Handlingskraft på plats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingskraft på plats"

Transkript

1 Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har cirka medlemmar och är ett av de största förbunden för akademiker i Sverige. Handlingskraft på plats att vara förtroendevald Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer. systemvetare, personalvetare och sammhällsvetare. Jusek. Box 5167, Stockholm. Tel E-post Lubber T ex Billes Tryckeri AB Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.

2 En av de viktigaste frågorna just nu handlar om arbetstid. Vi vill återinföra 40-timmarsveckan. Uppdraget ger mig ett värdefullt nätverk Ylva Eriksson Ordförande i Saco-S i Regeringskansliet Ylva Eriksson har en bakgrund som tjänsteman på Socialdepartementet. Men intresset för frågor om inflytande och arbetsmiljö på arbetsplatsen gjorde att det fackliga intresset tog över. Hon är numera ordförande på heltid för Saco-S-föreningen på Regeringskansliet och representerar akademiker. De flesta är medlemmar i Jusek. Det finns inget bättre sätt att lära sig hur Regeringskansliet (RK) fungerar som organisation än att vara förtroendevald. Man lär sig enormt mycket. Erfarenheter och kunskaper som är guld värda. Det vet jag efter flera år som förtroendevald i vår lokala Saco- S-förening. Jag vet att det förekommer nidbilder av förtroendevalda: sura gubbar som går in i en förhandling och kompromisslöst hävdar sina ståndpunkter, slår dem i bordet och sedan sitter med armarna i kors. Den nidbilden borde vara död, för idag når ingen sina mål med den attityden. Jag vill ha en rak och respektfull dialog med arbetsgivaren och att vi lyssnar på varandras ståndpunkter. Det är viktigt för att nå ett bra resultat. Jag tror att vi i grund och botten vill uppnå samma mål. Att verksamheten ska fungera bra och effektivt, och att medarbetarna ska ha bra arbetsvillkor. Vi har självklart inte alltid samma syn men om vi höjer blicken mot det långsiktiga målet är det lättare att samverka. Diskussionerna blir mer fruktbara. Det finns många lagar och avtal som reglerar umgänget mellan arbetstagare och arbetsgivaren. Men till sist är det ändå människor av kött och blod som möts, om och om igen. Därför är det så viktigt med bra och respektfulla relationer. Vi är 95 förtroendevalda här på RK och tillsammans har vi massor av erfarenheter som vi delar med oss till varandra. Så här löste vi den frågan på vårt departement det kan även fungera hos er. Att hela tiden dela med sig gör oss effektivare. Det är något vi förtroendevalda försöker göra på alla möten. Var står vi, vart vill vi och hur når vi dit? Dessutom har vi roligt när vi diskuterar. Det bidrar till ett bra resultat! Men det är viktigt att bottna i Saco-S politik, att vi som engagerar oss verkligen förstår och delar den. Ingen kan allt från början. Genom att gå kurser för förtroendevalda som Jusek erbjuder har jag lärt mig mycket. Från deras ombudsmän får jag också stöd och kan använda dem som bollplank. Det gör mig tryggare i min roll. En av de viktigaste frågorna just nu handlar om arbetstid. Vi vill återinföra 40-timmarsveckan. Det här med förtroendearbetstid är ingen enkel fråga för oss. Många har enormt mycket flextid och övertid på sina konton. Förtroendearbetstid kan inte vara en lösning på resursbrist, det måste vi förändra. Att ha förtroendearbetstid innebär ju inte att vi ska arbeta obegränsat. Vi jobbar också med resefrågan. Många av våra medlemmar reser mycket i tjänsten men får ingen ersättning för förlorad fritid. Det här diskuterar vi med arbetsgivaren och jag kan konstatera att klimatet har blivit aningen bättre. Man börjar lyssna till våra argument, och det är början på en förändring som gagnar våra medlemmar. Det är ju av dem vi är valda och det förtroendet ska vi uppfylla. Personligen ger uppdraget mig ett stort nätverk och en rik kunskap om hur organisationen och hur arbetsrätten fungerar på RK. Jag tog uppdraget för att jag vill göra skillnad i min närhet och det har jag också gjort.

3 Sofia Harlén, Budgetavdelningen vid Finansdepartementet, förtroendevald sedan Vad är det roligaste med att vara förtroendevald? Att jag träffar så många människor! Jag kommer in i en värld som jag inte kände till tidigare och lär mig hur det fungerar med till exempel MBL och löneförhandlingar. Det är verkligen intressant att se vad det innebär i praktiken. Jag har lärt mig att se strukturer på arbetsplatsen som inte var helt synliga tidigare. Jag förstår nu bättre hur det fungerar och det har jag stor nytta av. BG Herrström Vice ordförande för Saco-S-RK, akademikernas förening inom Regeringskansliet. Det är ofta svårt att tala i egen sak därför talar vi för medlemmarna Vi är ett viktigt stöd för individen, lite av en försäkring Din bästa insats hittills? Lönerevisionen är det som tagit mest tid i anspråk, men vi rodde i land den på ett konstruktivt sätt. Varje medlem ska ha en bra arbetsmiljö med rimliga villkor och möjlighet att göra ett bra jobb. Det är vårt uppdrag att bidra till detta. Ett viktigt och intressant uppdrag, som jag verkligen kan rekommendera. Det säger Bengt Gunnar Herrström, vice ordförande i Saco-S-RK, akademikernas förening inom Regeringskansliet. B G har arbetat på Regeringskansliet sedan 1974 och är också med i styrelsen för Utrikesförvaltningens personalförening (UPF). Det är också på Utrikesdepartementet han har sin hemvist. Som vice ordförande företräder han Saco:s medlemmar vid samtliga departement. Om en medlem hamnar i tvist med arbetsgivaren är det svårt att tala i egen sak. Då är det skönt att ha en kunnig förtroendevald som kan Regeringskansliet och arbetsvillkoren här. Hamnar man i knipa, så hjälper vi till. Vi är ett viktigt stöd för individen. Lite av en försäkring, kan man säga. Nyligen har föreningen hjälpt medlemmar med tillfälliga anställningar, som har haft rätt till tillsvidareanställning, men där arbetsgivaren inte har respekterat reglerna. I sådana fall kan medlemmen företrädas av någon av RK:s 95 förtroendevalda. De går kontinuerligt utbildningar och kan arbets- villkoren på RK väl. Men ofta kopplas ombudsmännen på Saco:s förbund också in i den här typen av ärenden. En viktig strategisk fråga är lönepolitiken. Saco-Sföreningen vill, precis som arbetsgivaren, att RK ska vara en attraktiv arbetsplats. Då behövs konkurrenskraftiga löner för att locka till sig och behålla kompetent personal. Lönen är ett viktigt styrinstrument. Den ska signalera att skicklighet i arbetet ska resultera i en högre lön. Om inte regeringskansliet kan vara en attraktiv arbetsplats tappar vi i styrka och kvalitet. Numera använder de flesta departement modellen med lönesättande samtal, vilken Saco-S-RK är positiv till. Den innebär att lönen sätts i samtal med den närmaste chefen. Det lönesättande samtalet gör det betydligt enklare för den enskilde medlemmen att både förstå vad löneutvecklingen grundar sig på och hur man kan påverka den. Metoden ger den anställde och chefen en möjlighet att utvärdera arbetsinsatser, sätta upp nya mål och planera för framtiden.

4 Juseks webbplats för förtroendevalda Här har vi samlat lagar, avtal och praktiskt stöd, Så här blir du förtroendevald Våra ombudsmän hjälper dig Ombudsmännen ger dig råd i arbetsrättsliga och fackliga frågor. De driver också centrala förhandlingar och förhandlar med arbetsgivaren i frågor som rör enskilda medlemmar i Jusek. Kontakta valberedningen i din Saco-S-förening och anmäl intresse. Du kan till exempel börja som styrelsesuppleant om du lite försiktigt vill känna på vad det innebär att arbeta fackligt. Det är svårt att uppskatta hur mycket tid du som förtroendevald bör lägga på uppdraget. I föreningen bestämmer ni själva vem som ska göra vad och vilken ambitionsnivå ert arbete ska ha. Ingen kan allt från början vi utbildar dig Som förtroendevald har du rätt att gå fackliga utbildningar på arbetstid och utan löneavdrag. Till exempel kurserna Att vara förtroendevald och Anställningen. Kurserna tar upp ämnen som rekryteringsprocessen, arbetsmiljöarbetet, MBL och samverkan samt lönebildningsarbetet. Du får även lära dig om de lagar och avtal som reglerar anställningar och enskilda överenskommelser. Förutom att lära dig en massa om arbetsmarknaden träffar du många nya kollegor och skapar ett värdefullt nätverk. Stöd från Juseks kansli På Juseks kansli finns ombudsmän som bland annat har till uppgift att stödja det lokala fackliga arbetet. De ger dig råd i olika arbetsrättsliga frågor. Ombudsmännen har också till uppgift att sköta vissa förhandlingar och kontakter med arbetsgivaren. Förtroendemannalagen så funkar den När en person får i uppdrag av en arbetstagarorganisation att företräda de anställda på en arbetsplats omfattas den av förtroendemannalagen, så snart arbetsgivaren har underrättats av om det fackliga uppdraget. I lagen betecknas det som facklig förtroendeman. Då företräder man medlemmarna på arbetsplatsen i frågor som handlar om förhållandet till arbetsgivaren eller annan facklig verksamhet. En förtroendeman har alltid rätt till ledighet för att delta i förhandlingar, samverkansmöten och andra möten med arbetsgivaren som har med det fackliga uppdraget att göra.

5 Att göra en lokalföreningen starkare är mitt viktigaste uppdrag som ombudsman När en lokalförening kontaktar mig och vill ha råd känner jag verkligen att jag kan göra nytta. Att bidra till att skapa ett konstruktivt klimat i den lokala verksamheten ser jag som mitt viktigaste uppdrag som ombudsman. Därför att det i längden lönar sig för våra medlemmar. Per-Olof Persson är ombudsman hos Jusek och har till uppgift att ge Saco-S-föreningarna inom regeringskansliet, riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter råd och stöd. Ansvaret faller på Jusek eftersom Jusek har flest medlemmar av Saco-förbunden inom myndigheterna. Det är framför allt nya förtroendevalda som behöver råd och emellanåt utbildning. De som har varit med ett tag är mycket kunniga och kan sin arbetsplats bäst, men också de kan ibland behöva ett bollplank. Det är då de kontaktar mig. Vissa frågor tar Per-Olof Persson hand om helt själv. Jag tar till exempel hand om frågor som rör enskilda anställningsvillkor eller konflikter av olika slag. Dessutom hanterar jag alla frågor som rör högre chefers anställningsförhållanden. Det förekommer ibland att medlemmarna på en myndighet inte lyckas bilda en Saco-S förening därför att det inte finns tillräckligt många som vill ta på sig uppdraget som förtroendevald. Då fungerar Per-Olof som lokal part. Eftersom det är medlemmarna på en arbetsplats som kan dess verksamhet bäst kan jag aldrig ersätta en lokalförening och företräda medlemmarna i verksamhetsfrågor. Min roll blir att sköta det allra viktigaste, till exempel lönerevisioner. Samtidigt försöker jag hjälpa de medlemmar som vill starta en förening. Det är bara genom en förening som medlemmarna konstruktivt kan påverka sin arbetsgivare i interna frågor. Jusek ingår i förhandlingsorganisationen Saco-S för statligt anställda akademiker. De består av 22 Sacoförbund och organiserar närmare akademiker. Saco-S förhandlar fram centrala avtal. Lokalt på myndigheterna företräds förbunden av gemensamma lokalföreningar. Det är bra att 22 förbund har gått samman och förhandlar för statligt anställda akademiker, eftersom ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka våra arbetsgivare. Min uppgift är att ge Saco-Sföreningarna inom regeringskansliet, riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter stöd. Anna Aspegren, huvudsekreterare i Riksrevisionens styrelse. Förtroendevald till och från sedan början på 90-talet. Per Olof Persson, Ombudsman på Jusek. Vad är det bästa med att vara förtroendevald? Det som känns viktigast i mitt uppdrag är de enskilda ärendena. När jag kan hjälpa en medlem som har råkat illa ut. Ibland blir jag ombedd att sitta med i möten med arbetsgivaren tillsammans med medlemmen och då blir det tydligt hur viktigt det fackliga uppdraget är. Det bästa med uppdraget är att bidra till att förbättra arbetsmiljön och förhållandena på min arbetsplats. Varför ska man bli förtroendevald? Om man bryr sig och har ett engagemang för sin arbetsplats. Det är kul att tala för en stor grupp och säga vi tycker. Man är inte ensam i uppdraget, utan företräder en stor grupp som tycker likadant. Vi utbildar dig Du har rätt att gå fackliga utbildningar på arbetstid och utan löneavdrag. Jusek anordnar flertalet kurser om arbetsrätt.

6 Jusek på RK, Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter Våra hjärtefrågor Ring oss om du vill veta mer! Vi vänder oss till akademiker som är jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vår verksamhet utgår från den enskilde individens behov av råd och stöd. Jusek har cirka medlemmar inom privat, kommunal och statlig sektor. Hos riksdag och regering finns många medlemmar i Jusek och i de övriga Saco-förbunden. Att vara förtroendevald här innebär att du talar för deras sak. Som medlem i Jusek är du med i den lokala Saco-S-föreningen Jusek är med i Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Till Saco är även andra akademikerförbund anslutna, som till exempel SRAT, DIK och Civilekonomerna. För att bli starka inom staten har Saco-förbunden gått samman och bildat Saco-S, akademiker inom staten. Fackliga frågor om löneoch anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Genom att gå samman i Saco-S, effektiviserar akademikerförbunden arbetet och det är en styrka för dig som medlem. På varje myndighet finns en lokal Saco-S-förening som Saco-förbundens medlemmar tillhör och där förtroendevalda akademiker samarbetar om lokala frågor. Sven-Åke Jansson, Områdsansvarig föredragande, Riksdagens ombudsmän JO. Förtroendevald sedan Det är värdefullt för nyanställda och personer som är intresserade av att söka anställning att ha en facklig representant att vända sig till. När de kontaktar en förtroendevald får de en mer nyanserad bild av arbetet och arbetsplatsen än den som arbetsgivaren presenterar. Jusek deltar i samhällsdebatter och samtal som påverkar akademiker och våra medlemmar. Här är några av frågorna vi driver: Kollektivavtal med individen i centrum Jusek tror på diskussion, dialog och debatt mer än protester och hot. De kollektivavtal som vi tecknar är moderna och ger stort utrymme för individuella lösningar, till exempel vid lönesättning. Karriär på lika villkor Alla akademiker ska ges samma förutsättningar att göra karriär oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, funktionshinder eller ålder. Underlätta steget mellan utbildning och arbetsliv Studenter ska ha bättre kontakt med arbetslivet redan under studietiden. Universiteten måste också följa upp vilka arbeten som utbildningarna leder till. Öka rörligheten på arbetsmarknaden En större rörlighet för individen på arbetsmarknaden leder till ökad kompetens, mindre sårbarhet och högre anställningsbarhet vid omstruktureringar. En ökad rörlighet mellan näringsliv och offentlig verksamhet skapar förståelse för verksamheternas olika förutsättningar. Ett arbetsliv med individen i fokus Ett hållbart arbetsliv innebär utveckling och stimulans under hela karriären. Jusek verkar för att utveckla arbetslivets förutsättningar med individen i fokus. Chefer är särskilt viktiga och det är viktigt med särskilt chefsstöd Jusek prioriterar chefs- och ledarskapsfrågor och erbjuder stöd i chefsrollen. Johan Sjöberg, departementssekreterare, Försvarsdepartementet. Förtroendevald sedan Vad är mest givande med uppdraget? Merparten av de anställda vid FÖ är medlemmar i ett Sacoförbund. Det är av mycket stor vikt att finna en bra arbetstillvaro för våra medlemmar. Det bidrar till att departementet fungerar väl i sin helhet. Att få vara med i denna process, omgiven av kolleger med en väldigt hög kompetens och professionalism är mycket roligt och stimulerande. Varför ska man bli förtroendevald? Som förtroendevald har man en möjlighet att bidra till att de arbetsförhållanden som råder för kollegerna är så bra som möjligt. Det finns många viktiga frågor som är mycket svåra att driva om man inte gör det tillsammans och utifrån en tydlig plattform.

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald Att vara förtroendevald inom kommunal sektor Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Den här broschyren riktar sig till dig som är facklig förtroendevald

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm Din lön GillSans Trygga studier Light 35/36 GillSans studielivspolitiska Light 24/26 ställningstaganden Dags att förbättra studenternas Gill Sans Regular situation 16/17, cirkelns storlek 48x48 mm Dags

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Mod att gå framåt kraft att förändra

Mod att gå framåt kraft att förändra Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Visionen är fastställd av Juseks fullmäktige i maj 2007.

Visionen är fastställd av Juseks fullmäktige i maj 2007. Vision 2012 Visionen är fastställd av Juseks fullmäktige i maj 2007. Jusek ska stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden Verksamhetsidén är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Arbetstagarorganisation

Arbetstagarorganisation Arbetstagarorganisation Saco-S centralt Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga förbund som tillsammans har drygt 670 000 medlemmar. Det förbund som är medlem i Saco

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor DIN ROLL SOM LOKALOMBUD kommunal sektor 2 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD Vad är Jusek? Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Chef i RK Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Attrahera, rekrytera och utveckla chefer Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM Utveckling påverka nu JUSEK.SE/ BLIMEDLEM FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE 1 Vår kunskap är din trygghet Genom hela din karriär kommer du att möta förändringar av olika slag och Jusek kommer att finnas där som ett

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Administratörer och förvaltare Allmäna beteendevetare Allmänna samhällsvetare Beteendevetare Kulturgeografer Medie- och svetare Nationalekonomer

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Statistik Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Dags att förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen Kommundirektörsföreningen i Sverige Skapa stabila spelregler mellan politik och förvaltning

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ola, Genomgående insiktsfullt svarat. Jag har kommenterat frågorna i anslutning till varje fråga och vill att du särskilt läser de vid frågorna 3c, 5a, 6a, 8b, 9b

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 080306 Information till dig som är anställd där arbetsgivaren omfattas av Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Branschkommittén för Vård och Omsorg Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM Utveckling påverka nu JUSEK.SE/ BLIMEDLEM FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE 1 Vår kunskap är din trygghet Saco-S Domstol för dig som är notarie Genom hela din karriär kommer du att möta förändringar av olika slag

Läs mer

för PROPOSITION OM Färdplan samt Mål och riktlinjer INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan Mål och riktlinjer

för PROPOSITION OM Färdplan samt Mål och riktlinjer INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan Mål och riktlinjer SAMHÄLLS VETENSKAPLIG INNOVATION FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan 2020 2.0 8 Mål och riktlinjer för 2016 2019 PROPOSITION OM Färdplan 2020 2.0 samt Mål och riktlinjer för 2016 2019

Läs mer