maj är det dags för Juseks fullmäktige vårt högsta beslutande organ. Så är Juseks organisation uppbyggd: Fullmäktige 100 ledamöter som utses av de 21 sektionerna. Möte vart tredje år. Väljer bland annat förbundsstyrelse, bestämmer avgifter och antar den inriktning som förbundet ska arbeta med under treårsperioden fram till nästa fullmäktige. Ordförandekonferens Alla 21 sektionsordföranden träffas normalt två gånger per år. Vägleder förbundsstyrelsen inför viktiga beslut. Förbundsstyrelse Består av ordförande, 1:e vice ordförande, andre vice ordförande Koll inför semestern! Vad säger lagen? + 10 ledamöter. Möte normalt en gång per månad. Leder förbundet i enlighet med fullmäktiges beslut. Kansli VD med ca 70 anställda fördelade på stab och fem olika avdelningar. Hanterar det dagliga arbetet med exempelvis medlemsservice och stöd till förtroendevalda. Sektioner Jusek har 21 sektioner.alla medlemmar ingår i en sektion. Sektionerna är indelade efter bransch-, sektor- eller yrkestillhörighet.ansvarar för att medlemmarnas intressen tas tillvara. Lokal organisation Cirka förtroendevalda. Finns på arbetsplatser och universitet /högskolor. Företräder, informerar och värvar medlemmar. Samtidigt varnar Göran Ekström, generaldirektör för Arbetsgivarverket, för att den lagstadgade lönekartläggningen tar resurser från lönebildningen, så att vi riskerar att hamna tillbaka i den gamla ordningen med centralt fastställda löner. För statsanställda akademiker skulle en sådan utvecklig vara ett skräckscenario. Jusek har gjort ett medvetet val som innebär att vi vill ha utrymme för marknadskrafterna i lönebildningen. Centralt reglerade löner stänger den dörren, vilket vore förödande. Inte minst för kvinnors löner. Allt fler akademiker är kvinnor.vi vill inte på svensk arbetsmarknad se den akademiska kompetensen förlora i värde när den feminiseras. Vår historia visar allt för många exempel på nedvärdering av kvinnors kunskap. Istället vill vi värna och utveckla den individuella lönesättningen där lönen är något man hanterar chef och medarbetare emellan. När Jusek analyserar läget inför avtalsrörelsen ser vi inga större fel på avtalen det är tillämpningen som måste utvecklas. Om vi kommer i mål med individuell lönesättning där lönen bestäms utifrån individens kompetens, ansvar och prestation så är vi även en bra bit på väg mot jämställda löner. Först när lönen fullt ut kopplas till individen kan lönesättning av kvinnor som grupp upphöra. Ordförande: Conny Persson VD: Louise Adelborg Administrativ chef: Ulrica Herrlin Förhandlingschef privat sektor: Hans Sköld Förhandlingschef offentlig sektor: Edel Karlsson Håål Informationschef:Anders Kandelin Utvecklingschef: Per Henriksson Redaktör: Per Andersson Juseks postgiro: Juseks bankgiro: Jusekförsäkringens postgiro: För snabba svar kring löne- och anställningsvillkor kontakta Juseks medlemsjour, , eller besök Rådgivning för studerandemedlemmar: , Inträdesärenden för yrkesverksamma: Eva Hellström, Medlemsregister: , Medlemsförsäkringar: , Arbetslöshetskassa: FÖRBUNDET FÖR JURISTER, CIVILEKONOMER, SYSTEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE Jusek. Nybrogatan 30. Box 5167, Stockholm. Tel Fax E-post

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

guiden Drömjobb på hemmaplan Hur känner du igen ett bra lån? Är du ingenjör och letar nytt jobb?

guiden Drömjobb på hemmaplan Hur känner du igen ett bra lån? Är du ingenjör och letar nytt jobb? Nordea Bank AB (publ) Hur känner du igen ett bra lån? Är du ingenjör och letar nytt jobb? Vi har över 500 lediga ingenjörsjobb! Gå in på ingenjorsjobb.se redan idag guiden foto: daniel nilsson Tema: Jobb

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer