SACO SPARAR 700 AKADEMIKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SACO SPARAR 700 AKADEMIKER"

Transkript

1

2 #10/06 Vid årsskiftet höjs avgiften till a-kassan rejält. Men den slutliga avgiften till akademikernas a-kassa blir bland de lägsta. Det efter att Juseks centralorganisation SACO uppmärksammat Lagrådet på att avgiften till akademikernas a-kassa mer liknar en skatt än en försäkring. SACO SPARAR 700 AKADEMIKER I regeringens ursprungliga förslag till förändringar i a-kassan skulle akademikerkollektivet betala in cirka 700 miljoner kronor mer än vad som betalas ut i ersättning. En sådan överfinansiering av en försäkring är inte förenlig med svensk rätt, vilket SACO:s ordförande Anna Ekström gjorde Lagrådet uppmärksamma på. Lagrådet gick på akademikernas linje vilket har lett till att regeringen ändrat det ursprungliga förslaget. Därför blir AEA efter årsskiftet en självförsörjande a-kassa med en av de lägsta avgifterna bland alla a-kassor. Enligt AEA:s beräkningar höjs avgiften till 240 kronor i månaden från årsskiftet.»själv är jag glad att Jusek tillhör SACOfederationen, den enda gruppering som faktiskt har åstadkommit en reell förändring och det till det bättre. Ledaren, nästa uppslag» Mer som en försäkring Enligt Anna Ekström är dagens arbetslöshetsförsäkring i stort behov av förändring. Hon menar att a-kassan behöver fungera mer som en försäkring och mindre som ett understöd. Anna Ekström är också kritisk till den korta remisstiden på en vecka. Även om förändringsförslagen var kända före valet så måste remissinstanserna ges tid att bereda frågan på ett seriöst sätt.

3 Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: Foto: Fredrik Hjerling Anna Ekström, ordförande för akademikerförbundens centralorganisation SACO, uppmärksammade Lagrådet på att regeringens a-kasseförslag strider mot lagen. MILJONER Inkomstförsäkring täcker lägre ersättning Regeringens förslag innebär att den högsta möjliga ersättningen från a-kassan sänks från 730 kronor till 680 kronor per dag. Juseks inkomstförsäkring täcker upp försämringen och ger 80 procent av inkomsten upp till kronor per månad i 120 ersättningsdagar, vilket motsvarar cirka sex månader. Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften för medlemmar som är anställda inom privat sektor, kommun och landsting. För att få ersättning krävs medlemskap i a-kassan. Majoriteten av de statliga medlemmarna omfattas redan av ett trygghetsavtal som ger ersättning och stöd vid arbetslöshet. Sänkt avgift och bättre villkor Avgiften till Juseks inkomstförsäkring kommer att sänkas med 30 kronor per månad från årsskiftet. Jusek förbättrar även villkoren i försäkringen och förlänger åldersintervallet som berättigar till ersättning från 60 år idag till 62 år. Dessutom kommer det från årsskiftet att vara möjligt att tillgodoräkna sig medlemstid från ett annat förbund med inkomstförsäkring om man vill gå över till Jusek Juseks inkomstförsäkring, två exempel Lön inkomstförsäkring Charlotta 53, civilekonom och chef på bank: kronor i månaden. + inkomstförsäkring: Johan 36, samhällsvetare och utredare i kommun: kronor i månaden. + inkomstförsäkring: Räkna ut din ersättning och läs de fullständiga försäkringsvillkoren på Lön inkomstförsäkring

4 #10/06 Foto: Camilla Svensk Funderar du på att plugga utomlands? Jusek har tecknat en utlandsförsäkring så att studerandemedlemmar och barn till medlemmar tryggt kan studera eller praktisera utomlands. > Läs mer om försäkringen på Avtalsrörelse på gång Under hösten har arbetsmarknadens parter börjat värma upp inför 2007-års gigantiska avtalsrörelse. Nästan tre miljoner löntagare berörs av de nya avtalen som ska tecknas. Först ut är den privata sektorn där de flesta avtal går ut den sista april Under december pågår arbetet med att ta fram yrkanden på berörda avtalsområden. Akademikerförbundens yrkanden lämnas till parterna i januari. På den statliga sektorn är det förhandlingskartellen SACO-S som gemensamt förhandlar för statligt anställda akademiker. SACO-S har skickat ut yrkanderemisser till alla akademikerförbund med medlemmar anställda inom staten. Juseks sektioner är mitt uppe i en förankringsprocess med aktiva diskussioner i förtroendemannaleden. Juseks yrkanden på det statliga området fastställs i slutet av februari. > Du kan följa avtalsrörelsen på de olika avtalsområdena på Migrationsverket behöver tydligare styrning Akademikerna på Migrationsverket är missnöjda. 78 procent känner inte förtroende för hur verksamheten styrs och närmare 60 procent söker aktivt andra jobb. Det visar en enkätundersökning som SACO-S föreningen på Migrationsverket genomfört. Resultatet bekräftar att det måste till en tydligare styrning av verksamheten och en ökad kommunikation mellan ledning och medarbetare. SACO-S ser särskilt allvarligt på medarbetarnas rädsla för repressalier som gör att ingen vågar säga ifrån öppet och framföra kritik. > Ta del av resultatet på Hård konkurrens om jobb för samhällsvetare Nyexaminerade informatörer, webbredaktörer och samhällsvetare får svårt att hitta jobb Det visar en rapport som SACO har sammanställt. Redan i dag råder det överskott på arbetskraft för informatörer och webbredaktörer. Anledningen är att antalet studieplatser har ökat kraftigt under senare år inom medie- och kommunikationsvetenskap. För samhällsvetare ser framtiden något ljusare ut eftersom många samhällsvetare går i pension inom de närmaste tio åren. Bland Juseks övriga utbildningsgrupper; jurister, civilekonomer, systemvetare och personalvetare, förväntas det vara balans mellan utbud och efterfrågan. Rapporten Framtidsutsikter för 90 akademikeryrken finns på Karriär- och kompetensförmedling för Jusekmedlemmar Jusek avser att införa en karriär- och kompetensförmedling under våren Tidigare i år startade Jusek ett pilotprojekt tillsammans med bemanningsföretaget Manpower och försäkringsbolaget Salus Ansvar. Ett 50-tal arbetslösa eller uppsagda medlemmar fick möjlighet att delta i ett skräddarsytt program. Utvärderingen visar att merparten av deltagarna är nöjda. Jusek kommer nu att vidareutveckla konceptet med inriktningen att under våren kunna erbjuda karriär- och kompetensförmedling som en del i medlemskapet. Mer arbete än utbildning för notarier Syftet med notarietjänstgöringen är att ge notarien en allsidig utbildning. Endast om det blir tid över kan notarierna tillgodose ett arbetskraftsbehov på domstolen. Tyvärr råder i dag det omvända förhållandet på många av landets domstolar. Det visar en enkätundersökning som Juseks notariesektion genomfört. Hela sju av tio notarier upplever att de i första hand utgör arbetskraft på domstolen och att utbildningsinslagen får en underordnad betydelse. Denna bild bekräftas av att endast fyra av tio notarier har en handledare och endast två av tio har uppföljningssamtal med jämna mellanrum. Juseks notariesektion har träffat Thomas Rolén, generaldirektör på Sveriges Domstolar, för att inleda ett samarbete och hitta lösningar på notariernas situation. > Läs Jusektidningens intervju med Thomas Rolén på sid 6

5 Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: betala mer i avgift än vad man kan få ut är definitivt inte försäkringsmässigt det är skatt«louise Adelborg,VD Jusek Många unga akademiker söker aktivt nytt jobb Mer än hälften av alla ekonomer och datavetare söker aktivt jobb för att få bättre utvecklingsmöjligheter och högre lön. Det visar den undersökning bland unga yrkesverksamma som Universum genomfört i samarbete med Jusek. Unga yrkesverksamma har inga problem med att flytta inom Sverige och så många som 76 procent bland ekonomerna och 64 procent bland datavetarna skulle kunna tänka sig att flytta utomlands om de fick ett attraktivt jobberbjudande. Hög ersättning och möjlighet till kompetensutveckling är viktigast för att de ska stanna kvar på sitt nuvarande jobb. Spännande produkter och tjänster och en förtroendeingivande ledning är viktigast när ekonomerna och datavetare rankar sin ideala arbetsgivare. Ekonomernas drömarbetsgivare IKEA Hennes & Mauritz Sony Ericsson Exportrådet SEB Datavetarnas drömarbetsgivare Sony Ericsson Ericsson Microsoft IKEA Volvo IT Läs mer på sidan 9. Julledigt i medlemsjouren Juseks medlemsjour stänger den 18 december och öppnar igen den 8 januari. Juseks studerandeservice stänger den 22 december och öppnar igen den 2 januari. För frågor ring Juseks växel Aktuella årsmöten Följande sektioner inom Jusek har årsmöte i januari och februari Mer information finns på Logga in och klicka på Min sektion. Bank- och försäkringssektionen 23 januari Polissektionen 25 januari Sektionen för medlemmar inom exekutionsväsendet 25 januari Högskolesektionen 25 januari Sektionen för intresseorganisationer 29 januari Kommunikationssektionen 30 januari IT-sektionen 8 februari Försäkringskassesektionen, Länsstyrelsesektionen och sektionen för allmän statsförvaltning har årsmöte i januari. Datum meddelas på respektive sektionssida på God jul önskar Jusek! När allianspartierna gick till val hymlade de inte med sin mission att stärka arbetslinjen. Det ska löna sig bättre att jobba. Att det skulle innebära försämringar i a-kassan och höjda a- kasseavgifter kom inte heller som någon överraskning utan var känt när svenska folket gick för att rösta. Men många har upprörts när nu regeringen ska genomföra sin politik. Kritiken, i några fall synnerligen berättigad, handlar om allt från för kort remisstid och utebliven försäkringsmässighet till att förändringen i arbetslöshetsförsäkringen diskriminerar kvinnor. Lika varierad som kritiken har varit är de metoder som används för att komma tillrätta med problemen. LO anordnar demonstrationer, Syndikalisterna utlyser politisk strejk och TCO anmäler Sverige till EG-domstolen. Själv är jag glad att Jusek tillhör SACO-federationen, den enda gruppering som faktiskt har åstadkommit en reell förändring och det till det bättre. Vi gladdes inte åt höjda avgifter men väl åt en ökad försäkringsmässighet. Döm om vår förvåning när det ursprungliga förslaget innebar att akademikerkollektivet skulle betala in 700 miljoner mer till arbetslöshetsförsäkringen än vad AEA (Akademikernas erkända a-kassa) beräknade betala ut i ersättning. Att betala mer i avgift än vad man kan få ut är definitivt inte försäkringsmässigt det är skatt. Efter att SACO och AEA uppmärksammat Lagrådet på detta blir nu AEA en självförsörjande a-kassa med en av de lägsta avgifterna. Att gå ut i politisk strejk mot en politik som medborgarna röstat fram är fel. Att påverka förslag som inte är förenliga med svensk lagstiftning är däremot precis som det ska vara. Ordförande: Conny Persson VD: Louise Adelborg Administrativ chef: Ulrica Herrlin Förhandlingschef privat sektor: Hans Sköld Förhandlingschef offentlig sektor: Edel Karlsson Håål Informationschef:Anders Kandelin Utvecklingschef: Per Henriksson Redaktör: Stephanie Sjöberg Juseks postgiro: Juseks bankgiro: Jusekförsäkringens postgiro: För snabba svar kring löne- och anställningsvillkor kontakta Juseks medlemsjour, , eller besök Rådgivning för studerandemedlemmar: (mån tor ), Inträdesärenden för yrkesverksamma: Eva Hellström, Medlemsregister: , Medlemsförsäkringar: , Arbetslöshetskassa: FÖRBUNDET FÖR JURISTER, CIVILEKONOMER, SYSTEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE Jusek. Nybrogatan 30. Box 5167, Stockholm. Tel Fax E-post

FÖRSÄKRING ANNAS FÖRS

FÖRSÄKRING ANNAS FÖRS #1/07 Efter fem år som systemutvecklare på ICA Banken i Borås blev Anna Gisleskog Nilströmer uppsagd på grund av arbetsbrist. Under den tid hon sökte jobb gav Juseks inkomstförsäkring extra tusenlappar

Läs mer

Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om

Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om #8/07»Jag är övertygad om att akademikerförmedlingen kommer att bli ett ovärderligt stöd för medlemmar under nästa lågkonjunktur. Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag» Starkt stöd för individuell

Läs mer

LJUS FRAMTI NYEXAMINE

LJUS FRAMTI NYEXAMINE #5/07 Nu har högkonjunkturen slagit igenom på allvar för nyexaminerade studenter. Dessutom är jobben mer kvalificerade och motsvarar utbildningen. Robert Lindholm är Jusekmedlem och har nyligen fått jobb

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Trygg inkomst KY-utbildning ger dig rätt kompetens Läs mer på sid 4 Trygghet för företagare Läs mer på sid 10 MEDFÖLJER

Läs mer

Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016

Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016 Fullmäktige 2013 Propositioner Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016 4 Häfte 4 Innehåll Proposition om Färdplan

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Fotograf: Rolf Sar viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Målet var att få

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Magnus Hedberg Vd Jusek Vd har ordet Det gångna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer