Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om"

Transkript

1

2 #8/07»Jag är övertygad om att akademikerförmedlingen kommer att bli ett ovärderligt stöd för medlemmar under nästa lågkonjunktur. Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag» Starkt stöd för individuell löne Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om lönen med sin närmsta chef, har stort stöd bland Saco-s medlemmar på Migrationsverket. Saco-s lokala förening gjorde tidigare i år en enkätundersökning bland sina medlemmar som visade att cheferna behöver bättre förutsättningar i sitt arbete med att sätta lön. På Migrationsverket arbetar omkring 900 Saco-s-medlemmar. Sedan flera år tillbaka har den lokala fackliga organisationen arbetat med att få en bättre process kring lönesättningen. Inriktningen är att det lönesättande samtalet behöver få en större roll när lönerna sätts, och cheferna måste få bättre förutsättningar för att sätta individuella och differentierade löner. I vår undersökning framkom det att 80 procent av våra medlemmar vill ha individuella löner som sätts i det lönesättande samtalet med chefen. De vill själva i första hand förhandla om sin lön, inte att fackklubben gör upp med ledningen på myndigheten. Vår fackliga roll blir i stället att ställa upp som coacher och att hjälpa till när det blir problem, säger Karl-Erik Johansson, facklig förtroendeman på Migrationsverket. Trots den stora uppslutningen kring modellen har inte tillämpningen fungerat bra på myndigheten. Nu finns en ny ledning på plats och Karl-Erik Johansson är hoppfull inför nästa lönerevision.

3 Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: I vår undersökning framkom det att 80 procent av våra medlemmar vill ha individuella löner som sätts i det lönesättande samtalet med chefen, säger Karl-Erik Johansson, facklig förtroendeman på Migrationsverket. Foto: Fredrik Hjerling sättning på Migrationsverket Den nya ledningen vill föra en konstruktiv dialog kring hur vi sätter lönerna på myndigheten. Ledningen kommer förhoppningsvis att ta upp problemen med chefsgruppen och jag hoppas att det finns ett starkt tryck för en förändring på arbetsgivarsidan, säger han. Cheferna måste kunna påverka lönen Saco-s driver att lönen ska sättas efter kompetens och prestation. Ju mer du bidrar till verksamhetens utveckling desto högre lön ska du ha. Den som bäst kan bedöma det är medarbetaren själv och dess närmaste chef. Därför måste chefen kunna påverka hur stort löneutrymme som fördelas bland de egna medarbetarna. Det innebär att olika delar av en verksamhet kan få olika stora utrymmen. I en undersökning som Saco-s gjort uppger en majoritet av cheferna inom staten att lönerna sätts i förhandlingar mellan andra på myndigheten och de fackliga organisationerna. Det skapar frustration hos cheferna eftersom de förväntas ta det fulla ansvaret för medarbetarnas löner. Enligt Saco-s måste cheferna få rätt förutsättningar att kunna sätta lön. För att åstadkomma det måste lönebildningen utvecklas så att chef och medarbetare kan komma överens om lönen i så kallade lönesättande samtal. En sådan lönepolitik kan bidra till att skapa en effektivare förvaltning. Det bidrar till att stimulera medarbetaren till att förbättra sina insatser, öka sin egen kompetens och åstadkomma en bättre verksamhet. > Läs mer om lön och lönesamtal på Saco-s är den gemensamma förhandlingskartellen för Saco-förbund med statligt anställda medlemmar. Saco-s företräder drygt statliga akademiker.

4 #8/07 Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: Stadsanställda förlorar i regeringens budget I regeringens budgetproposition höjs avsättningen till lönerna med bara 0,78 procent för de statsanställda. Löneutvecklingen för statsanställda blir där- 0,78 med underfinansierad i förhållande till resten av arbetsmarknaden. Det är inte rimligt att statsanställda riskerar att få en sämre löneutveckling jämfört med övrig arbetsmarknad. Risken finns att medarbetare flyr till andra sektorer och att de som blir kvar på myndigheterna får det stressigt och därmed ger sämre service. Regeringens förslag till ramanslagen för löneutvecklingen kan få stora konsekvenser för myndigheternas förmåga att leva upp till de krav som medborgarna har, säger Edel Karlsson Håål, ordförande i Saco-s. Jusek kommer från och med nästa år att delta i juryn till Stora arbetsmiljöpriset. Jusek ingår i juryn för stora arbetsmiljöpriset Stora arbetsmiljöpriset startades för fem år sedan för att premiera företag och organisationer som satsar på sin arbetsmiljö och där medarbetarna trivs. Tävlingen har fått stor publicitet över hela landet och växer sig allt större. En nyhet från år 2006 är att tävlingen indelas i två klasser, med priser dels för den privata och dels för den offentliga sektorn. Jusek kommer från och med nästa år att delta i juryn till Stora arbetsmiljöpriset. Lägre avgift till a-kassan men försämrad sjukförsäkring Regeringen inför en helt ny modell för att finansiera a-kassan. En tredjedel av pengarna som betalas ut i a-kasseersättningar ska medlemmarna stå för själva. För AEA Juseks a-kassa innebär det att avgiften kommer att sänkas. Den nya avgiften börjar gälla från 1 juli Samtidigt meddelade regeringen att villkoren i sjukförsäkringen kommer att förändras. Det är positivt att regeringen sänker avgiften till a-kassan för våra medlemmar. Värre är att regeringen går in och ändrar i de avtal som arbetsmarknadens parter har beslutat om rörande sjukförsäkringen. Våra medlemmar har avstått löneutrymme för att få en bra och trygg ersättning vid sjukskrivning. Att regeringen beslutar att sänka den ersättning som vi har förhandlat är en inskränkning i den fria förhandlingsrätten. Det riskerar att undergräva kollektivavtalen, säger Juseks vd Louise Adelborg. FOTO: MARTIN GÖTBLAD Berätta vad du har i lön! Den 24 september skickades Juseks årliga löneenkät ut till alla yrkesverksamma medlemmar. Under flera decennier har Jusek samlat in och bearbetat lönestatistik. Resultatet kan du använda när du löneförhandlar och det är också ett viktigt verktyg i de lokala löneförhandlingarna. När du svarar på enkäten hjälper du oss att bibehålla och utveckla vår service till dig som medlem. Vill du ta del av Juseks råd inför lönesamtalet, räkna ut värdet av din övertid eller kolla lönestatistiken i Sveriges största databas för akademikerlöner på Regeringen utreder obligatorisk a-kassa Sören Öman, föreståndare vid Centre for Commercial Law, har utsetts av regeringen att utreda frågan om att göra medlemskapet i a-kassan obligatorisk. Sören Öman har tidigare arbetat som domare. Enligt de kommittédirektiv som regeringen har beslutat om ska Sören Öman utgå från den nuvarande organisationen med fristående arbetslöshetskassor. Ett sätt kan vara att komplettera med ett offentligt organ för dem som står utanför kassorna. Han ska också överväga vilka kvalificeringsvillkor, utöver arbetsvillkoret, som ska gälla inom försäkringen. Det gäller exempelvis inträdesvillkor och medlemsvillkor. Akademikerförmedlingen öppnade i Malmö och Linköping Den 10 september öppnade akademikerförmedlingen i Malmö och den 24 september slogs portarna upp i Linköping. Förmedlingar kommer att öppna i Stockholm, Umeå och Luleå. Vi skickar ut information till alla medlemmar inom pendlingsavstånd till respektive ort så snart man kan anmäla sig. > Läs mer på

5 »Har du blivit erbjuden jobb utan att själv sökt det?«antal röster: 439 Ja 62% Nej 38%»Juseks inkomstförsäkring har varit ett bra stöd för många medlemmar i samband med arbetslöshet.«louise Adelborg vd Jusek Aktuell webbfråga på Använder du dig av lönestatistik när du ska löneförhandla? Kostnadsfria medlemsaktiviteter Tjäna mer pengar på dina tjänster Ett seminarium för dig som är egen företagare om hur du säljer in och tar betalt för dina tjänster. Föreläsare Thomas Lohmander. Seminariet kommer att genomföras den 14 november i Göteborg och den 22 november i Malmö. Information och anmälan kommer inom kort. > Läs mer på Lär dig mer om retorik i ledarskapet Den 23 oktober arrangeras seminarium om konsten att använda sig av retorik i sitt ledarskap. Den som vägleder oss in i retorikens värld är Göran Hägg Sveriges förmodligen nu mest kände retoriker! Han är docent i litteraturvetenskap, författare, kritiker och debattör. I sin senaste bok Retorik idag bevisar han att retorik inte är en gammal knastertorr vetenskap överbelastad med historiska tal och citat. Nej, retorik är nyttigt, användbart och roligt! Tid: Plats: Klarasalen, Målargatan1i Stockholm Kallelse till extra sektionsmöte Är du på rätt väg? en introduktion i kompetensoch karriärplanering Börjar du fundera på hur du ska komma vidare i din karriär eller hur du ska öka insikten om dig själv, ditt marknadsvärde och se dina utvecklingsmöjligheter? Seminariet ger dig grunden till hur du går vidare med dessa tankegångar. Under kvällen varvas teori med praktiska övningar och du får en introduktion i att ta fram en handlingsplan. Handledare är Eva Oberger, karriärcoach på Jusek, som har lång erfarenhet av vägledning. 15 oktober i Malmö. Rätt och fel på Webben om ansvaret för webbinformation Kursen anordnas av VJS som är en stiftelse bildad av Jusek.Verksamheten bedrivs utan vinstintresse och eventuella överskott investeras fullt ut i nya utbildningsprojekt. Kursen arrangeras den 23 oktober i Stockholm. Extra sektionsmöte för medlemmar inom allmän statsförvaltning, måndagen den 29 oktober kl på Juseks kansli, Nybrogatan 30, Stockholm. Sektionsmötet skall välja tre nya styrelseledamöter. Valet avser fyllnadsval. > Läs mer på din sektionssida. Media har rapporterat om medlemsras för många fackförbund. Och visst har 2007 varit en utmaning för många. Saco-förbunden ökar dock sin medlemstillväxt till skillnad från LO och TCO. Men det finns några utmaningar som jag ser framför mig och där jag tror att Jusek kommer att flytta fram sina positioner under kommande år. Vi har haft en medlemstillväxt under ett antal år som har varit exceptionell. Nu är det dock färre som börjar läsa på högskolan vilket gör att vi får en mindre rekryteringsbas. Naturligtvis måste vi kontinuerligt fortsätta att utveckla våra tjänster som är knutna till medlemskapet. Där har Jusek kommit långt. Den nya akademikerförmedlingen är ett exempel på en sådan tjänst. Under brinnande högkonjunktur ser vi att många av våra medlemmar vill byta jobb. Genom Juseks akademikerförmedling kan man få hjälp och stöd i den processen. Nu har vi öppnat i Göteborg, Malmö och Linköping. Flera orter är på gång för att på sikt bli ett rikstäckande nät av akademikerförmedlingar. Jag är övertygad om att akademikerförmedlingen kommer att bli ett ovärderligt stöd för medlemmar under nästa lågkonjunktur när tillgången på jobb inte kommer att vara lika god som i dag. Juseks inkomstförsäkring har varit ett bra stöd för många medlemmar i samband med arbetslöshet, då den kompletterar ersättningen från a-kassan upp till 80 procent av den faktiska lönen upp till kronor under som mest 120 dagar. Detta ökar den ekonomiska tryggheten för medlemmar till en relativt låg kostnad. Dessutom kan den vara viktig att känna till för att många ska våga byta jobb.att byta jobb kan kännas otryggt för en del då man vid byte av jobb förlorar sitt upparbetade LAS-kapital. Vi har även utökat vår seminarieverksamhet och hjälper till med att bygga nätverk. Ett exempel är vårt mentorskapsprojekt där en student paras ihop med en yrkesarbetande mentor. Studenten får en inblick i yrkeslivet genom att ta del av mentorns kunskap, erfarenhet och tankar. Samtidigt får studenten möjlighet att själv berätta om sina erfarenheter och kunskaper under studietiden. Vårt mål är att tjänsterna ska öka anställningsbarheten för Juseks medlemmar. Därför uppmanar jag dig att utnyttja ditt medlemskap ring oss och få coachning inför lönesamtalet, anmäl er till akademikerförmedlingen och besök våra seminarier. Ordförande: Göran Arrius VD: Louise Adelborg Administrativ chef: Ulrica Herrlin Förhandlingschef privat sektor: Hans Sköld Förhandlingschef offentlig sektor: Edel Karlsson Håål Utvecklingschef: Per Henriksson Kommunikationschef: Harald Lindkvist Redaktör: Kristina Mäler Juseks postgiro: Juseks bankgiro: Jusekförsäkringens postgiro: För snabba svar kring löne- och anställningsvillkor kontakta Juseks medlemsjour, , eller besök Rådgivning för studerandemedlemmar: , Inträdesärenden för yrkesverksamma: Eva Hellström, Medlemsregister: , Medlemsförsäkringar: , Arbetslöshetskassa: FÖRBUNDET FÖR JURISTER, CIVILEKONOMER, SYSTEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE Jusek. Nybrogatan 30. Box 5167, Stockholm. Tel Fax E-post

LJUS FRAMTI NYEXAMINE

LJUS FRAMTI NYEXAMINE #5/07 Nu har högkonjunkturen slagit igenom på allvar för nyexaminerade studenter. Dessutom är jobben mer kvalificerade och motsvarar utbildningen. Robert Lindholm är Jusekmedlem och har nyligen fått jobb

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

GUIDEN TEMA: LÖN. Hur ska ingenjörer få mer betalt?

GUIDEN TEMA: LÖN. Hur ska ingenjörer få mer betalt? GUIDEN Byt jobb! Bertil Nordqvist på ABB tror på en gammal beprövad metod för lönehöjning. FOTO: ANNA SIMONSSON FOTO: JENNY LEYMAN TEMA: LÖN Hur ska ingenjörer få mer betalt? Sifferlösa avtal sprider sig

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning Kan du få ut mer av lönesättningen i ditt företag? Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer