Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingskraft på plats För dig som är notarie"

Transkript

1 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Handlingskraft på plats För dig som är notarie Lubber T ex Billes Tryckeri AB Stockholm: Nybrogatan 30, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan Göteborg. Tel E-post Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling på jusek.se/csr Vår kunskap är din trygghet

2 »Arbetstid, handledning och utbildning är viktigastbra handledning är grunden i notariens utbildning och arbetsmiljö«susanne Axelsson Ordförande i Juseks notariesektion Susanne Axelsson är ordförande i Juseks notariesektion. Hon studerade juridik vid Umeå universitet och arbetar i dag som notarie vid Förvaltningsrätten i Göteborg. Hon har även läst genusvetenskap och hennes hjärtefrågor är antidiskriminering och likabehandling. Susanne Axelsson, ordförande i notariesektionen, företräder de av landets notarier, som är medlemmar i Jusek. Hon ser tre viktiga förbättringar för att möta medlemmarnas behov: Vi arbetar för att notarierna ska få en mångsidig och kvalificerad utbildning, engagerade och erfarna handledare och rimligare arbetsvillkor med betald övertid. Tillsammans med bland annat den centralt fackliga förtroendevalda på Jusek driver hon och styrelsen frågorna i möten och förhandlingar på central nivå med Domstolsverket. De stöttar även notarierna att våga ställa krav på sina arbetsplatser. Vår roll är också att hjälpa och inspirera notarier att göra skillnad på sin domstol. Via lokalt förtroendevalda och i vår medlemsinformation berättar vi för notarierna vilka regler och avtal som gäller, eftersom det inte alltid framgår tydligt på arbetsplatsen. Det är viktigt att du som notarie har kunskap om till exempel flextid och övertid för att du ska kunna ta upp frågan med din arbetsgivare. Räcker inte det så finns Jusek där som stöd. Ni vill förbättra handledningen för notarier. På vilket sätt? Vi vet att bra handledning är grunden till en bra utbildning och arbetsmiljö. Notarierna ska alltid ha en handledare som är domare. De ska vara erfarna domare som är intresserade av att hjälpa de yngre framåt. Notarierna måste i sin tur veta vad de kan förvänta sig. Vilka krav som kan ställas på handledaren kan skrivas in i domstolens notarieplan, men framförallt ska det fungera i praktiken. Domstolsverket arbetar med att ta fram riktlinjer för handledningen och i den processen är vi delaktiga. Genom tydliga riktlinjer skapas förutsättningar för ett likartat och gott handledarskap. Hur kan utbildningen för notarier på domstolarna bli bättre? Att vara notarie innebär att du ska få lära dig nya saker. Tjänsten är en utbildningstjänst och det ska märkas under tjänstgöringen. Utöver återkopplingen i det dagliga arbetet och Domstolsverkets obligatoriska kurser, bör tjänsten innehålla kontinuerlig utbildning. Vid vissa domstolar arrangeras interna utbildningar och studiebesök för notarierna. För att uppmuntra fler domstolar att göra detsamma har notariesektionen samlat tips och goda exempel i foldern Så blir notarietjänstgöringen bättre. Handledning och utbildning är också frågor som har stark koppling till notariers tjänstgöringsbe- tyg. Tidigare tillämpades sifferbetyg, men sedan oktober 2008 ges detta i stället som ett skriftligt omdöme. Tillsammans med Domstolsverket ska Jusek genomföra en utvärdering av tillämpningen av den nuvarande betygsordningen. Utvärderingen ska vara klar i god tid innan 2015 års lönerevision. Betygssättningen innebär en stor stress för många notarier, vilket kan påverka både arbetsmiljön och arbetsbelastningen. Hur tjänstgöringsbetygen ska utformas och hur de fungerar är därför viktiga frågor för notariesektionen. Vad gör ni åt notariernas höga arbetsbelastning och obetalda övertid? Notarietjänsten ska kunna utföras under normal arbetstid men många jobbar mer än så. Flextiden är till för att man själv ska kunna styra arbetsdagens början och slut. Ändå är det vanligt att många notarier använder den för att jobba över. Det finns då risk att man jobbar gratis när antalet plustimmar nått sin gräns. Många hinner heller aldrig ta ut den inarbetade tiden. Det fungerar förstås olika på olika domstolar. Vår inställning är att arbetsgivaren ska beordra betald övertid när notarien behöver arbeta på kvällar och helger för att hinna med. Den enskilde notarien har också ett ansvar och det är viktigt att man säger ifrån och begär att få betald övertid. När arbetsbelastningen blir för hög finns ibland en rädsla att säga ifrån för att många tror att det kan påverka tjänstgöringsbetyget negativt. För att framstå som snabb och effektiv är det en del som varken begär ersättning för övertid eller registrerar det på flexkontot. På det viset kommer arbetssituationen varken förbättras för en själv eller kollegorna. Under år 2011 och 2012 genomförde Jusek och Domstolsverket en gemensam kartläggning av notariers arbetstid. I projektets slutrapport bekräftas den nyss nämnda situationen. Det framgår också att det råder stora skillnader mellan olika domstolar, och att notarier på tingsrätterna arbetar över i något högre utsträckning än notarier på förvaltningsrätterna. På frågan om vad som kan göras för att förbättra notariernas arbetstidssituation lyftes i enkätsvar framför allt minskad arbetsbelastning, tydlighet kring förväntningar på arbetsinsatsen, förändring av kultur och attityder på domstolarna samt förändring av betygssystemet. Rapporten är ett viktigt steg framåt och vår förhoppning är att den ska få genomslagskraft på domstolarna. Utmaningen för oss är att nå ut till våra medlemmar och att förbättra notariers situation så att det märks i det dagliga arbetet.

3 »Som lokalombud är du aldrig ensamingen visste vad jag skulle göra så jag fick styra upp det själv«ellinor Stattin hade en så kallad paketanställning och påbörjade sin notarietjänstgöring på Kronofogdemyndigheten. Det blev först inte som hon hade tänkt sig, det blev istället starten till hennes engagemang och arbete för att förbättra. Första dagen var det ingen som tog emot mig. Ingen visste heller hur man skulle ta hand om en notarie och det fanns inget lokalombud att fråga. Jag fick börja med att jaga folk och styra upp saker själv. På så vis tvingades jag att ställa krav på vad jag behövde som notarie. Innan jag sedan skulle fortsätta min notarietjänstgöring på domstol, där två domstolar skulle slås ihop, sökte Juseks notariesektion en central facklig förtroendevald. Eftersom jag hade egna erfarenheter och märkte att jag gillar att påverka så sökte jag uppdraget. Vad var det bästa med att du på sätt och vis tvingades att börja påverka ensam? Det finns lokalombud på många av landets domstolar. Många rådgör tillsammans med företrädare för andra yrkesgrupper i en lokalförening men de allra flesta lokalombud är själva på sin arbetsplats med att driva notariernas frågor. För mig var detta en bra skola. När jag skulle föra fram mina åsikter i möten med arbetsgivaren var jag tvungen att kunna argumentera. Jag fick helt enkelt lära mig att stå på mig. Det var väldigt roligt när jag sedan lyckades få igenom förbättringar. Jag har haft mycket nytta av det i mitt jobb och får även det nu när jag är assistentåklagare. Den inblick jag fick i arbetsplatsen gjorde det också roligare att gå till jobbet. Inte minst bidrog det till min personliga utveckling och mitt självförtroende växte! blir vad du gör det till, till exempel kan men dela på det så att två notarier är lokalombud. Eller så kan du samarbeta med Juseks lokalombud för övriga domstolsanställda akademiker. Du behöver inte heller vara lokalombud under hela notarietiden. När Ellinor kom till Förvaltningsrätten i Linköping med fler anställda, så var hon med och startade en lokalförening med företrädare för domare, föredragande och notarier. Vad är du mest nöjd över under din tid som lokalombud? Jag såg bland annat till att arbetsgivaren upprättade planer för notariernas utbildning och jag jobbade hårt för att få igenom en mall för uppföljningssamtal så att notarierna fick bättre handledning. Jag fick respekt och gehör av arbetsgivaren. Att jag ställde krav och ifrågasatte gav inga dåliga betyg tvärtom! Jag är stolt över att ha visat notarierna, mig själv och arbetsgivaren att det går att göra saker bättre. Vad är ditt råd till den som vill bli lokalombud? Du är aldrig helt ensam. Det finns alltid en central facklig förtroendevald på Jusek som du kan rådgöra med. Mycket i uppdraget kan du själv utforma så det Ellinor Stattin Assistentåklagare vid Västerorts åklagarkammare och fackligt engagerad. A-kassa För jurister och andra akademiker finns AEA, Akademikernas a-kassa som är en av de mest förmånliga. Den håller en låg avgift, vilket beror på att arbetslösheten bland akademiker är relativt låg.

4 Vår kunskap är din trygghet Genom hela din karriär kommer du att möta förändringar av olika slag, och Jusek kommer att finnas där som ett stöd för dig genom alla faser. Som medlem har du tillgång till ett stort antal förmåner och tjänster. Ring oss om du vill veta mer! Juridisk trygghet Våra ombudsmän är experter på arbetsrätt och företräder dig när lagar och avtal inte följs. Till exempel vid konflikt eller om du blir varslad om uppsägning. Rättsskyddsersättning För dig som riskerar att bli åtalad för tjänstefel finns Juseks rättsskyddsersättning. Den omfattar alla medlemmar som arbetar med myndighetsutövning i någon form, både inom offentlig och privat sfär. Inkomstförsäkring Försäkringen ger dig utfyllnad av a-kassan och ger ersättning med 80 procent av den a-kassegrundande lönen upp till kronor per månad. Juseks Karriärstöd Oavsett om du idag står utan arbete, vill byta jobb eller starta eget, så kan du som medlem få hjälp till självhjälp att komma vidare i karriären. Jusektidningen Granskar och håller dig uppdaterad om din arbetsmarknad. Den ges ut nio gånger per år och ingår i ditt medlemskap. Jusektidningen finns även som nättidning. Lönestatistik Med hjälp av en årlig löneenkät har Jusek omfattande lönestatistik med hög kvalitet. Använd statistiken när du ska löneförhandla inför en ny tjänst eller inför lönesamtalet. Försäkringar med kraftig medlemsrabatt Du kan teckna förmånliga försäkringar, exempelvis hem-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar med kraftig medlemsrabatt. Seminarier och föreläsningar Jusek anordnar en rad kostnadsfria seminarier och nätverksträffar som rör ditt arbetsliv. Vi har även flera mentorskapsprojekt. Fler medlemsförmåner Som medlem kan du även få billigare bolån, rabatt på böcker och en rad olika branschtidningar med mera. I trygga händer Camilla Gannvik Ombudsman på Jusek Bli medlem nu! På jusek.se/blimedlem blir du snabbt medlem. Där finns också ytterligare information om medlemskapet och om Jusek. Du kan även ringa Välkommen! Camilla Gannvik är ombudsman och anställd på Jusek. Hon är jurist med specialitet på arbetsrätt, kollektivavtal och förhandling. Under sin tid som notarie var hon engagerad i notariesektionens arbete. I min roll som ombudsman möter jag ibland personer som tycker det är svårt att prata om ett specifikt ärende med någon på den egna arbetsplatsen. De kan behöva prata med en utomstående om sin arbetssituation. Det kan vara känsliga ärenden och självklart behandlar vi dem med sekretess. Hos oss kan medlemmarna känna sig trygga.

5 »Tillsammans når vi fram till arbetsgivarenjag gillar att engagera mig«johanna Fagerström är föredragande på Förvaltningsrätten i Malmö och medlem i Jusek. Under sin notarietjänstgöring, på samma förvaltningsrätt, var Johanna ledamot i den lokala föreningsstyrelsen. Där var hennes uppgift att bland annat tillvarata notariernas behov och intressen samt vara länken mellan notarierna och arbetsgivaren. Det är en intensiv tid att vara notarie. Hur kommer det sig att du tog dig an ytterligare en uppgift? Jag tycker att notarietjänstgöringen pågår under så kort tid. Det är därför viktigt att det finns någon som företräder notarierna på arbetsplatsen, så att deras behov och intressen inte glöms bort. Att jag ville och orkade berodde nog på att jag alltid har gillat att engagera mig, till exempel i föreningslivet, men också för att jag gillar att vara med och påverka och se till att saker fungerar. Det tar inte så mycket tid att vara förtroendevald. Jag tycker att jag fått tillbaka minst lika mycket när jag ser att jag medverkat till förbättringar här på arbetsplatsen. Det är mycket värt! Hur hanterade du olika situationer, krav eller önskemål som kom upp? Jag behövde inte ta besluten själv eftersom Saco-S har en lokal föreningsstyrelse här på Förvaltningsrätten i Malmö. I styrelsen finns företrädare för bland annat notarierna, domarna och föredragandena. Vi diskuterade vad vi kunde lösa själva och vad vi skulle ta upp med Jusek centralt eller på de möten vi hade i den centrala samverkansgruppen på domstolen. Den centrala samverkansgruppen består av arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Både före och efter mötena träffade jag notarierna samlade in och återkopplade frågor. Jag såg också till att informera alla nya notarier om vilka rättigheter de har på sin arbetsplats. Vad lärde du dig under tiden i styrelsen? Jag har bland annat lärt mig mycket om fackligt arbete samt fick en ökad förståelse för hur organisationen på domstolen fungerar. Jag har också lärt mig att det går att påverka och medverka till förändringar, vilket jag kommer att ha nytta av vid framtida jobb. Saco-S Jusek ingår i förhandlingsorganisationen Saco-S för statligt anställda akademiker som består av 21 Sacoförbund och organiserar drygt akademiker. Saco-S förhandlar fram centrala avtal. Lokalt företräds förbunden av gemensamma lokalföreningar. Mikael Vesterlund Pettersson Notarie vid Södertörns tingsrätt och medlem i Jusek. Johanna Fagerström Föredragande på Förvaltningsrätten i Malmö»Jag blev medlem för att jag kände att Jusek ger trygghet.ensam är inte stark«jag har jobbat som notarie i drygt ett år. Det är roligt, lärorikt och fantastiskt givande, berättar Mikael Vesterlund Pettersson, som gör sin notarietjänstgöring på Södertörns tingsrätt. Att jag skulle lära mig så mycket under notarietiden trodde jag aldrig. Jag har fått stor processvana här på tingsrätten och det har varit värdefullt för mig. Att möta människor i olika situationer och skriva domar har varit extra roligt. Hur har handledningen fungerat? Vägledning, stöd och uppmuntran är viktigt under utbildningen. Jag vet att det är en fråga som diskuteras flitigt inom Jusek. Och tyvärr fungerar det inte lika tillfredställande för alla notarier. Södertörns tingsrätt ligger nog lite i framkant när det gäller handledning. Vi är drygt femtio notarier här på tingsrätten och det fungerar bra. Jag har haft bra handledning av en erfaren rådman under hela min notarietid. Varför är du medlem i Jusek? För mig är det självklart att man ska vara med i en facklig organisation. Tillsammans har vi större möjligheter att påverka och förbättra arbetssituationen. Skulle det uppstå en situation i dag där jag behöver motivation och stöd i hur jag ska agera så är det tryggt att veta att Jusek kan hjälpa mig. Men det är också bra i framtiden eftersom arbetslivet överlag är så föränderligt. Allt kan hända och då är ensam inte alltid stark. Mikael blev medlem i Jusek redan första dagen på juristlinjen i Lund. Jag nappade som student framför allt för att jag kände att det var en trygghet. Men även för att Jusek är en bred organisation som erbjuder nätverk, seminarier och inkomstförsäkring. Den känns jättebra eftersom notarietiden går fort och jag inte riktigt vet vad som händer sedan. Har du börjat tänka på livet efter notarietiden? Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag vill göra efter min notarietid. Om konjunkturen skulle vända och arbetslösheten öka bland jurister så vet jag att det är till min fördel att jag har suttit ting. Jag vet att Jusek erbjuder karriärstöd, vilket är bra om jag behöver få råd om vad jag bör tänka på inför och under anställningsintervjun. Det känns bra att tillhöra ett förbund som kan följa mig genom hela arbetslivet oavsett om jag byter uppgifter eller arbetsgivare. Att slippa byta förbund är ett stort plus.

6 »Vi vill att domstolarna ska vara attraktiva arbetsplatser«det är viktigt att notarierna har en bra och sund arbetsmiljö under sin tjänstgöringstid. För många är det första mötet med arbetslivet efter juridikstudierna. Det säger Hanna Vikström, central facklig förtroendevald för Juseks notariesektion. Hanna är ledig från sin notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Göteborg och arbetar heltid med det fackliga uppdraget på Juseks kansli i Stockholm. En av mina viktigaste uppgifter är att vara ett stöd för både våra medlemmar och lokalt förtroendevalda. Det är roligt att få agera bollplank och kunna bidra till att hitta lösningar. För att förebygga problem ser vi till att informera notarier om vad som gäller för exempelvis flextid och övertid. Hanna menar att kunskapen ofta är bristfällig. På en del domstolar finns problem med att notarierna har en hög arbetsbelastning och inte får betalt för övertid. Vi tycker att problemet bäst löses på respektive domstol eftersom det är där man känner till arbetsförhållandena och bäst kan föra en konstruktiv diskussion som leder till förbättringar. Vi vill uppmuntra till en dialog kring dessa frågor och vi står till förfogande för att besöka domstolarna och bidra till den diskussionen. Hanna anser att det är viktigt att frågan om arbetsbelastning inte diskuteras isolerat från andra frågor eftersom den hänger så intimt samman med till exempel betygssättning och handledning. Frågor om arbetsbelastning, förväntningar på notariens arbetsinsats och prioriteringar bör vara en naturlig del av handledningen. Dessa frågor ska tas upp vid uppföljningssamtal mellan notarien och handledaren. Hanna tycker att hennes uppdrag är både viktigt och stimulerande. Det känns bra när jag kan stödja och hjälpa både medlemmar och lokalt förtroendevalda. Jusek arbetar för att förbättra villkoren för notarier och vill att domstolarna ska vara attraktiva arbetsplatser.»jag är ett stöd för medlemmar och lokala företrädare.«misssa inte nyheter om erbjudanden. Större delen av Juseks information skickas ut via e-post. Meddela oss din korrekta e-postadress. E-posta Hanna Vikström Central facklig förtroendevald för Juseks notariesektion Checklista Notarieplan på domstolen Om det inte finns en notarieplan eller om den befintliga behöver uppdateras kan du vända dig till Jusek för att få råd om hur en sådan kan utformas. Handledning Enligt Notarienämndens föreskrifter ska varje notarie ha en handledare som är domare. Handledaren ska utgöra ett stöd i arbetet och främja notarierns utveckling. Ersättning för övertid Notarier har reglerad arbetstid. Det betyder att notarier som enligt arbetsgivarens beslut arbetat övertid har rätt till ersättning enligt Villkorsavtal-T. Ersättning ges i form av pengar (övertidstillägg) eller som ledighet (kompensationsledighet). Jusek verkar för att notarietjänstgöringen ska kunna genomföras under ordinarie arbetstid Beställ broschyren Så blir notarietjänstgöringen bättre på jusek.se/notarie och att lagar och kollektivavtal ska tillämpas så att övertid ersätts. Det är viktigt att notarierna vid varje domstol diskuterar eventuella övertidsproblem med arbetsledningen. Flextid och övertid Avtal om flextid sluts lokalt på domstolarna. Kolla upp vad som gäller på din arbetsplats. Syftet med ett flextidsavtal är att du inom den så kallade flexramen ska kunna göra din arbetstid mer flexibel. Det är vanligt att notarier reglerar övertid inom ramen för flextidssystemet i stället för att begära ersättning för övertid. Detta gör att notarien inte kompenseras på rätt sätt. Betygssättning Du ska kunna använda tjänstgöringsbetyget när du söker annan anställning. Betyget ska återspegla dina insatser kvalitativt sett och ge en sammanfattning av hur tjänstgöringen fullgjorts så att en blivande arbetsgivare ska kunna få en bild av dig som professionell medarbetare. Uppföljningssamtal Enligt Notarienämndens föreskrifter ska du fortlöpande underrättas om hur dina arbetsinsatser bedöms och vid uppföljningssamtal ska du underrättas om kvaliteten på dina insatser. Samtalen ska hållas minst varje halvår och i samband med byte av avdelning eller enhet. Lön Notarielönen bestäms genom avtal mellan Jusek och Domstolsverket. Lönerevision sker årligen per den första april. Gå in på jusek.se/notarie för att ta reda på din nuvarande lön. Lokal facklig verksamhet Det är bra att veta hur Jusek representeras så att du kan få stöd i lokala frågor. Om det inte finns någon facklig verksamhet på din domstol kan du kontakta Jusek för att få hjälp att exempelvis starta upp en lokalförening.

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM Utveckling påverka nu JUSEK.SE/ BLIMEDLEM FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE 1 Vår kunskap är din trygghet Genom hela din karriär kommer du att möta förändringar av olika slag och Jusek kommer att finnas där som ett

Läs mer

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM Utveckling påverka nu JUSEK.SE/ BLIMEDLEM FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE 1 Vår kunskap är din trygghet Saco-S Domstol för dig som är notarie Genom hela din karriär kommer du att möta förändringar av olika slag

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 80 000 medlemmar

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Allt detta får du som medlem

Allt detta får du som medlem Allt detta får du som medlem Fackligt stöd på din arbetsplats Om du får problem på arbetsplatsen kan du få stöd och råd av ditt lokala ombud. Det kan gälla allt från hjälp med löneförhandling till frågor

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm Din lön GillSans Trygga studier Light 35/36 GillSans studielivspolitiska Light 24/26 ställningstaganden Dags att förbättra studenternas Gill Sans Regular situation 16/17, cirkelns storlek 48x48 mm Dags

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS Handbok FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS 1 Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet och det praktiska arbetslivet är två världar som allt för ofta ligger långt ifrån varandra.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Statistik Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Dags att förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen Kommundirektörsföreningen i Sverige Skapa stabila spelregler mellan politik och förvaltning

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Förtroendearbetstid. en vägledning. Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Förtroendearbetstid. en vägledning. Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare samhällsvetare Förtroendearbetstid en vägledning Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Vad är förtroendearbetstid? I det statliga avtalet ALFA 1 finns bestämmelser

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

kraft att förändra jusek.se/ blimedlem

kraft att förändra jusek.se/ blimedlem Mod att gå framåt kraft att förändra jusek.se/ blimedlem Viktigt att ta ställning Jusek är medlemmens coach som finns där som stöd i yrkeskarriären. För mig har det alltid varit viktigt att ta ställning.

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter

Gemensamma utgångspunkter Sid 1 (5) Gemensamma utgångspunkter Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda goda förutsättningar för personalen genom att verksamhetens mål och inriktning är väl kända av alla och

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Många studenter arbetar gratis Kompetens ska värderas även i pengar Högskolor och universitet har ett viktigt uppdrag i att stärka studenternas ställning inför arbetslivet.

Läs mer