Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingskraft på plats För dig som är notarie"

Transkript

1 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Handlingskraft på plats För dig som är notarie Lubber T ex Billes Tryckeri AB Stockholm: Nybrogatan 30, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan Göteborg. Tel E-post Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling på jusek.se/csr Vår kunskap är din trygghet

2 »Arbetstid, handledning och utbildning är viktigastbra handledning är grunden i notariens utbildning och arbetsmiljö«susanne Axelsson Ordförande i Juseks notariesektion Susanne Axelsson är ordförande i Juseks notariesektion. Hon studerade juridik vid Umeå universitet och arbetar i dag som notarie vid Förvaltningsrätten i Göteborg. Hon har även läst genusvetenskap och hennes hjärtefrågor är antidiskriminering och likabehandling. Susanne Axelsson, ordförande i notariesektionen, företräder de av landets notarier, som är medlemmar i Jusek. Hon ser tre viktiga förbättringar för att möta medlemmarnas behov: Vi arbetar för att notarierna ska få en mångsidig och kvalificerad utbildning, engagerade och erfarna handledare och rimligare arbetsvillkor med betald övertid. Tillsammans med bland annat den centralt fackliga förtroendevalda på Jusek driver hon och styrelsen frågorna i möten och förhandlingar på central nivå med Domstolsverket. De stöttar även notarierna att våga ställa krav på sina arbetsplatser. Vår roll är också att hjälpa och inspirera notarier att göra skillnad på sin domstol. Via lokalt förtroendevalda och i vår medlemsinformation berättar vi för notarierna vilka regler och avtal som gäller, eftersom det inte alltid framgår tydligt på arbetsplatsen. Det är viktigt att du som notarie har kunskap om till exempel flextid och övertid för att du ska kunna ta upp frågan med din arbetsgivare. Räcker inte det så finns Jusek där som stöd. Ni vill förbättra handledningen för notarier. På vilket sätt? Vi vet att bra handledning är grunden till en bra utbildning och arbetsmiljö. Notarierna ska alltid ha en handledare som är domare. De ska vara erfarna domare som är intresserade av att hjälpa de yngre framåt. Notarierna måste i sin tur veta vad de kan förvänta sig. Vilka krav som kan ställas på handledaren kan skrivas in i domstolens notarieplan, men framförallt ska det fungera i praktiken. Domstolsverket arbetar med att ta fram riktlinjer för handledningen och i den processen är vi delaktiga. Genom tydliga riktlinjer skapas förutsättningar för ett likartat och gott handledarskap. Hur kan utbildningen för notarier på domstolarna bli bättre? Att vara notarie innebär att du ska få lära dig nya saker. Tjänsten är en utbildningstjänst och det ska märkas under tjänstgöringen. Utöver återkopplingen i det dagliga arbetet och Domstolsverkets obligatoriska kurser, bör tjänsten innehålla kontinuerlig utbildning. Vid vissa domstolar arrangeras interna utbildningar och studiebesök för notarierna. För att uppmuntra fler domstolar att göra detsamma har notariesektionen samlat tips och goda exempel i foldern Så blir notarietjänstgöringen bättre. Handledning och utbildning är också frågor som har stark koppling till notariers tjänstgöringsbe- tyg. Tidigare tillämpades sifferbetyg, men sedan oktober 2008 ges detta i stället som ett skriftligt omdöme. Tillsammans med Domstolsverket ska Jusek genomföra en utvärdering av tillämpningen av den nuvarande betygsordningen. Utvärderingen ska vara klar i god tid innan 2015 års lönerevision. Betygssättningen innebär en stor stress för många notarier, vilket kan påverka både arbetsmiljön och arbetsbelastningen. Hur tjänstgöringsbetygen ska utformas och hur de fungerar är därför viktiga frågor för notariesektionen. Vad gör ni åt notariernas höga arbetsbelastning och obetalda övertid? Notarietjänsten ska kunna utföras under normal arbetstid men många jobbar mer än så. Flextiden är till för att man själv ska kunna styra arbetsdagens början och slut. Ändå är det vanligt att många notarier använder den för att jobba över. Det finns då risk att man jobbar gratis när antalet plustimmar nått sin gräns. Många hinner heller aldrig ta ut den inarbetade tiden. Det fungerar förstås olika på olika domstolar. Vår inställning är att arbetsgivaren ska beordra betald övertid när notarien behöver arbeta på kvällar och helger för att hinna med. Den enskilde notarien har också ett ansvar och det är viktigt att man säger ifrån och begär att få betald övertid. När arbetsbelastningen blir för hög finns ibland en rädsla att säga ifrån för att många tror att det kan påverka tjänstgöringsbetyget negativt. För att framstå som snabb och effektiv är det en del som varken begär ersättning för övertid eller registrerar det på flexkontot. På det viset kommer arbetssituationen varken förbättras för en själv eller kollegorna. Under år 2011 och 2012 genomförde Jusek och Domstolsverket en gemensam kartläggning av notariers arbetstid. I projektets slutrapport bekräftas den nyss nämnda situationen. Det framgår också att det råder stora skillnader mellan olika domstolar, och att notarier på tingsrätterna arbetar över i något högre utsträckning än notarier på förvaltningsrätterna. På frågan om vad som kan göras för att förbättra notariernas arbetstidssituation lyftes i enkätsvar framför allt minskad arbetsbelastning, tydlighet kring förväntningar på arbetsinsatsen, förändring av kultur och attityder på domstolarna samt förändring av betygssystemet. Rapporten är ett viktigt steg framåt och vår förhoppning är att den ska få genomslagskraft på domstolarna. Utmaningen för oss är att nå ut till våra medlemmar och att förbättra notariers situation så att det märks i det dagliga arbetet.

3 »Som lokalombud är du aldrig ensamingen visste vad jag skulle göra så jag fick styra upp det själv«ellinor Stattin hade en så kallad paketanställning och påbörjade sin notarietjänstgöring på Kronofogdemyndigheten. Det blev först inte som hon hade tänkt sig, det blev istället starten till hennes engagemang och arbete för att förbättra. Första dagen var det ingen som tog emot mig. Ingen visste heller hur man skulle ta hand om en notarie och det fanns inget lokalombud att fråga. Jag fick börja med att jaga folk och styra upp saker själv. På så vis tvingades jag att ställa krav på vad jag behövde som notarie. Innan jag sedan skulle fortsätta min notarietjänstgöring på domstol, där två domstolar skulle slås ihop, sökte Juseks notariesektion en central facklig förtroendevald. Eftersom jag hade egna erfarenheter och märkte att jag gillar att påverka så sökte jag uppdraget. Vad var det bästa med att du på sätt och vis tvingades att börja påverka ensam? Det finns lokalombud på många av landets domstolar. Många rådgör tillsammans med företrädare för andra yrkesgrupper i en lokalförening men de allra flesta lokalombud är själva på sin arbetsplats med att driva notariernas frågor. För mig var detta en bra skola. När jag skulle föra fram mina åsikter i möten med arbetsgivaren var jag tvungen att kunna argumentera. Jag fick helt enkelt lära mig att stå på mig. Det var väldigt roligt när jag sedan lyckades få igenom förbättringar. Jag har haft mycket nytta av det i mitt jobb och får även det nu när jag är assistentåklagare. Den inblick jag fick i arbetsplatsen gjorde det också roligare att gå till jobbet. Inte minst bidrog det till min personliga utveckling och mitt självförtroende växte! blir vad du gör det till, till exempel kan men dela på det så att två notarier är lokalombud. Eller så kan du samarbeta med Juseks lokalombud för övriga domstolsanställda akademiker. Du behöver inte heller vara lokalombud under hela notarietiden. När Ellinor kom till Förvaltningsrätten i Linköping med fler anställda, så var hon med och startade en lokalförening med företrädare för domare, föredragande och notarier. Vad är du mest nöjd över under din tid som lokalombud? Jag såg bland annat till att arbetsgivaren upprättade planer för notariernas utbildning och jag jobbade hårt för att få igenom en mall för uppföljningssamtal så att notarierna fick bättre handledning. Jag fick respekt och gehör av arbetsgivaren. Att jag ställde krav och ifrågasatte gav inga dåliga betyg tvärtom! Jag är stolt över att ha visat notarierna, mig själv och arbetsgivaren att det går att göra saker bättre. Vad är ditt råd till den som vill bli lokalombud? Du är aldrig helt ensam. Det finns alltid en central facklig förtroendevald på Jusek som du kan rådgöra med. Mycket i uppdraget kan du själv utforma så det Ellinor Stattin Assistentåklagare vid Västerorts åklagarkammare och fackligt engagerad. A-kassa För jurister och andra akademiker finns AEA, Akademikernas a-kassa som är en av de mest förmånliga. Den håller en låg avgift, vilket beror på att arbetslösheten bland akademiker är relativt låg.

4 Vår kunskap är din trygghet Genom hela din karriär kommer du att möta förändringar av olika slag, och Jusek kommer att finnas där som ett stöd för dig genom alla faser. Som medlem har du tillgång till ett stort antal förmåner och tjänster. Ring oss om du vill veta mer! Juridisk trygghet Våra ombudsmän är experter på arbetsrätt och företräder dig när lagar och avtal inte följs. Till exempel vid konflikt eller om du blir varslad om uppsägning. Rättsskyddsersättning För dig som riskerar att bli åtalad för tjänstefel finns Juseks rättsskyddsersättning. Den omfattar alla medlemmar som arbetar med myndighetsutövning i någon form, både inom offentlig och privat sfär. Inkomstförsäkring Försäkringen ger dig utfyllnad av a-kassan och ger ersättning med 80 procent av den a-kassegrundande lönen upp till kronor per månad. Juseks Karriärstöd Oavsett om du idag står utan arbete, vill byta jobb eller starta eget, så kan du som medlem få hjälp till självhjälp att komma vidare i karriären. Jusektidningen Granskar och håller dig uppdaterad om din arbetsmarknad. Den ges ut nio gånger per år och ingår i ditt medlemskap. Jusektidningen finns även som nättidning. Lönestatistik Med hjälp av en årlig löneenkät har Jusek omfattande lönestatistik med hög kvalitet. Använd statistiken när du ska löneförhandla inför en ny tjänst eller inför lönesamtalet. Försäkringar med kraftig medlemsrabatt Du kan teckna förmånliga försäkringar, exempelvis hem-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar med kraftig medlemsrabatt. Seminarier och föreläsningar Jusek anordnar en rad kostnadsfria seminarier och nätverksträffar som rör ditt arbetsliv. Vi har även flera mentorskapsprojekt. Fler medlemsförmåner Som medlem kan du även få billigare bolån, rabatt på böcker och en rad olika branschtidningar med mera. I trygga händer Camilla Gannvik Ombudsman på Jusek Bli medlem nu! På jusek.se/blimedlem blir du snabbt medlem. Där finns också ytterligare information om medlemskapet och om Jusek. Du kan även ringa Välkommen! Camilla Gannvik är ombudsman och anställd på Jusek. Hon är jurist med specialitet på arbetsrätt, kollektivavtal och förhandling. Under sin tid som notarie var hon engagerad i notariesektionens arbete. I min roll som ombudsman möter jag ibland personer som tycker det är svårt att prata om ett specifikt ärende med någon på den egna arbetsplatsen. De kan behöva prata med en utomstående om sin arbetssituation. Det kan vara känsliga ärenden och självklart behandlar vi dem med sekretess. Hos oss kan medlemmarna känna sig trygga.

5 »Tillsammans når vi fram till arbetsgivarenjag gillar att engagera mig«johanna Fagerström är föredragande på Förvaltningsrätten i Malmö och medlem i Jusek. Under sin notarietjänstgöring, på samma förvaltningsrätt, var Johanna ledamot i den lokala föreningsstyrelsen. Där var hennes uppgift att bland annat tillvarata notariernas behov och intressen samt vara länken mellan notarierna och arbetsgivaren. Det är en intensiv tid att vara notarie. Hur kommer det sig att du tog dig an ytterligare en uppgift? Jag tycker att notarietjänstgöringen pågår under så kort tid. Det är därför viktigt att det finns någon som företräder notarierna på arbetsplatsen, så att deras behov och intressen inte glöms bort. Att jag ville och orkade berodde nog på att jag alltid har gillat att engagera mig, till exempel i föreningslivet, men också för att jag gillar att vara med och påverka och se till att saker fungerar. Det tar inte så mycket tid att vara förtroendevald. Jag tycker att jag fått tillbaka minst lika mycket när jag ser att jag medverkat till förbättringar här på arbetsplatsen. Det är mycket värt! Hur hanterade du olika situationer, krav eller önskemål som kom upp? Jag behövde inte ta besluten själv eftersom Saco-S har en lokal föreningsstyrelse här på Förvaltningsrätten i Malmö. I styrelsen finns företrädare för bland annat notarierna, domarna och föredragandena. Vi diskuterade vad vi kunde lösa själva och vad vi skulle ta upp med Jusek centralt eller på de möten vi hade i den centrala samverkansgruppen på domstolen. Den centrala samverkansgruppen består av arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Både före och efter mötena träffade jag notarierna samlade in och återkopplade frågor. Jag såg också till att informera alla nya notarier om vilka rättigheter de har på sin arbetsplats. Vad lärde du dig under tiden i styrelsen? Jag har bland annat lärt mig mycket om fackligt arbete samt fick en ökad förståelse för hur organisationen på domstolen fungerar. Jag har också lärt mig att det går att påverka och medverka till förändringar, vilket jag kommer att ha nytta av vid framtida jobb. Saco-S Jusek ingår i förhandlingsorganisationen Saco-S för statligt anställda akademiker som består av 21 Sacoförbund och organiserar drygt akademiker. Saco-S förhandlar fram centrala avtal. Lokalt företräds förbunden av gemensamma lokalföreningar. Mikael Vesterlund Pettersson Notarie vid Södertörns tingsrätt och medlem i Jusek. Johanna Fagerström Föredragande på Förvaltningsrätten i Malmö»Jag blev medlem för att jag kände att Jusek ger trygghet.ensam är inte stark«jag har jobbat som notarie i drygt ett år. Det är roligt, lärorikt och fantastiskt givande, berättar Mikael Vesterlund Pettersson, som gör sin notarietjänstgöring på Södertörns tingsrätt. Att jag skulle lära mig så mycket under notarietiden trodde jag aldrig. Jag har fått stor processvana här på tingsrätten och det har varit värdefullt för mig. Att möta människor i olika situationer och skriva domar har varit extra roligt. Hur har handledningen fungerat? Vägledning, stöd och uppmuntran är viktigt under utbildningen. Jag vet att det är en fråga som diskuteras flitigt inom Jusek. Och tyvärr fungerar det inte lika tillfredställande för alla notarier. Södertörns tingsrätt ligger nog lite i framkant när det gäller handledning. Vi är drygt femtio notarier här på tingsrätten och det fungerar bra. Jag har haft bra handledning av en erfaren rådman under hela min notarietid. Varför är du medlem i Jusek? För mig är det självklart att man ska vara med i en facklig organisation. Tillsammans har vi större möjligheter att påverka och förbättra arbetssituationen. Skulle det uppstå en situation i dag där jag behöver motivation och stöd i hur jag ska agera så är det tryggt att veta att Jusek kan hjälpa mig. Men det är också bra i framtiden eftersom arbetslivet överlag är så föränderligt. Allt kan hända och då är ensam inte alltid stark. Mikael blev medlem i Jusek redan första dagen på juristlinjen i Lund. Jag nappade som student framför allt för att jag kände att det var en trygghet. Men även för att Jusek är en bred organisation som erbjuder nätverk, seminarier och inkomstförsäkring. Den känns jättebra eftersom notarietiden går fort och jag inte riktigt vet vad som händer sedan. Har du börjat tänka på livet efter notarietiden? Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag vill göra efter min notarietid. Om konjunkturen skulle vända och arbetslösheten öka bland jurister så vet jag att det är till min fördel att jag har suttit ting. Jag vet att Jusek erbjuder karriärstöd, vilket är bra om jag behöver få råd om vad jag bör tänka på inför och under anställningsintervjun. Det känns bra att tillhöra ett förbund som kan följa mig genom hela arbetslivet oavsett om jag byter uppgifter eller arbetsgivare. Att slippa byta förbund är ett stort plus.

6 »Vi vill att domstolarna ska vara attraktiva arbetsplatser«det är viktigt att notarierna har en bra och sund arbetsmiljö under sin tjänstgöringstid. För många är det första mötet med arbetslivet efter juridikstudierna. Det säger Hanna Vikström, central facklig förtroendevald för Juseks notariesektion. Hanna är ledig från sin notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Göteborg och arbetar heltid med det fackliga uppdraget på Juseks kansli i Stockholm. En av mina viktigaste uppgifter är att vara ett stöd för både våra medlemmar och lokalt förtroendevalda. Det är roligt att få agera bollplank och kunna bidra till att hitta lösningar. För att förebygga problem ser vi till att informera notarier om vad som gäller för exempelvis flextid och övertid. Hanna menar att kunskapen ofta är bristfällig. På en del domstolar finns problem med att notarierna har en hög arbetsbelastning och inte får betalt för övertid. Vi tycker att problemet bäst löses på respektive domstol eftersom det är där man känner till arbetsförhållandena och bäst kan föra en konstruktiv diskussion som leder till förbättringar. Vi vill uppmuntra till en dialog kring dessa frågor och vi står till förfogande för att besöka domstolarna och bidra till den diskussionen. Hanna anser att det är viktigt att frågan om arbetsbelastning inte diskuteras isolerat från andra frågor eftersom den hänger så intimt samman med till exempel betygssättning och handledning. Frågor om arbetsbelastning, förväntningar på notariens arbetsinsats och prioriteringar bör vara en naturlig del av handledningen. Dessa frågor ska tas upp vid uppföljningssamtal mellan notarien och handledaren. Hanna tycker att hennes uppdrag är både viktigt och stimulerande. Det känns bra när jag kan stödja och hjälpa både medlemmar och lokalt förtroendevalda. Jusek arbetar för att förbättra villkoren för notarier och vill att domstolarna ska vara attraktiva arbetsplatser.»jag är ett stöd för medlemmar och lokala företrädare.«misssa inte nyheter om erbjudanden. Större delen av Juseks information skickas ut via e-post. Meddela oss din korrekta e-postadress. E-posta Hanna Vikström Central facklig förtroendevald för Juseks notariesektion Checklista Notarieplan på domstolen Om det inte finns en notarieplan eller om den befintliga behöver uppdateras kan du vända dig till Jusek för att få råd om hur en sådan kan utformas. Handledning Enligt Notarienämndens föreskrifter ska varje notarie ha en handledare som är domare. Handledaren ska utgöra ett stöd i arbetet och främja notarierns utveckling. Ersättning för övertid Notarier har reglerad arbetstid. Det betyder att notarier som enligt arbetsgivarens beslut arbetat övertid har rätt till ersättning enligt Villkorsavtal-T. Ersättning ges i form av pengar (övertidstillägg) eller som ledighet (kompensationsledighet). Jusek verkar för att notarietjänstgöringen ska kunna genomföras under ordinarie arbetstid Beställ broschyren Så blir notarietjänstgöringen bättre på jusek.se/notarie och att lagar och kollektivavtal ska tillämpas så att övertid ersätts. Det är viktigt att notarierna vid varje domstol diskuterar eventuella övertidsproblem med arbetsledningen. Flextid och övertid Avtal om flextid sluts lokalt på domstolarna. Kolla upp vad som gäller på din arbetsplats. Syftet med ett flextidsavtal är att du inom den så kallade flexramen ska kunna göra din arbetstid mer flexibel. Det är vanligt att notarier reglerar övertid inom ramen för flextidssystemet i stället för att begära ersättning för övertid. Detta gör att notarien inte kompenseras på rätt sätt. Betygssättning Du ska kunna använda tjänstgöringsbetyget när du söker annan anställning. Betyget ska återspegla dina insatser kvalitativt sett och ge en sammanfattning av hur tjänstgöringen fullgjorts så att en blivande arbetsgivare ska kunna få en bild av dig som professionell medarbetare. Uppföljningssamtal Enligt Notarienämndens föreskrifter ska du fortlöpande underrättas om hur dina arbetsinsatser bedöms och vid uppföljningssamtal ska du underrättas om kvaliteten på dina insatser. Samtalen ska hållas minst varje halvår och i samband med byte av avdelning eller enhet. Lön Notarielönen bestäms genom avtal mellan Jusek och Domstolsverket. Lönerevision sker årligen per den första april. Gå in på jusek.se/notarie för att ta reda på din nuvarande lön. Lokal facklig verksamhet Det är bra att veta hur Jusek representeras så att du kan få stöd i lokala frågor. Om det inte finns någon facklig verksamhet på din domstol kan du kontakta Jusek för att få hjälp att exempelvis starta upp en lokalförening.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om

Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om #8/07»Jag är övertygad om att akademikerförmedlingen kommer att bli ett ovärderligt stöd för medlemmar under nästa lågkonjunktur. Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag» Starkt stöd för individuell

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 78 000 medlemmar

Läs mer

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Läs mer

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Nya medlemmar under perioden 2005-01-01 2005-06 30 01.02.2006 12:39:21 Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Hjälp oss att göra ST bättre 05.12.2005 31.01.2006 744 (42,2%) Nya medlemmar under perioden 2005-01-01

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30

Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30 Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30 Published from 31.01.2007 to 05.03.2007 928 responses (928 unique) 2 Varför valde du att bli medlem i ST? 1 Mina arbetskamrater är med i ST.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer