FÖRSÄKRING ANNAS FÖRS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRING ANNAS FÖRS"

Transkript

1

2 #1/07 Efter fem år som systemutvecklare på ICA Banken i Borås blev Anna Gisleskog Nilströmer uppsagd på grund av arbetsbrist. Under den tid hon sökte jobb gav Juseks inkomstförsäkring extra tusenlappar varje månad. FÖRSÄKRING ANNAS FÖRS Den första tiden efter uppsägningen hade Anna Gisleskog Nilströmer, med hjälp av Jusek, fått ett bra avtal från ICA som gav bibehållen lön i nio månader. När avtalet gick ut och Anna Gisleskog Nilströmer istället fick ersättning från a-kassan gav inkomstförsäkringen från Jusek cirka kronor extra i månaden.»hasta inte fram en ny organisation genom orimligt korta tidsramar utan låt förändringsprocesserna ta den tid de behöver. Ledaren, nästa uppslag» Ersättningen från Juseks inkomstförsäkring betalas ut två veckor åt gången och kommer veckan efter a-kassan, vilket innebär en summa varje vecka istället för en månatlig utbetalning. Ett system som kräver disciplin när räkningarna ska betalas i slutet av månaden, enligt Anna Gisleskog Nilströmer, som sedan två månader är på nytt jobb som systemutvecklare på postorderföretaget Ellos. Enligt Anna Gisleskog Nilströmer är det svårt att föreställa sig hur stort inkomstbortfallet blir när man blir uppsagd. Idag tycker hon att det är bra att Juseks inkomstförsäkringen är en del av medlemsavgiften. Inkomstförsäkring viktigare när a-kassan försämras Ersättningen från a-kassan sänktes vid årsskiftet till som mest kronor i månaden före skatt (från tidigare kronor). Sänkningen av a-kasseersättningen gör att utfyllnaden

3 Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: Foto: Johannes Berner I två månaders tid var det inkomstförsäkringen som drygade ut ersättningen från a-kassan för Anna Gisleskog Nilströmer. Idag jobbar hon sedan november som sytemutvecklare på Ellos i Borås. TRYGGADE ÖRJNING från inkomstförsäkringen blir ännu viktigare så att inte glappet mellan lön och ersättning vid arbetslöshet blir för stort. Juseks inkomstförsäkring fyller ut ersättningen från a-kassan upp till 80 procent av lönen upp till kronor i månaden i 120 ersättningsdagar, vilket motsvarar cirka sex månader. Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften för medlemmar som är anställda inom privat sektor, kommun och landsting. Juseks inkomstförsäkring omfattar inte medlemmar inom statlig sektor eftersom merparten där omfattas av Trygghetsavtalet. Tidigare har statligt anställda medlemmar som bytt jobb till privat eller kommunal verksamhet haft en kvalificeringstid på sex månader för att få omfattas av Juseks inkomstförsäkring. För att underlätta för statliga medlemmar att byta jobb togs denna kvalificeringstid bort vid årsskiftet och inkomstförsäkringen börjar gälla första dagen på nya jobbet. Sänkt avgift och bättre villkor för Juseks inkomstförsäkring Avgiften till försäkringen sänks med 30 kronor per månad från årsskiftet (avgiften ingår i Juseks medlemsavgift för dig inom privat sektor, kommun och landsting). Medlemmar kan tillgodoräkna sig kvalificeringstid med inkomstförsäkring från annat fackförbund (tidigare räknades endast medlemskap i Jusek). Kvalificeringstiden för den som byter jobb från statlig sektor eller eget företagande till privat sektor, kommun eller landsting tas bort vid årsskiftet (tidigare 6 månader). > Läs mer om försäkringsvillkoren och räkna ut din ersättning på Lön A-kassa A-kassa + inkomstförsäkring Juseks inkomstförsäkring fyller ut ersättningen från a-kassan till 80% av lönen.

4 #1/07 Foto: Camilla Svensk Vill du bredda ditt nätverk i vår? Jusek anordnar en mängd aktiviteter för våra medlemmar. Nätverksträffar, föreläsningar om löneförhandling och inspirationsseminarier för dig som vill starta eget är några exempel > Se vårens kalendarium på Släng inte SOU 2006: 102 I december lämnades slutbetänkandet Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden (SOU 2006: 102) till ungdomsminister Nyamko Sabuni. Med tanke på alla stora ord om arbetslinjen och jobb till unga har det varit förvånansvärt tyst runt betänkandet än så länge. Förhoppningsvis bara en tillfällig tystnad. Betänkandet sätter nämligen strålkastarljuset på ett dagsaktuellt problem det stora glappet mellan studier och arbetsliv. Utredningen visar att många unga under en stor del av sin ungdomstid går in och ut i arbetslöshet. De varvar arbetslöshet med studier, temporära anställningar och tid i arbetsmarknadspolitiska program för att efter närmare sju år få fast förankring på arbetsmarknaden. Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv är en prioriterad fråga för Jusek. Vi kommer under 2007 att intensifiera arbetet med att aktivt verka för att frågan blir lika prioriterad av regeringen. Ett av stegen är att se till att SOU 2006: 102 blir ordentligt läst. > Läs mer på Vårens program för nya i yrkeslivet Nu är vårens program här för medlemmar som befinner sig i början av sitt yrkesliv. Låt dig inspireras av den unga generationens debattörer som Carlos Rojas, redaktionschef på blattetidningen Gringo! Eller varför inte lära dig bli en vinnare i förhandlingar och diskussioner? > Läs mer och anmäl dig på IT-sektionen har årsmöte Juseks sektion för medlemmar anställda inom IT-branschen har årsmöte den 8 februari klockan på Juseks kansli i Stockholm. Mer information och kallelse finns på Logga in och klicka på Min sektion. Bästa personalvetaruppsats prisas i vår Under våren 2007 kommer Jusek och tidningen Personal & Ledarskap att för första gången utse och belöna den bästa examensuppsatsen bland personalvetarstudenter. Tanken med priset är att belöna en uppsats som är nytänkande och kreativ, till exempel avseende metod- eller ämnesval, och utgör resultatet av en modern utbildning inom det personalvetenskapliga området. Syftet är att öka intresset för personalvetarstudier på högskolenivå, höja den akademiska kvalitén på examensuppsatser samt uppmuntra till och stödja fortsatta och fördjupade studier inom området. Det är institutionerna på respektive lärosäte som nominerar uppsatser till tävlingen. Priset delas ut i samband med Juseks fullmäktige i Stockholm i maj 2007 och består av ett stipendium om kronor och ett diplom. Krav för bättre lönebildning inom IT-branschen Startskottet har gått för avtalsrörelsen på privat sektor. Under december lämnade akademikerförbunden sina avtalskrav för IToch telekombranschen till arbetsgivarorganisationen Almega ITA. För att få lönesättningen på företagen att fungera fullt ut kräver Jusek, Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna att parterna ska ta fram gemensamma rekommendationer till arbetsgivarna om hur processen ska gå till. Att den lokala lönebildningen inte fungerar i dagsläget bekräftas av en medlemsundersökning som akademikerförbunden genomfört. Undersökningen visar bland annat att 64 procent av medlemmarna inom telekomområdet upplever att chefen de hade lönesamtal med saknar mandat att sätta lön, mer än var tredje medlem på IT-företagen upplever att de inte kunde påverka utfallet i sitt lönesamtal och hälften av medlemmarna inom IT- och telekomområdet är missnöjda med hur lönesamtalen på den egna arbetsplatsen har genomförts. > Läs mer på Nya öppettider i medlemsjouren Är du yrkesverksam medlem kan du kontakta Juseks medlemsjour för snabba svar kring löner och anställningsvillkor på Studerandemedlemmar ringer Under våren får Juseks medlemsjour nya öppettider: Medlemsjouren: Mån tor , fre Studerandeservice: Mån , tis tors

5 Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: den fortsatta verksamhetens innehåll och inte ett besparingsbeting vara i fokus när förändringarna ska genomföras.«edel Karlsson Håål, Förhandlingschef för offentlig sektor, Jusek Jusek fortsätter att växa Den positiva medlemstillväxten för Jusek har hållit i sig under hela talet och 2006 var inget undantag. Under det gångna året har Juseks medlemmar ökat med nästan tre procent, eller med medlemmar. Den sista december 2006 var vi medlemmar i förbundet. Störst har medlemstillväxten varit inom offentlig sektor där Domstolssektionen, Notarie-sektionen och Polissektionen har fått flest nya medlemmar under året. På privat sektor har sektionerna för anställda på handels- och tjänsteföretag och intresseorganisationer haft störst medlemstillströmning. Medlemstillväxt under 2000-talet Här jobbar Juseks yrkesverksamma medlemmar Egenföretagare 4% Kommun och landsting 13% Statlig sektor 40% Privat sektor 43% Årsredovisningen 2006: sammandrag Detta är en sammanfattning av Juseks årsredovisning för de senaste tre verksamhetsåren. Du kan beställa Jusekks årsredovisning på Alla belopp står i Mkr 05/06 04/05 03/04 Medlemsavgifter 124,2 111,4 92,4 Övriga intäkter 8,8 7,7 8 Verksamhetskostnader 128,2 111,2 96,7 Avskrivningar 1,6 2 2,2 Finansnetto 1,9 2,4 0,7 Skatt 0,3 0 0 ÅRETS RESULTAT 4,8 8,3 2,2 Till stödfonden har avsatts 4,5 Mkr av 05/06 års resultat, 8 Mkr av 04/05 års resultat och 2 Mkr av 03/04 års resultat Regeringen har tillsatt en utredning för att effektivisera statlig förvaltning. Den förändring av förvaltningsstrukturen som inleddes under hösten med bland annat omstruktureringen av Arbetsmarknadsstyrelsen kommer att fortsätta. Nu tar regeringen ett större grepp och tillsätter en kommitté som ska göra en genomgripande översyn av den statliga förvaltningens uppgifter och organisation. Det är naturligtvis positivt att verka för att all verksamhet som finns i ett samhälle utvecklas och blir mer välfungerande, det gäller även den statliga verksamheten. Att undvika systemfel som skapar otydlighet och dubbelarbete är bra. Men med det omfattande resursslöseriet från de taffligt skötta utlokaliseringarna i färskt minne finns en viktig läxa att lära. Låt den fortsatta verksamhetens innehåll och inte ett besparingsbeting vara i fokus när förändringarna ska genomföras. Det är viktigt att de förändringar som kommittén slutligen föreslår genomförs på ett klokt sätt och i samverkan med medarbetarna. Hasta inte fram en ny organisation genom orimligt korta tidsramar utan låt förändringsprocesserna ta den tid den behöver.tänk på att den statliga förvaltningen ska konkurrera om framtidens mest kvalificerade arbetskraft och därför måste kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter i ett modernt och stimulerande arbetsliv. Och slutligen, de medarbetare som bidrar till en effektivare verksamhet ska också belönas för det och får ta del av de effektivitetsvinster som görs när verksamheten utvecklas. Ordförande: Conny Persson VD: Louise Adelborg Administrativ chef: Ulrica Herrlin Förhandlingschef privat sektor: Hans Sköld Förhandlingschef offentlig sektor: Edel Karlsson Håål Informationschef:Anders Kandelin Utvecklingschef: Per Henriksson Redaktör: Stephanie Sjöberg Juseks postgiro: Juseks bankgiro: Jusekförsäkringens postgiro: För snabba svar kring löne- och anställningsvillkor kontakta Juseks medlemsjour, , eller besök Rådgivning för studerandemedlemmar: , Inträdesärenden för yrkesverksamma: Eva Hellström, Medlemsregister: , Medlemsförsäkringar: , Arbetslöshetskassa: FÖRBUNDET FÖR JURISTER, CIVILEKONOMER, SYSTEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE Jusek. Nybrogatan 30. Box 5167, Stockholm. Tel Fax E-post

Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om

Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om #8/07»Jag är övertygad om att akademikerförmedlingen kommer att bli ett ovärderligt stöd för medlemmar under nästa lågkonjunktur. Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag» Starkt stöd för individuell

Läs mer

LJUS FRAMTI NYEXAMINE

LJUS FRAMTI NYEXAMINE #5/07 Nu har högkonjunkturen slagit igenom på allvar för nyexaminerade studenter. Dessutom är jobben mer kvalificerade och motsvarar utbildningen. Robert Lindholm är Jusekmedlem och har nyligen fått jobb

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Trygg inkomst KY-utbildning ger dig rätt kompetens Läs mer på sid 4 Trygghet för företagare Läs mer på sid 10 MEDFÖLJER

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt?

Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt? Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt? Sara Martinson RAPPORT 2005:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet

Läs mer

guidenvässa dina Sök i lönestatistiken tema: Lön

guidenvässa dina Sök i lönestatistiken tema: Lön guidenvässa dina argument Förbered ditt lönesamtal noga, kolla lönestatistiken och ange ditt lönekrav i ett exakt belopp. Var beredd på några vanliga argument från chefen som du inte har anledning att

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer