Handlingskraft på plats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingskraft på plats"

Transkript

1 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Handlingskraft på plats För dig som är notarie Stockholm: Nybrogatan 30, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan Göteborg. Tel E-post Lubber T ex Billes Tryckeri AB Vår kunskap är din trygghet

2 »Arbetstid, handledning och utbildning är viktigastbra handledning är grunden i notariens utbildning och arbetsmiljö«kristina Stenvall Ordförande i Juseks notariesektion Kristina Stenvall är ordförande i Juseks notariesektion. Hon studerade juridik vid Lunds universitet och arbetar i dag som notarie vid Östersunds tingsrätt. Hon har profilerat sig inom familjerätt och vill gärna arbeta med humanjuridik i framtiden. Omkring 950 jurister arbetar som notarier i Sverige. Av dem är drygt 80 procent medlemmar i Jusek. Kristina Stenvall, ordförande i notariesektionen, företräder de av landets notarier, som är medlemmar i Jusek. Hon ser tre viktiga förbättringar för att möta medlemmarnas behov: Vi arbetar för att notarierna ska få en mångsidig och kvalificerad utbildning, engagerade och erfarna handledare och rimligare arbetsvillkor med betald övertid. Tillsammans med bland annat den centralt fackliga förtroendevalda på Jusek driver hon och styrelsen frågorna i möten och förhandlingar på central nivå med Domstolsverket. De stöttar även notarierna att våga ställa krav. Vår roll är också att hjälpa och inspirera notarier att göra skillnad på sin domstol. Via lokalombud och i medlemsinformation berättar vi för notarierna vilka regler och avtal som gäller, eftersom det inte alltid framgår tydligt på arbetsplatsen. Vi berättar också om goda exempel domstolar där utbildningen fungerar särskilt bra. Det är viktigt att du har egen kunskap om till exempel reglerna för övertid för att kunna ta upp frågan med arbetsgivaren. Räcker det inte finns vi där som stöd. Hur kan utbildningen för notarier på domstolarna bli bättre? Att vara notarie innebär att du ska få lära dig nya saker. Tjänsten är en del i din utbildning. Men tiden som notarie är kort och intensiv, så är det viktigt att arbetsgivaren planerar in utbildning i god tid så att alla har möjlighet att delta. Juseks senaste undersökning visade att minst 40 procent av notarierna aldrig får någon internutbildning. Den regelbundna återkopplingen i det dagliga arbetet är viktig i notarieutbildningen. Men utöver den och Domstolsverkets obligatoriska kurser behövs internutbildningar. Det kan vara rättsfallsseminarier eller studiebesök på myndigheter som lantmäteriet, åklagarmyndigheten eller kronofogdemyndigheten. Det är viktigt för att skapa förståelse för juristers olika arbetsuppgifter. Det finns goda exempel på bra internutbildning. Ett sådant exempel är Värmlands tingsrätt som precis som så många andra har hög arbetsbelastning. Juseks lokalombud bidrog till en förändring och i dag har tingsrätten schemalagd undervisning med obligatorisk närvaro. Receptet är god framförhållning och att deltagandet är sanktionerat av ledningen samt en tydlig utbildningsplan. För att uppmuntra fler domstolar att ta fram utbildningsplaner för notarierna har Jusek tagit fram en broschyr för det syftet. På min tingsrätt i Östersund har lagmannen inspirerats av Juseks broschyr och med hjälp av oss notarier styrt upp den interna utbildningen. Ni vill även förbättra handledningen. På vilket sätt? Vi vet att bra handledning är grunden till en bra utbildning och arbetsmiljö. Notarierna ska alltid ha en handledare. De ska vara erfarna domare som är intresserade av att hjälpa de yngre framåt. Notarierna måste i sin tur veta vad de kan förvänta sig. Därför arbetar vi nu för att det ska bli tydligt uttalat vad som krävs av en handledare. Det kan skrivas in i domstolens notarieplan, men framförallt ska det fungera i praktiken. Vad gör ni åt notariernas höga arbetsbelastning och obetalda övertid? Notarietjänsten ska kunna utföras under normal arbetstid men många jobbar mer än så. Flextiden är till för att man själv ska kunna styra arbetsdagens början och slut. Men det är vanligt att många notarier använder den för att jobba över. Det finns då risk att man jobbar gratis när antalet plustimmar nått sin gräns. Många hinner heller aldrig ta ut den inarbetade tiden. Det fungerar förstås olika på olika domstolar. Vår inställning är att arbetsgivaren ska beordra betald övertid när notarien behöver arbeta på kvällar och helger för att hinna med. Den enskilde notarien har också ett ansvar och det är viktigt att man säger ifrån och begär att få betald övertid. Vi uppmuntrar till sådant ansvarstagande. Det finns en gammaldags kultur där det är lättare att göra som man alltid har gjort. När det blir för mycket arbete finns också en rädsla att säga ifrån för att många tror att det kan påverka tjänstgöringsbetyget negativt. För att framstå som snabb och effektiv är det en del som varken begär ersättning för övertid eller registrerar det på flexkontot. På det viset kommer arbetssituationen varken förbättras för en själv eller kollegorna. Under 2011 initierade vi ett gemensamt projekt med Domstolsverket där vi tillsammans gör en översyn av arbetstid och ersättning. Vi hoppas att det ska leda till att notarier kompenseras för sin övertid. Det är ett viktigt steg framåt i en mycket angelägen fråga!

3 »Som lokalombud är du aldrig ensamingen visste vad jag skulle göra så jag fick styra upp det själv«ellinor Darander hade en så kallad paketanställning och påbörjade sin notarietjänstgöring på Kronofogdemyndigheten. Det blev först inte som hon hade tänkt sig, det blev istället starten till hennes engagemang och arbete för att förbättra. Första dagen var det ingen som tog emot mig. Ingen visste heller hur man skulle ta hand om en notarie och det fanns inget lokalombud att fråga. Jag fick börja med att jaga folk och styra upp saker själv. På så vis tvingades jag att ställa krav på vad jag behövde som notarie. Innan jag sedan skulle fortsätta min notarietjänstgöring på domstol, där två domstolar skulle slås ihop, sökte Juseks notariesektion en centralt facklig förtroendevald. Eftersom jag hade egna erfarenheter och märkte att jag gillar att påverka så sökte jag uppdraget. Vad var det bästa med att du på sätt och vis tvingades att börja påverka ensam? Det finns lokalombud på nästan alla landets domstolar. Många rådgör tillsammans med företrädare för andra yrkesgrupper i en lokalförening men de allra flesta lokalombud är själva på sin arbetsplats med att driva notariernas frågor. För mig var detta en bra skola. När jag skulle föra fram mina åsikter i möten med arbetsgivaren var jag tvungen att kunna argumentera. Jag fick helt enkelt lära mig att stå på mig. Det var väldigt roligt när jag sedan lyckades få igenom förbättringar. Jag har haft mycket nytta av det i mitt jobb och får även det nu när jag är åklagaraspirant. Den inblick jag fick i arbetsplatsen gjorde det också roligare att gå till jobbet. Inte minst bidrog det till min personliga utveckling och mitt självförtroende växte! blir vad du gör det till, till exempel kan men dela på det så att två notarier är lokalombud. Eller så kan du samarbeta med Juseks lokalombud för övriga domstolsanställda akademiker. Du behöver inte heller vara lokalombud under hela notarietiden. När Ellinor kom till Förvaltningsrätten i Linköping med fler anställda, så var hon med och startade en lokalförening med företrädare för domare, föredragande och notarier. Vad är du mest nöjd över under din tid som lokalombud? Jag såg bland annat till att arbetsgivaren upprättade planer för notariernas utbildning och jag jobbade hårt för att få igenom en mall för uppföljningssamtal så att notarierna fick bättre handledning. Jag fick respekt och gehör av arbetsgivaren. Att jag ställde krav och ifrågasatte gav inga dåliga betyg tvärtom! Jag är stolt över att ha visat notarierna, mig själv och arbetsgivaren att det går att göra saker bättre. Vad är ditt råd till den som vill bli lokalombud? Du är aldrig helt ensam. Det finns alltid en centralt facklig förtroendevald på Jusek som du kan rådgöra med. Mycket i uppdraget kan du själv utforma så det Ellinor Darander Åklagaraspirant vid Västerorts åklagarkammare och fackligt engagerad. A-kassa För jurister och andra akademiker finns AEA, Akademikernas a-kassa som är en av de mest förmånliga. Den håller en låg avgift, vilket beror på att arbetslösheten bland akademiker är relativt låg.

4 Vår kunskap är din trygghet Genom hela din karriär kommer du att möta förändringar av olika slag, och Jusek kommer att finnas där som ett stöd för dig genom alla faser. Som medlem har du tillgång till ett stort antal förmåner och tjänster. Ring oss om du vill veta mer! Juridisk trygghet Våra ombudsmän är experter på arbetsrätt och företräder dig när lagar och avtal inte följs. Till exempel vid konflikt eller om du blir varslad om uppsägning. Rättsskyddsförsäkring Rättsskyddsförsäkringen kan användas av dem som anmäls för tjänstefel. Den ingår i medlemsavgiften. Inkomstförsäkring Försäkringen ger dig utfyllnad av a-kassan och ger ersättning med 80 procent av den a-kassegrundande lönen upp till kronor per månad. Juseks Karriärstöd Oavsett om du idag står utan arbete, vill byta jobb eller starta eget, så kan du som medlem få hjälp till självhjälp att komma vidare i karriären. Jusektidningen Granskar och håller dig uppdaterad om din arbetsmarknad. Den ges ut ungefär tio gånger per år och ingår i ditt medlemskap. Jusektidningen finns även som nättidning. Lönestatistik Med hjälp av en årlig löneenkät har Jusek omfattande lönestatistik med hög kvalitet. Använd statistiken när du ska löneförhandla inför en ny tjänst eller inför lönesamtalet. Försäkringar med kraftig medlemsrabatt Du kan teckna förmånliga försäkringar, exempelvis hem-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar med kraftig medlemsrabatt. Seminarier och föreläsningar Jusek anordnar en rad kostnadsfria seminarier och nätverksträffar som rör ditt arbetsliv. Vi har även flera mentorskapsprojekt. Tidningsprenumerationer Vi erbjuder dig medlemsrabatt på en rad branschtidningar. Camilla Thor Ombudsman på Jusek Bli medlem nu! På jusek.se/blimedlem blir du snabbt medlem. Där finns också ytterligare information om medlemskapet och om Jusek. Du kan även ringa Välkommen! I trygga händer Camilla Thor är ombudsman och anställd på Jusek. Hon är jurist med specialitet på arbetsrätt, kollektivavtal och förhandling. Under sin tid som notarie var hon engagerad i notariesektionens arbete. I min roll som ombudsman möter jag ibland personer som tycker det är svårt att prata om ett specifikt ärende med någon på den egna arbetsplatsen. De kan behöva prata med en utomstående om sin arbetssituation. Det kan vara känsliga ärenden och självklart behandlar vi dem med sekretess. Hos oss kan medlemmarna känna sig trygga.

5 »Tillsammans når vi fram till arbetsgivarenjag gillar att engagera mig«johanna Fagerström är notarie på Förvaltningsrätten i Malmö och medlem i Jusek. För ett år sedan valde hon att gå med i den lokala föreningsstyrelsen där hon arbetar särskilt med att tillvarata sina notariekollegors behov och intressen samt är deras länk till arbetsgivaren. Det är en intensiv tid att vara notarie. Hur kommer det sig att du tog dig an ytterligare en uppgift? Notarietjänstgöringen pågår under en så kort tid. Det är därför viktigt att det finns någon som företräder våra behov, så att de inte glöms bort. Att jag vill och orkar beror nog på att jag alltid har gillat att engagera mig, till exempel i föreningslivet, men också för att jag gillar att vara med och påverka och se till att saker fungerar. Det tar inte så mycket tid att vara förtroendevald, men vissa perioder är så klart mer intensiva än andra. Jag tycker dock att jag får tillbaka minst lika mycket när jag ser att jag har medverkat till förbättring eller kan stötta någon. Det är mycket värt! Hur hanterar du olika situationer, krav eller önskemål som kommer upp? Jag behöver inte ta besluten själv eftersom Saco-S har en lokal föreningsstyrelse här på Förvaltningsrätten i Malmö. Styrelsen sammanträder ungefär var tredje vecka och i styrelsen finns företrädare för bland annat notarierna, domarna och föredragandena. Vi diskuterar vad vi kan lösa själva och vad vi ska ta upp med Jusek centralt eller på de möten vi har i den centrala samverkansgruppen på domstolen. Den centrala samverkansgruppen består av arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Både före och efter mötena med styrelse och arbetsgivare träffar jag notarierna, och samlar in och återkopplar frågor. Det här året har det till exempel skett en omorganisation på vår domstol som vi ofta har diskuterat, bland annat vad den kan betyda för notarierna. Förutom möten ser jag till att informera nya notarier om vilka rättigheter de har på sin arbetsplats. Du har varit med i den lokala styrelsen nu i ett år. Vad har du hittills lärt dig? Jag har bland annat lärt mig mycket om fackligt arbete samt fått en ökad förståelse för hur organisationen på domstolen fungerar. Jag har också lärt mig att det går att påverka och medverka till förändringar, vilket jag kommer att ha nytta av vid framtida jobb. Saco-S Jusek ingår i förhandlingsorganisationen Saco-S för statligt anställda akademiker som består av 22 Sacoförbund och organiserar drygt akademiker. Saco-S förhandlar fram centrala avtal. Lokalt företräds förbunden av gemensamma lokalföreningar. Anders Österling Notarie vid Luleå tingsrätt och medlem i Jusek. Johanna Fagerström Notarie på Förvaltningsrätten i Malmö. Ledamot i den lokala Saco-S-föreningen.»Jag blev medlem för att jag kände att Jusek ger trygghet.«ensam är inte stark Jag har jobbat som notarie i ett år. Det är roligt och lärorikt, med mycket arbete och ett högt tempo, berättar Anders Österling, som gör sin notarietjänstgöring på Luleå tingsrätt tillsammans med sju andra notarier. Utbildningen är bra och vi har till exempel haft kunskapsdagar där vi fått lära oss bemöta människor i olika situationer och att använda enklare språk. Detta bland annat för att öka allmänhetens förtroende för domstolarna. Flera specialister handleder mig under notarietiden så jag får en bra insyn i domstolsarbetets olika delar. När det blir mycket arbete så använder vi ibland flextiden. Men om det blir för mycket kan jag säga ifrån att jag inte hinner. Varför är du medlem i Jusek? Jusek har ett lokalombud här på min arbetsplats. Det känns bra i fall det skulle uppstå en situation där jag behöver motivation och stöd i hur jag ska agera, eller någon som för min talan. Men det är också bra i framtiden eftersom arbetslivet överlag är så föränderligt. Allt kan hända och då är ensam inte alltid stark. Anders blev medlem i Jusek redan när han började plugga på juristlinjen i Lund. Jag nappade som student för att vi fick flera bra rabatter, men framför allt kände jag redan då att det var en trygghet om jag behövde stöd. Jag fick till exempel hjälp att förbättra mitt cv när jag sökte jobb efter examen. Dessutom ingår flera förmåner i medlemsavgiften som exempelvis inkomstförsäkring. Den känns jättebra nu eftersom notarietiden går fort och jag inte vet vad som händer sedan. Har du börjat tänka på livet efter notarietiden? Jo, det har jag. Just nu är jag tjänstledig från mitt arbete på Kronofogdemyndigheten, vilket innebär en trygghet. Jag vet att Jusek erbjuder karriärstöd, vilket är bra när man behöver få råd om vad som kan passa ens styrkor och erfarenhet. Jag vet också att Jusek har seminarium om vad man kan göra efter notarietiden. Det känns bra att tillhöra ett förbund som kan följa mig genom hela arbetslivet när jag byter uppgifter eller söker arbete. Att slippa byta förbund är ett stort plus.

6 »Vi vill att domstolarna ska vara attraktiva arbetsplatser«det är viktigt att notarierna har en bra och sund arbetsmiljö under sin tjänstgöringstid. För många är det första mötet med arbetslivet efter juristexamen. Det säger Ann-Sofie Nelstrand, centralt facklig förtroendevald för Juseks notariesektion. Ann-Sofie är ledig från sin notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och arbetar heltid med det fackliga uppdraget i Juseks lokaler i Stockholm. En av mina viktigaste uppgifter är att vara ett stöd för både våra medlemmar och lokala företrädare. Det är roligt att få agera bollplank och kunna bidra till att hitta lösningar. För att förebygga problem ser vi till att informera notarier om vilka regler det är som gäller för exempelvis flextid och övertid. Ann-Sofie menar att kunskapen ofta är bristfällig. På en del domstolar finns problem med att notarierna har en hög arbetsbelastning och inte får betalt för övertid. Vi tycker att problemet bäst löses på respektive domstol eftersom det är där man känner till arbetsförhållandena och bäst kan föra en konstruktiv diskussion som leder till förbättringar. Vi vill uppmuntra till en dialog kring dessa frågor och vi står till förfogande för att besöka domstolarna och bidra till den diskussionen. Ann-Sofie anser att det är viktigt att frågan om arbetsbelastning inte diskuteras isolerat från andra frågor eftersom den hänger så intimt samman med till exempel betyg och handledning. Frågor om arbetsbelastning, förväntningar på notariens arbetsinsats och prioriteringar bör vara en naturlig del av handledningen. Dessa frågor ska tas upp vid uppföljningssamtal med handledaren. Ann-Sofie tycker att hennes uppdrag är både viktigt och stimulerande. Det känns bra när jag kan stödja och hjälpa både medlemmar och lokala företrädare. Vi vill att domstolarna ska vara attraktiva arbetsplatser.»jag är ett stöd för medlemmar och lokala företrädare.«misssa inte nyheter om erbjudanden. Större delen av Juseks information skickas ut via e-post. Meddela oss din korrekta e-postadress. E-posta Ann-Sofie Nelstrand Centralt facklig förtroendevald för Juseks notariesektion Checklista Notarieplan på domstolen Om det inte finns en notarieplan eller om den befintliga behöver uppdateras kan du vända dig till Jusek för att få råd om hur en sådan kan utformas. Handledare Enligt Notarienämndens föreskrifter ska varje notarie ha en handledare som ska utgöra ett stöd i arbetet och främja notariens utveckling. En mer erfaren notarie kan vara fadder men inte inneha rollen som handledare. Beställ vårt material för uppföljningssamtal på jusek.se/notarie Ersättning för övertid Notarier har reglerad arbetstid. Det betyder att notarier som enligt arbetsgivarens beslut arbetat övertid har rätt till ersättning enligt kollektivavtalet ALFA-T. Ersättning ges i form av pengar (övertidstillägg) eller som ledighet (kompensationsledig). Jusek verkar för att notarietjänstgöringen ska kunna genomföras under ordinarie arbetstid och att lagar och kollektivavtal ska tillämpas så att övertid ersätts. Det är viktigt att notarierna vid varje domstol diskuterar eventuella övertidsproblem med arbetsledningen. Flextid och övertid Avtal om flextid sluts lokalt. Kolla upp vad som gäller på din domstol. Syftet med ett flextidsavtal är att arbetstagaren inom den så kallade flexramen ska kunna göra sin arbetstid mer flexibel. Det är vanligt att nota- rier reglerar övertid inom ramen för flextidssystemet istället för att begära ersättning för övertid. Detta gör att notarien inte kompenseras på rätt sätt. Betygssättningen Du ska kunna använda betyget när du söker annan anställning. Betyget ska återspegla dina insatser kvalitativt och ge en sammanfattning av hur tjänstgöringen fullgjorts så att en blivande arbetsgivare ska kunna få en god bild av dig. Uppföljningssamtal Enligt Notarienämndens allmänna råd bör uppföljningssamtal hållas varje kvartal under inledningsskedet av notarietjänstgöringen och därefter varje halvår samt i samband med byte av enhet. Uppföljningssamtalen syftar till att du ska underrättas om kvalitén på dina insatser utöver den kontinuerliga återkopplingen i det dagliga arbetet. Lön Notarielönen bestäms genom avtal mellan Jusek och Domstolsverket. Gå in på jusek.se/notarie för att ta reda på den nuvarande lönen. Lokal facklig verksamhet Det är bra att veta hur Jusek representeras så att du kan få stöd i lokala frågor. Om det inte finns någon lokal verksamhet kan du kontakta Jusek för att få hjälp att starta upp en lokalförening.

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM Utveckling påverka nu JUSEK.SE/ BLIMEDLEM FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE 1 Vår kunskap är din trygghet Genom hela din karriär kommer du att möta förändringar av olika slag och Jusek kommer att finnas där som ett

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

kraft att förändra jusek.se/ blimedlem

kraft att förändra jusek.se/ blimedlem Mod att gå framåt kraft att förändra jusek.se/ blimedlem Viktigt att ta ställning Jusek är medlemmens coach som finns där som stöd i yrkeskarriären. För mig har det alltid varit viktigt att ta ställning.

Läs mer

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM

Utveckling. påverka nu FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE JUSEK.SE/ BLIMEDLEM Utveckling påverka nu JUSEK.SE/ BLIMEDLEM FÖR DIG SOM ÄR NOTARIE 1 Vår kunskap är din trygghet Saco-S Domstol för dig som är notarie Genom hela din karriär kommer du att möta förändringar av olika slag

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras.

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras. Mars 2010 Föreläsningsstöd: Presentation av Juseks organisation Bild #1 Juseks organisation Juseks viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna har bra löne- och anställningsvillkor. Vi är ett utbildnings-

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Öppettider för medlemsjouren

FÖRBUNDSINFO. Öppettider för medlemsjouren FÖRBUNDSINFO FOTO: CAMILLA SVENSK JUSEK ÖPPNAR KONTOR I MALMÖ Under hösten kommer Jusek att starta kontor i Öresundsregionen. Torbjörn Severin, ombudsman på Jusek, kommer att arbeta i regionen. Ett av

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

NY AKADEMIK SKAPAR RÖRLI

NY AKADEMIK SKAPAR RÖRLI Förväntansfulla. Per Gottfridsson, Lotta Forsberg, Magnus Blixt och Peter Josefsson ser fram emot att hjälpa Jusekmedlemmar att byta jobb. #6/07 För att underlätta för Juseks medlemmar att byta jobb har

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se 08-613 80 00. FAQ om Flexpension

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se 08-613 80 00. FAQ om Flexpension FAQ om Flexpension 1. Vad är flexpension? 2 2. Varför driver Sveriges Ingenjörer krav på flexpension? 2 3. Vad tjänar jag på flexpension? 2 4. Varför är det viktigt med liknande pensionsvillkor för olika

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd.

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag och glöm inte att anmäla dig till steg 2 - du hittar tid och

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ola, Genomgående insiktsfullt svarat. Jag har kommenterat frågorna i anslutning till varje fråga och vill att du särskilt läser de vid frågorna 3c, 5a, 6a, 8b, 9b

Läs mer

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt?

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt? Fackförening Någonting för dig? En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen)

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Dina medlemsförmåner. Det ska löna sig att vara medlem i Handels!

Dina medlemsförmåner. Det ska löna sig att vara medlem i Handels! Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels! Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:62 1 (4) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

UTBILDNING. hösten 2016

UTBILDNING. hösten 2016 UTBILDNING hösten 2016 Påfarten Varför Påfarten? Svaret är att Påfarten vill ge dig bättre koll på vad facket gör. Du får träffa byggnadsarbetare från olika företag. Du får veta mer om vad din medlemsavgift

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA Uppgift 1 Presentationsövning Du ska inför gruppen göra en presentation av ett valfritt ämne i 3-5 minuter. Ämnet kan vara ditt smultronställe, en hobby, en bok du läst, en spännande resa, en film du sett,

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

TD ungdomsprojekt. Uppföljning september 2015

TD ungdomsprojekt. Uppföljning september 2015 TD ungdomsprojekt Uppföljning september 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Upplevelsen av att arbeta på TD-enheten... 3 Vikten av att få ett sådant här

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Skyddsombud hindrades inte

Skyddsombud hindrades inte SEPTEMBER 2014 Nr 5 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. UR INNEHÅLLET FRÅN ARBETSDOMSTOLEN AD 2014 nr 48 Skyddsombud hindrades inte Sidan

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

Upplaga 3 Upplaga 1. Vision utbildningar. Valutskott. *Förslag på utbildningsmaterial*

Upplaga 3 Upplaga 1. Vision utbildningar. Valutskott. *Förslag på utbildningsmaterial* Upplaga 3 Upplaga 1 Vision utbildningar Valutskott *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé)

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer